yan der Luit 1 massaal kerstfeest «oer iedereen Rond de kerst enkele assistenten met M.B.A. typiste pedagogisch medewerkster BEDRIJFSRUIMTE WOO-PING KERKDIENSTEN POSTZEGELS Gemeente Volle Pinksterkracht nieuwe i kerk spui-den haag\^A tel.634916 KERSTZANGDIENST „Als de koning het teken weigert komt Crematies betonafwerkers WEILAND STOMPWIJK. STICHTING B0EKH0UDBUREAU EN ACCOUNTANTSDIENST C.B.T.B. constructie bedrijf GRONDWERK Holverda ERADUS Boerhaave Alle skl-kledlng VERHUISBERICHT leraar(ares) Nederlands Haarden _2 (TERDAG 17 DECEMBER 1977 TROUW/KWARTET H27 CS HAAG Herv. Gem. Andreaskerk 10 ds v uyn.\ Belhel. 10.30 ds ten Kate. Bethlehem- Tk 10 30 ds Hammings, Duinzichtkerk 10 30 ds d Linde. Grote Kerk 10 ds Schrijvers. De sard 10 geen dienst. Houtrustkerk 10 30 ds Cielm. Immanuelkerk 10 dhr. Schutte, Ja- kapel 11 ds WLlzlng, Johanneskapel 11 ds Inkenborg, Julianakerk 10 ds v Beek, 5 ds v.d. rtnk. Kloosterkerk 10 ds Schoch. Ekklesla loosterkeik 12 Han Banning, Kruispunt 10.30 i Verburg. Lucaskapel 9 30 ds Wllzing, Mara- ithakerk 10 30 ds v.d. Zee, Marcuskerk 10 ds ülemsen. 5 30 ds v Vliet, De Morgenster 10 ds ic v Vessem. Oranjekerk 10 ds SijbrandiJ. laskerk 10 ds Krijger, Pauluskerk 10 dr de Ru. tlkenboskerk 10 ds Wigboldus, 5 ds de Jong. redeskapel 10.30 ds Veldkamp. Wilhelmina rrk 10 ds v d Haas Eglise Walione. 10 30 5 ds lavaud. Vrij* Evang Gem. 10 ds de Ooede. «ang. Luih. Gem. 1045 ds Bleij. Deutsrhe •sng Gem. 10 30 p(r Hoek. Baptisten Gem. 10 s de Vnes. Doopsgezinde Remonstrantse ,tm Paleisstraat 10.30 ds Jonkers. Kapel West 0 30 nw ds v Woerden Surink. Oldeslo 10.30 ds •artendljk Ziekenhuisdiensten: Kapel Rust- uis 10 30 ds Cazemier. Bethlehem 6 ds Bolwijn, apel Diaconessenhuis 10 ds Blomaard. Zieken- uis Leyenburg 10 45 ds Bolwijn. Preva Stich- ng 3 45 ds Gall. Rode Kruis Ziekenhuis 10.30 ds Unterman. Westeindezlekenhuis 4 ds Jans. lienst voor doven. Laakkerk 10 dhr v.d. Veen. loningkerk. Voorburg 5 dhr. Bruining Geref. ierk Oost. Noorderkerk 10 dhr Ros, 5 ds Swec- X Duinzichtkerk 10.30 ds v.d. Linde (gem. lenst geref.herv7 ds de Bruyn. Lutherse jerk 9 15 drs de Bruyn. 5 drs Overdulve. Modern 0.30 drs Overdulve. Pax Christie Kerk 10 ds weepe 5 dr Gilhuis. Triumlatorkerk 10 ds ringa 5 drs Fliriterman West. Julianakerk 10 s v Beek, 5 drs v.d. Brink. Opstandingskerk 10 s Rullman. 7 ds Evinga, Valkenboskerk 10 ds flgboldus. 5 ds de Jong, Westduinkerk 10 ds Dverduin, 5 dr Rietveld Escamp. Cypreskerk 10 ds de Bruin. 5 ds Heijnen. Salvatorkerk 10 ds iriffioen. 5 ds de Bruin. Vredekerk 10 ds Heij- en. 5 ds Griffioen Zuid. Laakkerk 10 ds Winter, dr v Oeveren Geref. Kerk (vrijgemaakt) Oost. EUm 10 45 5 ds Mulders West. Jeruzalemkapel 0 5 ds Geelhoed Zuid-West. Adventkerk 8.30 3 ds Hiddmg Chr. Geref. Kerk. Centrum 10 - ds de Boer 't Kruispunt geen dienst West. eruzalemkerk 10 - 5 ds Toorman. Zuid. Nebo- Ikerk 10 30 5 ds v Smeden SCHEVENINGEN. Herv. Gem. Oude Kerk. 10 ds Hartzheim 5.30 ds v Heerden Nieuwe Kerk. 10 ds Jukema 5.30 dr Bezemer Nieuwe Badka- pel. 10 ds Wuister. Prinses Julianakerk. 9 10.30 ds v Swigchum 5 30 ds Jukema. Zorgvlietkerk. 10 dr De Bruine Baptistengem10 dr Tessers. Hers Evang. 10+5 ds Frewe Geref. Kerk. Ich- tuskerk. 10 ds v d. Zwaag 5 ds Kersten. Imma nuelkerk. 10 da Kersten 5 ds Eringa Bethel- iterk. 10 drs Kersten 5 ds v d Zwaag Pniélkerk, 10 dr De Vries 5 drs Kersten Chr. Geref. Kerk. Thaborkerk. 10 leesdtenst 5 ds Bouw DEN HAAG-LOOSDUINEN. Herv. Gem Abdij kerk. 10 ds Visser. Adventkerk. 10.15 ds Helder Bethelkerk. 10.30 ds Cohen Stuart 5 ds Schuur man Exoduskerk. 10 mevr Visser-Schroot 4 Kerstfeestviering kinderkerk SJaJomkerk. 10 prof dr Roest Rosenburg, 9 ds Helder Zeehos- iltum, 11.30 ds Visser De Lozershof, 2.30 ds )verbeeke Herv. Evang. 10 5 dhr Stuurman Geref. Kerk. Ontmoetingskerk, 9.30 ds Brus- iaard 5 ds De Vries. Petrakerk, 10 ds De Vries 5 Brussaard. Geref. Kerk (Vrijgem.) geen op gave ontvangen. VOORBURG. Herv. Gem. Vaste Burchtkerk, 10 ds Prakke 5 ds De Vries Damsigtkapel, 10 ds v Straten Diaconessenhuis. 10 ds Weener Hoek- iteenkerk. 10.30 ds v. Rossum. Opstandings- ;erk. 9 30 ds Spanjer 11 ds Muilwijk 5 ds v d lergh Oude Kerk, 10 30 Delta-dienst ds Oreive 2 Jeugdkerkdienst Geref. Kerk. Opgangkerk. 0 ds Couvée 5 ds v d. Beukei Koningkerk. 10 ds De Zeeuw 5 ds Couvée Fonteinkerk, 10 ds v. d Beukei 5 ds De Zeeuw LEIDSCHENDAM Herv Gem. Dorpskerk. 10 ds Oelderink. Andreaskerk. 9-10.30 ds Boon stra Hulp en Heil. 10 ds Rentz Geref. Kerk. Damlaankerk. 10-5 ds v. d Meulen Kruisheu- velkerk. 10 ds v. d Linde ZOETERMEER Herv. Gem. Oude Kerk. 10 30 ds v Buuren 6 30 dhr v. Eeden Buytenwegh. 10.30 Vic Kolkman Meerzicht. 9 ds Schuurman 9 vtc. Kolkman 10.30 ds Randheer 4 45 ds Kok 6 30 ds v Buuren Morgensterkerk. 10.30 ds Schuurman 6.30 ds Kok Gebouw De Tas, BENTHUIZEN. 10.30 dhr Star re Geref. Kerk. Pelgrimskerk. 9.30 ds Boer 6.30 ds Landheer De Olijftak. 10 ds Joh Metjnen 5 .ds Boer Meerzicht, 9 Vic Kolkman 10 30 ds iRandheer 6.30 ds v Buuren. Geref. Kerk. ■lyrijg.) Irenelaan. 9.15+3 ds Wielinga Kruis- lint, 9.45 4.30 ds Holwerda. Chr. Geref. Kerk. 1.1 *6 ds Wubs. Vrije Herv. Adventskerk. 10 ds ■Iruinsma RIJSWIJK. Hen. Gem. Oude Kerk lOdsVIJze- laar 5 ds v Oostende. Johanneskerk, 10 ds v Cruijnlngen Verzoeningskerk, 10 ds Dijck- meesier Herv. Evang. 10.30 drs Blenk 5 ds v Oostende (Oude Kerk! Geref. Kerk. Hofrust- kerk 10 ds Orashoff 5 ds Grashoff igezam dienst met Ned. Herv i Licht der Wereldkerk. 10-5 ds Minnema. Messiaskerk. 10 ds v d Meulen 5 geen dienst Chr. Geref. Kerk. Moria- kerk. 9.30-5 ds Quist Geref. Kerk (Vrijgem.) Trompetstraat. 9-4 30 ds Veefkind Oranje- laan. 9-4.30 Leesdienst WASSENAAR Herv. Gem. Dorpskerk. 8 30 u ds Tukker 10 15 u. ds v. Veen. 7 u ds Tukker Dorpscentrum. 10 u. Kinderdiensten Kieviet- kerk. 10 u ds Wiersma Messiaskerk. 10 u ds v Zanten Geref. Kerk. Bloemcamplaan. geer. op gave ontvangen. Zijllaan. 10 u. - 5 u ds v d Meulen DELFT Her\ Gem Oude Kerk. 9 30 u ds Goudriaan Bethlehemkapel. 10 u ds Sasse Maranathakerk. 7 u. ds v Kooien Mattheus- kerk. 10 u ds v d Plas. Marcuskerk. 10 u ds de Jong 7 u ds Zuurmond Nieuwe Kerk. 10 u. ds Homoen 7 ds v Kooien Sionskerk. 10 u ds Post Eglise Wallone, 1030 u ds Risseeuw Geref Kerk. Westerkerk. 10 u. ds Hofland. 5 u. ds Bakker Goede Herderkerk. 10 u drs v Drie. ds v Buuren Het Hart van Delft. 10 u ds v. Buuren. 5 ds. Hofland Immanuelkerk. 10 ds Brouwers. 5 u ds Rullmann. Het Open Hoff, 10 u ds Bakker. 5 u ds Brouwers Ziekenhuisdicn- >trn. Bethel. 4 dhr Hansen. St Joris Gasthuis. Binnenafdeling, 9 u. ds v 't Hof, Buitenafde ling. 10.30 u. ds v. t Hof Oude- en Nieuwe Gasthuis. 4 drs. v. d Woudc Geref. Kerk, (Vrijg.) 10 u. - 5 u ds Gratz Chr. Geref. Kerk 10 u - 5 u. ds Starreveld Baptisten gem 10 u ds Cohen GRAVKNZANDE. Ilerv Gem Dorpskerk. 10 ti ds Aaiders. 7 u. ds Ooms De Brug 10 u ds Steenbeek. Nieuwe Kerk. 9.30 u ds Ooms 7 u ds de Vries De Kreek. 10.30 u ds Kr.jger B W I W 9 30 u ds Horring Geref. Kerk. Noor derkerk. 9 30 u ds Zijlstra. 5 u ds Feenstra Zuiderkerk. 9 30 u dr Feenstra. 5 u ds Zillstra Chr. Geref. Kerk. 9 30 u 3 U ds De Graaf MONSTER. Herv. Gem. 10 U ds Cornell Wls- meljer. 4 30 U ds Muilwijk. Geref. Kerk. 9 30 U ds Ferwerda 4 30 u mevr Ferwerda-Arends Geref. Kerk. (vrijgem.). 9.30 u leesdienst. 3 15 u ds Geelhoed PVJdijk. herv Gem. 9 30 u ds Muilwijk Ev Samenkomst >ver gebouw) 7 u ds zijlstra TERHEYDE Herv Gem 10 U- 5 U. ds Koole De redactie verzoekt diegenen, die ons wekelijks de kerkdiens ten toezenden, er voor te zorgen dat de aankondigingen van de diensten op zaterdag 24 (kerst avond), zondag 25 (eerste kerst dag) en maandag 26 (tweede kerstdag) uiterlijk woensdag 12 uur in ons bezit zijn. De aankondigingen voor de diensten op oude- en nieuw jaarsdag moeten uiterlijk woensdag 28 december om 12 uur op de redactie aanwezig zijn. Aankondigingen, die ons later bereiken, kunnen wij he laas niet meer vermelden. ADVERTENTIE Volle Evangelie Gemeente RIJSWIJK LAAN HOF RUST I ZONDAG 10 UUR O Vanavond om 8 uur i* er in de Jeruialem- kerk op hef Pomonaplein te Den Haag rrn kervtiangdienst. Medewerking verlenen de Chr Geref. Zangvereniging „ASAF" o.l.v. Daan Dekker, de Jeugdclub van Den Haag- We»l. organist Ben Frey en trompettist Leen Kuivenhoven. Zondagmorgen om I.M uur iv er in de hervormde kerk aan hel Wllhelmi- naplein Ie Naaldwijk een kerstconcert door hel Haags Vocaal Ensemble. Medewerking verlenen Gerard en Lia Bal. Agnita van der Caay en Tineke Steenland. De kersttoespraak wordt gehouden door de heer Uilenbroek, directeur Rabobank Midden-Weslland In de Immanuelkerk aan het Heeswijkplein Ie Den Haag is zondagmorgen om 10 uur een Advenlsdiensl voor leden van Scouting en belangstellenden. Voorganger is de heer I P. Sthuile. Medewerking wordt verleend door leden van hel Gangvhowlioor, de llaagsche Padvindstervband, Scouting Jachthoornkorps 'n organist Bart Boers. Zondagmorgen om 10.30 uur is er in de Waalse Kerk. Oude Delft IH3 te Delft een voorbereidingsdienst voor kerstmis. Medewerking verlenen lyceisten en een dameskwartet o.l.v. mevrouw Van Ginkel uil Rijvwijk. In de Oude Kerk aan de Herenstraat te Voorburg is rondagmorgen om 10 30 uur een Deltadienst. Voorganger is ds. J. Grieve te Amstelveen over ..Donker en licht" Muiikalc medewerking wordt verleend door mevrouw R van Vuren en organist Pros- 0*v Seveslre Margriet san Henegouwen (mnao-vopraan) en Peter Beijersberg van Henegouwen (piano) verzorgen morgenoch tend om II uur een kerstconcert in het Bejaar den Centrum Steenvoorde. Gen. Spoorlaan 62 te Rijswijk. In de Ekllesiadienst in de kloosterkerk aan het Lange Voorhout te Den Haag gaat Han Banning zondagmorgen om 12 uur voor. Het thema is: „Wal een geluk wanneer je niet oppervlakkig over de ernst van hel leven heen leeft, want je zult worden getroost." Zondagmiddag om 3 uur is er in de Adventskerk In Alphen aan den Rijn een interkerkelijke dienst met en voor geestelijke gehandicapten. Het thema is: „Komt allen tezamen." medewerking verleent het Leger des Heils. In de Jacobs ka pel. Gedempte Sloot S te Den Haag is rondagavond om 7.M uur een Open Deur-Adventsdiensl. Zon dagavond om 8.38 uur is er in de Laakkerk, Isingstraat I6óa Ie Den Haag een kerstzang- dienst. Medewerking verlenen ds. A. C. van Beek. Dirk Jansz Zwart (orgel), de koren „De Goede Tijding". „Morgenstond". ..God is ons lied" en hel gerei, kerkkoor uil Leidschen- dam. allen o.l.v. Koos van der Werll en het chr. kinderkoor uit Leidschendam o.l.v. Ernst Happel. In de Ontmoetingskerk, Louis Da- vidsstraat te Loosduinen is maandagavond om 8 uur een kerstzangdiensl met medewer king van alle Loosduinse zangverenigingen en de RK Muziekvereniging „SI. C»e«ili^\ Bijdragen van ds Krijger, kapitein Van der Harst van het Leger des Heils en pater De Gruff u Adventsdienst. 7 u. ds W ten Weerde Geref. Kerk. Ontmoetingskerk. 9.30 u. ds v d Pol. 5 u ds Ten Napel De Binnenhaven. 9.30 u. ds. ten Napel 5 u. ds v. d. Pol. HONSELERSDIJK Herv Gem. 9.45 u ds Jail sen. 7 u. ds Hoogstraten Geref. Kerk. 9 30 u - 4 30 u ds Penning. Vrijz. Herv. 9.45 u. ds Scheper MAASDIJK. Herv. Gem 9 30 u ds Bijl (gezam dienst.) 7 u. ds. Westerveld. Geref. Kerk. 3.30 u ds Bijl. Vrijz. Ilerv. 10 u. ds Lubbers. DE LIER. Herv Gem. 9.30 u ds Gerritsen. 7 ds v Leeuwen (kanselmil). Geref. Kerk. Vrede kerk. 9.30 u. ds. Moll. Johanneskerk. 9.30 U. ds v Leeuwen, 5 ds. Gerritsen ikanselruil) Geref. Kerk (Vrijgem. 8.30 u 6 45 U dr Boksman Vrijz. Herv. 9 45 u ds v. d Laarse WATERINGEN. Herv. Gem. J0 u ds de Vries. 7 u. ds Abelsma Geref. Kerk 9 30 u ds Bakker ibevesugingsdienst ds F L Bakker). 4 u ds. I Bakker M AASLAND. Herv. Gem 10 u dhr den Dnjver, 7 u. ds Keijzer Geref. Kerk. 10 u. ds Edelman (bevestiging ds Sonneveldi. 7 u. ds Makkinga HOEK VAN HOLLAND. Herv. Gem. 10 U ds Lely. 7 u. ds Cornell Wismeijer Herv. Evang. 2.30 u ds Gooyer Geref. Kerk. 10 u. ds v Reeven. 5 u. ds Hagen SCHIPLUIDEN. Herv Gem. 10 u ds Hazeleger. 7 u eucum dienst in r.k. kerk. Geref. Kerk. 10 u. drs Renkema. DEN HOORN. Herv Gem. 10 U ds Sterk. 7 u Kerstfeestviering Zondagsschool 't W'OUDT. Herv. Gem. geen opgave ontvangen P1JNACKER. Ilerv. Gem. Dorpskerk. 10 u ds. Martèl Mavo Noord. 10 u. ds. Henkei. Geref. Kerk. 10 u. ds Plomp. NOOTDORP Herv. Gem. 10 15 u ds Ekker. 3 U Veenhage, ds Ekker Geref. Kerk. 8.45 u ds Kersten. 5 u. ds Plomp. LEIDEN. Herv Germ. Hooglandse Kerk. 10 ds de Jong 6 30 Oecum stud.dienst. Bethiehem- kerk. 10 ds Pannekoek. Maranathakerk. 10 ds v Achterberg. Marekerk, 10 ds Meijers 5 ds de Jong. Bevrijdingskerk, 1030 ds Boogert. Vre- deskerk. 10 dr Ramping. Eglise WaHone. 10.30 pasteur Ribs Merenwijk. 9 30 11 pastoor v Well. Academisch Ziekenhuis. 10 ds Brederveld. Diaconessenhuis. 10 30 ds 8wierts Gerei. Kerk. Zuiderkerk. 10 ds Hulsman 5 ds Lugtigheld. Bevrijdingskerk. 9 dr Vlijm 5 ds Hulsman. Ma ranathakerk. 10 ds v Achterberg 5 ds Koolstra. Oude Vestkerk. 10 ds Koolstra 5 ds Hortenslus. Petrakerk. 10 drs Pauwels 5 dr Vlijm. Groen- hoevcn. 10 ds v. Oeveren. Chr. Geref. Kerk. 10 5 ds v. Sorge. LEIDERDORP Herv. Gem. Dorpskerk. 10 ds Geursen. Geref. Kerk. Hoofdstraat, 10 ds v Loenen, Scheppingskerk. 9 10.30 ds Does burg. 7.30 Volkskerstzang. OEGSTGEEST Herv. Gem.' Wlllebrordkerk, 10.30 ds ter Linden pastoor Koster, Paulus kerk. 10 ds Callenbach, Gemeentecentrum. 10.30 prof dr Faber, 7 ds de Haan, Lutherse kerk. 10.50 Kinderkerstfeest. Geref. Kerk geen opgave ontvangen Geref. Kerk (Vrijgem.) Ge meentecentrum. 8.45 hr. v.d. Wetering 4 ds Loukema. VOORSCHOTEN Herv. Gem. Dorpskerk. 10 ds v Leusden 5 Kerstfeest zondagsschool. Kapel Rijndijk. 10 geen dienst. Aula Noord-Holland. 9.30 ds MeiJerlng. Geref. Kerk. geen opgave ontvangen KATWIJK AAN ZEE. Herv. Gem. Oude Kerk. 10 ds Hovius 6 ds Boer. Nieuwe Kerk. 10 ds v. 't Velde 6 ds Catsburg (afscheid), Ichtuskerk. 10 ds Vink 5 ds Arkeraats. Pniélkerk. 9.30 ds Catsburg 6 ds Wuister. Groen van Prinsterer- school. 10 ds Bronsgeest. Overduin. 2 ds Baas .Geref. Kerk. Triumfatorkerk. 10 ds de Vries 5 ds v.d Horst, Vredeskerk, 10 ds v.d. Horst 5 ds v Halsema. KATWIJK AAN DEN RIJN. HERV. Gem. Dorpskerk. 10 ds Bouman sr 6 ds Gebraad Ontmoetingskerk. 10 ds Gebraad 6.30 ds v. Nlel Geref. Kerk. Open Hofkerk. 10 ds v. Halsema 5 ds de Vries. RIJNSBURG Herv. Gem. geen opgave ontvan gen. Geref. Kerk. Immanuelkerk, 9 10.30 ds. Huisman 5 ds. BaaiJen; Maranathakerk, 9.30 ds. BaaiJeh 5 ds Damsma; Petrakerk. 9.30 ds. Damsma 5 ds. Hulsman NOORDWIJK. Herv- Gem. Kerk Voorstraat, 10 cand. Rltchi 7 ds. Keunlng; Kerk Hoofdstraat. 10 ds. Keuning 7 cand. Rltchi; De Rank. Icht- hus. 10 ds. v Vliet 3.30 ds Catsberg. Geref. Kerk Hoofdstraatkerk, 10-5 ds. Warnink. Sole Mlo. 9 ds. Keunlng. Vinkenlaankerk. 9 30 ds de Wit 5 ds Vrolijk; Stichtlngskerk, 11 ds de Wit ALPHEN AAN DEN RUN. Herv. Gem. Adventskerk 10 ds. v.d Broeck 3 kerstzang- dienst voor en met geestelijk gehandicapten. Kruiskerk. 10 ds Lefeber; Opstandingskerk. 10 ds. Kok 6.30 ds Bogers. Nabij. 10 ds Bogers. Herv. Gem. Oudthoorn-Ridderveld Goede Her derkerk. 9 ds HoogendiJk, De Bron. 10.30 6.30 ds Hoogendijk; Ashram-college 9.30 dr. v San ten Geref. Kerk Goede Herderkerk. 10.30 6.30 ds. de Ruiter. De Bron. 9 ds Verheul 10 ds v.d Ree 6.30 ds. Hoogendijk. Baptistengem., 10 dhr Bouhof 7 ds. Agtereek BOSKOOP. Herv Gem. Dorpskerk. 9.30 ds Stelwagen. 6.30 ds. Heljmans; De Stek. 9.30 ds. HeiJmans Geref. Kerk. Kerkgebouw Zijde 9.30 - ds Dijkstra; De Stek. 9.30 ds. Stelwagen Mevr. G. N. Thé-Sim Tandarts L van Nw. Oosteinde 127. Voorburg, neemt vakantie van 21 dec. t m 25 jan. '78 met ingang van 25 jan. '78 verhuisd naar Parkweg 366, Voorburg. Op 't zelfde telef.nummer. Verzameling of losse zegels te koop gevraagd v.d. Hoek, Heliotrooplaan 92a, Den Haag. tel. 070-258715. Scheepersstraat 188, Den Haag Zondag 10 uur Evangelist K. van Twillert GASTENSEMBLE NEDERLANDS STRIJKERSENSEMBLE harp: STEFICA ZUZEK Corelli: Kerstconcert Kreutzer. Septet Buns: Sonata linale 8 9 Debussy: Danse sacrèe et profane Woll-Ferrari: Serenade 7 -. CJP 6 -.4 - met ds Toornvliet in Leiden!! A.s. zondagavond 18 december hoopt de bekende radiopredikant Os. G. Toornvliet uit Bloemendaal wederom zijn maandelijkse spreekbeurt te houden in de Mare Kerk, (Lange Mare 48). Onderwerp: Aanvang 19.30 uur Orgel: Teke Bijlsma Muzikale medewerking: mannenkoor „Jubilate" uit Katwijk aan Zee, o.l.v. Sander van Marion. Soliste: Willemke van Claerberghen Kerkelijken, niet kerkelijken. randkerketijken, ouderen en jongeren: u bent allen van harte welkom In deze blijde, feestelijke, oecumenische kerstzangdiensl voor iedereen! Ds. Toornvliet op radio Mi Amigo Internationaal 319 m middengolf. Iedere zondagmorgen van 9.30-10.00 uur. Rouwkamers te Leiden en Wassenaar. Transporten in binnen* en buitenland* Leiden, Haagweg 81, Tel. 071-769314*. 'Wassenaar, Deylerweg 127, Tel. 01761-12436 Katwijk, Heinsiusstraat 10, Tel. 01718-16185 Voorschoten, Hyadnthstraat 7, TeL 01717-6985 MAB Bouwbedrijf b.v. vraagt voor zo spoedig mogelijk voor de projecten BOSLAAN/hoek Bezuidenhout en BABYLON naast Centraal Station, DEN HAAG Aanmelden bij de hoofduitvoerders op deze werken. Tel. Boslaan: 855219, tel. Babyion: 835305. ZAKENFLITSEN te koop aangeboden 2-80 ha: 28.000 meter, mooi gelegen in Prijs 165 000 k.k Te bevragen: Tel. 01715-1539 o.l.v. Johan Maasbach op zondag 18 december - 3 uur n.m Capitol Evangelie Centrum Loosduinsekade 222 Den Haag Ouderwets Kerstfeest rondom de verlichte Kerstboom Samen zang Kerstliederen Indisch bamboe-orkest Kinderdecfamatie Kerstspel Traktatie voor allen. Voor kinderen EXTRA verras sing (Om 7.30 uur n.m o a vertoning van film.) TOEGANG VRIJ - IEDEREEN IS HARTELIJK WELKOM! Christelijke inrichting voor geesteszwakken Madeweg 52, Postbus 1035, 2680 BA Monster. Telefoon (01749) 5738" Wij roepen sollicitanten op voor de functie van voor coaching van pupillen in één der paviljoenen (onregelmatige werktijden). Gegadigden dienen: - goed te kunnen functioneren in teamverband - bereid te zijn zich in het werken met zwakzinnigen (verder) te verdiepen. Vereist is: - diploma Kleuterleidster A B of gelijkwaardig. Een christelijke levensovertuiging is gewenst. Inlichtingen omtTent bovengenoemde functie zijn te verkrijgen bij Mej. Drs C.M.I. van der Sluijs of Drs A.W. Assink (toestel 159). Sollicitatie uitsluitend schriftelijk te richten aan de geneesheer-directeur. vraagt wegens uitbreiding van haar kantoor te Naaldwijk Zuidweg 19 om opgeleid te worden zelfstandig jaarstukken samen te stellen. Tevens vragen wij een Opname in het pensioenfonds mogelijk Naast het gebruikelijke vakantiegeld wordt jaarlijks een kerstgratificatie uitgekeerd. Tegemoetkoming in studiekosten en reiskostenvergoe ding. Sollicitaties aan: De Directeur van het kantoor Naaldwijk, Anjerlaan 53, telefoon 01740-26946*. H. J. A WELLING B.V., NIEUWERIJN 81, LEIDEN. TEL. 071- 131775. Voor levering van stalen balkonplaten. Vierkante en ronde buizen Alle ijzerprofielen, tevens reparatie en nieuwbouw van tuin-, balkonhekken, stalen ramen en deuren enz. Geopend maandag t/m vrijdag van 8 tot 16.45 uur. Kredietbureau Ton Postelmans Persoonlijke leningen lot eik be drag. aflossing lot 15 iaar BEUKENRODE 26 LEIDEN. TEL. 071-131932 VOOR DE ZOMER NOG DANSEN Oai kan bij Evert Castelem In |anuari starten er weer Wubs voor beginners m verschillende ieefii|dsgroepen n I klubs van 7 t'm 13 |aa' van 14 t/m 20 >aar van 21 en ouder voor gehuwden en boven de 65 jaar msehniv.ngen vanat heden dageti>s van 19 po-22 00 uur en bovendien dinsd .- zaterd zondag van '4 00-16 00 uur Dansceniium EVERT CASTELEIN CENTRALE VERWARMING <Joe het zelf pakketten tekeningen, berekeningen en deskundige berekening Snelle leveringen INL. 071-15 60 25. 1500 m2 GEVRAAGD VOOR OPSLAG EN VERKOOP ANTIEK. ENZ. LIEFST 20 KM OMTREK VAN LEIOEN Br no. 7067 bur. v. d. blad, of tal. 071-764260, vragen neer de heer Bualnk. I of rondom Leiden vragen wi| gem. en/of gesloft. KAMERS. HUIZEN. FLATS OF BUNGA LOWS. „De Woonbeurs" Leiden, tel 071-142793 FOTO MEES Durst M601 vergroters txi ons f 645.- RAPENBURG 16 LEIDEN TEL. 071-133103 Gebr. Groeneveld b.z.a. voor straat- en tegelpaden, terrassen, sierwerk en siertumen ophogen, f 12,50 per m' Tel. 01827-3276 Bronsglazen tafelbladen 8 mm dik 80 cm rond 65 -90 cm 90,- 100 cm 130.-. 110cm 150 - Ti|deli|ke aanbieding. GLASINDUSTRIE J. J. POPPINK ROTTERDAMSEWEG 60 DELFT TEL. 015-561500 Niet te geloven Weer uit voorraad leverbaar bu taangas gasfornuis, groen ol brum met ruit en aldekplaat 398 Viervlams met deksel wit I 159.50. in kleur brum of groen I 109.50 Butaangasgeisers 245 Speciaalzaak voor Leiden en BEATRIXSTRAAT 21-23 LEIDEN. TEL. 071-126534 Hel verhuurbedrijt NOG STEEOS HERENSTRAAT 94. LEIDEN. MAGAZIJN NIEUWSTRAAT 49. LEIDEN. STOELEN. GLAS. TAFELS. SERVIES TEL 071-133500-131340. GEEN FILIALEN Kunsthandel OOMS in- en verkoop van annexe meuoeien; dekenkisten, koperen lampen, ketels, doofpot ten. knslai porselein enz Keuze uit 400 schilderstukken Haarlem merstraat 93. Leiden Tal. 071-126368 Fabrieksprijzen VUURWERK bi| minimaal 100 - INL. TEL. 071-764640 MA. T/M VRIJ. 2.30-18 00 U DATSUN DEALER Ontvettings- en vermagerings thee. 2x daags een kopje an U slankt af. 100 gr 3 45 Dro gisterij Haarlemmerstraat 68 Lelden De originele groene POOLOVERALL nu geen f 169 - maar 139 - (alle maten) Vishandschoenen 8 95 bonimutsen en ijspeflen Tuurli|k Robbers, Haven 25, Leiden. Fabnekspakketten VUURWERK tegen labr pnjzen INL TEL 071-764640 MA. T/M VRU. 2.30-16.00 U. Wordt hel geen tijd om eens langs te gaan txj een echt ka- merverhuurbureaj7 HET TREFPUNT /oor het horen of verhuren van kamers en diverse woonruimten WITTE SINGEL 6 LEIDEN TEL 071-141066 Hope-Farm HONDENVOER Hel beste voor uw hond Bij afna me van 25 kg franco thuis be zorgd in Leiden. Leiderdorp, Oegslgeest FA. L. OE LA BUE (G. BERGMAN) OIERVOERHANOEL, HAAGWEG 232. LEIDEN. TEL. 071-764448 hondeboeken 1<T "u voorr*»g Dobe mspftnenat Oeente Dooganboeli Robber* H4van 24 LMan Chinees-Indisch Restaurant 15. Leiden. tel 071-130373 Thans ook uitzending van au# gerechten Alle gerechten worden vanaf f 15. verhoogd met I 2.50 bezorgtoon dagelijks van 1-3 uur v m en van 5-9 uur s avonds thuisbezorgd 20% korting BÏVER ZWERFSPORT. REGENTESSELAAN 117. OEN HAAG TEL 070-4S4900 "DE LAAN' scholengemeenschap voor hoger en middelbaar beroepsonderwijs Laan v. Meerdervoort211 - "s-Gravenhage telefoon (070) 63 79.08 Direktrice: Mevrouw C. Kemp VERHUIST OP 19 DECEMBER naar het nieuwe scholencomplex MORSESTRAAT 1 HOEK GROOT HERTOGINNELAAN Postbus 17180. 2502 CD 's-Gravenhage Telefoon m.i.v. 21 december (070) 602938 Aan deze school zijn de volgende oplei dingen verbonden: OPLEIDING DIÉTETIEK MIDDELBARE OPLEIDING CIVIELE DIENSTEN VORMINGSKLAS KINDERVERZORGING/ JEUGDVERZORGING De inschrijving is geopend Informatiemateriaal op aanvraag verkrijgbaar OPENBARE VERKOPING van Onroerende Goederen in het VENDUHUIS der NOTARISSEN Nobelstraat 5, 's-Gravenhage Veiling 3 jan. "78 2 uur n.m. Gunning 10 jan. *78 Mr B. DUINKERKEN Frederik Hendrikplein 14 tel.: 57 2161 KRACHTENS ART 1223 B.W. - De app. rechten, rechtgev. op het uitsl. gebr. van de le ét. met verder toebeh on 2e ét won. met verder toebeh GERARD DOUSTRAAT 20 I rn verder toebeh. GERARD DOl'STKAAT zo l on 20 II. Kad. AE nos. 4477 A-2 cn A-3. No. 20 I vrij van huur: huur No. 20 II. 1000.— p j. Lasten resj>. It 65 en t 75.—pj. COMB. VOORBEH. Aanv. en bet. uiterl. 8 febr. '78. I I Notarissen H VAN BEUSEKOM en F. VAN DIJK Groot Hertoginnelaan 178 tel.: 46 95 02 I Herenhuis met schuur en achtertuin VAN BOET- ZELAERLAAN 189. Kad. AK no. 6039. gr 1.59 A. VRIJ VAN HUUR EN LEEG De 2e ét. komt I uiterl. 15/1/78 leeg. Lasten niet bekend. Het app. recht, rechtgev. op het uitsl. gebr. van Ide driekamerflat 2e ét. (C. Verw.) met het erfp. recht v d. grond t m 31/12/2015 LAAN VAN MEERDERVOORT 1310. Kad Lduinen H no. 1 4602 A-5. VRIJ VAN HUUR EN LEEG. Lasten 350.— p j Erfp canon 82.— p.j Notarissen Mr. A G. BOEKWIJT en A. A. VAN GASTEL Anna Paulownastraat 16 tel.: 65 49 30 KRACHTENS ART 1223 B.W. Het app. recht, rechtgev. op het uitsl gebr van I het bovenh. Ge verd.m/zolder) AMSTELSTRAAT 142, Kad. R 12112 A-2. Vr(j van huur en leeg. Las- ten begroot op 100,p.j. Aanv. en bet. op I i m febr. '78. I Notarissen K DIJKSTRA. J HEEREMA. I A. VAN LONKHUIJZEN cn IMr. P. VAN DULLEMEN Javastraat 2e tel. 46 92 72 IDe app. rechten, rechtgev. op het uitsl. gebr van a de le en 2e ét. won met toebeh. SPIONKOP- I STRAAT 116 en 112 met het erfp.recht v. d. grond It/m 30/11/96. Kad AB nos 5845 A-l cn A-3 Hu- ren resp.: 1 390.20 (no 112) en 1.610.40 'no. 116) p.j. Lasten niet bekend. Erfp.canon 2.50 p app p.j. COMB. VOORBEH INDIEN NIET ANDERS BEPAALD: Aanv daags Ina gunn. Bet. uiterl. 8 lebr. met bijbet van rente p.j. sed. aanv. BEZICHTIGING: maandag f UITGEZONDERD 12e KERSTDAG) en donderd. van 14-16 uur. Bilj. met uitv. omschr. en nadere inl. bij de betr. No- I tarissen. Aan de Louise de Coligny- scholengemeenschap voor atheneum, h.a.v.o. en m.a.v.o., Kagerstraat 7, wordt zo spoedig mogelijk gevraagd een 15 uur 2e graads Inlichtingen worden verstrekt door de rector, de heer Dr. G. A. Steflens, tel. 071-153647 (school) en 071-149651 (huis). Sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer OND 555 zo spoedig mogelijk in fe zen den bi) de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie BETONQARAGES dtv afmetin gen v a 1450.- BETONSCHUURTJES d.v af metingen v.a. f 875.- BETONSCHUTTINGEN 2 me- hoofl. per strekkende meter 4 48.-. minder dan 10 meter 15% extra. Alles exd. 18% BTW A an C Betonbouw. Oirschotse- weg 113. Best Tel. 04998-3932. Eindhoven. 040- 118127 KERSTBOMEN blauw sparren en kerstbomen met klurt Uitgebreide KERSTSHOW m onze tuinhobbyshow met doe- het-zelt-artikelen voor uw kerst stukjes. kaarsen, kerstboomvcr- Mchting. versiering bloeiende planten kerststukjes, en* GRIFFIOEN S TUINCENTRUM. LEIOSEWEG 520 - Voor scholen Parkeerruimte aanwezig op et- PLASTIC SCHROTEN Diverse kleuren. Eenvoudige montage. Goed en goedkoop. Krommenhoek b.v. Linschotenstraat21, Rotterdam-8 Tel. 010-15.43.90 - 15.13.91 Zaterdags tot 12 uur geopend kachels pgpen ellebogen, as- beMkoord kit. g<a*. giow-btok- ken thermokoppel», leidingen, kranen enz W. P. Hartwijk NtEUWE BEESTENMARKT 7- 11. LEIOEN TEL 071-1?6627

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 27