£eidóe Qoma/nt Verrassend akkoord over toekomst van Rhodesië Klimpartij op trein kost 21-jarige het leven MACHTSSTRIJD BINNEN MILITIE VAN HADDAD Frankrijk weigert asiel aan kapers Wapens gevonden in Scheveningse a ch ter tuin tjes DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Xïthekersdijk 34 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ief-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: wartaal 43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. (Van een onzer verslaggevers) )EVENTER De 21-jarige Rudie Schmidt jit Deventer heeft zaterdagavond een klau- erpartij over het dak van de stoptrein En- chede-Apeldoorn die in deze omgeving al >ekend staat als de disco-trein) met de dood noeten bekopen, nadat hij bij een eerdere poging tijdens de reis door de spoorwegpoli- ie weer naar binnen was gehaald. De jonge man was in Holten met nog veertig andere jongeren in de trein naar Deventer gestapt In Holten was hij al met twee kornuiten in een balorige bui op de rails gaan liggen op het moment dat de trein binnenliep. Kort na het vertrek uit Holten zag het slachtof fer kans uit de rijdende trein te klimmen. Zijn uitstapje werd toen evenwel door de meereizen de spoorwegpolitie ontdekt en men slaagde erin de jongeman naar binnen te sjorren. In de buurt van Bathmen ondernam hij een tweede poging. Terwijl de trein met een snelheid van 130 km per uur richting Deventer raasde, klom Schmidt via een coupéraam naar buiten. Hij kroop vervolgens naar de kop van de trein, een afstand van ongeveer 30 meter. Vermoedelijk op het moment dat de trein ging afremmen om in Deventer te stoppen, is het slachtoffer tegen de voorste spanningsafnemer terecht gekomen en door de 1500 volt spanning op deze afnemer op slag gedood. Toen de jongeman was verdwenen dacht men dat hij uit de trein was gesprongen. Daarom waarschuwde men de treinen uit de tegenge stelde richting. Bij aankomst in Deventer kwam men echter tot de ontstellende ontdek king, dat de jongen was geëlectrocuteerd en dat het stoffelijk overschot al voor een groot ge deelte was verkoold. Maandag 6 augustus 1979,69e jaargang no. 21418 Kampioenschap In de serie „Theater thuis" de film „De dag dat het kam pioenschap van België verre den werd" op Ned.I om 21.55 uur. Om 20.35 uur „Woody Herman". Ned.II om 19.25 uur „Onkel BrSsig" en om 20.27 uur „Ja mes Herriot". Wolkenvelden Zonnige perioden, maar ook wolkenvelden en later een kleine kans op een bui. Wind uit zuid tot zuidwest, toene mend tot matig en later langs de kust tot vrij krachtig. Morgen zon: 6.09 - 21.21. Schev. hoogw.: 2.59 en 15.31. Laagw.: 11.01 en 23.28. Kort en klein GELSENKIRCHEN Vier supporters van Feyenoord, die het jubileumtoernooi van Schalke 04 bijwoonden, zijn zaterdagavond door de politie gearresteerd. Het viertal werd betrapt toen zij inbraken in een auto. Be halve de supporters uit Nederland lieten de Engelsen zich ook niet onbetuigd. Aanhangers van Liverpool bezochten een danslokaal en sloegen na een woor denwisseling met de eigenaar de inboedel kort en klein. Volgens de politie werden veertig Engelsen en enige Nederlanders aangehouden. Waterpolocoaeh Geurtsen in conflict met KNZB ARNHEM George Geurtsen heeft zijn functie van coach bij waterpolokampioen AZC Alphen neerge legd na een conflict met de Koninklijke Nederland se Zwem Bond. Geschilpunt is het programma van het nationale zevental. De KNS heeft tijdens de winterstop voor de Nederlandse selectie een trai ningskamp op de Canarische Eilanden georgani seerd. Voor dezelfde periode accepteerde Geurtsen voor zijn club, die met vijf internationals de voor naamste leverancier van het nationale zevental is, een uitnodiging voor een toernooi in Australië. Ge urtsen verwijt de zwembond dat het de inspraak procedure niet serieus genomen heeft. In februari van dit jaar werd in Bunnik door de KNZB, in over leg met de betrokken clubs, het programma van het Nederlands team opgesteld. Op die bijeenkomst heeft Geurtsen zijn fiat onthouden aan de trip naar de Canarische Eilanden. Desondanks heeft de KNS het punt toch op de agenda geplaatst Vijf aanbiedingen voor Jan Lammere ZANDVOORT Formule 1-coureur Jan Lemmers, die per se weg wil bij het Shadow-team, heeft van liefst vijf toprenstallen een definite! aanbod gehad voor hen te komen rijden. Jan Lammere dankt deze belangstel ling vooral aan zijn goede klassering (5e) op de rang lijst van coureurs die een race helemaal hebben uitge reden. Eenentwintig coureure maakten hun wagen va ker kapot dan Jan Lammere, leder total loss betekent stagnatie in de bouw van een nieuw ontwerp. Gerard van der Storm, de manager van Lammere, verklaarde gisteren dat zodra met Samson Shag of met een nieuwe sponsor een akkoord is bereikt. Jan Lammere direct een contract bij èén van de vijf Tyrrell en vier niet nader genoemde teams worden getekend. Kerncentrale stilgelegd ANTWERPEN De kerncen trale in Doel bij Antwerpen is gisteravond stilgelegd na een technisch mankement in het koelsysteem. Door een breuk in de pijpleiding van het koel water is de machinekamer van de centrale onder water ko men te staan. Het herstel zal enkele dagen in beslag nemen. Het gaat om twee reactors die beide buiten bedrijf zijn ge steld. Zij voorzien in ongeveer vijf procent van de Belgische electriciteitsvoorziening. Er zou geen gevaar bestaan voor ontsnapping van radio-activi teit. LISSABON (AFP/Rtr) De Franse autoriteiten hebben vanmorgen afwijzend gereageerd op de eisen van drie ka pers van een Spaanse DC-9 van de luchtvaartmaatschappij Iberia. De kapers, deserteurs van het Spaanse vreemdelin genlegioen, hadden Frankrijk om politiek asiel gevraagd. Frankrijk weigert ook toe te staan dat het vliegtulgTdat kort na middernacht in Lissabon arriveerde, op een Franse luchthaven landt. De kapers hebben daarop te kgnngn gege ven naar Zwitserland te willen vliegen. De toestel werd met 18 passagiers en drie bemanningsleden aan boord zondagmiddag gekaapt, kort na de landing op Puerto Ro- sario op het Canarische eiland Fuerteventure. De kapers, twee Fransen en een Chileen, waren voorzien van wapens die zij hadden gestolen van de militaire politie. Het doel van hun actie was slechts „te ontsnappen uit het legioen". ADVERTENTIE Kist nog in onzeker heid Brandende lava stroomt van de hellingen van de Etna. Gevaar bij Etna geweken CATANIA De drie la- vastromen die sinds vrij dag uit de vulkaan de Etna op Sicilië naar be neden komen, zijn giste ren zo in snelheid afge nomen, dat het gevaar voor twee dorpen op de oostelijke helling van de 3263 meter hoge berg is geweken. Het was vrijdag de hevig ste uitbarsting van de Etna in twintig jaar. De bewoners van Fornazzo zijn met hun bezittingen zaterdag gevlucht, terwijl de bewoners van het na bijgelegen Milo de raad kregen zich paraat te houden voor evacuatie. Vanwege de zware rook wolken werd het vliegveld van Catania gesloten, maar het vliegverkeer kon in de loop van zater dag worden hervat. Halverwege de oostelijke helling is een nieuwe kra ter ontstaan. MOBIELE EENHEID MAAKT EINDE AAN RELLEN (Van een onzer verslaggevers) SCHEVENINGÈN De Haagse politie heeft vannacht tij dens een zoekactie een „punt 22" karabijn met afgezaagde loop en twee vuistwapens gevonden in de achtertuintjes van twee huizen in Scheveningen. De zoekactie was het gevolg van rellen die vannacht in en om de Kompasstraat en de Ducdalfstraat waren uitgebroken tussen de politie en een groep Scheveningers die een tram met stenen onder vuur had genomen. Om aan de gevechten een einde te maken moest de mobiele eenheid worden ingezet. Bij de arresta tie van vier raddraaiers moest de politie twee waarschuwings schoten lossen. De agenten werden daarop met stenen bekogeld, maar ook leek het alsof er op hen geschoten werd. Daarop werd de hele buurt afgesloten en is de politie op zoek gegaan naar wapens. Uiteindelijk kwam men in de bewuste tuintjes terecht waar de karabijn en de vuistwapens werden ge vonden. Onderzocht wordt of de karabijn inderdaad vannacht is gebruikt. .Samen sterk" schijnt paus Johannes Paulus II hier duidelijk te maken aan jongeren, die zich hebben kunnen losmaken van de verslaving aan drugs. Hij ontving hen gisteren in het park van zijn zomerverblijf Castelgandolfo. STAAT DER NEDERLANDEN 9% LENING 1979 PER 1995/1994 tweede uitgifte inschrijving volgens het tendersysteem op 7 augustus a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs Donderdag avond vergade ren Destuur en technische lei ding van de Lon- dense club West Ham United over de eventuele aankoop van Kees Kist, de Europese tops corer van AZ "67. De onder handelingen daartoe zijn in de nacht van vrijdag op zater dag in Amster dam gevoerd. De Engelse club heeft voor de transfer een bedrag van bijna drie miljoen gulden over. West Ham United heeft alleen geïnformeerd naar de vraag prijs van AZ en zelf geen aanbieding gedaan. De Alk- maarse voorzitter Arie Ligthart hoopt dat de leiding van West Ham United negatief zal beslissen. „We hebben een hoog bedrag genoemd en bovendien de persoonlijke financiële eisen van Kist voor een tweeja rig contract op tafel gelegd. Daar doen we geen cent van af. Donderdag is het ja of nee en vervolgens hele maal afgelopen. We schieten namelijk helemaal niets op met deze onrust zo vlak voor de start van de com petitie", aldus Ligthart. Juantorena uit arena HAVANNA De recente nederlagen van Albert Ju antorena op de Panamerikaanse spelen blijven niet zonder gevolgen. Om de tweevoudige Olympische kampioen fit aan de start te krijgen in Moskou, zal hij een intensieve medische behandeling ondergaan voor zijn chronische spierblessure. Volgens Rodrigo Alvarez, hoofd van de traumatologische sectie van het Cubaanse sportinstituut, zijn de voor de buiten wereld teleurstellende prestaties van de „onover winnelijke" atleet te wijten aan een ontsteking van het bindweefsel in het dijbeen. Dit veroorzaakt hevi ge pijnen bij het lopen en weerhoudt de atleet het been tot maxinum te strekken. Tijdens een a/scheidsreceptie afgelopen zaterdag, bij zijn oude club Voiendam, proost Frank Kramei met de voetbaljeugd van Voiendam op zijn nieuwe toekomst bij Haarlem. meer zullen worden „uitver kocht" in Loesaka. Na haar te rugkeer in Londen deze week zal Thatcher met name door parlementariërs als Julian Amery worden bestookt met beschuldigingen onder Afri kaanse druk te zijn bezweken. Volgens woordvoerders van het Britse ministerie van bui tenlandse zaken is er totaal geen sprake van koersveran dering bij de Britse premier. „Haar beleid heeft zich gelei delijk aan ontvouwd, zoals men de buitenste lagen van een ui wegneemt", zo was het merkwaardige beeld, waarmee haar evoluerend beleid werd verduidelijkt. van Haddad zouden zich willen aan sluiten bij het officiële leger van de Li banese regering. Israël zou al verschei dene mensen hebben uitgekozen om Haddad, die al vijf aanslagen van dissi dente officieren heeft overleefd, te yer- vangen als dit-nodig mocht zijn. Het Israëlische kabinet heeft gisteren in felle bewoordingen herhaald, dat het nooit met de Palestijnse bevrijdingsor ganisatie PLO zal onderhandelen. Re geringswoordvoerder Arye Naor zei, dat dit ook niet zou gebeuren als inter nationale pogingen om de PLO tot er kenning van het bestaansrecht van Is raël te bewegen, succes hebbeh. „Dit moordenaarssyndicaat was en is geen partner voor onderhandelingen van welke aard ook en zal dat ook nooit zijn", zo zei hij. Het Israëlische kabinet heeft gisteren ook de moeilijke verhouding met de Verenigde Staten besproken, ontstaan als gevolg van een gewijzigde houding die Washington tegenover de PLO zou hebben ingenomen. De conclusie van de bespreking werd niet gepubliceerd, kennelijk om de relatie met de Ameri kanen niet nog meer te bederven. Deze is verslechterd door verschillen van mening over de kwestie van de autono mie aan de bevolking van de bezette gebieden en over het gebruik van VN- waarnemers in de Sinaï bij het toezicht op de naleving van het Egyptisch-Isra- ëlisch vredesverdrag. BEIROET De bevelhebber van de door Israël gesteunde christelijke i militie in Zuid-Libanon, majoor Saad Haddad, is gewikkeld in een machtsstrijd met jonge officieren, volgens westelijke militaire krin gen. Hassad zou in verband hiermee zijn gezin naar Israël hebben gezon den. Vierhonderd man van de naar schat ting tweeduizend man sterke militie LOESAKA De topconfe rentie van het Britse geme nebest heeft gisteravond een nieuw vredesplan inzake Rhodesië goedgekeurd. Het betreffende document ireekt zich uit voor een euwe grondwet met garan ties voor de blanke minder heid, nieuwe verkiezingen, een .staakt het vuren" en stopzetting van de sancties. De overeenstemming werd met algemene stemmen be reikt tijdens een onverwachte avondziting, die was beperkt tot de staatshoofden van de ge menebest-landen op de top conferentie. Groot-Brittannië heeft de wettelijke verant woordelijkheid Zimbabwe- Rhodesië onafhankelijkheid te verlenen op basis van een zwart meerderheidsbestuur. Het heeft aangeboden toezicht te houden op nieuwe verkie zingen na opstelling van een nieuwe grondwet, alsmede een conferentie van alle betrokken partijen te beleggen over de toekomst van Rhodesië. Onze correspondent in Londen meldt, dat partijgenoten van Margaret Thatcher zich bitter hebben geuit over wat zij zien als „een capitulatie" van That cher onder de druk van Afri kaanse leiders. Zij vrezen, dat de blanke Rhodesiërs min of Majoor Haddad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1