CcicUe (Bowttvni De Klerk neemt roer over in Zuidafrika Jeruzalem veiliger dan Amsterdam 7 Kiezen Moorhouse zwemt wereldrecord Poolse premier geeft formatieopdracht terug BOTHA VERBITTERD AFGETREDEN Boeren keren VVD massaal de rug toe VANDAAG 10 Kamervragen over straaljagercadeau Ceidóe Sou/tont Dinsdag 15 augustus 1989 80ste jaargang no. 24495 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34.2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f .24,24 per maand (aut.betaling), t.72,34 pier kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur. tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm, familieberichten f. 0.60 pier mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur 11. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee e nummers f. 1,10 Veel bewolking en mogelijk enkele regen- of onweersbui en. Morgen in de loop van de dag van het westen uit opkla ringen. Minimumtemperatuur omstreeks 17 graden, midag- temperatuur ongeveer 24 gra den. Zwakke tot matige wind, rond kracht 3, uit uiteenlopen de richtingen. Zon op: 06.25; onder: 21.02. FOORRANG VOOR 1ILIEU-OFFICIEREN iEN HAAG Nederland heeft be- iefte aan meer specialisten op het ge- 1 van milieurecht voor de handha- van de milieuwetgeving. Op zo ijrt mogelijke termijn zullen daarom hilieu-officieren' worden aangesteld in j dertien vacatures die nu bestaan bij let openbaar ministerie. Medio septem- tr wordt mr. Vangman in Roermond Ingesteld als coördinerend officier van Istitie voor milieuzaken. Vangman jordt de eerste officier van justitie die lil time met milieuzaken belast zal [orden. In een in maart verschenen jorstudie van het Nationaal Milieube- [idsplan werd al voorspeld dat het aan- 1 milieuzaken zal toenemen van ruim )00 tot bijna 45.000. Onlusten in Londonderry LONDONDERRY In Londonderry in Noord-Ierland zijn vanmorgen de zwaarste onlusten sinds vijf jaar uitge broken. Enkele uren na een protestmars van katholieken tegen de aanwezigheid van Britse troepen in Ulster raak ten jongeren slaags met veiligheidstroepen. Betogers beko gelden de politie met brandbommen en molotovcocktails, e politie schoot terug -et plaStic kogels, waarbij twee men sen licht gewond raakten. Een man die een politievoertuig met een brandbom bestookte, werd opgepakt. De politie riep de media op zich terughoudend op te stellen en ver zocht fotografen en camerateams zich terug te trekken. „Zolang jullie hier zijn, zolang zullen de jongeren hier zijn". De ongeregeldheden in Londonderry, een katholiek bolwerk, braken uit in de wijk waar 20 jaar geleden de Britse militairen voor het eerst binnenmarcheerden om de elkaar bestrijdende protestantse en katholieke bevolkings groepen te scheiden. Pagina 4: Onrustig Belfast op dag herdenking BONN Adrian Moorhouse heeft bij de wedstrijden om de Europese kampioenschappen zwemmen in Bonn een wereldrecord gevestigd op de 100 meter schoolslag. De Brit kwam tot een tijd van 1.01,49 mi nuten. Het oude record stond op naam van de Amerikaan Steve Lundquist, die in 1984 1.01,65 zwom. Marianne Muis zwom in de series van de 100 meter vrije slag met 55,72 seconden (evenaring bes te wereldseizoenprestatie) een na tionaal record. Het oude record was met 55,79 seconden in handen van Annemarie Verstappen en Conny van Bentum. Gebied rond Tsjernobyl wordt onderzoeksterrein MOSKOU Delen van de Sovjet-Re publiek Wit-Rusland die als gevolg van straling van de kerncentrale in Tsjerno byl radioactief zijn besmet, zijn tot spe ciaal natuurgebied verheven. Het is de bedoeling dat geleerden hier weten schappelijk onderzoek gaan verrichten naar de ontwikkeling van genetische af wijkingen. Volgens het persbureau Tass is geconstateerd dat naalden van som mige naaldbomen weliswaar dezelfde grootte hebben als voor de ramp, maar tien maal zo zwaar zijn als normaal. En kele coniferen groeiden uit tot giganti sche bomen. Sommige knaagdieren heb ben „genetische afwijkingen" ontwik keld, maar in hun gedragingen is geen duidelijke afwijking geconstateerd, al dus Tass. Bijen overvallen groep bejaarden EDE Een wandeling door een heide gebied bij Ede is gisteren voor een groep bejaarden op een pijnlijk avontuur uit gelopen. De vijftien bejaarden uit Door- werth liepen tijdens hun wandeling ver moedelijk te dicht langs een aantal bij enkasten. Een van de bijenvolken rea geerde daarop agressief en viel de be jaarden aan. Volgens een woordvoerder van de Edese politie liep een van de be jaarden - een 68-jarige vrouw - twintig bijensteken op. Ze moest zich in het zie kenhuis laten behandelen. Een bejaarde die vijftien steken kreeg kon ter plekke door ambulancepersoneel worden be handeld. Volgens de politie liepen de meeste bejaarden meerdere steken op. Jaringkampioenen Katwijk is gisteren traditioneel het Nationaal 1 ampioenschappen Haringschoonmaken ge houden. 66 Deelnemers uit de industriële sector i de detailhandel streden om de hoogste eer. gemiddeld werden er tussen de 200 en 300 ha ngen per uur hapklaar gemaakt. Ofwel drije per minuut. Voor de wedstrijd telt naast snelheid vooral de kwaliteit van werk. Julietta Tonis uit Vonkel en Dirk Berkhey uit Katwijk leverden de beste prestaties en mogen zich een jaar Haring kampioenen noemen. FOTO: ANP jj! Geinig interesse in °n )mmerciële tv EN HAAG Een meerder- yar eid van de bevolking zit niet ,eg wachten op de komst van ten ,mrnerciële televisie. Dat ijkt uit een enquête van de -rubriek Brandpunt van de RO. Stations als TV 10 en Vé- inique worden door velen als bverbodig" beschouwd. De te enstanders van de commer- lële omroepen treft men poral aan bij CDA (56 pro mt) en PvdA (52). Een meer- prheid in deze partijen heeft p positief oordeel over de rogramma's van de nu al be- aande omroepen: 61 procent an het CDA en 54 procent an de PvdA. Alleen bij de !VD liggen de verhoudingen hders. Zeventig procent van liberalen vindt dat er wel ihoefte is aan commerciële tions. En 65 procent van de 'D'ers is ontevreden over :t huidige tv-aanbod van de J^ederlandse zendgemachtig- gina 3 PvdA wil vóór 1 TRAtober wetgeving commer- lële tv WARSCHAU Na een krappe twee weken is de Poolse premier Czeslaw Kiszczak afgetreden als formateur. Hij heeft presi dent Wojciech Jaruzelski voorgesteld leider Roman Malinowski van de Boe renpartij de opdracht te geven een nieuwe rege ring te vormen waaraan alle in het parlement ver tegenwoordigde partijen deelnemen. Volgens de voormalige minis ter van binnenlandse zaken is zijn formatiepoging mislukt door het voorstel van Walesa een niet-communistische coali tie te vormen van Solidariteit, Boerenpartij en Democratische Partij. Kiszczak zelf probeerde een „grote coalitie" te creëren van deze partijen met de Com munistische Partij om de ge moederen van het volk te kal meren na de stijgingen van de voedselprijzen met soms 500 procent op 1 augustus. Maar Walesa weigerde zijn steun aan een dergelijke rege ring, omdat Kiszczak volgens hem in de ogen van het volk besmet is wegens zijn rol in de onderdrukking van Solidari teit tijdens de staat van beleg in 1981. Het was gisteravond nog niet duidelijk of het vakverbond de kandidatuur van Malinowski zou aanvaarden voor de post van regeringsleider. En verder is het niet bekend of in een door de voormalige parle mentsvoorzitter geleid kabinet ook plaats is voor de Commu nistische Partij, hoewel waar nemers er van uitgaan dat die tenminste de ministers van de fensie en binnenlandse zaken zal claimen. JOHANNESBURG Frederik W. de Klerk, voorzitter van de rege rende Nasionale Party, is vanochtend beëdigd als waarnemend presi dent van Zuidafrika. Zijn voorganger Pieter Botha maakte gister avond in een verbitter de toespraak zijn aftre den bekend. „Het is triest dat een man die zoveel voor zijn land heeft gedaan, onder zulke ongelukkige omstandighe den moet aftreden," zei De Klerk in een reactie. Botha was met zijn regering in conflict geraakt over een voorgenomen ontmoeting van De Klerk met de Zam- biaanse president Kaunda. In Zuidafrika worden op 6 september algemene verkie zingen gehouden. De Klerk was al eerder door de NP voorgedragen als enige pre sidentskandidaat. Mede door het interne geruzie zouden de nationalisten hun meerderheid wel eens kun nen verliezen. De 73:jarige Botha werd de laatste tijd steeds vaker om schreven als de „oude man" die geen gelegenheid onbe- In bittere bewoordingen maakte Pieter Botha gisteravond zijn aftreden bekend. nut liet zijn partij en zijn opvolger dwars te zitten. Botha beweerde vrijdag dat hij niet gekend was in de plannen van De Klerk om op 28 augustus Kaunda te ontmoeten. Minister Pik Botha zei echter dat het ge heugen van de president hem wel eens vaker in de steek liet. Botha heeft bijna elf jaar aan het hoofd van de blan ke minderheidsregering ge staan. „Na jaren mijn beste inspanningen te hebben ge leverd voor de Nasionale Party, en voor de regering van dit land zowel als de veiligheid van dit land, word ik door de ministers in mijn kabinet genegeerd". FOTO: AP Leden van het kabinet heb ben gisteren urenlang aan gedrongen op zijn ontslag op grond van Botha's slech te gezondheid, hetgeen hij overigens zelf niet als ex cuus wilde gebruiken. Pag. 5: De Klerk, een man van politiek compromis/ Zwarten blij met vertrek Botha (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG De Neder landse boeren keren de VVD massaal de rug toe. Dat blijkt uit een verkie zingsenquête die het on derzoeksbureau Magis in Aalten heeft gehouden onder ruim 800 boeren in heel het land, in opdracht van het landbouw-week- blad 'De Boerderij'. Een kwart van de boeren die in 1986 bij de Tweede-Kamer verkiezingen nog op de VVD stemde, kiest nu voor een an dere partij, zo blijkt uit het on derzoek. Nog eens 25 procent van de boeren die in 1986 libe raal stemden twijfelt ernstig of ze dat in september opnieuw doet. Het CDA blijkt grote aantrekkingskracht uit te oe fenen op het agrarisch deel van de natie. Maar liefst tach tig procent van de 'VVD-af- valligen' zegt zijn heil nu te zoeken bij de christen-demo craten. Onder de Nederlandse boeren blijft de combinatie CDA/VVD favoriet. Over het beleid van CDA-mi- nister Braks zijn de boeren zeer verdeeld. Melkvee- en varkenshouders zijn over het algemeen goed te spreken over deze bewindsman. Driekwart geeft hem een zes als rapport cijfer, of hoger. Zestig procent van de akkerbouwers geeft Braks daarentegen een vijf of lager. 12 PAGINA'S 9 Drs. B. Dorenbos: Tering naar de nering zetten De Schelde verliest elk uitzicht op order M-fregat Hels Bayrut lijkt p op Hiroshima na K de atoombom Wielerwereld wordt nerveus Leiden verwacht veel Amerikaanse toeristen in 1990 Studenten maken kennis met Leiden in El Cid- week Berkhey en Toni Nederlands kampioen haring schoonmaken GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT KUNST DEN HAAG OMGEVING RADIO/TELEVISIE (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANCERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER. RECREATIE.EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Dat HOEDENDE ISRAËLISCHE MINISTER: !g L'ü by ERUZALEM De Is- aelische minister van toe- .jjjisme, Gideon Patt, is gis- iren zeer scherp uitge- allen tegen Nederland, ee lij reageerde op een aarschuwing van het iinisterie van buiten- indse zaken in Den Haag r fan Nederlandse toeristen, oorzichtigheid te be- ikëjrachten bij bezoeken aan eruzalem (met name het j ostelijk deel) en Naza- 'J eth. De door Israel bezet- gebieden zouden vol- is ens het ministerie ver- Heden moeten worden. „De Nederlanders weten ge woon niet waar ze het over hebben", zei minister Patt. „Waarom komen ze met zo'n verklaring uit? Niet omdat ze ons niet mogen. Gewoon stom- Patt raadde Nederlandse rege ringsambtenaren aan na mid dernacht te gaan wandelen in Jeruzalem. „Dan zullen ze ont dekken dat het hier veiliger is dan in Amsterdam. Natuurlijk hebben we hier en daar een paar problemen. Maar als je bang bent dat je in Jeruzalem een steen naar je hoofd gewor pen krijgt, moet je weten dat je in Amsterdam met naalden gestoken kan worden. Dat is diplomatiek klonk. „Maar ik ben gewoon woedend", zei hij. Marte Röling stapt in de F-106 Starfighter. De kunstenares kreeg de straaljager als tegenprestatie voor een kunstwerk dat ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Koninklijke Luchtmacht door haar zal worden gemaakt. FOTO: DIJKSTRA WEESP/DEN HAAG Mi nister Bolkestein van Defensie moet opheldering geven over de Starfighter die gisteren bij de kunstenares Marte Röling gratis in de achtertuin bezorgd werd. Het PvdA-kamerlid Henk Vos wil weten de minister zijn fiat aan het dure geschenk heeft gegeven. Het cadeautje kost 13.000 gul den. „Het is een merkwaardige zaak, ik kon het eerlijk gezegd eerst niet geloven", aldus Vos, die namens zijn fractie woord voerder is voor het materieel beleid van Defensie. „Afge dankte straaljagers worden normaal gesproken verkocht of vernietigd. Ik ken wel meer particulieren die graag een straaljager willen hebben, maar die kunnen zo'n toestel niet aanschaffen". VAN DIJK STELT BESLISSING OVER VOETBALPAS UIT (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Van Dijk van Binnenlandse Zaken heeft nog geen definitieve be slissing genomen over de in voering van de pasjesregeling voor risico wedstrijden in het betaalde voetbal. De bewinds man liet na afloop van het overleg met de KNVB weten dat hij eerst met alle betrokke nen wil praten alvorens tot een beslissing te komen. De KNVB daarentegen vindt dat de pasjesregeling zo snel mogelijk moet worden inge voerd. Van Dijk aarzelt nog. Hij laat zijn definitieve beslis sing afhangen van het overleg dat hij op korte termijn wil voeren met onder meer de bur gemeesters van Den Haag, Am sterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Volgens Van Dijk is de pasjesregeling een „doodgeboren kind als niet alle betrokkenen eraan willen mee werken". Afgelopen weekend, bij de start van het nieuwe seizoen van het betaald voetbal, tekende het fi asco van de voetbalpas zich duidelijk af nadat bij de wed strijden FC Utrecht-Feyenoord en FC Den Haag-Ajax honder den supporters zonder ver plicht pasje werden binnen ge laten. Desondanks verliepen de wedstrijden zonder noemens waardige incidenten. Het hele leven is een kwestie van kiezen. Dit of dat. Ja of nee. Goed of kwaad. Voor of tegen. Straks moeten we ook weer kiezen: zien we graag deze of gene partij in de regering? In de weken voor de verkiezingen op woensdag 6 september is het daarom wel van belang goed geïnformeerd te worden over wat er op politiek gebied in Nederland leeft. Waar kunt u uw licht nu beter opsteken dan bij een krant als de Leidse Courant. Met een par lementaire redactie, die alert alles volgt, dat op en rondom het Binnenhof gebeurt. Neem de gratis tweewekenproef en u ziet: het is niet meer zo moei lijk de juiste krant te kiezen. De Leidse Courant wil TIFbest twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N. B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1