CeicUc (Bowiamt Nederland loopt fregattenorder mis 8 Syrië ontkent aanval jp legertroepen Aoun Bonn sluit ambassade in Hongarije Spoedoverleg jver fiasco oetbalpas 2 8 ;nv wil loonoffer oor beter milieu VANDAAG 3 4 7 BLOEMKOOL EN VARKENSLEVER 1.50 Leidse chirurg slachtoffer van straatterreur Rio Sport Ccidóc Souocmt Maandag 14 augustus 1989 80ste jaargang no. 24494 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorend tot Sijthoif Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen. 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) {.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f .0.60 per mm. Fax:070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur GJ.Onvlee. Losse nummers f. 1,10 Eerst veel bewolking en moge lijk regen, in de loop van de dag perioden met zon èn droog. Minimumtemperatuur 'rond 15 graden, middagtempe- ratuur ongeveer 24 graden. Matige zuidwestenwind, rond kracht 4. Zon op: 06.23, onder: 21.04; hoog water Scheveningen: 2.35 en 15.03; laag water: 10.46 en 22.56. (Van onze sociaal- economische redactie) fRECHT De christelijke vakcentrale CNV lit niet uit dat een effectieve aanpak van de mi- uproblemen ook van de werknemers een loonof- zal vragen, eventueel een belastingverhoging. iV-bestuurder Thomas Swart zei dit vanmorgen lor de NCRV-radio. Het CNV gaat binnenkort de len raadplegen over de gewenste aanpak van de lieuproblemen. Het bereiken van een gedrags- randering zal daarbij een belangrijke plaats in- men. Volgens Swart moet iedere burger ervan ordrongen worden dat we niet door kunnen blij- n gaan met de aantasting van het milieu. „Sa- ;n met werkgevers en overheid, zullen ook de rgers een bijdrage moeten leveren. Als we nu its doen zal de uiteindelijke rekening straks vele ilen hoger zijn", aldus de bestuurder. Eppo dreigt te stranden DEN HAAG De Haagse restau ranthouder Eppo Harbrink Nu- man (48), die probeert als eerste met een ultra-light-vliegtuigje (ULV) de oversteek van Neder land naar New York te volbren gen, dreigt vroegtijdig te stranden. Hij zit aan de grond in Reykjavik. Groenland is zijn volgende lan dingsplaats, maar de pionier krijgt van de Deense overheid geen toe stemming het eiland aan te vlie gen. Volgens de autoriteiten vol doet de ULV van Eppo niet aan de veiligheidseisen. De Hagenaar heeft onder meer verzuimd een zoek- en reddingsverzekering af te sluiten. Ook moet hij een volg- vliegtuig hebben. Pagina 7: Franse vliegenier ach tervolgt Eppo Dertien doden bij ongeluk luchtballon ALICE SPRINGS Hel ongeluk met een hete-luchtballon dat gisteren in Australië aan dertien mensen het leven kostte, is het ergste in de ge schiedenis van de ballonvaart. De ballon stortte neer van een hoogte van zeshonderd meter nadat de gon del in botsing was gekomen met een andere ballon. De piloot heeft nog ge probeerd lucht in de gescheurde bal lon te blazen maar tevergeefs. De ballonnen waren opgestegen om toe risten de zonsopgang te laten zien bij Ayers Rock, een beroemde monoliet in de woestijn nabij Alice Springs. Passagiers van andere ballonnen zijn later in shock-toestand in het zieken huis opgenomen. Moeder houdt dochter (19) drie maanden gegijzeld HENGELO Een 19-jarig meisje uit Hengelo is van mei tot begin augustus door haar moeder in een lege flatwoning gegijzeld. De vrouw is aange houden wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving en zware mishandeling. De jonge vrouw beschikte over slechts twee t- shirts en twee korte broeken. Eén keer per dag bracht haar moeder enig voedsel. Voor het drin ken was ze uitsluitend aangewezen op leidingwa ter. De conditie waarin de politie het meisje (na een tip) aantrof liet zeer te wensen over; zij woog slechts 36 kilo. Zij had volgens de politie wel uit de flat kunnen weglopen, maar de psychische druk van haar moeder om te blijven was zo groot dat ze niet gevlucht is. Grand Seigneur voor Olly's bv AMSTERDAM Olly's bv uit Alkmaar is vanmiddag tijdens de Modebeurs Am sterdam (Modam) in de RAI onderschei den met de Grand Seigneur 1989, Ne derlands belangrijkste modeprijs. Wil lem en Marieke Olsthoorn, het zakelijk- creatieve echtpaar achter het baby-, kinder- en vrouwenkledingmerk Oilily, ontvingen de prijs van de Vereniging Nederlandse Modebeurs uit handen van minister De Korte van economische za ken. De Grand Seigneur is bedoeld voor mensen of bedrijven die een belangrijke invloed hebben gehad op de kledings- maak van de Nederlandse consument. Pagina 3: Vrolijke kinderkleding verovert de wereld De werkzaamheden op de Vlissingse werf De Schelde lopen mogelijk gevaar nu een order voor de bouw van acht fregat ten voor Australië niet doorgaat. foto- SP DEN HAAG Neder land is de order voor de bouw van acht fregatten voor Australië misgelo pen. De order gaat naar de Westduitse werf Blohm und Voss met het MEKO-200 fregat. Nieuwzeeland, dat vier fregatten nodig heeft, heeft nog geen beslis sing genomen. Voor de twaalf schepen gaat het in totaal om een order van ruim zeven miljard gul den, aldus een woordvoer ster van de Koninklijke Maatschappij De Schelde, de werf die het Nederlandse fregat samen met de Ko ninklijke Marine heeft ont worpen. Twee consortia heb ben om de order gevochten, Australian Warship Systems met de Vlissingse werf De Schelde als kern en AME- CON onder leiding van Blohm und Voss. Vorig jaar verloor Nederland met het M-fregat eveneens de con currentieslag met de West duitsers, toen de Griekse marine voor vier fregatten van het Duitse ontwerp koos. Hollandse Signaal Ap paraten in Hengelo zal deel nemen in het Westduitse project voor bouw van de fregatten voor Australië. In het gunstigste geval gaat het om een order van 650 mil joen gulden. Valt het tegen dan is er circa 200 miljoen gulden mee gemoeid. Australië heeft voor het Duitse fregat gekozen, om dat de order dan 350 miljoen Australische dollars (rond 550 miljoen gulden) goedko per is, zo heeft de Australi sche regering verklaard. De Australiërs hebben gekozen voor tien fregatten met de mogelijkheid dit aantal te veranderen in acht of in twaalf. Het ministerie van defensie' in Den Haag zegt het jammer te vinden dat de inspanningen van de Neder landse regering en het. bedrijfsleven er niet toe heb ben geleid dat ons land de order heeft binnengehaald. Vooralsnog gaat het ministe rie ervan uit dat het prijs verschil de doorslag heeft gegeven. Wo.ensdag bezoekt 'een Australische delegatie onder leiding van admiraal West Den Haag om een na dere toelichting op het be sluit te geven. De Australisch-Nieuwzee- landse order is steeds be schouwd als de laatste moge lijkheid om een grotere ex portorder voor het Neder landse M-fregat in de wacht te slepen. Tot nu toe zijn geen exportorders geboekt en is De Schelde alleen ze ker van de bouw van acht fregatten voor de Neder landse marine. Voor Neder land kost zo'n schip 437 mil joen gulden. Voor Australië en Nieuwzeeland zou dat be drag iets lager zijn, omdat het bij deze order om iets eenvoudiger schepen ging. Als de order was doorge gaan, had dit de levensduur- kosten van het M-fregat met ongeveer 15 procent doen dalen. 18 PAGINA'S Mgr. Bomers: Nederlandse bisschoppen niet voor verplaatsing klooster „We denken aan wat kinderen zelf willen dragen Botha staat alleen in ruzie met De Klerk Leidse bedrijven willen geen studenten Nelisse wint Bloemen- marathon Actie voor verkeerslichten opTeylingerlaan Voorhout GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER 2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 4/5 KUNST 6 BEURS6 LEIDEN 7 OMGEVING8 RADIO EN TELEVISIE9 SPORT 11 t/m 17 toMASCUS Syrië leeft met kracht tegenge- iroken dat zijn soldaten steren een grootscheepse nval hebben uitgevoerd i de christelijke troepen Libanon. Bij de gevech- ji zijn zeker 35 burgers dood en tachtig gewond raakt en kwamen tien- llen soldaten om het le- l. aanval werd gisterochtend oeg ingezet met een onge- :nd fel bombardement op het chtbevolkte Oost-Bayrut, het ristelijk deel van de hoofd- ad. Later op de ochtend jierden islamitische strijders et honderden tanks en ka- innen een verassingsaanval uit op Souk Al-Gharb ten noordoosten van Bayrut. Deze aanval werd echter door de christelijke troepeh afgeslagen. Het gebied rond Souk al- Gharb in hèt gebied van Baab- da is van groot strategisch be lang omdat het de toegang vormt tot de zuidelijke flank van de christelijke enclave in Libanon. Sinds 1983 staat het onder Aouns controle. Het Syrische oppercommando ontkende dat zijn soldaten hebben deelgenomen aan de strijd. Het omschreef de slag als „een schotenwisseling tus sen de PSP (Syriës druzische bondgenoten van de Progres sieve Socialistische Partij,red.) en de militie van Aoun". Pas gisteravond rond half ne gen kwam. er een einde aan de bommenregen op Bayrut die in totaal vier dagen had ge duurd. In het islamitische West-Bayrut openden weer enkele winkels hun deuren. Tussen de honderden bom- menkraters, de uitgebrande auto's en neergestorte hoog spanningsdraden ontstonden in de straten van het christelij ke stadsdeel weer de eerste fi les. Inwoners van Bayrut kwamen woorden te kort om de „moorddadige waanzin" van de aanval te omschrijven. Sinds de Libanese burgeroor log veertien jaar geleden uit brak is de christelijke enclave niet zo zwaar bestookt ge weest. Pagina 5: „Syrische vuurbal bedekt Bayrut" Libanese reddingswerkers zoeken in de puinhopen van een ingestort gebouw van drie verdiepin gen. Veel gebouwen werden ij de geechten door granaten getroffen. EYENOORD KOND IET CLUB KIPRICH DTTERDAM Feyënoord left overeenstemming bereikt et Tatabanya over de trans- rsom voor aanvaller Jozef Ki- ich. De Hongaarse speler kost miljoen gulden. Hij tekende or twee jaar, met een optie or een derde seizoen. Aange- en Feyenoord Kiprich voor 15 igustus heeft gecontracteerd, hij speelgerechtigd in de eer ronde van het toernooi om Europa Cup. BONN Westduitsland heeft haar ambassade in de Hongaarse hoofdstad Budapest gesloten omdat het ambassadepersoneel de stroom vluchtelingen uit de DDR niet aankan. landse zaken wilde niet zeggen hoeveel Oostduitsers er in de ambassade in Budapest zitten, maar geschat wordt dat het om zo'n driehonderd mensen gaat. Alleen al vorige week zouden meer dan 180 Oostduitsers, on der wie dertig kinderen, hun toevlucht gezocht in het am bassadegebouw. Het probleem bij de Westduit se ambassade in de Hongaarse hoofdstad Budapest is een ge volg van het weghalen van het prikkeldraad bij de grens met Oostenrijk, dat eerder deze zo mer begon. Sinds mei zijn al zeker vijftienhonderd Oost duitsers via Hongarije naar het westen gevlucht. Zij krijgen meestal zonder problemen een bezoekersvisum voor Honga rije en een steeds groter aantal grijpt deze mogelijkheid aan om zo naar het westen te gaan. De deuren van de Westduitse ambassade in Oostberlijn gin gen vorige week dinsdag al dicht nadat 131 Oostduitsers het gebouw min of meer had den bezet. De woordvoerder van de ambassade in Oostber lijn, Eberhard Grasshoff, zei dat inmiddels tien Oostduitsers het gebouw gisteren vrijwillig hadden verlaten. Het tiental is vertrokken met de garantie dat niemand zal worden ver volgd in de DDR. Geen van hen is beloofd een uitreisvi sum voor het Westen te krij gen. Pagina 5: Oostduitse „toeris ten" op weg naar de vrijheid EN HAAG Minister an Dijk (binnenlandse iken) heeft vanmiddag iet de KNVB spoedover- g gevoerd over het mis- ikken van de invoering in de voetbalpas. Beide irtijen zijn, in overleg et de besturen van de edivisieclubs, op zoek lar mogelijkheden om :t pasjessysteem toch te innen laten ingaan, oordvoerders van de grote icties in de Tweede Kamer treuren het fiasco waarin *t experiment met de voet- 'pas voor risicowedstrijden het betaalde voetbal giste- n deels is uitgemond. De ka- erleden vinden dat de NVB de pasjesregeling te in- iwikkeld hebben opgezet. Zowel bij FC Den Haag - Ajax als bij FC Utrecht - Feyenoord werden aanhangers van de be zoekende clubs gisteren toege laten tot de stadions, zonder dat zij daarvoor de vereiste clubpas hadden getoond. Vol gens de Haagse politie hebben de supporters van FC Den Haag en Ajax zich „redelijk rustig" gedragen. Er vielen drie lichtgewonden onder de supporters. Hoofdcommissaris J. Brand zei na de wedstrijd „tevreden" te zijn over het ge drag van de voetbalfans. Toch moest de Mobiele Eenheid een paar keer in actie komen: tij dens de wedstrijd bij het vak van de FC Den Haag-suppor ters, van waaruit stenen wer den gegooid naar de politie; vlak na de wedstrijd toen Ajax-supporters hekken om gooiden; en een paar keer bij De protesten tegen het experiment met de voetbalpas blijven in het Haagse Zuiderparkstadion voornamelijk beperkt tot teksten op spandoeken. het station aan de Laan van Nieuw Oostindië, waar FC Den Haag-fans op de spoor baan Ajax-supporters uitgelei de deden door middel van het gooien van stenen en ander materiaal. In totaal zijn zeven mensen aangehouden: vijf Hagenaars (tussen de 19 en 33 jaar oud), een 19-jarige man uit Hoorn en een even oude Belg. Allen zouden zich schuldig hebben weldpleging. Eén van hen, een Hagenaar, zou na de wedstrijd hebben geprobeerd een politie- busje omver te gooien. De poli tie verwacht nog meer stenen gooiers aan te houden. Voor het eerst werkte de Haagse po litie met op een bus bevestigde videocamera's. Daarmee zijn alle incidenten ■■ÉHÉHrim Pagina 11: Opluchting in Zuiderpark over uitblijven rellen Rooks en Theunisse naar Post AMSTELVEEN Steven Rooks en Geert-Jan Theunisse keren terug naar de wielerploeg van Peter Post. Aan hun overgang van PDM naar Panasonic kleven nog slechts enkele details, die deze week worden geregeld. De twee beste Nederlanders uit de Ronde van Frankrijk wezen in het weekeinde de voorstellen van hun huidige ploegleiding van de hand. Ploegleider Jan Gisbers hield vol met twee andere kopmannen (Kelly en Alcala) door te willen gaan. De beide Nederlanders stoorden zich tijdens de Tour deer lijk aan die opstelling. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees inde aanbieding Bloemkool, per stuk Varkenslever, AC 100 gram HO albert heijn 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. RIO DE JANEIRO Op klaarlichte dag.is de 47-ja- rige Leidse chirurg Jan Kenter in Rio doodge schoten door één van Rio's tienduizenden jonge straatdieven. Hij had ge weigerd zijn fototoestel af te geven. De heer Kenter was sinds 1987 algemeen chirurg in het Haagse zie kenhuis Leyenburg. In Leiden was hij bekend als voorzitter van de waterpo- lovereniging LZ 1886. De moord vond plaats in het bijzijn van zijn echtgenote en zijn dochter in de gewoonlijk stille wijk Santa Teresa. De chirurg wandelde er samen met zijn vrouw en zijn 13-jari- ge dochtpr Elke om het uit zicht en de oude Portugese ko loniale huizen van deze dicht bij het centrum geleden wijk te bewonderen. Rond 15.00 uur kwamen een naar schatting 16-jarige jongen en een meisje op hen af die het fototoestel opeisten dat de heer Kenter rond zijn nek droeg. De chirurg weigerde en ver zette zich. waarop de jongen een revolver tevoorschijn haalde en van korte afstand twee schoten afvuurde die de heer Kenter recht in de borst troffen. De jongen en het meisje liepen daarop weg. De heer Kenter werd kort daarna door een toevallig voorbijrij dende ambulance naar een zie kenhuis gebracht, waar hij na aankomst overleed. Het stoffelijk overschot zal door bemiddeling van het Ne derlandse consulaat-generaal in Rio zo snel mogelijk naar Nederland gevlogen worden. Mevrouw Kenter en haar dochter hebben besloten in Brazilië te blijven tot de mis daad volledig is opgelost. Zij worden bijgestaan door de ad vocaat van het consulaat, de heer Wienen. Pagina 3: Familie Kenter was gewaarschuwd; pagina 7: Verslagenheid na moord op voorzitter LZ1886 Al jaren is Hij lid van een voetbalclub. Maar hij zou met oogkleppen oplopen als hij ook niet bij hield wat in andere takken van sport gebeurde. De Leidse Courant staat bekend om zijn deskundige sportredactie. Vooral ook de foto's, door alerte fo tojournalisten op het juiste moment genomen, val len goed bij hem in de smaak. „Nee", zegt deze linksback van een gerenommeerde Haagse club, „niet alleen op maandag grijp ik als eerste mijn fa voriete avondblad". Door onderstaande bon in te vullen kunt u spoedig zijn goede voorbeeld volgen. De Leidse Courant wil ilPT>est twee weken, proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres; Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1