CA5IN LIDD PEDRO MOET HANGEN CASINO s* TONELLI Liefdes Première TANDHEELKUNDie INSTITUUT SNEEUWWITJE EN DE 7 DWERGEN Or. H. v.d. Hoeven JEANNE H. STAFFERS KANARIES Andrée 4 9 5? STAATSLOTERIJ HEINRICH GtORGE AFD. JEUGD- BIOSCOOP JAN KLAASSEN FILM PIANO OF VLEUGEL TRIANON 99 99 EDDY KILA met zijn orkest Den 15en April a s. 9 hopen onze geliefde J - Ouders G. J. SPAAN J. C. A. SPAAN— 7 BOOTS den dag te herdenken, 1 waarop zij 12% jaar 6 geleden in den echt 9 j werden verbonden. 2 Dat zij nog lang ge- f spaard moge blijven 6 is de wensen van hun j dankbare kinderen 2 LIDA en JOHNNY, j Noordwijkerhout, 7 April 1944 4961 2 Koninginneweg no. 1. t Hiermede geven wij kennis van het over lijden van onzen lieven onvergetelijken Zoon, Broer, Behüwclbroer en Oom NICO in den leeft. v. 24 jaar. A. J. Knijnenburg M. C. Knijnenburg Sehrama C. M. v. d. Ameele Knijnenburg H. v d. Ameele en kind J. G; Knijnenburg G. 1\Knijnenburg Bffeijei' en kinderen M. C j, J, v. d. Post i Knijnenburg J. H. N. v. d. Post en kind. C. P W. Knijnenburg J. H. M Knijnenburg O'geast, 4 April 1944. Rhijngeesterstraatw. 31 De H. Mis van Requiem zal worden opgedragen op Dimdag 11 April as. te 9.30 uur in de Parochiekerk v. d. H. Willibrord te Oegst- geest. De gelezen H.H. Missen te 7.30 en 8.15 Liever geen bezoek. Gaarne H.H Missen en gebed. Eenige en Algem. Kennisgeving. t Heden overleed, na een langdurig ge duldig gedragen ziek bed onze inniggeliefde Vader-, Behuwd- en Grootvader LAURENTIUS PETRUS HEEMSKERK Wedn. van ANTONIA DUIVENVOORDE in den ouderdom v, 72 j. Uit alljfcr r.agm, P. J. HEEMSKÈRK Noordwijkerhout, 5 April 1944. Zeestraat 38, De ter aarde' bestelling heeft plaats oo Paasch- Zaterdag te 10 uur vm., terwijl de H. Requiem Mis zal worden opge dragen Donderdag 13 April a.s. te 9 uur in de Parochiekerk van St. Jozef te Noordwij kerhout. 4975 Eenige en Algem, Kennisgeving. Hiermede vervullen wij den droevigen plicht het overlijden bekend te makerV van ons me debestuurslid en oud- Voorzitter den Heer LAURENTIUS PETRUS HEEMSKERK Zijn n^gedacfitenis zal bij ons - in hooge eere blijven.'1- 4974 Dat hij ruste in vrede. Het Bestuur Tuindersvereen. DE EENDRACHT Noordwijkerhout, 5 April '1944. t Heden overleed, in het St. Elisabeth- ziekenhuis, na 'n kort stondig maar smarte lijk lijden, voorzien van de H.H. Sacramen ten der Stervenden, onze innig geliefde Echtgenoot. Vader, Be huwd- en Grootvader en Oom de Heer WILLEM STOLWIJK in den ouderdom van ruim 76 jaren. Uit aller naam, Wed. C. M. STOLWIJK —VERHAAR Leiden, 5 April 1944. Groen es teeg 15. Geen bloemen. Gaarne H.H. Missen. De H.H. Uitvaartdien sten zullen worden ge houden a.s. Dinsdag 11 April in de Par.-kerk van O. L. Vr. Hem. en St Joseph te 7.45 en 8.15 uur. Plechtige Re quiem te 9.30, waarna de begrafenis om 11 u. vanuit de kerk, op het R. K. Kerkhof Zijl poort. 4979 Rozenkransbidden Don derdag-, Vrijdag-, Za terdag-, Zondag- en Maandagavond om 8 u. Groenesteeg 15. Heden overleed, na een lijden van 17 jaar, onze jongste lieveling CATHARINA JOHANNA ADRIANA VAN GILS Bijzonder danken wij den W.Jid. H. Dr. Nieu- wenhuigen en de Zus ter varj het Wit-Gele- Kruis, voor de liefde rijke verpleging in de ze jaren ondervonden. Namens wederzijdsche familie. J. VAN GILS Alphen aan den Rijn. Emmalaan 23 4978 VROUWENARTS, II APRIL GEEN SPREEKUUR. ARTS VRIJDAG EN ZATERDAG AFWEZIG. DR. HOVENS GREVE neemt waar. 4977 voor I Ziekenfonds-Verzekerden Vrijdag a.s. alleen spreekuur van 8—10 uur v.m. Zaterdag 8 April van 2-4 uur koopt Kleine ürtia uit Tilburg en betaalt voor mannen f. 17.-, kleurmannert f.18.popjes f. 1.50, parkieten f. 9.p. p., papegaaiengroene f. 70. grijze f. 200.Vogels bren gen Café „De Gouden Leeuw", Noordeinde 49, Leiden. 4956 GEM. KAMERS TE HUUR. met pension, tegen 15 April a.s.. Plant soen 29, Leiden. *2 Wie heeit een paar meisjesjurken, leeft, 16 j, of couponnetjes om deze te maken in ruil voor ®®n beige gabardine damesre genmantel m. 44. Adres: DUINDAM, Heerenst. 17. Den Haag, Donderdag 30 Maart, 8.30 vóór Holl. Spoor, was misverstand. Schrijf s.v.p. opnieuw met vermelding van je adres. 3839A ELLY. Een mooie herinnering aan de le H. Communie van uw kin^i is. een goe de foto. Wij maken deze voor U. Het speciaal adres voor goede kinderfoto's: STUDIO KOOPMAN Hooigracht 98, Leiden. TREKKING VAN WOENSDAG 5 APRIL 1944 EERSTE KLASSE 2e TREKKING HOOGE PRIJZEN i t 5000.— 1679; f 2000.— 22305: f 1500.— 9661, 1000.— 8443. 21298; f 400.— 1132. 15762, 25437; f 200 - «306; Nf 100.— 5785t 9652. '0723. 12106. 13029. 13514, 14326. L5234. 16473, 17147. „PRIJZEN VAN f 16— 1062 1083 1129 1136 '1228 1252 1268 1318 1328 1383 1421 1434 1456 1458 1476 1528 1531 1635 1879 1887 1895 1911 1914 1939 2211 2219 2224 2261 2426 2452 2700 2746 2762 2781 2783 2832 3166 3177 3179 3237 3282 3318 3448 3470 3480 3499 3500 3506 1715 1724 1750 1815 1846 1856 1954 1969 1998 2005 2191 2193 2469 2519 2590 2593 2631 2680 2882 2896 2919 2922 3018 3090 3331 3343 3362 3363 3387 3393 3514 3525 3540 3543 3622 3631 3646 3653 3674 3689 3745 3814 3827 3839 3876 3880 3979 4020 4067 4112 4117 4155 4174 4183 4339 4350 4379 4441 4467 4479 4545 4765 4851 4869 4892 4897 5224 5236 5238 5247 5321 5337 5772 5773 5828 5859 5861 5948 6277 6278 6286 6351 6371 6412 6513 6516 6591 6600 6626 6663 6932 6964 7038 7042 7091 7151 7293 7302 7339 7346 7347 7367 7643 7677 7730 7740 7770 7764 8046 8053 8081 8114- 8153 8186 8340 8346 8424 8464 '8499 *8511 8805 8831 8851 8856 8880 4199 4224 4245 4286 4292 4295 4491 4493 4511 4512 4514 4541 4899 4952 4976 5025 5076 5155 5366 5400 5434 5530 5666 5735 5966 5982 6024 6115 6227 6247 6426 6431 6445 6458 6469 6485 6689 6747 6780 6859 6888 6916 7161 7163 7178 7259 7272 7278 7408 7454 7456 7461 7520 7608 7792 7859 7957 7961 7997 8031 8198 8246 8287 8294 8319 8330 8581 8583 8686 8710 8792 6803 8921 8931 9061 9065 9067 9102 9116 9132 9190 9205 9262 9284 9315 9329 9362 9443 9472 9525 9550 9572 9583 9598 9606 9617 9657 9697 9710 9712 9754 9759 9781 9802 9870 9903 J0005 10040 10044 10046 10120 10227 10277 10278 10283 10304 10308 10369 10402 10431 10432 10441 10449 10508 10509 10512 10538 10552 10585 10594 10607 10615 10617 10659 10687 10715 10758 10778 10785 10824 10828 10829 10831 10877 10939 11069 L1090 11099 11121 11125 11162 11249 11309 11387 11420 11482 11499 11525 11580 11602 11625 11636 11668 11674 11709 11721 11739 11751 11781 11793 11830 11875 11940 11946 11982 11987 12000 12028 12044 12061 12076 12077 12109 12115 12164 12175 12262 12302 12366 12411 12433 1244! 12469 12558 12575 12605 12609 12651 12724 12777 12785 12883 12908 12944 13012 13013 13038 13040 13137 13142 13198 13249 13271 13336 13358 13447 13478 13492 13522 13549 13570 13582 13695 13721 13728 13784 13818 13847 13882 13886 1389J 13906 13912 13917 13935 13972 13973 14011 14025 14040 14047 14093 14103 14123 14137 14172 14247 14262 14317 14355 14420 14465 14478 14479 14483 14494 U509 14586 14631 14746 14856 14874 14876 14878 14989 15094 15107 15169 15185 15248 15263 15280 15353 15361 15380 15436 15477 15490 15510 15525 15536 15595 15653 15719 15793 15798 15855 15856 15920 15925 15939 15959 15964 15973 16045 16108 16170 16173 16202 16216 16223 16237 16270 16301 16340 16362 16398 16399 16402 16423 t6426 16446 16449 16456 16470 16529 16533 16534 16544 16545 16566 16651 16659 16729 16746 16798 16851 16903 16904 16922 16925 16995 17001 17036 17084 17097 17141 17148 17162 17170 t7209 17211 17228 17258 17278 17326 17342 17398 17438 17497 17499 17557 17571 17602 17674 17783 17817 17849 17870 17889 17974 18000 18059 18062 18076 18086 18101 18110 18188 18226 18273 18286 18296 18366 18386 18405 18412 18495 18553 18607 18623 18669 18672 18680 18741 18855 18958 19008 19030 19048 19134 19165 19249 19283 19291 19323 19367 19396 19406 19437 19470 19503 19520 19653 19704 19721 19729 19772 19830 19933 19939 19942 20037 20052 20143 20169 20179 20226 20265 2U302 20359 '2U361 20372 20426 20462 20493 20502 20506 20522 20549 20558 20563 20715 20723 20854 20859 2U883 20905 20968 20975 20980 20982 21004 21005 21022 21075 21100 21109 21244 21251 21259 21324 21333 21349 21366 21428 2146b 21505 21522 21603 21621 21634 21693 21737 21803 21826 21901 21944 22013 22019 22070 22082 22129 22132 22134 22153 22167 22212 22300 22301 22314 22344 22382 22401 2240b 22420 22448 22523 22525 22555 22578 22594 22623 22679 22710 22715 2277b 22804 22848 22858 2287b 22878 22888 22904 22912 22975 23043 23052 23082 23086 23094 23109 23115 23225 23231 23236 23262 23343 23353 23389 2340'' 23439 23447 23477 23489 23494 23498 23574 23580 23616 23618 23692 23699 23709 23770 23788 23809 23818 23821 23828 23872 23893 23958 23990 24047 24138 24153 24154 24162 24196 24198 24218 24248 24299 24327 24349 24505 24580 24588 24639 24645 24671 24675 24787 24714 24724 24731 24806 24888 24904 24908 24944 24974 24990 24997 25057 25073 25112 25174 25179 25199 25204 25226 25266 25284 25290 25331 25337 25416 25454 25460 25505 25533 25608 25664 25669 25744 25749 25776 25826 25871 25930 25937 25938 25941 25960 in een film vol humor en avontuur: (Pedro soil hangen) Regie: YEIT HARLAN. met GUSTAV KNUTH, MARIA LANDROCK Een sprankelende film, vol vaart en temperamentpittige dansen. VoorstellingenDagelijks te 7.30 uur. Paascluagen 1.30 - 3.45 - 6 - 8.15 uur, - Toegang boven 18 jaar Vanaf VRIJDAG 7 APRIL in onze KINDER- en FAMILIE-VOORSTELLINGEN de NE0ERLAN0SCH gesproken SPROOKJESFILM en vooraf 'n vroolijke Dagelijks (behalve de Paaschdagen) te 1.30 en 3.30 uur Plaatsbespreken van II tot 3 uur te koop gevraagd, Tel. 331403. L. C. JACOBI, Regentesselaan 123 te Den Haag, 4921 Gevraagd voor direct of met Mei een flinke DIENSTBODE bij B. PIETERSE, Bak kerij, Dorpsstr. 31, Zoe- termeer. 4925 Adverteert in dit blad Van 7 April nf (ZIRKUS RENZj RENE DELTGEN PAUL KLINGER ANGELIKA HAUFF Beide Paascjtdagen doorl. matinee van 1 7 jiO uur, aanvang avond voorstelling 8 uur. Weekdaa en 2 uur. Toegang alle leeftijden ifderen beneden 14 jaar geen toegang zonder geleide. Van 7 April ai: Een der spannendste circus- en variété-films: met FERDINAND MARIAN WINNIE MARKUS MADY RAHL (EEN BAVARIA-FILM) Beide Paaechdagen doorl matinee van 2 tot 6 30 uur, aanvang avondvoorstelling 8 ,4ur. Weekdagen 2 en 7.30 uur. TOEGANU 18 JAAR Gelegenheid tot plaatabetfpr. v. 1012.30 uur a. d. cassa. PRESENTEERT DE OPERETTE-FILM (LIEBESPREMIERE) met Hans Söhnker. Kristen Heiberg. Rolf Weill. Fritz Odemar OP HET TOONEEL 4964 TOEGANG 18 JAAR

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 4