STEENHUIS Getuigen in Weinreb-zaak gehoord De familie Nap zit er behaaglijk warm bij en betaalt per jaar f I14r minder stookkosten makelaardij bv II Dankzij Rockwool spouwmuur-isolatie ROCKWOOL Bon openbaar verkopen ij staand woonhuis Te koop Neer kant (N.Br.) ,«7an Mierlo Neerkant BUITENLAND fï Rust en privacy is in >a Covets Fuma punt no. 1. Punt no. 2. Bel Intercasa Intercasa )ordogne - Frankrijk? Terre Soleil S.A. Zuid-Frankrijk KIJK EERST EVEN BIJ Proces tegen de staat overwogen Menten in cassatie Rockwool spouwmuur-isolatie: steengoeie investering. TROUW/KWARTET 17 zet: dinsdag 20 december a.s. :lag: dinsdag 27 december a.s. IN IN CAFÉ-RESTAURANT „DE STEENBAKKER* TE EL TELKENS OM 8.00 UUR "S AVONDS een in verbouwing zijnd nge aan de Roes ten bergstraat 17 te Kaatsheuvel, kadaster lie Loon op Zand, sectie M nummer 102 groot 620 m2. Vrij te aanvaarden ces weken na toewijzing. Bezichtiging: p irdag 17 en 24 december a.s. van 14.00 tot 16.00 uur. Betaling koopsom uiterlijk 6 weken na toewijzing. te esto v wx edrijfsruimte n erk» 24xi4 mtr., annex kantoor, kantine en toiletten, i X4.20 mtr. Ipslagruimte m. 10x9.80 mtr. e]e^ k1 vrijstaand Donhuis grote tuin. frondoppervlakte: 23.87 are. t opérdlng in overleg. )odi ve h Te koop Berkel-Enschot gelegen, vrijstaand landhuis, m. carport en c v. Living m. tukcn. kantoor-kinderkam. Hal m. vide en open trap. 3 lm., badkam., m. ligbad, douche en tollet. C.v.-nümte m. Dogmogelijkh. Orondopp. 413 m2. Vr.pr. ƒ328.000,- k.k. Inlichtingen: Marcel Panis Makelaardij Torenhoekstraat 18, Berkel-Enschot LID NB MM CC. Tel. 013-331382. jdan ook wel een PLUSPUNT waarop weinig urbanisaties aan ner^anse kust kunnen bogen. -"U e Coveta Fuma wordt modern en vooral planmatig gebouwd. -"w is er verboden! En wit er gebouwd wordt ia van le klas ilitelt voor prijzen die niét de pan uit rijzen. Fuma ligt aan de la Blanco, dlrekt aan ?ae, •laar hts 24 km. van het Internationale vliegveld Alicante en 26 oech in Benidorm, waarmee een direkte treinverbinding is, •huia tt een rijk cultuur-historisch achterland, ngev iei s ud i all prettig leven en wonen is nog be taal haar ook! Wilt u er meer over weten? ^zending van de uitgebreide kleurenbrocbu». ning Of béter nog roor een bezichtlgingsvlucht, vertrek donderdag, retoc oor 378.- p.p.. geheel verzorgd. Speciale Kerstvlucht (VAM 23 TM 29 DEC.) of Nieuwjaarsvlucht (VAN 30 DEC. T/M 8 JAN.). PRIJS 478.- P.P. ALL IN. Herengracht 566, Amsterdam. Tel. (020) 274404/248435 MAAMDAQ TM VRJJDAO VAM B.0O-I7.00 UUR SPECIALE TELEFOON-SERVICE ZATERDAG EN ZONDAG VAN 10.00-14.00 UUR. U heeft een (2e) huis in de voor bet onderhoud bent u op de vakantieperiode aangewe nt komt uw huls niet ten goede! Laat TERRE A SOLEEL 8.A. derhoud voor zijn rekening nemen, wij adviseren, verbou- oader houden de tuin, stoken ze lis de haard op de dag van uw oaze regelmatige surveillance la nw bezit veilig tegen oog»- huis- en tuinonderhoud „Le Cause" 24260-Le Bugue FRANCE Tel.: (08-33) 83.062887 2 mooie terreinen groot 4000 m£ en 8000 m2, ifaltweg. Water en licht aan terrein, gelegen bij wijnboerderij, zwembad is. Leveranciers passeren terrein. Zeer landelijk tn op 2 km van plaatsje. Geschikt voor bouw bungalow inent of vakantie). Prijs slechts rasp. ƒ30.000 k.k. en 00 k.k. Mooie wijngaard groot 4400 m2, n asfaltweg, dicht bij dorpje, kan evt. bewerkt worden, lig uitzicht op Pyreneeën. Geschikt voor de bouw van bunga- "lije slechts 38.000 k.k. Mooi terrein groot 30.000 m2. *eer solide gebouwtje. Geschikt voor bebouwing, geen *JCht. terrein kan ook in gedeelten verkocht worden. Zeer belegging. Prijs slechts 3 per m2. Zeer fraai terrein groot 38.000 m2. 1 aan departementale weg. op ca. 300 m. van schilderachtig water en licht aan terrein. Zeer mooi uitzicht. Goechikt voor van verschillende bungalows. Ook in gedeelten te koop. dichts 4 per m2. kmlnen zijn gelegen op een half uur met de auto van ONNE (eindpunt autoelaaptroln), slechte 10 min. van OLON- hoofdplaats MINERVOIS) INLICHTINOEN TELEFOON: 01751-79766. (OOK IN HET WEEKEND). Want u krijgt gratis en vrijblijvend uitvoerige Inlorma- tie over onroerend goed, hypotheken of verzekerin gen, wanneer u zich richt tot één van onze vier kantoren. Borger Sassenbergen. Een goed onderhouden helft van dubbel herenhuis met garage en tuin. Het pand is fraai gesitueerd nabij sportvelden, tennisbanen, zwembad en scholen. Beg.gr.: entree, toilet, Z-vormige woonkamer (45 m2), open keuken, bijkeu ken. te Verd.: 3 slaapkamers (3.80 x 3.84,3.80 x 5.05, 2.30 x 4.00), douche met wastafel en 2e toilet. 2e Verd.: slaapkamer (3.20 x 3.70) en bergruimten. Het geheel is voorzien van c.v.-gas. Aanvaarding binnenkort. Prijs op aanvraag. makelaars in onroerende goederen lid van het Makelaars Computer Centrum Assen, Kloekhorststraat 20 lel. 05920 17817 Emmen, Veenkampenweg 10 lel. 0591011010 Meppel, Zuideinde 60 lel. 05220 52580 Winschoten, Poortstraat 25 tel. 05970-2223 DEN HAAG (ANP) Op verzoek van de Amsterdamse advocaat mr L. Velleman zijn gistermorgen voor de Haagse rechter commissaris twee Nederlandse getuigen gehoord over het ver raad van 25 Joodse onderduikers in maart 1943 in flat 22 in de Haagse Relnkenstraat. Evenals tijdens het eerste verhoor in oktober 1977 over de datumbepa ling, waarop Haagse Joden naar werkkampen gingen, is ook nu aan nemelijk gemaakt, dat het „Welnrebrapport" op deze punten Onrlprrillikpf-R essentiële onjuistheden bevat. unueruuilUTb oorlogsjaren veel ernstiger heeft mis dragen dan de rechterlijke instanties in 1947 en 1948 ooit hebben kunnen vaststellen. Namens zijn cliënt, de in Zwitser land woonachtige drs F. Welnreb (66), overweegt mr Velleman een pro ces tegen de staat wegens smaad. Een contra-enquête, waarlangs ad vocaat mr E. Droogleever Fortuyn zijn getuigen kan oproepen, is voor lopig pro forma vastgesteld op zater dag 14 januari. Vorig Jaar oktober verscheen een door het rijksinstituut voor oorlogs documentatie in Amsterdam uitge bracht rapport over „Welnrebs acti viteiten gedurende 1940-1945 in het licht van nadere gegevens bezien." De samenstellers mr D. Glltay Veth en de heer A. J. van der Leeuw con cludeerden, dat Welnreb zich ln de Wat betreft het verraad van 25 on derduikers in de Relnkenstraat allen ln vernietigingskampen omge komen waren de samenstellers van mening, dat dit afkomstig is van Welnreb. Tijdens het verraad be vond deze zich in de Scheveningse politiegevangenis. Meteen na het verraad hadden arrestaties plaats ln kringen van de Haagse illegaliteit. Slcherheltspoiizei-agenten Bolland en Kaptein arresteerden Johannes van Bree, de man die voor de bon kaarten zorgde en Abraham Röthen- gatter, die bemoeienissen had met de fouragerlng van de ondergedoken Joden. De weduwe van Van Bree, mevrouw F. van Bree-Hut (62) uit Den Haag heeft de rechtbank verteld, dat vol gens rechercheur Bolland, die haar het hof wilde maken, kort voor de inval vande SD een Joodse man de flat verlaten had. HIJ zou ruzie heb ben gekregen met de andere bewo ners en Weinreb hebben opgebeld. Bij een later gesprek vertelde Bol land, die niet lang na de oorlog over leed in een tehuis voor geesteszie ken, dat Weinreb op dat moment in de gevangenis zat, aldus mevrouw Van Bree. Verraad De zeer geëmotioneerde Abraham Röthengatter (60) uit Helloo kon de rechtbank slechts meedelen dat hij bij geruchten vernomen had over deze Joodse verrader. „Dit is mij verteld door een illegale medewerker tijdens een fietstocht door Den Haag. Later- ben ik de man uit het oog verloren." Het Welnreb-rapport waarvoor deze getuigen ook zijn ge hoord, concludeerden onder meer uit de verklaring van Bolland dat Wein reb de zaak zou hebben verraden. Ook waren de samenstellers van me ning, dat Welnrebs versie over het ontstaan van de zogenaamde eerste Weinreb-lijst niet waar kon zijn. In maart 1942 werden er nog geen Jo den uit Den Haag naar speciale werkkampen gezonden. Het rapport dat veel opzien baarde zegt letter lijk: „Zonder aarzeling noemen wij dit verhaal verzonnen." Tijdens het eerste getuigenverhoor hebben twee Joodse mannen echter verteld, dat zij zelf of hun familieleden wel dege lijk op of omstreeks 22 maart 1942 werden gedeporteerd. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM - Pleter N. Menten, die tot vijftien Jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens misdrijven te gen de menselijkheid, heeft beroep in cassatie Ingesteld bij de Hoge Raad tegen het vonnis. De bijzondere strafkamer van de Amsterdamse rechtbank veroor deelde Menten wegens het medeple- gen van massa-executies in Juni 1941 ln Podhoroce. Daar werden on geveer dertig mensen omgebracht. De familie N.Nap.H.v.Eyckenstraat41 te Naarden. woont in'deze tussenwoning met 41 m2 spouwmuur. Ze lieten in 76 Rockwool spouwmuur-isolatie aanbrengen. Kosten hiervan f795.- incl. B.TW. Maar'l Rijk betaalde f265.-(toen nog 1/3deel) mee.dus betaalden de Nap's zelf f530.-. Gemeten besparing per m2 geïsoleerd oppervlak f327. Totale besparing per jaar f134.-tot nu toe. Verwachte besparing in 1978 bij een gasprijs van 28 cent f 3.98 per m2. dus f 163.- perjaat Spouwmuur-Isolatie De tijden van goedkope energie zijn voorbij. Jaarlijks stijgen de brandstofprijzen. Dal merkt u aan uw verwarmings rekening. En nu staal u wéér een verhoging van de aardgasprijs te wachten, want de BTW. daarop stijgi eerdaags tot 18%. Wal u eraan kunt doen? Isoleren! En denkt u dan in de eerste plaats eens aan uw spouwmuren. Spouwmuren beslaan uit 2 rijen gemetselde stenen.dus de binnen-en builenmuur met daartussen ccn holle ruimte die we de spouw noemen. Wist u dal 40% van de warmte die u stookt zó door die spouw muur naar buitengaat?Dat kunt u tegengaan door'm te isoleren. Spouwmuur-isolatie noemen we dal We vullen de spouw op met isolatie-materiaal. En 't is juist 't materiaal waarin spouw muur-isolatie zich kwalitatief onderscheidt Dat van Rockwool is uniek sleenwoP Steenwol Deze van oorsprong Skandinavische vinding bezit verschillende onderscheidende eigenschappen: hel is een droog fabrieksmatig geproduceerd en gekontio- leerd produkt onvergankelijk: hoge en blijvende isolatiewaarde waterafstotend: regenwater bereikt nimmer de binnenwand onbrandbaar en chemisch ongevoelig stabiel: krimpt niet.zakt niet in.scheurt niet rot en schimmelt niet. Geen nestelplaats voor ongedierte totaal onschadelijk voor de gezondheid, ook voor die van asimapaliënten. Het Inbrengen van de steenwol-vlokken Dit gebeurt volgens het inblaas-procedé. Op bepaalde afstanden wordt in de buitenmuur een baksteen verwijderd. Via deze openingen worden met een speciale machine de siecnwol-vlokkcn ingeblazen. Zodanig dat er een aan eengesloten vulling ontslaat. Daarna worden de stenen weer keurig op hun plaats aangebracht Al met al duurt het gehele karwei nog geen dag. Schoon,snel vakwertcEn uw huls wordt meerwaard. Alle Rockwool dealen» hebben een specialisten opleiding bij Rockwool genoten. Alleen zij hebben de bevoegdheid om Rockwool spouwmuur-isolatie aan te brengen.Snel. efficiënt en zonder u overlast te bezorgen. Als't werk gedaan en alles op geruimd is laat hij een certificaat achter waarmee u de waardevermeerdering van uw huis kunt aantonen. Al met al perfekt vakwerk. Dat door Rockwool zelf gekontroleerd wordt. Want we zetten nou eenmaal niet graag onze reputatie op de tochL Isoleren h Invest eren. En'tRjjk betaalt mee. Wonderlijk eigenlijk dat mensen vaak denken dat isoleren duur is. Natuurlijk."i kost nou eenmaal geld. Maar de overheid neemt tegenwoordig 22% van de kosten voor haar rekening en uiteindelijk betaalt isolatie zichzelf altijd weer terug Met Rockwool spouwmuur-isolatie al vrij snel zelfs. Het hoekhuis van de familie M.J. Vervoort. Fluitekruid- laan II in Scherpenzeel heell 100 m2 spouwmuur. Kosten van spouwmuur-isolatie met Rockwool (in okl.76) r 1.624.- incl. BTW. Kosten voor de heer Vervoort na allrck Rijkssubsidie (10deel -f541.-1 r 1083.-. Gemeten besparing per m2 geïsoleerd oppervlak f 176. Totale besparing per jaar f276.- tot nu toe. Verwachte besparing in 1978 bij een gasprijs van 28 cent f 306 per m2 dus f 336.- perjaar Het vrijstaande huis van de familie H. G. Haring Erica- weg 37 te Huizen N. H- heeft 114 m2 spouwmuur. Kosten van spouwmuur-isolatie met Rockwool in jan.76 f 2210.- incl. BTW. Kosten voor de heer Haring na subsidie aftrek (1/3 deel - r 737.-1 f l.473.-.Gemeten besparing per m2 geïsoleerd oppervlak f 212 Totale besparing per jaar f 242- tot nu toe. Verwachte besparing in 1978 bjj een gasprijs van 28 cent. f 258 per m2. dus f 294.- per jaar. Door het Bouwcentrum en de Gasunie zijn gelijk luidende calculaties uitgevoerd. Uw Rockwool dealer regelt alles. Ook de subsidie. Onderaan deze advertentie treft u een dcalerlijst aan U kunt natuurlijk altijd kontakt opnemen met de voor u dichts- bijzijnde dealer of met Rockwool rechtstreeks. Volkomen vrijblijvend. Voor meer informatie. Of voor een offerte. In dat laatste geval komen we uiteraard graag even langs om één en ander op te meien. Mocht u op de ollërte ingaan dan regelt uw Rockwool dealer de subsidie-aanvraag en vindt de isolatie plaats zodra l u schikt. Vanzelfsprekend geldt dit alles ook voor instellingen, woningbouwverenigingen etc Nog even het Rockwool telefoonnummer voor inlichtingen en/ol afspraken. (Van 9.00 uur tol 17.00 uur. 010-136432.) U kunt natuurlijk ook gebruik maken van onderstaande coupon als u dat liever wilLOf de dichtsbijzijnde dealer bellen Dil zijn dc erkende Rockwool dealers. Vraag bij eén van hen vrijblijvend inlichtingen. Uiteraard ontvang! u alleen bezoek op üw verzoek. APELDOORN Rouwenhorsl Isolatie-werken B V. Rwtbus 529 tel 0S5-213I20 BEVERWUK EINDHOVEN GOES OOSÏERHOUT SfTTARD LubroBV. Van de Ven Co BV. Bouwisolatie Zeeland van Meer Isolatie B V. Tebuko Service B.V. Industrieweg 21 fbstbus 18 B.V. Fbslbus 229 Ftaslbus 21 ft>sibus2 lel 02510-29120 leL 040-513540 tel 01100-289SS tel 01620-30050 tel 04490-S885 BUSSUM ENSCHEDE HAARLEM ROOSENDAAL VLAARDINGEN B.V.Gooistad Gebr. Kooy Enschede Thermomuur B V. Brabant Bouw Service Isolex Nederland B.V. Havenstraat 43 BV ft>sibus414 Rxslbus 3116 BV. toslbus 147 ftjslbus 246 lel 02159-15322 tel 053-315546 lel. 023324750 tel. 0165043803 tel. 010-356111 DRIEBERGEN ERICA Dc Rooy Isolatie B.V. Isonova BV. ftfólbus 40 ftrstbus 10 lel 034384247 lel059l4-l2S5 KRIMPEN idUSSEL ROTTERDAM VOORSCHOTEN LaondieB V A dc Boo Rotterdam CalotecB.V. Griendstraat 5-7 B.V. Stadionweg 31 tostbus 185 leL 01807-13089 leL 010-323233/198422 tel 01717-5910 Aan Rockwool Lapinus Antwoordnummer 101. Rotterdam tin ongefrankeerde envelop) Laat een erkende Rockwool-dcaler geheel vrijblijvend kontakt met mij opnemen. Stuur mij uitsluitend nadere inlichtingen, (het gewenste aankruisen) Naam Adres Plaats Partikulier/Instclling/Bedrijf/Verfcniging (dourhalen wal niet van toepassing is a.u.b.1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 17