Ceidóc 0ou/ia*it Hoogspanning rond paspoort Onrustige jaarwisseling in Katwijk en Hillegom PEEN, UIEN EN SLAVINKEN 2 4 5 7 10 Kalender Mogelijk honderd doden in baai Rio 100g 139L19 If) on UitgaveWesterpersbehorendetotSijthoHPers.Apothekeredijk34,2312DDLeiden.Postbus 112300 AA.tel.071-122244. Voorabonnementen.071-313677.Giro 103003 Bank: Amro-bankN.V.Leden. -S^ Abonnementen (ine 6% BTW) per maand 1.24.24 (aut. betaling), kwartaal 1.72.34. |aar f. 275.60. Klachten bezorging: maandag t /m vrijdag van 18.00-19.00 uur. zaterdag 14.00-15_00 uur tel. 071 - 12224b. M Advertenties- (excl i% BTW) 1.0.67 per mm., familieberichten f. 0.60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur II. Hailewas. Cnef-redacteur V> .A. Buijteweg. Maandag 2 januari 1989 80e jaargang no. 24309 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Wolkenvelden, enkele opkla ringen, droog. Min. tempera tuur ca. 2 graden, in de mid dag rond 5 graden. Geleidelijk wat meer wind uit het zuiden. Na morgen gaat het regenen, maar weinig verandering van temperatuur. Morgen zon op: 8.48 uur; onder: 16.41 uur. Schev. hoogw.: 11.25 uur; laag:6.30 en 18.54 uur. Zaterdag 14 januari bij deze krant ONDERWIJS Haagse politie wil telex en fax aftappen DEN HAAG De politie moet de mogelijkheid krij- om behalve telefoon ook telefax en telex „af te tappen". Verder moeten de technische mogelijkheden de politie worden aangepast aan de steeds moder- wordende criminaliteit: bendes die zich bezighou den met fraude, drugs- en vrouwenhandel en milieu delicten, hebben steeds meer geld en bedienen zich steeds meer van computers en andere geavanceerde apparatuur. Dat stelde hoofdcommissaris J.L. Brand van de Haagse gemeentepolitie vandaag in zijn nieuw jaarstoespraak. Volgens Brand is het verder nodig dat èr rust komt aan het politieke front. De opeenstapeling rapporten en het diffuse beleid moesten afgelopen wel leiden tot onrust aldus Brand. i acties binnen de korpsen, Nep-Van Gennip Yvonne van Gennip is op de laatste dag van 1988 alsnog opgenomen in de collectie van het wassen beeldenmuseum Mada me Tussaud's in Amster dam. Weliswaar vertoont het beeld, dat werd ver vaardigd door de Londe- naar Steve Swales, niet veel gelijkenis met de drievoudig winnares van olympisch schaatsgoud, het schaatspak en de re clame op de pet zijn in ieder geval echt. Kunnen we Van Gennip nog er gens aan herkennen. FOTO: ANP VS verwelkomen hulp van Arafat WASHINGTON Amerikaanse functionarissen hebben zich inge nomen getoond met het aanbod van PLO-leider Arafat, mee te zoeken naar de daders van de bomaanslag op het PanAm-vlieg- tuig, dat boven Schotland is neer gestort. Volgens berichten in de Britse pers richt de PLO-leider zijn onderzoek op Palestijnse splintergroepen en wil hij zijn kennis ter beschikking stellen aan Amerikaanse inlichtingen diensten en de FBI. Pagina 4: Thatcher wil geen wraak Castro werpt hervormingen ver van zich HAVANA Vanaf hetzelfde balkon van waaraf hij dertig jaar geleden de overwinning van „de revolutie" afkondigde, heeft de Cubaanse leider Fidel Castro vannacht bevestigd dat hij niets moet hebben van her vormingen. „Vandaag zeggen we: .socialisme of de dood, marxisme-leninisme of de dood'", aldus de Cubaanse lei der, wiens toespraak het hoog tepunt was van de viering van de dertigste verjaardag van de revolutie. Demonstranten hakken in op vliegtuigen WOENSDRECHT Op de vliegbasis Woensdrecht zijn giste ren twee actievoerders betrapt toen zij met bijlen inhakten op twee straaljagers. De voormalig legeraalmoezenier C.K. (61) uit Eindhoven en J.M. (60) uit Am sterdam protesteerden tegen het voornemen van de Nederlandse regering de vliegtuigen aan Tur kije te verkopen. Zij verzetten zich tegen de wijze waarop de Turkse regering optreedt tegen de Kurden. De schade wordt ge schat op tienduizenden guldens. SCHULDEISERS HALEN APPARATUUR KEP WEG DEN HAAG/SCHIE DAM De slepende paspoortaffaire dreigt te ontaarden in een ordi naire touwtrekkerij om de inboedel van de in middels failliet ver klaarde onderneming KEP in Schiedam. Bij de fabriek stonden van morgen de eerste schuldeisers voor de deur om hun appara tuur daar weg te halen. „Het enige wapen dat ik kan gebruiken om het leeghalen van de fabriek te voorkomen is overreding", aldus cura tor J. Mentink. Mentink stuurde dit week einde een brandbrief naar alle bij .het paspoort betrok ken partijen om te waar schuwen voor het ongeduld van de schuldeisers van KEP. „Het is niet denkbeel dig dat schuldeisers hun goederen, die nooit betaald zijn, maandag al zullen opeisen. Ook zouden werk nemers van KEP bij een langer uitstel van een rege ling naar elders kunnen sol liciteren, waardoor materi aal en kennis voor het KEP-procedé verloren gaat". Woordvoerders van NMB en NIB die samen ruim 80 miljoen gulden investeer den in KEP, reageerden vanmorgen uiterst koeltjes op de laatste ontwikkelin gen. „Wij hoeven het pas poort niet te maken, die taak is toebedeeld aan de Staatsdrukkerij. Zij zouden zich druk moeten maken over de acties van andere schuldeisers", aldus een woordvoerder van de NMB. Bij de Staatsdrukkerij had men de brief van Mentink, die vrijdag was verzonden, naar verluidt nog niet tus sen de stapels nieuwjaar- spost gevonden. Niet alleen de schuldeisers en bewindvoerder van KEP worden ongèduldig; ook mi nister Van den Broek van buitenlandse zaken slaat de gang van zaken rond bet paspoortproject met krom me tenen gade. Vanmorgen legde hij de laatste hand aan een brief aan de Twee de Kamer waarin de ban ken de schuld krijgen voor de ontstane impasse. Zoals bekend wacht een intentie verklaring tussen Buiten landse Zaken en de Staats drukkerij over de produktie van een nieuw paspoort volgens het KEP-procedé al bijna een week op onderte kening door de banken. RIO DE JANEIRO In de baai van het Brazili aanse Rio de Janeiro is vanmorgen (vanmiddag Nederlandse tijd) het zoe ken hervat naar slachtof fers van de ramp die zich hier zaterdagnacht kort voor de jaarwisseling leeft voltrokken. Het kapseizen van een over volle rondvaartboot heeft mogelijk aan meer dan honderd mensen het le ven gekost. De opvarenden wilden vanaf het water een mooi zicht heb ben op het vuurwerk boven de miljoenenstad. Kort voor twaalven begon het schip naar voren te hellen, omdat er te veel mensen op hét voorstuk stonden. In een mum van tijd zonk het vaartuig. Het is niet bekend hoeveel mensen aan boord waren, maar de schattingen loppen tot 150, onder wie veel kinderen en buitenlandse toeristen. Slechts twintig van hen zijn gered, tot vannacht waren slechts vijftig lichamen uit het t geborgen. Als gevolg het slechte weer denken de autoriteiten enkele dagen nodig te hebben om alle lijken te bergen. Opvarenden die de ramp heb ben overleefd, zeiden gezien te hebben dat de kapitein van de boot geld gaf aan de dienst voor het havenwezen. Die had de tocht aanvankelijk verbo- in verband met het slech- Pagina 4: Duizenden op Fili- pijnen dakloos door vuur werk Man dood door zelfgemaakt vuurwerk 'BRAAMT Een 22-jarige in woner van Braamt is overle den doordat zelfgemaakt vuur werk Ontplofte. De man wilde ieen melkbus gevuld met het 'zeer brandbare carbid laten lontploffen. Toen dat niet goed lukte probeerde hij het deksel vast te lassen. Tijdens het las sen explodeerde de melkbus, waardoor de man het deksel tegen zijn hoofd kreeg. Hij ,werd met ernstig hersenletsel overgebracht naar het Rad- boudziekenhuis in Nijmegen, Jwaar hij aan zijn verwondin- 'gen overleed. JONGEREN GOOIEN MET BUTAANBOMMEN de Tomatenstraat FOTO: HENK VAN DEN ENDE Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Winterpeen, zak 1 kilo, en uien, 1 QC net 1 kilo, samen Slavinken, kilo «30 ±U.*7U albert heijn 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Portier aangehouden wegens mishandeling LEIDEN De portier van een café aan de Pieterskerkchoor- steeg is vannacht om kwart voor twee aangehouden wegens mishandeling. De 30-jarige Leidenaar zou rond half een onenig heid hebben gehad met een 23-jarige Leidse bezoeker van het café. Die voelde er niets voor om bij de deur zijn jas af te geven. Daarop ontstonden een woordenwisseling en handgemeen in het café. De bezoeker werd uiteindelijk naar buiten gewerkt, waar hij van de portier nog wat klappen kreeg. Hij liep een hoofd wond op die hij moest laten hechten in het AZL. Bij de aanhou ding van de uitsmijter is nog een stroomstok in beslag genomen die hij onder handbereik hield. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabe zorgd. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE Bil UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK LEIDEN De jaarwisse ling is in Leiden en omge ving over het algemeen rustig verlopen. Slechts hier en daar waren inci denten. Grote uitzonde ring was Katwijk waar de politie verschillende ke ren charges uitvoerde. Jongeren gooiden er met levensgevaarlijke butaan- bommen: gastankjes met vuurwerk daaraan gebon den. Eén automobilist raakte ernstig gewond, drie agenten liepen lichter letsel op. Een handvol jongeren werd gearres teerd. Ook in Hillegom was het on rustig. Daar keerden 60 jonge ren zich tegen de politie nadat jongerencentrum Remina was ontruimd. Twintig agenten voerden met behulp van de wapenstok en honden charges Leiden kende een relatief rus tige jaarwisseling. Op de hoek Willem de Zwijgerlaan/Mar- nixstraat werden traditioneel vernielingen aangericht. On der meer gingen enkele auto's in vlammen op. De politie ver richtte één aanhouding. Op verschillende plaatsen in de stad waren kerstboom brandjes. Een 27-jarige Noordwijkerhou- ter schoot zaterdagmiddag om half vier met een luchtbuks op een groep jongeren, die bezig was vuurwerk af te steken op het Kornoeljeplein. Een 18-ja- rige Noordwijkerhouter raakte licht gewond aan zijn borst. De schutter heeft een proces-ver baal gekregen. In Den Haag begon het nieu we jaar met een dodelijke steekpartij, diverse gewonden en 47 arrestaties wegens ver nielingen, openlijke gweldple- ging en brandstichting. Van zestig woonhuizen en winkel panden zijn de ruiten kapot gegaan. De Mobiele Eenheid is eenmaal in actie geweest. De politie telde 21 licht gewonden (onder wie acht agenten) door relletjes. De brandweer is ou dejaarsnacht 32 keer uitgerukt en nieuwjaarsnacht 48 keer. Hoeveel de schade dit jaar be draagt is nog niet bekend. Rotterdam beleefde een vrij rommelige nacht. Er werden veel vernielingen gepleegd en er waren wat kleine brandjes. Van veel politieauto's werden de rui' en flessen. Ook een telefooncel werd door een vuurwerkbom opgeblazen. Een 20-jarige Rot terdammer werd in zijn buik getroffen door een politieko- Een inwoner uit Groot-Am- mers werd door een groep jon geren aangevallen en neerge stoken nadat onenigheid was ontstaan over een afgebroken regenpijp. De man is met ern stige verwondingen in buik en rug in het ziekenhuis opgeno- Pag 9: Jongeren trekken spoor van vernielingen door Katwijk 12 PAGINA'S Piet Derksen maakt wereldwijde retraite in Vaticaan mogelijk Brunswijk gelooft niet in plan voor amnestie Schaatscoach Ab Krook is inschikkelijke realist Duivels kunstenaar Rops, expositie in Namen Peters: bezuinigingen bij AZL moeten stoppen na reorganisatie GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND SPORT KUNST VAN HUIS UIT LEIOEN OMGEVING RADIO EN TELEVISIE Wens Onder aanvoering van de negentigjarige Kenji Muramatsu gingen tientallen Japanners op weg naar een van de vleugels van het keizerlijke paleis in Tokio. Daar zetten zij hun handtekening onder beterschapswensen voor keizer Hirohito, die al enkele maanden ernstig ziek is. FOTO: AP Het neemt jaar na jaar toe: kalenders, die de week op maandag laten beginnen. Waar blijft in 's He melsnaam het ezelsbruggetje, dat wij vroeger leer den om de dagen van de week te kunnen onthou den? Zeg Man Doe Wat De Vrouw Zegt en dan teruglezend: Zeg Vrouw Doe Wat De Man Zegt. Er blijft geen spaan meer van over. Er is bijna geen kalender meer te vinden, waarbij de week op zondag begint. Uitzondering is bijvoorbeeld de mis sie- en zendingskalender. Maar hoe lang zal die nog standhouden? Er is onzes inziens maar één re den, waarom de maandag belangrijk is, namelijk als de eerste dag van de week waarop de Leidse Courant weer verschijnt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daanoe aanleiding bestaat, kan den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1