Jpluchting n VS over er trek si ah p J J a/% /O/UlM/ialf h Helikopter- vloot haalt ruim 500 man van booreilanden NOG VIER OPEC-LANDEN VERHOGEN OLIEPRIJS Echtelijk drama Helmond Dolman gispt oud-collega 's Overvallers dwars door de ruiten Slachtkoe ramt politieauto <7 lA doodt jen burger vijf Militairen BERICHT ADVERTEERDERS DONDERDAGEDITIE WOENSDAGEDITIE \_2j 4001 e! fthekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas W-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Maandag 17 december 1979, 70e jaargang no. 21532 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND jeiej "laai ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers. 55 cent. Warlock Om 20.20 uur op Ned. I de western „Warlock" en om 18.59 uur „Charlie's Angels" Om 22.45 uur zwangerschap in „Over leven". Om 20.27 uur op Ned. II „Tele- Bingo" en om 21.30 uur „De erfenis van Aphrodite". Veel wind Wisselend bewolkt met enkele buien. Middagtemperatuur on geveer 8 graden. Krachtige tot harde westenwind. Morgen zon: 8.43 - 16.19. Schev. hoogw.: 2.20 en 14.33 Laagw.: 10.15 en 22.29. ,MOND Een 23-jarige man in Hel- id heeft zaterdagavond eerst zijn 26-jarige rrouw doodgeschoten, en vervolgens zich- M De vrouw, het paar was een jaar geschei- was na een lang bezoek buitenslands' ib op bezoek bij haar ex-man gegaan. Een de ouders kwam kort daarna voor een oten deur en waarschuwde de politie. De ouille hoorde een schot vallen. Toen de nten in de gang stonden, een tweede. Man laai vrouw bleken dood. HILVERSUM Kamervoorzitter Dolman vindt het onjuist dat zijn vroegere collega's,de oud-ministers Duisenberg (PvdA) en Boers- ma (CDA) na hun verkiezing tot lid van de Tweede Kamer zijn overgestapt naar het par ticuliere bedrijfsleven. In Vara's „In de Rooie Haan" noemde hij een dergelijke stap „hart stikke fout". Dolman vindt ook dat het klein bedrijf, de middenstand, de vrije beroepen en „de werker op de vloèr" te weinig in de Ka mer zijn vertegenwoordigd. DEN BOSCH Niet via een geforceerde deur of een opengesneden raam, maar dwars door de ruiten van de woonkamer kwamen zaterdagavond twee met nylonkousen ver momde en met een ijzeren staaf gewapende mannen een huis in Den Bosch binnen. De bewoners, een echtpaar dat juist teevee zat te kijken, 'werden gedwongen alle geld en siera den af te geven. Een aantal kostbare spulle tjes plus een bedrag van 15.000 gulden zijn, juist zoals de overvallers, spoorloos. ENSCHEDE Een koebeest dat er niets voor voelde te worden verwerkt tot runder gehakt en ribstuk zag vrijdag kans het slach thuis van Enschede te ontvluchten. Tijdens haar ren naar de vrijheid beschadigde de koe een politieauto en bijna een politieagent. Po gingen het dier met een verdovingsgeweer tot kalmte te manen, mislukten. Daartoe ge dwongen door een schot uit een politiekara- bijn gaf de koe uiteindelijk de geest CHT OPTIMISME OMTRENT GIJZELAARS (Van onze correspondent Dick Toet) LSHINGTON Het vertrek van de sjah kr Panama is in de Verenigde Staten over j algemeen met grote opluchting begroet, de sjah verdwenen is en de Veiligheids- \d van de Verenigde Naties en het Inter zonale Gerechtshof in Den Haag de anse aktie scherp hebben veroordeeld, volgens een Amerikaanse regerings woordvoerder de komende dagen worden af gewacht wat de Iraanse reactie zal zijn. La ter deze week zal besloten worden of en in hoeverre de „economische duimschroeven verder zullen aangedraaid". Waarnemers menen, dat in Amerikaanse rege ringskringen de vrees voor de gevolgen van „berechting" van de gijzelaars is afgenomen. De overtuiging lijkt te groeien, dat het vooral zal neerkomen op „show-berechtingen" en dat de meeste, zo niet alle gijzelaars, na een mogelijke „berechting" het land zullen worden uitgewe zen. De Iraanse minister Ghotbzadeh stelde de mogelijke vrijlating van enkele gijzelaars al voor Kerstmis in het vooruitzicht. Voorstanders van het in Amerika omstreden Panamakanaalakkoord, zoals de invloedrijke senator Frank Church, die mede door zijn steun aan het verdrag in zijn staat Idaho in grote po litieke moeilijkheden is gekomen, haastten zich de toelating van de sjah in Panama in verband te brengen met het Kanaal-akkoord. „Dit is de eerste grote winst van het verdrag", aldus Church. De besprekingen met de Panamese regering zijn in het diepste geheim gevoerd door Hamil ton Jordan, Carters chefstaf van het Witte Huis. (Zie verder pag. 9). ken jarwan onze correspondent) als Roger Simons) .JENDEN De IRA heeft ^eren vijf Britse militai- en een burger vermoord. )00. r van de militairen zaten ten Landrover en waren ij patrouille in het graaf- CJap Tyrome, toen een dmijn van afstand tot ploffing werd gebracht, vijfde militair verloor leven bij een aanslag in plaatsje Forkhill. De er, een voormalig lid de „Ulster Defence Re ent" werd in zijn huis noord, wijl het bloedvergieten in er voortduurt, worden in den plannen gemaakt om litgestelde conferentie over politieke toekomst van ird-Ierland begin januari te houden. De katholieke .P en de protestantse offi- Unionisten weigerden leden maand de besprekin- bij te wonen. De SDLP ft haar standpunt nu her en wil de conferentie niet |er boycotten. :en de officiële Unionisten, irootstc politieke partij van ird-Ierland, zijn nu nog ge- t tegen onderhandelingen. Democratische Unionisten, er leiding van ds. Paisley, de niet-sectarische Allian- lartij, die niet vertegen- •rdigd is in het parlement, imen wel met de gesprek- log oorproefje >UJE NU NIET EENS JE A Bureau <UNMEN OPRUIMEN) s teurvo^tballers en zelfs aantal betaalde hadden vrij weekend.... tof alleen een potvis te veel Ook de Rijn had het flink te verduren zodanig zelfs, dat zij bij Arnem de oevers overspoelde. Voor jeugdige bromfietsers een uitgelezen gele genheid om met hun brommer weer eens wat anders uit te halen. In het Zeeuwse Groede kwamen elf koeien om het leven, toen de schuur, waarin zij zich bevon den, door de storm vernield werd. Eén koe werd door de storm veilig met hooi ingepakt Een bijna twintig meter lange potvis, die gistermorgen bij Egmond aan Zee was aan gespoeld, trok duizenden kijkers. TUDENS HEVIGE STORM IN WEEKEINDE VLISSINGEN/ABERDEEN Tijdens een storm met wind kracht 10 tot 12, met stoten tot windkracht 13, hebben twaalf helikopters in de buurt van de Britse olievelden in de Noordzee zaterdagnacht 525 man overgebracht naar het vasteland. De mannen, werkzaam op een aantal booreilan den, waren tijdens de storm naar een schip gevlucht. Het schip sloeg echter los van één van de booreilanden, waarna de helikoptervloot in actie kwam. Later kwamen bij de En gelse kust opnieuw helikopters in actie om de vijftien opva renden van een Grieks schip te redden. De Griek was bij Cornwall tijdens de storm aan de grond gelopen. De storm woedde dit weekeinde langs een groot deel van de Westeuropese kust. In Zeeland werd voor de sector Schelde een beperkte dijkbewaking ingesteld, omdat in dat gebied wind kracht 10 werd gemeld. In Vlissingen bereikte daardoor de wa terstand een hoogte van 3.10 meter boven N.A. P. Dertig sche pen hadden op de rede van Vlissingen een veilige beschutting opgezocht. Ook voor de sector Hoek van Holland gold enige tijd een beperkte dijkbewaking. Zij werd zondagmorgen weer inge trokken. De storm haalde ook in het binnenland fors uit. Als ge volg daarvan liep een groot deel van de uiterwaarden langs de Rijn onder water. De schade in Nederland bleef echter beperkt. Een door de storm bij Egmond aan Zee aangespoelde potvis van bijna twintig meter lang en een middellijn van bijna vier meter heeft gisteren duizenden kijkers getrokken. De drukte was zo groot, dat het op een warme zomerse stranddag leek. Leden van het Leids museum en Rijkswaterstaat zijn dit weekeinde volop bezig geweest met het „verwerken" van de potvis. Intussen wordt een nieuwe stormdepressie verwacht, die zich bij Schotland ontwikkelt en die in de komende dagen hoofdzakelijk boven zee zal woeden. Desondanks zal vermoedelijk opnieuw een beperkte dijkbewaking worden ingesteld, omdat de storm uit West tot Noordwest komt. CARACAS Op de voora- tar, Venezuela en de Vere- vond van de OPEC-conferen- nigde Arabische Emiraten tie in Caracas, hebben Koe- reeds hetzelfde gedaan. Van- weit, Libië, Iran en Indone- daag komen in Caracas de sië besloten hun olieprijzen olieministers van de OPEC te verhogen. Vorige week bijeen, hadden Saoedi-Arabië, Qa- Motorrijdster overlijdt na ongeval in Wassenaar WASSENAAR De 19-jari- ge Yvonne F. Krul uit Den Haag is gisteravond om streeks half twaalf bij een ongeval om het leven geko men. Het meisje reed op' haar motorfiets op de Kat- wijkseweg richting Wasse- naarse Slag. Achterop zat een 19-jarig meisje uit Zoetermeer, die bij het ongeval ernstig hersenlet sel opliep en naar een zieken huis in Den Haag is vervoerd. Door nog onbekende oorzaak botste de motorrijdster tegen een verkeerspaal. Daarna bot ste zij tegen een boom. Het meisje moet vrijwel op slag dood zijn geweest De Wassenaarse politie vraagt getuigen van het ongeluk zich te melden bij het bureau of éven te bellen 01751- toestel 30. 19244 Koeweit vraagt nu 24 dollar (plm. 48 gulden) voor een vat van 159 liter. Libië vraagt er 30 dollar (plm. 60 gulden) voor. Iran voor lichte olie 28,50 dollar (plm. 57 gulden) en voor zware olie 27,70 dollar (plm 55,40 gulden). Indonesië voor lichte olie 25,50 (plm. 51 gulden). Algerije heeft bij monde van zijn olieminister Belkacem Nabi gesuggereerd wellicht ook de olieprijs te verhogen en wel tot 29,50 dollar (plm. 59 gulden). De prijzen liggen nu ongeveer 100 procent hoger dan het niveau van vorig jaar, maar volgens de Libische mU nister van oliezaken „kunnen de geïndustrialiseerde landen betalen wat wij vragen". Ve nezuela en andere gematigde olielanden zijn echter voor stander van redelijke prijzen als daar energiebesparing te genover staat. VOOR ONZE In verband met de feestdagen is het sluitingstijdstip voor het aannemen van advertentie-opdrachten als onderstaand gewijzigd. Voor onze van 27 december geldt als uiterste inleveringstermijn maandag 24 december 11.00 uur v.m. Voor de van 2 januari kunnen advertenties worden aangeboden tot maandag 31 december 11.00 uur v.m. naar rechter te gaan LAREN - De Ne derlandse top- motorcoureurs. Jack Middel burg, Boet van Duimen en Wil Hartog, overwe gen naar de rechter te stap pen als de de Koninklijke Nederlandse Motorsport Vereni- ging(KNMV) zijn dreigement uitvoert en hen belet deel te nemen aan wedstrijden om de World Series op die data waarop om de Nederlandse titels wordt gereden. Op de jaarvergadering van de KNMV In Laren liet al gemeen secretaris Jos Vaessen weten dat hij een der gelijke stap van de motorcoureurs niet eens zou be treuren. „Dan weet ik ook eindelijk waar we als bond aan toe zijn". Overigens bleek in Laren dat er nog steeds een mogelijkheid bestaat dat één van de edi ties van de afgelopen vrijdag opgerichte World Series organisatie in Nederland wordt gehouden. Zandvoort of Tilburg zou dan de plaats van handeling zijn van de overigens niet onder auspiciën van de KNMV te hou den races. Oorzaak en gevolg Voor Ria Visser werd de schaatsinterland tegen Noorwegen een grote teleurstelling. Zij werd op het eerste nummer, de 500 m al onderste boven gereden en het toernooi was voor haar daardoor meteen afge lopen. Ze reed wel alle andere afstanden maar het trieste voorval had haar zo aangegrepen dat haar prestaties be neden haar niveau ble ven. Op de foto: Ria Visser wordt overeind geholpen na haar val, waarbij zij geblesseerd raakte en haar schaat spak wérd vernield. Geen spelers meer van elkaar kopen Amateurs naar Indonesië Rotterdam Feyenoords manager Peter Stephan heeft het - door de betrokken clubs met instem ming ontvangen - initiatief genomen om een af spraak te maken dat geen spelers meer van elkaar zullen worden gekocht. Binnenkort wordt hierover door Ajax, PSV, AZ'67, FC Twente, Roda JC en Fey- enoord gepraat. De voordelen zijn dat er minder onrust door eventuele transfers in die clubs zal ontstaan en de salariseisen - „ik kan weg, hoeveel kan ik erbij krijgen als ik blijf" - beteugeld kunnen worden. Een nadeel zou kunnen zijn dat topspelers, die niet meer naar een andere club in Nederland kunnen vertrekken - of het zou een mindere moeten zijn die natuurlijk helemaal de ver goedingssom niet kan betalen - het oog richten op het buitenland. Nieuwe data voor afgelaste duels ZEIST De voetbalfoto is er oorzaak van dat de in het afgelopen weekeinde afgelaste wedstrijden niet, zoals het voornemen van competitieleider Jan Huy- bregts was, woensdag worden gespeeld. Nederland gaat het nieuwe jaar tegemoet met een scheef ge trokken competitiestand. Huybregts heeft het bekerweekeinde van 5 en 6 janu ari aangegrepen om „uitgeschakelde" clubs te laten spelen. Dan zullen de eerste divisieduels Veendam 'SVV, Fortuna—Volendam en VVV—Heerenveen op het programma worden gezet. Voor het vierde afge laste duel, Den Bosch—Amsterdam, moet nog een datum worden gezocht. De wedstrijden uit de eredivisie AZ'67—NEC en Go Ahead—Den Haag die evenmin werden gespeeld, zijn verschoven naar 16 en 17 februari (carnavalsweekein de). Althans als Huybregst van de betrokkenen geen protesten ontvangt. Weerink: „Ik heb een fout van kapitaal belang gemaakt" COEVORDEN „Nadat ik de tv-beelden had ge zien, heb ik onmiddellijk tegen mezelf gezegd: Wee rink, jongen, dat was een misser. En dat vind ik ver schrikkelijk triest voor Twente dat door een aantal zaken op rij inderdaad door de arbitrage op een zijspoor is gezet. Het was een fout van kapitaal be lang, die ik heb gemaakt. Peters duwde met zijn achterwerk, waardoor Van Gerven niet bij de bal kon. Ik heb het fout gedaan". Deze openhartige verklaring legde scheidsrechter Hennie Weerink (43 jaar, 25 jaar scheidsrechter waar van de laatste 14 in het betaald voetbal) gisteravond laat af nadat hij thuis was gekomen na in de stations restauratie van Zwolle de tv-beelden te hebben beke ken. De op de internationale A-lijst staande Weerink (met Corver, Beek en Keizer) wijzigde dus radicaal zijn aanvankelijke verklaring, na Feyenoord—FC Twente, dat een ploeggenoot (Dilling) Van Gerven In de weg had gelopen en geduwd. „Sancties van hogerhand verwacht ik niet en ik zal er ook niet van wakker lig gen. Als je dat niet doet, heb je geen leven". FC Twente zal er anders over denken ZEIST De KNVB heeft een uitnodiging voor het amateur-elftal aanvaard om in het voorjaar 1980 deel te nemen aan een toernooi in Indonesië. De wedstrij den zullen in Medan (Sumatra) worden gespeeld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1