Sowuvnt Lubbers formeert zelf centrum-links kabinet 6 2 3 5 15 Chauffeurs gearresteerd na illegaal afvalvervoer Informatie VANDAAG 'opening" Meer particulier geld nodig voor tunnelbouw Donderdag 14 september 1989 80ste jaargang no. 24521 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: texcl .6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. HET WEER Veel bewolking en nu en dan regen. Minimumtemperatuur circa 13 graden. Middagtempe- ratuur ongeveer 19 graden. Matige zuidwestelijke wind, aan de kust toenemend tot krachtig of hard. Zon op: 07.14, onder: 19.55; hoog water Scheveningen: 03.29 en 15.59, laag water: 11.35 en 23.55. EDXZXX] met speciale rubriek eeeeeem van de UIT-bijlage r HAAG Een 51-jarige lagse vrouw die gistermid- g in haar woning aan de Ca- irina van Rennesstraat van n trapje viel en haar been ak, heeft pas na ruim tien r kruipend de telefoon kun- n bereiken om hulp in te jlpen. Zij werd vanmorgen ivrijd door de Haagse brand- |er, die via het balkon van woning, gelegen op de eer- 1 etage naar binnenkwam. I werd door de GG en GD [ergebracht naar het Rode uisziekenhuis. Italiaanse chauffeurs blokkeren Brennerpas BOLZANO Duizenden vrachtwagens zijn gisteren'vast komen te zitten op de Brenner pas. Italiaanse vrachtwagenchauffeurs blok keren daar de grensovergang tussen Italië en Oostenrijk. Hun actie is bedoeld als pro test tegen de trage verstrekking van transi- tóvergunningen door de Oostenrijkse autori teiten. Op een gegeven moment stond er aan de Italiaanse kant van de Brenner een file van twaalf kilometer. Aan de andere kant reikte de file tot aan Innsbruck. Bij de weg vervoerdersorganisatie NOB Wegtransport in Rijswijk zijn tientallen telefoontjes bin nengekomen van Nederlandse bedrijven die vrachtwagencombinaties hebben vastzitten op de Brenner. Italiaanse vrachtwagenchauffeurs versperren de doorgang op de Brennerpas, waardoor er in twee richtingen kilometerslange files ontstonden. A_ VS en Nicaragua praten weer WASHINGTON De VS en Nicara gua hebben voor de eerste keer in vijf jaar op hoog politiek niveau met elkaar gepraat. Adjunct-staatssecreta ris van buitenlandse zaken Janet Mullins voegde zich afgelopen week einde bij een delegatie van het Ame rikaanse Congres die een ontmoeting had met de Nicaraguaanse president Ortega. Het ligt echter niet in de be doeling dat een geregelde dialoog met de Nicaraguaanse regering wordt aangegaan. Daarvan kan pas sprake zijn als de regering om de tafel gaat zitten met de politieke oppositie in Nicaragua, aldus een woordvoerster van het ministerie. Bejaarden ziek door besmet ei GRATHEM Eén of meer met salmonella-bacteriën besmette eie ren zijn er hoogstwaarschijnlijk oorzaak van dat een groep van 57 bejaarden uit het Limburgse Gra- them onlangs ziek is geworden. Dat is de conclusie van de inspectie voor de volksgezondheid. Een woordvoerder van de GGD in Roermond voegde er aan toe dat een virusinfectie ook de oorzaak kan zijn. Van de 57 zieken zijn er slechts drie bij wie de salmonella- bacterie is aangetroffen. Geen van de bejaarden is er slecht aan toe. Zij zijn aan de beterende hand of weer geheel hersteld. Grote Kerk in Den Haag was gisteravond het schouwtoneel bor de presentatie van de najaars- en wintercollectie van het Haagse, maar ook ver buiten de stadsgrenzen bekende mode- luis Hardie's. Het publiek, onder wie veel bekende politici en ar- iesten, was ook getuige van de uitreiking van het Gouden Vijge- llad. Tv-presentatrice Astrid Joosten werd uitgeroepen tot best leklede vrouw van Nederland. Bokser Arnold Vandèrlijde en pre- Jentator Hans van der Togt kregen evenveel punten. Daarom iregen zij allebei de titel bestgeklede man van ons land. foto: jeroen de jong pagina 9: Hans van der Togt en Arnold Vanderlijde delen iveede plaats litgever )uivelsverzen /eer mikpunt fan aanslagen jONDEN In Engeland jzijn vannacht weer enkele omaanslagen gepleegd legen boekhandels van [Penguin, de. uitgever van tushdie's omstreden boek De Duivelsverzen. In York ontplofte een bom- nelje waarbij geen slacht offers vielen en alleen lichte schade werd aange- 1 'icht. Een bom bij een boekhandel is Guildförd kon bijtijds door militai- en onschadelijk worden jemaakt. lij de explosie in York zijn jeen gewonden gevallen. De :hade is minimaal. Bij de iritse televisiemaatschappij 'N was een telefoontje bin- lengekomen van een man met ;n Indisch accent, die waar- huwde dat in vier steden immen waren geplaatst bij 'enguin-winkels. >e verantwoordelijken voor Ie acties hebben zich niet ge- aar de politie gaat er- 'an uit dat dié een nieuw pro test zijn van radicale moslims tegen Rusdie's boek. Kettingbotsing wielrenners LEIDSCHENDAM Drie wielrenners zijn gisteravond met lichte verwondingen op genomen in het Langeland ziekenhuis jn Zoetermeer. De drie fietsten achter elkaar op de Oostvlietweg richting Leid- schendam. De voorste wielren ner, een 17-jarige man uit Zoe termeer, zag een voetganger te laat en remde hard om hem te ontwijken. Daarbij sloeg hij achter hem en kwam ook ten val. Evenals de 28-jarige Zoe- termeerder die daar weer ach ter fietste. De fietsen zijn to taal vernield. (ADVERTENTIE) PCA/12SL, AT met 40 MB, Dos en Windows, 12 Mb drive i monitor. ,HET ZAL HEEL, HEEL LASTIG WORDEN' (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Premier en CDA-leider Ruud Lubbers is vanochtend „weinig enthousiast en met een peinzend hoofd" aan het werk gegaan als informateur. Koningin Beatrix verzocht hem gisteren de mogelijk heid te onderzoeken tot vorming van een centrum links kabinet. Volgens Lub bers is dat een heel, heel lastig karwei. „Ik weet niet of het lukt, maar ik ben nu eenmaal opgegroeid in een traditie waarin je niet kunt weigeren als de koningin je iets vraagt". Desondanks wilde Lubbers niet 'verhelen' dat hij het heel moeilijk had gehad toen het staatshoofd hem de vraag voorlegde: „Durft u het aan of durft u het niet aan?". Heel belangrijk is voor Lubbers ook geweest dat 'onderzoeker' en partij genoot De Koning hem bij de vorstin had voorgedra gen. „Ik moet er vanuit gaan dat Jan de Koning in zijn analyse alle risico's en alle voordelen heeft afge wogen". Na de benoeming van Lub bers tot informateur, het geen in politiek Den Haag toch nog als een verrassing kwam, kan het .CDA de druk op PvdA en D66 aan zienlijk vergroten. De be doeling daarvan is Kok en Van Mierlo zo eerder tot concessies te bewegen. „Het speelkwartier is nu voor- M Op de laatste vergaderdag van de oude Tweede Kamer - vandaag is de Kamer in nieuwe samenstelling aangetreden - hebben Van Mierlo (D66) en Kok (PvdA) een onderonsje. On derwerp van gesprek ongetwijfeld de ontwikkelingen bij de informatie. foto- anp 'Premier' De Korte kan Troonrede niet wijzigen Zolang Ruud Lubbers informateur is wordt zijn functie van minister-president waargenomen door vice-premier Rudolf de Korte (VVD). Deze zal echter, zo hij daar al be hoefte aan heeft, niets meer kunnen veranderen aan de Troonrede, die koningin Beatrix op Prinsjesdag (volgende week dinsdag) in de Ridderzaal zal uitspreken. „De krant is gezakt", zei Lubbers gisteren, verwijzend naar het feit dat de Troonrede, die geheel wordt geschreven door de premier, wordt afgedrukt in een speciale editie van de Staatscourant. bij", aldus een CDA'er. Als de vorming van een cen trum-links kabinet nu nog mislukt, zullen de christen democraten de steven weer wenden naar de VVD. „Ik hoop dat hét zo ver niet hoeft te komen", sprak Lubbers gistermiddag drei gend, toen hij nog fractielei der was. Pagina 5: Lubbers trekt informateursjas aan Dolman vrijwel zeker uit voorzittersstoel (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het was vanmorgen zo goed als zeker dat kamervoorzit ter Dick Dolman van daag zijn hoge zetel moet afstaan aan de CDA'er Wim Deetman, tot op heden demissio nair minister van on derwijs. Alleen een aantal VVD'ers zou bij de verkiezing van de nieuwe voorzitter (die van middag rond vier uur zou plaatsvinden) nog roet in Deetmans eten kunnen gooien, maar daar werd in parlementaire kringen niet vanuit gegaan. De verwachting luidde van morgen dat slechts een handvol VVD'ers bij de (ge heime) stemming opnieuw voor Dolman zal kiezen: te weinig om Dolman aan een meerderheid te helpen. Sommige liberalen waren het gisteren roerend eens met de lovende woorden die hun vertrekkende fractie genoot Theo Joekes in diens afscheidsspeech aan het adres van Dolman richtte. 18 PAGINA'S Ruim zeventig ptocent kerken neemt deel aan conciliair proces „Identificatie plicht leidt tot jacht op zwarten" Tweede Kamer telt weinig nieuwe gezichten ABP pleit voor hogere premies Feyenoord lijkt niet bij voorbaat kansloos geestelijk leven 2 opinie/weer 2 buitenland 4 economie kunst 7 leiden 11 omgeving 12/13 sport 14/15/16 radio en televisie 17 (ADVERTENTIE) morgen, vrijdag 15 sept. MICKY SHOES modeschoenen voor dames, heren.en kinderen Elandstraat/hoek 2e de Riemerstraat (naast Monsterparen) Fietser aangereden SASSENHEIM Een 56-jari- ge Warmonder is gistermorgen om acht uur gewond geraakt bij een botsing op de kruising van de Wasbeeklaan met het fietspad langs de rijksweg A44. De Warmonder op de fiets reed richting Sassenheim. Van het fietspad kwam een 21-jari- ge bromfietser uit Leiden die richting Lisse reed. Ze botsten op elkaar op de kruising. De fietser werd met een hoofd wond naar het Diaconessen- huis gebracht. Zware wijn Circus Knie liet gisteren één van zijn olifanten in Genève het wijnseizoen openstampen. Of de 'olifantwijn' een lekkere zware wijn wordt, weten we later pas. Wel direct duidelijk was dat het circusdier de druiven zeer smakelijk vond. foto: epa ROTTERDAM Dertien chauffeurs van het afval- transportbedrijf Omega Randstad in Nederlek zijn de afgelopen week gear resteerd in verband met een gerechtelijk vooron derzoek naar geknoei met ziekenhuisafval. De chauffeurs worden, zo ken rond het vervoer van che misch en ziekenhuisafval. Omega Randstad wordt er van verdacht de afgelopen jaren stelselmatig de wet chemische afvalstoffen te hebben over treden. Bovendien wordt het bedrijf verdacht van valsheid in geschrifte. Chemisch afval en ziekenhuisafval zou niet op de juiste wijze zijn verwerkt. f Onderzocht wordt ook of het heeft het openbaar ministerie bedrijf het afval illegaal heeft in Rotterdam bevestigd, ervan gestort. verdacht dat zij op de hoogte waren van de illegale praktij- Begin maart deed een opspo ringsteam huiszoeking bij de drie vestigingen van Omega Randstad en in de woningen van de toenmalige directeur en een boekhouder. Daarbij werd een grote hoeveelheid administratie in beslag geno men. De directeur en de boek houder, de inmiddels opge stapte VVD-wethouder Th. Muskens van Nederlek, staan ook onder verdenking. Justitie acht het niet uitgesloten dat er nog meer arrestaties worden verricht. Het gerechtelijk vooronderzoek is voorlopig nog niet afgerond. Noodtoestand in Suriname toch opgeheven PARAMARIBO De nood toestand in Suriname, die eind 1986 werd ingesteld, is opgehe ven. Volgens het Surinaams staatsblad is dat al op 2 sep tember gebeurd. De Surinaam se regering had al aangekon digd de noodtoestand te zullen opheffen, maar door de acties van opstandige indianen werd dat weer twijfelachtig. De in dianen, vrijwel zeker gesteund door het leger, gijzelden onder andere een veerboot. Ze vin den dat ze benadeeld worden door het vredesakkoord tussen de regering en het junglecom mando. DEN HAAG Demissionair minister Smit-Kroes (ver keer en waterstaat) wil dat er meer particulier geld komt voor de financiering van een aantal tunnels in de randstad. Het bedrag van 900 miljoen dat hiervoor is uitgetrokken zou verhoogd moeten worden tot 1075 miljoen. De bewindsvrouw schrijft .dit in een vertrouwelijke brief aan de Tweede Kamer. Het extra geld is nodig in verband met verscherpte milieu-eisen, verscherpte eisen van verkeersveiligheid, wensen die naar vo ren z'ijn gekomen uit inspraakprocedures en prijsstijgingen. In totaal zullen vijf tunnels in de randstad door particulieren gefi nancierd worden. De financiers worden afbetaald uit de op brengst van het rekening-rijden (elektronische tolheffing op au towegen). Deze oplossing is overigens omstreden: de Sociaal- Economische Raad noemt rekening-rijden in een advies aan de minister „riskant". Informateur De Koning heeft zijn verslag, precies op de tevoren vastgestelde tijd, uitgebracht aan de Koningin. Laat nou de inhoud geheel overeenko men met wat de Leidse Courant de afgelopen da gen steeds heeft bericht. Dat kan geen toeval zijn, want behalve de informateur is ook de Leidse Cou rant - dank zij een uiterst alerte parlementaire re dactie - uitstekend geïnformeerd. Vaak nog over meer zaken dan die in het verslag zelf aan de orde zijn gekomen. Inmiddels heeft koningin Beatrix Lubbers aangezocht als nieuwe informateur. En wie dus over diens doen en laten ook weer geïnfor meerd wil worden doet er goed aan de Leidse Cou rant te - blijven - lezen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. Ceidóe <2otncvnt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1