lecfater gelast einde an havenstaking Man vermoord en ingemetseld door vrouw en kinderen Lmerikanen houden liegtuig allerina met Russische aan grond Passagiers gestrande veerboot gered CTIES NOG NIET BEËINDIGD oorzichtig optimisme over ibrengst vluchtelingenactie Ongeval op rijksweg 4 DODELIJK ONGEVAL IN WASSENAAR EeictaetSomant hekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Lelden. Directeur-hoofdredacteur: J. J, Hallewas •redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122246 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: taal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND STOCKHOLM (AP) Zweedse marineheli kopters en reddingschepen hebben gistera vond ongeveer 650 passagiers gered van een Deense veerboot, die ter hoogte van Goteborg op de Zweedse westkust was gelopen. De 8.658 ton metende Winston Churchill met voornamelijk Britse passagiers was op de rot sen geraakt bij het eiland Vinga, na een po ging om een kleine tanker te ontwijken, die een verkeerde koers voer. De Winston Chur chill was op weg naar Newcastle. Er zijn geen slachtoffers gevallen. 4 nday People: Sjah wil jn gezicht veranderen iJDEN(AFP) - De Sunday People in Londen ijft dar de Britse autoriteit op het gebied van de itische chirurgie en haartransplantatie, Leonard ltney, door agenten van de Sjah is geraadpleegd lat deze bepaalde gelaatstrekken zou willen la- veranderen. verandering zou erop gericht zijn de ex-keizer Iran onherkenbaar te maken voor wie hem naar leven zou staan. De agenten van de Sjah zouden ens de Sunday People twee Amerikanen zijn est, die Poultney zouden hebben opgezocht in zijn dijk in Hounslow in West6-Londen. Nog twee doden uit Ierse Zee opgehaald CORK Door bemanningen van een Franse en een Britse tréiler zijn gisteren voor de Ierse zuidkust en voor de kust van Zuidwest-Engeland twee lijken uit zee gehaald. Vermoedelijk zijn het slacht offers van de orkaan die in de Zuidierse zee heeft huisgehouden tijdens de Fastnet- zeilrace. De opgehaalde doden zouden op varenden geweest kunnen zijn van de Britse trimaran Buck's Fizz, die evenwel niet zelf aan de zeilrace heeft deelgeno men. Zeventien deelnemers aan de race hebben in de storm het levep gelaten. ONDER DRUK VAN TOPAMBTENAREN: Kabinet vanavond reeds bijeen voor beslissend begrotingsoverleg DEN HAAG - Een forse verhoging van de indirecte belastingen ziet het kabinet Van Agt als een van de mogelijkheden om uit de financiële pro blemen voor 1980 te komen. De ministerraad krijgt als alternatief voor het optrekken van de directe belastingen vanavond al een pakket maat regelen hiervoor voorgelegd. Vanavond moet de ministerraad hierover knopen gaan doorhakken. Dat is enkele dagen eerder dan premier Van Agt zich aanvankelijk had voorgenomen en het regelrechte gevolg van sterke druk -van topambtenaren van het ministerie van Financiën. Daar vreest men onvoldoende tijd te hebben de beleidsmaatregelen van het kabinet nog voor Prinsjesdag in de begroting te verwerken als het kabi net zo traag blijft doorvergaderen als tot nog toe het geval was. Maandag 27 augustus 1979,69e jaargang no. 21436 Pinkpop „Pinkpop 10", gefilmd verslag van het jaarlijkse popfestival in Geleen op Ned.I om 19.10 uur. Om 21.55 uur documen taire „Het heelal van Albert Einstein". Ned.II om 20.27 uur muzikale komedie „Hé, kijk mij nou" en om 21.25 uur „James Herriot". Aanhoudend koel Wisselend bewolkt en af en toe een bui. Min. temp. onge veer 10 graden, middagtemp. circa 17 graden. Matige, aan de kust vrij krachtige wind uit west tot noordwest. Morgen zon: 6.44 - 20.38. Schev. hoogw.: 7.00 en 19.20. Laagw.: 3.07 en 15v14. Cruijff speelt in Dordrecht DORDRECHT- Johan Cruijff speelt op 28 september met de Los Angeles Aztecs een wedstrijd tegen DS '79 in Dordrecht. De Amerikaanse ploeg van Cruijff, die afgelopen weekeinde werd uitgeschakeld voor de titel, wordt door de Dordtse zakenman Nico de Vries naar Nederland gehaald. De wedstrijd begint om 18.00 uur. Kip op veld ZWOLLE Scheidsrechter Jan Beek werd zater dagavond genoodzaakt de wedstijd PEC Zwolle-FC Twente te onderbreken, omdat er een kip op het veld liep. Het arme dier was door supporters in de voetbalarena losgelaten en bleek nog met groene en witte verf (de kleuren van PSV) te zijn behandeld L ook. Na een korte jacht werd de kip gevangen, toen zij een heenkomen had gezocht bovenop de dug out van de thuisclub. LIJK NA ZEVEN MAANDEN ONTDEKT (Van onze sociaal-economische redactie) TTERDAM Het stakende perso- :1 van de Rotterdamse sleepboót- atschappij Smit Internationale et zijn actie met onmiddelijke in- ïg beëindigen. Dat was de uit- aak die de president van de Rotter- nse rechtbank mr. Nivard vanmor- deed in een kort geding dat de di- tie van Smit Internationale tegen de stakers had aangespannen. Voor elke niet gewerkte dienst die na deze uitspraak volgt, geldt een dwangsom van vijfhonderd gulden, aldus de uit spraak. Mr. Nivard verwierp op vrijwel alle punten het verweer van de advocaten van de stakers. Hij was van mening dat zowel georganiseerden als niet bij de vakbonden aangesloten werknemers zich te ^houden hebben aan de in juli afgesloten cao. Ook achtte de rechter het doel van de ac ties (vijftig gulden per week netto méér salaris) onredelijk. !Vanmorgen ontstond direct verschil van me-, ning over de vraag of de uitspraak geldt voor alle vijfhonderd stakers of alleen voor de zes- ,tien gedaagde actievoerders. Volgens de advo caten van de leiders kan de actie gewoon door gaan, volgens het bedrijf is de uitspraak op alle stakers van toepassing. De stakers waren vanmorgen om acht uur in Teleurgesteld verlaten de havenstakers en hun raadslieden het gerechtsgebouw in Rotterdam. In het midden (met leren jasje) stakingsleider Cor van de Zande. een optocht naar de rechtbank aan de Noord singel vertrokken. Na afloop van de uitspraak, rond tien uur, begon in het Rotterdamse tref centrum een bijeenkomst, waarop de stakers zich beraden over hun te volgen koers. Actie voerder Cor van der Zanden noemde de uit spraak daar „immoreel" en toonde zich vastbe raden om door te gaan. Duidelijk was vanmor gen dat er geen sprake was eensgezindheid. Slechts een klein deel van de werknemers zou de actie willen voortzetten, net zo lang tot de vijftig gulden eis wordt ingewilligd. I Hoogte punt wieier- historie lat «j ballerina arriveert in gezelschap van Russische autoriteiten op de luchthaven van New York. IL LUDMILLA NAAR HUIS OF NIET? (Van onze correspondent Dick Toet) V YORK De discussie over de toe- ist van de Russische ballerina Ludmilla sova dreigt uit te groeien tot een om- vangrijk diplomatiek incident tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. De bal lerina verblijft sedert vrijdag in een Rus sisch vliegtuig op Kennedy Airport in New York. De VS-autoriteiten willen het toestel niet laten vertrekken, omdat zij vermoeden dat Ludmilla gedwongen wordt naar Rus land terug te keren. Washington heeft al drie Russische protesten naast zich neerge legd en president Carter heeft zich persoon lijk de zaak aangetrokken. Het Amerikaanse vermoeden, dat Ludmilla ge dwongen wordt naar *haar land terug te keren, is voornamelijk gebaseerd op verklaringen van haar echtgenoot, de danser Alexander Godu- nov, die afgelopen week asiel heeft gevraagd in de VS, waar hij met het Bolsjoi-theater op be zoek was. De Amerikanen eisen een privégesprèk met de ballerina, maar dit willen de Russen niet toe staan. De Russen zeggen, dat Ludmilla naar Rusland terug wil en dat zij weigert het toestel te verlaten uit vrees door de Amerikanen vast te worden gehouden. Amerikaanse passagiers, die het vliegtuig in middels hebben verlaten, zeggen niets te heb ben gemerkt van een dwangmatige situatie. Daar staat weer tegenover, dat Ludmilla vrij dag door acht Russen naar het vliegtuig werd begeleid, terwijl het Bolsjoi-theater achterbleef om de toernee volgens het schema af te wer ken. Godunov is de vierde Russische sterdanser, die tijdens een toernee asiel heeft aangevraagd in het Westen. De andere drie zijn Nurejev, Nata lia Makarova en Mikhael Barysjnikov. toestel van Aeroflot dat door de Ameri- (Voor een herinnering a "ie autoriteiten is opgehouden. 1961 op Schiphol zie pa. n de affaire-Goloeb in 5) een onzer ver slaggeefsters) I HAAG De egenwoordiger het Hoger Com-~ sariaat voor itelingenhulp van de VN in Neder land, mr. C. Brou wer, is voorzichtig optimistisch over de opbrengst van de in zamelingsactie die gisteravond via ra dio en televisie is gestart. „Er zijn minder men sen bij de inzameling- spunten geweest dan bij de actie voor Bangladesh in 1971, maar de gift per per soon ligt bij deze actie aanzienlijk hoger", al dus mr. Brouwer. Het bedrag dat gistera vond is ingezameld, zal vanavond bekend worden gemaakt. Daarbij moeten dan nog de bedragen wor den geteld, die per bank of giro zijn overgemaakt. (Van een onzer verslaggevers) LICHTENVOORDE— De rijkspolitie heèft het afgelo pen weekeinde in een wo ning in het Gelderse Lich tenvoorde het lijk uitgebikt van de 46-jarige M. Polman. De 41-jarige echtgenote van de man en hun tweede oud ste zoons Willy (20) en Fred die (18) worden ervan ver dacht het slachtoffer op 21 januari van dit jaar te heb ben vermoord en ingemet seld. Het lijk was verborgen in een kruipgat, onder een grote-hoeveelheid gips en ce ment. De moeder en de zoons hebben het drama zeven maanden lang voor de buurt verborgen weten te houden door staande te houden dat de man in Ma rokko wegens drugssmokkel 'een gevangenisstraf uitzat. Uiteindelijk kreeg men toch argwaan en werd de politie in geschakeld, die het misdrijf na enkele dagen op het spoor kwam. Volgens een voorlopige reconstructie van de politie ■heeft de oudste zoon Willy zijn vader gewurgd tijdens een ru- ^ie. Willy, Freddie en hun moeder zouden het stoffelijk overschot daarna gezamenlijk hebben „begraven". In Groningen heeft de 27-jari- •ge J.L.C. toegegeven dat hij afgelopen vrijdagnacht bij een ruzie zijn 78-jarige alleenwo nende buurvrouw met een keukenmes heeft gestoken en vervolgens gewurgd. ALKEMADE Drie perso nen raakten het afgelopen weekeinde gewond bij een botsing op de rijksweg tus sen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van Roelo- farendsveen. Een Haags echtpaar en een 22-jarige Amsterdammer moesten ge wond in het Academisch Ziekenhuis van Leiden wor den opgenomen. WASSENAAR De 32-jarige A.L. van Leeuwen uit Den Haag is gistermiddag omstreeks kwart voor zes bij een on geval om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de Waalsdorperlaan waar de Hagenaar bestuurder ter hoogte van de Van Brienenlaan uit de bocht vloog en tegen een boom tot stilstand kwam. De man moet vrijwel op slag dood zijn geweest. Naast de man zat zijn 11-jarig zoontje die met beenletsel naar het Westeinde- ziekenhuis in Den Haag is overgebracht. De Wassenaarse politie vraagt eventuel getuigen zich te melden bij het bureau of even te bellen 0UJ51 - 19244. VALKENBURG - Jan Raas en Pe tra de Bruin zorgden afgelo pen weekeinde voor een twee voudig hoogte punt in de Ne derlandse wie- Ierhistorie door in Valkenburg de wereldtitel in de wacht te sle pen. De wijze waarop die prestatie werd geleverd was in beide gevallen even imponerend. Raas sprong uit het wiel van Didi Thurau naar de regenboogtrui en de Nieuwkoopse Petra de Bruin kon met inzet van alle krachten een bijna fatale vergissing ongedaan makén door ook op de echte streep als eerste te ■passeren. Woede op Duindigt WASSENAAR Groot tumult op Duindigt zaterdag middag.Een klein deel van het publiek ontstak op de Wassenaarse renbaan in grote woede. Volgens hen was het niet terecht dat het paard Romeo Hollandia door het draverijcomitè werd uitgeschakeld. Men be stormde de rechterstoel en zocht het comité op, dat eerst door eigenaren en later door de politie in be scherming genomen moest worden Gelukkig liep het allemdal zonder kleerscheuren af. Maar opnieuw bleek dat een lid van het draverijcomitè zeker niet is te be nijden. Dood door de bliksem ZUTPHEN - Tijdens een zeer kort maar hevig on weer is zaterdagmiddag tijdens een veteranenvoet- baltoernooi in Zutphen de 49-jarige grensrechter W.J.Schut van de vereniging WVF uit Zwolle dode lijk door de bliksem getroffen. Het noodweer duur de zo kort dat er slechts twee donderslagen te ho ren zijn geweest. Trots toont Petra de Bruin de medaille die ze over heeft gehouden aan het wereldkampioen schap dames.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1