Zieltjes winnen en rijk worden Mr Van der Feltz praat woensdag met politiechef Kalma Gulden te hard: hotels krijgen minder gasten ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 RADIO EN TELEVISIE Trouw/Kwartet 4 TV-COMMENTAAR De achtste aflevering van de serie De Christenen, die door de NOS wordt uitgezonden, kreeg tot titel Het winnen van zielen. Wie een klein beetje thuis is in de kerkgeschiedenis kan dus weten dat morgenmiddag een paar zwarte bladzijden worden opengeslagen. Bekeringsdrift ging vaak gepaard met onvoorstelbare wreedheden Portugezen en Spanjaarden hebben voor het Christendom de bloedigste sporen getrokken. Dat hing samen met de grote ontdekkingsreizen aan het einde van de vijftiende eeuw. In 1485 voer de Portugees Bartolomeo Diaz langs wat de Hollanders later Kaap De Goede Hoop zouden noemen en ontdekten zo de doortocht naar de Indische Oceaan. Sindsdien zochten de Portugezen uitbreiding van gebied en bezit, maar ook het winnen van zieltjes, vooral in het oosten. De Spanjaarden daarentegen trokken westwaarts sinds Columbus in 1492 de Nieuwe Wereld had ontdekt Het waren dan ook 8panjaarden die als eerste Europeanen voet op Mexicaanse bodem zetten; avonturiers en religieuze IJveraars. Samen dienden zij God en de Mammom Eén van de veroveraars beschreef hun beweegredenen aldus: „Om God en zijne majesteit te dienen om licht te brengen aan hen die in duisternis verkeerden en om rijk te worden, hetgeen alle mensen graag willen." Dat licht brengen hield voor veel arme Indianen in dat de Spanjaarden hun levenslicht uitbliezen. Wie zieh niet rap bekeerde tot de christelijke leer. kon alleen maar rekenen op een gruwelijke marteldood. Eén van de monniken beroemt er zich later op dat hij soms 14.000 Indianen per dag het doopsel toediende. Het winnen van zielen ij ijltempo ging vergezeld van een rigoreuze vernietiging van Indiaanse culturen. Die eerste veroveraars (hun nazaten noemen zich naar hen nog steeds conquistadores) vormden slechts een legertje van vijfhonderd man met 16 paarden. Toch zagen zij kans het rijk van Montezuma onder de voet te lopen. Een onbegrijpelijke zaak. maar Bamber Gascoigne, de samensteller en presentator van de filmserie, steekt een verhaal af dat een verklaring zou kunnen inhouden. Onder de Azteken, die het land op andere Indianenvolken hadden veroverd, leefde een legende voort over de terugkeer van een overwonnen konig der Tolteken. Hij zou in de gestalte van de god Quetzalcoatl zijn rijk opeisen, de legende verhaalde verder dat deze god-koning in 1519 uit het Oosten zou komen en een blanke huid zou hebben. In dat jaar waren de Spanjaarden geland en in 1521 verschenen zij voor de hoofdstad Tenochtitlan (het huidige Mexico City». Keizer Montezuma had de kleine strijdmacht gemakkelijk kunnen laten vernietigen, maar inplaats Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Procureur-gene raal mrW.A. baron Van der Feltz zal naar verwachting voor eind volgen de week bekend maken of hij erbij blijft, dat hoofdinspecteur B D. Kalma uit zijn functie moet worden ontheven De procureur-generaal heeft gistermiddag met de Rotter damse burgemeester Van der Louw een eerste gesprek gehad over deze kwestie, maar hieruit is alleen naar bulten gekomen, dat mr Van der Feltz en hoofdinspecteur Kalma woensdag een onderhoud met el kaar zullen hebben Burgemeester Van der Louw had de heer Kalma in een eerder stadium berispt voor diens optreden tijdens een demonstratie op de begrafenis dag van de drie RAF-leden Baader. Raspe en Ensslin. Een maatregel waartegen Kalma beroep heeft aan getekend bij het ambtenarenge recht. De Haagse procureur-generaal heeft zelf inmiddels een onderzoek laten instellen naar het functioneren van Kalma als hoofd van de zeden- en kinderpolitie. Een speciale commis sie heeft hem. een aantal politie functionarissen en een delegatie van de afdeling zeden- en kinderpolitie gehoord De resultaten van dit on derzoek heeft mr Van der Feltz in een brief eerder deze week aan Van der Louw meegedeeld. Over die resultaten is verder niets meegedeeld, maar hier zal het van afhangen of de procureur-generaal gebruik zal maken van de mogelijk heid de burgemeestér opdracht te geven Kalma uit zijn functie te ont heffen. Dit kan krachtens artikel 5 lid 2 van de politiewet. ADVERTENTIE KOOKBOEKEN - TOP - TIEN 1. PLEZIER IN KOKEN 39.50 Arne Krüger/Annette Woder 2. OE COMPLETE WIJN LIEFHEBBER 16.90 Hubrecht Dui|ker 3. HET BROODBOEK 16.90 Ria Holleman 4. BAK MET PLEZIER 9.90 Heieen A M HaJverhout 5 BISTRO KOKEN 14.90 Hugh Jans 6. HET SOEPENBOEKJE 5.25 Ria Hofleman 7. KOKEN. N HOBBY VOOR TWEE 17.50 Dominique Jaspers-Vroom 8 GEHAKTFEST1VAL 5.25 Anion Coppoolse 9. KOOKBOEKJE VOOR OE WERKENDE VROUW 5.25 Marl|e Bakker 10. SLANK WORDEN - SLANK BLUVEN 15.50 Ulnch Klever TOP - TIP PASTEI PATÉ 5.25 Ria Hoüeman (Verknjgoaar m elke boekhand KJ AMSTERDAM Hoewel het inter nationale reisverkeer nog steeds toeneemt, zijn de Amsterdamse ho tels dit jaar geconfronteerd met een sterke daling in het aantal over nachtingen. In 1976 was de hoofd stad nog goed voor 3.8 miljoen over nachtingen. Dit jaar zullen dat er (volgens voorlopige gegevens) 70.000 minder zijn. Dat zei directeur A. F. Luyken van de Amsterdamse VW gisteren op de jaarvergadering van de vereniging. Speciaal vandaag Studio Sport bevat beelden van de schaatsontmoeting Noor- wegen-Nederland. Ned. 1/17.20 In Hollands Glorie komt de fusie tot stand tussen de reders Van Munster en Kwel. Ned. 2/20.2S Aad van den Heuvel presen teert de Alles is anders show. Ned. 1/22.05 Onderwerpen in Tefevisier Magazine zijn: Het werk van Amnesty International; de ANWB die voor het eerst een permanente post heeft in Oos tenrijk; nieuwe bebakening van ski-routes; het nieuwe kabinet. Ned. 2/22.25 Ward de Ravet speelt de rol van Rubens op 49-jarige leeftijd in het Belgische luisterspel Dood op de Wapper. Hilv. 4/09.42 Hans Veerman draagt ge dichten van J. W. Otten voor. Hilv. 2/21.30 Werken van Mozart, Men delssohn, Grieg, Ponce en Verdi zijn te beluisteren in Postlu- dium. Hilv. 2/22.45 Speciaal morgen Over het winnen van zielen in Latijns-Amerika en tijdens de contra-reformatie gaat het in deel acht van De Christenen. Ned. 2/16.02 Op weg naar Jeruzalem is het ontwerp voor de adventsmedita- tie bij de Leidse studentenek- klesia. Ned. 1/17.00 In de reeks VPRO-documen- taires over West-Duitsland wordt het leger onder de loep genoiyen. Ned. 2/21.15 De VARA toont een met de Prix Italia bekroond filmportret van de gitarist en luitspeler Ju lian Bream. Ned. 1/21.50 Drs. P. F. Th. Aalders gaat voor in de hervormde kerk van 's-Graveland. Hilv. 1/10.00 Met het Rotterdams Philhar- monisch Orkest voert de so praan Elly Ameling het Exsul- late jubilate van Mozart uit. Hilv. 4/14.02 De samenkomst van het Le ger des Heils in Amsterdam staat in het teken van de per soonlijke geloofservaring. Hilv. 1/17.00 Frère Jean-Luc Jequenod be speelt het Ahrendorge! in de kapel van Taizé. Hilv. 1/19.2S Radio vandaag HILVERSUM I (298 m en FM-kanalen.) VARA 7 UO Nieuws. 7 02 (S) Met Hans op: muziek en tips (7 30 Nieuws 7 41 Dingen van de dag.) 830 Nieuws 8.36 Gymnastiek voor de vrouw 8.45 (S) Z O. VARA's Zater dagochtendshow 10.30 Nieuws. 10.33 (S) Z.I. 12.26 Mededelingen l b.v. land- en tuin bouw 12 30 Nieuws 12.41 (S) In de Rooie Haan 14 30 (S> NAR - Nederlandse Arties ten Revue 15 30 Nieuws 15.35 Kinderen een kwartje? 16 00 (S) Het zout in de pap 17.30 Nieuws 17 32 (S) Dingen van de dag. 18.30 1 CS) Proeflokaal. 19-38 (S) Zing Nieuws. 18.41 zomaar simpel een melodie. 20.00 (S) De VARA feliciteert: verzoekplaten. 21.00 (S) Voor wie met kijken wil<22.30 Nieuws.) 23 55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II (402 m en FM-kanalen.) TROS: 07.00 Nieuws. 07.11 Ochtendgymnas tiek. 07.20 Rustig bijkomen, lichte muziek. 08.00 Nieuws 08.11 Aktua-ochtendeditie. 09.00 Coulissen <09.35-09 40 Waterstanden). 10.00 De Tien om kindershow. 10.30 Actua- sport. (11.00 Nieuws) 11.30 Kom eens langs' in Hamdorff, gevarieerd programma. 12.49 OVERHEIDSVOORLICHTING: Franco huis informatie voor het bedrijfsleven. 13.00 Nieuws. 13.11 Aktua II. 13 30 Voorzich tig breekbaar, oude grammofoonplaten. 14.30 Met de beste wensen, een feestelijk programma. 15.45 Lichte orgelmuziek. 16.00 Nieuws 16.03 Europarade. 17.55 Mededelin gen. 18.00 Nieuws. 18.11 Aktua-magazine. 19.00 (S) Trosscountry. 20.00 Nieuws. 20.05 (S) Concert a la carte: klassiek wenspro- gramma. 21.30 (S) Woorden in de avond, voordracht met muziek. EO: 21.45 Reflec tor: informatie met het oog op de gemeente. 22.00 (S) Laat ons de rustdag wijden. 22.45 (S) Postludium, klassieke muziek. 23- Goed nieuws, programma in het Turks. 23.55-24.00 Nieuws HILVERSUM III (445 m en FM-kanalen) NCRV: 7 02 (S) Pop Station. 8.03 (S) Happy Sound. 8.54 Eerlijk gezegd. 9.03 (S) In. 10.03 (S) Muziek bij de koffie. 12.03 (S) Los Vast 14.03 (S) Bij Barend. 16.03 (S) Sportshow. 18.03 (S) Elpee pop speciaL 19.02 (S) Pers Vers. 21.02 (S) Sportshow. 23.02 (S) Strictly Country Style. 23.30 (S) Jazztime 00.02 (S) Late date. 02.02 (S) Nachtexpress (1). 04.02 (S) Nachtexpress (2). 06.45-07.00 (S) Zondag morgen. HILVERSUM IV (FM-kanalen).AVRO: 07.00 Nieuws. 7.02 (S) Reveille. 9.00 Nieuws. 9.02 (S) La Fonteinne Amoureuse (XI). 9.42 Episoden uit het leven van Peter-Paul Ru bens (6). 10.00 (S) Voor kleine bezetting. 11.30 (S) Pistache. 14.00 Nieuws. 14.02 't Is historisch. 14.30 (S) Radio-matinee: orkest en vrouwenkoor klassieke muziek. 15.56 (S) Koormuziek uit Rubens' tijd. 16.30-17.00 (S) Jazzspectrum. 21.35 NOS: Journaal. 19.05 AVRO: De Bereboot. TV vandaag i 17.15 NOS: Sport eitra 21.50 KRO: tnuk. de Eskimo, vervolg 19.10 De Nationale Hitparade. 18.15 TELEAC: Wetenschap in beweging II. les 22.05 De alles anders show 20.00 NOS: Journaal. NEDERLAND 1 16 23.15 NOS: Journaal 20.25 AVRO Hollands Glorie, tv-serie. 15.30 NOS: Journaal 18.45 NOS: Fabeltjeskrant. 2145 AVRO's Wie-kent-kwis. 15 32 TROS: Vogel der Vufcanen. natu 18.55 NOS: Journaal wrWm NEDERLAND 11. 22.25 Televizier Magazine 18.00 Speelplaats 19.05 KRO: &i ons éi Asten, gevarieerd pro gramma 18.40 NOS: Paspoort informatie voor Marok kanen. 23.10 AVRO's Sportpanorama. 15.30 Ren je rol 19.55 Inufc de Eskimo (ombre bianche). speelfilm 18.55 NOS: Journaal. 23.50 NOS: Journaal. Radio morgen HILVERSUM I (298 m en FM-kanalen). VARA H 00 Nieuws 8 10 Weer of geen weer (9 00 Sport mededelingen) 9 30 HUMANIS TISCH VERBOND Actualiteiten IKON 10 00 Gemeenschappelijke Kerkdienst van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te 's-Graveland 10 45 Wilde Ganzen 10 50 (Si De andere wereld van zondagmorgen in formatie en mu/uk AVRO 12 00 <S) Muzi kaal onthaal 13 00 Nieuws 13 10 De toe stand in de wereld 13 19 Radiojournaal- 1135 Mijn vader, gesprek KRO: 14 00 Kruispunt Informatie over kerk cnsamen- levinj: 14 30 <S) De huUgrkluUtr kinderspe len 15 00 (S) Wat krijgen wc nou-*, familio- prugramma 16 45 Hoe gaat het', program ma voor rieken IKON 17 00 Kerkdienst vanuit het Maatschappelijk Centrum van het Leger des Heils 17.58 Wilde Ganzen 18 00 <S) Van Klok cn Klepel, kinderpro gramma. 18.15 Er is ik cn er is pro gramma van mensen die zich druk maken o\er anderen NCRV 18 30 Nieuws. 18 40 (S) Zondagavondzang 19 10 Horend en zin gend door het jaar. zondagavondlczing. 19.25 (Sl Orgelrecital 20 05 <S> Musica Sa cra AVRO 20 30 <S) In de kaart gc.speold. 22 30 Nieuws 22 40 Radiojournaal 22 50 Het verhaal van Oostcrhuis. van Belcampo. voordracht 23 25 P M Kanttekeningen bij de actualiteit 23.55-24.00 Nieuws HILVERSUM II (402 m en FM-kanalen). KRO 8 00 Nieuws 8 10 Overweging 8 15 Badinerie klassieke muziek 9 00 Nieuws 9 10 Waterstanden 9 15 Laudate gewijde muziek. 10 00 Eucharistieviering uit Breda. 11.00 Da Capa Robert Casadesus. 1150 Buitenlands commentaar. 11.59 Bericht So- lidaridad 12 00 Nieuws 12.10 Echo NOS: 12.20 Zorg en Hoop. programma voor Suri naamse Nederlanders 13.20 Programma voor buitenlandse werknemers. VARA 17 00 (S) VARA Klassiek Concerten uit Studio 1 17.55 Mededelingen. SOS en poli tieberichten 18 00 Nieuws 18.15 Dingen van de dag Aansl Grammofoonmuziek Oscar Petersen 18 30 Boemerang 19 05 (S) Orkest Malando IKON 19 30 Brood en spelen, programma over literatuur, muziek en thea ter NOS 20 00 Journalisten forum 20 30 Kijk op buitenland 21.30 NOS-cultuur 22 30 Gamma van Alpha en Bèta. nieuws uil de wereld van wetenschap en technologie. 23 00 <S) Met hel oog op morgen: 23.05 Actualiteitenovcrzichl Radio-TV. 23 10 De krant van morgen; 23 20 Den Haag Vandaag cn om 23 52 Even op adem komen. yoga. 23 55-24 00 Nieuws HILVERSUM III (445 m en FM-kanalen). AVRO 7.02 <S> Ko de boswachtershow. 8.02 (S) Postbus 1965: verzoekplaten. 9.02 (S) Juist op zondag. 10.02 (S) Muziek Mozaiek. 11.02 (S) Sportpanorama VARA 11.30 (S) Tekst en muziek. 12.02 <S) Klink Klaar. 13.02 (S) Muziek uit Studio I NOS: 14.02 (S) Langs de lijn. 18 02 <S) Jazz uit het historisch archief KRO 18.30 (S) Gort en walergru wel. 20.02 <S) Tombola. 23.02 <S> De Oude Engh 0 02 (S) Eldoradio'. 3.02 (S) De week in 6.02-7.00 (S) Drie op je boterham. HILVERSUM IV iFM-kanalen). VOO 8.00 Nieuws. 8.02 (Si Populaire klassieken en verzoekplaten NOS: 9 00 (S) Vroeg klas siek. 10.00 (S) Musica Religiosa. 11.00 <S) Fur Elisc. 1300 (S) Opera-matinee. 14 00 Nieuws. 14.02 (S) Concerten op de zondag middag: orkest met sopraan - klassieke en moderne mu2iek. 16.05-17.00 Musica Nova. TV morgen 1140-17 00 KRO Euchansbevwvig vanu* Tkmrg. 1540-15 30 TELE AC Les Gammas, les 14. 17-30-17 32 wade Ganzen 1I.15-15.4S Natuurkunde, les 2 (hert» 14.50 NOS: Paspoort rtormbe voor Turken 19.00 Journaal 1945 VARA: McCloud poMwsene 20.20 2 voor 12 kww 2140 Onedn Lijn. tv-sene 21.50 Juk»n Bream, thuis tv-portret 22.55 HUMANISTISCH VEROONO Etn siaatsvitand ais nar* 23.20-23-25 NOS Journaal NEDERLANDU 16.00 NOS: Journaal 15.02 De Christenen, documentaire sene. 1645 Sprekershoek 17.10 Studio Sport I 17 55 Van Gewest tot Gewest 18.05 Kijken naar kinder en 1845 Sesamstraat 18.50 Grvws» 19.20 Studio Spod II (om t 20.00 uur trekking van de lotto-getallen). 70.30 Journaal. 20.35 VPRO: 18 december 1977 politiek. 20.40 Mary Hartman. Mary Hartman 21.15 Jaren later een bezoek aan hm Weskkutse leger, documentaire sene (3). 22.10 De hoorn des overvtoeds. hel hel ondernemersschap. 22.55-23.00 NOS: JoumaaL ASTERIX EN DE GLADIATOREN daarvan bood hij aanvoerder Fernando Cortes geschenken aan. Hij deed dit keer op keer en stelde zelfs zijn paleis voor de vreemdelingen open. Dit werd hem en een merkwaardige beschaving noodlottig. Gascoigne belicht ook de rol van de Jezuïeten, wier orde was ingesteld door Paulus III, dezelfde paus die de Inquisitie oprichtte. Kerkvernieuwing naast vervolging. De samensteller laat voorts zien dat de roomskatholieke Indianen in Latijns-Amerika nog altijd elementen uit hun oorspronkelijke cultuur vermengen met uitingen van schielijk opgedrongen christendom. Hij zegt dan dat deze Indianen naar hedendaagse maatstaven geen echte christenen lijken, maar dat daarop ook niet de Europese boeren leken in de hoogbloei van middeleeuws christendom. Een vergelijking die is door te trekken en niet alleen voor boeren en Indianen. Dat valt echter buiten het bestek van deze serie. Hiermee sluit ik voor mijn rubriek af om enkele weken vakantie te kunnen opnemen. 1255: Onthutst keek smidje Verho len vrouw Julia van Uylen aan. „Dus ge weet alles vroeg hij vol medelijden. „Ja. ik weet alles," antwoordde de slotvrouwe, en er biggelde nog een droeve traan over haar wang. „Maar ik ben een andere mening toegedaan dan mijn lieve Jacob," vervolgde ze zuchtend. „Ik ben een vrouw, seigneur Verholen. En zegt men niet altijd van de vrou wen. dat ze over een zesde zintuig beschikken?" „Aha! Daar hebben we die beroemde intuïtie weer!" schalde toen de vrolijke stem van Jacob de Rechtvaardige, die onder een voorhang door de keuken bin nentrad. Hij had een vers sigaartje opgestoken en keek de toekomst blijkbaar vol vertrouwen tegemoet. „Probeer tegen mij maar geen komedie te spelen, lieve Jacob." zei vrouwe Julia. „Gij hoopt, dat ge door uw onbezorgde houding mij wat vertrouwen kunt inboezemen. Helaasdat zal U niet lukken, want mijn voorgevoelens zeggen me, dat smidje Verholen gelijk heeft. Het rad van de geschiedenis wentelt onweerstaanbaar voort en wat gebeuren moet. dat zal gebei v' ren. hoe wreed het ook mogen schi Ji nen." „Dat rad van de geschied! gi nis heeft dan nog een aardige verrai sing voor Sijmen Knoet in petto, gromde heer Jacob. „Wij zullen di H schavuit een warme ontvangst bt h reiden. Ik zou trouwens wel een u willen weten wie hij voor zij P schanddaden wil meebrengen. A léén kan hij ons 'niet de baas!" - d: Jaen dét wist Sijmen Knot w ook wel. Daarom stapte hij op di w bleke winterochtend in de eerst trein van Rijkhuyzen naar Gravei drecht Na wat een heel lange tijd scheen, kwam er bericht dat Edward dood was. Er werden allerlei bijzonderhe den gegeven, en James Random ge loofde het. Hij Vertelde Emmeline. dat hij een man had gesproken, die Edwards lijk had gezien, maar meer wilde hij haar niet vertellen. Hij zei dat dat haar alleen maar verdriet zou doen. En toen ging hij weg, zeer ernstig en diep geschokt, en maakte het testament waarin hij alles aan zijn broer Arnold naliet. Hij was zes maanden dood toen Edward Ran dom terugkeerde. Op een winteravond, toen het al bijna donker was, kwam hij bij Em meline binnenwandelen en vertelde haar niets. Zij huilde veel, maar stel de geen vragen dat wilde zij eigen lijk ook niet. Hij was weggeweest en hij was weer terug. Hij had geleden en moest getroost worden. Dat was genoeg. Zij kon daarom de stort vloed van vragen die op haar afge vuurd werden, afweren met het on veranderlijke antwoord: „Beste vriendin, ik weet het echt niet." En aangezien dit een onomstotelijk feit was, bracht het uiteindelijk de vra gers tot zwijgen dat wil zeggen, voor zover het Emmeline betrof. Zij bleven er natuurlijk onder elkaar wel over praten. Edward was in Chi na geweest hij was in Rusland geweest. Mevrouw Deacon, die bij juffrouw Blake werkte, en wier dochter dienstmeisje was op het Slot. was er absoluut zeker van dat meneer James iets over Rusland had gezegd die dag dat de notaris er geweest was en hij zijn testament had getekend. Doris had het woord heel duidelijk gehoord, toen zij voor bij de deur van de studeerkamer liep. „Rusland" dat had zij ge hoord. maar verder niets waar zij een eed op kon doen. Veel was het niet, maar net als met de jonge katjes was het beter dan niets. Er werden een paar bijzonder interes sante en dramatische verhalen om heen geweven. En toen kwam de grote China-my- the in omloop. Iemand had een neef en die had weer een vriend die Ed ward Random had gezien echt gezien in een ziekenhuis in Shang hai. Of was het misschien Singapo re? Och. die oosterse namen, weet je. die lijken allemaal zo veel op elkaar. Edward deed niets om de geruchten tegen te spreken. Iedereen was ge ïnteresseerd en vol medegevoel. Ar nold Random zou zeker iets voor zijn neef moeten doen. Hij zou het landgoed nooit geërfd hebben als zijn broer James niet had gedacht Patricia Wentworth A. W. Sijthoff - Alphen dat Edward dood was. Het minste, het allerminste dat hij doen kon was hem het landgoed geven en, nou, de helft van het geld. En toen Arnold niets in die richting ondernam, wer den er enkele harde woorden gezegd over zijn gedrag. Hij had immers geld genoeg van zichzelf, en er kon toch niet de geringste twijfel be staan over de bedoelingen van Ja mes Random! En vrouwen en kinde ren had Arnold ook al niet. Hij had niemand behalve Edward Edward was al een paar maanden terug, toen er een wat onheilspellen der gerucht de ronde begon te doen. Niemand wist hoe het begonnen was. en de meeste mensen die het doorvertelden waren wel zo voor zichtig om er bij te zeggen dat zij het zelf niet geloofden. Maar er kon na tuurlijk best iets van waar zijn. Men sen verdwijnen niet zomaar, tenzij er een goede reden voor is. Geleide lijk werden mogelijke redenen voor Edwards verdwijning aan de verha len toegevoegd. Eerst werd er op gezinspeeld, daarna als mogelijk heid geopperd, en tenslotte fluiste rend verteld als een feit. dat hij in de gevangenis had gezeten. Nadat deze geruchten waren door gedrongen tot Lord Burlingham. liep hij een keer door de hoofdstraat in Embank, ging in de rij staan om vis te kopen en vertelde Emmeline met een luide stem, zodat iedereen het horen kon. hoe blij hij was dat hij haar stiefzoon de baan van rent meester had kunnen aanbieden. Hij was een grote, energieke man. met een bijzonder doordringend stemge luid. „De oude Barr gaat met pen sioen. Hij is de laatste zes maanden alleen blijven doorwerken om mij een plezier te doen. Edward kan het zo van hem overnemen. Ik heb hei gezegd dat hij beter eerst een herhi lingscursus kon volgen de nieuv ste, modernste methodes, enz< voort. Wij moeten meer voedsel pr( duceren voor ons land dat is plicht van iedereen. Ik héb die joi gen altijd graag gemogen hij veel te lang weggeweest. Altijd pre tig als ik iets voor een van mij buren kan doen. Vertel uw zwag< maar dat Ik dat gezegd heb." Waa op hij in lachen uitbarstte en t straat overstak om een praatje maken met meneer Plowden. terwi de dames in de rij elkaar stomve baasd aankeken, en daarna Emme! ne overstelpte met veel meer vrage dan zij beantwoorden kon. Lord Burlingham was een selfma< man. Hij had op blote voeten gel pen. hij had kranten verkocht straat. Hij had een vermogen bijee gespaard, een landgoed gekocl was lid geworden van de Arbeidei partij en was tot het Hogerhuis promoveerd bij een van die gelegé heden dat de conservatieve mei derheid aldaar nog lastiger was d gewoonlijk. Daar kan ook wel andere reden voor geweest zijn. M zei dat hij niet altijd even gehi zaam was aan de partijdiscipline, dat hij de vervelende gewoor kreeg op te staan in het Lagerhi en te zeggen wat hij werkelijk dac Men kan van mening zijn gewei dat het veiliger zou zijn hem d maar ergens anders te laten zegge Hij stond in de dorpsstraat zijn zicht af te vegen met een rood n groen gestippelde zakdoek en v telde meneer Plowden dat Edwa Random de oude Barr zou opvolg! ..En iemand moet dat maar lie aan Arnold Random vertellen vo dat wij elkaar allemaal ontmoet op het kantongerecht de volgen week. want anders doe ik het zelf. misschien kan ik dat beter n doen! Hij zou een beroerte kunr krijgen! Heeft grondig de pest. a mij. weet je vindt mij ordini Nou, dat ben ik ook! En wat zou di Dit is toch een democratisch lal nietwaar?" Zijn stem met zijn plat accent gal de over de straat en bereikte mod loos de dames die in de rij stond bij de viswinkel. Het beverige a woord van de oude meneer Pk den „Zeker, beste kerel." werd rn gevoerd door de wind. Dat was nu al weer even geleden.1 nu zat Emmeline achter haar pru ge theetafeltje en telde de hoofd Tu ter ko< dui me ten hie lui der ooi dai AU. ree ble voc fee: hui aar sch ma lan noc Dri beg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 4