Meer geweld op komst in Ierland 10,9813,98 5,98 si Cao-overleg vanmiddag weer moeizaam op gang Wervelstorm David raast naar Florida Vlees mevrouw, u weet wel van wie. age vh ACTIES AANGEKONDIGD BIJ BEGRAFENIS MOUNTBATTEN Lammérs op zoek naar twee miljoen £eicUe 0ouxont Apothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Maandag 3 september 1979, 69e jaargang no. 21442 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND De echte Phyllis Het leven van de Britse strip danseres Phyllis Dixey in een diepgaande documentaire op Ned. I om 21.55 uur. Om 18.59 uur Tommy Steele in de musi cal „Half a sixpence". Op Ned. II om 20.27 uur musi cal „Hé, kijk mij nou" en om 21.15 uur James Herriot. Zonnige perioden Zonnige perioden en waar schijnlijk droog. Weinig veran dering in temperatuur. Mor gen; zon op: 06.56, onder: 20.22. Maan op: 19.17, onder: 04.00. Hoogw.: 01.49 en 14.24. Laagw.: 09.50 en 22.16 r 1 kilo 1 kilo hamlappen varkensfricandeau 1 kilo verse worst Scholiere gewurgd na zedenmisdrijf ARNHEM (ANP) Gister- morgen is het stoffelijk overschot van de 20-jarige scholiere Irene Jacobs uit Oosterbeek na een zoekactie door politiemannen uit Arn hem en Oosterbeek aange troffen in een bosperceel aan de Schelmseweg in Arn hem. Sectie heeft uitgewezen dat het meisje na het zeden misdrijf gewurgd is. Van de dader ontbreekt elk spoor. Irene Jacobs verliet zaterdaga vond omstreeks negen uur haar ouderlijke woning. Op de fiets zou zij een vriendin opha len om samen een clubhuis in Arnhem te bezoeken. Omdat ij niet kwam belde de vrien din daarover Irene's vader. Zeil-en motorjachten vanaf 6 meter. =ROTTERDAM= Leuvehaven, nabij museumschip "Buffel', 5 t/m 9 september, dagelijks geopend van 11.00 tot 19.00 uur. Tr ui T egonttoilietten bi| vele stations. Breznjev haalt uit naar het Westen MOSKOU (AFP) De Russische lei- der Leonid Breznjev heeft de ope ning van de conferentie van niet ge bonden landen in havanna aangegre pen om uit te halen naar de Westerse landen. Breznjev veroordeelt met name de rol, die deze landen zouden spelen in Afghanistan, in het Mid den-Oosten en in Indo-China. Hii doet dit in een boodschap aan Fidel Castro, die optreedt als voorzitter van de conferentie. De Cubaanse autori teiten hebben de Nederlandse journa list Dick Verkijk van de NOS de toe gang tot Cuba ontzegd, omdat het erstrekken van een visum door de Cubaanse ambassade in Nederland op een vergissing zou hebben berust. Noodlanding in Noordwijkerhout NOORDWIJKERHOUT Een 42-jarige piloot uit Aerdenhout heeft zaterdag morgen met een pipercub-vliegtuig een noodlanding moeten maken op een wei land langs de Noordwijkerhoutse Herenweg. De piloot is met de schrik vrijgeko men. Naderhand bleek dat het toestel zonder benzine stond. De piloot had dit niet tijdig opgemerkt doordat de benzinemeter defect was. De Pipercub vervoer de een zweefvliegtuig aan een kabel van de vliegbasis Valkenburg tot het zweef- vliegveld in het Noordwijkse Langeveld. Op ongeveer 1 kilometer hoogte boven het Oostduinsemeer, kreeg de piloot motorstoring en besloot het zweefvliegtuig af te stoten om zelf een noodlanding te kunnen maken. De piloot van het zweef vliegtuig is op eigen kracht veilig in Noordwijk aangekomen. Weer Noorkoreaanse tunnel gevonden WASHINGTON (AFP) - Naar gisteren in kringen van het Amerikaanse minis terie van defensie is vernomen, is enkele weken geleden een tunnel ontdekt die de Noorkoreanenonder de gdemilitairiseerde zone naar het zuiden hadden ge graven. Het was de vierde tunnel die in vijf jaar tijd werd ontdekt. In genoemde kringen verklaarde men dat de ontdekking erop wijst dat het bewind van maar schalk Kim II Soeng nog steeds niet heeft afgezien van plannen om Zuid-Korea aan te vallen. Pionier ontdekt zesde ring om Saturnus MOUNTAIN VIEW (UPI) - Uit fo- to's genomen door het ruimtevaar tuig Pionier 11 blijkt dat Saturnus niet door vijf maar door zes ringen wordt omgeven. Na een reis van 77 maanden waarbij meer dan drie miljard kilometer door de ruimte werd afgelegd kon het ruimtevaar tuig zaterdag de eerste foto's naar de aarde seinen. Daaruit blijkt ver der dat de zesde ring slechts drie kilometer dik is maar een wijdte heeft van 320 kilometer. De Pionier 11 is zonder kleerscheuren door de ringen gekomen die Saturnus omge ven. Haig: werkterrein van NAVO moet groter worden BRUSSEL (UPI-DPA) - Generaal Alexander Haig, voormalig opper bevelhebber van de NAVO-strijd- krachten in Europa, heeft gisteren gepleit voor een uitbreiding van de NAVO-activiteit tot buiten het verdragsgebied. „Als het bondge nootschap effectief wil blijven moet het zijn horizon verbreden. Het kan zich niet langer beperken tot het centrale front in Europa, of zelfs tot heel Europa. De hele we reld is nu een zaak voor de NAVO", aldus Haig, die sprak op een studie-bijeenkomst van NAVO-experts in Brussel. (Van onze correspondent Bert van Velzen) LONDEN Zowel in Noord- Ierland als in de Ierse Repu bliek zijn extremisten van plan ter gelegenheid van de begrafenis van Lord Mount- batten a.s. woensdag in actie te komen. Volgens de inlich tingendienst van het Britse le ger zijn zowel de provisionele IRA als protestantse parami litaire groeperingen bezig ac ties te ontwerpen die uiteenlo pen van bomexplosies tot sta kingen. De provisionele IRA heeft via een in terview in The.Irish Times in Dublin laten weten dat er moordpogingen zullen worden ondernomen op ande re „prestigedoelen". De IRA-woord- voerder uitte een dreigement aan het adres van oud-premier James Callag- han en diens schoonzoon Peter Jay, oud-ambassadeur in Washington. De IRA-woordvoerder verklaarde tegen over de krant: „Wacht maar eens tot Peter Jay en Jim Callaghan naar hun vakantiehuisje komen in Cork, vol gens jaar zomer". In Belfast meent de politie dat de re cente moorden op katholieken die mogelijk verbindingen hebben met de IRA het werk is geweest van pro testantse paramilitaire groepen. Een van die groepen bestaat uit leden van het zg. Ulster Vrijwilligersleger, de illegale tegenvoeter van de eveneens illegale IRA, en een andere groepe ring noemt zich de „Rode Hand Com mando's". Gemaskerde leden van de „Rode Hand" gaven vorige week een persconferentie, waar zeer dreigende taal tegen sympathisanten van de IRA werd geuit. Zij zouden een lijst hebben opgesteld met de namen van zeventig tot tachtig personen. Het Britse blad The Observer heeft de paus dringend aangeraden niet al leen weg te blijven uit Ulster, zoals inmiddels al is besloten, maar ook zijn bezoek aan de Ierse republiek uit te stellen tot de geweldplegers hun wapens hebben neergelegd. Het is volgens het blad niet zozeer de paus die gevaar loopt, maar de enorme mensenmassa's die hem omringen. De paus heeft gisteren op Gastel Gan- dolfo de moord op Mountbatten nog maals veroordeeld. Hij heeft de hoop uitgesproken dat zijn bezoek aan Ier land vrede zal brengen en zal bijdra gen tot verzoening. De Ierse bis schoppen pleiten in een herderlijk schrijven voor het staken van het ge weld in de weken die aan het bezoek van de paus voorafgaan. ZANDVOORT Niemeyer is gestopt met de sponso ring van de jonge talentvolle Nederlandse autocoureur Jan Lammers. Deze vorm van reclame maken werd het koffie- thee- en tabakconcern te duur. Lammers is nu op zoek naar een nieuwe sponser. De formule 1 - rijder wil het volgend seizoen het liefst uitkomen voor het Engelse team van Ken Tyrrell, de man achter on der andere drievoudig wereldkampioen Jacky Ste wart, maar dan moet hij wel een bedrag van twee mil joen gulden meebrengen. Tweemaal goud Tijdens de buien in het Olympisch Stadion schuilen de meisjes onder de kussentjes waar op ze de medailles moeten presenteren. AMSTERDAM- Martin Venix en Keetie van Oosten zorgden voor een fraaie afsluiting van het toernooi om de wereldtitels wielrennen op de baan in Amsterdam door een gouden medaille te veroveren. Keetie van Oosten versloeg in de eindstrijd achtervolging de Apeldoornse Anne Möhlman. die daarmee zilver won. Martin Venix toonde zich veruit de sterkste in het on derdeel profstayeren. Cees Stam, via de herkansing in de eindstrijd gekomen, werd derde, welke prestatie met brons werd beloond. Daarmee werd het baan- toernooi voor wat betreft de niet-Olympische num mers een succes. In de Olympische disciplines waren de amateurs aanzienlijk minder succesvol. In de KNWU zal dan ook binnenkort een gesprek plaats vin den over de te volgen procedures om volgend jaar in Moskou toch tot enig resultaat te komen. Bliksem treft sportlieden ENSCHEDE-De 35-jarige Herman van der Woude uit Lonneker ia gistermiddag om het leven gekomen toen hij tijdens een voetbalwedstrijd werd getroffen door de bliksem. Van der Woude maakte deel uit van het team van de Enschedese club EMOS. De spelers Stottijn en Bijkerk van EMOS en Wolters en Nijhuis van tegenstander SC Enschede moesten met brandwonden in een ziekenhuis worden opge nomen. In de omgeving van Düsseldorf' sloeg de bliksem in ire een groep van elf ruiters. Een van de ruiters werd dodelijk getroffen en zes anderen lie pen brandwonden op. Zeven paarden verloren het leven. 8000 agenten beschermen ericketteam SRINAGAR-Een kleine 8000 met kogelvrije vesten ge klede Indiase politie-agenten was zaterdag op de been om het Australische cricketteam te beschermen tijdens de eerste wedstrijd van de toernee door India. Voor de wedstrijd waren dreigementen geuit door een vrijheidsbeweging uit Pakistan. Bij de aanvang van de wedstrijd gebeurde er (nu) niets. De Hos slaat aanbod Frederikstad af DEN HAAG Trainer Aad de Mos van RVC heeft het aanbod afgeslagen om bij de Noorse club IF Frederik stad te gaan werken. De Mos, die al vergevorderde contacten met Frederik stad had, voelde aanvankelijk wel iets voor een over stap. Hij moest echter tot zaterdag wachten op een officieel voorstel. Toen de Noorse club dat eenmaal had gedaan, vond De Mos de voorwaarden (waaron der de financiële) niet aantrekkelijk genoeg om RVC te verlaten. „Ik ben blij dat er aan die onrustige perio de een eind is gekomen", zei De Mos, die er nooit een geheim van heeft gemaakt niet op het eerste de beste aanbod in te gaan. „Ik heb er beslist geen spijt van dat het niet is doorgegaan. Nu kan ik met RVC lekker verder bouwen en dat vind ik een uitstekend vooruit zicht. op zijn rug ligt dit vliegtuig op het dak van een gebouw. Tijdens zijn passage over de Dominicaanse Republiek tilde David het toestel op en kwakte het omgekeerd neer op een gebouw dat op enige afstand van het vliegtuig gelegen BREED SPOOR VAN DOOD EN VERWOESTING MIAMI (UPI/AFP) Floria bereidt zich voor op de komst van de nog steeds in kracht toe nemende wervelstorm David, die op zijn verwoestende weg vele honderden zo geen duizen den doden veroorzaakt heeft. Op het vliegveld van Miami was het gisteravond een drukte van belang, omdat veel mensen probeerden een plaats te be machtigen die nog zouden ver trekken. Wervelstorm David wordt om schreven als de zwaarste storm van deze eeuw. Donderdag joeg hij, met windstoten van 240 kmu over de Dominicaanse Re publiek. Pas nu komen uit de afgelegen gebieden de berichten binnen over honderden doden. Volgens de vice-president Jaco- bo Majluta van de Dominicaan se Republiek zijn er alleen al in Villa de Ocoa 480 mensen om gekomen. Zij hadden een toe vlucht gezocht in een kerk, maar de gehele kerk werd weg gevaagd, toen een rivier door het stormgeweld plotseling van loop veranderde. De materiele schade in het land is zeer groot. Zeer grote vernielingen zijn er ook aangericht op het eiland Andros, het grootste eiland van de Bahama's. Bomen werden ontworteld, hoogspanningsmas ten knapten af en enorme zee golven zetten grote delen van het eiland onder water. Hoe de situatie op de wat meer afgele gen eilanden van de Bahama's is, is niet bekend. Vooruitlopend op de komst van David is langs de kust van Flo rida een waarschuwingssysteem van kracht geworden van Flori da Keys tot aan Cape Canave ral, een afstand van vele hon derden kilometers. Gouverneur Bob Graham heeft gisteren de Nationale Garde opgeroepen en gaf aan alle bewoners in de laaggegelen gebieden opdracht tot onmiddellijke evacuatie. On geveer 6000 man personeel van de luchtmachtbasis Patrick bij Cape Canaveral zijn eveneens geëvacueerd. FC Den Haag- Viic in bekerstrijd DEN HAAG - Jan Huybregts zorgde gistera vond voor een zeer plezierige verrassing door tijdens de loting voor de tweede ronde van het KNVB-voetbal- toernooi als te genstander voor FC Den Haag de Haagse ama teurclub VUC uit de "hoge hoed" te toveren. Coordinator Eddy Hartmann toonde zich uiterst content over deze paring. „Dit is een goede zaak voor het Haagse voet bal. We hadden slechts een betere tegenstander kun nen treffen. Feyenoord. Maar ik geloof dat als VUC in het Zuiderpark komt spelen de belangstelling groot zal zijn". Zes jaar geleden speelde FC Den Haag voor het laatste tegen een amateurclub in het bekertoer nooi. Dat was Sparta '25, dat met 6-0 werd verslagen. minimaal Kans op akkoord in havens (Van onze sociaal-economische redactie) ROTTERDAM Vanmiddag om twee uur is op het hoofdkantoor van de ver- voersbonden FNV een gesprek begon nen tussen de bonden en een delegatie van het stakende sleepbootpersoneel van Smit Internationale. Bedoeling van het gesprek is de partijen weer enigszins tot elkaar te brengen, nadat gisteren grote verwijdering was ont staan, toen de FNV er niet slaagde le den te overtuigen van de voordelen van de nieuwe cao-eisen. De vijftig gulden eis bleef onverkort overeind, ook nadat de vervoersbonden gisteren uitleg over hun eisenpakket hadden gegeven aan hun leden. Ook de onderhandelingen tussen werk gevers en vakbonden over de nieuwe cao, zijn vanmiddag op een geheime plaats hervat. Dat gebeurde nadat de werk gevers vanmorgen ruggespraak hielden met de Scheepvaartvereniging Zuid. Het overleg heeft overigens nog niet tot con crete resultaten geleid. Woordvoeders ka rakteriseerden de besprekingen als „ui terst moeizaam". De kans op een akkoord werd vanochtend nog minimaal geacht. De stakingen in Rotterdam hebben zich vanmorgen wederom uitgebreid. Gistera vond laat werd besloten dat het personeel van de GEM (Graan Elevator Maatschap pij) vandaag niet aan het werk zou gaan. Afgelopen zaterdag werd op de sleepboot Rusland in het geheim onderhandeld tussen vervoersbonden en het actiecomité van de stakende sleepbootpersoneel. De sfeer leek na dit gesprek aanzienlijk opgeklaard, maar gisteren verschenen er toch weer donkere wolken aan de lucht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1