9 In de zon overwinteren een heerlijke belevenis NUTSSPAARBANK LEDER MODE pedagogisch medewerk(st)er BIJVERDIENSTE Klemvast? Gaat u straks ook op vakantie? Dan wensen wij u vast een goede reis en een heerlijke belevenis. De Nutsspaarbank is er voor iedereen... en altijd dichtbij. winkelen ^"vaderV-> Leiden heeft nu 'n sleutel die overal op past. JEUGDWERKADVISEUR(EUSE) een leraar(es) FRANS leraar/lerares DELFT akkurate bezorgers/sters Frisia huizen. advies van goede makelij Echte lamsvachtkleding VTERDAG 17 DECEMBER 1977 TROUW/KWARTET mmoti el»?** Chi Niliorujl Vakverbond. UlrecM. Ravcllaan IPo»lbui 2475. Onge* il J kunnen werknemer* met pro Nemen in de klem ritten Het CNV n er om te helpen. Belangenbehartiging van persoon en groep. Niet met grof geweld, wèl met overleg, vanuit een overtuiging, eerlijk en gemotiveerd. Zó werkt het CNV. Ook voor u! Sta sterk met 't CNV!^-^ LI U\ Bel 030*41041. \WM 1/ Christelijke inrichting voor geesteszwakken Madeweg 52, Postbus 1035, 2680 BA Monster. Telefoon (01749) 5738* "Het Westerhonk" is een middelgrote zwakzinnigeninrichting, gelegen op enkele kilometers ten zuiden van Den Haag. Voor het paviljoen voor gedragsgestoorde pupillen wordt gevraagd een Globale taakomschrijving: - begeleiden van de leerlingen Z-opleiding in het kader van de bezigheidsactivering in een paviljoen van 25 gedragsgestoorde pupillen van verschillend niveau, verdeeld over drie groepen medewerken aan het opstellen en uitvoeren van behandelingsplannen het begeleiden van de pupillen in hun dagelijkse leefsituatie. Gegadigden dienen minimaal in het bezit te zijn van: MBO I.W. Z-diploma - B-diploma ervaring met zwakzinnigen - een vergelijkbare opleiding ervaring met zwakzinnigen. Een christelijke levensovertuiging is gewenst. Inlichtingen omtrent bovengenoemde functie bij: Mej. Drs C.M.I. van der Sluijs, Hoofd Pedagogische Dienst, toestel 156 of 159. SHKRIN LOO Voordat u gaat, kunnen wij vast nog wel iets voor u doen, zoals: de verzorging van buitenlands geld, reis- of eurocheques niet te vergeten de onontbeerlijke reisverzekering het verhuren van een kluisloket voor het veilig stellen van uw waardevolle bezittingen het verstrekken van recreatiekredieten. U ziet het, de Nutsspaarbank kan ook voor uw vakantie het nodige doen. Wij zullen het zelfs zeer op prijs stellen iets te mogen bijdragen aan een zorgeloze overwintering. Boulevard Scheveningen Deltaplein 516 s zondags geopend Strandweg 87-89 070-55.83.31 Scheveningen 070-23.85.86 Kijkduin "wndagt gesloten St. Geref. Jeugdcentrale te Voorburg De Stichting Geroformeerde Jeugdcentrale Is een instelling op het gebied van het vrijwillige Jeugd- en Jongerenwerk. Er is een vakature voor: (voor een gering aantal uren) Werkomschrijving: het begeleiden en stimuleren van sociëteits-, tiener-, kinderklubwerk en jongerenkontaktgroepen. Gevraagd: beroepsopleiding K.W. (H.B.O.-M.B.O.) ervaring met vrijwilligerswerk. bereidheid tot het werken in de avonduren. christelijke levensovertuiging. leeftijd 25 jaar liefst wonend in of in omgeving van Voorburg. salariëring n.o.t.k. Inl.: Margreeth Bolt, Damslgtstraat 52, Voorburg. Tel. 070-865371.v Sollicitaties; sekretaresse St.G.J.C., Populierendreef 134, Voorburg. Sollicitatie uitsluitend schriftelijk te richten aan de geneesheer-directeur. Lisse de Chr. Mavo „Uitermeer" vraagt per 1-1-78 voor 12 uur Voor sollicitaties en inlichtingen: de direkteur: W. L. de Witt, school: 02521-13425; thuis: 01719-13645. Aan het Stedelijk Gymnasium, Fruinlaan 15, wordt voor het tijdvak van medio februari tot ultimo mei 1978 gevraagd een 'voor Klauleke Talen 6 7 uur 1e graads en Oude Geschiedenis 2 uur 1e graads. Inlichtingen worden verstrekt door de rector, de heer Drs. A. M. Coebergh van den Braak, tel. 071-121365 ot 125777 (school) en 071- 121257 (huis). Sollicitaties onder vermel ding van vacaturenummer OND 556 zo spoedig moge lijk in te zenden bij de aide- ling Onderwijs der Gemeen tesecretarie. Voor de bezorging van ons ochtendblad in KUNNEN nog enkele geplaatst worden. Met per dag een uurtje kranten bezorgen, kan een aantrekkelijke aanvulling op het zakgeld verdiend worden Voor inlichtingen en/of aanmeldingen kan men zich wenden tot de agent van Trouw Nieuwstraat9 te Delft, telefoonnummer 015-132519. Onze voorvaderen droegen reeds schapevachten om zich tegen de koude te beschermen. MODIEUZE MODELLEN EN KLEUREN voor dames en heren, ook grote meten. NiiM<ini249i' ic, 998.- De Speciaalzaak voor Vanaf vandaag staat de nieuwe "huizenwinkel" van Frisia Makelaars wijd voor u open. Frisia doet al meer dan een halve eeuw in huizen. Frisia Makelaars weet dus wel het nodige van huizen af. We bemiddelen, geven advies en lossen allerhande problemen op. Taxeren behoort ook tot onze specialiteiten. Bij Frisia kunt u gewoon binnen lopen en uw vragen en wensen op tafel leggen. In de meeste gevallen volgens NBM formule: geen sukses, geen kosten! In de brochure van Frisia vindt u meer informatie. Hij ligt op de balie. Pak 'm maar mee. Er huist nu veel goeds in Leiden. MAKELAARS Gangetje 10-Lelden Telefoon071-144041 Ook gevestigd In Den Haag en Delft onmisbaar voor wintersport en koude dagen!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 20