^cicUc (Sowvcvnt Spanning in China stijgt door uitbreidend protest Bon: 2 3 7 13 14 15 6 Leiders mislukte staatsgreep in Etiopië gedood Uit „Buitenlandse jongeren langer leerplichtig houden" VANDAAG Alphenaar steekt bejaarde vader dood Jongens afgetuigd en naakt achtergelaten £eidóe(2outta/nt AGIf Woensdag 17 mei 1989 80ste jaargang no. 24418 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND >rint W Uitgave Westerpers, behorende tot Sijtholf Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden, enner Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, )aar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Ie reri Advertenties: (excl. 6% BTW) f0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W. A. Bui] te weg. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Vannacht enkele mistbanken en minimumtemperatuur om streeks 9 graden. Overdag zon nig. Middagtempertauur onge veer 23 graden. Matige ooste lijke wind. Aanhoudend zon nig en droog. Zon op: 05.42; onder: 21.32. Scheveningen hoog water: 02.46 en 14.49; laag water: 10.14 en 22.44 uur. de acf tetitéL vucolav Havel ^gelaten drie /al n» De Tsjechoslo- Ise ka toneelschrijver en 24 [x Vaclav Havel (52), jehoqstraf van acht maan- zat wegens protesten s regering, is vandaag tg vrijgelaten. Havel, Arrestatie leidde tot vaardigde reacties in ft. innen- als buitenland, ||||ge helft van zijn straf ^raSen. Een rechtbank in ^Welastte de voorwaar- 'rijlating van de dissi- tt een proeftijd van 18 ,g si ZOETERMEER Directeur S.J. van Driel van de gemeentelijke sociale dienst in Den Haag wil de leerplichtige leeftijd van Marokkaanse of Turkse jongeren die bijvoorbeeld op 15-jarige leeftijd naar Nederland ko men oprekken tot na het zestiende jaar. Veel Marokkaanse jongeren ko men in aanraking met de politie, veel meer dan hun Turkse leeftijdgeno ten, zo heeft een onderzoek van Justitie uitgewezen. Basisvaardigheden zoals beheersing van de Nederlandse taal mogen van hen gevergd wor den, zeker als van de werkgevers en de overheid voorop wordt verlangd dat ze jongerenbanen beschikbaar stellen in het kader van een Jeugd werkgarantieplan, aldus Van Driel vandaag op een congres in Zoeter- meer. In een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings beleid dat vorige week uitlekte wordt eveneens gepleit voor een „basise ducatieplicht" voor volwassen buitenlanders met een uitkering. Tot die basisvaardigheden worden gerekend kennis van de Nederlandse taal en maatschappij en elementaire reken- en sociale vaardigheden. Pagina 3: Regelingen voor jonge werklozen voldoen niet Massaproces Onder zeer strenge veiligheidsmaatregelen is in Lyon het proces begonnen tegen twintig leden van de Fran se terreurgroep Action Directe (AD). Zij worden ver dacht van moorden, aanslagen en roofovervallen. FOTO: AFP Den Haag: nieuwe stadhuisvariant DEN HAAG Het nieuw te bouwen stadhuis van Den Haag zal voor een derde wor den verhuurd aan derden. In het resterende deel kunnen niet alle gemeentelijke dien sten worden ondergebracht, zoals de gemeenteraad heeft geëist. Een deel van het oude stadhuis aan het Monchyplein en het GAK-gebouw aan de Loosduinseweg blijven zeker staan. Een voorstel met onder meer deze inhoud zal nog deze maand naar de gemeenteraad worden gezonden. Pagina 4: College komt nog deze maand met definitief stadhuisvoorstel Asielzoekers van Schiphol ontsnapt SCHIPHOL Uit het geslo- ten opvangcentrum voor asiel zoekers op Schiphol-Oost zijn in de nacht van zondag op maandag 23 asielzoekers ont snapt. Eén van hen kwam ten val toen hij van het dak op straat wilde springen. Hij liep daarbij een gebroken enkel op en is in een ziekenhuis opge- npmen. De andere 22 zijn nog spoorloos. Zij hebben met een kleine soldeerbout een gat we ten te branden in een slagvast, kogelvrij raam. Hoe het sol- deerapparaat in het centrum is binnengekomen, is nog een raadsel. a de ien ,bert Swan, de Britse deelnemer aan Noordpoól-expeditie 1 te '89, was na de beëindiging van de expeditie een van de n ev|jngen waar hij naar greep de krant. En als rechtgeaarde ?n t hij de Times. ot zv ek d FOTO: AP ;rs. kwa, PEKING Het massa le protest in de Chinese hoofdstad Peking is vanmorgen overgesla gen naar andere steden in het land. De golf van protest voor vrijheid en democratie wordt intus sen een steeds groter probleem voor de Chi nese autoriteiten. In de hoofdstad alleen wa ren vanmiddag volgens oog getuigen meer dan een mil joen demonstranten op de been. Behalve in Peking gingen ook in Shanghai duizenden studenten de straat op. Enkele honderden zouden, net als drieduizend studenten in Peking, in hongerstaking zijn gegaan. Ook uit de steden Sheny ang, Chengdu, Nanking, Harbin en Changchun zijn betogingen gemeld. Partij leider Zhao Ziyang ver klaarde vannacht dat de re gering bereid is tot conces sies, op voorwaarde dat de studenten hun hongersta king beëindigen. Aan die oproep is geen gehoor gege ven. Integendeel: vanmor gen verzamelden zich weer meer mensen op het Plein van de Hemelse Vrede. On der de demonstranten be vonden zich ook zo'n dui zend soldaten. „We zijn ge wone soldaten. We willen ook democratie en vrij heid", zei een luitenant. De betogers droegen verder spandoeken met zich mee met leuzen tegen „sterke man" Deng Xiaoping. Door de massabetoging in Peking werden de Chinese autori teiten vanmorgen opnieuw gedwongen het programma van Sovjetleider Michail Gorbatsjov om te gooien. Zo werd het bezoek aan de Verboden Stad geschrapt Pagina 5: Studenten wil len gesprek met regering live op tv 16 PAGINA'S „Europa is onderontwikkeld gebied" Modern gezin voor veel stiefkinderen probleem KLM en Boeing optimistisch over aflevering nieuwe Jumbo's Ongediplo meerde Arie Haan jaagt op zesde Europa Cup Uitstel investering in vuilverbranding onaanvaardbaar Heldenfonds eert redder uit Oude Wetering Hotel Singer vrijdag ontruimd GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT KUNST RADIO EN TELEVISIE LEIDEN OMGEVING Voetbal op tv Nederland 3, 19.55 uur: Stuttgart-Napoli (recht streeks); daarna samen vatting WK-kwalificatie- wedstrijd Denemarken- Griekenland. Aingen ïejgen in eiermarkten dij üa^G'^reigen sta_ in supermarkten. De lun leden die in super- »cht? wer^en oproepen Urki ew?jij. _J eu "fbonden FNV en CNV hoe, - het ie>r te leggen "als de Vers blijven weigeren tan op de eisen van de le week dinsdag wordt ïrleg over de nieuwe |»r de 120.000 werkne- de 9000 supermarkten Volgens een woord- van de dienstenbond sP^rlopen die onderhan- zeer moeizaam. eisen een structurele |derhoging van drie pro- ilL, de komende twee jaar. HCA^gevers willen echter me der gaan darï een jaar- °Prionsverhoging van één r ee Ook moeten de jeugd- lVeTJ iet ten minste tien pro- P fjihoog. De werkgevers n n af te stappen van het veecvan de bij wet ge regel- ult&limumjeugdlonen. Vol- Sjfn s bonden is er sprake "aah extreem hoge loon- aan$and (ruim vijftien pro- "af}n opzichte van de rest rouy be^riJfsleven- en, i a pr£r incest s^jHoge Raad om te zien IAAG Mag een man nftst heeft gepleegd, wor- ïjrboden om het bij zijn >Cff verwekte zoontje te f is een dergelijk om- „Hfrb°d in strijd met het y h^P gezinsvorming, zoals n[astgelegd in de Europe- lco Haring voor de Rechten peel Mens. Deze vraag is bij neg£ Raad aangekaart door r |arige man uit Arnhem, spel* (bij zijn dochter ver- belj( zoontje voor twee jaar ndePg zien. De man werd l0et£ar tot 12 maanden ge- 5treJisstraf (waarvan 2 ikteFn voorwaardelijk) ver- ivonjd wegens incest. Het doejshof in Arnhem ver- jd 0pm tevens gedurende de Wajd van twee jaar contact achfen met rijn dochter en chpioontje. De man ging delen in cassatie bij de me^aad. ïalé man gelijk krijgt, kan terrbet gerechtshof een eis g£n tot een omgangsrege- oc# rechter beslist dan in lang van het kind. Bijenwerk In de IJsselmeerpolders staan de nog overgebleven koolzaadvelden in volle bloei. Voor imkers is het een goede tijd. Hier bekijkt een bijenhouder de opbrengst van een dagje bijenarbeid. FOTO: ANP ALPHEN AAN DEN RIJN Een 72-jarige Al phenaar is gistermiddag in zijn woning doodgestoken door zijn 31-jarige zoon. De bejaarde werd twintig keer gestoken en overleed vrijwel onmiddellijk aan een slagaderlijke bloe ding. De uit Amsterdam afkomstige dader is in de woning van het slachtof fer aangehouden. De politie kon hem aanhouden omdat het slachtoffer tijdens de worsteling om hulp had ge roepen. Buren hadden dit ge hoord en waarschuwden de politie. Deze was snel ter plek ke, maar volgens politiewoord voerder Schimmel net te laat om de bejaarde te redden. De dader bood bij zijn aanhouding geen verzet. Het mes, dat een lemmet heeft van 15 centime ter, is in het huis aangetroffen. Het stoffelijk overschot is voor sectie naar ziekenhuis Rij noord gebracht. De politie van Alphen aan den Rijn wilde vanochtend slechts een paar mededelingen doen over de moord omdat een aan tal familieleden van de Alphe naar nog niet op de hoogte is van het tragische voorval. Zij zijn in Nederland op vakantie vanochtend nog niet Volgens politiewoordvoerder Schimmel heeft de 31-jarige man psychische problemen en is hij in zijn woonplaats door zijn hospita het huis uitgezet. In Amsterdam is hij enkele malen op straat gesignaleerd terwijl hij met een mes liep te zwaaien. Schimmel wilde van ochtend ook niet bekend ma ken waarom de dader gisteren bij de bejaarde op bezoek ging en waarover ruzie ontstond. De dader krijgt momenteel hulp van een psychiater. Helikopter stort neer: vier doden MANILA Op de Filipijnen is tijdens opnamen voor een Chuck Norris-film een heli kopter in een ravijn gestort en geëxplodeerd. Vier mensen kwamen daarbij om het leven en vier anderen raakten ge wond. Omdat in het draaiboek stond dat de helikopter in brand moest vliegen, duurde het enige tijd voordat de film ploeg besefte dat het ongeluk echt 'was en te hulp schoot. ADDIS ABEBA De mislukte staatsgreep van gisteren in Etiopië heeft het leven gekost aan twee leiders van de opstandige militairen, de stafchef van het leger en de bevelheb ber van de luchtmacht. Een aantal hoge militairen heeft zich overgegeven aan de troepen die trouw zijn geble ven aan de marxistische rege ring van president Mengistu Haile Mariam, die zelf ook door middel van een staats greep aan de macht is geko men. De coup werd gepleegd kort nadat president Mengistu was vetrokken voor een staatsbe zoek aan de DDR Soldaten omsingelden met tanks en pantserwagens verscheidene ministeries in de hoofdstad Addis Ababa, terwijl vliegtui gen en helikopters over de stad vlogen. Ook werd er ge schoten. Na enige tijd meldde radio Addis Abeba echter dat een poging de regering omver te werpen was mislukt. De be volking is opgedragen tot na der order binnen te blijven. In Etiopië broeit het al langer binnen de strijdkrachten. Het regeringsleger heeft de afgelo pen maanden een reeks verne derende nederlagen moeten incasseren in de strijd tegen de rebellen in de opstandoige pro vincies Eritrea en Tigray. DEN HAAG Twee Haagse jongens van 17 en 19 jaar uit de Wieringse- straat zijn op de avond van Tweede Pinksterdag in de duinen afgetuigd en naakt in een bunker ach tergelaten. In de duinen nabij Duindorp raakten zij in gesprek met twee jongens en twee meisjes van hun eigen leeftijd. Plotse ling haalden drie van de vier jongelui een mes tevoorschijn en dwongen de twee Haagse jongens naar een bunker te gaan. Daar werd hun opgedra gen zich uit te kleden en on tuchtige handelingen met el kaar te verrichten. Toen de twee jongens dat laatste wei gerden, werden zij geschopt en geslagen. Daarna verdwenen hun belagers met al hun bezit tingen (kleren, schoenen en geld). Na twee uur durfden de slachtoffers pas tevoorschijn te komen en naar huis te lopen. Hun naakte verschijning zorg de voor nogal wat consternatie in de buurt. „Wij kunnen bin nen enkele dagen al mensen arresteren", aldus een woord voerder van de politie, die weet wie de vier daders zijn. Hypotheekrente verzekeraars 0,3 omhoog DEN HAAG De Nederland- se levensverzekeraars hebben onder invloed van de stijgende rente besloten de hypotheek rente per 18 mei j.l. te verho gen met 0,3 procent. De basis rente komt daarmee op acht procent. Het gaat daarbij om hypotheken met gemeentega rantie en hypotheken tot maximaal 75 procent van de executiewaarde met rentebeta ling achteraf. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur. zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog de zelfde avond nabezorgd. Radio 10 mag op de kabel HILVERSUM De commer ciële radiozender Radio 10 vol doet aan de vereisten in de Mediawet. De uitzendingen van deze „Milanese" zender mogen derhalve door kabelex ploitanten worden doorgege ven Tot deze conclusie komt het Commissariaat voor de Media na een onderzoek naar de vestigingsconstructie. De zender is officieel in Milaan gevestigd en heeft daar een ei gen radiozender. Dat de pro gramma's in Nederland wor den gemaakt doet verder niet ter zake, zo meent het com missariaat. Inmiddels maakt het commissariaat zich - op aandrang van minister Brink man van WVC - op voor een onderzoek naar de rechtmatig heid van de aangekondigde commerciële televisiezenders RTVéronique en TV 10, de te- levisiepoot van de Milanese omroepzender. Als bij voor beeld TV 10 (van Joop van den Ende) dezelfde constructie zou hanteren als bij de radio zender, valt daar weinig tegen te doen. Warenonderzoek: altijd proefrit maken met kinderfiets DEN HAAG Ouders die een passende nieuwe fiets voor hun kind willen kopen, moeten hun kind altijd een proefrit laten maken. Verder moeten ze de fiets zelf goed bekijken, omdat montage en afwerking nog al eens te wen sen over laten. De stichting Vergelijkend Warenonderzoek (VWO) is tot deze conclusie gekomen na een onderzoek dat ze samen met de ANWB uitvoerde. Voor het kiezen van een fiets voor de leeftijds categorie van 7 tot 13 jaar zijn eigenlijk geen vuistregels te geven, aldus de VWO, omdat kinderen in die leeftijd in de groei zijn. „Elke week kijk ik uit naar de krant van woens dag". Een uitspraak die nogal opzien baart. Want tot nog toe hoorden we altijd, dat er vooral naar de kranten van maandag (sport) en zaterdag (Finale) werd uitgezien. Op de vraag „waarom dan wel?" komt het er zonder aarzelen uit: „Dan zit de Uit- bijlage bij de Leidse Courant en daarmee verkneu kel ik mij al op de uitjes in het komende weekein de en lees ik met plezier de kenschetsen van de nieuwste films. En dan te weten wat er verder alle maal nog in onze Uit-bijlage staat. Na veertien da gen proeflezen, kunt u over de Leidse Courant niet meer uit. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar. de Leidse Courant, Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. jX.B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1