CcicUc ©omcuit Macht blijft bij de partij FILMPJE VOL Bon: 2 3 4 5 11 12 13 15 Terloops 1SL ^im Kok krijgtaktetas je' vol kritiek mee V10 komt onder 'ranse vleugels O*-' Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 upr, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G J. Onvlee. Donderdag 19 oktober 1989 81ste jaargang no. 24551 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Losse nummers f. 1,10 Veel bewolking, vooral in de nacht en ochtend wat regen. Minimumtemperatuur circa 10, middagtemperatuur rond 16 graden. Vrij krachtige zuid westenwind, aan de kust hard. Vooruitzichten voor zaterdag tot en met dinsdag: wisselval lig, af en toe regen en tijdelijk meer wind. (Van onze parlementaire redactie) ;N HAAG De fractielei- ■s van CDA en PvdA, De es en Kok, zijn vandaag on- leiding van informateur bbers verder gegaan met de jerhandelingen over een re- ;rakkoord. beide partijen op hoofdlijnen ben ingestemd met het ontwerp- ,oord van Lubbers, wordt ver- ;ht dat de informateur maandag definitief voorstel kan presente- Het gaat dan om een stuk waar fracties alleen nog ,ja' of ,nee' te gen kunnen zeggen. De PvdA deed er bijna een etmaal langer over dan het CDA oip door de bocht te gaan. Gisteravond, na bijna drie dagen vergaderen, gaven ook de socialisten het groene licht. Weliswaar kreeg PvdA-onderhan- delaar Wim Kok een „klein aktetas je" met wijzingsvoorstellen mee, maar daar zit niets bij wat voor ech te problemen kan zorgen. „In de verkiezingscampagne hebben wij nooit ononderhandelbare strijdpun ten op tafel gelegd en dat doen wij nu ook niet", zei een zichtbaar ver moeide Kok gisteravond. Op een aantal punten heeft de PvdA zich al bij voorbaat gewonnen gegeven. De eis van het CDA dat een bevriezing of verlaging van de uitgaven voor defensie in de jaren na 1991 wordt gekoppeld aan de uit komsten van onderhandelingen over internationale wapenbeheer sing, wordt ingewilligd. Desondanks vindt Kok dat hij een goed resultaat heeft geboekt. „Wat er nu ligt, is immers duidelijk winst vergeleken bij de huidige situatie". Kok doelde erop dat CDA en VVD hadden af gesproken de uitgaven nog ten min ste vier jaar lang te verhogen, ter wijl ze nu alleen in de eerste twee jaar met slechts 0,6 procent omhoog gaan. Pagina 3: PvdA laat koppeling vanaf 1 juli vallen Max van der Stoel Van der Stoel krijgt geen visum voor Praag DEN HAAG Oud-minister van bui tenlandse zaken mr. M. van der Stoel, die als voorzitter van het Nederlands Helsinki Comité op 14 en 15 oktober Praag had willen bezoeken, heeft geen visum gekregen. Hij was van plan be sprekingen te voeren met leden van het Tsjechoslowaakse Helsinki Comité van oud-minister Jiri Hajek. Van der Stoel noemt de weigering „een evidente schending" van de slotverklaring van de Weense Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) waarin staat dat mensenrechtenorgani saties geen belemmeringen in de weg foto: anp zullen worden gelegd. Kerstmis weer officiële feestdag in Litouwen MOSKOU Na meer dan vijf decennia van strikt atheïstisch overheidsbeleid heeft het Litouwse parlement besloten het kerstfeest weer tot officiële feestdag te maken, heeft het Russische persbu reau TASS bekend gemaakt. Ook 1 no vember, Allerheiligen, de traditionele dag waarop de Litouwers hun doden herdenken, zal in ere hersteld worden. Het Litouwse parlement bepaalde dat 1 november en 25 december officiële vrije dagen in de republiek zullen worden. Volgens afgevaardigde Ludvicas Sabutis is het „de^eerste keer" dat een christelij ke feestdag tot officiële feestdag wordt in Litouwen. Van de 3,6 miljoen inwo ners van de Baltische republiek zijn 3 miljoen katholiek. LSMEER TV10 heeft een constructie gevon- i om helemaal buitenlands te worden. Deze ek zal het 'sterrennet' een overeenkomst sluiten de Franse commerciële zender TF1, zo meldt vandaag uitgekomen vakblad Adformatie. 10, dat volgens de voorzitter van het Commissa- at voor de Media zijn 'geboortefout' nooit zou nnen herstellen, verdwijnt in de nieuwe con- uctie geheel. Er komt een consortium voor in de ats van Joop van den Ende Productions, het nerikaanse NBC, het Zweedse Esselte en het snse TF1. De verantwoordelijkheid voor het uit- den van de programma's (gemaakt door de pro- diemaatschappij van Van den Ende) zal bij TF1 men te liggen; daarmee verwachten de betrokke- aanspraak te kunnen maken op eenzelfde juri- che behandeling als RTL-Veronique. lelte is bij de constructie betrokken omdat dit »eedse bedrijf namens TV 10 de contracten met de derlandse kabelexploitanten heeft gesloten. En C is blijkbaar zo enthousiast geraakt over Van Ende, dat de Amerikanen na een minderheids- ng in de prodüktiemaatschappij van Van den de, nu ook een belang in de nieuwe commerciële ider willen nemen. or TV 10 begon de tijd te dringen. Op 28 oktober leten de eerste uitzendingen de lucht ingaan, en adverteerders hebben Van den Ende en de zij- onder zware druk gezet om voor die datum te men met een vertrouwenwekkende juridische istructie, die in elk geval het doorgaan van de zendingen zou garanderen en, als het enigzins ook het behalen van aantrekkelijke kijkcijfers, woordvoerder van TV 10 weigerde vanochtend jc commentaar. Het Commissariaat voor de Media emt d.e toekomst van TV10 nog een raadsel. „Als 10 het belangrijk vindt dat het Commissariaat or de Media zijn standpunt wijzigt moeten zij ons |el informeren", aldus een woordvoerder, agina 3: NOS wilde TV10 overnemen Even voor zes uur Nederlandse tijd werd het ruimteveer Atlantis met vijf beman ningsleden aan boord gisteren vanaf Cape Canaveral de ruimte ingeschoten. foto: afp Galileo op weg naar Jupiter CAPE CANAVERAL Ongeveer zesen eenhalf uur na de geslaagde lancering van het Amerikaanse ruimteveer Atlantis heb ben de vijf bemanningsleden vannacht het onbemande ruimteschip Galileo de ruimte in gebracht. De Galileo is daarmee begon nen aan een reis van zes jaar naar de pla neet Jupiter om daar waarnemingen te doen. Het ruimteschip heeft anderhalf mil jard dollar (ruim drie miljard gulden) ge kost, en is daarmee het duurste onbemande ruimteschip dat ooit is gelanceerd. De be manning van de Atlantis zal tijdens de vlucht, die vijf dagen zal duren, nog een aantal medische experimenten uitvoeren. NIEUWE DDR-LEIDER KRENZ: OOST-BERLIJN „Gewone" Oostduitsers en leden van de opposi tie hebben sceptisch ge reageerd op de benoe ming van hun nieuwe leider Egon Krenz en twijfelen eraan of hij wel de juiste man is om hun communistische land naar echte hervor mingen te leiden. De 52-jarige Krenz heeft di rect na zijn verkiezing „ver anderingen" beloofd, waar over overleg zal worden ge pleegd met de bevolking. Ook verklaarde hij dat de partijleiding het contact met de massa had verloren. De nieuwe partijleider liet ech ter meteen weten dat aan de oppermachtige positie van de communistische par tij, de SED, niet zal worden getornd. Als eerste officiële daad bracht Krenz vanmor gen een bezoek aan de ar beiders van een machine- werktuigfabriek in Oost- Berlijn. De Oostduitse kranten heb ben zich vanochtend ont houden van commentaar op de machtswisseling in de top van de partij. Zij vol stonden in hun berichtge ving met melding van de officiële verklaring die het centraal comité van de par tij gisteren na afloop van de speciale zitting deed uit gaan. Daarnaast werden de toespraak van Krenz en het gelukwenstelegram van Sovjet-leider Michail Gor- batsjov afgedrukt. Onafhankelijke oppositie groepen zeiden na de be noeming dat de voormalige veiligheidschef Krenz even zeer tot de oude aanhangers van de harde lijn behoort als de man wiens plaats hij heeft ingenomen. „Het is onwaarschijnlijk dat Egon Krenz de hervormingsbe weging in Oost-Duitsland in beweging zal zetten. Hij is tenslotte verantwoordelijk voor veel dingen in Oost- Duitsland die hem erg ver dacht maken", zo zei „Neues Forum", de grootste oppositiebeweging in de DDR, in een verklaring. Pagina 6: Alleen een sim pele persoonswisseling is niet genoeg einig stress en overwerk 'orzaak van ziekteverzuim JMEGEN Mensen die weinig overwerk doen, zijn veel va- r kortdurend ziek dan degenen die veel moeten overwerken, itzelfde geldt voor mensen die weinig stress in hun werk on- rvinden: zij zijn verhoudingsgewijs ook vaker voor korte duur vezig dan leidinggevenden met een hoge werkbelasting. Dat n opmerkelijke conclusies uit het promotieonderzoek .Deter- nanten van veelvuldig kortdurend ziekteverzuim'," waarop s M.J.D. Schalk op 24 oktober aan de Katholieke Universiteit Nijmegen promoveert. Schalk heeft voor zijn onderzoek twee ir lang negen grote bedrijven onderzocht op het ziektever- im. Volgens Schalk missen degenen die vaak kortdurend ziek n de uitdaging in het werk. Daarom zouden mensen met een ge opleiding geen te gemakkelijk werk moeten doen. uba krijgt zetel in Veiligheidsraad CW YORK Cuba is gekozen tot niet-permanent lid van de ftien zetels tellende Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. :t is de eerste maal sinds zijn revolutie van dertig jaar geleden t Cuba de Latijnsamerikaanse landen in de V-raad mag verte- nwoordigen. Daarvoor heeft Cuba twee maal, in 1956 en 1947, deel uitgemaakt van de raad. De Verenigde Saten, een van de jf permanente leden van de V-raad, hebben zich niet openlijk ïrzet tegen de verkiezing van Cuba. slaat rouw asjesrover EIDEN Een 18-jarige :idse is gisteravond op de ■eestraat van twee tassen be- ofd. De vrouw fietste daar nd negen uur toen een naap van 15 a 20 jaar haar houdertas weggriste en een astic tasje uit haar hand ruk- Daarna ging hij er te voet indoor richting Langebrug. vrouw snelde de jongen op fiets achterna en wist hem te halen. Toen ze hem een intal klappen had gegeven ierp de jongen de schouder- weg en ging er met het astic tasje met daarin een ójkerbroek vandoor. (ADVERTENTIE) ahoy'r-dam NAAR AMERIKA (GEHEEL VERZORGD) OPEN VAN 11 00 - 22 00 UUR ZAT EN ZOND, (ADVERTENTIE) ALS BESTE GETEST Vandaag gebracht, morge '10/15 cm mat of glanzend ,R AïlS fliptotoalbum STADSPRIJZEN - DORPSSERVICE FOTO «OM hifi T» - 1 KANTOORARTIKELEN TIJDSCHRIFTEN Het bovenste deel van de Interstate 880 Freeway stortte op de lager gelegen weg. Dit leidde tot de dood van minstens 250 mensen en reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. foto: ap In San Francisco wordt onverminderd doorgezocht SAN FRANCISCO Met behulp van getrainde honden en speciale ge luidsapparatuur is het zoe ken naar slachtoffers en overlevenden van de aardbevingsramp bij San Francisco vandaag door gezet. Aan zeker 270 men sen heeft de ramp het le ven gekost, terwijl nog ruim 85 mensen worden vermist. Zo'n 1.400 men sen hebben door de ramp verwondingen opgelopen. Er bestaat weinig hoop dat nog overlevenden worden gevon den onder de enorme blokken beton en staal van het inge zakte bovendeel van de dub- beldeksweg naar de brug over de baai tussen San Francisco en Oakland. De meeste doden, circa 250, vielen op die twee verdiepingen tellende weg, waar een 1,5 kilometer lang gedeelte van de bovenste weg op de onderste viel en tiental len auto's verpletterd werden. Het aantal van 250 doden is slechts een schatting, geba seerd op het aantal verpletter de auto's, waarbij ervan wordt uitgegaan dat in de meeste voertuigen maar een persoon zat. De dubbeldeksweg, de In terstate 880, dateert uit de ja ren vijftig en is een van de oudste snelwegen in het ge bied. De gouverneur van Cali- fornie, George Deukmejian, die inderhaast terugkeerde van een bezoek aan de Bonds republiek, meent dat bij de bouw van de weg onvoldoende rekening is gehouden met aardbevingsgevaar. Hij heeft een onderzoek aangekondigd naar constructiefouten. De be ving heeft een schade veroor zaakt die wordt geschat op meer dan twee miljard dollar. President George Bush heeft het gebied rond San Francisco tot rampgebied verklaard en gezegd dat alles zal worden ondernomen om de schade te herstellen. De president zal waarschijnlijk morgen of za terdag een bezoek brengen aan het rampgebied. Pagina 5: San Francisco her stelt zich. Voedingsraad: eet vaker vis UTRECHT Eet een of twee keer in de week vis en meer linolzuurrijke produkten, zo adviseert de Voedingsraad. De raad heeft een notitie uitge bracht in aanvulling op het rapport „Voeding in relatie tot coronaire hartziekten" uit 1982. Volgens de raad valt voor de Nederlandse bevol king de grootste gezondheids-, winst op het gebied van de voeding te halen uit minder vet eten en het terugdringen van verzadigde vetzuren in de voeding. Bij grote viseters, zo als de Eskimo's, is de sterfte aan hart- en vaatziekten laag. In Nederland vormen deze ziekten nog steeds de belang rijkste doodsoorzaak. Choleste rol is daarbij een van de boos doeners. Belgische F-16's botsen in de lucht ANKARA In het westen van Turkije zijn de afgelopen nacht twee Belgische F-16 straaljagers in de lucht met el kaar in botsing gekomen en neergestort.) Bij het ongeluk dat plaatsvond in het bergach tige gebied Van de provincie Manisa, kwamen de beide pi loten om het leven. Een her der was getuige van de botsing en zag de toestellen neerko men. De F-16's waren op weg naar een basis in de noordelij ker gelegen provincie Balike- sir om daar brandstof bij te tanken alvorens naar België te vliegen. Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 e en 15.00 uur, telefoonnr.071-122248 en u nabezorgd. Peruanen gestorven na vleermuizebeten CUSCO In het mijnstadje Choque in het zuidoosten van Peru zijn zestig mensen gestor ven aan hondsdolheid na te zijn gebeten door vleermuizen. Dit zeiden vandaag de plaatse lijke autoriteiten van het na bijgelegen Cusco. Volgens hen liepen ongeveer 900 mensen vleermuizebeten op. De lande lijke gezondheidsdienst in Lima heeft inmiddels zo'n 11.000 doses met anti-rabies- vaccin naar het plaatsje ge stuurd. De „gigantische en angstaanjagende" dieren oefe nen een ware terreur uit on der de 3.000 inwoners van Choque, aldus de zegsman. Hij voegde daaraan toe dat velen in paniek naar Cusco zijn ge vlucht, mede door geruchten als zouden de „vampieren van Choque" zich slechts in leven houden met „menselijk bloed". 26 PAGINA'S Amerikaanse priester vredesactivist Philip Berrigan bij Nederlandse Ploegschaar beweging Nieuwe „allurestad" dreigt kille bedoening te worden Wie is er gek in de USSR? Aardbeving van 1906 was veertien keer zo sterk Leidse buurtvereniging presenteert leefbaarheidsplan voor de Oude Morsch Brandweer Hazerswoude zoekt vrouwen Smalspoor museum Valkenburg sober van opzet r-- Armetierig PSV gered door de gong GEESTELIJK LEVEN/OPINIE. BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE KUNST/RTV LEIDEN/REGIO1 SPORT 1 RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU Vaak krijgen wij van mensen, die onze krant niet kennen, maar hem terloops eens lezen het compli ment, dat hij zo overzichtelijk is ingedeeld. Een al gemeen katern, een deel met plaatselijk nieuws, een sport- en soms ook een apart kunstgedeelte. Een logische, plezierige indeling en - dat vinden ze dan ook een sterk punt - een bijzonder prettige en duidelijke opmaak, die noodt tot lezen. Veel men sen besloten daarom hun krant, waar ze lang aan verknocht waren, toch maar vaarwel te zeggen, ten behoeve van de Leidse Courant. Misschien bent u het wel met die mensen eens en hebt u terloops even de gelegenheid dat hieronder kenbaar te ma ken. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters; Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. CeidócSoiiACWit i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1