Ceidóc Qowtcvni CDA alleen bij '7-6-1' met PvdA èn D66 in zee Bon: 12 13 15 Huismijt a JTr OPEN HUIS Hertogin van York verwacht tweede kind )nweer maakt in Leiden defoons onbruikbaar LUBBERS HOUDT VOET BIJ STUK WÊ^m mamm Sew York krijgt vrijwel eker zwarte burgemeester VANDAAG X~ Woensdag 13 september 1989 jaargang no. 24520 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15 00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee Losse nummers f. 1,10 Eerst veel bewolking en af en toe regen. Gedurende de nacht mogelijk enkele mistbanken. In de loop van de ochtend van het westen uit enkele opkla ringen en op de meeste plaat sen droog. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. Matige westelijke wind. Zon op: 07.12, onder: 19.57; hoog water Sche- veningen: 02.49 en 15.59; laag water: 11.16 en 23.05. Schevenings Museum A.s. zaterdag 16 september toegang gratis. Zie pagina 10 en 11 van de Uitbijlage KLERK ZWICHT VOOR KERKLEIDERS: ars tegen apartheid in Kaapstad APSTAD In Kaapstad is van- voor het eerst sinds de invoe- van de noodtoestand in Zuidafri- drie jaar geleden, een groot- eepse protestmars gehouden tegen apartheid. Tot de mars was opge ien uit protest tegen het optreden de politie bij de verkiezingen vorige week woensdag. Daarbij den zeker 23 doden zijn gevallen. arnemend president van Zuidafri- F.W. de Klerk, heeft persoonlijk itemming gegeven voor een pro mars, die aanvankelijk door de tie was verboden. De Klerk zei de organisatoren, onder wie de licaanse aartsbisschop Tutu en do minee Boesak, de regering hadden verzekerd dat het een vreedzame de monstratie zou worden. Volgens waarnemers wilde de regering het niet laten aankomen op een confron tatie met de beide kerkleiders. Zij zouden zich niets van het verbod hebben aangetrokken. ,,De deur naar een nieuw Zuidafrika staat open. Het is niet nodig om hem kapot te beuken", zo zei De Klerk. Hij riep de oppositie op met de rege ring te onderhandelen in plaats van te protesteren. „Wij willen oprecht met de leiders in Zuidafrika praten over mogelijkheden om een nieuw, eerlijk en rechtvaardig Zuidafrika tot stand te brengen". Jaarlijks 500 miljoen nodig voor bodemsanering DEN HAAG Om de 6.000 ernstig ste gevallen van bodemverontreini ging te. kunnen aanpakken, is de ko mende tien jaar een bedrag van 500 miljoen gulden per jaar nodig. Hon derd miljoen daarvan zal moeten worden opgebracht door de bedrij ven, hetzij door vrijwillige sanering of door middel van gerechtelijke processen, en 400 miljoen door het rijk, de provincie en de gemeenten gezamenlijk. Dit staat in het rapport „Tien jaren scenario bodemsane ring", dat de voorzitter van de ge lijknamige stuurgroep ir. G. van Wijnbergen, milieugedeputeerde van de provincie Utrecht vanmorgen aan minister Nijpels van milieubeheer aanbood. LONDEN De hertogin van York, de echt genote van prins Andrew, verwacht in maart 1990 haar tweede kind. Dat heeft Bucking ham Palace gisteren bekend gemaakt. Vol gens de verklaring van Buckingham Palace verkeert de aanstaande moeder Sarah („Fer- gie") in blakende gezondheid. Het prinselijk paar heeft al een dochtertje, de dertien maan den oude prinses Beatrice. „Het is geweldig nieuws", zei de hertogin tegenover verslagge vers. Zij voegde daaraan toe te hopen dat haar tweede kind „gelukkig, gezond...en een vriend van Beatrice" zou worden. De 29-jari- ge hertogin verklaarde eerder dat zij en echt genoot prins Andrew een groot gezin willen stichten, hoewel het moeilijk voor haar is het moederschap te combineren met alle officiële verplichtingen. De hertogin van York. FOTO: ap 'Laat winkeliers buskaartje vergoeden' EINDHOVEN BenW van Eindhoven hebben er bij de winkeliers in de binnenstad op aan gedrongen het winkelend publiek een vergoeding te ge ven voor het buskaartje of het gebruik van een bewaakte fietsenstalling. De winkeliers vergoeden nu al de parkeer- kosten van mensen die met de auto komen winkelen. „De winkeliers bevoorrechten in feite 'automobilisten. Het Col lege wil echter stimuleren dat meer mensen met de fiets en het openbaar vervoer naar de binnenstad komen", aldus de woordvoerder van de gemeen- van plaatsen in de wereld is gisteren herdacht dat het Chi le leger precies honderd dagen geleden met bruut geweld een maakte aan de demonstraties voor meer democratie en ijbeid op het Tiananmen-plein in Peking. In Londen (foto) werd W replica onthuld van de „Godin van de Democratie", het indbeeld dat de Chinese studenten hadden opgericht. FOTO: ap IDEN/STREEK De gnetische krachten die van- :ht in Leiden en omgeving jkwamen tijdens de onge- id grote onweersbuien, zijn ergelijken met de spanning ontstaat als ergens een lombom valt. Dat zegt A. ling van PTT-telecommu- atie regio Den Haag. Als >olg daarvan vielen van- :ht in Leiden en omgeving itallen telefooncentrales in Irijven en huizen uit. De T moest vandaag bij alle inten langs die een storing dden gemeld om elektronica vervangen. „Normaal ge- oken komt dit niet voor. tar eens in de zoveel tijd :t de natuur zo van zich eken dat zelfs de elektroni- het begeeft,", aldus Waling, de Energie- en Watervoor- ning Rijnland (EWR) in iden zijn vannacht en van- ïtend „enkele tientallen te- oontjes" binnengekomen mensen bij wie de stroom uitgevallen. Door de blik- ninslagen in de grond gin- aardlekschakelaars spon- uit. Meestal kan een be- ïr de schakelaar zelf weer doen, maar in sommige vallen moet de storings- ïnst er aan te pas komen", lus de EWR-woordvoerder. Ook elders in het land heeft het noodweer voor overlast gezorgd. Als gevolg van de bliksem brak op verschillende plaatsen brand uit, terwijl ook alarminstallaties in bedrijyen en auto's in werking traden. Op tal van plaatsen was spra ke van ernstige wateroverlast. In Oss sloeg de bliksem in de centrale van de gemeentepoli tie. Daardoor vielen bijna alle verbindingen uit. De mobilo: fooncontacten konden voor een deel in stand worden ge houden 'via de meldkamer van de rijkspolitie in Den Bosch. In een Helmondse woning ont plofte een televisie. In de oos telijke mijnstreek, rond Kerk- rade, Landgraaf en Brunssum, veroorzaakte de regen enorme modderstromen en onberijdba re wegen. Op sommige plaat sen stond het water meer dan een meter hoog. De brandweer had de handen vol. Toch was het volgens een woordvoerder van de brandweer in Wasse naar minder druk dan mocht worden verwacht. „Veel men sen hebben zelf een kelder pompje gekocht om de klus ei genhandig op te knappen", al dus de woordvoerder. Pag. 11: Noodweer bezorgt Leidse politie handenvol werk (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG CDA- leider Lubbers wil al leen met zowel PvdA als D66 gaan onderhan delen, als de socialisten bereid zijn een kabi netszetel af te staan aan de Democraten, zodat een verdeling van 7-6-1 ontstaat. In die situatie heeft het CDA bij een staken van de stemmen toch de meerderheid, omdat dan de houding van de minister-presi dent (Lubbers) de door slag geeft. De CDA-aanvoerder was gisteren de laatste met wie 'onderzoeker' De Koning sprak. Lubbers bracht van dat gesprek vanochtend verslag uit aan de CDA- fractie. Volgens ingewijden stond het bij voorbaat vast dat het CDA akkoord zou gaan met de stellingname van de premier, die mo menteel zijn functie combi neert met die van het voor zitterschap van de CDA- fractie. Het liefst zou Lubbers al leen met de PvdA verder gaan, maar de socialistische voorman Kok weigerde gis teren akkoord te gaan met het buitenspel zetten van D66. Volgens Kok heeft de premier daarvoor geen en kel echt argument aange voerd. Hij vindt wel dat D66-leider Van Mierlo te hoog grijpt met zijn eis dat zijn partij twéé ministers posten moet hebben. 'Onderzoeker' De Koning zal vandaag aan koningin Beatrix verslag uitbrengen over de coalitie die naar zijn mening het meest in aan merking komt om in het vervolg van de formatie te worden onderzocht. Hij meent nu over voldoende gegevens te beschikken om de koningin een „eendui dig" advies uit te brengen. Vandaag zal hij nog wel te lefonisch contact hebben met de meest betrokken fractieleiders, over de pre cieze formuleringen in zijn rapport aan de koningin. Pagina 4: PvdA en D66 la ten zich niet uit elkaar spelen Chaos na dodelijke aanrijding in Voorhout Een 34-jarige chauffeur uit Zwijndrecht is vanmorgen overleden na een ongeval met zijn tankwagen op de Teylingerlaan in Voorhout. Het ongeluk gebeurde om streeks half negen ter hoogte van de Dregsberg. Door onbekende oorzaak reed de tankwagenchauffeur, die butaangas vervoerde/in de flank van een vrachtwa gencombinatie met oplegger. De tankauto kantelde daardoor en kwam in de berm terecht, waarbij ook een elektriciteitshuisje werd geraakt. De chauffeur werd uit zijn wagen geslingerd en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er ontsnapte geen butaangas omdat de tank intact bleef. De elektriciteit werd door het energiebedrijf snel afgesloten, zodat er geen gevaarlijke situatie ontstond. De chauffeur van de vrachtwagencombinatie bleef ongedeerd. Het duurde tot in de middag voordat de weg weer kon worden vrijgegegeven. Er onstonden lange files en het verkeer moest worden omgeleid. FOTO: WIM VAN NOORT !W YORK Het is vrijwel ter dat New York, de groot- van de Verenigde Sta- i, vanaf 7 november een 'arte burgemeester zal heb- n. Dat is het verrassende re- Itaat van de gisteren gehou- n voorverkiezingen. Democratische burgemees- Ed Koch, die New York 'aalf jaar heeft bestuurd, sd een onverwacht zware derlaag tegen zijn zwarte ede-kandidaat David Din- ns. Koch, een uiterst kleur rijke figuur, erkende kort voor middernacht (plaatselijke tijd) zijn nederlaag en beloofde Dinkins te steunen tegen diens Republikeinse opponent. Op 7 november zal Dinkins het moeten opnemen tegen Ru dolph Giuliani, die met een grote meerderheid de Republi keinse kandidatuur won van zijn conservatieve rivaal Ro nald Lauder. Koch heeft twaalf jaar lang het gezicht be paald van de Amerikaanse metropool. Na zijn aantreden redde hij de stad van het bankroet, maar de laatste jaren werd het imago van de eens onaantastbare eerste burger flink aangetast door gemeente lijke corruptieschandalen, toe nemend drugsgebruik en stij gende criminaliteit. Dinkins, qua persoonlijkheid de tegen pool van de temperamentvolle Koch, kreeg bij de voorverkie- zing niet alleen de steun van vrijwel alle zwarte kiezers, maar verzamelde ook grote aanhang onder de blanke Ne- wyorkers. David Dinkins. o-op vraagt uitstel van betaling aan Bootdieven aangehouden RANKFURT Het noodlijdende Westduitse handelsconcern °-op heeft uitstel van betaling aangevraagd, zo is vanmorgen Frankfurt bekendgemaakt. Daarmee is de poging om de 143 taken die van het concern geld tegoed hebben over te halen af zien van een groot deel van hun vorderingen mislukt. De taro Bank heeft een belang van 22 procent in Co-op, dat 46.000 ®nsen in dienst heeft. LISSERBROEK De rijkspolitie van Lisse heeft vannacht twee Rotterdammers aangehouden die een bootje hadden ge stolen dat in de ringvaart in Lisserbroek lag afgemeerd. Een getuige waarschuwde de politie, die het tweetal aan beide kanten van het water wist in te sluiten en aan de Lissese kant uit de boot kon halen. De Rotterdammers, 18 en 30 jaar oud zijn ingesloten. Het bootje is aan de eigenaar teruggege ven. Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. Drie doden bij ongeluk in Poeldijk POELDIJK Bij een onge luk in Poeldijk zijn vanoch tend rond kwart voor vijf drie personen om het leven gekomen. De drie zaten in een auto die in het water be landde. De slachtoffers zijn allen inwoners van Den Haag: de 20-jarige bestuurder E. Kaygun, en de inzittenden D. Azayurek (23) en C. Ce- sim (24). Twee andere inzit tenden van 23 jaar, ook uit Den Haag, zijn met lichte verwondingen opgenomen in het ziekenhuis Leyenburg in Den Haag. Het ongeluk is volgens de politie gebeurd door een combinatie van hoge snelheid en gladheid van het natte wegdek. De auto reed over de Nieuwe Weg, kwam in een slip te recht en botste tegen een lantaarnpaal. Daarna kantel de de wagen en gleed de vaart langs de weg in. De twee overlevenden konden de auto verlaten. Rechtstreeks voetbal op Belgische televisie DEN HAAG Alleen de Bel gische televisie heeft aange kondigd vanavond een recht streekse uitzending te verzor gen van een voetbalwedstrijd in de Europa-Cupstrijd. Bij het sluiten van deze editie meld den woordvoerders van de NOS en van de Duitse televi siestations zich te zullen be perken tot het uitzenden van samenvattingen. Op BRT 2 begint om 20.00 uur een rechtstreeks beeldverslag van een duel van één van de Belgische clubs in de Europa Cup (Club Brugge speelt tegen FC Twente). Nederland 3 zendt vanaf 21.53 uur een sa menvatting uit van PSV-Lu- zern en om 22.55 uur volgen terugblikken op de wedstrij den van de andere Nederland se deelnemers. Duitsland 1 start om 22.30 uur met samen vattingen. 18 PAGINA'S Mgr. Ter Schure wil meer greep op Klasseverschillen bij zwartwerkers Tweede pakket aandelen DSM tegen lagere koers Uitdag niet meer j j weg te denken uit Leiden I VVD en CDA steunen verkoop jeugdherberg Bezwaren tegen flat Geversstraat blijven Schrijfster Jackie Collins voelt zich moralist geestelijk leven 2 opinie/weer 2 binnenland 3/4 buitenland 5 economie 6 consumenteninformatie 7 sport 9/14 leiden 11 omgeving 12/13 kunst 15 radio en televisie 17 Berichten over „Alarmfase 1" of „Alarmfase 2" mogen dan nuttig zijn voor carapatiënten, erg op wekkend zijn ze niet bepaald. Ze roepen eerder een sfeer van neerslachtigheid op. Nee, dan het bericht van vandaag, waaruit blijkt dat er een middel is ontdekt - en met succes toegepast - tegen de aller- gieverwekkende huismijt. Daardoor kan een cara- patiënt zijn huis net zo inrichten als hij zelf wil en hoeft hij niet in een kale kamer te zitten. Het pre paraat moet nu alleen nog van de lijst van verbo den middelen worden geschrapt. Dat bericht leest u echter hopelijk binnenkort in de Leidse Courant. (Vul gauw de bon in, als de bezorger nu nog uw huis mijdt). De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. AIB. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement n or- den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1