L L L L I I 3 3 3 3 3 3 3 Mercedes-Benz (J)ünimog jes 3 3 3 3 3 c Bel 020-913456 of 070-469445 of 010-115588 instrukteur(trice) bij De Centrale L adm. medewerkster R.K. City-Mavo secretaresse/ administratrice administrateur/trice Antiek-Import Samen Verder Leven Hypotheken Bel 05169-750 De Haan De Graaf Wacht niet op het toeval Stichting Trait-d'Union Wending Huwelijk Stichting L.C.H. Geluk is ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 TROUW/KWARTËÏ Werktuigdragers met 4 evengrote aangedreven wielen, leverbaar ymet dieselmotoren van 52.72.84.110,120.125 en 150 Pin pk. Hoegen Dijkhof Handelmaatschappij b.v. Postbus 125. 7000AC Doetmchem. Telefoon (08340) 25941 verschijnen óók als „Victories" in het ochtendblad De Volkskrant voor de combinatieprijs van ƒ2.— feer millimeter-hoogte per kolom van 4 cm breed. Exclusief 4% BTW. Brieven onder nummer 2 toeslag. Opgeven vóór 16.00 uur, volgende morgen geplaatst. Voor de zaterdagkrant: vrijdag 13.30 uur. Schriftelijke opgaven aan Postbus 859 Amsterdam, in de linkerbovenhoek vermelden P/V. Voor telefonisch opgegeven of onduidelijk geschreven advertenties kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor Pijltjes worden geen bewijsnummers verstrekt Trouw en de Volkskrant hebben samen een betaalde oplage van 370.000 en worden dagelijks door ca. één miljoen mensen gelezen. ONDERWIJZER, ruim* Ka ro er* (Ned). akte 41 B. aoekt aan- Ui toeuran bij vooctgaeet onder wijs. lot juli "78. Ben werkztu- Laraar En* eend. NO-A heeft lat. deel var» teek. omg Nijme gen. TM. OMTt-lMI. overig pers. gevr. MOTEL-MAARSBERO EN ANTIEKBEURS Op aondsg 18 december bieden 20 deelnemer» u ren 10 30 uur tot 17.00 uur. een grote collectie ren entlek en curioee. Rijksweg Arnhem-Utrecht. Tk grenen, eiken en mehonie 30 000.- tot 40.000.- netto per Jeer kunt U eerdienen ele (de grootste eutorl jee hoolkom bine tie een Ned er lend) Asp Lnstr. ontrengen een eolledige rek op leiding. Voor informatie: De Oentreie. Perkweg 28. Den Heef. Telefoon 070-048308 of 001728 (meendeg tm erljdeg tueein 10 00-18 00 uur). Windsurf-lereer aoekt eoor djn bee le tn Zuld-Spanje MEDE WERKSTER eoor het hele eel- aoen e.e. meert. Versleten: kun nen windsurfen of bereid te le ren. Kennis een Duits en Engels. Brieeen met foto onder no. V4278 bur. e.d. bled. flliaalleider green bedrijf gezocht. BoUldto- Uebrieeen U richten een Mej. 8. Weetra. Paychologtech instituut Prieelend. Emmepleln 8, Leeu- Rayon-horenler gezocht. Sollicitatiebrieven te richten een Mej. 8. Westre, psy chologisch Instituut Prieelend. Emmepleln 8. Leeuwarden. Het oe Buiksloot* ersegt eoor direct PRAKTIJKASSISTENTE of me disch secretsr.. die kan In rallen bij riekte of afwezigheid ran de raste aes. Voorl. le er werk tot febr. Tel. inl 020-310107 (ll-l u Adr. 8plaakker 201 (hue 14). VINKEVEEN te koop driee-ln ng met Inpandige garage. Veel extra's, 840.000 k k. Tri. 02070-3287. huishoudelijk pere. eengeb. dame 88 wil Wie aoekt nog HULP op RK pee toriet O reeg wU tk komen hel pen Oeeme eigen kemer. 18 jeer ereering. Br. o. nr. V4283 bur. e.d. bled. huishoudelijk pere. gevr. Oerreegd huie houdster P.O. leeftijd tot 40 jr intern O. Ver mei). Molenweg 34. Zegerid Tri. eraeg Informs tie oeer werk en rerbiljf tn buitenleed een de MA I -CENTRA, lende lijk buro: Begijnhof 34. AMSTERDAM. ECHTPAAR ZE geeraegd bij heer alleen in lendhuie to Bul dient de huiehouding te baan behouden. Hieraan ia eer- gelegen erije heeft eoorkeur. Uitstekende ref. r no. V4300 bur handelt en kantoor pert. gevr. Makelaar-Rentmeesters kantoor C. O. Bellaar OrVRAAOO boekhouder(ster)'correspondent(e) m(wikkeling met PrakUjkdlplome Boekhouden. met MULOMAVO-diplome en enige ervaring. Eventueel pari-Urne. minimaal uur per dag. B.V. Hollandsch Zweedsche Zaad Mij. Lauriergracht 47, Amsterdam-C. vraagt voor ao spoedig mogelijk ■alerts volgens Rijksregeling. Inlichtingen ln Ie i een ervaren salaris- legatie. die te oodirgebrachi bij een o De NJHC ka een organisatie met 00 jeugdherbergen waarin if 100 e en 800 lijdelijk* Prol Tulpetr 84, KJ Imndrianeïd. In A'dewO «kt etowo typtote Ned E^f Duits voor r 10 u. per e overig pert, eengeb. hulzen, kamers aangeb. Aangek. A'dam-C 8 kamera*etg. keuken douche 810 p. mod incl. Voor jonge vrouw die 1 meel per week wU oppassen. Oeen peer. Br. ond. nr. V420O bur. v.d. bled. Uniek voor student of Jong ga- huwde. Kleine 2 kamerwoning op de 3e verdieping omgeving CZAAR PETERSTRAAT le AM STERDAM voor 840.- per maand en 2000.- overname, toon O204O-IO388. Half vrijstaand huls te huur ln oud en rustig deel van Bergen NH. Gestoffeerd, met gaeverwar- Mah. CH1FFONISRE met 8 la den, solver antiek. Niet op son- dag: 03484-1277 hel. berging, 2 toiletten 4 dou che, eetkeuken. 3 slaapkamers met wastafels. Ta huur voor peri ode ven 2 Jeer, ingaande t Janu ari 1078. Prijs 800. excl. koe ten ven water, licht en elektrici teit. Tri. 022O8-3717. T.k. wb Tjalk. 22x4 m. Uniek plekje op Brouweregr. Pr. 20000.-. Inf. 02003-1380. o i. van de RIJKSPOSTSPAARBANK. BONDSSPAARBANKEN EN DE WESTLAND "UTRECHT HYPOTHEEK BANK. Rente v.a. 8'/,%. Terugbetaling per maand alles Inbegrepen hulzen, kamera gevr. Ouders vrije kemer met kookgelegen heid ln A dem. tol 02230-30081. Werkende familie ven 3 pers. (peer neef) aoekt WOON RUIMTE, heat water en gebruik ven douche. Redelijke huur. Tri. btokfl. kookgel. In Den Haag. Tel. O71-80O481. bruik keuken. 8tromend warm en koud water voor rust. all. et. oudere dame. Huur 880,- p.m. Br. o. nr. V4289 bur. v.d. bled. Jongeman.. Oeref.. 81 )r. rin nr. In R'dam of omg Tel. 04188-808. le HYPOTHEEK 88 000. 80.000.- 78 000- 100 000.- 100.000.- 2e HYPOTHEEK 18 800.- 17.800.- 87.800.- 88.000.- 100 000.- STEL (84. 88) l.b.v. urg. la ka- merwonen set. Wie helpt one •en 3-k.woning7 020-787898. Studente theologie zoekt KA MER te Utrecht. tel. 03404-8888 T.h. gevr. ruime 3 KAM.WON. l.b.v. urg. bew. 02O-849842. wonlngrull lvs etage met eigen keuken en wo ln R'dam. Oevr leu dergelijks in A dem (W of Z.) P. Pontier. Noordschans 14. Rot terdam. 8 werk. JONOEN8 soeken voor 1 2 - 78 vrije kamera of étage ln Adam. Rullen met gr. flat in Nijmegen mog. Brieven: P. Oer- rita. Lenkforst 88 - 18. Nijme gen. Tel. (na 8 uur) 08O-448826 WONINORÜILCENTRALE ..Ne derland' voor Inlichtingen 030-030088 Utrecht, von Webar- Aangeb. 4-kamerwoning met keuken, geen douche, in A'dam. Oevr. woning ln Hertogen- boech. Tri. O2O-04O88O Wie wil met one rullen? Wij heb ben: in één van de buitenwijken van Breda, een éénsgexlnswo- oing. 8-kamera, buur 303.- p.mnd. WIJ aoeken: een zelfde huls ln omgeving A'dam. Ev. 078-877878 meubelen, huisraad, stoffering Wegens opheffing. 9 pera. caa- eettes. prachtig tefelallver. socie ty pleet. ƒ890 (W.W. ƒ1839). 03404-81108 Te koop bruidsjurk hoed. m. 38. ln Oraal Oatoby stijl (1074). Pr 1400. Br. nr V 4848 bur. v.d blad. T k roods ETNA kachel, wit. 8000 cal. I jaar oud. handig voor caravan of aomerhuto Pr. n o.t k. Tel 080-824831. Uit voorraad to leveren: SLAAP KAMERS, eetkamers, wandmeu- bels, bankstellen, slaapbanken, slaap meubels ena. handelaren hoge provisie Fabriek* too ma len Industriegebouw. Ooudee- slngel 88. Rottonlam. M. 010- 128481. handelszaken Kalligrafie aoals het In de Ujd van de grote pi naars werd geschreven. Atelier voor kalligra fie en grafische kunst „Rob Van de Peach" KMngouw 107. Aadljk. tel. 02280-2811. Finse sauna's Oratie documentatie van Impor teur B.V. Tradeeka. antw nr. 78. Linns (L.) Tri 04740-8370. ZEECONTAINERS aangeboden, l i g et Te leveren ln div. maten: 18. 10 80. 9. 8 en 3 stoter. Voor inl. 080-038881 Over to i i to Oent (Belgté) PENSION RESTAURANT wegvne familiale redenen Prijs 100 000 gulden. Schrijven bu reel bled or. V-4315. koop gevraagd: faillissemen ten. winkelvoorraden, f abri* ka- partijen ena. Aaab. PA. KOOI OTRA. Harkema. tol. 00104-8174. b.g.g. 00111-8138. KERSTBOMEN, div partijen van 1-9 meter, tevens klultepar- ren en karslgruen. Dagelijkse aanvoer. Pa. J. Puik. Lege Naar- derweg 71-73. Hilversum. 035- 48O04 en 44989 Opslagplaats Reeweg 28 (Kerkelanden). tolef. kunst an antlak Betrouwbaar kunst kopenl Dag. van 11-18 u. expositie van pim. 880 stuks IBs en 80e-eeuwse schilderijen v bekende meestere (va. lOOO. •e- taxatie rapport v beedigd taxateur -epscialü pim 180 org ant. Rues, i konen met oert. et int expert. Uniek in Nederland Oalerto Simonie Ede. Notaris Ptocheratr. S2-30-38. 14811 (08300) Anno 1810 Winterswijk B.V. K H handelaren. Duitse eiken en grenen meubelen. 8 loodsen vol'! Wilt u een antiekzaak beginnen? Wij helpen n Mj ANTIEK IMPORT WINTERSWIJK B V., INDU8TR1ZWE0 30. WIN LET OT Heden ZATERDAO 17-18 to Antiefceentrum Lutooe B Kuiperehaven 48-47. Dordrecht geopend van IO-I7 uur Wij biedt een afgeladen verkoopruimte nvt de MÉH anUeke franse alaa eo hulahameratoubeton en kleingoed TEL. 078-37880. olielamp, dekenkist, klokken en veel klein antiek. AnUeiuolder. Station**treat 283. Zoetermeer. 070-189800. LOOIERNIEUWS 3 ie uit! Afha len op „De Looier". Looiers gracht 38 A'dam. T.k 3 Engelse staande klokken, I m. geschilderde en I m bron plaat; 8 dga uurw m datum en aec.wtjser. 2780 en 3980 Tri. 08300-10220. T.k. ortg oliev. och. Joegoal. prim. Zutana Chalopova. Oogst feest m. kinderen 80*70 cm. 1800. Tel. 02802-7870. 2 Kamers stampvol ANTIEK te aser leuke prtjejee. o.a. zandloper* 20, houten koffie molens. olielampjes v.a. 18. bloempotjes v.a. 8. haardstel 38. sleutelhanger 18. balan sen v.a. 20. vijsels v.a. 18. blakers 20. beddenpen BS. oude tegels 20. kruisbeelden v.a. 28. groot penduiestel 380. dikke eiken salontafels en grote kasten, veel scheepeantlek v.a. 18. blaasbalgen 20. enz i. Elke dag vanaf 2 uur tot 6 uur 'e avonds. Toulonselaan 10 Dordrecht, ook op son dag. tel 078-30378. Antlekllefhebbers: een echte pus ael voor u In ANTIBKWERELD Voor 4,23 overal verkrijgbaar Ui tg De Tijdstroom. Loc hem. 03730-3881 Antiek voor handel en particu lier. grote voorraad Engels en Prans antiek, waaronder veel kasten, kisten, klokken. I gend sow el als staand, bijsonder mooie Franse klok*tellen ln ko per en wit geaderd marmer, voor aantrekkelijke prijsen (nieuw Ned. zilver), penen en nog veel kleingoed, ln leder geval genoeg om u geen misse rit te doen hebben. Alle degen geopend, ook in de weekends, zondags tot 6 uur, tot op de aanduiding ..AN TIEK" boven op bet dak. K. van Dee. 8poorstr e. TM. Kan over geheel Nederland thuis bezorgd huwelijk en correspondentie Wacht niet langer op een toevallige ontmoeting. Vraag onze gratis brochure over verantwoorde serieuze kennismaking: Stichting Re la tl «Centrale, Postbus 208, Biithoven, tel. 030-790760. Progr J.m. 30 J.. t e. LIEVE VRIENDIN ln omg. Adam. Br. .nr. V-4303 bur. v.d. blad. J.MAN 29 Jaar, wU graag met Liefst ln Rotterdam of omgeving of zich aansluiten bij bestaande woon- Brieven o.n. V-4310. bur. v.d. blad. Oude Vlaamse kerkstoelen met biezen zitting. Hoge rugleuning, zithoogte 30 om. Hfl. 38,-- per stuk. Lukkesen Qulnten. Met- aijsdreef 12. 3900-Lomme! (Bel gië). Tel. 00-3211848418 of 844300. Zondags ook open. WELKE JONGEN (28-27 jr.). die houdt van reizen, muziek luiste ren (J.J.cale). af en toe de kroeg induiken, thuiszitten, lezen, lek ker eten. film, ens. wil meisje in A'dam ontmoeten? Br. ond. nr. V-4300. bur. v.d. bied. Kerkstraat 121-123. bij de Leld- sestraat. t KOETSHUY8: ma. en di. gesloten. Tel. 020-239863 400 m2 ANTIEK. Antiekboerde rij Bennlngbroek. Oostorstr. 3. Bennlngbroek. 02299-330. H.H. handelaren welkom. Hr. 37 J., zoekt CORR. VRIEND, hobby's archeologie, muziek en ret, ev. om samen vac.plan nen te maken. Br. onder no. V- 4301. bur. v.d. blad. O rote antiekbeurs voor uw kerstinkopen Hotel Hamdorff. Brink. Laren (NH) 17 en 18 de- oember van 11-18 uur. Oratie taxatie van uw eigen antiek. 20 jaar. 28 Jaar. 30 jaar 221./ 204. 194 441./ 408. 388 861 811./ 882 881./ 813, 776 1322. 1222./ 1184 8jaar. 10jaar. 10jaar 203./ 177./ 183 283./ 248./ 214 447390./ 313 894779./ 672 1623. 1417. 1222 Intermediair 8cheitingalan 3, Bakkeveen (Pr.). Kantooruren 8.00-22.00 uur. ook zaterdag* Ingeschreven Mj de K.v.K. no: 26882 en SER no: B 400233. Hoog krediet Lage aflossing afl. per mnd. In handen ca 197 12.300 oa. 247 15.300 oa. 297 18.500 ca. 347 22.100 ca. 397 25.200 oa. 447 28.400 ca. 497 31.800 ca. 547 35.000 Looptijd 68 maa oden: ca. 247 25.000 ca. 297 31.000 ca. 347 35.000 ca. 397 40.000 ca. 497 80.000 Ca. 697 ƒ81.000 Looptijd 240 maanden. Krediethypotheek. Bel nu financieringen huwelijksbureaus Wij bemiddelen tot slagen ZONDER EXTRA KOOTEN deskundige voorlichting (24 ervaren consulenten) samenwerking (10 erkende huwelljksoons uien ten) ruim 80** geslaagden ln het afgelopen Jaar. Vraagt u eens vrijblijvend'inl. in blanco envelop? Hoofdadm Postbus 122. Ede. Tri. 08380-14192 Kantoren ln het gehele land. (Erkend door de Reed van Toezicht) ERKEND NED. CENTRUM VOOR HUWELLJKSBEMIDDELINO. Na inschrijving door medeverk(st)ere verspreid over het land bemiddeling door pedagoog die u In uw eigen milieu opzoekt voor een persoonlijk gesprek. Vraag ORATIS BROCHURES. Bennekom. pb 77. tol. 08389-5380 Amstelveen 020-415484 Alphen a/d Rijn: 01720-92822. men. die een levenspartner aoeken. wenden zich to Dn* instelling heeft een ideëel doel en le ln 1970 ontstaan door een fusie van vier lerenabeecbouwellJke bureaus, waardoor deskundig heid en ervaring van meer dan 25 jaar rijn gebundeld. Het centrum tolt thans ruim 2800 ingeschrevenen. Vraagt u eens (gratis) inlichtingen over de specifieke werkwijze en Stichting Landelijk Centrum voor Huwelijkscontacten Prtneenlaan 1. De BUt. Telefoon 030-780830* (Erkend door de Reed van Toezicht) „HET' Bemiddelingsbureau voor HUW CONTACTEN, erkend door de Reed van Toezicht, nodigt u uit voor een vrijblijvend, orient*rend gesprek, waarin wij or - «neer gezamenlijk uw kansen bespreken aan de hand van huidig cllentonbestand. Nadere Inl.: VOORBURO. Poetbus 10. M 070860872 863194 DEN DO LD ER. Pornbeeelean 84. tol. 030-780420 NUMEOEN. Poetbus 1143. tol 060-228488 Samen leven, samen praten, samen basliaesn. De gewone alledaegae dingen samen doen. Mist u dit ln uw leven? Stichting Centrum Europa (Erkend door de Reed van Toezicht) Niet zonder reden Nederlands grootste erkend# buro voor hr tijkecontoeten. De ntouwe brochure aenden wij u zonder verplichting k» in geeloten blanoo envelop. AMSTERDAM: 39 OD Telefoon 020-922838 (ook ln HOOFDADM* Zeestraat 134 Trietoon 02810-28720. Dt J.m. v. 28 j.. zelfstandig en ongebonden, met speciale Inte resse. zoek Jou VROUWTJE geëmancipeerd, hart* tocht* lijk en Uef om er samen iets fijne van te maken. Br. m.f.o.e.r. ond. nr V-4302, bur. v.d. blad. Jonge vrouw. 35 jr. met 2 kleine kinderen, zkt. man tot 38 Jr. omg. R'dam. Brieven m. fot. o e r. onder nr. V 4288 bur. v.d. blad. Weduwe. 87 jr.. s.e.k.m. man van midden 80. Omg. R'dam. Brieven onder nr. V 4239 bur. v.d. blad. Zoekt U een goede CORRESPON- DENTIEVRIEND(IN)? Vrijbl. N.C.C., Postbus 868. Arnhem. Man. 44. zeer jong. gesch., in tens. lev., lndiv. maar op het wezenlijke in de ander gericht, uitorl.: kl.. stevig, d.; vrij (kre et.) beroep, liefh. natuur en hul sel. leven, zoekt kont. met on conventionele, onafh., aardige vrouw, gesch. en/of kind geen bezw. Br. o. nr. T 4308 bur. v.d. Elke donderdag gezell. dans- kontakt-avond v. ongehuwden. Kreenapolzky op de dam. A'dam. Man 42 J.. Oeref., wonende in Enkhulzen, zoekt eenvoudige CORRESPONDENTIE-VRIEN DIN. die genegen le om regelma tig met hem te schrijven. Br. o.nr T-4309, bur. v.d. blad. Ge ach. vrouw, 38, 2 kinderen, zkt. VRIEND, voor alle 3. Br. ond. nr V-4299. bur. v.d. blad. zt, 29. onderw., zkt ter. aard. J. vrouw. Br. evt. m. foto en r. o. nr. V4304 bur. v.d. Charm, vrouw, 28 Jr. met druk ke arerkkring. hogere ber. opl., s.k.m. leuke sport man 27-32 jr., ak. nlv., liefst met st.bld ram. leeuw, tweeling, etier. Br. o. nr. V4298 bur. v.d. blad, met foto. Ben. J.vr. van 45. slank, woon prov. Utr.. heb veelz. bel., wan del gr. en mis een partner. Welke evenw. man tot - 50 van mid- delb. niveau reageert? Br. o. nr. T4263 bur. v. d. blad. Vr., 42 jr.. sport., slank. 1.79 gesch. 2 k., werkz. ln aoc. ber., religieus ingest., veelz. be- langst. o.a. klas*, mui. en ten nis. wil weer nieuwe rel. opbou- waarin openheid en eerlijk heid voorop staan, met man. lfst. ac. nlv. met ongeveer gelijke In stelling en interesaen. BIJ voor keur weeten v.h. land. Br. l.m.f. ond. nr. V 4260 bur. blad. Alle serieuze brieven worden beant- OPROEP! Adv.nr. 3873. J.vr.. 40 jr.. Utr.. 8 nov. U stuurde waar schijnlijk mijn brieven terug? Alleen strafportkaarten ontvan gen. Brief zoek. Gaarne oontact met mij opnemen. T.k. te O. Br. o. nr. V 4285 bur. v.d. blad. MAN (39 1.81), ongebonden, m. warm en evenwichtig kar., aar dig uiterlijk. Intellectueel be roep, zoekt in te 11.. aantrekk. vrouw tot 33 j. voor vlotte, inspi rerende relatie. B. vk. Randstad. Br. onder nr. V4282 bur. v. d. blad. Zakenman 38 J. 1.78 gr. R K. met eigen bedrijf etc in O. v h land wil nader kontakt met een hartelijke vrouw event, kinde ren welkom. Br. graag met foto ond. no. V4267 bur. v'd blad. JONOEMAN 34 wil graag Jonge vrouw tussen 30 en 36 ontmoe ten. Doel huwelijk. Br. gaarne met foto onder nr. V4284 bur. v.d. blad. Charm. 40 j. m zkt. spont. vr. A'dam omg. Kind. welkom. Alle br. w. beantw. Br. o. nr. V4273 bur. v.d. blad. WENDING, erk. Ned. centr. v. r. hem., zoekt voor vlotte, aantr. wed. v. middelt», nivo in Gooi (57 jr., 1.78 m.. slank, geen k. thuis) ser. partner van gelijk nlvo tot 65. Inl.: 08386-5350; brieven, pb. 77, Bennekom (03128). Rtd. man 40. beeld.k. gesch. huism. zn. 14 d. 12 groot huis zkt. vriendin met kinderen geen huw. sport, spont. Unks n. frust. o, creatief. Alle br. worden beantw. onder nr.V4288 bur. v. d. blad. Nette dame zoekt kennism. met nette heer. P.G. Leeft. 63-70 J. Liefst met auto. om samen de eenzaamheid op te lossen. Event, tel. no. Br. no. T4283 bur. v.d. J.m. 31 Jr. zoekt via deze weg j. vr. van enig nivo. knd. geen bezwaar. Br. l.m.f. o.e.r. onder nr. V4272 bur. v.d. blad. Gaarne reacties. r. vrouw 49 J.. 1.07 m. z.k.m. dito hr. 50-60 uit be schaafd milieu. Br. met foto o.e.r. ond. nr. V4297 bur. v.d. J MAN 29 j. onderw z.k.m. Uef. leuk. modern meisje, vrouw om een fijne, gezellige relatie op te bouwen. Br onder nr. V4283 bur. v.d. blad. Jongem. 39 jr. 1.86 m eigen home zoekt langs deze weg s.k.m. niet gebonden aardige jonge vrouw, alle brieven wor den beslist beantw. Brieven on der nr. V4296 bur. v.d. blad. Weduwe, 61 J, HBS-opI. 1.75 m lang, l.b.v. elgend. won., fin. on afh.. z.s.k.m. heer met zeer goe de opl. tot 65 j, liefh. klaas. muz. Br. nr 3988, STICHTING TRAIT- d"UNION. PB. 122. Ede. Erkend door de RvT. KENNISMAKINGSBAL leeftijd 23-39 Jr.. zondagavond ln de Schuil vink. Poeldijkstraat 3. A'dam. Aantrekkelijke dame 39 J. ver mogend. 2 serieuze duurs, rela tie m. heer hoger niveau, beslist goede funktie z. des lande. Br. o. nr. V4287 bur. v.d. blad. R.K. weduwe, z.k. 66 j. met rui me alg. ontw. en belangstelling, vitaal en hartelijk, zou graag kennis maken met beschaafde alg. ontwikkelde heer van onge veer dezelfde leeftijd. Br. nr V 4277 worden discreet behandeld en beantwoord. A'dam. J.man, begin 30, 1.87, ongehuwd, goede positie, open en eerlijk, zoekt knap en pro gressief meisje voor gezamenlijk Kerstfeest. Br. onder nr. V 4287 bur. v.d. blad. WENDING, erkend Ned. oentr. v huw bem zoekt voor vlotte, beschaafde dame van middelb. nlv. (52 J. gesch.. 1 68 m) ser. partner uit geUJk milieu tot 88 j (min. 1.75 m). Inl. 08389-5350; brieven: pb. 77. Bennekom (05129). J. VR. 28 J. 1.87 m. m. docht. 4 J.. houdt v. dieren, yoga, natuur, soms br. café. le niet oonf. wel linke. zkt. geUjkgest. vriend tot T 38 J. op red- nlv Br. graag m. foto ond. nr V 4288 bur. v. d. Weduwe. 29 jr.. lerares m. docht. v. 5 jr.. s.k.m. weduwn.. i 33 jr. Br. o. no. 4261. bur. v.d. Erkend bur. De Nieuwe Weg zoekt voor charm., sport.. Jeugd, vr (82). met ruime, ook direct soc. belangst., levenspartner met goed intel. nlv. en gev. v. hum Haar Interesses liggen o.a. op het geb. v d nat., las., muz. en ton Reacties onder nr 2820 naar: Oostelijk Halfrond 88. Am stelveen. Serieuze beech, heer geb. ln In dia, Nederl. nationaliteit zoekt contact met lieve vrouw 28-45 Jaar om samen een fijne relstie op te bouwen. Nationaliteit geen probleem. Br. o. nr. V 4249 bur. v.d. blad. Welke aantr. j. vrouw wil (ook) een lieve mama zijn van kinder tjes v. sport, weduwn. ln sfeer volle omg. Pos. Chr. levenslnst., diepgang en besch. nlv. worden erg gewaardeerd. Br. o. nr. T 4253 bur. v.d. blad. Ik ben 85 jr. vr. volal., ongeb. heb HBO-opl.. 'n klein eigen huls ln A*veen. *n fijne baan. *n 19 jr. stud dochter. Ik werk hard en vind 't leven de moeite waard, "n stuk leven sou ik echter grasg weer delen met *n man dli evenals ik behoefte heeft aan pers. relatie Br. ond. m 4280 bur v.d. blad. Besch. eer. J. man. 29 jr, (licht gehandio.) middelb. schoolopl liefhebber v. muziek, eigen huis ln Nijmegen, vaste betrekking zkt. een ontwikkeld meisje 23-30 jr. Brieven onder no. 4251 bur. v.d. Mad. Beschaafde, jonge vrouw, mid delbare opl., en beroepsoplei ding. zoekt serieuze kennisma king met arte. verpleger of Ie mand met een ander „helpend" beroep, waarbij de liefde voor de medemens centraal staat. Met zo'n persoonlijkheid zou Ik een fijne exiatentiele relatie willen opbouwen. Br. o. no. V 4284 bur. v.d Mad Ik. man van 38. ondanks pech vol verwachting, poe. levensin stelling. houdt v kinderen, na tuur. mijn werk en humor, lo- en fietsen, mooi huis in randstad, ongebonden, veel ge zien. goed humeur 1.88 lang. geen buik. geen drie delig pak type. sou graag ln oontact ko men met eelfst. beschaafde, aar elanke vrouw. Br. o. na V 4288. bur. v.d. Mad DATE SERVICE. Serieuze ken nismaking of een reisgenoot. Inl. Mevr v. Abbe. Overtoom 54 bov A'dam. 02O-188488 J vr 34 1.80 al. niet onknap, fin. onafh. houdt van hulssUJkh. lezen. ultg. Z. s.k. met beslist betrouwbbare ontw. man. R.K. Oraag mid of w. des 1. Br. o. nr. V4271 bur v.d. blad SUJIdansenthouslaste A'dam. 38 jr ongeb zkt vlotte danspartner met gevoel voor humor, leeft 3a voor cursus stijldansen ge voed. of vergevord. beginnend jan Br. ond. nr. V4280 bur. v. d. I. 83 J., 1.80 m. ong.org. RK, zoekt kennism. met jongere VROUW, liefst bem. en enige educatie. Kl. hand. g. bezw. Ser. brieven onder nr V 4232 bur v. d. Jongeman. Ned., 24 jr., «ril ken nismaken of corresponderen met Surinaams meisje. De woon zelf ln de Randstad. Br. o. no V 4232 bur. v.d. blad. Charm, aantrekkel. j.vrouw. 41 Jaar, gesch., middelb. opl. met veelz interesses, spontaan, be schaafd type (972) z.k.m. re- pres integere heer via „CON STANCE" erkend bureeu. Inl. Delfsen, Thomas a Kemplelaan 13. Tel. 08263-2298. Oesch. man. 37 J. zoekt warmte rlendschap bij vrouw vai 25-35 j. het liefst een beetje geemancipeerd. slank, mooi niet bekrompen, kind. geen bezw. Ikzelf ben 1 79 m. aardig, slank, sportief, links, tolerant, veel interesses; prima opl. baan, huls etc. omg. A'dam. Als je iets ziet ln deze adv.. schrijf dan be slist. Br. liefst m. foto o s.r. on der nr V 4289 bur. v.d. blad. Ik ben 36. ik heb het druk met mijn kinderen en mijn werk (academisch nlv.) Desondanks voel ik me vaak alleen. Dt sou graag kennis willen maken met een man uit mijn eigen leeftijds groep. die in vergelijkbare om standigheden verkeert. Doel: kij ken of we een fijne relatie kun nen opbouwen. Brieven onder nr V 4290 bur. v.d. blad. Dt soek naar Jou. jonge man. die net als Ik. Jonge vrouw, 1.80 m 28 jr.. werkt in de medische sec tor Samen met jou. MJv. arte. arll lk grasg verder werken •n voor de mens Brieven o. no. 4282 bur. v.d. Mad. Sportieve J.m. 24 Jr. ge ref zoekt langs deze weg serieuze kennis making rost lief. niet onknap meisje van Havo-niveau om sa men van de fijne dingen ln het leven to genieten. Lie fat omg. Randatad. doch «tiet beslist nood zakelijk Br. m.f.o.e r. ond. nr T4266 bur. v. d blad Allst. vr.. v 84 jr.. m.h. e za k m. beech heer. omg. Bre da. Br. o. no. T 4283 bur v.d. R.K. Weduwn. 68 j. 1.83 1. arb. milieu, ruime belangst. m.d.v. 21J. en s. v. 24 j. w. i. e. ra hui* in t Gooi s.s.k.m. wst jonger vrouw o. eenz. op te lossen et gezellig uit te gaan Br. o. nr V4276 bur. v.d. Mad. J. vr. 32 jr. zoekt na nare te- leurst. een lieve man tot 40 jr die net als zij er goed uitziet. Intel! is en een goede pos. heeft en die ook ondanks alles nog gelooft in een relatie. Lengte 1.73 m. Prot. godsd maak jij me een beetje blij in 1978? Br. ond. nr. T4264 bur. v. d bled. Dame R.K. eronend in het N. des lands, zkt. kennism. met R.K. heer ongev. zelfde leeftijd, goed milieu. Brieven onder nr. V 4246 bur v.d. blad. Weduwn 80 j. NH. goed Inko men. nog vitaal, mooi huis. zoekt huisgenote. Br. nr T 4292 met opgave van tel. bur. blad. „De Schakel" Contapmogelijkheden voor Protestanten en Katholieken Postb. 585 - Hilversum J.m. (25 1.65) wil kennismaken' corresponderen met links don kend meisje op basis van gelijk waardigheid. Ik ben werkz. in de verpl. Soberh. en ontzag voor de natuur vind lk belangrijk. Br. o. nr. V4268 bur. v.d. blad. wenuINO. erkend Ned. v. huw. bem.. zoekt voor matige, beschaafde, ve geunteresseerde vrouw met h.b.o.-opl.. serieus 48. nuchter van aard. Inl.: 08389-8330: brieven: Bennekom. Welzijn* werker zoekt k. net opgewekt meisje 33-0# gem middelb ontw ei voor fototechniek. 1 of mi w a o geen bezwaar Q houding verzekerd Brlez j inlichtingen en opleldii t nr. V4270 bureau v.d. bl Wedn 73 j. zou gaarne tact «rillen komen met vrouw tot 65 jaar om sa het voorjaar 1978 een maken naar Israël. Ke meel. Br. o.nr. T 4248. bw- J. vr. 35 jr. verpl. 4 Jr. geweest ln ontwikk. land soe. voelende man evenf» duwn met kl. kinderen, nr. V4317 bur. v.d. blad. Hr. 44 j. z.k.m. dame vogi fijne vriendschap. Geen A'dam of omg. Br. o. nr.1 t bur. v.d. blad. J. moderne vr. 33 jr. 1. gesch. m. dochtertje v. z.s.k.m. vlotte j. man if\ beetje levenservaring, di zelf durft te zijn. alg. oa - soc voelend is. Ik houd o. muziek, een fijn gespreh sen, lezen, film, toneel, uit en thuis. Brieven, evt. nr., onder no. V4318 buC blad. Welke vr. wil pro-forma B met betr. J. man. Br. .V4319 bur. v.d. blad. Sympath.. wat introverte GEZEL. 34 Jr.. 1.60 m.. g middelb. opl., wonend in stad. veelzijdig geratel in lit. en kiass. muz., zou een ser. duurz. relatie wil bouwen met een hartelijk, lig «Reisje. Ser. reacties v trouwenspersoon. MEVR. DER. OEDIPLOMEERD I LIJKS CONSULENTE, naeusparkweg 104 ha. tel 020-981060 dag. Ook ma. en woe. av. Zoek je net als lk een parte non-konformist is. links eb handelt, woonachtig is stad? Welke man tussen 4C 1 jr. schrijft mij. gesch. vr m. donker type? Brievf" V4314 bur. v.d. blad. Lerares 36 Jr twee jong* Q zoekt ser. VRIEND met opl. en pos. tot 45 jaar. Brj§ nr 4313 bur. v.d. blad. ANTI-STEKELVARKEN KERSTBAL bij de „ClubC Miljoen" op zaterdag 24 djj 2 uur 's nachts Daar kun l( Kerst-vriend of vriendin t^i als U nu meteen de t grijpt, en lid wordt v.d.^, eigentijdse en seelbesproltL, 1 eens Laanden-club! 020-991515. J.man. 32 Jr. met als hobbi schilderen, zoekt kontak schilderes of meisje da langst, heeft v. schild, en tuur Brieven onder no. T bur. v.d. blad. dieren T.k. 8t Bernard pups 8 wkn, voll. Ingeënt, ontwormd en geta- toueerd. Tel. 01619-1745. T.k. Labrador Retrievers. 8 wk. stamb 400.-. Mevr Kooi man. Westerstr. 65, Enkhuizen. Tel. 02280-2913. KATTEBAKKORRELS hoogste kwaliteit, zakken van 50 LBS 23 kg.) 1 zak 16.95. Franco huis. Bij meerdere korting. Af gehaalde zakken 14.50 p.z. Bij meerdere korting DOGGER. Schinkelkade 14. Amsterdam. Tel. 020-722516-717722. Te koop, 1 nest prachtige jonge bouviers rondom gecoupeerd met «tamboom. W. A. Wieche- rink, Z.E. weg 27, Toldljk (Steenderen). Tel. 05755-675. T.k. nest BOUVIERS. Ing. en ontw. Met stamb. 4 reuen. 2 te ven, geb. l6-l0-"77. rondom ge- coup. 05724-363. Ooiden RETRIEVERS en ROTT WEILERS van H.D. vrije ouders m. stamb. en inenting Hai-ense- weg 27. tot. h. 04110-313. AFGHAANSE windhondenpups t.k. Meerberg 2. Weteringen (bij Breda) tolef. 078-875181. De Hondenwereld ls uw onmis bare gids ln de wereld van de rashond. Verschijnt tweemaal per maand. Jaarabonnement 1978 40. Nieuwe abonnees Kerstnummer of brochure gra tis. Portvrije opgave aan Ant woordnummer 44. 8710 VE As ton. N.B. of tol. 04938-1348. T.k. BOUVIER, reu met stamb. 20 mnd, goed waaks, lief voor kind Prachtdier Tel. 04242-6247. Te koop nest WELSH CORGI Cardigan* lieve kleine veedrij- Tel. 05480-3502 Nog enkele Wetterhounpups. met stamb.. lngeent sn ontw Ned. Ver. v Stabij- en Wetter- hound. Tel. 03114-2210. Prachtige WELSH CORO BROKEPUPS. De hondjeja ningin Elizabeth MeePp kampioen op de stambom - Te Riele, Geerstr. 33. Vi 05788-1487. GOLDEN RETRIEVER PI l. Tel. Te koop. wegens omit.: patrijshond, reu 7 mnd. f" stamboom. Tel. 04763- 19f TE KOOP wegens om den prima DUITSE STA. kortharlg. uit prima neat,]- papleren (stamb.) 3 jr. T 626745. Mooie Friese STABYPUPJ ouders 1 U. Oranjes Lr. 2: schoten. 03469-1067. Prachtig gojden LABI PUPS. stamb.. alleen pa ren, telef. 03438-3789. On gecoupeerde BOUVIE1 1 zoals se geboren zijn. so hl ui de stamb. met div. kam pi V Oudera zeer waakzaa cl trouw. Kennel De langt It Wlldhoek v. Baak. Langb 17 dijk B 25. Langbroek bij (U tal. 03433-1572. zondag. T.k mooie jonge Afg IC WINDHONDEN, goud asblond Niet duur. Kui zorgd worden. 08894-224 re koop nest DRENTS i. rRUSPUPS met off Stan I at., ing. en ontw. 05468 14 r k prachtige ROTTW|j PUPS met pr. stamb. H.P. vrij. ontw., ingeent 1 lat. Hindestraat 62. Wf Tel. 04920-42858. BOXERPUPS t.k., stamb geënt Kennel Van de Aki de. tel. 08863-1502. T.k seer mooie AFGH - wlndh.pups. 31'. mnd. Va kamp., belde ouders van 0 afstamming. Prijs 104 04784-716. ontwikkeling en ontspanning Wim van Beek de dansschool met re puts tie Inschrijving januariklubs Kinderen - Scholieren Jongelui tot 30 J sn gehuwde paren De school is met airconditioning 180. tol DANS-SOOS 22-30 jr v.a. 10 Jr.). «aterd.. v 1 Schuil vink, Poeldijk*^ A'dam. 2 Gevorderde studenU BIJLES ln Grieks e 020-240344. vakantie MET KERST EN A 8. ZOMER to b. ln HARDERWIJK h .bung., o.v.. te., badk. Tsl. 05780-3322 HoU. echtpaar heeft nog enkele goed verzorgde en C.v M vrij in de prachtige omgeving van JAVEA t n v BS „SPANJE" ln maart.april a.s. Wij zijn steeds aanwezig voo» ding etc. veel excuralemogelijkheden Mogelijkheid tot tf pie. Inl. M. 030-933807 of brief onder nr. B0833.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 14