ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 TROUW/KWARTET Overzicht effectenbeurs Gew over de grens Scheepsberichten Beurs van New York AMSTERDAM Het Beursplein heeft vrijdag een enigszins gedrukte stemming te zien gegeven waarbij onzekerheid over de monetaire situ atie zo vlak voor het weekeinde, waarin van alles kan gebeuren, duchtig meespeelde. Ook de weer iets dalende dollar zorgde voor te rughoudendheid KLM was vast op fors hogere beladingsgraad. Op de scheepvaartmarkt was KNSM een weinig in reactie De obligatiemarkt was zeer vast met winsten tot een halve gulden. KLM werd tegen hogere prijzen uit de markt genomen nu de beladings- Alleen KLM in hoger sfeer graad zich in stijgende UJn blijft bewegen. Er werd 2 meer betaald op 118. Daarmee was het lucht vaartaandeel een witte raaf, want de andere internationals gingen achteruit. Unilever, die zich deze week goed heeft gehouden, moest thans 90 cent terug op 123,50 en Philips was 40 cent lager op 26,80. Hoogovens ging 10 cent achteruit tot 22.50 en Akzo was 20 cent lager op 21,70. Kon Olie verloor 20 cent op 132.70. Heine ken was 3 lager op 126. Het Jaarverslag en de voor uitzichten gaven geen aanleiding om belangrijk andere posities in te nemen. Op de scheepvaartmarkt was de permanente ontkenning van een ko mende fusie door de raad van be stuur van KNSM aanleiding tot een reactie De daling bleef echter be perkt tot 2.50 op 84. Donderdag steeg KNSM met 7. Het aandeel Bührmann-Tetterode is deze week na de teleurstellende me dedeling over een stagnerende winstontwikkeling in de versukke ling geraakt Iedere dag ging er wat van de koers af en ditmaal was het helemaal mis met een verlies van 2.70 op 66.30. De lokale markt gaf overigens flink wat dalingen te zien. Zwak in de markt lag het verze keringsaandeel Amfas en op 99,20 werd ruim een rijksdaalder ingele verd. Veneta moest het ook weer ontgelden met 3 verlies op 15,50. Aan de andere kant bleef Stevln de aandacht trekken door weer 3 op te lopen tot 146. Reiss werd ver geefs 2 hoger gevraagd op 153 en Van Reeuwijk kwam 2 hoger op 75 niet tot verhandeling pond Bopscha h (100) OuAM mart (100) Kal we (10(00) Portugese m (100) 2.61 Fronee Ir (100) 2mwar*a ir (100) (100) (100) 1 ('001 (100) Gnekae drachme (100) Fnse mark (100) Joegoel (knar (100) CONTANT! KOERSEN 15/12 Londen 4.2945-2995 Vork 2 32475-32725 2.12125-12375 46.440-490 1W12 22! 23! 420 450 670 7.00 107 00 110 00 25.75 26.75 4 70 6 20 20 60 2.16 4725 50 25 111.25 114.25 4725 50 25 43 CO 4600 37.75 40.75 15 02 15.32 GROTE VAART ABIDA 15 te Syras. ARCA 16 te Singapore. BREDA 16 te Paramaribo. CINULIA 15 te Li verpool. DELTADRECHT 16 te Montreal. DIO- WE 16 vn Mena nr Sydney. DUKE OF YORK SHIRE 16 te Tenertfe venv HERCULES 15 te Hamburg, HOLLANDIA 16 te Hamburg. KAT WIJK 15 vn Colombo nr Aden. KHASIELLA 16 te Puerto Miranda. KOPIONELLA 16 te Bue nos Aires verw, MERCURIUS 15 te Bremen. 2.91 6.70 54.75 67 75 1125 13.50 Beurs van Frankfurt AMSTERDAM - Goud 11.710-11110 (11.730- 12130) per kg. Zilver 340-357 50 (341-368 50) per kg 44.120-170 15 095-10S 2 61-2.91 16/12 43005-4.3055 2 32175-32425 2.11775-12025 46 395-48 445 6 8875-6 8525 108.360-106 410 46.665-48 735 112300-112 350 26.515-26 565 39175-39225 44 395-44 445 15.091-15.101 2 61-2.91 15/12 16/12 15/12 16/12 AEG 06.10 86 30 Honen 144 00 143.00 20 30 20.50 Ki.Cn 210.00 218,00 Batl 139.10 138 10 Karst 361 00 350 00 Ba,er 134.70 133.50 Kauiho/ 239 00 237.20 BMW 224.00 224 50 K'cckn 07.00 87.00 CommorjD 21900 21900 Kon Oh# 123 30 122.80 Com G 66 70 66 30 luhn 105.00 107 00 Oa-mier 323 00 322.00 Mannesm 157.00 156.50 Oemag 140 00 147 00 Neoerm 125 50 125.00 OruiBk 297.00 290 70 Ph ps 25.10 24.00 Oresonek 241.® 241 00 Rhe-nit 90 00 89 >3 Fe ten 134 00 134.20 10.60 169 50 G* tenb 09.50 90 00 Semens 290 20 29120 woechsi 13020 128 00 Th.,ss*n 113.80 113.80 Moesn 41.10 42 00 1SZ. 115.00 200.10 114.00 201.50 Marktberichten BARENDRECHT - Aardappelen bintje 8-11, eigenheimer 5-20. furore 6-18, andijvie 85-179, bloemkool 12 st. p. bak 116-118. 15 st. p bak 63- 66. boerenkool 9-36. ehln kooi 79-87. knolselde rij 4-36. koolrabi S7 26. *6 10-11. rode kool Vh- 24. gele kool 11-46. groene kool 13-38, kroten 7- 29. paprika 290-320, peterselie 39-71. prei 25-55. 111 31-44. selderij 33-59. sla glas 14-49, stoofsla 50-67. spinazie 320-360. spitskool 48-63. spruiten A I 75-77. A II 62 64. B I 66-66, B II 55-57, C II 39- 47. A1II 35-39, AD I 135, AD II 75-86. AD III 46- 57. AD grol I 95. AD grof II 64-67. AD grof III 49. D II 57-59. D III44-45. Uien 5 22. Veldsla 210-280. waspeen 4*43. winterpeen 6-19. witlof A I 320- 400. afwijkend 200-2*0, B II 230-270, stek 150- 260. D I 270-320. DII 250-300. D III 220-280 alicanten 530-580. retleg 16. bruine bonen 5* POELDIJK - Alicante 610. gold champ 950- 1030. vleestomaten 1650-1890. andijvie 115-134. pepers groen 810-880. pepers rood 610-620, pa prika groen 23*435. papnka rood 29*375. sel der, j 25-54. krul peterselie 48. radijs 48-63. boe renkool 1*35. vla 14-42' muscaat 54*810. bleekselderij 22-68. knolselderij 19-30 •SGRAVENZANDE - sla 14-37 paprika 265- 380. andijvie 155. spinazie 455-550. waspeen II. pepers groen 75*870. pepers rood 1080. radijs 42-61. chiriesekool 36. rode kool 13. boerenkool 2*42. selderij 33-45, peterselie 36. raapstelen 21. prei 43 50. knolselderij 33 DE LIER aardappelen 1*15. andijvie 127- 148. allcante 56*620. spruiten 43-141. witlof 29* 325, rode paprika p kg. 275-360, gr papnka p kg 335-405, gr pepers p. kg. 940. rode pepers p HONSELERSDIJK Euphorbia 5*125, «nlj- groen 205-325. amaryllis 63-260, anjers 44-65, anjers tros 3*57. anthurium 165-635, chrysan ten. tros. normaalcultuur 20*340. chrysanten, gepl normaalcultuur 4*101, chrysanten, tros, jaarrondcultuur 64-99. chrysanten, gepl Jaar- rondcultuur 7*114, fresia, enkel 28-69, fresia, dubbel 41-64, gerbera gemengd 104-139. Irissen 4*62. leUekelken 87-156. lelletakken 91-315, or chideeën 76-800, rozen, groot 64-141. rozen, klein 4*95. tulpen 26-31. strelitzla 331-420 LEEUWARDEN Commissienoteringen in guldens per kg goudse kaas 5.457; edammer •kaas 5.37, broodkaas 5.32; De handel was goed. ALKMAAR Commisslenotertngen in gul dens per kg fabrleksedammer 5.56, middelbare Ml. goudse volvette 5,69. LEEUWARDEN Aanvoer gebruiksvee 646; slachtvee 1430; kalveren 75. nuchtere- en mest- kalveren 1638. schapen en lammeren 1419; paarden en veulens 21; bokken en gelten 62. Totaal 5291 Prijzen ln guldens: meuwroelke koelen 160*2300; nleuwmelke vaarzen 135* 2100. kallkoelen 170*2500; kalivaarzen 140* 2400. gulste koelen 97*1400. pinken 105*1400; enterstleren 100*1750; slachtkoeien le kw. 6.7* 7.10. 2e kw. 5.6*7,6,10,. worstkoelen 4.7*5.60; Jonge stieren 6,9*7,30; oudere stieren 6.2*6,90, graskalveren 60*1000; graskalveren per kg 6.4*7.00. mestkalveren 18*470; slachtkalveren 2*50; fokschapen 21*275, vette schapen 5,2* 7,00; weldelammeren 125-190; vette lammeren 8.2*9,00; gelten 25-75. geiten per kg 3.50-5,00. Dollar laat het weer afweten Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De dollar heeft het gisteren op de valutamarkten weer laten afweten nadat donder dag een lichte verbetering voor de Amerikaanse munt was ingetreden. In Frankfort b.v. werd DM 2,1360- 2,1460 genoteerd, na een opening op DM 2,1450-2,1460 en een slot van donderdag op DM 2.1507-2,1607. De renteverlaging in de Bondsrepu bliek, alsook de overige maatregelen van de centrale bank bedoeld om een verdere stijging van de mark tegen te gaan bleken derhalve nog niet veel succes te hebben. NEDLLOYD EEMS 17 tc Dubai. NEDLLOYD KINGSTON 18 te Kaapstad. NEDLLOYD LE- LYKERK 15 vn Rotterdam nr Bremen. NED LLOYD LEUVE 14 vn Damman. NEDLLOYD EEMS 15 vn Suez nr Mombasa. NEDLLOYD NAPIER 15 vn Buenos nr Paranagua. NED LLOYD SCHIE 15 vn Bangjul nr Hamburg. NEDLLOYD STREEFKERK 15 vn Himeji nr Kobe. PATRO 16 te Curacao. RIJNBORO 15 vn Delfzijl nr Mantyluoto, SALLAND 16 te Durban verw. STEENKERK 15 vn Abudhabl nr Hamburg. STRAAT FRANKLIN 16 te Iligan. STRAAT FREETOWN 16 vn Auckland nrTau- ranga, STRAAT FRESCO 16 te Takoradi verw. STRAAT NAOASAKI 16 te Durban, TRIDENT AMSTERDAM 16 vn Amsterdam nr Le Havre, VIANA 16 te Santa Marta, WALCHEREN 16 te Moji. Tijdschriftuitgevers: prijsverhoging te laag AMSTERDAM De Nederlandse Organisatie van Tijdschrift-Uitge vers (NOTU) vindt de aangekondig de prijsverhogingen, met name voor de advertentietarieven voor 1978, aan de lage kant. De uitgevers be houden zich nadrukkelijk het recht voor om halverwege 1978 een correc tie toe te passen, zo deelt de organi satie mee. De NOTU heeft onderhandelingen gevoerd met het ministerie van Eco nomische Zaken over de prijsverho ging van tijdschriften in 1978. Per 1 januari 1978 gaan de prijzen van abonnementen, losse nummers en advertentie met gemiddeld 4 k 5 pet omhoog. 1V12 16/12 IS/12 16/12 15/12 16/12 1V12 ACFMAM» 34 331/4 ConaNafG 437, 43'/. WTefT 311, 31 Ouaker 22'/. Akion* Uit 11 Va ContCanCo 331/. 331/» Jao«nF 61. RCACorp 271/. AfcarüUum SP/. 2S'/< ComOa 201* 20 JManvJw 31 It 31V# 24 AaeghPow 19'/e 19'It ComTaC IS'/. 157. Kans City 36", 377} RepStaai Reynolds 22'/. AKChemSy AauMCoAm 44 «47, ComrolD 267a 267a KanaPow 21", 21'/} S9J/. 43V. 431/4 CPCim «67l 47 Kennecoa 191/4 20 Rockwea 295 Amailnc 36'/. 36'/» CrownZa* 337. 32'/i KIM 507} SO'/a RoyaiO 57'/, AmHeae 27i/t 20 CJbroC 2l'/a 21 KrillCd 451/a 45 SaFelnd 375/, AmAirtnee 10 9'/» CurtWrC 17'/. KrogerCo 27 277. Schiefer 45 AmBranda 431/. 43'/j CurtWrCA 271/. 107a 10V. Schhjmb 701/. ABroaqC 40'/a 401/4 Danlnd 351/4 357. littonln 131/4 14'/. SaarsR 207. AmCanCo 30i/a 301/. Delmome DowChem 25'/. 257. Lockheed 15 14'/. ShollOil 337. AmCyanCo 26V. 26'/» 261/4 201. Lone Slat 107. 18'/, SouthCo 177» AmElecP 24'/j 241, Dupom 110 1177a LTV Corp 6'/} 6V1 SouthPa 33 Am Home 26'/i 26'/. EaaiemA 6 6'/. MarahFW 29'/} 29'/. SouthRa 52'/» AmMotorC 3'/e 3'/. East Kodak 50'/. 491/4 ManmM 245/a 24V. SperryR 347. AmNaiGaa 46'/» 47'/. ElPasoG 107} 16'/. UeyOepS 257. 25'/} SlBrands 24V. AmStandl 36'/» 37 E.markl 29'/. 291/. MCAInc 37'/. 377} SiOiiCal 395/1 AmTaiTal 60 59'/» EiuonC 46s/. 467. McDonn 247. 241/. StOdlnd 451/4 AmpaaC AMFlnc 9Va 91/. FakchC 237} 231/. MercktC 547} 5474 StOrugs Studeb 13'/a 17'/» 17i/a Florida 311/. 311/4 MatroGM 257. 261/. 467, AmpcoP 12'/a 12'/» FluorC 361/. 36i/. MidlRoss 315/1 31'/» SunOilC 431/. Amatedlnd 56i/» 567. FordMol 47V. 43'/. Minnesota 46Va 46 SunOdCp 457. ApaeoCorp Frauhatd 275/. 275/. MobdOd 627a 63 21'/» ArmeoSleel 271. 27 Ga U Corp 267} 261/. Monsanto 551/. 55'/. TandyC 33'/. ASAUd 20i/i 20J/l GanCaWe 12 12 Motorola 331/. 347. Tand» cans 13'/» Aaaroomc 141/* 15 GenElert «01/. 48'/. Nabisco 407. 467, Tenneeol 31i/e AcNandOd 29'/. 291/. GenFoodC 317a 311/4 NatCanC I*/. 167. Teucolnc 26i/. AnantReh SO'/i 49'/. GenMot 63'/. 62 Va NatCashR 30V. 38'/} Teaaslnstr 725/# BenduCorp 30i/« 30i/. GenPUi 21 217. Nat Dol 205/. 20'/* TeiasUtil 217. BethlehSr 20s/. 201, GenTari 307a 317. NalGyps 167. 16 TotedoEd 25 BowngCorp 26'/a 20'/. G*ttyOi 164'/} 24 164 NatSteel 315/a 311/, Trsnsam 15'/. Burtngtm 201/4 21 Gdane 231, NaiTeaC 47. 47» Trans WA 97, BudNInc 411, 411, Goodrich 221, 217a NigaraM 1S»/i 155/. TwCentF 245/t BurroughaC 69'/; 697; Goodyear GraceAC 177» 17'/. NLInduS 17 17'/. Unilever 531/. CanadPac 16Vi 16'/} 267» 261/. NorfWssI 26'/} 267. UnionCarb 407. Cartmgo K 2'/a Grayhnd GuUOeC 127} 127} NrdAPhd 2®/. 20V. UmonEI 15 CalarpdTr CelaneaaC S3V. S35/. 2SV. 26 Nlttmoo 317. 32 UnOUCal 51'/» 4TH 4274 GutfOI 26'/» 26'/. OccPetr 221. 21V. UmonPac 461/. ChaaeManh 2*/4 29 HeeuCd 347. 357. OknCorp 17 17 Imifoyal 67. ChemeSys 32' 1, 32 Haflad 17 17 PacdGas 237} 231. UnBrandS 10'/} ChryatarC 13'/j 13'/. 24'/} 247. PacdUgh 207. 201, UnCorp 37 Citicorp 22-/4 22 MCant 44'/. 441/4 5 PI, UnTechn 77» CittaaS 51'/. SI'/. 247. 241. 261/. 261» USSteel 29'/. CocaCoia 37'/a 37'/. ImpOH 197. 19'/. PhalpsD 207a 201, WarnerL 26 Colgala-P 22 21'/. m.ilco IntBus 14'/» 14 PhMoma 6*/4 60'h WesiBanc 33'/. Cormdinc 45s/» 45'/} 264V. 2647. Philips 115/» 11'/}b WestUnion 17 Cok/mGaa 29 201/r miFlav 21'/. 21'/a PhdlPal 31 30'/. Weslmgh 17'/i CommEd 29'/. 297. IniHarv 291/. 29'/} Polaroid 26'/. 261/4 Wheelabr 317. CommSat 30' h 30'/. IntNck 16'/} 61/4 ProctorG 83 83'/. Woolworth 19'/» ConaolEd 245/» 24'/. IntPapar 41»/» 411/. PubISa 23'/. 23'/. Wngley 73V. 455/. BEURS MONTREAL NAGEKOMEN FUNDS DOW JONES INDEX Kubott Matsush Milsui Nippon 15/12 461.00 564.00 499.00 473.00 92 00 256.00 165.00 461.00 114.00 322.00 367.00 254.00 262.00 580.00 S49.00 482 .uu 591.00 502.00 514.00 92.00 251.00 167 00 468.00 115.00 337.00 15/12 Nrssan 665.00 Nomura 405,00 Pioneer 1210.00 R«oh 417.00 Sanfcyo «22.00 San» a 192.00 SKa/p 344.00 SNseido 1020.00 Sony 1660,00 Tars* 270,00 264.00 610.00 569.00 203.00 Vokogaw 296.00 TdhEI Tok-o Toshiba Toyota 238.00 246.00 1190.00 498.00 113,00 763.00 16/12 687.00 3/1.00 1280.00 423.00 431.00 195.00 357.00 1060.00 1690 00 240.00 248.00 1270,00 513.00 112.00 779.00 302.00 Alcan Bei Tel Bovi» CanPac Donnar Hjskay •mand lm Nick Massey Noranda Sh*iCan SieepR Wa** 16/12 27.75 18.13 1488 27.00 11.00 17 75 17.38 23.50 1725 18.13 14.08 27.25 11.25 18.13 17.00 24.00 24 25 16.75 2.4S» 30.00 14/12 15/12 16/12 Vance 6 50a 6.52a Chem F 7.45a 7.50a 7 43a CGrowl 4.60a 483a 4.82a 12 05a 12.91a F.0F 16 60a F.deiCap 8.5ia 8.57a 8 59a FideiTr 22.48a 22.61 a 10.11a SieadA 2.29 2.30 Techno 7 66a 7.60a 7 66a Vartjng 4.514 4.54a 4.53a 15/12 822 68 817.91 213.53 213.04 14/12 Induslneen Spoten Openb Nul Sb Obugahes Goed itetm) 324.67 Goed (loco Moodysrnd STANDARD AND POORS '.91 81'. 104 21 91.47 323.40 352.92 352 92 869 9 872.0 103 42 102.85 i| 9403 9355 13.25 13.21 15/12 16/12 15/12 16/12 Allied br. 94.25 93 20 Brt w 35.88 36.00 Bntam 280,50 277 40 Burmah 50.00 49,00 Brnpetf 860.00 856 00 Cons Gold 171.50 171.40 Sntir 66.33 66.30 Courtaulds 113.00 113.00 15/12 16/12 15/12 306,50 307.40 Legal Gass 158.50 t 170.00 170.00 Marks 155,00 88.00 88 00 ffco Tiwo 182.00 173.50 173.40 Shell 525.50 259.50 261.40 Tanganyika 138.00 t v»., 15.88 15.70 Tubelnv 342.00 Greal Un 307.SO 307 40 Unilev 550,00 Imp Chem 357.50 354.40 Unon 26oio0 i Imp Gr 71.25 71,20 v.ckers 167,00 I kon Oie 42.50 42 10 Wooiw 63 00 BEURS VAN AMSTERDAM Beurs van vri|dag 16 december 1977 ho ik 21» 2170* SIM SIM M10- «70- 125» 124» 173» 171» HO» 127 M 1MOO 121» 120» 111» IN» 22»- 22»- «5» 45» 46 00 46 00 HM HOD 64 00 64 00 116» 110» 117»* 116» 111» 1»» ma 132 13120- m7o W0« N0« 1» 10* MO 40 MO. 10* 66» 96» M» 100 00 100 00 MO» Ml» MO» 141» 140 00 77»* 26»* 26»- 1710- XM* 12120 170» 17000 170» 170» 116» m« 116» 119» 119» 124» 121» 123 M 12370- 123.» b*driff staven vh op ak ad 171 WO» wta anog M XX X» wie* 107X 107» 770 770 770 7410 73M 73® am'at 1«» «aa a ruM 7» 70» 79» 70» 1 -u«ö 75 1» a mee 75c 4» 5» a goed» H0® 590® a droogdok «10 «X «X a droogd pr «1» XJ® »1 00 XX 28» am vouw 215 ooa 215 008 am md 175000 17]»* •ia 61» •1» 4»*9»>g M?» 392» ■1 C roW «3® •3X audei 405a 404» 404» f i«»a icxa C wo a* 155 008 ba> nadar* 124» 124» IX» bom «4® M» Mer«l>| DOM 332 a 333» 70®. 70® XX- •4» •4» aa «a «2» **'8— 54» 57 a 1«00 - Mn WD XX 103 Bhdens 1«0 302 302® boor »V» ma 173M bdt uu* a» MX bonumy 1»® i»a boa uts 12! 122» 121» 2H». 3»X 3»a «ÜX 490» bredno <g 1ÏX» 1X5» 1X5» bred «g c 13» 0 1X5» 1X5» bred bouw 270» 270» 7»» bred be uwe 770» 270» ••Arm m C «a «X CJM 17710 175» IX® cane c 177 10 175» 171» caN* pr 14»» 14» a eaM pre 14»» 1400» cam 72» 7)® 77» 73» 224® 222® 224» 222» ehemone 2270 22» 22» chamone gr lil» 918» .--ndu tey M» 34» X» cl mpo 77 1»» cl uWa-0 UW» 1510» trant «0 001 919» 919» cranagr sa 008 500a* W» 48» 40» 54 50 S6X M» #*9 15400* 15J» 153» p m eed X4» XI» 303» «9» iiaooi una 11M» 1»'» HM X» X» ir 187 254» 254» 254» 254» 251» 253» w*ft 17?» trut 173» •O» 122» 122» 122» er*t a» 33*0 3245» xoooa xoooa htm xa »»0 a* «OW 7»a "9 7W» «gnc n«a 117» 117» •gn C 077 kuren» 115 115 70 114» •SW •4» «amma new 14» 34X X» MN 18» 1*70 PP* 210®. 712» gwarc 12» 3iX 31» gaw nm soa IX» •wa 52» gwawn «51» 151» 152» brec 47» 47® 46® gwi broc 48 70 47» 178 908 1X008 ywec HM 53» 51» «10 «a nare ia a WO» 154» noek «ia* MM »a 'ON 129» IX» vq 1®» 104»* 104» •wat «aa# 24»- 24 40- •7» 02» 07» mcfeaarW «70 •8 70 •wa» «i 2»»- 72500- 2»»* nw 73» 73» 54a sta 45 70 42» 031» 525» 635» |WW 1244» 12»» «rep.- Mg •1». kw» «our 24»»- key kad gr «aa 220a 2»» IX X kwee 155» m» IX» «X XX 04» «a wee 11» aa •wp na keegw «4 70 k«re «2» 47» «3» krea WO» tax MA ta* •a* 580* 4.V4 re» *70 W 79 tarwre fMW «2 X W7 50 «aa soa 351». XI 0 mapmeaA 52» 53M- MM- 154» 154» ma® «are 70»» 51» «9» u» «wim g» 22»® 22»» 225CM «rv aam XX 45» areri au0 292» moaaraeb •nxja MM 1 X »TX XW« mwii mt »7o a XK X «om-i wbc TM» TB» w»Mk 4»« •TO a 620 X «13» 102». 44 60 256 M 637» 36 40 3320 33 M' 320» 3»» 106 107»- 1770 1770 134® 834» 11»» 11»» 1«W - 178» 178® 373 375» 69» - L 740 00L - 370» TM 00 230® 84® 64» 234» 144®» 146» 4110 - 74» - L 61» - 300W M4M 104» 1441 75» 75» - OM 75» 75 CO 75» UM 216» 296 290» «ca 4241 10 41M I mm 61» «4(4 II» 15» vM.ee 1»» 108» MMort «4» 46» «v M» »0O «pr 14» 1520 "VI hyp 47000! <18 c 1570 15»* nMra 114CO* 114 00! Mr«,M 63» O» g 43» S>» neren 172» «1«150 ipvi 6040 60»» «esanenc ««70 n»m 190000! MMTSU* 61» 11» Ut hyp e 410» Buitenland 75001 •eg-te* 93» 4H Hm 393® 122» 149» 320» 377» 102» 340» 325® 11® 215® «1»* 110» 110» 142® icin - IN» 117» ANP-CB! gemiddelde re/12 74,70 82.30 99.70 223,10 130.50 113.70 87.80 el peso 10 equitable etmark na/1 4U0/1 10 Bon poe greyhound gui< cane 64» 63® 279 277» 279 277» 16W» 15» 125 90 123» ®20* 4010 85» - «7» 68» 114» 111» 110» 106» 7420 7170 68006 8810 105» 104» 103.10 62» 62» 64» 64.» 28» 2610 48» 48» 116® 116» 74» 73» 154» 153» 46» 46» 74» 71» 370» - 3»» 366» 46» 44 00* 52» 54 40 41» 4140 64» 64® 3131 00 6161 M 80» 62» 4270 42» 57» S720 63» 63» 109» 10100 57» 57» 36» 36» 57» 47» 44» 44» 1»W 137 MX 21 40 21 40 33» 33» 644 639» MM 73» 71» 36 70 37» 1MM WO» 29» 29» 75» 75» X» 29 »X 46» 48» 46» 47» 1»» 1»» II61 070* 79» 36» 36» 44 70 «4» 11»* - 15 00! 15 00! 10» 33» 31» 75» «W 46» 56» 36» 36» »30 »10 91» 55 70 55» 129» 12950 11030 111» 144» 154» 135» 134» 114» 114» 3520 3520 48» 47» 62» 62» 36» 36» 74» 73» 123» 4010 116» 7370 153» S400X 41» 44» 2150 639» 9» 990 93» 92» 36» 35» 40» 39» 60» 61» 66» 65 50 73» 73» 54 40 53.» 56»* 60» 49 70 4|» 1 758 1758 82» 63® 66» 65» 47» 46 10 144» 144» 146» 147» MM 195» 19210 54» 54» 53 70 53 06 64» 6470 SI» S«60 51 n si n* 30» X» 136» 140» «20 65» 53» 145» «70 12 - 67 70 33506 X 008 3420 3420 1»» 47» 47» 98»* 99» 34» 34 20 un pacific 109» 108 50 uni(oyal 2121M unbinds 20 00L 18 20 - us Itael 10 8920 68» - un lach nol 89» 89» warnar I 64 M 6300 - 75» 75.»' 75» 41» 41» 41» westinghouse 41» 42»- 42501 «7» 46» 46.» 114» 115» overige da* 260 W dar ie»» 256» dar mppon 486» goMt '*6608 goMf-e 10 28» vtacn, 7»» K4I trust 106 kanegalu 16» komatsu 2410 525» marubenr 3»M 5»» 6MW mitsui co 270 mitsui eng 112» mppon el 395 M nippyusen 470 M nomura 365 00 pioneers 122» pioneer 10 122» pioneer 1» 122» neoh 421 sanyo 10' 89 «nyo 20 69» sanyo I» 89» tek.su. 435» 335» 146 00 15*00 850» 360» 420» 260 00X 256» 488» 1»» 66OB 26» 780» 106» 16» 24» 520» 5»» 6» 00 280» 121» 121» 121» 90» 90» X» 458» 335» 142.» beleggingmij adroP4 1 29 »X advopa 5 147 S0X adwopa 10 295 MX aaantU 133» concentre 215» eunn, 1 67 006 evnnv 5 X* 006 eunn* 25 1625 008 europMI 23» •urop ld 10 280 M •urvmon 1 102» eurureon 10 1020» tl finance un 172» londik 28 008 72 008 55» 180 »X 437 MX 96» save proa k save pros g unilonds 5 unifendi 20 388» ut trual 21 universal 1 87» universal 10 170» can inv Id 7 60 9308 1220 20» 49» OBLIGATIES Binnenland converteerbaar 4Ha 69 70 ««- abo 75 118» 111» abn 6 1»13100 abn uiig 6 1»» 131» amro Ph 96 80 96 75 amro 5'/j 199» 201» bergoes 6V. 83 M* 84 006 boe kal 61, 114 44 11380 buhtm 6'/. WOW 1MM buvm 7V. 1» 70 1» 70 fumew TV. 88 M 88 80 oPöfPI* 99» 99® gist br 5". 86» 85» hagem TV, 96» 98 10 hoogov S'/4 78 00L 77 001 ihc 7''j 92» 93» .«arte» «'/a 81M 82 W- kapoa 7' 86» 86 70 knsml»/. 97» kMP/. 108 40 1M» Mm St/. |7« 87» kno 7J/. 10610610 ksh Tl. XX 25» lyoes 7 KW* 62»* mecrK Tl» 69» 90M- VjX «770 17» 67» h Tl, 2». 113® 1M20 M1M 88 60 106» 25» 12» 90» 17» 290 294» rit 101» 1«W 7V» 9420 6420 el 15» 85» tril 105» 105» t>/. 95» 94» M7M7» 36 70 89 308 74» 73» 74» 7510 Tlt PI. wwh P'. 127» 126» 126 70 126 10 94® 94» 98» 97» 141® 143»* 73 «8 84» «3» 96 92» «270 134» 114» staatsl. actief »r/t 74 86 10610 Pi, 74-99 ril 76-66 P't 78-91 97*» Itt» 1»» N7M 107» 107» 104» M4M - 105® MS» - •03 M W3» - 8i/. 75 1-90 101» 81/. 75 II-» 103 M 81/. 76-96 8'/i 75-90 B'/i 75-91 8''. 77-97 877-92 8 69-94 8 70-85 8 71-96 8 70 i-es 8 70 11-85 8 70 111-85 6 76-91 6 77-97 6 77-87 71/. 71-96 71/. 73-96 TV. 77-97 TV. 77-92 Tl, 70-78 Tli 69-94 Th 71-96 Th 72-97 Th 71-81 7 2 72-97 6'/» 68 1-93 6'/i 68 n-93 6'/, 68 IM-93 6'h 68-94 6'/. 66-91 6'/. 67-92 6 67-92 Si/. 65 1-90 •51/. 65 II 5'/. 64 1-69 5'/. 64 11-89 5 64-94 4t/i S8-83 Vh 59-89 41/1 60-85 *<h 60-» Vh 63-93 4V. 59-44 4'/. 60-» 41/. 61-91 4V. 63 1-93 4V« 83 11-93 4 61-86 4 62-92 Vh 53-93 3'/» grootb 3'/, 47-67 3'/i 53-83 3'/j 56 86 3'/. <8-96 3</« beien 3'/. 50-» 3'/. 54-94 3'/. 55-95 3'/. S5-6S 103® 101» 101» 1» 70 1M» 99» 1» 10 99» 101» 101® in® 99» 96 70 99 70 97 10 97» 97» 97® 1»H 9610 95» 95» 1»» 93 20 95.10 9510 M» 91» 91 20 91» 90» 92» 91» 89® ®60 MM 6620 85® 9310 88 10 92 20 65» 83® 91» n 7o 84» 82» 82® 69» 82 70 II» 51» 75® 92» 74» 74» 13» 79® 78 70 90® 44» 94® 93» 38® 92» BNG actief 11 74-81 105» 11 74-84 112® 10'/» 74-82 106.70 9'/> 74-82 103.90 Vh 74-99 106 70 Vh 75-85 106» 9'/» 76-01 109 9 75-00 104» 8V. 70-» 1M 8i/. 70-95 10320 •Va 75-® 10330 Si/. 7540 102» 6V. 77-02 103 8'/j70eS 101® PI, 70-95 101 *9 6'/» 73-98 101» 8'/. 70 1-78 1» 8'/. 70B-78 100» 8'/. 70-® KR 4G Ph 70-18 101» 8'/. 71-96 1M® 8'/. 7641 1» 10 8'/. 77-67 1»» PI, 7643 1»» 69 94 99» 8 69-95 99 1 71-96 96» 8 72-* 99 70 73-Ö 101 20 8 754 0 97» 6 77-67 1«» 8 77-02 97» Tl, 70-79 101 Tl, 71-96 9170 Th 72-61 101 7 6 73-» 9510 7'/» (9 1 II 95 70 7-/i» 11-94 9570 Tl, T-H 95» 7»/, 72-97 94» 7'/» 7747 97» 71/. 7240 99 70 7'/. 71-79 99» 7'h 72-97 92» 7'/. 73 1-98 92® Th 73 11-98 92» 7 66 1-91 M 70 7 «6 11-91 94® 7 66 III 91 94 7 66 IV-92 94» 7 69-94 92» 7 72-97 »1 7 71® 9930 6i/. 67-92 92» 6>/. 66-® 91 70 6»/. 7242 96» Ph 66-91 92 M 6''i 67 1-9? 91 X Pit 67 11-92 91 Ph 67 ■-» 91 Ph Ph 61 e-M 1060 6'/» 66 >a-» 61'. 66-91 PI, X X 6 5742 96® 65 140 6 65 MO SV. 5843 98 506 5V. 6449 «20 SV. 65 1-90 MM SV. 65 "-» «X 5'/» 65 88 20 5'/. 5643 94 70 5'/. 64 89 86 70 5'/. 65-» 88 70 5 56 5 64 199 88 50 5 64 11-89 87 4V. 564 6 87» 4'/a56 591 KW 4'/i5»n69 M» 4Vj 59-84 92» 601a 91» 4'/j ni-V 91 50 VI, 6242 MX 4'/i 62 13 12 N 4'/. 52 92 Vh 52 *2 93» IV.SMI 69» 103.M 1®.M 10170 10170 101.» 1»» 99» 1M« 1»» 101» 10170 101 10 99» 99» MOM 97» 97 70 MM 9620 1W» 96 70 96» 96 CO 1»M 93 50 95® 95® »76 9220 91» 91® 92» 92» 91» 91» 30 8870 8860 8620 93 30 8850 92» 85» 84.20 92» 1420 84» n» «10 O 10 62 M 52» 75® ®M 74» 75» XX 79» 91» 45» 94» 9160 37.» 106» 112» 107» 104» 107» 106 40 109.10 104 10 103.® 1»» 1»» 10310 1»» 101» 101» 101» 1M» 1M» 101» 101» 1» 10 1M20 101 10 1»» 99® 99 M 96 70 1»» 101» 9810 1»® 9810 101® 96» 101» 95» «SN «5® 95» 94 70 98® «70 99» 93» 92» 9270 95.» 94» 94® 94® 9310 91» 99» 92 96 91» 98» «2» 92» <210 •1» «1» 91» *1» •120 HM «10 «75 M 50 94» 88® M» «70 MM 67® MM 8710 92» 91» 91» 82» U® 94 10 »X 10380 4V. 60-86 89® 8990 X 50 Ineshb 51/} 94» 94® 1® 70 Vh 61-86 MX 9110 Ineshb 3'/} KM KM 104» 4'/. 63 1-93 82» 82» 82M gelatin 41/4 93 70 93.70 101® 4'/. S3 II IJl 81 W 81 M 82 geider 9 87» 87» 101® 4 61-91 84» 84® geldtram 5 82 »8 83 008 101» 3'/} 54 1-93 77» gak 31/4 93» 92.90 1® 70 3'/} 54II SS 1 81»+ 91c VI, K.» 94» 99® 3'/} 55 ll-H 77» 77» 78® gic P/4 86® 86 70B 1D0H 3'/} 56-86 gic 58 H» KM 1W10 3'/. 54 1-94 79M nm - gic 5'/. 64 91» 3'/. 54II IK 79 79 M gw S 59 94» H» 3'/. 54 (V-B 7710 77» - gic 41/. K» K» 3'/« ss-as 8670 g« 41/a HM 9620 MM gic4 K» H» 99» gre PI, 88 70 89 008 1MM haba 4i/} SS 94® H» 97 70 haba 4'/} 56 93 M 94» staatsl. iet actief hegrem 5 K® 87» HU vk he neken 7 97® 97» nx hdlmgm Ph 97» 97® 10'/} 74» 105» 106» h kdyser 3Va 45» 45® 91/. 74-99 105» 105» holee 71, 94 X 92» 71-B HM hoogov 6 71 Hooe H208 8 7014 05 H 90 10110 hoogov 8 72 97206 97 501 7 86-92 93 10 93® hoogm 6'/» 94» koo 6'/} UI-B 89» 90» hunidoug 10 105 X 105» H» 4'/} 5603 91.10 91X ika wmst XX XX 4'/. 5904 09 70 90» mdoia P/. 93 70 «310 41/. 60-» 81» 82» mventum 5 89® •9® 3i/. 5303 79 40 W 10 konalei 5 KW* 84» 3'/i grb l« 49® kim 7 93® 93» 31, grb 5» 49® MM kim 41/. HX K® 3'/} 47 1» 73*0 73 W kon/outC H» H» 31, 47 5» 73® 71® ksh S'/} 73» 73» K» 3 art 1» «2.70 43» ksh 41/} KM 3 grb 5» 42® 43» hndetev 5 H® 95® 3 37 1» 93® 93» maïsolie tl 108 M 109 M- 3 37 5» 93® 93.» maasolie 91, 101® 101» 3 grb 46 1» 91» 91® 101» 10» 3 grb 46 5» 21, grb 1» 91X 91» maslerg PI, 105» 105® 34® 35» maslerg 9 HM H» 21, grb 5» 34 80 35.» mavic 4'/a 92 X 93» mavie 4 92.X 92 606 BNG nis meneba 6'/. 91® »M actief meesbou4'/} M® MM np 59 E-78 21510 215® naaiden 61, 94X «70 .92» rep 6204 15870 159» nam. VI. M» H» rep 62-79 179» 179» nib 11 106» 107» rep 6209 162» 162» mb P/4 1WM 104® rep 67-78 188» 188» nrb P/4 101» 10170 rep 6800 173008 174 008 mb Ph 70 1M» 1® rep 69 IV-78 1W» 1MM n>b 8'/} 75 1 1® 85 101» rep 09 V-78 W» 183» mb Pl, 75 1 101» 101» - nib 6'/. nib 8 1®» 1» 70 WOM 1»» mb Tl, H» HW laaere overheid n« 7 H» M» j-tst 4'/. 52 94» 93» nib P/4 92® 92» amsl 4'/. 59 0570 HM natned lOVa 10570 10570 9210 97» z amst 4'/. O do'd 3 g 86 10 66» 96 40 67» nat ned Tl, 97® ant 71/4 97» 97» nederh 5 neb P/4 75 14» 14» ant 61/} 91» 91 M 101.» 101» inl 5 94» 94» neb P/4 78 101» 101X am 41, 59 H» H» neb PI. M» MM 94 70 'am 41/} 62 87 X 87 M ngu 10 105 80 170.X rei 51/4 88» es» ngu 91, 1» 70 104» - rot 41/. 59 66» B-60 ngu P/4 ngu Pl, 15 j ngu 8i/} 76 ngu Si/. 70 ngu 8''. 77 101.10 101» 101» 1W» 1»x 10» 101® 101® 1«» WOX bedrijfsleven ngu 8 71 ngu 8 72 MM M» 1M» M® 92» 93» ngu Th 72 H® 99» ago 5 •4» 85» ngu -71/4 77 97® H» ahold 4» 110» 110.»* ngu 71, H» 96 10 «hoid 4 59 117®+ 117»+ ngu Th 66 HM 9710 106» JhoW 4 119.® 119.»+ ngu TV. 73 HM HM 1W20 aiuo Ui/. 105» 105» ngu 6'/} 66 93 80 94» 104» skzo 91. 103.» 103.X ngu 61/1 68 92» 93» ,kjo 41, h 94» 94.» agu P/. 97» 97 70 tkio VI, g HM HM ngu P/. e 97» 97» akzephi 41/1 94» 9410 nmb IO1/4 108 50 108» abn 11V. 1»» 109» nmb Ph 104 10 1» 50 abn 101/} 106 50 1»» nmb 8'/} 101 10 101® abn 9 101» 101® nmb 8'/. 75 1»W 1» 10 abn 9 78 W170 102 J0 nmb Pl. TT 1WM 100® abn IV. 77 101» 101» nmb 8 71 M» MM abn 6'/i 75 101» 101® nmb Tl, 97® 97® abn PI, 78 WO» 1®» nmb P/4 94® 94® abn 71 1M208 101» nob 10 109» 109 35 abn 8 73 99® M70 nob Ph 108» ia» abnso 72-79 134® 134® noö Ph 70 101» 101» abrap 74-79 14170 141» nob P/4 75 1070 1070 101» êbnsp 7500 122«0L 122® nob P/. 76 1070 10 70 abnap 7601 111 M 111® nob 8'/i WO® IOC® abnsp 7702 107» W7» nob 8'/. 76 MH 1® 10 abnsp 7703 100» 1M» nob 8'/. V M® 1» 10 amro 101/. 106» ia» nob TV. 73 H» H® amro 10V} 105» 105® nob 71/77 H 70 M 70 10110 amro H/. 105® 105® nob 7 K» H® amro 9 103» 103» nob 6 amro 81/. 7J WO» 101® ns 8'/} WO® 101» imro Ph 75 W3» 1® 10 ns 7'/. 92® en amro Ph 78 1MM 101® ns Ph 94 10 94 10 amro 8'/» 73 W0M WO 70 dsm 61, 94 10 94 10 W6» 101® amro 8''} 77 W0M 101» wittk 11 106 70 WO» 1»M wa'bk Ph 106 10 105 00 amro 8 77 MM in» waibk 9 10® 10® amro Th H» nx watbk 81/s 70 1»U WON amro Tl. 77 HM HX watbk 8'/a 77 in» 1MM 97 10 97® watbk 8'/. MM 1» 10 96 50 amro 7 MM 99.70 watbk 8 M.70 H 70 amrosp 75 1 113® 11170 watbk 71/4 MM M» amrodp8'/.77 104® 104® watbk 7 92® 0» amroap 77 101» 101» mdtp 31/} 02 10208 10» asserotdr/4 101» 1M90 indsp 37 1 10 208 10X bmh Pl, 104» 104» irdip 37 II 10 206 10 X 9£ bnh 8'/} 77 1M» 101» nediloyd |t/i M» 97 70 95® bmh 71, 72 97» 97® ctra 71/4 90 00 «008 95» panbas PI. 101» 101» 66» 66 70 HW panbas Tl, H» H» pak'hoed P/a 100 30 WO» 93» Nyd 5 83» S3 M pakhoed 9 KOOL 94 10 91» n.a I'/. 78 94 70 9470 pakhoed Tl, H» K» b-'rd Ph 87® 87» pakh 7 U 91® 9170 93 30 boa Vh 102» 10» pakh 7 72 90» «70 92» boa 8'/. M50 M» pakhoed Tl, 94» 9410 Do1 VI. 91» 91» pakhoed 61, KW XX Drevg 9-'a KB» 10 M pakhoed VI. 92» 92» brevg 8'/. XX H» pakhoed P/4 «2X nx brevg 8 69 HM 97® pecAHl Tl, H 70 H® brevg 1 72 HW HM peek PI, H® H® brevg 6 O 70 n»+ pee» 8 72 na 93 20 brevg 5 84» •4» peek 1 71 HM M5CL 91M MM M» peek Tl, 93 88 n» brebouw 8'/. H» K»* pA-kpt P/4 106» 165 10 HU 9110 XX H® pn-kp» 1 WO» K® B»+ pegam 1 97 1» «3» nx «2» 9110 bp 99»- MM 91 60 71. HM «10 Otgere SV» •7» «20 bp Tl. Ti H» HM «X M» MM bc 6 H» HM pgem 6 57 «3 M •4» X *0 brocad Vh «3»* 93 006 pgam 6 14 91» 91» »10 caehorn 9 W7M 108» pgem vi. 91X 91» M» caehorn 8 W3® 10® pgem 4 •7» 17» HW coop 7 84» 64» phm 41/4 H» HU •9 a boert) Tl, H» H 70 ra OOI Tl* WOX 1® 05 rabo Vh 103» 103 X n pryp* 61, HM H» »x rabo Tl, 97 70 97» phpl 92» 92U M» nbboer 5 92» 92» rirMdbk 91, 107» 104» M 10 crane 5'/» 86 ML HOOI n,nldbk 8'/} rgmdbk 5 M» M» »X (Jekkare 94 ML 93 ML 63 M 84» al lAo4i/. H» MM rev Tl, 72» 72® ertewer 8 HM H» iep 8 H» MM ennre PI, 1»» 1»» KhrpAol 6 •7» 86» »10 «iel 9 M® M» «heil 6'/} 10® 101» 91® asutf 8'/} 78 97» 97» shall 8'/. 101® 101 W *4 X «ld l'/i 77 HW M» she« 71/. 97» «7 10 20 er porti 11 107 M W7 10 sndl 6'/j nm 93» etpodl 9 i« a 10» thv so 72 105® ia» e.pont P/4 101» 101» Shv SO 73 106® ia» «ipow Th 1»® WO® dwP/i MO» 1»» verglas 7 ver glas 5 vvdeff 3'/» ïm's58 vnu 8i/. yihami| 6 'nes 5 Ph 77 eyers 6'/. nekt lO'/i tiekl Vh zakt Vh bek! 9 nekt 6 72 Jiekl 8 73 9610 98» 96» 98» 89M* 9000Ê 118» 11820 95® 95» 102 101 50 »M WS0 95» 95» 9695» 1MOO0 10000e 72008 72.508 00L 87 Ml 95» 95» 101» 101» 94» 94 20 86® 87» 99» 99» »M 91008 106» 105® 1»» 1»» 1»20 1» 10 101 101 W 9270 M» 94» 94» 92» 91® angels Ph gezondheidszorg - «008 MM 96 Mr 68» 98» ant na PI, 1» 94» 102» 98» ml'/i be|katw7'/» 93» ad7'/i 102» 77» 92» 87» ehr hoog 7Vi 79 SS» 87» 1M» 97» na dan debt 9'/. 1»» disc map 9'/. 1»» d>ec mep 9 98» disc mep Ph HM diacmep8'/j 95® due mep 8'/. 94» diac mep 8 91 M ótc mep 7'/j 1» bedil S bomf Ie Th bronovo Tl, eoudew PI, los v Tl. 68 ,04 dev 6 (04 ant 8'/. 104 gou 5 87 10 KM 94» MM HM 8 92» Tl, MM 17'/. ms 7'/a 67 M20 w 6 MM 1TI1 8610 4 Th 86 M mar re 8'/. 72 92» 89» 82» 97» mar roe 6 Sli ab 6'/. med <e(4 Ph 97* «al Vh 104.11 (H«r PU 72 perkh 91/. perth Ph PC4 do 9'/. pca do Pit pc4 do 8 pca do Th pr 1 dra Vh 102» pr 4 dra Ph 1» pradral'/i MM pi Pt Tl, prihar ll'/j 111» p/ 4 tm PI, 102 pr I har 8'/. 9420 pf 4 bo Pit pr bo I hoogSV. nc hoog 8V4 «X - 1» 10 97» 1W» 98» 101»* H» 93® 88» 96 92» 91» 97 M* 87» 97» 1»» 94» 102» 96» 95» 92» 102» 78» 91.» 87» 87» »W 86 00 87» 1MM 97» 78» 101 101» 99» 97» 95® 93» 92» 103® 91» 1»» 97» n» 102» 99 70 Mtt 111» 102» 94» 96» 92» 99» 97» 1» 10 Ui ede SV] 95» 94» sirz ede Tl, aw XX talmi 5 U00L 68 001 «er ntur ph 93» n» vreu 71. 61 •710 88 006 wil arm 6 44 008 84 008 len ge 9 H» WOU /enge 7'/] 66 01® 19» }enge7'/i68 8710 UW ten ge 7V. 66» K» ;*k he 61* HW XX nek hel 94® 94® pek ad P/« U00L U00L nek nr 61t H® 94 70 pek rw 6 84® 82» pek ens 71» 87» 8710 peWorg 8 92» 91» zonnegl 8'/} B» H» jonnegl Tl, 90» U» lonneh 12 115 70 11570 ronneh Pl* M001 H» zanneh 8 nm 91» ronneh Th 89 20 89» pandbrieven dordr h 31/4 7BU 77» dordr h 3 79» U» Igh 11 74-® 107» 107 70 Igh 11 7404 107 45 107 45 Igh 10 74 104»+ 104 508 Igh W 76 1»» 103» Igh 9'/} 74 10® 10»* Igh 9'/} 76 10008 10» Igh 9 73 161508 1017» •gh 9 75 ia 10 WOX* •gh 8V« m Itt 70 WOU •ghP/. 75 WOU M» Igh 61, 70 WO» 1®» Igh IV} 71 HX MX fgh 61, 75 H» n» Igh 61, 77 a 7o H 70 Igh 75 «7 50* 97 508 Igh Ph 77 nu 97» Igh 4 71 97» 97» Igh 4 76 HU HM Igh 4 h 1 MM MS0 Igh Th 71 HW H® Igh Tl, 77 MX HX Igh Ti/} 71 H10* 95108 (gh Tl, 77 1375 93 70 Igh 71, d 93M 93» Igh 71/4 93 008 94 ®l Igh 7 72 94 15 94 15* Igh 7 a U» MM Igh 6 dw 1 92» nu Igh 6 dw 2 H 75 HU 1gh6, 17» 17» igh Sd. 94»* HM* Igh 51 63® 83X lgh*V. XX 66» fgh 41/. Igh 4 Igh 3tl, Igh 3'h db Igh 3'/i dn fgh 3'/. de Igh 3 da h sch 3 nat h 31/. 9COOL W.M- M® 64MB 85 MB »»- 89MI 92M0 73» 91» 74 40 73 Ml 44» 72 50B 104® 73» 91» 75» 73 Ml 44» 72» 105» rabo 8 rabohyp TV. rarf II rad 10 r*f 9'/4 rarf 9 rad 8 rad 7'/» rot h 3'/« te scheep 11 h 11 wuh 10 Ph 181 9'/jt 66 9'/i 76 wuh 9 73 ih 9 7S ih 9 76 wuh PI, 70 8i/. 5 j wuh 81/. 7 Ph 121 r/>t® 8'/JIM Ph 73 8'/a1 83 wuh8'/ii88 r/ï77 wuh 8'/. 75 81/. 77 wuh 8 71 wuh 8 76 wuh 8 77 wuh Tl, 71 wuh Tl, 76 wuh Th 77 wuh n 70 wuh ri 75 wuh a 8'/» 77 spa SV. 1O10C WO® 1»»- 1M» 1MM 99» 99001 97® 97» 97® 97» 94» 94» 105» 104® 102» 102» 1» 10 1» 10 101 101 99» 99» 98® 96 M» 86® 104® 104 «0 103 M* 1»» 1® 50B 1®» 101 101 99» HM H 506 H 70 68® 86» 1» 501 1» »l 1» 1» 50 99 50 1WM 81006 85» 70.® 7170 MM 86® 86 90 83® 83® 81® 81® 84»B 85 MB 83» 83» 76® 76® 82 00B 82»* 82® 81» 8500B 85006 71» 72006 W® M408 10505 105» 1® M 1» 102 75 1® 75 10175 101 1MM 102 95 1MM 100 50 1® 70 1»» 1»M 10060 1»® 1M8C8 101 10 101 001 1»» 99 M 1»» 1»» 1» 45 1» 45 1MM 1MM 9970 99» 1® 008 1»® 96» 9810 99» 99» 96» 96» M» 97» 98 25* HM 97 70 97 70 96» 9710* HM- HM HM HM 95» 95® 93 10 92 M 9910 H» 1® 25 iro» 1»» 1M» 121» 118» premieleningen alkmaar 58 70 amsl 51 ld 57» amst 56 1 64 amsl» 2 77» amsl 3 77 amst 59 67® bouwl hmb HM breda 59» dordrecM 56 95 emdh kl 59 10* eindh gr O M- enschede ld 5910* tnschede gr MM d haag 52 1 78 d haag 52 2 75» rode krurs 71 roldam 52 1 77» rotdam 52 2 78 10 roldam 57 75 W ui recht U 4d hol 57 76 M 4d hol 76»* 57» S7M ®M 75® 7810 6610 «10 MH M 10* 61001 «10* 58® 76» 75» 77» 77» 78» 78®- 75» 77.» Buitenland intern, instellingen 101» 101X HM H10 a>b 7'/} K10 9620 e.BP/. 93U 94» e-b 51/4 64 94 70 94 70 *b 5>/. 65 89» 93 M 93» •ni am 6 H 70 MW vk am 7 94® 94» mi bk roei'/. 100 008 1®» ■m bk ree 6 H 70 MM- .nibkteeP/. 93 93 X int bk ree 4V} HX HX •K bk rec4'/} HM HX ag 61, 1»» W015 ksg 51/4 44 »70 n» ksg SV. 66 n 7o n» ksg P/4 93» 93 X ksg 4'/} 94® 94® europa an brew 7 95» K10 amwetp Ph MX X® be<g« P/a 94 X 94 X beig Ji/. 54 90 W 90tt berg pi, is 90» 90® cmêi 9 10 X 10» cockar 4 U» 101» 101 70 deren 8'/» MM M» end 6 94 70 94» engl 3'/} k 36 70 35 70 engl 3'/} g *25 36» engl 3'/} c X» X® eurotim 61, 1M90 1»® *1 62» 82® kpphielP/4 93X nx kopenh 5 93» 93 70 Iwk 3V< 90 X nat wal Pl* 33» «3» osio 8'/j osio S philips 6'/i 97® 1M® 93» 92» 106» 1» 70 amerika can pec 4 n can pac 4 c overige «7» 94» 160» 18508 1 in® DIVERSEN voorlopig genoteerd abn 7'/j H50 banqlr CE HM enma Tl. 97.» n.b Ph 78 108.10 1MJ I clalms-atocka-enz. c panbas ji 12 «0 sumabel si 4 07 us slaat cl 34» us steal c10 34 vnu sl 2212 INCOURANTE FONDSEN Opgave D. W. Brand NCB-INDEX (156 9) GWT. AJan Hery 10.50 Appmbro 15 Bath polder 1325 Behndo 1 300 BesoirwS» 118. Boek BnH 580 Brink Mol 160 OPW Ho 90 Enral Non 160 Gouda Gar 12S Grontrmi 166 MES Beh 1 155 HOK. S S. 1920 Houth Kun 140 Houturve 1 33 Maas Zink 380 Meue 1000 220 uwa 20 «4 11S NM Grond 1» Ned Eteva 1060 Nmhure 90 Nggh D*m. 200 Peek-Oopp 335 Phoenn-FG 64 Prms 66 Ruys Bal 190 SAAAAS 205 VAT 1 18.40 verkade 260 Zd.Pac 125 Parilclpallebewl|xen Bel. Ine W 1500 immotund 6 1500 AfglHeprl|Mn 53 90 ABN-bei ABN-renlo 56 73 ABN-rend 57 99 Amro-P>er s 17 11 Amro-oW 16015 londa 7 8 75 Esmaraida 42 43 Umlond» 1880 UoXt 1310 1" -lï

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 34