^cldóc Sowumt c Vandaag Ccid6c(Somont Bevolking draait op voor kosten kernramp Politieman schaamt zich voor uniform Ireng vakantie in eigen land door VLUCHTDAGEN GAAN VAN VAKANTIE AF DE LEIDSE COURANT IS VERHUISD arter niet bang voor f liemaatschappijen Maandag 9 april 1979,69e jaargang no. 21319 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) nementen: kwartaal 43.05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Fantastisch experiment „Fantastisch experiment", science-fiction-film uit 1966 op Ned.I om 19.55 uur. Om 21.55 uur „Over discriminatie ge sproken". Ned.II om 20.27 uur „Geheim commando" en om 21.20 uur „Minivoetbal Show". Hogere temperaturen Droog en tamelijk zonnig. Middagtemperaturen ongeveer 14 gr., op de Wadden om streeks 10 gr. Tot vrij krachtig toenemende zuidoostenwind. Morgen zon: 6.56-20.28. Scheveningen: 3.08 en 15.25, laagw.: 10.56 en 23.18. Bejaard echtpaar bij brand omgekomen AMSTERDAM -- Bij een felle brand in de Tweede Atjeh- straat in Amsterdam-Oost is zaterdagochtend een bejaard echtpaar omgekomen. Het echtpaar bewoonde de derde etage. De bewoner van een andere etage werd licht gewond. De twee mensen die bij de brand zijn omgekomen zijn de 80- jarige R. de Ruyter en zijn 81-jarige vrouw. De brand is waar- schijnlijk ontstaan door problemen met met een oliekachel op de eerste etage, waar volgens de politie een aan hertóine ver slaafde vrouw woonde. Zij werd echter nog op tijd in veilig heid gebracht door de bewoner van de tweede etage die ook het echtpaar boven hem nog heeft gewaarschuwd. Bij een po ging om de voorzijde van het huis te bereiken, waar een lad derwagen van de brandweer stond, is het echtpaar in huis als gevolg van de enorme rookontwikkeling door verstikking om het leven gekomen. zijn wij verhuisd naar de Apothekersdiik 34 2312 DD Leiden tel. 071-122244 Feyenoord wil Pim Doesburg ROTTERDAM Feyenoord, op zoek naar een opvolger van Eddy Treytel die de club wenst te verlaten, heeft Pim Doesburg, de doelman van Sparta een aanbod ge daan. Doesburg voelt er wel voor. Hij zei: „Bij Sparta heb ik het wel gezien. We komen toch nooit verder omdat elk jaar de beste spelers moe ten worden verkocht om het exploitatietekort te kunnen dekken." Doesburg heeft evenwel een driejarig contract bij Sparta dat niet bereid is hem te laten gaan. Geld, veel geld. zal wellicht Sparta overstag doen gaan. Feye noord heeft overigens ook belangstelling voor Michel Valke van Sparta en Wim Hofkens van het Belgische Beveren. Directeur Stephan: „We zijn bereid voor hen goed te betalen." Sparta is wel verzekerd van het aanblijven van Hans Eij- kenbroek als assistent-trainer. Hij heeft een eenjarig contract getekend zodat van een overgang naar FC Twente, dat hem voor drie jaar wilde contracteren, niets komt. Jaan de Graaf niet te vermurwen ALKMAAR AZ'67 probeert bij de contractbespreking met Jaan de Graaf de Spakenburger over te halen ook op zondag te spelen. De Graaf: „ledereen weet hoe ik daarover denk en daarin komt geen verande ring. Zo'n beslissing neem Ik zelf, zonder Invloeden van bulten". Indien AZ afziet van De Graaf, gaat hij weer bij Ussel- meervogels spelen al zal hij dan een seizoen moeten wachten. Er bestaat voor De Graaf belangstelling bij MSV Duisburg. Doelman Gerrit Vooys gaat ook praten met AZ. Vooys: „Als AZ een andere doelman aantrekt, wil ik in de oefenwedstrijden gelijke kansen krijgen. Word ik geen eerste doelman, dan wil ik het recht heb ben naar Amerika te kunnen vertrekken. Maar ik sta ook niet afkerig tegen een ruil van mij tegen Treytel". Twee China's in IOC MONTEVIDEO Op het congres van het Internationaal Olympisch Comité in Montevideo is besloten de Volksre publiek China, die destijds zelf uit de Olympische bewe ging trad, weer toe te laten als lid. Maar het IOC blijft ook Taiwan erkennen en dat heeft bij de Volksrepubliek kwaad bloed gezet. Er dienen twee Olympische Comités te worden ingesteld, een in Peking en een in Taipeh. Peking acht het slechts acceptabel als de sportwereld van Taiwan in het IOC functioneert als „Olymisch Comi té van Chinees Taiwan" zonder gebruik van de symbo len van de republiek China. Peking heeft evenwel niet expliciet het lidmaatschap afgewezen maar beraadt zich nog. :cht lenteweer "Vef eerste echte len- weekeind heeft za- trdag en zondag oor een ware uit- icht van dagjesmen en gezorgd. De ter- itsjes, stranden en ieristlsche attracties éakten weer bevolkt, 'n niet alleen met Nederlanders. Overal tag men mensen druk bende met de grote choonmaak van de aravan. Als we de teersvoorspellers mo len geloven zal het toofe weer de ko tende dagen doorzet- •n. Wel zal er hier n daar nog een bul la vallen, maar een tens kan niet alles egelijk hebben. (Van onze correspondent Dick Toet) WASHINGTON Hoewel de totale kosten van de nucleaire ramp in „The Three Mile Island"-reactor bij Harris- burg nog niet bij benadering bekend zijn, staat al wel vast dat de bevol king voor het grootste deel van de kosten zal opdraaien. Volgens voorlopige berekeningen zal de energie-rekening in het gebied, dat door de centrale van electriciteit wordt voorzien, binnenkort met gemid deld 15 gulden per maand per gezin omhoog gaan. Energieminister Schle- singer gaf het afgelopen weekeinde toe deze gang van zaken „onrechtvaar dig" te vinden. „Maar", zo voegde hij eraan toe, "zo werkt het systeem nu eenmaal in dit land". Dat bleek trou wens ook al toen onlangs 5 andere kerncentrales aan de oostkust om vei ligheidsredenen moesten sluiten en de rekening onmiddellijk werd doorgege ven aan de consumenten. Ook op andere wijze ondervinden be woners van het gebied rond de centra le bij Harrisburg de onmiddellijke ge volgen. Voor de meesten, die vrijwillig naar elders vertrokken, wordt het aan tal dagen dat men niet op het werk verscheen, afgetrokken van de over het algemeen toch al zeer beperkte va- kan fietijd. Van de circa 200.000 mensen, die vrij willig de streek verlieten, is inmiddels 90 tot 95 procent teruggekeerd. Het dagelijks leven is er weer vrij nor maal. T-shirts met opschriften als „Ik overleef de Thre£ Mile Island" en „Kijk uit, ik kom uit Harrisburg" gaan er grif van de hand. Toch is de situatie in de centrale nog steeds niet volledig onder controle. Deze toestand kan nog wel tot het eind van de week duren. Hoewel de preciese oorzaak van het ongeluk pas over geruime tijd kan worden vastgesteld, staat volgens des kundigen wel vast, dat een serie men selijke fouten in ieder geval tot de ramp hebben bijgedragen. Tegen de regels zouden ondermeer een aantal koelingspompen wegens onderhoud buiten dienst zijn geweest. In diverse publikaties wordt ook gesteld dat de centrale om belastingtechnische rede nen enkele maanden eerder in gebruik is genomen dan verantwoord zou zijn geweest STAAT DER NEDERLANDEN Si LENING 10*73 PER 10SO/10S0 inschrijving volgens het tendersysteem op 10 april a.s. van 9 tot 15 uur vla banken en commissionairs Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht en onze telefooncentrale is mee verhuisd Dit betekent dat vanaf maandag 9 tot en met woensdag 11 april a.s. de Leidse Cou-. rant zich zal moeten behelpen met een noodinstallatie, waardoor het niet moge lijk zal zijn intern door te verbinden. Wij zullen echter ons uiterste best doen allen die ons opbellen zo goed als moge lijk is onder de omstandigheden te woord te staan. Wij verzoeken ons publiek begrip te willen hebben voor dit tijdelijke ongemak. De Directie. Heeskens ster van Cosmos BARCELONA Johan Neeskens doet zijn woord ge stand, hij verlaat Barcelona. De middenvelder heeft al een maand geleden een vijfjarig contract getekend met de Amerikaanse club Cosmos uit New York. Hij moet de grote trekpleister worden naast Franz Beckenbauer. Zijn verbintenis met de Spaanse club loopt op 30 juni af en Neeskens probeert eerder in dienst te kunnen treden bij Cosmos. Indien dat niet lukt, speelt hij van 1 juli af bij de New Yorkseclub. Vermist jongetje blijkt verdronken (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT In het water van de Oude Gracht in Utrecht, vlak bij zijn ouder lijke woning, is gisteravond het stoffelijk overschot ge vonden van de sinds 17 maart vermiste 7-jarige Ron nie Giers bergen. Drie weken geleden werd een massale zoekactie naar het jongetje georganiseerd, waar bij een gebied van ongeveer een vierkante kilometer rond het ouderlijke huis werd uit gekamd- Duikers, stelden toen een minitieus onderzoek in in het water van de Oude Gracht. Volgens de politie heeft Ronnie onder water vastgezeten en is hij mogelijk door het passeren van enkele boten losgeraakt. Hoewel er geen sporen zijn die wijzen in de richting van een misdrijf, zou vandaag toch op het stof felijk overschot sectie worden verricht (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT De Nederlandse politieman voelt zich in zijn hemd gezet door de zeer gebrekkige kledingverstrekking van de overheid. Dagelijks zouden er klachten binnen komen van politiemannen die in hun vaak versleten uniform de straat haast niet meer opdurven. Volgens de algemene christelijke politiefederatie (ACP) is het de schuld van het administratieve systeem dat veel politieman nen nu al twee jaar in hetzelfde pak lopen. Nieuwe uniformen zijn er genoeg, maar ze worden gewoon niet-verstrekt. De pro blemen doen zich voornamelijk bij de rijkspolitie voor. Het systeem van de kledingverstrekking door de overheid knelt al sinds 1977, het jaar waarin de politieman niet langer voor zijn eigen pak behoefde te zorgen maar er gratis een kreeg. De besparing op burgerkleding wordt van het salaris van de politieman ingehouden. Aanvankelijk bleek de algemene inspectie van de rijkspolitie zich in de behoefte aan uniformen te heben misrekend; de voorraad bleek in een mum van tijd te zijn uitverkocht. De politieman stond soms meer dan een halve dag in de rij voor een kleding-auto, om tenslotte met niet meer dan een stropdas of een pet op het bureau terug te komen. De automatisering heeft het nieuwe systeem nauwelijks verbeterd. Er is nu kle ding genoeg, maar de computer staat kennelijk niet toe dat diekledingook verstrekt wordt, aldus de politiefederatie. BERICHT voor onze ADVERTEERDERS veiband met Goede Vrijdag en Pasen is het sluitings- IJdstip voor het aannemen van advertentieopdrachten als onderstaand gewijzigd. Voor onze editie van ZATERDAG 14 APRIL geldt als uiterste inlevertermijn vrijdag 13 april 'smorgens 10.00 uur. Voor onze editie van DINSDAG 17 APRIL isldt als inlevertermijn vrijdag 13 april om 12.00 uur v.m. lanAgt als tennisfan CHMOND President Carter heeft de strijd aangebonden et de Amerikaanse oliemaatschappijen i.vjn. zijn plan tot iheffing van de prijscontroles op de in de Verenigde Staten produceerde olie. Omdat hierdoor de winsten van de olie- tatschappijen sterk zullen stijgen, wil Carter een zware be sting leggen op de extra winsten van de maatschappijen en opbrengst van die belastingen ten goede laten komen aan ipaalde groepen van de bevolking. t zoek geen strijd. Maar'ik ben bereid tot de strijd als dat >et", verklaarde de president tegenover afgevaardigden van Democratische Partij en Virginia. De prijscontrole kan de esident zonder het Congres afschaffen, maar voor de belas- ig heeft hij de goedkeuring van het Congres nodig. De olie- latschappijen eisen de volledige winst op om te kunnen in- steren in nieuwe onderzoekingen. (Zie ook pagina 11) ROTTERDAM Terwijl premier A. van Agt in sportpaleis Ahoy' toeschou wer was bij de finale van het proftennistoer nooi en na af loop daarvan de prijs uitreikte aan winnaar Björn Borg was er in de wandel gangen in Rot terdam sprake van flinke op winding over een actie van het ministerie van CRM. Vrijdag liet CRM de AVRO weten dat men op dat departement weinig in genomen was met de grote hoeveelheid reclame die in de televisieuitzendingen van het tennis zichtbaar waren. Ulings werden vrijdag en zaterdag maatregelen geno men om uitzending toch mogelijk te maken, zoals het afdekken van sponsornamen en het uitdossen van bal- lenjongens en -meisjes in neutrale kleding. Deze maatre gelen waren evenwel geenszins tot genoegen van de hoofdsponsor van het toernooi, de ABN, die verklaarde dat het onlangs getekende contract van drie jaar als ontbonden moest worden beschouwd. Waardoor conti nuering van het evenement in Ahoy' op losse schroeven is komen te staan. EROEP VAN MINISTER ANDRIESSEN (Van onze parlementaire redactie) "I HAAG We moeten als Nederlan- meer in eigen land op vakantie en minder naar het buitenland ken, zo vindt minister Andriessen nciën). Het kabinet is bezig met de Jjrbereiding van een nota over de be- rdering van het toerisme in eigen it het kabinet zich hier zo druk over lakt is het gevolg van de verslechterde sitie van onze betalingsbalans. We ko- niet alleen steeds meer luxe goede- uit het buitenland, maar gaan ook in sds grotere getale over de grens met vakantie. Dat betekent dat er veel gul dens naar het buitenland verdwijnen, terwijl er aan de andere kant maar wei nig aan buitenlandse valuta voor terug komt door de veel geringere stijging van de export en het teruglopend toerisme in eigen land. Om de positie van onze beta lingsbalans te verbeteren moet er dus minder in het buitenland uitgegeven wor den en moet er meer in eigen land met vakantie worden gegaan. „Ik ben er erg voor als mensen in Nederland met va kantie gaan. We hebben hier hele mooie plekjes, alleen het weer hebben we niet altijd in de hand", zo zegt minister An driessen. Hij wil niet zo ver gaan de bui tenlandse reizen te gaan bemoeilijken, „maar er zal wel wat gedaan moeten worden om vakanties in eigen land aan trekkelijker te maken. De kosten moeten omlaag en de service omhoog", vindt de minister, die opriep wat meer mee te werken aan wat de regering voor plan nen heeft opgesteld om de nationale eco nomie weer gezond te maken. Drs D. Engelen, directeur toerisme van de ANWB is het met minister Andries sen eens, dat Nederland momenteel als vakantieland te duur is en dat men in het buitenland meer waar voor zijn geld krijgt door betere accommodatie en bete re service.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1