©omcuit Handdruk bezegelt herstel Chinees-Russische banden 3 5 5 9 11 13 Variatie Pinksteren luidt vroege zomer in 11 jdiopresentator .'epins Zoet >,3istig gewond nezuela biedt Noriega ^gevraagd asiel aan HISTORISCHE ONTMOETING IN HAL VAN HET VOLK Iran trekt ambassadeur uit Nederland terug VANDAAG Dinsdag 16 mei 1989 80ste jaargang no. 24417 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maandf. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur [J. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 Droog en zonnig weer. Mini mumtemperatuur omstreeks 8 graden, middagtempertuur on geveer 23 graden, in het Wad dengebied enkele graden la ger. Eerst weinig wind, in de loop van de dag tot matig toe nemende noordoosten wind. Aanhoudend zonnig. Zon op: 05.43; onder: 21.30. Scheveningen hoog water: 02.05 en 14.15; laag water: ,09.24 en 22.15 uur. inger' ry haas- 1 uwd( ^en%HORST DEN BERG De bekende radio- e °jtator en ballonvaarder Hans Zoet is gister- n'e4j, bij de voorbereidingen voor een ballon- 1 huifernstig gewond geraakt. Zoet die onder atenkyRO's Radiojournaal en Für Elise presen- l,e zwerd met brandwonden aan gezicht en han- r aarpgenomen jn ^et Hilversumse ziekenhuis. n,eHs de politie is er een explosie, gevolgd door "^■lekvlam, ontstaan toen Zoet een aanhangwa- n he|ende waarin een heteluchtballon en toebe- Izaten. De aanhangwagen, een ballonmand, gasflessen werden verr llon zelf nog te redden. Zeepfeest In Frankrijk staat zo'n beetje alles in het teken van de tweehonderste herdenking van de Franse revolutie. Deze zeepfabrikant heeft honderdduizend stukken zeep in de nationale kleuren laten maken. FOTO: AP Ruzie over openbaarheid inkomens DEN HAAG De vakbonden en werkgever sorganisaties zijn het nog steeds niet eens over een regeling tot openbaarmaking van inko mens. De werkgevers willen ondernemingsra den en ook individuele werknemers desge vraagd inzicht geven in de cao-salarissen die binnen een bedrijf worden betaald - overigens zonder de namen van de betrokkenen. Voor de vakbonden gaat dit niet ver genoeg. Zij vinden dat ook de niet-cao-inkomens, bijvoorbeeld van directeuren en commissarissen, openbaar moeten zijn. Het kabinet heeft al in 1985 bij de Stichting van de Arbeid (het overlegorgaan van werkge vers en werknemers) aangedrongen op het ontwerpen van een regeling voor openbaar heid van inkomens. Een vrijwillige onderlinge afspraak hierover tussen werkgevers en vak bonden leek het kabinet beter dan een door de overheid opgelegde wettelijke regeling. Boeing vliegt door met open achterdeur COLUMBUS Een Boeing 727 van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij TWA is zaterdag met een open ach terdeur doorgevlogen naar zijn bestemming. Het toestel had 59 mensen aan boord. De Boeing was uit New York ver trokken voor een vlucht naar Columbus in Ohio, toen een deur achter in het toestel openvloog. Omdat tussen die deur en de passagierskabine nog een deur was, deden zich geen drukproblemen voor en besloot de gezagvoerder door te vliegen naar de bijna 500 ki lometer verder gelegen be stemming. Zangeres Centerfold gedood bij verkeersongeluk LEIDSCHENDAM De 21-jarige zangeres Sandra Noach van de groep Centerfold is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden na te zijn aan gereden op de rijksweg A-4 (Amster dam-Den Haag). Vermoedelijk stapte de vrouw, die achterin de auto bij haar ouders zat, na een woordenwis seling uit'de auto. Dat gebeurde ter hoogte van het Prins Clausplein. De zangeres werd daarop aangereden door een 65-jarige inwoner van Den Haag. Sandra Noach maakte sinds een jaar deel uit van de uit de drie vrouwen bestaande popgroep. weken oude Nicole Faunce uit Sidney is mogelijk 's we- 50I]?tleinste baby. Maar ook als zij niet de allerkleinste is, blijft nallteentimeter lange en 420 gram wegende Nicole met recht ■seintje. oofti i vij^CAS De president vatefenezuela, Carlos "Andres alleij heeft Panama's sterke tje. jeneraal Noriega politiek aaraangeboden. „De gene- vildieeft mij niet om asiel ge roep. Maar als de komst van liliega een oplssing is voor ïinganamese volk, dan zullen heem opnemen", aldus Pe- heDe Venezolaanse presi- bezig met pogingen No- s, d^binnen de Latijnsameri- wi it dl kaanse gemeenschap diploma tiek te isoleren. Venezuela heeft om de bijeenkomst van de Organisatie van Ameri kaanse Staten, die morgen wordt gehouden over de situa tie in Panama. Als het aan de Amerikaanse president Bush ligt, wordt Noriega zo snel mo gelijk door de bevolking ver dreven, zo verklaarde hij. Pagina Panama stevent af op nieuwe confrontatie. NY HOLLAND IN THE USA" I-kijkers VS ;een Erwin Krol joede handen ktes 'ERDAM De bewee- handen van NOS-weer- Erwin Krol hebben nu rgjeje Amerikaanse televisie- in een stevige greep, gebarentaal en het weer vormden vanmor- dffcn van de vele Hollandse ge-fepunten in het ABC-ont- mojevisieprogramma „Good wering America", dat deze i de vanuit Nederland live in ifgeo wordt uitgezonden. De >raf|landse uitzending tussen einjen 09.00 uur is steeds een I irater. lijf! jUeJen feilloos gevoel voor de \raJte ontwikkelingen in het rne Nederland presen- »rlcfn Charles Gibson, Joan i en Ron Reagan jr. in uur. eerste uitzending de cjiienindustrie, de eeuwige aire tegen de zee, het Anne niejchuis, de bloemenindus- dafn legale prostitutie. Op- din van de Deltawerken, ieefiten, molens, bloemen en geieske gevels: het beeld dat vaifika op de eerste dag van jneTland kreeg voorgescho- loefas dat van de meest dy- ZOIiche en tolerante han- 00watie in Europa, na Groot- dtfnnië de grootste inves- ndfFr in de VS, nog voor Ja- rjnoHet weldenkende deel jer#ns land werd opgeschrikt Lgerjde Amerikaanse constate- r 0tiat Dynasty hier één van Dpulairste tv-programma jsjmee Dynasty-sterren wa- (r speciaal voor naar zon- ■^msterdam overgevlogen. PEKING De leiders van de Sovjetunie en de Volksrepubliek China, Gorbatsjov en Deng Xiaoping, hebben van morgen de normalise ring van de betrekkin gen tussen hun landen officieel beklonken. De twee ontmoetten elkaar in de Grote Hal van het Volk in Peking. Het was de eerste ontmoe ting van de leiders van de beide communisti sche supermachten sinds dertig jaar. „Deng Xiaoping, voorzitter van de Centrale militaire commissie, vroeg aan Gor batsjov of hij officieel de normalisering van de Chi nees-Russische betrekkin gen mocht aankondigen", aldus het officiële Chinese persagentschap. Gorbatsjov stemde daarin toe. Lachend en handenschuddend beze gelden zij daarop de Chi nees-Russische verzoening, zo bleek uit de beelden die de Chinese staatstelevisie rechtstreeks uitzond. Gorbatsjov sprak voor de televisiecamera's zijn waar dering uit voor „kameraad Deng", omdat hij „het initi atief had genomen tot de toenadering tussen China en de Sovjetunie". Deng, gezeten in een diepe stoel, prees de Russische presi dent voor zijn rol op het ge bied van de ontwapening Het vervolg van de bespre- Met een ferme handdruk bezegelden Deng en Gorbatsjov het herstel van de betrekkingen. kingen tussen Deng en Gor batsjov speelde zich af ach ter gesloten deuren. De voor vandaag geplande kranslegging op het Plein van de Hemelse Vrede is af gelast, omdat het plein nog altijd bezet wordt gehouden door tienduizenden studen ten, die betogen voor demo cratische hervormingen. Na zijn ontmoeting met Deng heeft Gorbatsjov vandaag besprekingen gevoerd met premier Li Peng en de se cretaris-generaal van de communistische partij, Zhao Ziyang. Het was vandaag de tweede dag van Gorbatsjovs bezoek aan China. Hij blijft er tot en met donderdag. Pagina Gorbatsjov komt Peking via achterdeur binnen Zo druk was het gisteren op het strand en de boulevard van Scheveningen, in dit geval ter hoogte van het Kurhaus. FOTO ANP DEN HAAG De pink sterdagen lijken een voor bode geweest van een vroege zomer. De komen de dagen wordt het alleen maar warmer, 24 a 25 gra den, zij het dat het wel matig waait. De zonnige pinksterdagen zorgden vooral voor drukke stranden en meren. Daardoor liepen gisteravond de door gaande wegen in Zuid-Holland en Zeeland zo goed als vol. De huiswaarts kerende toeristen zaten in één lange file. Op het drukste moment was sprake van vijftien a twintig files met een totale lengte van honderd zestig kilometer. De attractieparken, musea en dierenparken trokken minder bezoekers dan verwacht. Dat had vermoedelijk te maken met moederdag, die dit keer samenviel met Eerste Pink sterdag. De Keukenhof trok nog 40.000 bezoekers, evenals Duinrell. Naar Madurodam kwamen 30.000 mensen kij ken. In totaal brachten 900.000 buitenlandse toeristen de pinksterdagen in ons land door. liegroep richt vernielingen aan bij Shell-dochters ^PWIJK Bij drie be- van Shell-dochter Nic- f">n Zwaan in Stompwijk, tidrecht en Tuitjenhorn 1 de actiegroep „Ontkie- 1 verzet tegen Shell's bio- gie" vernielingen aan- Bij het bedrijf in hpwijk, dat aan de Huysit- terweg ligt, werd zondagnacht het meubilair met zwarte en rode verf besmeurd en werd de ruimte onder water gezet. Nickerson Zwaan legt zich toe op plantenveredeling. Het „Ontkiemend verzet" noemt biotechnologie „de deur ope nen naar het volledig kunst matig produceren van voedsel, waardoor gelijktijdig de ver nietiging plaatsvindt van be staande tuinbouwmethodes en de groeiontwikkeling van planten door natuurlijke facto ren wordt uitgesloten". :i en veren voor blanke burgemeester in Zuidaf rika ANNESBURG De ke burgemeester van het pfrikaanse mijn- en in- [iestadje Welkom is dit feinde door zeven blan- jsymbolisch van pek en ■Ti voorzien. Het stond de h niet aan dat burgemees- Pus Gouws aanwezig waf- en multi-raciale rolstoelra ce. De zeven mannen zijn ge arresteerd wegens ordeversto-, ring. Nadat afgelopen oktober de conservatieven in veel ge meenten in Oranje vrijstaat de gemeenteraadsverkiezingen wonnen, worden weer pogin gen gedaan de apartheid volle dig door te voeren. Weer gepakt voor rijden onder invloed NOORDWIJK Een 57-jari- ge Noordwijker is in de nacht van zaterdag op zondag voor de vijfde keer in vijf jaar aan gehouden wegens rijden onder invloed in Noordwijk. De man was op weg naar zijn woning in het Duinpark. Dicht bij huis bleek een geparkeerde auto een niet te nemen hindernis. De Noordwijker slaagde er in zijn toestand niet in om de auto heen te rijden en bleef er met zijn eigen auto tegen aan duwen, totdat de politie arri veerde. De man was niet meer in staat om te blazen in het blaaspijpje. Er is een bloed proef afgenomen. Het rijbewijs is gelijk in beslag genomen. Vredespaleisloop DEN HAAG De Vredespa leisloop wordt gehouden op zondag 21 mei. Door een misverstand werd in de trimagenda van de Uit-bij- lage bij deze krant vorige woensdag gemeld dat de loop op een andere dag plaats zou hebben. Inlichtingen over de Vredespaleisloop zijn verkrijg baar via telefoonnummer (070) 892603. Fietser gewond NICOSIA Iran heeft zijn ambassadeur uit Den Haag teruggetrokken van wege de Nederlandse hou ding in de affaire met de Britse schrijver Salman Rushdie. De terugroeping van de Iraan- se ambassadeur naar Teheran is het gevolg van „Nederland se steun voor het godlasterlijke boek Satanic Verses". Vorige week besloot minister Van den Broek de Nederland se ambassadeur in Iran voor onbepaalde tijd terug te roe pen. De Iraanse ambassadeur in Den Haag Moayed was tij dens een gesprek op het de partement te kennen gegeven dat uitspraken van parle- mentsvoortzitter Ali Akbar Hashemi Rafsanjani en van president Khamenei het voor Nederland niet langer moge lijk maken om normale be trekkingen met Iran te onder houden. Rafsanjani had gezegd dat Palestijnen tegen onder drukking kunnen strijden door Britten, Amerikanen en Fransen te vermoorden. De Iraanse parlementsvoorzitter zei later dat zijn woorden wa ren verdraaid, maar de Neder landse regering blijft echter „van mening dat er gerede twijfel blijft bestaan over het Iraanse standpunt inzake ter reur". De uitspraken van pre sident Khamenei tijdens zijn bezoek aan Peking „waarin hij de oproep tot moord op Rush die in feite herhaalt kunnen deze twijfels slechts verster ken", zo vindt de Nederlandse regering. Moskou levert Nicaragua geen wapens meer WASHINGTON De Sovjet unie levert sinds begin dit jaar geen wapens meer aan de San- dinistische regering van Nica ragua. Sovjetpartijleider Mi chael Gorbatsjov heeft dat la ten weten aan de Amerikaanse minister van buitenlandse za ken James Baker. Een hoge Amerikaanse functionaris heeft dit bevestigd. De Sovjet unie staakt de wapenleveran ties (sinds 1981) aan Nicaragua, omdat de Verenigde Staten hun militaire steun aan de Ni caraguaanse opstandelingen begin 1988 hebben stopgezet. De VS hebben de Sovjetunie verscheidene malen gevraagd de militaire hulp aan Nicara gua te staken. De humanitaire hulpverlening gaat gewoon door. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog de zelfde avond nabezorgd. LEIDEN Een 69-jarige Leidse fietser is vrijdagmid dag rond tien voor half vijf vrij ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een brommer. De aanrijding ont stond toen de man op de Vijf Meilaan links af de Montgo- merystraat in wilde slaan. jij aanrijding Hij verzuimde voorrang te verlenen aan een hem tege moet rijdende 16-jarige Leid se bromfietser. De man is met hoofdletsel en mogelijk een schedelbasisfractuur naar het Elisabethziekenhuis in Leiderdorp gebracht. 20 PAGINA'S Inkrimping veestapel domineert milieubeleidsplan Niveau examen lager dan in jaren zestig? Gorbatsjov komt Peking via achterdeur binnen Strijd tegen zakkenrollers op Leids en Alphens station Restanten Klein Poelgeest in Koudekerk tentoongesteld Protesten tegen afsluiten Ommedijkseweg Zoeterwoude Gerard Hulshof en het eigen gezicht van de KRO KERK EN WERELD OPINIE WEER BINNENLAND BUITENLAND KUNST LEIDEN OMGEVING RADIO/TELEVISIE VAN HUIS UIT SPORT BIJ DEZE KRANT INFORMATIE OVER FILMS, MUZIEK, THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGISI3S Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Het is altijd al voetbal wat de klok slaat, dus als er zich eens een kans voordoet om een andere sport naar voren te halen dan wordt dat door onze sportredactie niet nagelaten. Zo wijdt de Leidse Courant vandaag voor de variatie uitgebreid aan dacht aan de dit Pinksterweekeinde gehouden Eu ropacupwedstrijden hockey. Voetbal blijft natuur lijk in de picture, al was het alleen maar, omdat het amateurvoetbal het seizoen nu heeft afgesloten. Over een heel ander soort sport leest u elders in de Leidse Courant: het buikdansen. En zo blijkt maar weer: er is geen krant met zoveel variatie als de Leidse Courant. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd £cidócSoumtit t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1