Honderden doden bij aardbeving in Sovjetunie Ook volgend kabinet moet fors bezuinigen De stoel iolidariteit mogelijk ien politieke partij )uizend gulden buit bij •verval Leidse snackbar PREI EN VARKENSLEVER Maandag 23 januari 198$ 80e jaargang no. 24327 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthofl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vri)dag van 18.00-19.00 uur. zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 0,67 per mm., familieberichten f0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Komende nacht en morgen ochtend kan er weer mist ont staan en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen zonnige perioden en droog; in de middag ongeveer 5 graden. Vrij krachtige zuidenwind aan de kust, rond kracht 5, elders in het land matig. Morgen zon op: 8.32 uur; onder; 17.13 uur. Schev. hoogw.:4.50 en 16.56 uur; laag: 0.14 en 12.46 uur. haatsgoud van Visser itgaat mies Göteborg TEBORG In de Zweedse havenstad Göte- g herleefden afgelopen weekeinde voor even tijden van weleer, toen schaatsminnend Ne land twee dagen voor de huisbuis bivakkeer- en het Ard en Keessie-lied en heya Jan Bols r de verlaten straten denderde. Het „Ard en ;ssie" maakte plaats voor het scanderen van eeó" en - meer staccato - „Gerard, Gerard", inwoners van Göteborg beseften niet dat in sfeerloze buitenwijk van hun stad Nederland x eens victorie kraaide met de Europese titel ir Leo Visser en de zilveren plak voor Gerard nkers. Hagenaar Thomas Bos debuteerde met knappe zesde plaats. fp iet toernooi om de open Australische tennisti- in Melbourne werden vandaag Michiel Scha- Leo Visse s en Brenda Schultz in de achtste finales uit- Karlstad, Ichakeld. Europees schaatskampioenschap voor heren genoegen moesten nemen met de troostprijzen, foto: epa Brand in generator Boeing 737 vlak voor opstijgen NEW YORK De 122 passagiers van een Boeing 737 van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Piedmont Airli nes zijn gisteravond geëvacueerd, nadat zich een brand had voorgedaan in de elektriciteitsgenerator achter in het toe stel. Het vliegtuig stond op het punt op te stijgen van het vliegveld John F. Kenne dy in New York. Een andere Boeing 737 van dezelfde maatschappij had vrijdag een van zijn twee reactoren verloren vlak na het opstijgen uit Chicago. De pas sagiers bleven ook daarbij ongedeerd. Pagina 4: Boeing 757 met motorpech maakt veilige landing Dali overleden FIGUERAS In een ziekenhuis in zijn woonplaats Figueras is vanmor gen rond elf uur de beroemde Spaanse surrealistische schilder Sal vador Dali overleden. Dali was al geruime tijd ernstig ziek. en stierf aan de gevolgen van een longontste king. Hij werd 84 jaar. Dali wordt begraven in een graftombe nabij het met zijn werk ingerichte museum in Figueras. waaraan de afgelopen da gen druk is gebouwd. De tombe is nog niet geheel klaar. In Spanje heerst momenteel algemeen rouw over de dood van de fameuze schil der, die minstens even beroemd werd door zijn excentrieke gedrag als door zijn schilderkunst. Pag. 9: Dali even excentriek als creatief DOESJANBE Een krachtige aardbeving in de Centraalaziati- sche Sovjetrepubliek Tadzjikistan en een daarop volgende aardver schuiving hebben aan zeker 1400 mensen het leven gekost. Twee dorpen met honderden inwoners zijn volledig weggevaagd. De be ving trof het gebied midden in de nacht. De precieze omvang van de schade was vanmiddag nog niet duidelijk, maar uit de eerste berichten kon worden afgeleid dat het dodental waarschijnlijk nog zal stijgen. Volgens de berichten had de be ving een kracht van zeven op.de schaal van Mercalli, die twaalf punten telt. De aardbeving die vorige maand de Sovjet republiek Armenië trof, had een kracht van tien op de schaal van Mercalli. Vol gens de Amerikaanse geologische dienst in Washington had de nieuwe beving een kracht van 6,0 op de schaal van Richter en kwam zij 42 minuten na een ongeveer even zware aardbeving in de Stille Oceaan ten noorden van Japan. Het epicentrum lag bij het dorp Sjarora, op ongeveer vijftig kilometer ten zuid westen van Doesjanbe, de hoofdstad van Tadzjikistan. Sjarora zou een van de dor pen (met lemen huizen) zijn die door de aardverschuiving bedolven zijn onder vijf meter aarde. Tadzjikistan (tweedui zend kilometer ten oosten van Armenië, ten zuiden van Tasjkent) ligt op de Transaziatische aardbevingsgordel, een van de actiefste seismische gebieden in de Sovjetunie. Volgens een correspondent van de krant Kommoenist Tadjikistana heeft de aard schok geen schade aangericht in Does janbe. De bevolking, die de ramp in Ar menia nog vers in het geheugen heeft, was aanvankelijk wel „zeer verontrust", maar iedereen ging later op de dag ge woon naar zijn werk, aldus de corres pondent. In het betrokken gebied ligt vlak bij het stadje Noerek een water krachtcentrale met een enorme stuw dam. Het is nog niet bekend of de dam schade heeft opgelopen. Wetenschappers en milieudeskundigen wijzen al jaren op gebreken in de bouw van de dam, die werd aangelegd onder het bewind van Leonid Brezjnev, en op de ramp die daaruit zou kunnen voortkomen. ÖOLSE PREMIER IN INTERVIEW: pNN De Poolse pre ker Rakowski heeft in interview voor de Ifestduitse televisie ge- gd niet uit te sluiten, dat k Poolse verboden vak- ferbond Solidariteit in de ekomst een politieke op- (isitiepartij zal worden. (Vil het een politieke opposi- partij worden, of een vak- nd blijven. Dat zou ik graag llen weten", aldus de Poolse •mier. Hij zei overigens niet it de mogelijkheden en de hten voor een politieke rtij zouden zijn in het com munistische Polen. Bovendien zei hij ervan overtuigd te zijn, dat ook bij deelname van Soli dariteit de communistische partij vrije verkiezingen zou winnen. Rakowski deed zijn uitlatingen enkele uren nadat in Polen de leiding van Solidariteit had aangekondigd, dat het met de regering gaat praten over lega lisering. Het gesprek zal het eerste formele contact zijn sinds de regering in 1981 de beweging via de militaire noodtoestand de kop indrukte. Pagina 4: Solidariteit aan vaardt „uitgestoken hand" 1IDEN Bij een overval op een snackbar aan de Paul Kru- rstraat is gisteravond 1000 gulden buit gemaakt. Twee Leide- ars van 27 en 37 jaar oud die in de snackbaar werkzaam zijn ?rden rond kwart over elf bedreigd door een onbekende man et een bivakmuts op. In zijn hand had hij vermoedelijk een stool of een revolver. De man, die een donkergroen jack oeg, haalde de lade uit de kassa en rende naar buiten. Hij stap- vervolgens in een auto en reed weg. rouw beschiet voorbij- angers in Breestraat FIDEN Een bewoonster van een pand op hoek van de Vrouwensteeg en de Breestraat eeft vrijdagavond met een luchtbuks op enke- I voorbijgangers geschoten. Niemand raakte ëwond. De vrouw verklaarde tegenover de po- "am* lie dat ze aandacht wilde hebben omdat ze toblemen heeft met familie en vrienden. De lchtbuks is in beslag genomen. De politie heeft bor de vrouw een hulpverleningsorganisatie im 20fgeschakeld' maat i V Dissidente Poolse priester vermoord WARSCHAU In Polen heerst onduidelijkheid over de achtergronden van de moord op de 74-jarige pater Stefan Niedzielak, een Warschause priester die bekend stond om zijn kritiek op het bewind. De priester werd zaterdag liggend in een plas bloed in zijn wo ning aangetroffen. De dood van Niedzielak roept herinne ringen op aan de moord op Jerzy Popieluszko. Deze pries ter, pleitbezorger van Solidari teit, werd in 1984 door drie agenten van de geheime poli tie vermoord. Hoewel er wordt gespeculeerd dat ook de moord op Niedzielak een „politieke provocatie" kan zijn, wordt een gewone misdaad niet uit gesloten. Pagina 4: Vermoorde pries ter onlangs bedreigd Hoge boetes bij alcoholcontrole LEIDEN Rijkspolitie en de gemeentepolitie Leiden hebben vrijdagnacht en zaterdagnacht weer een gezamenlijke alcoholcontrole gehou den. Vrijdagnacht werden tussen twaalf en drie uur honderd automobilisten gecontroleerd. Vijf bestuurders kregen een rijverbod. Zaterdag nacht werden 101 automobilisten gecontroleerd op het gebruik van alcohol. Tegen twee van hen werd proces verbaal opgemaakt. Een 40-ja- rige Voorschotenaar kreeg een transactie van 600 gulden aangeboden, een 26-jarige Noordwij- ker kon 250 gulden betalen om aan vervolging te ontkomen. Bijna lenteweer ruiters naar de stranden om eens lekker uit te waaien. Op het strand van Scheveningen (foto) was het net zo druk als in de Het haast lenteachtige weer lokte gisteren veel wandelaars en 18 PAGINA'S Kardinalen boos op paus Lubbers maakt zich sterk voor milieuplan Nijpels Sacharov in verkiezingen rivaal van Jeltsin Keytown Jazz Festival trekt meer publiek Willem Jansen winnaar tonneprossen STUDIEGROEP BEGROTINGSRUIMTE: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Om de boek houding van de overheid weer gezond te krijgen zal ook een volgend kabinet fors moeten bezuinigen. Het financierings tekort moet in vier jaar met twee, liefst drie procent om laag tot minimaal 3 1/4 pro cent. Ook de collectieve lasten moeten verder worden terug gebracht. Dit schrijft een ad viesgroep van hoge ambtena ren van onder meer Finan ciën, Economische Zaken, So ciale Zaken en Binnenlandse Zaken in een vandaag uitge bracht advies aan het kabinet. In het rapport „Naar gezonde overheidsfinanciën" is op ver zoek van het kabinet nagegaan hoe het begrotingsbeleid er in de volgende regeerperiode (1990-1994) uit zou moeten zien. De Studiegroep Begro tingsruimte is er daarbij van uit gegaan dat de jaarlijkse stij ging van de staatsschuld (nu al 70 procent van het nationaal inkomen, red.) tot staan moet worden gebracht. Ook moeten de rentelasten voor de over heid worden teruggebracht. De adviesgroep komt unaniem tot de conclusie dat de minis ters in een volgend kabinet hun uitgaven beter in de hand moeten houden. Zo zouden alle extra inkomsten zoals ho gere aardgasbaten en belas tingmeevallers gebruikt moeten worden voor versnel de terugdringing van het fi nancieringstekort óf voor ver mindering van de collectieve lasten (premies en belastin gen). Het uit meevallers op vangen van begrotingsover schrijdingen is uit den boze. Pagina 4: Vadertje staat mag niet meer met zijn cij fers goochelen KOFFIE 15 CENT DUURDER DEN HAAG - Koffie wordt met ingang van aanstaande woens dag 15 cent per pak van 250 gram duurder. De aanpassing houdt verband met stijgingen van de prijzen op de wereldmarkt en de dollarkoers. Douwe Egberts neemt als marktleider in Nederland het initiatief tot de prijsverhoging. DE verwacht dat alle koffie- branders de prijsverhoging zullen doorvoeren. „De branche is er hard aan toe", aldus een woordvoerder van DE vanochtend. Bush-gitarist Als het misloopt met zijn presidentschap kan George Bush het nog altijd als popster proberen. Zaterdag, op een feest ter gelegenheid van zijn inauguratie in Washington voor „jon gere Amerikanen", verscheen Bush samen met de Republi keinse partijvoorzitter Lee Attwater op het podium om een deuntje te spelen. Als Bush-gitarist. foto: afp Spaanse meute overrompelt Ronald Koeman BARCELONA Ronald Koeman wist gisteren niet wat hem overkwam, want amper had hij een voet gezet op Spaanse bodem of hij werd overrompeld door verslaggevers en be wonderaars, die een glimp van de nieuwe libero van FC Barcelona wilden op vangen. In de Spaanse sportkranten sierde het hoofd van de Eind- hovenaar de voorpagina's en schreeuwden de koppen, dat nu Koeman voor Barcelona heeft gekozen Van Basten de volgende prooi is voor de kooplustige club van trainer Johan Cruijff. Koeman rondde gisteren eindelijk de transactie met FC Barcelona af. De libe ro van PSV en Oranje signeer de in de Catalaanse metropool een vierjarig contract bij Bar celona, de club van trainer Jo han Cruijff. Met de overgang is een bedrag van 12,5 miljoen gulden gemoeid. Naar verluidt gaat Ronald Koeman 2,5 mil joen gulden per seizoen ver dienen. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Varkenslever, 100 gram €5 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18 00 en 19.00 uur. zaterdags tussen 14 00 en 15.00 uur. telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog de zelfde avond nabezorgd. Aan de manier van zitten, herkent men soms de mens. Het is een heel verschil of hij languit in een luie stoel hangt of op het puntje van een kruk wipt. Zo ook oefent, volgens de Chinezen, de ma nier van zitten invloed uit op het gedrag van de mens. Voor automobilisten hebben zij daarom nu een stoel uitgevonden, die op drie punten beneden in de rug vibreert. Daarmee wordt niet alleen hun bloedsomloop gestimuleerd maar ook hun wegge drag gunstig beïnvloed. Stoelen om het lezen van kranten in gunstige zin te beïnvloeden zijn er over al al genoeg. Ga er maar eens in zitten. Met de Leidse Courant erbij kom je.er gegarandeerd niet meer uit. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Postcode/plaats: Tclcfooh (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar; de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. S B Indien daartoe aanleiding bestaatkan een er zoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1