Spanning in grensgebied van Israël en Libanon I Nieuwe aardbeving verlamt reddingswerk in Zuid-Joegoslavië Mislukte aanslag op El Al-toestel Jongen doodt zichzelf bij wraakactie INFILTRATIES EN ARTILLERIEBESCHIETING Slechte start voor „auto van de toekomst" TRIEST DRAMA IN AMSTERDAM 'N PRIMA RUIL, SCHOON VOOR VUIL leidde 6oma/ni ijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hal Ie was jur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: 13.05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 17 april 1979,69e jaargang no. 21325 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Het geloof NOS-tv start vanavond met nieuwe serie over „58 miljoen Nederlanders en hun geloof" op Ned. I om 22.05 uur. Op Ned. H om 18.59 uur kin dervriend Bom over ongeluk kige liefde, om 20.27 uur Ed ward VIII en om 21.17 uur „Hoe bestaat het". Te koud Overwegend droog weer met geleidelijk meer opklaringen. Middagtemperaturen om streeks tien graden. Matige tot krachtige noordenwind. Morgen zon: 6.39 20.41. Schev. hoogw.: 7.34 en 20.02. Laagw.: 3.28 en 14.46. ;enmiljoen 'landers op bezoek m jaagt msten ortijdig id uit Hoe wispelturig de weergoden kunnen zijn bewijzen deze twee foto's, genomen aan het Scheveningse strand, met slechts één dag verschil: eerste en tweede paasdag. Een temperatuurversdhil van niet minder dan 18 graden. ïzer verslaggevers) LG Bijna een miljoen buitenlandse toeristen, ier dan vorig jaar, hebben het paasweekeinde een D Nederland gebracht. Het record staat nog steeds .976 met 1,1 miljoen toeristen. Traditioneel vormden s weer de meerderheid. De meesten van hen namen Sede Paasdag, toen het fraaie lenteweer plotseling n de ochtenduren weer de benen. Zoals te verwach- ormden de Keukenhof (101.060 bezoekers), Maduro- 0), de Efteling (45.000) en de Beekse Bergen (36.000) trekpleisters. baastrek begon reeds op Goede Vrijdag. Die dag r om vijf uur 's morgens bij de doorlaatpost Bergh- l 1.500 tot 2.000 auto's per uur vanuit Duitsland ons in. In de Randstad en aan de kust was er toen nau- eer een bed te krijgen, dure hotels uitgezonderd. k de noodadressen spoedig opraakten, moesten de ^^Joor de VW's worden verwezen naar onder andere Utrecht. Sommigen wilden echter toch in de kust- ^^plijven en aangezien ze niet bereid waren veel geld l'en voor een kamer in een duur hotel, bleven ze Jauto slapen. lorgen, na een temperatuurdaling van zeker 18 gra- en de meeste toeristen Nederland weer voor gezien de uittocht. Hier en daar ontstond filevorming. Dat weer 's avonds het geval, toen Nederlanders huis- erden. De langste was die op de a 12 (Maarn-Vleu- Srn): 21 kilometer, vegen hebben een vrij rustig paasweekeinde gehad, idag, toen met een uitgedunde dienstregeling werden wij forgde het mooie weer ervoor, dat enkele verkorte «pesten worden verlengd. Voor het eerst dit jaar wer- I §4 pkele extra strandtreinen ingezet naar Zandvoort en Rolland. /e jjrlanders grepen de paasvakantie aan voor een va- h enkele dagen in eigen land. Een groot aantal brs probeerden hun tent uit. fukte heeft niet alleen toeristen op de been gebracht, (krakers" kwamen volop in actie. Tientallen auto's afdelibengebroken en van achtergelaten kostbaarheden be- van I if-an- TEL AVIV/HARIS Bij een vuurgevecht tussen Is raëlische troepen en guer rillastrijders die Israël pro beerden binnen te dringen, zijn gisteren zes guerrilla strijders en een Israëlische soldaat gewond. De guerril lastrijders werden onder schept bij een ongeveer twintig kilometer van de kust liggend grensdorp, Za- rit. Zes Israëlische soldaten werden bij het treffen ge wond. De actie was de tweede binnen en kele dagen. Op de eerste paasdag werden vier guerrillastrijders on derschept, toen zij de Jordaan wa ren overgestoken. Zij werden allen doodgeschoten. De infiltraties duiden op de toege nomen spanning in het gebied. Zondagochtend had de artillerie van de militie van majoor Haddad in Zyuid-Libanon stellingen-bescho ten van het geregelde Libanese le ger en van de Nepalese troepen van de VN-vredesmacht. De haven stad Tytrus lag een uur lang onder- vuur. Majoor Haddad heeft de grens geblokkeerd en weigert de „blauwhelmen'^ van de VN in bei de richtingen de doodgang. Hij wil alleen praten met de VN-troepen als zij de doorgang zullen verhin deren van de geregelde Libanese troepen die gisteren stellingen aan de grens in het zuiden zouden be trekken. Volgens Haddad is de Li banese strijdmacht samengesteld uit „agenten van Damascus en ter roristen". De Libanese troepen moeten de taak van de VN*-vredes macht. waaronder die van het Ne derlandse contingent, gaan verlich ten. (Van onze correspondent Dick Toet) WASHINGTON De met veel tromgeroffel gepaard gaande introductie van de nieuwe zogenaamde „K-cars" van General Motors beeft een enorme klap gekregen door de ontdekking, dat sommige van deze auto's niet minder dan elf ernstige gebreken vertonen. Van de spectaculai re nieuwe serie, aangekon digd als „de auto van de tachtiger jaren", zijn er al 50.000 aan dealers in de Ver enigde Staten geleverd. General Motors heeft inmid dels aangekondigd de noodza kelijke reparaties te laten ver richten. De hersteloperatie, waarschijnlijk de grootste die ooit bij de introductie van een nieuwe auto is gereali seerd, gaat GM meer dan 10 miljoen gulden kosten. De problemen hebben onder meer betrekking op gevaarlij ke plaatsing van de benzine leiding, waardoor gemakkelijk brand onder de motorkap kan ontstaan, een reservewiel dat aan de voorkant niet goed past, een slechte las in de achterste stabilisatorstan gen, slechte voorstoelbevesti- ging en een slecht geplaatste koppelingskabel, waardoor problemen met de remmen kunnen ontstaan. De zaak kwam in de openbaarheid doordat verontruste dealers de bekende consumentenadvo caat Ralph Nader op de hoogte stelden. General Mo tors was inmiddels al begon nen dealers mondeling op de hoogte te stellen om geen ruchtbaarheid aan deze pijn lijke kwestie te hoeven geven. fklim,' ging FHALS" AG Op Eerste ïoqeli heeft de Haasse r zeven keer achter- fde hond uit hét wa de Mauritskade, ter ties Kn de Denneweg, ge- .M. v beest was zeer en- >us 3 op eendejacht, wist ls het weer op het d aan zijn redders ^^%pen en storrte zich \evenmaal toe) vanaf walkant kater. President Tito van Joegoslavië neemt de gewel dige verwoestin gen. die zondag ochtend en gis teren het zuiden van Joegoslavië geteisterd heb ben, in ogen schouw. voor het paasweekein- hbbelprogramma op de ks te wachten.... ..Jl*M BELGRADO (AP/REUTER/UPI/AFP) Een nieuwe reeks aardschokken heeft gisteren het toeristengebied Montenegro aan de Adriatische kust in Joegoslavië getroffen en daarmee het reddingswerk ernstig bemoeilijkt. Hetzelfde gebied werd zondagochtend door een zware aardbeving (7,2 op de schaal van Richter) geteisterd met als gevolg ongeveer 200 doden, ruim duizend gewonden en 12.000 daklozen. Ook uit Albanië zijn, als gevolg van de aardbeving, die bijna een minuut aanhield, slachtoffers gemeld. Gesproken wordt van ruim 300 gewonden. Als gevolg van de nieuwe schokken van gisteren werden het reddingswerk, de pogingen om de gewonden naar ziekenhuizen te vervoeren en de inspanningen om de duizenden getroffenen te voorzien van voedsel, water en dekens zeer ernstig belem merd. Het epicentrum van de beving van zondag lag op 30 km van het vasteland in de Adriatische Zee. De grootste verwoestingen werden aangericht in de kustplaatsen Uljinc, Bar, Budvar en Kotor. In Bar brachten tienduizenden mensen de nacht door in de open lucht en in auto's. De materiële schade is enorm. Een schatting daarvan is nauwelijks te maken. De spoorwegen in het getroffen gebied zijn onbruikbaar en datzelfde geldt voor het vliegveld van Kotor. Naar schatting is zeker zeventig pet van het huizenbestand in het Joegoslavische kustgebied in het zuiden beschadigd. Ruim 2000 toeristen, die in de kustplaatsen hun paasvakantie doorbrachten, zijn uit het rampgebied overgebracht naar Du- brovnik en Titograd. Vandaar kunnen zij naar hun land terug keren. De kantoren van de luchtvaartmaatschappijen worden overstroomd met aanvragen voor vliegtuigtickets. Voor het toerisme in Montenegro is de ramp een zware slag. Voor veel Montenegrijnen is het inkomen uit toerisme door verhuur van huis of kamers de enige zekere bron van inkom sten. „alles wat in vijftien jaar is opgebouwd, is in een klap vernietigd", zo zei een hoteldirecteur. Voorzover tot dusverre bekend, zijn er onder de slachtoffers van de aardbeving geen buitenlanders. OP BRUSSELSE LUCHTHAVEN BRUSSEL (BELGA/UPI) Bij een aanslag door leden van een tot nu toe onbekende Pa lestijnse guerrillagroep zijn gisteren op de in ternationale luchthaven vap Brussel twaalf mensen gewond geraakt. Het kennelijke doel van de aanslag was een lijntoestel van de Is raëlische luchtvaartmaatschappij El Al. Toen de drie, mogelijk vi?r aanslagplegers dit toe stel niet dicht genoeg konden naderen, heb ben zij hun explosieven, molotovcocktails en een kleine handgranaat, van een platform naar beneden in de aankomsthal gegooid. In de aankomsthal waren de passagiers van het Ei Al-toestel nog niet gearriveerd. De ge wonden, van wie geen er ernstig aan toe is, waren allen Belgen. Wel namen direct veilig heidsmensen van El Al aan de tegenactie deel. Zij hadden eën van de Palestij nen herkend aan een opvallend oogkenmerk: een kleurloze iris. Het kwam tot een schietpartij, waarbij twee aanvallers konden worden overmeesterd. Een klopjacht op de ontkomen aanvallerfs) bleef zonder resultaat Bij de aanhouding gooiden de twee Palestij- nen een document weg, waarin eisen stonden opgesomd. Het was de bedoeling het El Al- toestel te overmeesteren en de inzittenden te gijzelen. Premier Martens had naar het vlieg veld moeten komen om te onderhandelen over voorwaarden voor de vrijlating. De daders zeiden te behoren tot de organisa tie Zwarte Maart, die gevormd is uit protest tegen de ondertekening van het Egyptisch-Is- raëlisch vredesverdrag. Zij reisden met Liba nese paspoorten. Een woordvoerder van PLO- leider Arafat heeft de aanslag veroordeeld. Direct na de aanslag is de bewaking op Schiphol verscherpt Ide de volle buit bin- AMSTERDAM/DELFT (ANP) Een 20-jarige jongen heeft zaterdagavond de Amsterdammer A. H. D. neerge schoten en daarna zelfmoord gepleegd door zich door de slaap te schieten. Achtergrond van het drama was dat A. H. D. op 1 april te veel drank had gebruikt, achter het stuur was gaan zitten en een verkeersongeval veroor zaakte waarbij het 15-jarig vriendinne tje van de jongen om het leven kwam. Om wraak te nemen ging de jonge man zaterdag naar het huis van A. H. D. Binnen loste hij drie schoten, die D. in het dijbeen en beide knieën trof. Daarna schoot hij zichzelf door het hoofd. Hij overleed tér plaatse. Zondagmiddag is de Turk Nuri Yil- maz in zijn woning in Delft doodge schoten. De daders, twee broers van de vrouw van het slachtoffer, hebben zich later bij de politie gemeld. Oor zaak van de moord is waarschijnlijk een al lang bestaande familievete. In Rotterdam is zaterdagavond een 27- jarige man zwaar gewond bij een schietpartij. De man zat een pilsje te drinken in een bar toen er iemand binnenkwam die plotseling twee scho ten op hem loste. De dader is spoor loos. Over het motief is de politie niets bekend. Bij een steekpartij op een kermis in Amsterdam is een 34-jarige chauffeur ernstig gewond geraakt. Hij kreeg om onbekende redenen ruzie met vermoe delijk een Marokkaan. De ruzie liep zo hoog op dat de Marokkaan een mes trokken zo hard toesloeg dat de hand van de chauffeur nagenoeg werd afgehakt De dader is spoorloos. d en AZ eveneens. De chterblijver" was Roda Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. Nationaal Comité KoninginJuliana 70 jaar S Stort uw bijdrage voor het verjaardagsgeschenk aan de koningin op ~7 postgironr.41979 70 of op uw bank op het speciale rek.nr 7919 tn.v. het Nationaal Comité. Kind verdronken in bezinkputje BREDA De 1 1/2 jaar oude Bartje Moors uit Tilburg is zondagmiddag in een bezink selputje in de achtertuin van zijn oma in Breda verdron ken. Het kind, dat buiten aan het spelen was, werd op een be paald moment door de moe der gemist Zij vond haar zoontje in het putje waarin 30 cm water stond. m MüurXU/mait Set TiiCaTtéjiHOU (ótHCK-CH 'cdróffl/itcdutq. VCtAutCl NIEUWE HAVEN83 3116/10 SCHIEDAM TELEFOON (010)269134

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1