SENSATIONELE OMMEKEER IN HET SCHEREN: NIEUWE schoenen die tegen een stootje kunnen EEN BIJRIJDER DUSTER PIECK NEÏÏE JUFFROUW E Omdat moeder in de eerste plaats vrouw is... het mesie dat u niet voelt! VROOM DREESMANN 2931 14.90 NIEUWE LEIDSCHE COURANT 10 DINSDAG 9 MEI 196 9.95 .228 TeMowi 209 >0 gemeente rijnsburg Burgemeester en wethouders Rijnsburg maken be kend, dat in verband met de gedeeltelijke invoering de vijfdaagse werkweek met ingang van 13 mei a s. de gemeentesecretarie, het kantoor van de gemeente ontvanger, alsmede het kan toor van de dienst van ge meentewerken om de twee weken op zaterdag gesloten zal zijn. Deze sluiting geldt derhalve de zaterdagen 13 en 27 10 en 24 juni, 8 en 22 juli. 5 en 19 augustus, enz. Uitsluitend voor het doen aangiften van geboorten overlijden zal op deze zaterdagen het bureau van de burgerlijke stand ge opend zijn van 9.00 tot 9 30 De uren waarop bovenge noemde kantoren op andere werkdagen voor het publiek zijn geopend, worden gewij- ~:~J 8.30 tot 12.00 uur. Voor direct gevraagd: goed kunnende werken. Leeftijd liefst tussen 20 en 40 Jaar. Elke dag v. 9-1 uur Aanmelden: tussen 5 en 6 u. Hooigracht 58. Wij vragen een meubelmaker of mach. houtbewerker Hoog loon. Zaterdags vrij. CASTELIJN Meubelen en Betimmeringen Past. v. d. Piaatstr. 34a Rijpwetering. Tel 01712.342 zigd i gemeente rijnsburg Burgemeester en wethouders van Rijnsburg maken be kend, dat in verband met de gedeeltelijke invoering van de vijfdaagse werkweek de spreekuren van de burge meester en de directeur van gemeentewerken ingaande 16 mei a.s. wekelijks zullen worden gehouden op dins dag. en vrijdagmorgen van 10.00—11.00 uur. Op zaterdag 13 mei wordt geen spreekuur gehouden. Voor al uw timmerwerk, verbouwingen etc. Timmerbedrijf J. D. DE BOOIJ Berkenkade 29. Leiderdorp Vraagt prijs, tel. na 6 uur Gevraagd Aankomende hulp in de wagenbouw Elektrisch kunnende lassen. a. s. schalkers Nieuwe Beestenmarkt 32. FLINKE JONGENS gevraagd 14—18 jaar voor magazijnwerk Tijdelijk gevraagd: a) Typiste b) Telefoniste Gehuwd geen bezwaar. Soil. Telefoon 30225. Ook morgen brengen de advertentie» toeer veel nieutvs EEN JUFFROUW INTERNE HUISH. HULP Sollicitaties aan de geneesheer-directeur. N.V. van Cend Cr Loos te Leiden vraagt: a. CHAUFFEUR in het bezit van rijbewijs B.C.E. Voor houders van rijbewijs B.E. bestaat de moge lijkheid om in het bedrijf te worden opgeleid. b. Een administratieve kracht Palace- en Rembrandt Hotel Noordwijk aan Zee vragen: a. KOFFIEJUFFROUWEN b. KAMERMEISJES c. KAMERWERKMEISJES d. CHEF DE PARTIE e. CHEF DE RANC f. VOLONTAIR KANTOORBEDIENDE Sollicitaties aan de Directie. De stichting „DE OPBOUW", algemene instelling voor kinderbescherming, zoekt voor haar tehuis voor zwak begaafde meisjes „Breevecht" te Nigtevecht (bij Weesp) EEN LEIDSTER Leeftijd niet beneden 23 jaar. Salaris van 2506— tot 3500.— per jaar boven vrije voe ding, inwoning en bewassing. Het beginsalaris is afhan kelijk van ervaring en opleiding. Vakantie 18 werkdagen per jaar. Voor hen. die geen opleiding hebben genoten, bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een cursus kinderbe scherming. i het bestuur, Burg. N.V. MEELFABRIEK ..DE SLEUTELS" v/h. DE KOSTER b CO te LEIDEN vraagt voor spoedige indiensttreding Leeftijd 23 - 35 jaar. Aanmelden Oosterkerkstraat 18 te Leiden. wil ze er graag mooi en aantrekkelijk uitzien, zodat haar man en kindeten trots op haar kunnen zijn. Daarom is er voor alle elegante moeders in Nederland maar één Moederdag-cadeau: Jovanda nylons. Ieder van de vijf nieuwe charmante Italiaanse kleuren zal een verrassing voor haar zijn. Hoe u zich tot nu toe ook hebt geschoren, zodra u Blue Gillette EXTRA gebruikt weet u wat perfekt scheren is. Alsof er geen mesje in het apparaat zit: zó zacht, zó gemakkelijk. U bent schoner en gladder dan ooit te voren. Blue Gillette EXTRA OVERAL VERKRIJGBAAR 5 stuks 0.90 10 stuks 1.75 GARANTIE: WIJ zijn er van overtuigd dat u zich met Blue Gillette EXTRA schoner en prettiger scheert dan op welke andere wijze. Deelt u na een proefneming onze mening niet, retourneer dan het aangebroken pakje aan Sillette, postbus1710te Amsterdam en u krijgt het volle bedrag terug. VOOR ADVERTENTIESTelefoon 31441 Stevige kindermolières in glad of geprent juchtleder. Voorzien van lederen voering en zeer buigzame, ijzersterke crêpe zool. Maten 27-28 2 90 32 36 f6,90

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 10