£eicUe 6oma/nt Berlijn loopt Muur omver E Bon: 2 11 16 Door de mand P D-warenhuis Jmuiden moet dicht 3 4 13 14 15 2950. c Vrijdag 10 november 198£ 81ste jaargang no. 24570 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv advertenties; 071 -134941 tbv. redactie Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee Losse nummers f. 1,10 HET WEER Perioden met zon en droog. Minimumtemperatuur circa 10, middagtemperatuur rond 15 graden. Matige, aan de kust af en toe krachtige zuidelijke wind, in de avond afnemend. Zondag overwegend zonnig en zacht met middagtemperatu- ren van ongeveer 14 graden. rRECHT Vroom en Dreesmann is van plan het warenhuis IJmuiden per februari 1990 te sluiten. Ook zouden 21 van de supermarkten in de V D-warenhuizen worden opgeheven. >t is nog niet bekend hoeveel arbeidsplaatsen er door deze litingen verdwijnen. V D-directeur Kessels heeft het waren- lispersoneel vanochtend in een satelliet-tv-uitzending op de jogte gesteld van de plannen. Het concern zou vanmiddag een rsbericht uitgeven. de zomer van 1988 lanceerde V D nog het plan om wegens n ingrijpende reorganisatie van de toen verliesgevende wa- nhuizen 1.400 arbeidsplaatsen te schrappen, waarvan 950 door dwongen ontslagen. Na hectische besprekingen kwam het ncern de vakbonden tegemoet door toe te zeggen zich „maxi- aal in te spannen" om gedwongen ontslagen te voorkomen. Bij warenhuizen werken ongeveer 20.000 mensen. Een apartementengebouw raakte in vuur en vlam door de brandende kerosine. FOTO: AP Straaljager stort op flat ATLANTA In de VS is vannacht een straaljager van de Amerikaanse marine neer gestort op een buitenwijk van Atlanta. Een persoon is daarbij om het leven gekomen en vijf. personen worden vermist. Minstens tien mensen, waar onder de piloot die zich met zijn schietstoel uit de Corsair AE-7E wist te redden, raakten gewond. Volgens ooggetuigen explodeerde het toestel dat een oefenvlucht uitvoerde in de lucht, maar dit is door de Amerikaanse marine niet be vestigd. Oud - N V V - voorman Kloos overleden UTRECHT Oud-voorzitter André Kloos van het Neder lands Verbond van Vakvereni gingen één van de voorlo pers van de FNV is eergiste ren overleden. Hij is 67 jaar ge worden. Kloos trad kort na de oorlog in dienst van het NVV, waar hij eerst wetenschappelijk werk verrichtte. Van 1965 tot en met 1971 was hij voorzitter. De acht jaar daarna functio neerde hij als voorzitter van de VARA, waarna hij voorzitter werd van de Omroepraad. Pagina 4: André Kloos was on gekend populair Mariniers van het wad gered PIETERBUREN Eenentwintig mariniers die 2,5 kilometer uit de kust bij Pieterburen aan het wadlo pen waren, zijn gisteren ingesloten door het water. Twee helikopters van de Leeuwarder vliegbasis moes ten er aan te pas komen om de groep te redden. De mariniers wa ren onder leiding van een gids aan de tocht begonnen. Toen het weer plotseling verslechterde en de groep ingesloten raakte, riep de gids de hulp in van de kustwacht. Het wa ter kwam door de weersverande ring plotseling snel op waardoor de groep in problemen raakte. OOSTDUITSERS VIEREN „FEEST VAN DE VRIJHEID" L BERLIJN Inwoners van Oost- en West-Berlijn hebben de Muur, de gehate afscheiding tussen Oost en West, 'omver gelopen'. Nadat gisteravond de Oostduitse leiders de grenzen met de Bondsre publiek voor het eerst sinds 1961 openden, speel den zich in Berlijn uiterst emotionele taferelen af. Vanuit Oost en1 West liepen mensen massaal door de anders gesloten grensovergangen naar 'de an dere kant'. Duizenden mensen beklommen de Muur, 28 jaar lang het symbool van onderdruk king en Europese deling. Het „Feest van de Vrijheid" in Berlijn duurde vanoch tend nog altijd voort. Het vrije reizen tussen Oost- en West-Berlijn, dat om apht uur had moeten eindigen, werd noodgedwongen ver lengd. De visumkantoren in Oost-Berlijn, waar de Oost duitsers voortaan hun pa pieren krijgen voor een be zoek aan West-Berlijn, wer den bestormd en konden de vele verzoeken niet aan. Vanochtend werd verwacht dat deze situatie tot het middaguur zou duren. Hon derden Oostberlijners ston den voor de Bornholmer brug te wachten om naar West-Berlijn te kunnen oversteken. Ook auto's ble ven naar het westelijke stadsdeel rijden. Toen Oostduitsers gister avond voor het eerst in hun leven vrijelijk de grens konden passeren, vielen be woners van de verdeelde stad elkaar geëmotioneerd in de armen, kurken van flessen 'Sekt' knalden en vuurwerk werd afgestoken. De Westduitse bondskanse lier Helmut Kohl heeft van morgen zijn (ook al) histori sche bezoek aan Polen afge broken om in Bonn een spoedbijeenkomst van de regering bij te wonen over de situatie in de DDR. „Het is een historisch moment voor Duitsland", aldus Kohl tijdens een ingelaste pers conferentie gisteravond in Warschau. Volgens zijn woordvoerder zal Kohl Een jonge Oostduitser ging de gehate Muur, het bouwwerk van ex-partijleider Honecker, vannacht met een hamer te lijf. Hij was niet de enige. op de Muur. Op de achtergrond is de Brandenburger Tor te morgen naar Polen terug keren om zijn bezoek voort te zetten. Kohl was gisteren in Warschau aangekomen voor een bezoek van zes da gen. Het Westduitse ministerie van binnenlandse zaken heeft al laten weten dat de Bondsrepubliek bereid is alle Oostduitsers op te ne men die de pas geopende grens oversteken. Tijdens FOTO: EPA een vergadering in de Bondsdag begonnen parle mentariërs gisteravond, na het horen van het nieuws over de 'val' van de Muur, spontaan het volkslied te zingen. In Washington verwelkom de het Witte Huis bij monde van woordvoerder Fitzwa- ter het besluit van de DDR. „De Oostduitse beslissing zou een belangrijke stap kunnen zijn in de" richting van vreedzame en evolutio naire democratische her vormingen. Het lijkt een positief antwoord op de wensen die de Oostduitse bevolking de afgelopen paar maanden zo krachtig heeft verwoord", aldus Fitzwater. De Amerikaanse president Bush riep de Oostduitsers echter wel op om in eigen land te blijven en daar voor democratie te vechten. Ondanks het feit dat het voor DDR-burgers niet meer nodig was om de vluchtroute via Tsjechoslo- wakije te nemen, vermin derde de stroom vluchtelin gen niet. Bij Schirnding in Zuid-Beieren passeerden tot vannacht nog steeds elk uur honderden mensen de grens. Er stond en file van zes kilometer over twee rij banen. In totaal zijn sinds 5 november, toen de visum plicht voor Tsjechoslowakije werd ingetrokken, alleen al via deze route meer dan 55.000 DDR-burgers naar de Bondsrepubliek getrokken. Pagina 5: Oostduitsers dansen op Berlijnse Muur Ook in Engeland sterft vee na lood- vergiftiging LONDEN Een interna tionaal misdaadkomplot zit achter de verkoop van met lood vergiftigd rijste- voermeel, na het eten waarvan in Nederland en Groot-Brittannië tiental len koeien zijn gestorven. Dat heeft de Britse minis ter van landbouw John Gummer gisteren gezegd. De Britse regering heeft 940 boerderijen vooral in het zuid westen een verkoopverbod van melk, boter en kaas opge legd, nadat 18 koeien aan lood- vergiftiging waren gestorven en veel koeien vergiftigings verschijnselen vertoonden. In Nederland zijn 12 koeien in Friesland en Groningen na het eten van door het veevoeder bedrijf Slump uit Stroobos ge leverde brokken gestorven. Het lood is met zeer grote waarschijnlijkheid in het voer terechtgekomen via een bul- klading rijstevoermeel, die in de haven van Antwerpen was aangevoerd. Volgens de Britse regering werd al in Antwer pen ontdekt dat de uit Burma afkomstige lading vergiftigd was en werd het spul doorge stuurd naar Nederland om te worden vernietigd. In plaats daarvan ging het echter door verschillende handen en werd het uiteindelijk verkocht in Nederland en Groot-Brittan- nië. EG-landbouwcommissaris Ray MacSharrv heeft een on derzoek naar de zaak gelast. Slump heeft vanochtend in kort geding een voorlopige schadevergoeding van twee miljoen gulden geëist van de leveranciers van zijn grond stoffen. De leveranciers zijn Drogerij Marknesse in Dron- ten, Roveghra in Lekkerkerk en D.M. de Bruyn in Waspik. Volgens Slump heeft Rovegh ra een wanprestatie geleverd door de levering van de met lood vergiftige grondstof en hebben de andere bedrijven als tussenhandel meegewerkt. Mogelijk zou ook de Töpfer in Hamburg worden gedagvaard als de oorspronkelijke eige naar van de lading. 20 PAGINA'S „Begrip" voor motieven trouwviering homofielen 'Vrouw vriendelijker' test levert weinig meer vrouwen op Leuren met je schizofrene kind Van Velzen ziet Tebbenhoff niet als echte bedreiging Pancras-West klaagt over parkeerbeleid Leiden moeten Leimuiden aantrekkelijk maken Oegstgeest heeft eigen Big Band Th. van Duijnhoven nieuwe wethouder Warmond Soul zonder ziel bij Terence Trent D'Arby I I GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE FILM KUNST/RTV SPORT LEIDEN/REGIO 13/14/15/16/ BOEKEN KERKDIENSTEN RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU ollemansrit door Leiden .EIDEN Maar liefst vier auto's, een 76-jarige voetganger, wee Leidenaartjes en een verkeersbord zijn gistermiddag in' anraking gekomen met vermoedelijk een 22-jarige Leidse auto- nobilist. De man, die volgens getuigen onder invloed van alco- >1 achter het stuur zat, begon zijn dollemansrit op de Haven- •ug. Hij reed weg uit parkeerstand, maakte een draai van 270 aden en ramde met zijn achterkant een geparkeerd staande uto. )e tocht voerde richting de Oude Herengracht. Een 76-jarige 'oetganger stak de weg over en werd geschept. De man is met en sleutelbeenfractuur en diverse kneuzingen overgebracht laar het Academisch Ziekenhuis Leiden. Verder rijdend over de )ude Herengracht raakte de man uit koers en ramde een gepar- leerde auto. Bij de Julianastraat en Maresingel aangebeland, 'ergat de man de bocht te nemen. Hij knalde op twee Leide- laartjes en reed ze ondersteboven. De man bleef echter op het laspedaal trappen en kwam uit in de Marnixstraat. lier verloor hij opnieuw de macht over het stuur en botste twee ceer op geparkeerde auto's. Bij de Willem de Zwijgerlaan aange komen schoot hij over de berm en reed een verkeersbord om- 'er. Twee banden raakten lek. Inmiddels was de auto dermate n de kreukels geraakt dat verder rijden geen zin meer had. De uto haalde nog 150 meter. Op het Zwartepad liet de man de vagen achter en vluchtte. De politie heeft de auto in beslag ge- lomen. De bestuurder is nog niet aangehouden. (ADVERTENTIES) ORIGINEEL ENGELSE CHESTERFIELD ïjoiiseofMilliain Verkiezingen in Namibia Een vrouw van de Ovahimba- stam, die vol gens traditie haar lichaam met vet heeft In gesmeerd, brengt in een kiesbureau in het noord-wes ten van Namibia haar stem uit. Een medewerk ster van de De mocratische Turnhalle Allian tie, één van de deelnemende partijen, legt haar uit welk hokje ze moet aankruisen. FOTO: AP Pagina 7: VN verscherpt be waking Nami bia. Het heeft enige maanden geduurd voor de daders zijn gepakt, maar negen jongelui hebben een hele tijd met vervalste blanco spoorwegbiljetten gereisd. Ze hadden vorig jaar een pakje met 516 blanco spoorwegbiljetten ontvreemd. Daarvan maakten ze in een handomdraai Tiener Toerkaarten met be hulp van een personal computer. Er zijn 380 blan co kaarten teruggevonden. De zaak kwam aan het rollen, toen de spoorwegpolitie twee jongeren in de trein aanhield, die de valse kaarten gebruikten. U leest dit vandaag in de Leidse Courant, op welke onvervalste krant u een (proefabonnement kunt nemen om te lezen wie er straks hopelijk allemaal nog meer door de mand gaan vallen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: AUTOVERHUUR F.PRANGEC3S Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-094040 Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. Verdeeld advies over reiskostenforfait DEN HAAG Zoals verwacht is de commis- sie-Brokx die de regering moest adviseren over de afschaffing van het reiskostenforfait, er niet in geslaagd tot een unaniem standpunt te ko men. De commissie bracht vandaag een ver deeld advies uit aan de ministers Kok (finan ciën) en Maij-Weggen (verkeer en waterstaat). De werkgevers en het hoger personeel vinden dat de belastingaftrek van woon-werkverkeer gehandhaafd moet blijven. FNV en CNV heb ben geen bezwaar tegen een geleidelijke af schaffing. De FNV wil echter nog even met de maatregel wachten - het nieuwe kabinet is van 'plan daar in 1990 mee te beginnen - om bedrij ven de gelegenheid te geven na te denken over een eigen vervoersregeling voor het personeel. Telefoop (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd CcldócSouoant

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1