Aanslag oorzaak ramp in Bologna Flinke schade door noodweer Egypte schort vredesoverleg op j met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Koeler HET WEER MëekH' ittRVA» 2 2 a> Ballerina wil toch naar VS Oproep Killanin onvertaald j BON Hierbij geef ik op als ii I Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam. J Lees een krant met overtuiging: 7/DCIW I I I I I Trouw 38STE JAARGANG NR 11008 - MAANDAG 4 AUGUSTUS 1980 In de ochtend zonnige perioden, in de middag af en toe buien Koeler met middagtemperatuur van 19 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van het land. Tot vrij krachtig (windkracht 5) toenemende wind uit zuidwest tot zuid. Morgen en overmorgen: zonnige perioden, mogelijk een bui en nog iets koeler Morgen Zon op 06 04. zon onder 21.22. Maan op: 01.27. maan onder 16.54 vnffl 1 WEST-DUITSLAND DM 2 00 - ITALIË 900 LIRE LUXEMBURG BFRS 14 LOSSE NUMMERS 65 CEN" N a> •O PAGINA 2: Kritiek op document voor bisschoppensynode PAGINA 3: Ergenis over dood van Marokkaan PAGINA 5: Iran: 'Martelaren in de VS' PAGINA 4: Zuidelijk Festival of Fools in Avignon Verkeerschaos bleef uit PAGINA 7: Libanon werd een avontuur BOLOGNA (Reuter, AP, AFP) De verwoesting van een groot deel van het spoorwegstation van de Noorditallaanse stad Bologna is vrijwel zeker veroor zaakt door een bomaanslag, naar men aanneemt gepleegd door een neo- fascistische organisatie. Het dodental stond gisteravond nog steeds op 76 maar het kan nog tot boven de tachtig stijgen. Er zijn ongeveer tweehonderd gewonden, van wie een aantal er zeer ernstig aan toe ls. Het verwoeste deel van het sta tion van Bologna, waar In leder geval 76 mensen de dood vonden. Vannacht begonnen bulldozers het puin te ruimen. Gevreesd werd dat het dodencijfer dan nog hoger zou blijken te liggen. Van een onzer verslaggevers 'AMSTERDAM Bij een hevig onweer dat gistermorgen urenlang in de kop van Noord-Holland woedde kwamen campings in de badplaats Callantsoog blank te staan en liepen in verschillende plaatsen de kelders van woonhuizen vol water. Het noodweer woedde, volgens de rijkspolitie het ergst in de omgeving van Callantsoog. Omdat het gemaal van deze plaats door de bliksem werd getroffen en als gevolg daarvan niet meer functioneerde, kon het overtol lige water niet snel worden afgevoerd. Uit verschillende plaatsen in de kop van Noord-Holland weerden bliksem inslagen gemeld, maar de brandweer kon de daardoor ontstane brandjes overal beperkt houden. Door zware ruk- en draaiwinden omgewaaide bo men zorgden er bovendien voor dat op vele plaatsen het verkeer hinder ondervond. Volgens weerman Hans de Jong uit Oorredijk was het aantal bliksems tijdens het onweer zeer groot. In Heerhugowaard werden er veertig per1 minuut gemeten, in Den Helder zelfs 51. het grootste aantal van de afgelo pen vijftien Jaar. De regenval was ook enorm. Tussen middernacht zaterdag en zondagmorgen tien uur tapte het KNMI-station De Kooy bijna 63 milli meter regen af, wat ongeveer twee derde is van de totale hoeveelheid regen die er gemiddeld in augustus valt. Het noodweer ontstond door de zeer warme lucht in het oosten van het land (30 graden) en de veel koele re lucht in het westen, aldus Hans de Jong. Waddeneilanden Ook de Waddeneilanden en de pro vincie Friesland kregen gistermorgen flinke onweersbuien te verduren. Vol gens de rijkspolitie leidde dit ook hier tot een aantal meldingen van inslaan de bliksem en het onderlopen van kelders van woonhuizen, voorname lijk in Bolsward en op Ameland. Ook op Schiermonnikoog hebben he vig onweer, regen en hagel tot grote overlast geleld. In een nieuwbouw wijk aan de rand van het dorp liep bij de meeste mensen de keuken en ge deelten van kamers onder water. Ook kwam een pension blank te staan. In één uur tijd werd op dit eiland een regenval gemeten van 53 millimeter. Zuidoost-Brabant In de Zuidoostbrabantse gemeente Asten zijn twee personen licht ge wond geraakt toen de tent waarin zij gistermiddag schuilden, tijdens een hevig noodweer instortte. ZIJ konden na behandeling in een ziekenhuis in De urne weer naar huis. In Zuidoost-Brabant woedde het on weer tussen vijf en zes uur gistermid dag. Onweer gepaard gaande met he vige windstoten en hagelbuien, teis terde verschillende gemeenten. Voor zover bekend werden Asten, De urne en Someren het zwaarst getroffen. In deze gemeenten zijn zo'n derig bomen omgewaaid in een tijdsbestek van ongeveer zeven minuten. In As ten werd een Belgische personenauto door een neervallende tak geraakt. Slechts één van de inzittenden liep lichte verwondingen op. Verder zijn er bij de politie nog enkele meldingen binnengekomen van kleine verwon dingen door vallend hout. Volgens de rijkspolitie in Someren zijn in die gemeente tal van straten blank ko men te staan. Ook sneuvelde er een aantal ruiten door de hagel en ruk winden. Precies als veertien dagen geleden toen dezelfde streek door on weersbuien werd getroffen. Fruittelers in deze streek hebben bo vendien gemeld dat hun appel- en aardbeienoogsten totaal zijn ver nield. Eén van de campings in de Noordhollandse badplaats Callantsoog, die door het hevige noodweer van gistermorgen blank kwam te staan. De pomp op de voorgrond van deze camping „Het Kleine Begin" zal nog wel het nodige te doen hebben gehad voor de campinggasten weer met droge voeten naar bed konden. MOSKOU (AFP, Reuter) De Russi sche ballerina LJoedmUa Vlassowa, die een Jaar geleden voor ernstige diplomatieke spanningen zorgde tus sen de Verenigde Staten en de Sow- Jet-Unle toen ze haar overgelopen man in New York achterliet, wil nu zelf ook naar Amerika emigreren. „Ik heb vergunning gevraagd om me bij mijn man te mogen voegen en ik hoop spoedig een positief antwoord ie krijgen," zei de 36-jarlge ballerina zaterdag. Samen met haar man Alexander Oo- doenow nam zij vorig Jaar deel aan een tournee van het Bolsjoi-ballet door de Verenigde Staten. Aan het eind daarvan vroeg Oodoenow asiel. Zijn vrouw echter werd volgens de Amerikanen stiekem aan boord van een Russisch vliegtuig op Kenne dy Airport gebracht, waar zij vla Rus sische woordvoerders liet weten uit eigen vrije wil naar de Sowjet-Unie terug te keren. De Amerikanen hielden het toestel tachtig uur aan de grond omdat zij die verklaring niet geloofden. In Mos kou kreeg LJoedmila een heroïsch welkom. De Italiaanse procureur-generaal Uge 8 is tl zei gisteren dat de enorme ex plosie zal worden behandeld als „een aanslag op de staat door middel van explosieven", een technische term voor „terroristische bomaanslag". Men concludeerde tot een aanslag en niet tot een ongeluk met het ketel huls onder het stationsgebouw toen in de hoek van wat eens de wachtkamer tweede klas was geweest een krater werd gevonden die moet zijn geslagen door explosieven met een kracht van veertig kilogram tnt Men weet In Bologna nog niet of de tas of koffer met de bom voortijdig ls afgegaan als gevolg van de elektri sche leidingen op het spoorwegcom plex en door een terrorist eigenlijk bedoeld was voor een andere aanslag, of dat de koffer opzettelijk met een tljdmechanisme in de wachtkamer ls gezet. Zowel namens de neo-fasclstlsche or ganisatie NAR als namens de Rode Brigades ls opgebeld naar kranten en autoriteiten met de mededeling dat zij verantwoordelijk Hjn voor de aan slag. De mededeling van de Rode Brigades werd meteen in twijfel ge trokken, omda er een verkeerd tijd stip van de explosie werd genoemd. De NAR-vertegenwoordiger belde de Ramelnse krant La Republics met een mededeling op een bandje dat de aanslag een herdenking was van die van zes Jaar geleden op de trein Itall- cus nabij Bologna. Hierbij kwamen twaalf mensen om het leven. De NAR brengt de aanslag ook ln verband met het besluit van de rech ter in Bologna om een van hun voor mannen, Mario Tutl, voor die aanslag van zes jaar geleden te berechten. Tutl zit al levenslang uit ln verband met de moord op twee politieman nen. Gistermorgen heeft iemand voor de NAR echter ook opgebeld met mededeling dat de beweging niet van doen heeft met de explosie. Van de 76 doden zijn er tot nu toe zestig geïdentificeerd. Onder hen zijn veel Italianen, maar ook toeristen uit de Verenigde Staten, Zwitserland, West-Dultsland, Engeland en Japan. Van de gewonden is een deel met ernstige brandwonden overgebracht naar een speciale kliniek in de stad Padua. De aard van veel verwondin gen brengt mee dat er spoedoperaties moeten worden verricht en de over volle ziekenhuizen in Bologno roepen bloeddonors op zich beschikbaar te stellen. Rampzalig De ontploffing had zaterdagmorgen omstreeks half elf een rampzalige uit werking. De wachtkamers eerste en tweede klas werden volledig vernield en het puin van de zalen en van het er boven gelegen restaurant bedolf de vele passagiers die er zaten te wach ten. Ook stortte een deel van het dak van het stationsgebouw in. De brok stukken daarvan vielen onder meer op perrons en op de wachtende trein Bazel-Ancona. In de trein vielen ook enkele slachtoffers. In de verre omge ving van het complex sprongen alle ruiten. Politieke partijen, regeringsfunctio narissen en vakbonden hebben met afschuw gereageerd op de aanslag. „Hier moeten gekken aan het werk zijn", zei Premier Cosslga. En de com munistische partij hing ln het hele land plakkaten op waarop de arbei dersmassa's werden opgeroepen „de aanslag op de democratie af te slaan." TEL AVIV (AP, AFP, Reuter) De vredesonderhandelingen tussen Israël en Egypte, die vandaag hadden moeten worden hervat, zijn voorlopig weer van de baan. Egypte heeft het overleg voor onbepaalde tijd opgeschort om Israël in staat te stellen „de obstakels te verwijderen die het op de weg naar vrede heeft opgeworpen". Waarschijnlijk krijgen de Israéliérs Knesseth aangenomen wet waarbij de kans zich volgend voorjaar uit te spreken over de toekomst van de bezette gebieden bij vervroegde ver kiezingen. in mei of juni in plaats van in de herfst. Volgens de Israëlische radio heeft de premier in de minister raad gezegd dat de positie van de westelijke Jordaanoever het centrale thema zal worden. Vandaag is er een extra kabinetsvergadering om zowel Begins plannen als de opschorting van de vredesbesprekingen met Egypte te bespreken. De Egyptische president Anwar Sa- dat heeft premier Begin gisteren schriftelijk uitgelegd wat zijn bezwa ren zijn tegen de vorige week in de „het onverdeelde Jeruzalem" tot hoofdstad van Israël wordt ver klaard. Over de inhoud van de brief wilden de Israëliërs slechts kwijt dat die vriendelijk was. Ook ln Cairo wei gerde de Egyptische minister van buitenlandse zaken commentaar op de vraag of Egypte intrekking van de wet eist. Koning Hoessein van Jordanië heeft gisteren voor zijn vertrek uit Oosten rijk aangekondigd dat de Arabische wereld de diplomatieke contacten zal verbreken met alle landen die Jeruza lem als hoofdstad van de Joodse staat zullen beschouwen. Van onze sportredactie MOSKOU Met als hoogste gast op de tribunes de Russische eerste minister Kosygin, zijn gisteravond de Olympische Spelen van Moskou gesloten. Het gebeurde in een, na de opening, te verwachten regie vol vliegende vaandels en slaande trom, hymnes en volksdansen. Officieel was het lord Killanin die de Spelen sloot. Het was zijn laatste openbare optreden als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. HIJ wordt opgevolgd door de Spaanjaard Samaranch. Killa nin had tevoren de tekst van zijn speech opgegeven, zodat de verta ling in het Russisch op het grote televisiescherm in het stadion ver toond kon worden. De Ierse edelman die acht jaar aan het hoofd stond van het IOC maak te echter enkele opmerkingen die voor de Russen onvertaald bleven. Dat waren dan ook zijn bemerkin gen over de boycot waar het Russi sche volk het fijne steeds van ont houden ls. Killanin: „Ik heb mede- lijden met hen die het onmogelijk ls gemaakt deel te nemen". En ook: „Ik vraag de sportmensen van de wereld ln vrede tot een eenheid te komen voor er een slachting plaats vindt". Achterwege bleef ook de vertaling van Klllanins woorden: „Sport moet niet gebruikt worden voor po litieke doeleinden. Vooral als poli- Uek, economische en andere midde len niet geprobeerd zijn". Mogelijk bleef die vertaling achterwege om dat de Russen zich zoiets zouden kunnen aantrekken. In plaats daarvan werd voor de Russische televisie verteld dat de Britse eerste minister Margaret Thatcher dubbel spel speelde door enerzijds bij de atleten aan te drin gen op een boycot en anderzijds de atleten te bejubelen voor de behaal de medailles. In werkelijkheid heeft Thatcher geen moment gejubeld over de Engelse successen in Moskou. In tegenstelling tot de openingsce remonie werden nu de IOC-vlaggen en vlaggen van het eigen nationale Olympische comité die enkele lan den wensten te voeren, wel door de Russische televisie vertoond. Een groep van 700 atleten representeer den de 5000 deelnemers aan de Spe len. ZIJ paradeerden als één groep en niet land voor land. Aan het slot werd verwezen naar de volgende Olympische Spelen, ln 1984 in Los Angeles. Daarbij werd niet de vlag van het land waarin de Spelen dan worden gehouden, gehe sen, maar de vlag van de stad Los Angeles. Meer over de Olympische 8pelen en andere evenementen, op de sport pagina's. Olympische vlaggen in het landendefillé tijdens de sluiting van de Spelen van Moskou Schroevedraaierset (A) Groie. Ideine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. Boetseerset (B) Boelseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordi zonder oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk Authentiek Slavisch kleedje (O mei fraai diermolief Als onder lègger of voor de sier. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Postcode .Giro: I IkkiesvoorkadoGA OB GC GD (aankruisens.v.p.) Lm mm mmm mmm mmm mumm mmm mmmm mmm hb Naam: Adres: Plaats: M(jn naam is:. Adres: Plaats: nieuwe Trouw-abonnee: Postcode: .Tel.:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1