'Ccidóc ©omcmt Grafici na akkoord weer aan het werk eer macht N nodig oor milieu Extreem-rechts rukt ook op in Frankfurt 2 3 10 11 11 13 15 Speciaal onderwijs komt toch in actie ZOEKT U ZAKENRELATIES IN DE REGIO? 125 BEDRIJVEN IN DE REGIO ZOEKEN U! J BROCCOLI EN VARKENSSCHNITZEL M Uitgave Westerpers. behorende lot Sijlholf Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen. 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24.24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 1.275.60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. P Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0.67 per mm., lamiliebenchten 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chel-redacteur W.A. Buijteweg. Maandag 13 maart 1989 80e jaargang no. 24365 Vannacht opklaringen, in de loop van de dag toenemende bewolking en in de avond ge volgd door regen. Minimum temperatuur omstreeks 3 gra den, middagtemperatuur onge veer 8 graden. Vrij krachtige zuidwestelijke wind, langs de kust af en toe krachtig tot hard. Zon op: 06.57; onder: 18.42. Rijswijker en Voorburger geliquideerd RIJSBERGEN Een 33-jarige Rijswij- ker en zijn 21-jarige broer uit Voorburg jijn zaterdagmorgen rond half één op ten landbouwweg bij Rijsbergen dood Aangetroffen in een huurauto. De broers hadden ieder drie schotwonden, waaraan zij tien a vijftien minuten voor pe toevallige komst van de politie wa- jen overleden. Op de plek komen ge woonlijk drugshandelaren bijeen; de •olitie vermoedt dan ook dat het om en liquidatie gaat. In de huurauto Iverden geen drugs of wapens aange- roffen. Van de mogelijke dader(s) ont breekt nog elk spoor. Duizenden mensen trokken er gistermiddag op uit om van het mooie weer te genieten. Ook de zonovergoten Scheveningse boulevard mocht zich verheugen in een brede belangstelling. Het was er zo druk dat je over de hoofden kon flaneren. FOTO: ANP Marechaussee naar Namibië DEN HAAG De Nederland se regering zal volgende maand dertig marechaussees afvaardigen naar de VN-Vre- desmacht in Namibië. Het gaat om twee officieren en 28 on derofficieren. VN-secretaris- generaal Perez de Cuellar heeft Nederland formeel ver zocht een detachement te leve ren voor de vredesmacht, die officieel bekend staat als Un- tag, de United Nations Transi tion Assistance Group for Ma- mibia.De groep zal de uitvoe ring van burgertaken op zich nemen en toezicht houden op de verkiezingen in Namibië. Duel PSV ondanks aanbod van Philips niet op televisie DEN HAAG Ondanks een aanbod van Philips zal aanstaande woensdag op de Nederlandse televisie geen rechtstreeks beeld- verslag te zien zijn van de voetbalwedstrijd Real Madrid - PSV. De Spaanse tv-maatschappij TVE vraagt de NOS 450.000 Zwit serse frank (ruim 600.000) voor de beelden van het kwartfina le-duel in de Europa Cup I. Het bureau Pro Sport vroeg en kreeg namens PSV twee weken geleden exact hetzelfde bedrag voor de thuiswedstrijd. De NOS weigert hoger te gaan dan het gebruikelijke rechtenbe drag voor een dergelijke topwedstrijd: ongeveer 100.000 gulden. Uit angst voor „een precedent" ging de NOS ook niet in op het aanbod van PSV-sponsor Philips om de gevraagde zes ton op ta fel te leggen. De Engelse BBC en de Westduitse ARD hoeven slechts 40.000 gulden te betalen, maar de ARD heeft al laten weten geen be langstelling te hebben. De NOS zal, als de Spaanse eis gehand haafd blijft, woensdag de wedstrijd AC Milan - Werder Bremen rechtstreeks uitzenden. subsidie regeling op schone luto vanaf vandaag bEN HAAG De sub sidieregeling voor scho- le auto's is vandaag in- 'egaan. Dit betekent lat de regering 850 gul len uittrekt voor perso nenauto's die voldoen an de Europese nor- nen voor wat betreft de Litlaatgassen. Een be- Vag van 1700 gulden is «schikbaar voor auto's vaarvan de uitstoot van Vervuilende stoffen vol- Hoet aan de strengere [Vmerikaanse normen. wagens zijn uitge kust met een katalysa- or. Vorige week be- kloot de Europese Com- dat de belasting- e die minister Nij- »els al met ingang van Uit jaar van plan was in de koper van scho- i auto's te geven, niet In strijd is met de EG- fegels voor overheids- Iteun. DEN HAAG Aan het slepende cao-con flict in de grafische sector is vandaag een eind gekomen. Nadat het afgelopen weekein de de werknemers bij de krantenbedrijven Sijthoff Pers (uitgeef ster van onder meer onze krant), NDU en Wegener besloten weer aan het werk te gaan, draaiden vandaag vrij wel overal in Neder land de persen weer. Vanavond moeten de werknemers in de grafi sche sector zich nog offi cieel uitspreken over het vrijdagnacht bereikte cao akkoord. maar volgens voorzitter Doezé de vak bond Druk en Papier is er weinig weerstand te ver wachten. „Ik zal het princi pe-akkoord in elk geval met vuur en glans verdedi gen", aldus Doezé. Bij Sijt hoff Pers stond vanmiddag een bijeenkomst op het programma. De opluchting over het be reikte tweejarige cao-ak koord was groot. Toch was er ook verbittering over de aangerichte schade, de ha perende nieuwsvoorziening en „verstoorde verhoudin gen" bij het personeel. Werkgeversonderhande laar Dienske: „Er zijn al- leeft maar verliezers. De verhoudingen op de werk vloer tussen stakers en werkwilligen zijn ernstig Bij Samson Sijthoff grafi sche bedrijven in Alphen (Wolters/Kluwer-concern) heeft het personeel van morgen besloten de staking te beëindigen. Vrijdag werd het werk door het grafisch personeel neerge legd. De staking was het vervolg van een estafette actie die eerder begon bij Wolters-Noordhof Gronin gen. Bij verschillende bedrijven in de Leidse regio zijn vrij dag kantine-bijeenkomsten gehouden over het verloop van de cao-onderhandelin gen. Dat was bijvoorbeeld ook het geval bij het Ne derlands Drukkerij Bedrijf (NBD) in Zoeterwoude. Dat leidde uiteindelijk een stakingsbesluit. Pagina 5: Tweejarige zorgt voor doorbraak Justine Pelmelay uit Zoetermeer wint Songfestival AMSTERDAM Solozangeres Justine Pel melay uit Zoetermeer vertegenwoordigt ons land op 6 mei in Lausanne op het Eurovisie Songfestival met het liedje „Blijf zoals je bent". De in Leiden geboren zangeres ver sloeg zaterdagavond in het Nationaal Song festival twaalf concurrenten, van wie zange res Shanna tweede werd en Ingrid Souren en de groep Ballroom Blitz de derde plaats deelden. Totaal werden dertien liedjes door even zovele zangers en zangeressen ten ge hore gebracht en begeleid door het Metropo- le Orkest onder leiding van Harry van Hoof. Pagina 13: „Ik heb echt zin in Lausanne". parlementaire redactie) DEN HAAG Het gat in de ozonlaag en het broeika seffect kunnen het beste worden bestreden door de LJNEP, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. Nederland heeft er „geen behoefte aan opnieuw een fcrgaan in VN-verband in het leven te roepen", zo zei minister Nijpels van milieubeheer zaterdag na afloop pan de onderteke- Daden in plaats van ,blablabla ing van de „Ver klaring van 's-Gra- venhage" door 24 ielei)anden Voordat zij hun handte kening onder het stuk Stigtolaatsten, kregen de vertegenwoordigers van jlle landen in een an- entdlerhalf uur durende DEN HAAG „Ja, daar komen ze!", wordt er geroepen en de demonstran ten spoeden zich naar de dranghek ken. Als de limousines, voorafgegaan door politie te motor, de weg ijeenkomst de gelegen- Vredespaleis indraaien, steken ze al- ,ieid hun visie te geven 7 eriip de milieuproblemen, sfeer waarin dat ge- i waarop fslui heelf, lemaal een bord de lucht één woord geschreven staat: En ze roepen erbij: „Blablablablabla". Gezellig hoor, zo'n internationale mi lieu-conferentie, maar verder? „Deze politici zijn alleen maar uit op publi citeit", zeggen de demonstranten en ze zetten het weer op een roepen: „Blablablabla". Het is zaterdagmiddag en derhalve druk in de Haagse binnenstad. De zon schijnt zowaar en de etalages la ten zich van hun verleidelijkste kant zien. Duizenden mensen wringen zich door de winkelstraten. Koning Hoessein mag op bezoek zijn en presi dent Mugabe, bondskanselier Kohl inen. Premier Lub- die de conferentie oorzat, werd aan tafel ergezeld door konin- Beatrix. zijn toespraak zei .ubbers dat de afbraak de atmosfeer te wij- is aan nalatigheid, :wust misbruik en anbeheer. „Deze kan iet langer worden toe- vookeschreven aan onwe- r lendheid en onacht- kaamheid". Scholing en OVe^ooThchting zouden er 'olgens de minister president toe kunnen 040(»jdragen dat burgers, overheden en staten zich milieubewuster 'aan gedragen. Ook door nationale wetgeving en internationale pnventies moet dat worden bereikt. Het ondertekende docu- overigens een beginselverklaring en heeft geen enkele lindingskracht. Hetgeen de milieubeweging Greenpeace ontlok- e dat het congres slechts „een van de vele" was. Volgens een opinieonderzoek van de TROS/NSS mag minister lijpels (milieubeheer) van driekwart van de Nederlandse bevol- ;ing terugkeren in een volgend kabinet. Hij kreeg als waarde- ingscijfer een 6,6. 'agina 7: „Thermometer" bij milieu-afspraken" elaa^1 r ndei leel LEIDEN Ouders die kinderen hebben op een school voor speciaal on derwijs in Leiden hebben vandaag toch in Den Haag gedemonstreerd. Ze ne men deel aan een landelij ke actie tegen de bevrie zing van het speciaal on derwijs. De actie begon in Amicitia met een aantal toespraken, waarna de demonstranten een petitie overhandigden aan de vaste kamercommissie voor Onder wijs. De commissie vergaderde vandaag over het besluit van staatssecretaris Ginjaar-Maas tot de bevriezing. Vorige week lieten de meeste scholen weten niet aan acties deel te nemen. De heer B. Schenk van de Leidse St. Jansschool aan het Bizetpad heeft, na overleg met de ande re scholen voor speciaal on derwijs, de ouders via een ad vertentie opgeroepen deel te nemen aan de landelijke actie. Hij verwachtte dat een groot aantal ouders uit de Leidse re gio zou deelnemen. „Maar le raren zullen slechts mondjes maat mee kunnen doen. Het is hen door de bonden min of meer verboden deel te nemen aan de actie omdat het voor hen niet om arbeidsvoorwaar den gaat. Slechts de mensen die vrijgeroosterd kunnen worden zullen deelnemen", al dus Schenk vanmorgen. Pagina 3: Kinderen op straat door bezuinigingen; Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. (ADVERTENTIE) Effektiefkontakt leggen op de Bedrijven Kontakt Dagen 15 EN 16 MAART: GR0EN00RDHALLEN IN LEIOEN Openingstijden 14.00-22.00 uur FRANKFURT De Westduitse christen-democraten van bondskanselier Helmut Kohl hebben gisteren bij de gemeenteraadsverkiezingen in de deelstaat Hessen opnieuw een zware nederlaag moeten slikken. De christen-democraten zagen in Frankfurt hun meerderheid in rook opgaan. Maar het opvallendste was dat, net als onlangs in West-Berlijn, extreem-rechts forse winst boekte. In Frankfurt kreeg de extreem-rechtse Nationaal-Democratische Partij (NPD) 6,6 procent van de stemmen, goed voor zeven zetels in de ge meenteraad. Michael Friedmann, de leider van de joodse gemeenschap in Frankfurt, noemde de winst van de NPD „een illustratie van de veranderingen in het politieke klimaat in de Bondsrepubliek". Een paar uur nadat de eerste voorlopige resultaten bekend wa ren en duidelijk was geworden dat de NPD voor het eerst sinds 1968 weer vaste voet in Frankfurts gemeenteraad had gekregen verzamelden zich drieduizend mensen voor het stadhuis om te gen de NPD te demonstreren. De Groenen boekten eveneens winst in Frankfurt. Zij kregen 10,1 procent van de stemmen en kunnen rekenen op tien zetels in de gemeenteraad. De Groenen hebben al te kennen gegeven dat zij net als in West-Berlijn bereid zijn tot een coalitie met de SPD in Frankfurt. Daniel Cohn-Bendit, die naam maakte tij dens de studentenopstanden van mei 1968 in Parijs, wordt waar schijnlijk wethouder van cultuur in Frankfurt. 26 PAGINA'S Goddijn roept op tot nieuwe emancipatie RK gelovigen Asbestvezels in drinkwater niet ongezond VVD-voornemens ambitieus maar conjunctuur gevoelig Soeharto in memoires: Moorden als Therapie Verrassende winst voor Franse Groenen PvdA Leiden kiest voor plan Mabon Film van wereldwinkels over zuivere koffie Ontwerpen voor Space Centre Noordwijk Gratis busvervoer naar Noordwijks strand Paul Huf oog in oog met Vincent van Gogh Jan ten Hoopen blijft het „Eerlijk zeggen" GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND LEIDEN OMGEVING VAN HUIS UIT KUNST LAND en TUINBOUW RADIO EN TELEVISIE SPORT 13 Tourcoing dingt naar hand Leiden LEIDEN Het Franse Tour coing wil een zustergemeente worden van Leiden. Dat schrijft burgemeester S. Der- maux van Tourcoing aan zijn Leidse ambtgenoot Goekoop. Volgens Dermaux hebben bei de gemeenten gemeenschappe lijke banden die zijn ontstaan in de 16e en 17e eeuw. Inwo ners van Tourcoing zouden in die tijd om religieuze en eco nomische redenen naar Lei den zijn geëmigreerd. Der maux wil de oude banden nu leven inblazen door een nieu we vriendschapsbanden met Leiden aan te gaan. Geen extra files door omleiding bij Coentunnel AMSTERDAM Voor de Coentunnel bij Amsterdam hebben zich vanmorgen geen extra lange files gevormd als gevolg van de gedeeltelijke wegstremmingen die gisteren werden ingesteld. Door een felle brand - vermoedelijk aangestoken - in een in de buurt gelegen fietstunneltje was de betonconstructie van de weg Amsterdam-Zaanstad aangetast, waardoor speciale verstevigingen aangebracht moesten worden. Voorlichter Wilting van de Amsterdamse politie sprak van een „norma le" ochtendspits. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Broccoli, I CQ 500 gram J..U*/ Varkensschnitzel, gepaneerd, 1/IQ 100 g L69jL«t£/ 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. WETHOUDER VAN DER MOLEN Verplaats Stadsgehoorzaal naar nieuw Stationsplein LEIDEN In de plani voor de stationsomgeving moet ook een zaal voor culturele evenementen worden opgeno men. Zo'n „verplaatsing" van De Stadsgehoorzaal kan een uitstekende culturele voorzie ning voor het vernieuwde Sta tionsgebied kan zijn. Dat zei wethouder M. van der Molen r (ruimtelijke ordening) vrijdag moeten ook bioscopen tijdens een ledenvergadering discotheek komen, vindt zij. van de PvdA. Volgens Van der Molen ontbreekt plannen van de drie geselec teerde projectontwikkelaars voor het toekomstige stations gebied een culturele voorzie ning. Volgens haar moet die er wel komen. Zij acht het een goed idee om de Stadsgehoor zaal van de Breestraat naar dat gebied te verplaatsen. Daar MEDEDELING DIRECTIE Het overleg tussen de' gra fische werkgevers en de bonden heeft dit weekend geleid tot een principe-ak koord tussen partijen. Dit betekent o.a. dat de sta kingen bij Sijthoff Pers voorlopig zijn opgeschort en dat vanaf heden de krant weer uitgegeven wordt. Zoals wij in een brief aan al onze abonrfees hebben medegedeeld zal het abon nementsgeld over de niet verschenen kranten niet in rekening worden gebracht. Wij hopen dat de krant vanaf heden weer dagelijks zal verschijnen en dat wij in staat zullen zijn uw ver trouwen in ons zo snel mo gelijk te herstellen. Tot slot bieden wij u voor het door u geleden onge mak onze welgemeende excuses aan. Directie Sijthoff Pers

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1