Honderden doden bij aardbeving Californië Bon: 2 3 4 9 15 In't nieuws SAN FRANCISCO OPNIEUW GETROFFEN Jelle Talsma eerste schipper in Warmond X L I V-MVUlNu /Ai '"T IA A P £eicUe (Bowuvnt Woensdag 18 oktober 1989 81ste jaargang no. 24550 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vi'. 18.00-19.00 uur, zal. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. HET WEER Half tot zwaar bewolkt en af en toe wat regen. Minimum temperatuur omstreeks 10 gra den. Middagtemperatuur onge veer 17 graden. Matige zuid westenwind Voor het week einde weinig verandering. Losse nummers f. 1,10 V® 'erdachten aanslag ambassade i 54 ran al weer op vrije voeten EN HAAG De twee mannen die gisteravond oor de Haagse politie werden aangehouden in >rband met een aanslag op de ambassade van an, zijn inmiddels vrijgelaten. Zij bleken niets iet de zaak te maken te hebben. De mannen, die it Bangladesh komen maar in ,Den Haag wonen, tpen op het moment van hun aanhouding met i fiets door de stad. etuigen hadden gezien dat er na de aanslag op ambassade twee mannen op een fiets waren eggereden. De politie heeft nog geen enkele dui- •lijkheid over dader noch het motief. Er werd bij ambassade een brandbom naar binnen gegooid, e schade beleef beperkt doordat de brandweer >t vuur snel kon blussen. Werkloosheid iets omhoog VOORBURG In de periode juli tot en met september wa ren gemiddeld 394.000 mensen werkloos. In de drie maanden stonden werklozen streerd. Dit heeft het Cen traal Bureau voor de Statistiek bekendge maakt. Dit jongste cijfer is niet gecorri geerd voor seizoens invloeden. ervoor 392.000 geregi- START GALILEO BLIJFT ONZEKER CAPE CANAVERAL Op Cape Cana veral zijn vanmorgen opnieuw voorbe reidingen getroffen voor de lancering van het ruimteveer Atlantis met aan boord de ruimtesonde Galileo. Maar mo gelijk kan een kou-front met regenval en onweer vandaag voor de tweede maal roet in het eten gooien. Meteorolo gen voorspelden de kans op het door gaan van de lancering, die is vastgesteld vanmiddag 17.50 uur Nederlandse tijd, op zestig procent. Vanmorgen werd even gevreesd dat de aardbeving in San Francisco voor onvoorziene problemen zou zorgen, aangezien een controlecen trum dat belast is met de besturing van de raket, midden in het rampgebied ligt. Jan Timman treft Karpov in finale LONDEN Jan Timman en oud-wereld- kampioen Anatoli Karpov hebben zich gis teren geplaatst voor de finale van het kan didaten-schaaktoernooi. Beiden wonnen de achtste en laatste partij van hun respectievelijke tweekamp in de halve finales. Timman (37) versloeg de En gelsman Jon Speelman in 54 zetten. Karpov (38), die tien jaar lang wereldkampioen was tot hij in 1985 door Gari Kasparov ont troond werd, zegevierde in 53 zetten over Artoer Joesoepov. Timman en Karpov zul len in maart uitmaken wie van hen in ok tober 1990 tegen Kasparov om de wereldti tel mag spelen. Pagina 9: Timman doorstaat stress met glans. fog eens 400 banen veg bij 'TT-Telecom EN HAAG PTT-Tele- >m wil een reorganisatie oorvoeren waarbij met ame het aantal staffunc- wordt teruggebracht. oor het verminderen van het ^ntal bestuurlijke eenheden illen de komende jaren 3400 inen verloren gaan. Dit aan- 1 komt bovenop het ver achte verlies van vijfduizend beidsplaatsen door digitalise- ng en automatisering. Bij Te- com werken 29.000 mensen, it een vertrouwelijke discus enota van de hoofddirectie ijkt dat de dertien telecom- stricten in Nederland zullen orden gebundeld tot vijf. Zo illen ondermeer Den Haag Rotterdam samengaan. De irectie van het districtskan- lor in Den Haag was vandaag iet bereikbaar voor commen- ar. Stap, lid van de landelijke roepsondernemingsraad van TT-Telecom, zegt zeer ver- itrust te zijn over de gevol- jen voor de werkgelegenheid. )e vakbonden willen zo spoe- !ig mogelijk duidelijkheid van Ie directie krijgen over de ge volgen van dit uitgelekte be- eidsvoornemen. Volgens J. )ekker van de AbvaKabo is liet duidelijk wat de prakti- :he consequenties zijn van ït voorstel van de directie, (j de cao-onderhandeling van it jaar is duidelijk afgespro- :n dat er geen gedwongen itslagen mogen vallen tot Datzelfde zullen we nu bij het inkrimpen en indelen van de staf", aldus lekker. 'olgens algemeen-directeur rs. B. Verwaayen van PTT- 'elecom is het stuk bedoeld 'reflectie met de achter- Volgens de PTT-topman lat de inhoud van het discus- iestuk „niemand buiten het idrjjf verder een bliksem in". Verwaayen zegt dat het |ebruikelijk is dat een grote ommerciële organisatie als de TT-Telecom zich om de paar aar afvraagt hoe de organisa- ie functioneert. Zwakbegaafde ivervallen ïn gedumpt in container tENKUM Een zwakbe- aafde man uit Renkum is in e nacht van zondag op maan- ag door onbekenden mishan- eld en vervolgens in een uilniscontainer gedumpt-. De lolitie heeft hem daar bij toe- al in bewusteloze toestand angetroffen, omdat zijn be en eruit staken. „Dat was een eluk, anders was hij met -het uil afgevoerd. Hij lag in een otentiële doodskist", aldus de olitie. De man ligt met kneu- ingen en een lichte snijwond i het ziekenhuis. De politie, ie de zaak hoog opneemt, ield vrij snel twee mannen an, maar die bleken niets met e zaak vandoen te hebben. Ajax wil schade UEFA-besluit op vandalen verhalen AMSTERDAM Ajax gaat angs juridische weg trachten le schade van de UEFA-ban ^an een jaar te verhalen op de (ooier van de ijzeren spijl tij lens de Europa Cupwedstrijd egen Austria Wien. De Am- terdamse club, die één seizoen ang geen duels mag spelen voor een Europees toernooi ladat de Oostenrijkse doelman 'oor een stuk van een tribune- ■rastering tegen diens rug 'as geraakt en het duel was lestaakt, heeft hiertoe via een idvocaat dagvaardingen doen litgaan. Reddingwerkers voeren een zwaar gewonde automobilist af. Op de achtergrond is te zien hoe de weg is ontwricht. (Van onze correspondent Jo Wijnen) SAN FRANCISCO Een zware aardbeving heeft vannacht het noorden van de Ameri kaanse staat Californië en vooral het gebied van de baai van San Francis co getroffen. Volgens de laatste berichten zouden zo'n vijfhonderd mensen om het leven zijn geko men. De ramp die zich vannacht om 01.04 uur Nederlandse tijd voltrok, vernielde brug gen, hoger geplaatste wegen, winkelcentra en andere ge bouwen. Een twee kilometer lange, op pilaren geplaatste oprit van de brug die Oak land met San Francisco ver bindt, stortte in en verplet terde tientallen auto's. Aan genomen wordt dat daarbij alleen al 200 doden vielen. Een amateur-videofilmer legde vast hoe een automobi list in het door de breuk ont stane gat van het wegdek reed. De automobilist bleef ongedeerd. In San Francisco ontstonden hevige branden, evenals in het bekende toeristische Fis herman's Wharf. Tientallen Victoriaanse huizen zijn in de as gelegd. Op het moment van de aardbeving die 20 tot 30 seconden duurde en een kracht had van 7.0 op de schaal van Richter, was de avondspits in volle gang. Dat droeg bij tot de enorme cha os die in het miljoenen in woners tellende baaigebied ontstond. Het epicentrum van de aardbeving lag op ongeveer 100 kilometer ten Op tv Er is sprake van grote scha de en slachtoffers in steden als Oakland, Berkeley, San Jose, Santa Cruz en de veel zuidelijker gelegen steden als Carmel en Monterey. De beving van gisteren was de zwaarste sinds 18 april 1906 toen een groot gedeelte van San Francisco werd ver woest en enorme branden het centrum van de stad vervolgens volledig in de as legden. Deskundigen zeiden vannacht dat de beving even sterk was als die zich vorig jaar in Armenië in de Sov jetunie voordeed. -Miljoenen Amerikaanse sportliefhebbers zagen de ramp gisteren letterlijk op hun televisiescherm gebeu ren. Ze maakten zich op om naar de derde wedstrijd van de World Series van het Amerikaanse baseball-kam- pioenschap te kijken; die ging, opmerkelijk genoeg, tussen een. team uit San Francisco en een team uit het op de oostelijke oever van de baai gelegen Oak land. Meer dan 60 000 bezoe kers hadden zich in het Candlestick Stadion in San Francisco verzameld. Dank zij de moderne constructie van dat bouwwerk werd niemand gewond. Burgemeester Art Agnos van San Francisco heeft de inwoners van zijn van elek triciteit en telefoon beroofde stad opgeroepen vandaag niet naar hun werk te gaan. De miljoenenstad is volko men ontwricht. Pagina 5: Aardbevings ramp al voorspeld WARMOND -Jelle Talsma uit het Friese Snakkerbu- ren kwam gistermiddag als eerste met zijn skütsje Zel- denrust aan in Warmond om zijn traditionele lading koemest af te leveren in het kader van de jaarlijkse Strontrace tussen Workum en Warmond. Loco-burge meester mevrouw C. Dalhuisen stond in park Groot Leerust klaar om hem als beloning voor zijn prestatie de eveneens gebruikelijke fles Kaagwater te overhan digen. Talsma had een aanzienlijke voorsprong op de nummer twee, Derk-Jan Marsman uit Apeldoorn, die ruim een uur later om kwart over drie in het park arriveerde, met het skütsje Holland se Nieuwe. Daarna moesten de Warmondse keermeester Hylke Tromp en de zijnen nog geruime tijd wachten op de andere deel nemers. Om vijf uur en later kwamen de volgende skütsjes aan: respectievelijk Siep Meijer uit Franeker met de Jonge Jasper, Pyt Kamstra met de Lege Walden en Dries Hamstra uit Grouw met de Vrouwe Afi. Pag. 13: Westenwind maakt overtocht moeilijk. HENK VAN DEN ENDE (ADVERTENTIE) -19 OKTOBER. AVRO NED. 2. KIJK EN DOE MEE. fv i\ V 1 '4 I Vicky Brown en Sylvia Ott vertellen over hun strijd tegen kanker. Kijk naar de aktie "OverLeven". Een boeiend en onthullend programma over 40 jaar strijd tegen kanker. De strijd waar u aan mee kunt doen. Drie radarcamera's op Rijksstraatweg WASSENAAR Op de Rijksstraatweg in Wassenaar zijn de af gelopen dagen voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van twee radarcamera's en één gecombineerde roodlicht/snelheids- camera in de middenberm ter hoogte van de Rozenweg. „Met deze maatregel wordt de pakkans aanzienlijk vergroot", zegt ad judant J. Smit, chef verkeerspolitie. De camera's die eind vol gend week operationeel zijn, worden bij toerbeurt in een van de zeven kasten geplaatst. „De vier overige lege kasten dienen ter afschrikking". Zowel verkeer in de richting Den Haag als Lei den kan met de nieuwe camera's worden gecontroleerd. Benzinepomp gesaboteerd WASSENAAR Onbekenden hebben in de nacht van maan dag op dinsdag een witte substantie gegooid in een ondergrondse tank van het Shell-benzinestation aan de Zijdeweg. Het slot van de dop van voorraadtank werd daarbij vernield. Vanochtend was nog niet bekend wat er precies in de tank terecht is geko men. De tank moet worden schoongemaakt, de schade bedraagt duizenden guldens. De politie vermoedt dat de actie is uitge voerd in het kader van de acties tegen de oliemaatschappij. Zo als bekend willen de actievoerders dat Shell uit Zuid-Afrika vertrekt. 18 PAGINA'S Kerktelefoon dreigt onbetaalbaar te worden Ook twee vermisten bij tankbrand zijn omgekomen Wat moet een leger zonder vijand? Onzekerheid over schade- h vergoeding na 7 chaos op beurs I Eric Vilé solliciteert naar eerste viool Bussen maken in Leiden reclame j j voor Groningse universiteit I I Ontwerpers: gewoon doen in de VS GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLANO ECONOMIE SPORT LEIDEN/REGIO 1 KUNST/RTV RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU Voetbal op tv Nederland 3, 20.00 uur: FC Groningen-Partizan Belgrado BRT 2, 20.00 uur: Anderlecht- Barcelona (onder voorbehoud). Vandaag in 't nieuws. Titel van onze dagelijkse ru briek op pagina 3, die voor zichzelf spreekt. Sla de pagina maar even om en u leest wat vandaag weer onze speciale aandacht vraagt. Telkens weer ver rassend, zoals trouwens de hele Leidse Courant voor iedereen elke dag weer - dus niet alleen voor wie hem de eerste keer leest! - een verrassing is. Immers waar kunnen we beter terecht voor het laatste nieuws van dichtbij en veraf, uit stad en land, uit kerk en wereld, compleet met commentaar en illustraties, dan bij de Leidse Courant? Zorg er daarom voor, dat u morgen ook weer kunt lezen, wat er „Vandaag in het nieuws" is. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar. de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnerr den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1