m ttfsa Zware storm richt grote schade aan langs de kust Kiesuwkado i Ongeregeldheden bij paleis in Den Haag addad zet acht op eren voort E In deze krant Strandpaviljoens en kampeerhuisjes vernield Ajax: drie dagen voor herstel Benzine dit jaar niet nog duurder Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Wisselend bewolkt HET WEER Iskysmokkel iutobanden Harde acties krakers op 30 april lOi LENING 13BO PER 1091/2000 Twee zeelieden omgekomen Wel verhoging aardgasprijs Jongen omgekomen bij brand in woning Bezarglroaw een nktrwe abonnee Lees een knot met oratmgmg: TrOUW Trouw 38 ste jaargang nr. 10920 maandag 21 april 1980 Wisselend bewolkt met nu en dan buien mogelijk met hagel o! natte sneeuw Middagtemperatuuf ongeveer 8 graden. Wind uit noordwest tot noord langs de kust krachtig tot hard (windkracht 6 a 7). landinwaarts krachtig (windkracht 5 6). Morgen en overmorgen Mogelijk een bui, ook opklaringen Kans op nachtvorst maar overdag geleidelijk zachter. Morgen: Zon op: 06 26 Maan op: 12.38 Zon onder 20.48 y.oi^e° „w adv ooU>VAU\ Losse nummers 65 een' James Dorsey [volg op pagina 5 22/23/24/25 APRIL idag 21 opriT13-17 uur e dogen 10-17 uur STERDAM ral JBEIL (ZUID-LIBA- Bewoners van het majoor Haddad gecon- *rde gedeelte van Zuld- mon zijn vastbesloten de Unifilsoldaten te blijven ervolgen, zolang die in gebied blijven. Israël zegt na de moord op twee Ier- ildaten majoor Haddad te n blijven steunen. siligheidsraad van de Verenigde s heeft vrijdagnacht in een zitting verontwaardigd gerea- op de moord op twee Ierse soldaten in Zuid-Ubanon en de elijke milities van majoor Had- verantwoordelijk gesteld voor (beuren. Vrijdag werd een kon fan drie VN-auto's in het door Dr Haddad gecontroleerde ge vervallen door geüniformeerde en. De overvallers, die bij de Bint Jbeil de drie auto's aai* n, namen alleen drie VN-solda- in Ierse afkomst mee. Twee wer- r later doorzeefd met kogels troffen, een derde wist gewond komen. j lillende sprekers in de Veilig- aad stelden Israël medeverant- elijk voor de moord en eisten- tting van de Israëlische steun addad. De Israëlische minister efensie verklaarde het afgelo- eekeinde de doden te betreu- aar voegde er aan toe dat zijn taddad zal blijven steunen. Is- in de bewegingen van Haddad introleren en kan dus ook niet oordelijk worden gesteld, zei dwraak ïajoor Saad Haddad ontkent woordelijk te zijn voor de die volgens hem het gevolg Is n wraakactie van de ln zijn wonende Bazi-clan. Woord- ■s van Haddad stellen dat de het „legitieme recht" had van de I6-jarige Massoed te met de moord op twee Ierse Tijdens een geïmproviseer- iconferentie gisteren op de van het stadhuis van Bint :eiden Haddad en twee van ids broers dat zonder een „sul- /erzoening) de vete met de Ie- fct ten einde was. ed werd ruim een week geleden met nog een jongen door Ierse ioldaten gedood toen die Had- litia uit het dorp Atiri verdre- Jeruzalem verklaarde VN- terder Hugo Rocha dat Had- na van de bewoners van Ati- I bedrag van 40.000 Libanese 1 of de lijken van twee Ieren reist. Desgevraagd wilde Had- iteren slechts kwijt dat hem de op de twee Ierse soldaten r maar dat de „bloedwraak ge in Libanen is, net als in ande- len zoals Italië." PAGINA 5: Kennedy toont veel veerkracht PAGINA 9: Een schrijfster van bijna 90 PAGINA 3: Eenzijdige informatie over onderwijsproject PAGINA SERVICE: Hobby, strips, rtv-programma's, puzzel, feuilleton en het weer. DEN HAAG (ANP) Bij het paleis Noordeinde in Den Haag is het zaterdagmiddag tot een treffen gekomen tussen de politie en een groep van ongeveer 150 jongeren, aldus een woordvoerder van de Haagse politie. In Arnhem praatten krakers over de te voeren strategie op 30 april De moeilijkheden in Den Haag be gonnen toen een groep jongeren de bouwhekken van het paleis Noord einde (het toekomstig werkpaleis van koningin Beatrix) omver duwden. Vervolgens klommen drie jongeren op het dak van het paleis, waar zij met witte verf de tekst '60 miljoen, republiek", aanbrachten. De politie, die kort daarop arriveerde, voerde met acht man een korte char ge uit, waarna de groep uit elkaar ging. Uiteindelijk werden er drie ar restaties verricht, waarbij een Jonge man die de verfkwast zou hebben gehanteerd. De tweede arrestant zou hebben geschopt naar een politie agent, terwijl de derde met volle bier blikjes naar de groep politieagenten zou hebben gegooid. In Arnhem zijn krakers uit het hele land zaterdag in het gekraakte voor malige hotel „Bosch" bijeengekomen voor een manifestatie tegen de leeg stand. Het hoogtepunt van de dag werd gevormd door een kraakactie. Naar schatting vijftien mensen dron gen een enkele jaren leegstaand pand aan de Bakkerstraat ln het centrum binnen. De politie hield zich daarbij afzijdig Verf Ondertussen drongen zestig krakers gewapend met kwasten en verf een leegstaand kantoorpand aan de Jans Buitensingel binnen. Ze schilderden de ramen van het vier verdiepingen tellende pand dicht, behalve vier stuks waarop het woord „leeg" is ge kalkt.' Na de schilderactie trok de groep in demonstratieve optocht naar het gekraakte pand ln de bin nenstad. Tijdens de besloten bijeenkomst van het landelijk Overleg Kraakgroepen (LOK) in het voormalige hotel zijn afspraken gemaakt over de te voeren actievormen tijdens de troonswisse ling. Een woordvoerder van het LOK wilde uit strategische overwegingen niet kwijt wat er op 30 april te ver wachten is. maar hij liet wel door schemeren dat de actievormen een grimmig karakter zullen dragen en gericht zijn op verstoring van de plechtigheden. Profiteren De krakers willen op 30 april profite ren van het feit dat de wereldpers in Amsterdam is en zullen daarom trachten hun acties zo dicht mogelijk in de buurt van de plechtigheden te houden. Volgens de woordvoerder is het niet de bedoeling geweld te ge bruiken, maar is zaterdag wel afge sproken om niet voor de Mobiele Een heid aan de kant te gaan als deze ingrijpt. Als er rellen of ongeregeldhe den komen schuiven de krakers dit al Vervolg op pagina 3 De benzineprijzen zijn de afgelopen maanden met zo'n 30 cent per liter nogal sterk gestegen, maar gelet op de vrij stabiele situatie op de ruwe ollemarkt op dit moment lijkt er hier aan een eind te zijn gekomen, aldus de bewindsman. HIJ voegde er overi gens aan toe dat er wel ineens wat tussen kan komen. De aardgasprljs voor kleinverbrui kers gaat in januari op grond van het contract tussen de gasbedrijven en de Gasunie met 7 cent plus BTW omhoog, maar daar staat de regering verder buiten. Wel wordt overwogen om ln de sfeer van belastingverlaging de kleinverbruiker tegemoet te ko men, maar dat hangt ook af van de lef jij de achterbanden Van onze sportredactie AMSTERDAM Drie dagen res ten Ajax om het geknakte zelfver trouwen voor de retumwedstrijd uit de halve finales van het Euro pa Cup-toemooi tegen de Engelse titelhouder Nottingham Forest op te krikken. Met 3-6 werden de Am sterdammers gisteren in eigen huis door het laaggeklasseerde MW weggespeeld en met name ln defensief opzicht klopte en weinig bij de AJacieden. Trainer Leo Beenhakker (foto) was dan ook een verre van opgewekt man, al tracht hij aan de vooravond van dat treffen met Nottingham waar bij ee 2-0 nederlaag uit de eerste wedstrijd moet worden goedge maakt, enig optmlsme te peuren uit de stelling dat Iedere wedstrijd er één op zich vormt. MW komt in ieder geval de eer toe de vaderlandse competite weer enige spanning te hebben meegegeven, al profiteerde het Alkmaarae AZ'67 opnieuw niet van de misstap van de Amster dammers. Tegen Roda JC kwam AZ zelf niet verder dan 2-2. Het verschil tussen belde ploeg is daarmee wél tot twee punten te ruggebracht, waarbij het doelsal do van AZ vooralsnog iets beter is. Onderaan spitst de strijd om de twee degradatleplaatsen zich ln alle hevigheid tussen een zestal ploegen toe. Van dat zestal bleef dit weekeinde alleen NAC met lege handen (2-4 tegen PV8) staan. Sparta (4-0 tegen Willem II) en NEC (0-1 bij Go Ahead) zegevier den, Haarlem (O-O tegen Twente) en Vitesse en PEC Zwolle (0-0 te gen elkaar) boekten belangrijke gelijke spelen. Andere opmerkelijke zaken van het sportweekeinde: Bernard Hi- nault toonde in de laatste, maar sneeuw omgeven, voorjaarsklas sieker Luik - Bastenaken - Luik een overweldigende triomf en Noorwegen trok zich definitief van de komende Spelen in Moskou terug. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Een zware Noordwesterstorm heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor miljoenen guldens schade aan gericht aan de Nederlandse kust. Honderden strandpaviljoens en kampeerhuisjes werden vernield of spoelden weg. De strandexploltanten waren nog niet verzekerd tegen storm schade. omdat deze verzekering pas half mei ingaat De storm, de hevigste aprilstorm sedert 1973, bracht in Scheveningen rond middernacht de operatie „strandwal" om de pavil joens te beschermen op gang. Het hoge water sloeg echter in luttele minuten de zandwal weg. De Haagse politie zette zondagmid dag de hele Schevenlngse boulevard af. nadat 's morgens kijklustigen spullen wegsleepten uit de vernielde huisjes (kratten drank en dergelijke). Drs. H. van der Weg, directeur van de Stichting Scheveningen Bad. had gis termiddag een eerste bespreking met de gemeente Den Haag met als doel de gedupeerde exploitanten financi eel te helpen. Volgens hem werd za terdagavond wel hoog water ver wacht, maar was de buitensporig hoge waterstand een complete ver rassing. te vliegen, worden geborgen. In Zee land werden ook enkele bomen geveld. Op het strand van Bloemendaal aan Zee en van Zandvoort spoelden zater dagmiddag al huisjes weg, doordat het zeewater tot aan de voet van de duinen kwam. Zondagmorgen vroeg sloegen water en wind pas goed toe. Een woordvoerder van het tenten kamp Zandvoort riep alle eigenaars van strandtenten op naar het strand te komen, omdat „tenten als kaarten huizen in elkaar zakken." Op het naaktstrand waren twee consumptie- tenten met inventaris volledig ver dwenen. terwijl op het noordelijk strand twintig kampeerhuisjes waren weggespoeld- Een strandwachter zag 350 stoelen in zee verdwijnen. De ravage op het strand van Zandvoort. Eigenaars van de vernielde huisjes brengen de restanten van hun spullen in veiligheid. ADVERTENTIE STAAT DER NEDERLANDEN inschrijving volgens het tendersysteem op 22 april a.s. van 9 tot 15 uur vla banken en commissionairs Plundering In Bergen aan Zee en C as tri cum wa ren strandpaviljoens en EHBO-pos ten totaal vernield. De strandafgan- gen werden gisteren afgesloten om plundering van waardevolle goede ren, die zouden kunnen aanspoelen, te voorkomen. In IJmuiden werd de hoogste waterstand sedert de storm van februari 1953 gemeten. De storm richtte ook grote schade aan op de stranden van Walcheren BIJ Dishoek spoelden zondagmorgen driehonderd strandhuisjes de zee in. Bij Domburg verdwenen er tachtig en bij Kamperland-Banjaard nog eens vijftig. In Yerseke kon ternauwer nood de grote tent op het marktplein, die door de storm de lucht ln dreigde Verloren Strandexploltanten bestempelden gisteren het seizoen 1980 als „een verloren seizoen". In Scheveningen en Kijkduin, waar ongeveer zeventig van de honderd geplaatste strandpa viljoens zijn verwoest, zei secretaris W. L. A. Beringen van de Zuiderstrandexploltatie in Kijkduin. „De strandexploitatie voor 1980 is voorbij. Niemand is in staat alles op nieuw te financieren. De mensen zijn geestelijk kapot." Doordat de verze kering tegen stormschade pas na 15 mei kan worden afgesloten, moet de schade, variërend van 80.000 gulden tot bijna acht ton per tent, door de exploitanten zelf worden gedragen Burgemeester Schols van Den Haag kondigde gisteren aan met de rege ring te willen gaan praten over finan ciële hulp voor de getroffen exploi tanten. Meer nieuws over de storm op pagina 3. Van een onzer verslaggevers WESTKAPELLE Twee Duitse zeelieden zijn gisteren verdronken, nadat hun schip, de Duitse kustvaar der Altmark, in de Noordzee voor de Nederlandse kust was gezonken. Het schip kwam op veertig mijl (zeventig kilometer) ten westen van Westkapel- le om ongeveer tien uur zondagmor gen in nood door een Ingeslagen luik. Drie andere eveneens Duitse beman ningsleden zijn gered. Zij werden op gepikt door een Belgische Seaklng helikopter. Een van hen, vermoede lijk de Duitser Herbert Keller, ver keerde gisteravond nog ln levensge vaar. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Minister Van Aardenne van Economische Zaken verwacht niet dat de benzineprijzen dit jaar nog verder zullen stijgen, maar hij voorziet wel voor kleingebrulkers een verhoging van de aardgasprljzen. De bewindsman zei dit zaterdag voor de VARA-radlo. prijscompensatie. Daar gaan we ln het najaar over praten, zei minister Van Aardenne. „WU Je nog meer doen dan die 7 cent verhoging of het ver schil tussen de prijs voor aardgas en huisbrandolie, die momenteel 16 cent bedraagt, dan geloof lk zeker dat Je wat extra moet doen in de sfeer van belastingverlaging1 De regering is overigens niet van plan om kleinverbruikers die extra veel gas verbruiken meer te laten betalen. De energleraad die om advies hier over is gevraagd heeft recent laten weten dat ln principe een dergelijk middel kan worden gehanteerd, maar dan wel per Individu en rekening hou dend met de omstandigheden. „Dit betekent", aldus minister Van Aar denne. „dat we er voorlopig nog niet aan toe zijn". „Prinses" Op het departement heeft men tot nog toe geen schade ondervonden van de afdgelopen woensdag door de NOS uitgezonden film „De dood van een prinses" ondanks protesten van de Islamitische wereld. Van Aardenne zelf noemde het docudrama een filmpje, en betitelde de hele kweslte als een storm ln een glas water en een zaak die ln feite ver ls overtrokken. LEEUWARDEN (ANP) Een uit- slaande brand ln IJsbrechtum heeft zaterdagmorgen vroeg de 13-Jarlge Leo Bles het leven gekost. Zijn 16- Jarlge zuster Caroline ls roet ademha lingsmoeilijkheden overgebracht naar het St. Anthonluszlekenhuis in 8neek. De ouders waren op het mo ment van de brand niet thuis. Het huls van de familie Bles brandde ge heel uit Boctseerset (A) Boetseerldei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard Schrwvedraaierset (B) Groie. kleine en kniiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor ex tra gemak. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten Authentiek Slavisch kleedje <C) met fraai diermotief Als onder legger of voor de sier Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats. Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats. .Tel:. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalpenodc een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Ifouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1