KOFFIEenKOFFIE VERLOREN „DE ROBINO'S' O.L. VROUW VAN LOURDES A.S. ZATERDAG 1 JULI 4 UUI Méxape niaty j CAFE-CABARET „J R VEDTÏIUYS Nieuwe Riin- <9, tegenover het stadhui Optreden van Neerland* Best Schouw en Amusementsorkest een gedraaide doublé ketting, gaande van Rijnsburg naar Leiden, gedachtenis. Tegen hoo- ge beloop in g terug te bezorgen: KAREL. Steen straat 21. 4985 MEER DAN 8TERK.DRIED(j'i3El> STERK it een leeuwenhuid^/ Precies als BE VA vakkleeding: volkomen aangepast aan de eischen van den drager, zijn om geving en zijn werkl chez PAULINE Nieuwe Riin t9 boven fiabaret 't „Raedhuys f Een Unicum aan Sfeer - Verzorging en Amusement WIJ REPAREEREN PERFECT I ZEEMANLAAN 3t LEIDEN Gevraagd in R. K. Ge zin een NET MEISJE als hulp in de jhujshi v. d. of d. en n. JGoed. loon, volle kost en hulsel. ver keer. Zich aan te melden bij Meyr. timp, C-rone- steynkade 2, Leiden. 7182 Aroma's EssemS voor alle doef,teind< N.V. POLAK Sqffwh ESSENCEF ABRIEKEN t Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig en geduldig lijden, voor zien van de H.H. Sa cramenten der Sterven den, onze innig gelief de Zoon, Broeder. Be- huwdbroeder en Ver loofde HERMAN VORSTERMANS In den/ olderdöm van 20 jaai I i 7254 i UJtl aller? na|m, J. JVPtSTEftMANS Leiden* 2| Juni 1944. Hansensti-piat 61. De H. Uitvaartdienst zal gehoi den worden in de Parochiekerk O. L. Vr. Onbevl. Ontv. op Maandag 3 Juli de gez. Requiem te kwart v. acht, waarna de begra fenis van uit de kerk te 10 uur op het R. K. Kerkhof. Algem. kennisgeving. (Ltvering uitsl aan de verwei industrieën) is onze'zaa t Zaterda H Juli a.S. GESLOTEN Firma K?ÖSTER, Oude Singel 194-196 „Mis Bartje, dat is dubfeiblankda De dubbel-zes, die 8aiae| f TL, aanlegt, toovert Beu Ah-: V?/) 3Ly in een wip dubbelblaqjL- ajmjT j Huisvrouw, wilt U ïüles jwBCVrfPL ook dubbelblank tooverer) - C"'3r_" >-0^ neem dan Glorine. Het jnaakt alles helderwit ei - - vj> desinfecteert tegelijk. Het toovermiddel voor do huisvromi Concertdirectie JOH. KONING—— STADSGEHOORZAAL Vrijdag 7 Juli 7.30 uur weer geheel eeuw programma o.a. SEXTET uit LUtty 01 LAMMAEM00R Solisten: Gré Brouwensteyn - Corrt Cinivreur, Sopraan Riek van Veen, Alt - Robert Schiegkl, Tenor Jan Vroons, Tenor Frans van de Ven, BaritonV Henk Weimar, Bas a. d. vleugelJohan Ligtelijn. V/ Kaart, tl.- en 1.50 (r. i.) dag. bij de fa. BENDER, Hooge- woerd 90 e. a. de avondcassa. Bespreekt tijdig Uw plaatsen S Flink persoon b. z, a. voor Oogsthulp. Br. no. 4987 bureau v. d. blad. IS Wie wil ruilen 1 paar i g. st. z. heerenschoenen m. 42 voor dito jongens- winterjasje, leeftijd 8 jaar en jongensschoenen m. 25 voor 28 met eventueele bijbetaling. WITTEMAN, Hein Baderstraat 4, Sas- senheim. S In ruil aangeb. een modern wandelwagentje o. kw., z. g. a. n. voor een moderne kinderwagen, moet in goeden staat zijn. Te bevr. Heerenstraat 53, H. v. d. WIJNGAARD. Leiden. 4956 S Wie ruilt een O. kw. ga bardine ipantel m. 42 voor zomerswagger o. kw. m. 40- 42. J. A, KÓPS, Vreewijk 3. Lisse. 4816 S Sigarenpijpen echt meer schuim barnsteen 4.50 f 7.50 lederen sig.koker 3, schilderij koeien t. d. wet- de 25, landschap met scha pen 100, damesschoenen chroomleder ingeb. steun zool te ruilen voor 1 hee- renbverhemd boord 1514. A. ALT, W. Rozenstrr 51A, No 12. 4821 S Passerdoos. Een in goe den staat zijnde passer doos te koop gevr. SMIT, Mare 98. 4961 S Te koop aangeb.: jacquetjas en vest, kl. ƒ40, een ganglantaarn j Adres: TUITHOF, de C nestetstr, 35, Leiden. 4S S Te koop mooi uie: sierkussen (nandw.) f. nieuw vierkant kussen f kleedje (handw.) 1 beige leeren damestas (nieuw) 35. HAVE KAMP, Emmal. 78, Oeé geest. 48 S Bruine d.schoenen mt „Nimco" m. 38, i. z. g. st, ter ruil aangeb. voor e dito kinderledikant, evci bijbetaling. STURM, Ko tenaerstr. 44. 48 ^Aangeb. 1 jacquetias ruil voor 2 stel overgord nen. Te bevr. bij P. Mi LENKAMP, Molenstraat Noordwijk-B. 48 S Schooltasch. Leer cró> met ovaal slot en 2 wi fels Woensdagochtend Juni. Tegen bel, terug t zorgen Haarl.str. 161. 436 S Te koop opvouwb. ws delwagen f 35, 2 armfa teuils 7.50 p, st., Mando ne 10, Blauwbranö 7.50. WOHRMANN. Ve scheweg 38, Voorschot: 2* Werkster gevr. vo 2 a 3 ochtenden of 1 a dagen p, w. Goed loc MULDER, de Mey vi Streefkerkstraat 27. 48 Den leden van de Geejfeïljke Redevaart tot O.L. Vrouw van Lourdes wmjdt verzocht de NOVENE voor 't feest v. O. L. VR. V&N DElji BERG CARMEL te houden van 8 JULI tof elk met 16 JULI. Noveneboekjes a f. 0.20, naktortlng op postgiro 105848 t.n. Geest. Bedevaart te A'dahw^orr.adres: Singel 381, Amsterdam. HET BESTUUR was nitt aIlijd hetzelfde. Er was koffie en er rasJuiuruyler's koffie. Vroeger kof e th'pnst surrogaat Toevoeging va 'n weinig ^udejwetsche koffiestroop di aid het kd%«irrogaat nog geuriger krachtiger. Vraag dus bij hel bestede; van Öw koffiesurrogaab bon ook wal iffieslroop, zonder bon. Er is voldofllde voor elk gezin. S Een eiken gramophoon m. pl. te koop voor f 100. Adres: J. VAN LEYDEN, Wijttenbachweg 3a. Cfegst- geest. 4804 S Electr. waschmachine nieuwe motor 275, 2 stof zuigers 145 en f 185, vloerkleed 95. CORRECT Zeemaolaan 12 A, Leiden. S Te koop gevr. een car bid-rijwiellamp. Br. aan G. P. ROESSER. Noordb.weg 6, Zoeterwoude. 4813 Kerkbestuur van den H. Bartholomeus te VoórhdutJ Uitgeloot IvArt tJe ieening !9| I groot 48000.«e Mun- mers 20 en 49, iecfer groot 500.Losbaar per 1 Juli 1944 aan de pastorie' te Voorhout. 7253

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 4