GRANT Tal heeft ook in 20ste partij winstkansen Christelijke korfbalclub Pernix bestaat 40 jaar Vredeskorps-plan Kennedy heeft bedenkelijke kant Botwinnik ruimtegebrek kampte met GRATIS Hervormd vrijwilligerskorps bestaat veertig jaar ftlEL'WE LEIDSCHE COURANT 4 DINSDAG 9 MEI 1961 Tweekamp wereldtitel schaken De 20ste partij is afgebroken in voor Tal prettige stel ling. De wereldkampioen kan in een torens-paard-eind spel nL alle mogelijkheden „aftasten", daar zwart mede door ruimtegebrek en als gevolg van de pionnen- structuur geen bevrijdingsacties kan ondernemen. Deze ontmoeting wordt vanavond voortgezet. Voor morgen staat de 21ste partij op het programma. De stand is 11%7%, met een afgebroken partij, in het voordeel van Botwinnik. Tal speelde in de Caro-Kann opnieuw de doorschuif-variant, doch nu in uiter mate degelijke versie. Zwart kwam tot het bevrijdende c5 en had als gevolg hiervan met ruimtegebrek te kampen. De uitdager ontwikkelde zich via een knap pionoffer op de tiende zet toch nog op redelijke wijze. Hij kon hierbij echter zijn operatie-terrein niet vergroten. Op de 26ste zet bracht Tal een fraai kwaliteitsoffer. Botwinnik mocht dit niet aannemen en moest gedu rig gevaarlijke dreigingen afwenden. Dit gelukte hem. Hij wist dameruil af te dwingen, doch de grondoorzaak van moeilijkheden het ruimtegebrek bleef als een rode draad door de partij lopen. Het ziet er naar uit. dat de afge broken partij nog een volle zitting zal vorderen. Met dat al vecht Tal deze „verloren tweekamp" de laatste weken met de rug tegen de muur hardnekkig uit. Men her- innere zich. dat, bij de stand 10*£5>i in het voordeel van Botwinnik, de 17de partij in een razend tijdnoodduel i.p.v. winst voor Botwinnik winst vi Tal opleverde. Toen had het 11 Vi554 kunnen zijn („toen", bestaat overigens in het schaakspel evenmin als „als"), ni is de mogelijkheid llbi8Vi niet denk beeldig. We blijven geloven, dat de achterstand ook dan nog te groot is voor de titel houder, maar hij heeft in de tweede helft van de tweekamp ongetwijfeld spel op niveau vertoond. Wit: M. Tal Zwart: dr. ir. M. M. Botwinnik CARO-KANN 1. e2e4 c7c6 2. d2—d4 d7—d5 3. e4e5 Lc8—f5 4. h2h4 h7h6 5. Pgl—e2 Verdient o.i. de voorkeur boven het verplichtende 5. g4. 5. e7e6 6. Pe2g3 Pg8e7 7. Pblc3! Een sterke zet. Nu is 7. c5 i Pb5 uitermate riskant 7. PbSd7 8. Lel—e3 Lf5h7 Het is voor zwart moeilijk een ontwik- kelingszct te vinden. Wit heeft door het verhinderen van c5 het initiatief verworven 9. Lfld3 Lh7xd3 Ned. schaaktitel Langeweg is de nieuwe leider In de strijd om de nationale schaak titel bracht de achtste ronde een nieuwe leider: Langeweg. die uit zijn laatste vijf partijen. 4'i punt scoorde. Hij vi sloeg Van Donk op uitstekende wijze een Engelse partij. Dit was overigens de enige partij, die tot een beslissing kwam. Donner had een felle aanval van Jongsma te doorstaan en zal moeite heb ben stand te houden. Tan verging het evenmin plezierig, hij staat tegen De Rooi, de kwaliteit achter en zal hard voor remise moeten vechten. Roessel staat tegen Jonkman iets gunstiger, hoe wel de winst allerminst zeker is. De partij BranickiVan den Berg ten slotte is afgebroken in een moeilijk tc beoordelen stelling. Van den Berg heeft de kwaliteit meer, maar de beide lopers van Branicki vormen een geducht tegen wicht. De stand luidt na de achtste ronde als volgt: 1 Langeweg 5'a uit 8;2 ir. Van de Pol 4'i uit 7. 3. 4 Donner en Tan, beiden 4 en 1 afgebroken partij uit 7; 5 drs Van den Berg, 3'n en 1 afgebroken partij uit 7; 6 Roessel, 31.* en 1 afgebroken partij uit 8; 7 ir Van Donk 3 uit 7: 8. 9. 10 Branicki. Jongsma en De Rooij. allen 2\% en 1 afgebroken partij uit 7; 11 Jonk man t» en 1 afgebroken partij uit 8. Basketbal Rusland Eur. kamp blijft noen Door een 60—53 overwinning op Zuid- •lavie heeft Rusland gisteren in Belgra do zijn Europese titel basketbal (heren) geprolongeerd. Bij de rust leidden de Russen met 3127. Bulgarije legde door een 5546 zege over Frankrijk beslag op de derde plaats in de eindrangschik king. By de rust stonden de Fransen reeds me. 31—14 achter. De eindstand van het toernooi om het Europees -kampioenschap luidt: 1. en Europees kampioen Rusland. 2. Zuid- siavic, 3 Bulgarije, 4 Frankrijk, 5 Tsjechoslowakije, 6. Hongarije, 7. Roe menie, 8. BeHgië. 9. Polen, 10. Turkije, 11. Israel, 12. Oost-Duitsland. 13. Spanje, 14. Finland. 15. Nederland, 16. Wesrt- Duitaland, 17. Griekenland. 18. Zweden. 19. Engeland. Tennis Dank zfj een overwinning In het derde enkelspel door Krishnan, die met 6—2. 61. 64 de Japanner Mlyagl versloeg, won India de Aziatische zone van de Davis Cup. India had op de tweede dag reeds een 21 voorsprong. Het laat ste enkelspel heeft geen invloed meer op de overwinning van India, dat zich kwa lificeerde voor de ontmoeting tegen de winnaar van de Amerikaanse zone. Voetbal De wereldkampioen voetbal Brazilië heeft gisteren de wedstrijd voor de O'Higginsbeker tegen Chill met moeite met 2—1 gewonnen. De Braziliaanse doel punten werden gescoord door Garrlncha u DidL 10. c2 x d3 Uitstekend gereageerd. De schablone- zet 10. Dd3: geeft zwart gelegenheid tot het bevrijdende 10. c5. Na de tekst zet zou op 10. c5 bijv. kunnen volgen 11. dc5:, Pe5: 12. f4. 10h6h5 Over zijn antwoord dacht Tal een half uur na. Het pionoffer kan tot grote complicaties leiden, die voor zwart niet ongunstig lijken. We geven de volgende variant: 11. Ph5:, Pf5 12. g3. g6 13. Pf4. 12. c5 i g6 komt Pe7g8 Lf8h6 g5 14. Ph5, Gh4:. misschien ook 12. 11. Pc3e2 12. Ddld2 13. 0—d-0 14. Kcl—bl 15. f2 x e3 Deze zettenreeks laat zich eenvoudig begrijpen. Zwart heeft zich tot op zekere hoogte kunnen ontwikkelen. Wit heeft het voordeel vastgehouden in de vorm van een gevaarlijke centrale macht en een open f-lijn. 15Pg8h6 16. e3—e4 Dd8—e7 Streeft naar 170 0 0. waarop 18. ed5:. cd5 gevolgd door Kb8 zwart goed spel geeft. 17. e4 x d5! e6xd5 Nu i 17. cd5 nj moeilijk 18. Dd2—a5 Verhindert opnieuw de lange rochade. Het schijnbaar kansrijke 18. e6 is na 18. Fe6: 19. Pf4, Pf8 vermoedelijk geen redelijk alternatief. 18. Pd7—f3 Zwart moet natuuxiijk het stopveld d6 bezetten 19. Tdl—fi Pt8e6 20. Tfl—f3 De7d8 21. Da5—a4 Dd8—b6 22. 'Ihl—cl Ph6g4 23. Pg3—fl 0—0 24. Pfl—e3 H—f5 25. g2g3 Tegen een eventueel f4 gericht Na 25. Ef6: e.p., Pe3: 26. Te3:. Tf6: heeft wit het voordeel verspeeld. 25Pg4h2 26. Tf3f4! Een zeer verrassend kwaliteitsoffer. De hoofdvariant luidt: Pf4:. Kh7 28. Pd5:!, 30. Tc7, enz. cd5: 29. Dd7L Kh8 Houdt de aanval vast. Indien nu 28. Pf4: dan 29. Pgf4: Kh7 30. Dd6 en de dreigingen 31. Dg6:t en 31. Pd5: beslis sen. 28. Tf8f7 29. Tel—c3 a7aP 30. Tc3—b3 Db6a7 Zwart heeft zich uitstekend verdedigd. Mogelijk is hier uiteraard 30. Dc7. doch de tekstzet houdt de druk tegen d4 vast. 31. Da3d6 Da7—b8 Zodoende bereikt zwart het eindspel. De witte dame kan nl. niet wijken, daar zwart dan wel op f4 mag nemen. Overi gens behoudt wit voordeel. 32. Dd6 x b8 Te8xb3 33. Tf4—fl Pg4—h2 34. TH—cl Dreigt 35. Tc6:. 34. Tb8e8 35. Pg2—14 Pe6 x f4 36. g3 x f4 Het voor de hand liggende 36. Pf4: wordt sterk beantwoord met 36. Pf3. Het nu ontstane eindspel biedt zwart remise-kansen. Wit heeft echter alle ge legenheid de zwarte stelling af te tasten. Een bevrijdingsactie schijnt nl. niet mo gelijk. Een en ander kan daarom nog geruime tijd vragen. 3 6Ph2g4 37 Tb3b6 Kg8—g7 38. Tel—hl Pg4h6 39. Pe2c3 Tf7—c7 Maakt ruimte vc 40. Pc3a4 41. Kblc2 42. Kc2d2 het paard. Ph6—f7 Pf7d8 De afgebroken stand luidt: Wit: Kd2. Tb6 en Thl, Pa4, pionnen: a2, b2. d3, d4, e5, f4 en h4. Zwart: Kg7, Tc7 en Te8, Pd8, pionnen: a6. b7, c6, d5, f5. g6 en h5. tegen inlevering van vijf gele kroonkurken van Menken koffiemelk Vraagt Uw melkhandelaar MENKEN KOFFIEMELK is ook verkrijgbaar via de afnemers van de Leidse Melkinrichting N. V. de Landbouw die lekkere shag j^in de handige doos HE T vrijwilligerskorps van de Leidse Hervormde Gemeente bestaat deze maand veertig jaar. Vot- gende week dinsdag, van 8 tot 9 uur, zal in de consistorie van de Pieters kerk een receptie worden gehouden, waarop ongetwijfeld velen de lof over deze categorie werkers in de Hervormde Gemeente zullen be zingen. Het is een klaar feit. dat de vrijwil ligers de financiële positie van de Ge meente wel heel gunstig hebben be ïnvloed. Hun werk gebeurde voorheen door mensen die betaald moesten worden. Veertig jaar geleden kwam daaraan een Om tweeërlei reden was dat toe te juichen: de intrede der vrijwilligers le verde niet-onbelan-;. ijke besparingen op en dit werk ten behoeve van een goed verloop van de eredienst werd door het element van de vrijwilligheid ook i in overeenstemming gebracht met de geest waardoor kerkelijke arbeid toch eigenlijk moet worden gedragen. Voor het vrijwilligerskorps zjjn ei tijd mensen geweest. Er zijn er, voor Baanbrekend werk verricht met afkeer de opkomende sportbeweging. Dit wantrouwen gold de toen reeds opkomende record jacht, mensen verering, sensatie en misbruik van de zondag. Het was een kleine Gideonsbende, die in 1920 met enkele verenigingen de Christelijke Korfbal Bond oprichtte. Reeds spoedig daarna werden de eerste initiatieven in de Sleutelstad genomen. Een eresaluut aan de oprichter van de L.C K.C. Pernix, de heer H. de Vries. Deze jonge man vormde in het vroege voorjaar van 1921 met de heren N. Rudolph en C. A. de Bruyn een comité. Op 11 mei 1921 verzamelden zij 20 jongelui in een zaaltje van gebouw Prediker en de oprichting van een christelijke korfbalvereniging was een feit. De naam Pernix (Latijn voor „vlug ter been") werd na enige tijd aan de jonggeborene gegeven. De belangstelling van de ouderen was gering. Is het wellicht deze praktisch gerichte geestelijke leiding geweest, waaraan hef te danken is. dat futloze partijtjes bij Per nix tot de uitzonderingen behoorden? Vele keren is Pernix kampioen gewor den. Van de eerste (later hoofd-) klasse was Pernix meer dan de helft van aantal competities kampioen. De beker op het jaarlijkse grote Bondsdagtoernooi vele malen voor Pernix. Weliswaar stonden de ouders van die eerete 20 leden niet onwelgevallig tegen over de tedere spruit, maar de oprichters- vergadering werd slechts door één oudere bezocht, die zich enthousiast als eerste donateur liet inschrijven. Dit was de destijds bekende repetitor in Romeins recht. mr. A. Karstens. Het aanstonds actieve bestuur vond speelveld naast het vroegere café Posthof aan de Rijnsburgerweg. Predikant Van de ouderen die in later tijden met grote belangstelling de verrichtingen Pernix volgden, dient er één zeker niet onvermeld te blijven. Het was de eens zo bekende Leidse Gereformeerde predi kant ds. H. Thomas. Geestelijk adviseur en „vader" van Pernix zijn eretitels, die op deze beminde prèdikant van toepas sing zijn. Hij volgde van week tot week de verrichtingen van Pernix op het groene veld. Uit vergeelde Pernixpapieren citeren ij: „Wanneer eens een enkele keer een slap partijtje werd vertoond was het ds Thomas, die ons vertelde, dat er meer i moest komen en hu wist ons krach- an te sporen tot grotere activiteit". Eertijds prominente verenigingen en gevreesde „tegenstanders" moes ten in de loop der jaren met een be scheiden plaats in een lagere klasse genoegen nemen. Pernix 1 daarente gen mag nog steeds worden gerekend tot de beste ploegen van de hoofd- Na de tweede wereldoorlog begon eigenlijk de enorme groei van het aantal leden. Pernix telt momenteel vijf s rentwaalftallen en vijf juniorenteams. Het ledental is ongeveer 130. Generaties een 40-jarig jubileum kan men van generaties gaan spreken. Prominente Ne derlanders van nu, vierden vroeger ln Pernix hun jeugdtriomfen. Op het gevaar af namen over te slaan Congres in kasteel Oud-Poelgeest Anthropo/ogen en sociologen moeten worden ingeschakeld van een zogenaamd vredeskorps van technici heeft zeer bedenkelijke kanten. Dit plan, dat ook in Nederland navolging blijkt te vinden, getuigt weliswaar van idealisme, doch lang niet altijd van verstandig inzicht. De uitzending naar de zogenaamde onderontwikkelde gebieden is een nood zaak, doch men dient daarbij te erkennen dat idealisme en technische vak kennis zonder meer niet voldoende zijn, wanneer hierbij de sociaal-anthro- poloog niet wordt ingeschakeld voor het opstellen van ontwikkelings projecten. Deze klanken vielen gistermiddag te beluisteren in het groot auditorium der Leidse universitet, bij de opening van het congres van studenten in de culturele anthropologic en sociologie der met-westerse volken, dat gewijd is aan het thema: De invloed van het westen en sociale veranderingen. van de Leidse congrescommissie, heer J. Vredenbregt, tijdens diens ope ningswoord. Hij begon zijn rede met het nut en de z:n van een dergelijk con gres. waarin hij vooral het accent legde op de toenemende belangrijkheid de' niet-westerse wereld, vooral als gevolu het gestaag voortgaande dekolom- sermgsproces en de grote sociale, eco nomische en politieke veranderingen, die aldaar plaats hebben. Hierdoor wordt het voor de wetenachap6beoefe- noodzakelijk over te gaan tot een heroriëntering van de veelal nog tra ditionele visie, die men tot eigen schade overigens op deze niet-wes- terse wereid heeft. Dit tekort aan in zicht doet zich tevens gelden bij de goedbedoelde ontwikkelingshulp, waar de sociale werkelijkheid zo sterk af wijkt van die in onze eigen maatschappij Bezorgdheid „Dat tal van mensen," aldus spreker, onder wie ook leidinggevende perso- in gebreke blij ren zich een juist verantwoord inzicht te vormen in de problematiek van de zogenaamde onder ontwikkelde landen, moge ik jner naar brengen. Nog groter bezorgdheid baart echter het feit dat onbezonnen idealisme soms de genoemde hulpver lening dreigt te doen verkeren in haar tegendeel, doordat men te vaak geneigd de goede wil en het idealisme primair stellen en onder de mantel der naas tenliefde teveel onkunde wil bedekken. Hoeveel medxoi, veeartsen, landbouw- t naar Azië, Afrika en Latijns Amerika zonder hel zo noodzakelijke begrip voor de geheel andere samenlevingsvorm en hiërarchie van waarden, die zij aldaar zuilen aan treffen en die zo essentieel afwijken van wat zij door gemis aan zelfs de meest i .mentaire cultuur-anthropologische scho- .»ng als vanzelfsprekend en normaal in hun eigen wereld hebben leren beschou wen. Hoeveel Unesco-projecten zijn al niet mislukt, of althans ernstig gekriti seerd, vanwege het te gemakkelijke wes terse vooruitgangsoptimisme van deze technici." In dit verband wees de heer Vre denbregt op de onmisbare inscha keling van antropologen en sociolo gen in het ontwikkelingsproces, daar immers z(j de deskundigen zijn op het gebied, waar de andere specia listen onwetend zijn. Daarom is ken nismaking in volledige omvang met de problematiek der niet-westerse landen gewenst, en hiertoe stellen de niet-westerse studiën in Nederland de belanghebbenden ln de gelegen heid. Hierna sprak de rector magnificus dei Leidse universiteit, prof. mr. J. V. Rijp- perda Wierdsma, de congresleden toe. Hij heette de deelnemers zowel als de studenten, totaal ongeveer 150 man, van wie eenderde buitenlanders, namens de universiteit hartelijk welkom en wees daarbij op de belangstelling, die de Leid se universiteit sinds eeuwen heeft ge koesterd voor de niet-westerse landen uit het Verre alswel uit het Nabije Oos ten. Hij maakte zijn gehoor duidelijk, dat in deze tijden, waarin alles dat blijvend scheen te zijn aan het veranderen slaat, de economische, politieke en sociale ont wikkeling der niet-westerse gebieden onze voortdurende aandacht vraagt. De dominerende rol. die het westen tot toe hesft gespeeld, dient het thans delen met anderen, en het getuigt i wijs beleid, wanneer men zich hiertegen niet verzet doch zich hieraan aanpast waarbij begrip dient te worden getoond voor het streven, de zeden en gewoon ten van de niet-westerse volken. Na de openingsbijeenkomst bleven de congressisten geruime tijd nog bijeen in de receptiezaal van hel aca demiegebouw, waar zij nader me) elkaar kennismaakten en hun ge dachten in een persoonlijk gesprek konden laten gaan over het thema, dat hen allen naar Leiden heeft ge bracht. Vermelden wij nog dat prof. Tibor Mende van de universiteit van Parijs door ziekte plotseling is verhinderd het congres bij te wonen en een voordracht te houden. Zijn plaats wordt ingenomen door prof. Gilbert Etienne. hoogleraar aan het Institute of International Stu dents te Genève China Het eerste college van dit congres dat op kasteel Oud-Poelgeest wordt ge houden was dat van prof. dr. Wolf gang Franke, van de universiteit van Hamburg. Het handelde over „De In vloed van het westen en de veranderin gen in China". Deze Duitse geleerde, die een specialist is op het gebied van de geschiedenis van China tijdens de Ming- dynastie (1368-1644) en gedurende de laatste eeuw, begon zijn voordracht met een overzicht van de politieke cn so ciale structuur van het oude China, waarop het Confucianisme zijn stempel heeft gelegd, in die zin dat de keizer als een onaantastbare „Zoon des He mels" werd beschouwd, waarbij voorts aan de oppermachtige klasse van Ssen- Shih een geestelijke en daardoor alles overheersende superioriteit werd toege kend. De boeren vormden het grootste deel der bevolking, daarna kwamen de hand werkslieden en ten slotte de kooplui. Het gezin werd beschouwd als de klein ste vorm van gemeenschap, met wel een familiebezit doch geen bezit daar buiten. De positie van de vrouw was volkomen een ondergeschikte. De eerste westerse invloed deed zich gelden tijdens de Opium-oorlog (18401842), waardoor de invloed van de heersende klasse sterk werd verminderd. Hierna ging de deur voor de westerse invloed steeds ver der open, totdat de revolutie in 1911 de monarchie omzette in een repu bliek. De bourgoisie begon op te ko men, de economische ontwikkeling werd mogelijk gemaakt en het indus triële proletariaat kwam tot leven. Geliedelijk aan komen de universitei ten onder meer westerse invloed en er ontstaat een intellectuele klasse. Demo cratie en wetenschap worden geldende begrippen, en ten slobte ontstaat „Mei-Beweging" <1919), waardoor traditionele familiesysteem wordt weg gevaagd en de vrouw emancipeert. Deze ontwikkeling zet zich in de daarop vol gende decennia voort, waardoor de in dividuele vrijheid aan kracht wint. het socialisme hoger opschiet en een nieuwe .heersende klasse" ontstaat. Oost-Afrika Het congres werd hedeiunoi gen voon- gezei mei een Vooraraeiii van prof. ar. J. F. M. MiaOlelun, van de universiteit van wnucn. üu vmg zijn beuiog over ue mviueu van net wesien en ae ver anderingen in Oost-AiriKa aan met een etnnogiaiiscn overzicnt van dit gebied, .al ocovaai uit ivenya, Uganaa, langa- nyika en Zanzibar. Lcn gebieu aus. aai a-oor verscninenoe rassen wordt be woond, waarvan net hoofdmiddel van bestaan tot voor kort de landbouw en veeteelt was. De Europeanen aldaar nouden zich goeddeels met de hanaei oez-ig, terwfjl ae Arabieren, die hoofd zakelijk aan de kust wonen, een klasse vórmen, cue er mm of meer bu hangt ln het kort behandelde prof. Middle- ton hierna de veranderingen, dae de aiaaar wonende stammen hebben onder gaan door westerse invloed. In al aeze groepen is het stam bewustzijn evenwei levendig gebleven. Zo wensen de Bu- garvda's hun autocratische positie in Uganda te behouden, terwijl de Lugba- ra's onafhankelijk willen zijn van de Europeanen zowel als van de Buganda s, die zij beschouwen en vrezen als impe rialisten; zij wensen zich te isoleren van ae buitenwereld, hetgeen een onmoge lijkheid zal blijken. De Masai willen als stamgroep apart blijven, terwijl de Kikuyu's los willen zijn van de Europeanen en de Aziati sche handel, en daarbij een leidende rol In Kenya spelen. Ze heeft iedere groep haar stambelangen en -verlangens. Zij steunen op een gepast stamverleden en wensen deze eenheid ook voor de toe komst te bewaren, met behoud van eigen zeden en cultuur. Nationalisme is voor hen een nieuw begrip, dat tot nu toe alleen nog maar door de Kikuyu's is aanvaard. Doch met dien verstande dat dit nationalisme de Kikuyu's zal nelpen een leidende rol in Oost-Afrika •te spelen. noteren wij uit de Pernix-annalen: H. J. Goris, mej. J. van Hooidonk, J. en L. Stafleu, J. H. Teeuwen, B. Bouwhuis (overleden), G. H. Hoek, C. v. d. Kraan, D. Marck, W. D. Martini. W. J. Laman, H. J. Looman, J. Beekman, Jac. Vreeken. En dan al die families, die vier tot zeven broers en zusters in Pernix hadden, zoals de families Karstens, Van Zwieten en Van der Mey. Ook van de volgende bekende Leidse families droegen velen de oranjekraag: Anes. Favier. Boter. Van Cittert, Parmentier, Schutte, Van de Tuuk, Veerman, Van de Vegte. De Die en Van Dalsen. Waardevolle krachten le verde Pernix ook in het organisatorisch verband van de Christelijke Korfbal Bond. De medische commissie van deze bond bestaat uit drie leden, allen oud-Per- nixers. namelijk de artsen Martini, Van der Mey en Teeuwen. Anderen gaven hun krachten aan afdelings- en bonds- bestuur. De verdiensten van oud-voorzitter H. J. Goris werden gehonoreerd met het erelidmaatschap vam de C.K.B., een andere oud-voorzitter, de heer Jac. Vreeken, is lid van verdienste Ds. H. Thomas, geestelijk advi seur en „vader" van de Leidse Christelijke Korfbalclub Pernix. van de bond. Pernix groeide tegen de verdrukking in, ook tegen de last van vele malen verhuizen naar een ander terrein: Rijnsburgerweg, Frukistraat (vermoedelijk ergens ln de buurt van de tegenwoordige Fruinlaan), Kanaalweg meer dan een keer), Zoeterwoudsesingel en thans reeds vele jaren aan de Burggraven- laan. Feestprogramma Gisteren verscheen een bijzonder fraai jubileumnummer van de Pernix-Omroep. Morgen ontmoeten het bestuur, oudere leden cn oud-leden elkaar aan een diner in ,.Dcn Burcht". Ook oprichter H. de Vries hoopt daar acte de présence geven. Op de oprichtingsdatum. 11 mei, houdt Pernix samen met de Haagse vereniging De Ijsvogels in Den Haag (een terrein in Leiden was helaas niet tijdig beschikbaar) jubileumseries. De eerste prijs hoofdklasse is een door de Nieuwe Leid- sche Courant beschikbaar gestelde jubi- leumbekcr. Zaterdag 13 mei krijgen de junioren in sport- en spelmiddag. die wordt be sloten met een broodmaaltijd op het eigen terrein. Op 16 mei 19.30 uur zullen dc Pernix-veteranen het opnemen tegen de Pernix-teenagers. Op 19 mei is uur receptie en om 19.45 uur een grote feestavond in de grote zaal van Den Burcht. De festiviteiten worden zaterdag 20 met besloten met een wedstrijd van Pernix 1 tegen oud-Pernix 1 (geen veteranen), aan vang kwart over vier. waar een feestprogramma dat er zijn mag. Dat nog vele generaties in de Leidse Christelijke Korfbal Club Pernix onder goede leiding een zin volle ontspanning in christelijke geest mogen gemeten, lijkt ons de beste wens die wij de jubilaresse op haar verdere levensweg kunnen mee geven. De Amerikaanse marine heeft giste ren met succes een Potarisi ,.ket van het type A-2 gelanceerd voor een vlucht over een afstand van meer dan 2500 km boven een doelgebied in de Atlantische Oceaan. de functie van vrijwilliger een duidelijke bekoring heeft. Die bekoring sluit echter niet uit. dat van de vrijwilliger een niet- aflatende betrachting van zijn plichten wordt verlangd. Hij moet eerder in de kerk zijn dan de eerste kerkganger en hij gaat j na de dienst ook later weg dan de j laatste. Hij heeft zijn rooster en houdt zich er zoveel mogelijk aan. Dit werk bindt de vrijwilliger, zo- i als ook de koster, de organist en de j collectant hun vaste diensten heb- j ben. Zijn vrijwilligheid betekent dan ook allerminst vrijblijvendheid. Zij beduidt alleen, dat dit werk niet is -iebaseerd op vergoeding maar op bereidheid tot loutere dienst aan de j Kerk. Begin in Pniël Het wijkgebouw Pniël aan de Middel stegracht is de bakermat van het korps, dat op het ogenblik 74 leden telt. onder wie 26 dames. Op een mannenavond onder leiding van i ds. J. Riemens werd de vraag gesteld, of het niet gewenst was, de betaalde dien- sten in de kerken te vervangen door vrij willige. Dat was in 1920. De suggestie, gelanceerd door de heer M. L. C. de Geus. die nog steeds lid is van het korps, i vond weerklank en al in het jaar daarop begon de eerste groep vrijwilligers zijn werk in het Javalokaal, de voorloper van de Bethlehemkerk (Kooikapel). De gelde- lijke besparing bedroeg in die tijd f 5000 per jaar. De goede ervaring met het korps leidde 9poedig tot uitbreiding van zijn werk zaamheden. Als eerste kwam de Ooster- kerk erbij, gevolgd door de Marekerk en de Hooglandse kerk En ten slotte werd ook de Pieterskerk in het rooster opge nomen. Dat heeft wel even geduurd maar toen de Gemeentecommissie (thans col- i lege van kerkvoogden) besloot de taak van het koros te completeren, was dat ook een evident bewijs van vol vertrou- i De eerste voorzitter van het korps was I de heer F; van der Mark. Zijn opvolger was de heer E. J. de Geus en thans leidt I de heer B. de Kier het korps alweer heel wat Jaren. De heer De Geus is erevoor- j zitter. Sinds twaalf jaar Is het secreta- j Haat in handen van de heer P. J. van der Mark. Blijvend nodig Er hebben zich in de functie van het korpswei verschuivingen voorgedaan. Zo I werd met de afschaffing van het plaat- sengeld een tak van zijn werk afgesneden. Naar het ons voorkomt zal de vrijwil liger nooit de indruk behoeven te krij gen, dat zijn of haar taak ten einde is. Het ontvangen van de kerkgangers ls al een zaak die de voortdurende aandacht waard is. Dat is het menselijke aspect van het vrijwilHgerschap. Daarnaast zal het zjjn organisatorische kant houden, al kunnen hier veranderingen optreden. j Er is voor de vrijwilligers alle reden, dit jubileum in dankbare stemming te j vieren. Het moge ook een stimulans zijn tot een voorzover nodig nieuwe be zinning op zijn taak. Burgerlijke stand van Leiden GEBOREN: Comelis, zn v A v d I Plas en A de Jong; Franciscus Jo- I hannes, zn v W Tom en R Leeuwrik; If Antonia Catharina, dr v K Rietdijk I en M C Teljeur; Comelis Johannes, I zn v C J v d Burg en C J de Winter: Robert, zn v H Moerland en A van Meijgaarden; Onno Arnoldus, zn v J G v d Berg en J R ten Veen: Adriaan Piet Marien, zn v J C De- moet en A C Olierook; Jan Comelis, zn v J A van Kesteren en P C de Rooij; Erik Jan Peter, ai v J Lat houwers en G A C van Beusekom; Jeroen Hyacinthus Marie, zn v J F Simons en E G Vos; Andreas Quiri- nus Johannes, zn v J A Beugelsdijk en J C Pont; Jolanda, dr v H v Dig- gele en A M Ligtvoet; Edward Den nis, zn v J Nordsiek en A Hulsebos; Ivonne Josephina, dr vB Jvd Mark en J C Dolmans; Laurens, zn v L v d Linden en H Tegelaar; Edwin Simon Bernardus. zn v S B Strijk en C de Kruiff; Marion Irene, dr v J G Duijsman en C Zuijdam; Samuel Jacob, zn v S Holswilder en M C Schild; Nicolaas Jacobus Franciscus, zn v N Langezaal en M C v d Bos; Johanna, dr v A v d Meij en A H Hogewoning; Marinus, zn v M de Ridder en C Leugering; Ingrid, dr v J Petersen en D M Verhoeven; Geer- truida Cornelia Maria, dr v T C van Seggelen en G A Hillenaar; Caroline Maria, dr v C F v d Wefjden en CPM Ragas; Bernard Hendrik Leo nard, zn v J J de Graaf en C M v d Tuin; Johannes Jacobus, zn v C H Ravensbergen en K v d Voord; Har- mina Dorothea Johanna, dr v S Star en A J Brussee; Coenraad Fulco, zn v R J Nikkels en K Dijkhuizen; Cor- nelis Hendricus Maria, zn v H P J v d Berg en A A van Beek. GEHUWD: A H van Dorp en J W Marijt: M Buist en L J Deisting: J P Leertouwer en C C T van Dijk; A Arbouw en T W Metselaar: J J Slok ker en C H Langezaal: J A Piepen broek en E J Kaak: W van Weercn en S Schipper: P L Westplat en B Boelen; H Ouwersloot en M A W Peters. OVERLEDEN: A Bijlemeer. 72 Jr, echtgen v H de Lange; C C Carree, 65 jr. wed van A Corbijn van Wil- lenswaard: C J Verbeek, 61 jr, wed van D J Steenman: W M Elands, 43 Jr. vrouw: C H Koster. 71 jr. man: J Wijnands, 68 Jr. echtgen v H C Granneman: H Jacobsen, 71 Jr, vrouw; A Wassenaar, 61 jr, man. Jongen (12 jaar) bolst op Aalmarkt tegen auto Gistermiddag omstreeks twaalf uur is de 12-jarige scholier Otto Smelt met zijn fiets op de Aalmarkt, ter hoogte van Vroom Dreesmann, in botsing ge komen met een personenauto. De scho lier reed op de Aalmarkt richting Boom- markt, toen hij met zijn stuur in aan raking kwam met dat van iemand naast hem. Hij verloor de maoht over het stuur en kwam in aanraking met een personenauto die uit tegenovergestelde richting van de riohting Vismarkt nader de. De jongen viel en werd met een diepe hoofdwond door de E.H.D naar het academisch ziekenhuis vervoerd. Het dorp Rwadaware bij Sentanl In Ne derlands Nieuw-Guinea heeft aan het op te richten nationaal museum een daar gevonden bronzen klokvormig voorwerp van meer dan 1500 jaren oud afgestaan. Het voorwerp stamt uit de Dongson- bronsperiode, genoemd naar de voor naamste vindplaats van dergelijke voor werpen, Dongson in Tonkin. Reeds eer der zijn in die omgeving bronzen bijlen luit die periode gevonden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 4