Japanse premier treedt af na verkiezingsnederlaag 6 "r'l Gorbatsjov: Stakingen bron van inspiratie 2 3 4 5 8 Uitenthuis BLOEMKOOL EN HAMBURGERS Iranse kater laat ranjelegioen koud PP Explosie maakt 33 mensen dakloos VAÏ CcidócGoiiAcmt Ëeidóe (Sowuvnt 'ftp Uilgave Westerpers, behorend lol Sijlhoff Pers, Apothekeradi]k 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244 Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bónkNV Leiden ts Abonnementen: (incl. 6% BTW) 124,24 per maand (aut.betalmg), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18 00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (exd.6%BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134©41 tbv. redactie Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas', Chef-redacteur G.J. Onvlee. Maandag 24 juli 1989 80ste'jaargang no. 24476 Gedurende de nacht en vroege ochtend enkele mistbanken. Overigens zonnig weer. Mini mumtemperatuur omstreeks 16 graden. Middagtemperatuur ongeveer 28 graden, langs de kust enkele graden lager. Zon op: 05.51, onder: 21.41; hoog water Scheveningen: 08.31 en 21.06, laag water: 04.15 en 16.24. ent Fignon is uitgeput neergezegen na het beëindigen van ijdrit die hem de nederlaag in de Tour de France 1989 zou tIJS Met de kater de Franse wielerfans het oranjelegioen niet Voor de vele dui- len Nederlanders die ren de Champs Ely- bevolkten was de rode bollentrui uitein- jk veel belangrijker de gele trui. and had de Tour de Fran- vier dagen eerder gewon- op de Alpe d'Huez. De fi- tussen de Fransman Fig- jen de Amerikaan Lemond I zeker spannend, met de pikaan als uiteindelijke paar, met acht seconden [sprong op zijn rivaal, r de enthousiaste fans uit noorden waren toch geko- voor de huldiging van I-Jan Theunisse. Om er itof feestje van te maken PDM een beroep gedaan Lemond zal het de fees- Nederlanders niet kwa- hcbbcn genomen dat zij voor hem feest vierden, er zal hij hebben terugge dacht aan het begin van het jaar, toen hij een belangrijke beslissing nam. Hij wilde we ten tot welke krachtsinspan ningen zijn lichaam nog in staat was na het jachtongeluk in 1987. Vorig jaar had hij als gevolg van ongelukjes en kwaaltjes geen eerlijk beeld gekregen, zodat 1989 hem meer duidelijkheid moest ver schaffen. Lemond besloot nog een keer de zaken serieus aan te pakken. In de Ronde van Frankrijk bleek het lichaam van Le mond inmiddels gewend aan dagelijkse krachtsinspanning en wanneer het tegensputterde deed het karakter van de ren ner de rest. Niet in het minst tot zijn eigen verbazing bleef de verwachte terugval uit. Vooral iri de tijdritten, zijn specialiteit, blonk Lemond uit. En dat is r altijd een goede graadmeter voor de vorm. Mindèr goed ging het klim men. Lemond. kon het tempo volgen, maar moest met name op de laatste kilometer nogal eens terrein prijsgeven. Het gemis aan die scherpte is ei genlijk het enige smetje op Le- monds formidabele prestatie. Noodweer treft westen Brabant BREDA Onweer en hevig nood weer hebben gisteren voor veel over last gezorgd in west-Brabant. In Tete- ringen, in de buurt van Breda, wer den acht kalveren die in een weiland stonden, door de bliksem getroffen. De beesten waren op slag dood. De politie van Breda en kabelexploitant Casema ondervonden veel hinder van de bliksem, die insloeg in hun antenne-installaties. De politie moest daardoor overschakelen op de golf lengte van andere korpsen in de buurt. De televisiekijkers in Breda en omgeving die het geruime tijd zonder beeld moesten stellen, kregen net voor de ontknoping van de Tour de France weer beeld. Drie broers in Utrecht gepakt na breken van „snelheidsrecord' IV UTRECHT De Utrechtse politie heeft gisteravond drie broers aange houden nadat twee van hen op de rijksweg bij Utrecht de maximum snelheid met meer dan 100 kilometer hadden overschreden. Ze reden 210 kilometer per uur, „voor Utrecht een record", aldus de politie. Bij een radarcontrolepaal stak een van de broers zijn arm uit het raam en maakte een obsceen gebaar. Later verklaarde hij dat dit hem „een aardig plaatje voor zijn album leek". Ook wilde hij wel eens weten hoe hard de auto precies kon rijden. Hij wist niet dat een politiewagen achter hem reed. Die achtervolgde de broers tot in de stad Utrecht, waar ze met meer dan 100 kilometer per uur door rood licht reden en links en rechts passerend kruispunten „namen". Uiteindelijk werd de wagen geparkeerd voor het huis van de bestuurder, de 25-jarige R. van N. Toen de politie hem en zijn 20-jarige broer M. van N. wilde aan houden werd ze bedreigd door een derde broer, de 23-jarige M.M. van N. Hij was niet gewapend, maar in het huis vond de politie een karabijn, een pistool en munitie. De drie zijn mee genomen naar het bureau. De auto is in beslag genomen. Belgische piloot voorkomt ramp BRUSSEL Een Belgische luchtmacht piloot heeft met gevaar voor eigen leven verhinderd dat zijn gevechtsvliegtuig, een Mirage-5, neerstortte op een dorp bij Luik. De vliegenier verloor de controle over zijn toestel nadat een duif in de mo tor was gevlogen. Hij kreeg opdracht van de verkeerstoren om het toestel met een schietstoel te verlaten. De piloot bleef echter in zijn machine en zette die bij de basis Bierset bij Luik met een buiklan ding op de grond. Daar kon de vlieger, licht gewond, net op tijd worden gered. Even later vloog de Mirage in brand. Het incident gebeurde dinsdag maar werd gisteren door het Belgische persbureau Belga bekend gemaakt. TOKYO Premier Sosuke Uno van Japan heeft verklaard dat hij binnenkort aftreedt. De aankondiging volgt op de vernietigende nederlaag van zijn Li1 berale Democratische Partij bij de verkiezin gen voor een deel van het Hogerhuis, giste- Uno is de tweede Japanse premier die dit jaar af treedt. Zijn voorganger Takeshita moest het veld ruimen na het omkoop schandaal met het bedrijf Recruit, waarbij bijna de hele LDP-top was betrok ken. Van Uno werd ver wacht dat hij het imago van zijn partij zou herstel len. Maar in plaats daar van heeft hij, nadat ook hij bij enkele schandelen betrokken bleek, de LDP naar de grootste neder laag uit haar geschiedenis geleid. Het is voor het eerst in 34 jaar dat de LDP geen meerderheid meer heeft in het Hoger huis. Hierdoor kan de op positie de wetgeving in Japan vertragen. In het Lagerhuis heeft de LDP overigens nog wel een comfortable meerderheid. De grote winnaar van de verkiezingen is de socia listische partij geworden, onder leiding van me vrouw Takako Doi. Veel meer de de LDP is zij erin geslaagd het vertrou wen te winnen van de Ja panse burger, met name van de vrouwen. Nadat de LDP 34 jaar de teugels strak in handen had, lijkt het nu de controle over de politiek definitief te hebben verloren. Uno heeft geen datum ge geven voor zijn aftreden. Hij zei aan te zullen blij ven totdat „snel" een op volger is gekozen. Waar nemers sluiten vervroeg de algemene verkiezingen echter niet uit. Voorbijgangers kijken naar televisieschermen op het moment dat premier Sou- suke Uno zijn aftreden be kend maakt. '-or alle leeftijden Noordzee, die met haar vloed vaak mensen op de vlucht jaagt ,e?ich bij eb hebben neergelegd op het strand, mocht afgelo pen weekeinde heel wat enkels en hogere lichaamsdelen omslui ten. Jong en oud zochten het water op om af te koelen of om te spelen. FOTO: ANP 3dse politie hard op zoek naar agenten nl >tpEN De Leidse politie heeft dringend behoefte aan agen- hnu minister Van Dijk van binnenlandse zaken de korps- te per 1 juli heeft bepaald op 225 formatieplaatsen. Op dit ent telt het korps volgens voorlichter D. Graveland 199 f-)neelsleden. Een twintigtal politiemannen maakte de afge- '"i maanden gebruik van de regeling om vervroegd uit te tre- Hwaardoor Leiden nu minder mensen in dienst heeft dan de waar het korps tot afgelopen week recht op had. In 1993 |t het Leidse korps geld voor 262 agenten. Dat aantal wordt tflijk nog veranderd door het nieuwe kabinet. ^uitlopend op uitbreiding van het aantal formatieplaatsen, is fteidse politie enkele maanden geleden al begonnen met in- nleve wervingsacties. Die hebben er toe geleid dat momenteel Hntien mensen de opleiding volgen. De studie duurt echter rj twee jaar en dat betekent dat deze agenten voorlopig nog ingezet kunnen worden. „We gaan dus zeker door met wer- I Er zal de komende tijd hard moeten worden gewerkt om or te zorgen dat we in 1993 zijn gestegen naar 262 mensen", ,/p Graveland. rerwacht niet dat Leiden veel mensen aanneemt van korp- idie moeten inkrimpen omdat er waarschijnlijk geen ge- hgen ontslagen vallen. „Het gaat om een gering aantal plaat- lik denk dat die korpsen de inkrimping kunnen opvangen ■fiatuurlijk verloop". ina 3: Leiden en Wassenaar krijgen extra agenten. TILBURG Door een explosie gisterochtend in een drive-in woning aan de Coebergstraat in 'Til- burg zijn in totaal 33 men sen dakloos geworden. Zij bewoonden het blok van tien woningen die door de kracht van de explosie on bewoonbaar werden. Dertien bewoners zijn inmid dels bij familieleden onderge bracht, elf door tussenkomst van verzekeringsmaatschap pijen in een plaatselijk hotel en één invalide man in een be jaardenhuis. Een gezin van zes waarvan eveneens het huis werd vernield, weet nog van niets omdat het op vakan tie in Spanje is. De bewoners van de woning waar de explosie plaatsvond, een echtpaar 42 en 43 jaar, hebben de nacht doorgebracht in het ziekenhuis. Hun ver wondingen vallen mee. In to taal werden drie mensen ge wond door rondvliegende glas scherven; één van hen moest aan een kaakverwonding wor den geopereerd. Pagina 3: „We zaten aan het ontbijt en ineens lagen we buiten" MOSKOU Sovjetpresi dent Michail Gorbatsjov heeft vanochtend gezegd dat de mijnstakingen, die zich uitstrekken van de Poolse grens tot Siberië, de zwaarste test tot nu toe zijn voor zijn hervor mingsbeleid. Dc president hield een toe spraak voor het parlement, dat in spoedberaad bijeen is om de stakingen te bespreken. Daar in deed Gorbatsjov een beroep op de arbeiders om meer be grip te tonen. De stakingen be ginnen af te nemen maar de toestand blijft gespannen, al dus Gorbatsjov. „Dit is de zwaarste test voor de pere strojka (hervormingen). Wat Sovjet-president Michail Gor batsjov heeft gistermiddag op de Russische televisie gezegd de mijnwerkers, al voegde hij eraan toe het niet eens te zijn met hun taktiek. Terwijl Gor batsjov in een landelijk uitge zonden programma werd geïn terviewd, waren nog altijd honderdduizenden mijnwer kers in het land in staking. Gorbatsjov meende dat de mijnwerkers door te staken „zeer scherp" hadden gerea geerd, en dat de acties aan toonden „dat de arbeiders in wezen de zaken in eigen hand namen". Pagina 4: Arbeiders niet te vreden met perestrojka Fusie Gist-brocades en ACF van de baan DELFT De twee weken ge leden aangekondigde fusie tus sen de farmaceutische con cerns Gist-brocades en ACF is plotseling afgeketst. Bestuur en commissarissen van Gist-brocades uit Delft hebben besloten geen bod uit te brengen op de aandelen van ACF. Bestuursvoorzitter G. Bresser van Gist-brocades zal in verband met dit besluit zijn functie ter beschikking stellen. HHfl 14 PAGINA'S Toenemende kritiek op „top" Wereldraad „Autogebruik in recreatiegebied fors verminderen" Partij van Bouterse tegen vredesakkoord KenG wereldkampioen in Kerkrade Pater uit Chili jubileert in Roelofarends- Nederlandse kunstenaars: Amerika leeft in jaren 60 GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER/BRIEVEN2 BINNENLAND 3 BUITENLAND 4 LEIDEN 5 OMGEVING6 KUNST 8 RADIO EN TELEVISIE 7 SPORT 9 T/M 14 Groei economie minder gunstig (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het nieuwe kabinet kan voor de komende vier jaar uitgaan van een rede lijke, maar iets minder gunsti ge ontwikkeling van de Ne derlandse economie. De koers van de dollar blijft een onze kere factor waarmee terdege rekening moet worden gehou den. Een daling van de dollar koers heeft een negatieve uit werking op de Nederlandse economie. Dat is de teneur van de bere keningen die het Centraal Planbureau (CPB) momenteel maakt voor de 'middellange- termijnverkenning'. Deze ver kenning, die begin augustus verschijnt, is voor de forma teur van het nieuwe kabinet een belangrijke basis voor de onderhandelingen tussen de partijen. Ook de Sociaal-Eco nomische Raad (SER), die de formateur advies zal uitbren gen over het sociaal-econo misch beleid, baseert zich op de CPB-berekeningen. Het CPB richt zich op de in ternationale economische ont wikkelingen, met name op de pogingen het tekort op de Amerikaanse begroting terug te dringen. Het uiteindelijke gevolg hiervan kan volgens het CPB zijn dat de Neder landse economie iets minder hard groeit dan vorig en dit jaar. Als de dollarkoers door de aanpak van de Amerikaan se regering forser daalt dan nu wordt verwacht, zal de rente stijgen. Daardoor zal de groei van de Nederlandse economie volgens het CPB „beduidend" lager zijn dan in het optimisti sche scenario. Wie 's morgens vroeg op pad gaat kan het al mer ken: het is aanmerkelijk minder druk op de weg. Iedereen is op vakantie. Hetzij verderop in het land of helemaal het land uit. Juist op het moment dat ze misschien beter thuis hadden kunnen blij ven, want het weer is zo goed als tropisch en er is beslist geen reden voor het boeken van een haasti ge zonnevlucht. Om er toch nog „even uit" te zijn is er dan "s avonds de krant met nieuws over de politiesterkte in Leiden, die met tien man omhoog gaat en de temperatuur, die alleen nog maar om laag kan. Je merkt het elke dag: met de Leidse Courant ben je uit en thuis. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Bloemkool, QQ per stuk Hamburgers, ongepaneerd, 100gl4§1.29l1 QA kilo ja.®® user 11.Z7U albert heijn 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon .(voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N. B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd [N®

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1