3 'VERDIEN' MET'N EIGEN RISICO BIJV. F.975; PER JAAR. GELDZAKEN Gemeente 'sGravenhage ZIEKTEKOSTENVERZEKERIMSSTiP 1978: Het Zilveren Kruis Ziektekosten\A verzekering imr DAAROM: POST DEZE BON VANDAAG. ZIEK ZIJN IS AL 'DUUR' GENOEG. AUTOVERZEKERING INDIEN TOP NO CLAIM vertrouwd geld lenen GELD NODIG BEL OF KOM EVEN LANGS INT. TRADE TRAVEL HOLLAND Sinds Jaar en Dag Geld ALL-in TRADE ZATERDAG IT DECEMBER 1977 TROUW/KWARTET U kiest bij Het Zilveren Kruis uw eigen risico van 200 tot liefst 2.000 gulden. Als uw gezinsomstan digheden en inkomen het toelaten, kunt u met 'n wat hoger eigen risico profiteren van een premiekorting. En die mag er zijn: betaalt u b.v. voor twee volwassenen en twee kinderen bij een complete dekking met f. 300,- eigen risico f. 2.672,16, dan wordt dit met 'n eigen risico van f. 1.000,- slechts f. 1.697,46 per jaar. U bespaart dan, om maar wat te noemen, een heel aardige vakantie- reserve! En we vertellen u graag nog meer voordelen. Uitsluitend bij toetreding vanaf 45 jaar gelden leeftijdstoeslagen. Stuur mij heldere informatie. Wenst vrijblijvend persoonlijk advies. Naam- Adres Plaats Telefoon Aantal volwassenen: leeftijden: Aantal kinderen tot 27 jaar: Klasse D.3 D.2B Q2A Gewenst eigen risico f waarvoor aantrekkelijke kortingen. (In envelop zonder postzegel zenden aan: Stichting Het Zilveren Kruis, antwoordnr. 1, Noordwijk of bel: 01719 -1.93.31) g netm contact op met het dichtst bijzijnde kantoor: Delft, Phoenixstraat 20. tel 015-130970 Leiden, Zoetenvoudsesingel 2. tel 071-125841 Cal. Waard* I'm A. 000 7.000 *.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16 000 17.000 IS.000 19.000 20.000 ƒ21.000 21000 23.000 24.000 25.000 WA -f CASCO WA 200,- eigen ts&o géénefcenrfeiko 403.20 429.— 449.40 480.-- ƒ501.60 ƒ538.20 555.- 596.40 ƒ615.— 642.- 6*1.60 720.60 741.60 778,80 800.40 ƒ841.20 873.60 906.- 938.40 970,80 175.20 \CX- I8t,,60 190.80 205.20 ƒ219.- 219. 228. 228.— 231.— 254.40 257.40 257.40 263.40 263.40 ƒ281.40 ƒ281,40 ƒ281,40 ƒ281.40 ƒ281.40 Assurantiekantoor Polman Rlngnalda Oudemanstraat A23 's-Gravenhage, UI. 070-888159 A. A. K. Krediet HYPOTHEKEN-FINANCIERINGEN-PERS.- LENINGEN, tel. 070-830114-854957 Kantoor Kon. Wilhelminalaan 382-364 Voorburg Privé Van Zegwaardstraat 350 Voorburg dan is het snel geregeld! Wij öem.ddeien m aite soorten financieringen zoels bouwkredieten tweede hypotheken thuis-westkredieten overbruggingskredieten bedrijfsfinancieringen enz. enkde voorbeelden neito «n henden aft per mnd looptijd 24 mnd 2 000 I «000- I 6 000 I 8 000 I 10000- 10041 I 194.97 291 00 38« 75 /«re so Ne en teMonische «'spraak komen onze bmtendrenst-mpa* vmrktsijcfj greeg b>i u lengs voor net geven ven nedere wlamule Badhuisweg 4a, Scheveningen tel070-546943. tele* 31260 ma/vrij van 9.00 tot 19.00 uur, za. van 10.10 tot 20.00 uur en do. tot 21.00 uur. aan de lopende band Ie en 2e hypotheken Persoonlijke leningen Bemiddeling onroerendgoed Alle verzekeringen Snelle behandeling Financieel Adviesbureau OA/UNTIE VOOR ZEKERHEID Bel: 070-604473-658334 of kom langs, Sweelinckplein 57 Den Haag DE GELD - BEMIDDELAAR THEOD.C. STOKMAN Leeuwendaallaan 50 - Rijswijk tel. 99.48.65 REKENT HET TOT ZIJN BELANGRIJKSTE TAAK VOOR U DE JUISTE KEUS TE MAKEN UIT DE VELE AANBIEDINGEN bel nog vandaag om morgen alles te weten Geen huis kopen ineen uigentiegebied. Den Haag doet aan stadsvernieuwing. Het gemeentebestuur wil een aantal oudere wijken en buurten in de komende jaren ingrijpend verbeteren en vernieuwen ('aan dachtsgebieden'). In een aantal speciaal aangewezen gebieden, 'urgentiegebieden' geheten, is de gemeente nu bezig huizen en panden te kopen die voor de uitvoering van plannen nodig zullen zijn. Tegelijk wordt in overleg met bewoners van deze gebieden gewerkt aan de voorberei ding van deze plannen. Mensen die nu overwegen een huis te kopen in een van de oudere Haagse wijken, doen er goed aan eerst bij de gemeente te infor meren of er aankoopakties in gang zijn, of mogelijk worden voorbereid. Wie nu een huis koopt in een gebied waar de gemeente wil kopen, loopt ernstige risico's. Zo zai de prijs die de gemeente bereid is te betalen een stuk lager kunnen liggen dan de koopsom die aan de vorige eigenaar is betaald. De verkoop aan de gemeente is in principe vrijwillig maar als het nodig is zullen ook? dwingende maatregelen worden toegepast, zoals onteigening. En men zal dus op korte termijn wederom een verhuizing tegemoet gaan. Op de kaart ziet u aan de gearceerde gedeelten om welke gebieden het vooral gaat. Bovendien loopt men met het kopen van een huis in zo'n gebied, dat juist ook vanwege de slechte kwaliteit van de wonin gen is aangewezen, het risico van hoge onderhoudskosten. De gemeente kan door middel van een 'aanschrijving' verplichten tot het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud. Het kopen van een huis in een urgentie- gebied moet dan ook dringend worden ont raden. Hoe de plannen voor de stadsvernieuwing in Den Haag zich in de komende jaren zullen ontwikkelen valt op dit ogenblik niet precies te zeggen. Zeker is wel dat de aankoopakti- viteiten van de gemeente zich ook over andere delen van oude wijken nog verder zullen uitbreiden. Daarom: huis kopen in een oude buurt? Eerst informeren bij de gemeente. Neem het zekere voor het onzekere en bel even met de gemeente, telefoon 62.41.21 tst. 2690 of 2692. Schrijven kan ook: Stadhuis, Afdeling Stadsontwikkeling, Burg. de Monchyplein 14. Voor informatie over stadsvernieuwing kan men ook terecht in het Gemeentelijk Informatiecentrum aan de Groenmarkt. Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 -17.00 uur en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur. Overzicht van de gebieden waar Stadsvernieuwingsactiviteiten worden ontwikkeld I I aandachtsgebied urgentiegebied binnen aandachtsgebied

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 22