KOOP MANS Oliebollen Oliebolleti bakketi JfetTukt zoveelHéter Kgopmans OlieMlemtiix riK-B-sr 1 ANWB ANWB mot bakkersgist nux voor so a 55 luchtige oliebollen of heerlijk vers krentenbrood U bakt toch ook weer oliebollen? Pak dan Koopmans Oliebollenmix. U hoeft alleen water en desgewenst krenten en rozijnen toe te voegen. De échte bakkersgist zit er al door! Dat bespaart u werk en tijd. Het beslag een half uur laten rijzen en bakken maar: 30 tot 35 heerlijk luchtige oliebollen. Bestrooi ze met Koopmans Poedersuiker ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■Ar* Sterke staaltjes... Aanmelding Onderwijzersopleiding ADRESWIJZIGING gemeente ede Sterke staaltjes... zoals dat wilt! ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 TROUW/KWARTETf KENNISGEVING Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat zij op maandag. 16 januari 1978 te 15.00 uur ten Pro vinciehuize. Achter St. Pie- ter 20 te Utrecht in een openbare vergadering van een commissie uit hun col lege zullen behandelen de tegen het bestemmingsplan „Bieshaar-Zuid" van de ge meente Amersfoort inge diende bezwaarschriften. JUWELEN. GOUD •n ZILVER IN- EN VERKOOP H. W. DAMES Kruisstraat 19 tel 023-320481 Haarlem |t>i it Ridderstraat) i iedereen leest de krant altijd en overal. 'n Waaier van mix mogelijkheden A'lorlei bestemmingen, manieren van reizen, accommodaties. Voor 't kiezen Voor 't mixen. Tot een vakantie op maat. Tevens geheel verzorgde reizen. Amerika/Canada zoals dat wilt' Een uniek ANWB- programma. 15- en 23-daagse reizen New York. Washington en Florida. Vertrekdata: 11 mei - 29 juni -16 juli 20 september - 21 september - 5 oktober p.p. vanaf 23-daagse reizen Californië. Arizona en Nevada. Vertrekdata: 17 juli - 20 september pp. vanaf 3640,- 15-daagse reizen Californië en Hawaii Vertrekdata: 11 mei-21 september- 5 oktober <fM p.p. vanaf i 3_090,- 36-daagse busreis Amerika van kust tot kust. Vertrekdatum: 15 juli. p.p. 5145,- 23-daagse reis. Het Wilde Westen van de U.S.A. (o.a. per Voor "zoals dat will" reizen kunt u terecht b>) uw ANWB kantoor, t»| een aantal ANVR reisbureaus en bij de reizenverkopende kantoren van de ABN. Chr. Pedagogische Akademie - Onderwijzersopleiding met Havo-afdeling Prins Bernhardlaan 25, Ede. Telefoon 08380-19056 - Leerlingen voor het 4e jaar van de HAVO Toelaatbaar zijn zij, die in het bezit zijn van een einddiploma MAVO-4 of de eerste drie leerjaren HAVO of V.W.O. met goed gevolg hebben doorlopen. - Studenten voor de Toelaatbaar zijn zij, die in het bezit zijn van een einddiploma HAVO, V.W.O., V.H.B.O. of Opl. Kleuterleidster. Aanmelding dient te geschieden vóór 15 februari 1978. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij onze administratie. Aanmeldingsformulieren en/of informatiefolders zijn verkrijgbaar bij de direkteuren/rektoren van de afleverende scholen en bij onze administratie. drs. C.G. Elings, direkteur De afdelingen Bouwkunde. Onderhoud wegen en straten. Riolering. Reinigingsdienst en Huisaansluitingen van de Dienst van Gemeentewerken, tot nog toe gevestigd in de voormalige Baron van Wassenaar Obdamschool aan het Maandereind, zijn met ingang van maandag 19 december gevestigd in villa „Zonnenberg", Oude Arnhemseweg 2. Ook de telefoonnummers zijn gewijzigd: Huisvuilophaaldienst 08380-60465 en 80466; overige afde lingen 08380-80911 Voor noodgevallen onderhoud wegen na 18.00 uur 08380- 10679. 'nVfeaier van mix- mogelijkheden Allerlei bestemmingen, manieren van reizen, accommodaties. Voor 't kiezen. Voor 't mixen. Tot een vakantie op maat. Tevens geheel verzorgde reizen. Indo nesië zoals Ci dat wilt! Een uniek ANWB programma. Sumatra-Java-Bali.l8-daagse reis. Ver trekdata: 19 januari - 16 februari - 23 maart - 27 april -11 mei -15 junj^ 13 juli - 20 juli - 31 augustus 12 oktober - 9 november - 30 november. p.p. vanaf 1 Java - Bali - Sumatra en Singapore. 24-daagse reis. Vertrekdata: 25 januari - 22 februari - 29 maart - 19 april - 21 mei -18 juni - 2 juli -12 juli - 23 juli - 16 augustus -10 september -15 oktober - 12 november -10 december p.p. vanaf 3698,- Java-Sulawesi-Bali-Sumatra enSmga pore. 29-daagsé reis. Vertrekdata: 7 april - 5 mei - 7 juli -14 juli - 28 juli - 19 augustus -15 september. p.p. vanal ^4598,- Bangkok - Java - Bali - Hongkong. 19- daagse reis. Vertrekdata: 3 februari - 10 maart - 5 mei - 7 juli - 21 juli - 6 okto ber -10 november - 8 december p.p. vanaf 3380,- Java-Bali-Hongkong-Manilla. •17-daagse reis. Vertrekdata: 16 maart - 6 april - 4 m 20 juli -16 november. /v «0on 'r p.p. vanaf M3Z90''l Singapore; Sumatra: Noord en West; Kalimantan: Oost; Sulawesi: Noord en Zuid: Bali; Java: Oost.Mid den en West. 34-daagse rondreis door Indonesië. Slechts één vertrekda- rgtyl Voor zoals dat wilt" reizen kunt u terecht bij uw ANWB kantoor, bij een aantal ANVR reisbureaus en bij de reizenverkopende kantoren van de ABN. GIJ, ONZE VADER De afzonderlijke beden van het Onze Veder worden belicht door Joodse teksten die soms uit vroeger, soms uit later ti|d stammen Een aantal van deze teks ten heeft Jezus ongetwijfeld gekend, en ze hebben Hem geïnspireerd tot het gebed dat Hij aan Z|n leerlmgen meegegeven heeft. 128biz.. <11.90 GODSWOORD IN DE EUCHARISTIE VAN DAG TOT DAG Liturgisch lezingenboek voor de weekdegen met inleidingen leder die dagelijks een tekst uit de bijbel wil lezen kan uit dit boek putten. Men vindt er voor elke weekdag een bijbeltekst met inleidingen. De lezingen zijp zo gekozen, dat men in de „oneven" jaren (1977, 79, '8li andere tektsten leest dan in de „even" jaren 11978. '80. '821. 1024 blz <42,50. LECTIONARIUM VOOR OE ZONDAGEN Door de sektie Eredienst van de Raad van Kerken is een interkerkelijk projekt opgezet onder de titel: „De eerste dag". Hierin worden op zondagen van Advent 1977 tot Advent 1978 de perikopen uit de A-cyclus gelezen. Dit lectionarium is een onontbeer lijke aanvulling van „De eerste dag." 432*>lz.. <28,75 LEZEN ACHTER OE WOORDEN Literaire vormen In de bijbel door Gerhard Lohflnk Wie het onderscheid tussen een psalm en een his torische beschrijving niet kent maakt onherroepeljjk fouten die de bijbel ernstig schade kunnen doen. Goed bijbellezen is een eerste eis die men kan stellen aan christenen die vanuit de bijbel willen leven. Op deze handleiding zal nog een vervolg verschijnen. 140bb.. <23,80 GODSDIENSTHISTORISCH TEKSTBOEK ROND HET OUDE TESTAMENT door Walter Beyerlin De teksten uit de kuituren die Israël omringden zijn van groot belang voor het verstaan van de bijbel D boek vormt een unieke verzameling van belangrijk teksten. 224 blz.. <32,50 Katholieke Bijbelstichting Postbus 27 Boxtel tel. 04116-5348 Ook verkrijgbaar in de boekhandel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 12