té. „Basisuitkering voor alle jongeren Twee doden bij brand op Deense veerboot Gauw lezen TOMATEN EN GEHAKT „Reiskostenforfait moet blijven bestaan" VV Volksoproer tegen Arnhemse drugshandelaren VANDAAG Ministers praten dollar fors omlaag £eicUe Gowuvnt Maandag 25 september 1989 80ste jaargang no. 24530 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. HET IAIEER Vannacht opklaringen en plaatselijk mist. Minimumtem peratuur omstreeks 10 graden. Overdag perioden met zon en droog. Middagtemperatuur on geveer 21 graden. Weinig wind. Zon op: 06.32; onder: 18.29. Scheveningqn hoog water: 0.30 en 13.06; laag water: 9.34 en 21.55 uur. kerkgangers ;akken door vloer WOLLE Zeven mensen raakten gisteren ge- ond toen zij samen met tachtig andere kerkgan- ;rs door een plankier zakten en in de anderhalve leter diepe orkestbak van het Zwolse schouwburg- umplex de Buitensociëteit terechtkwamen. Twee rouwen liggen in het ziekenhuis met een gecom- liceerde beenbreuk en een gescheurd bekken. De izoekers waren op weg naar de uitgang, nadat ze in dienst van de Vrije Evangelische Gemeente adden bijgewoond. De arbeidsinspectie is inmid- els een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ngeval. Volgens de politie is het niet uitgesloten at het inzakken van het plankier een gevolg is van t werkzaamheden die op dit moment worden uit- ;voerd om het complex te verbouwen en uit te reiden. Ook in het verleden werd over het plan- Een bezoeker van de kerkdienst kijkt in de orkestbak waar giste- ier heen gelopen om de uitgang te bereiken. ren ruim tachtig mensen in vielen. FOTO: PERS UNIE Dronken man spoor bijster op rotonde GIETEN Een 55-jarige man uit Winschoten was dit weekeinde op het verkeers plein in Gieten het spoor volkomen bijster. De man, onder invloed van alcohol, nam met zijn auto het ver keersplein linksom en keek zodoende tegen de achter kant van de ANWB-rich- tingborden aan. Hij kon daarom maar geen afslag Winschoten vinden en reed vier keer het zelfde rondje. Automobilisten dwongen hem vervolgens te stoppen. Hij kreeg na het afnemen van de bloedproef een rij verbod opgelegd. Zwitsers referendum over fietsbelasting SARNEN De kiezers in het Zwitserse kanton Obwalden heb ben gisteren bij referendum beslist dat de rijwielbelasting van 3,30 frank per jaar zal worden afge schaft. Een meerderheid van 2.428 tegen 275 stemde voor afschaffing van de belastingheffing, die jaar lijks 43.000 frank in het laatje bracht. Toch zal de afschaffing de kantonale overheid per saldo geld opleveren, omdat de registratie kosten voor de 13.000 fietsen weg vallen. De brandende kwestie kon overi gens maar veertien procent van de kiesgerechtigden naar de stembus lokken. Eén op de vijf mensen is ziek en ondervoed WASHINGTON Eén op de vijf mensen, ongeveer een miljard personen, lijdt aan een ziekte, heeft een slechte gezondheid of is ondervoed. Voor het overgrote deel le ven deze mensen in Afrika, Azië en La- tijns-Amerika. Dit staat in een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. In een toelichting zegt de directeur- generaal van de WHO, de Japanner Hiros- hi Nakajima, dat de ontwikkelde wereld over de mogelijkheden en de technologie beschikt om veel voorkomende ziekten uit te bannen. Volgens hem ontbreekt echter de wil om dit ook inderdaad te doen. Des ondanks is de gezondheidssituatie in de ontwikkelingslanden verbeterd. De ge middelde verwachte levensduur steeg de afgelopen jaren van 41 naar 59,7 jaar. Oorlogs misdadiger ^ischer jverleden )EN HAAG De begin dit lar vrijgelaten oorlogsmisda- iger Franz Fischer is dood. )e 87-jarige nazi overleed en- dagen geleden in zijn woonplaats Bigge, even ten uiden van Dortmund. Van- liddag wordt hij begraven, 'ischer was de laatste overle- ende van „de vier", later „de rie" en tot eind januari „de wee van Breda". 'ischer was onder meer ver- ntwoordelijk voor de depor- atie van meer dan 13.000 laagse Joden naar concentra- ekampen. Hij werd begin dit lar na een zeer emotioneel ebat in de Tweede Kamer sa- ïen met Aus der Filnten vrij- elaten en naar de Bondsrepu- liek uitgewezen. De „twee an Breda" werden na de oor ter dood veroordeeld we- oorlogsmisdaden, maar regen in het begin van de ja- en vijftig gratie: het vonnis rerd omgezet in levenslang. twee waren de laatste )uitse oorlogsmisdadigers die Nederland gevangen zaten. ,us der Fünten overleed al ort na zijn vrijlating, agina 3: Voormalig verzet :ageert opgelucht op dood Ischer RAPPORT WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA: DEN HAAG Studie beurzen en sociale voorzieningen voor jon geren moeten in één stelsel worden samen gebracht. De studiefi nanciering wordt daar toe overgeheveld van het ministerie van on derwijs naar sociale za ken. Zowel studenten als werk loze jongeren moeten aan spraak kunnen maken op een basisuitkering, die kan worden aangevuld met een rentedragende lening (stu denten) of een scholings- dan wel werkervaringsloon (werklozen). Dit is een van de aanbeve lingen uit het rapport „Ruimte voor Kwaliteit" van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA dat vanmorgen is gepresen teerd. De commissie die het rapport heeft geschreven, geeft aan welke taken voor de overheid in het onder wijs zijn weggelegd. Het rapport is bedoeld als een advies aan het CDA en aan christen-democraten die politieke verantwoordelijk heid dragen. In het rapport staat onder meer dat openbare scholen met behoud van hun ka rakter zelfstandig kunnen worden gemaakt. Zij zou den kunnen worden be stuurd door een commissie of worden ondergebracht in een particuliere organi- Eindtermen Eindtermen - de eisen waaraan een scholier na het doorlopen van een schooltype moet voldoen - voor het basisonderwijs wijst de commissie af. In het voortgezet onderwijs moeten zij minimaal zijn. Volgens de commissie dient de overheid globale eind termen voor een beperkt aantal vakken vast te leg gen, zodat er in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs een gemeen schappelijke basis ontstaat. ISHinRHHB Voorts wordt gepleit voor een gereguleerde vorm van bestuurlijke en organisato rische schaalvergroting om scholen de kans te geven hun taak zo goed mogelijk uit te voeren. Een verant woorde schaalvergroting wordt een waarborg geacht voor de bereikbaarheid van de scholen en een evenwichtige spreiding naar richting. De commissie meent ook dat het onderwijsaanbod een soepeler karakter moet krijgen. De starre scheids lijn tussen algemeen voort gezet en beroepsonderwijs moet verdwijnen. MÊr Rijswijkse GolfClub Bij de officiële opening van de Rijswijkse Golf Club heeft prins Bern- hard zaterdag laten zien het golfen nog niet verleerd te zijn. 's Och tends onthulde hij aan de muur van de Business Club aan de Delft- weg een plaquette en na de lunch liet hij onder grote publieke be langstelling de eerste balletjes over de greens rollen. Daarbij gebruik makend van een ouderwetse, houten stok. foto: milan konvalinka ien ibetaanse rouw robeert door e blokkade te reken die de idiase politie de oofdstad New )elhi rond de mbassade an China eeft gelegd. )e vrouw was en van de londerden lemon- tranten die rotesteerden egen de ecente anhouding in ibet van eelnemers an een reedzame etoging tegen e Chinese izetting. OTO: AP rotest ARNHEM In de Arn- ïemse wijk Klarendal zijn (isteravond massale rellen ïitgebroken toen enkele londerden wijkbewoners 'ernielingen aan drug spanden aanrichtten. Ze ker drie woningen waar drugs worden verhandeld, woordvoerder van de po litie sprak van een volk soproer. De rellen braken rond zes uur uit toen bij een pand waar drugs worden 'verhandeld een volksoploop ontstond. De poli tie wist boze buurtbewoners tot rust te manen, maar enkele uren later bleken alle ruiten van de woning ingegooid en moest de politie de gewonde bewoner ontzetten. Ook ande re drugspanden waren inmid dels aangevallen. Volgens een woordvoerder van de politie kondigden zeker vierhonderd bewoners die in groepen door de wijk trokken, een „kruis tocht" tegen drugshandelaren aan. Toen de politie daartegen wilde optreden, werden de agenten met stenen bekogeld. Uiteindelijk wisten twintig agenten na enkele charges de rust in de wijk te herstellen. Daarbij zouden geen gewon den zijn gevallen. Om midder nacht was de rust in de wijk teruggekeerd. PASSAGIERS KUNNEN AAN BOORD BLIJVEN ESBJERG Bij een brand op de Deense veer boot Tor Scandinavia zijn vanmorgen twee doden gevallen, zo hebben Deen se reddingsbrigades mee gedeeld. Aanvankelijk was verklaard dat er geen slachtoffers waren. Over mogelijke gewonden was vanmiddag nog niets be kend. De brand op de Tor Scandi navia brak vanmorgen vroeg uit, toen het schip voer ter hoogte van Esbjerg aan de Deense westkust. Twee heli kopters van de Deense mari ne waren snel ter plaatse. Ondanks de brand werd het echter niet nodig geacht de 550 passagiers van boord te halen. De bemanning slaagde er in het vuur te blussen en het luxe passagiersschip vaart nu op eigen kracht naar Esbjerg. Wat de oorzaak was van de brand, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van de Engelse kustwacht in Great Yarmouth zijn er aan wijzingen dat de brand is uit gebroken in de machineka mer, waarna deze zich door het hele schip zou hebben verspreid. De Tor Scandiavia is eigen dom van de Deense rederij DFDS en was onderweg van het Zweedse Göteborg naar Harwich in Groot-Brittannië. 20 PAGINA'S Christelijk onderwijs is Deetman nog antwoord schuldig President Kordes over de Rekenkamer als waakhond Echo's Tweede Wereldoorlog op Nederlandse Filmdagen Irving Berlin schudde de m liedjes uit zijn A mouw i Sovjetunie laat eis over stopzetting SDI vallen Leidschendam heeft overschot op begroting Bewoners bundelen krachten in platform VPRO zet jongeren per computer aan het werk AMSTERDAM De koers van de Amerikaanse dollar op de Europese valutamarkten is vanmorgen sterk gedaald. De oorza ken zijn een verklaring in het afgelopen weekeinde van de ze ven belangrijkste industrielanden (G-7) in Washington en een gezamenlijk offensief van de centrale banken. De dollar noteer de vanmorgen 2,1485 gulden, bijna vijf cent lager dan de slot- koers van vrijdag. De daling begon vanmorgen in Tokyo, waar de centrale banken van Japan, Canada en de Verenigde Staten dollars verkochten. Het was pas de tweede keer dat de Fed, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, zich op de Japanse markt waagde. De eerste keer was in 1985. Pagina 5: Geheim akkoord over dollarkoers Terwijl velen van ons de krant van zaterdag nog maar nauwelijks uit hadden, gebeurde er in het weekeinde al weer van alles, waarmee de krant van maandag vol zou komen te staan. Het eerste vlieg tuig, bijvoorbeeld, dat na zes maanden oorlog weer op het vliegveld van Bayrut landde. En de afspraak voor een topontmoeting tussen Bush en Gorbatsjov in Washington. Of het gemorrel aan de koers van de dollar. En niet te vergeten de herdenking van de totstandkoming van de Unie van Utrecht. Reden om gauw „Leidse Courant" van vandaag te lezen. En u merkt vanzelf hoe nieuwsgierig u dan alweer bent naar de Leidse Courant van morgen. Hongaarse partij m wil niet langer n communistisch zijn iUDAPEST Het hervor- ningsgezinde Politburolid Imre Pozsgay heeft gisteren jezegd dat de regerende Hon- jaarse communistische partij, Ie Socialistische Werkers Par tij (HSWP), na het congres van volgende maand niet langer een communistische partij maar een socialistische partij zal zijn. Pozsgay voerde aan dat de Hongaarse partij op het komende congres het funda mentele besluit zal moeten ne men om „eens en voor altijd moet afstappen van het orga- nisationele principe genaamd 'democratisch centralisme'". Hij voegde hieraan toe dat .,wij ons verbonden voelen met de socialistische partijen in West-Europa". Inmiddels besloot de Hongaarse regering dit weekeinde om de rode ster, het symbool van het commu- g nisme, van alle openbare ge- y bouwen te gaan verwijderen. ADVERTENTIE Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Tomaten, 500 gram Gehakt half-om-half, 500 g 5394.49 7QQ kilo ®a»s® 10.99 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. albort heijn COMMISSIE-BROKX IN ADVIES AAN REGERING: De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een werk groep bestaande uit top ambtenaren, werkgevers en werknemers vindt dat het reiskostenforfait be houden moeten blijven. De belastingaftrekpost mag alleen worden afge schaft als de opbrengst opnieuw wordt terugge sluisd naar de werkenden. Dat blijkt uit een voorlopig ad vies van een werkgroep onder leiding van oud-staatssecreta ris Brokx. De commissie vindt dat de op brengst van de maatregel, rond de 600 miljoen gulden, niet zonder meer mag worden aangewend voor investeringen ten behoeve van het milieu. Begin mei struikelde het twee de kabinet Lubbers over het reiskostenforfait nadat de VVD het veto uitsprak over afschaffing. De commissie werd ingesteld om het voorstel nader te bestuderen. Met het oog op de belasting vereenvoudiging, die onder meer leidt tot beperking van aftrekmogelijkheden, voelt de adviescommissie meer voor een verhoging van het reiskos tenforfait. Het gaat om een vaste aftrekpost van 800 gul den voor iedere werkende in verband met kosten die men moet maken om zich een inko men te verwerven. Een ander voorstel is werkgevers die hun personeel een QV-jaarkaart aanbieden, geen belasting hierover te laten betalen. De commissie is ook tot de slotsom gekomen dat de mi lieu-effecten van het afschaf fen van het forfait beperkt zullen zijn. Het aantal auto's dat, in geval van afschaffing, in de spitsuren minder op de weg zal zijn bedraagt naar ver wachting maar 2 procent. De uitstoot van stikstofoxyden zal hierdoor maar met een half procent worden geremd. Naam: Voorletters: Adres; Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. V B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1