Tanker ontploft bij Ierland; 49 doden 5>or Man doodt vrouw en drie kinderen BEWIND VAN CAMBODJA UIT STEDEN VERDREVEN Noordwijkerhouter ernstig gewond bij autobotsing FAMILIEDRAMA IN TILBURG 4ooi Eeidae Souxa/rit 1 Rapenburg 2. 2311 QC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- jf-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) jnnementén: kwartaal ƒ43,05; jaar 160,70; lossè nummers: 55 cent. Maandag 8 januari 1979,69e jaargang no. 21241 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND landspicl „Englandspiel", serie pro gramma's over het grootste spionagedrama uit de Tweede Wereldoorlog op Ned.II om 20.27 uur. Om 22.30 uur Hier en nu over werk van Simon WiesenthaL Ned.I om 20.15 uur „The Rainbow Train" en om 22.45 uur Het wereldkampioenschap tennis heren dubbel. veel bewolking Veel bewolking met af en toe regen en eerst nog ijzeL Overwe- gend matige zuidwestelijke wind. Maximumtemperaturen omstreeks 5 graden. Morgen zon op: 8.46, zon onder: 16.48. Hoogwater: 0.00 en 12.32 Laagwater: 8.07 en 20.27 BANTRY (Reuter-AP) In de haven gaan. Alle 42 bemanningsleden en zeven bloot. Vlak daarop deed zich een tweede naar het oliehavencomplex op het ei- te bestrijden. De vlammenzee werd na van het eiland Whiddy even voor de kust van de Westierse stad Ban try, is vanncht omstreeks twee uur de 61.000 ton metende Franse olietanker Betcl- geuse ontploft en in vlammen opge- havenarbeiders zijn om het leven geko- explosie voor. De ontploffing kon 32 land. Op dat moment waren er geen an- ongeveer drie uur bedwongen. De zeven men. Er zijn drie doden geborgen. kilometer verder gehoord worden. Vlam- dere tankers in de buurt. Brandweer- gezinnen, die op het eiland wonen wer- Volgens de havenautoriteiten legde de men schoten tientallen meters de lucht korpsen uit geheel Zuidwest-Ierland den in allerijl met roeiboten geëvacu- explosie een gehele flank van het schip in en het vuur verspreidde zich snel werden te hulp geroepen om de brand eerd. Volgens de autoriteiten is er geen ge vaar meer voor de miljoenen tonnen, voor Europa bestemde olie. Het doormidden gebroken schip is van morgen omstreeks acht uur gezonken. iBINETSBELEID LT L BEKRITISEERD IjNVwil [idere regeling ~ezuinigingen inderbijslag ("RECHT - CNV-voorzitter a krm van der Meulen heeft -• inmiddag het kabinet ge- I" aagd, de op het gebied van kinderbijslag genomen aatregelen als tijdelijk te •schouwen en alleen voor 179 te laten gelden. Hij deed it aan het begin van de jrbondsraadsvergadering deze vakcentrale, alle betrokkenen tesamen nagegaan worden hoe noodzakelijk geachte be- iinigingen in de sociale op een meer ^H:htvaardige en sociaal meer l^wivaardbare manier ver- "*"2eld kunnen worden, aldus PPln der Meulen. Fel hekelde der Meulen de afschaf- QjJSig van de extra kinderbij- ig voor 16- en 17-jarige stu- 'rende kinderen. „Het is mij h raadsel dat een kabinet I een parlementsmeerder-' -"s^lid, waarvan een belangrijk el de christelijke rechtvaar- ;heid hoog in het vaandel eft staan, zulke besluiten bben kunnen nemen", n der Meulen is pessimis- ch over het komend loono- rleg. Naar zijn indruk wij- de werkgevers alle orstellen van de vakbewe- ig af en willen zij zelfs niet er deelakkoorden spreken, et ziet er opnieuw naar uit' redelijk overleg tussen re- •ing, werkgevers en vakbe- ging onmogelijk is". inae et al bet een krant ontvangen? el tussen 18.00 en 19.00 jr nummer 071 - 122244 per speciale koerier ordt de krant alsnog ge acht. TILBURG Een dertigjarige Ieraar Nederlands heeft zater dagochtend in alle vroegte zijn hele gezin met een bijl om het leven gebracht, en vervolgens zichzelf opgehan gen. Volgens de politie heb ben de vrouw (29) en de kin deren (vijf, drie en twee jaar) niet of vrijwel niet geleden omdat zij op slag dood wa ren. De politie schrijft de daad van de man toe aan de over spannen toestand waarin hij verkeerde. Hij zou in een vlaag van verstandsverbijste ring hebben gehandeld. De overspannenheid zou behalve uit gezinsmoeilijkheden ook voortvloeien uit problemen die de man had op zijn werk, een nijverheidsschool in Oos terhout. Een buurman waarschuwde zaterdagmiddag rond twaalf uur de politie, omdat hij die ochtend rond zeven uur de le raar in de achtertuin zijn hond met een bijl zag dood slaan. Toen de kinderen die ochtend niet op straat speel den, kreeg men argwaan. De politie trof de vijf stoffelijke- overschotten in de woning aan. Leidenaar zwaar gewond in woning aangetroffen LEIDEN Een 32-jarige Leidenaar is gistermiddag zwaar gewond aangetroffen in zijn woning aan de Kwikstaarthoek. De man werd vermoedelijk door een 20-jarige voormalige huisgenoot mishandeld en beroofd. Het slachtoffer moest met zwaar hoofdletsel in het AZ worden opgenomen. De man werd aangetroffen door de familie bij wie hij inwoont. Bij terugkomst van een uitstapje trof de familie een ravage in het gehele huis aan. Daarop ging men op zoek naar de huisgenoot, waarvan men wist dat deze thuis moest zijn. Op zijn kamer trof men hem zwaar bloedend en op de grond liggend aan. Een groot deel van zijn bezittingken was geroofd. Hoewel de politie de verdachte nog niet heeft kunnen aanhouden, wordt vermoed dat het hier gaat om een oude vete die tussen beide kamerbewoners bestond. Die vete was er ook de oorzaak van dat de 20-jarige verdachte enige weken geleden de woning aan de Kwikstaarthoek verliet. Tonnen schade na waterleidingbuis in gen hoofdbuis van de Waterlei ding aan de Parklaan in Sassen- helm heeft gistermiddag voor vele honderdduizenden guldens schade veroorzaakt. Vermoedelijk door de vorst is gesprongen Sassenheim de waterleidingsbuis gespron gen. Door de enorme kracht werd in het wegdek een gat van 12 vierkante meter geslagen, waar het water rijkelijk uitgut- ste. Hierdoor liepen drie bedrijf spanden onder water. NOORDWIJKERHOUT - Op de Langevelderweg ter hoogte van het psychiatrisch ziekenhuis de St. Bavo heeft vanmorgen omstreeks kwart voor zeven een ongeval plaatsgevonden waarbij vier auto's betrokken waren. Twee achter elkaar rijdende auto's botsten tegen elkaar toen de voorste plotseling remde. Een derde achteropkomende auto zag de botsing en kon tijdig remmen. Een vierde automobilist kon echter niet meer op tijd remmen en botste weer tegen de derde auto op. De bestuurder van de vierde auto, de 42-jarige J. L. M. uit Noordwijkerhout, raakte bij de botsing gewond en moest met ernstig rugletsel naar het Academisch ziekenhuis in Leiden worden overgebracht. De overige bestuurders raakten niet gewond. upiter lijkt p paasei LS ADENA AFP) - Het Ame- taanse ruimtevaartuig Voya- •-I heeft een serie foto's van planeet Jupiter gemaakt die intastisch" zijn. Voyager is op weg naar de ineet maar heeft onderweg, een afstand van 59 miljoen ometer al een aantal opna- ïn gemaakt. ilgens een woordvoerder van t Jet Propulsion Laboratory het Amerikaanse Pasadena ct Jupiter op de foto's op een root paasei". beelden van de Voyager zijn erdag ontvangen. De zegs- in verklaarde dat de kwaliteit i/an uitstekend is. „De details, tekening en de kleuren van wolken zijn ronduit fantasti- J/ STEEPS MARO^s die hebbeh we vanochtend op onze nuchtere maag ge- Vietnamezen verjagen Pol Pot BANGKOK/PEKING (Rtr/U- PI) Kennelijk zonder strijd zijn gisteren de hoofdstad Phnom Penh en de voor naamste steden van Cambod ja (Kampuchea) in handen gevallen van opstandige troe pen. De opstandelingen heb ben vanmorgen bekend ge maakt dat zij geheel Cambodja in handen hebben, maar vanuit de Chinese hoofdstad Peking werd ge meld, dat dit slechts het be gin van de strijd markeert en dat eenheden van het Cam bodjaanse regeringsleger een guerrilla-oorlog zullen begin nen. Volgens de inlichtingen dienst van het buurland Thailand behoren de meeste opstandelingen tot het gere gelde Vietnamese leger, dat enkele maanden geleden een invasie in Cambodja begon nen is. Prins Norodom Sihanoek, het vroegere staatshoofd van Cambodja, heeft tijdens een persconferentie in Peking ver klaard dat de regering van Cambodja onder leiding van premier Pol Pot veilig en wel in Cambodja verblijft en van daar het verzet tegen de bin nengevallen troepen leidt. De prins, die jaren lang in afzon dering heeft geleefd, zei Pol Pot te zullen blijven steunen en in de Verenigde Naties de veroordeling van Vietnam te zullen bepleiten vanwege zijn openlijke agressie. Sihanoek uitte echter tijdens zijn persconferentie ook zo veel kritiek op de verjaagde regering dat hij zich openlijk begon af te vragen of hij dit bewind nog wel zou kunnen blijven vertegenwoordigen. Als dit niet het geval zou zijn en als China hem geen asiel wil verlenen, wil Sihanoek zich terugtrekken aan de Franse Rivièra. Dat de hoofdstad Phnom Penh zo snel heeft kunnen vallen is mede een gevolg van de ontvolking van de steden die door het bewind van Pol Pot en partijleider Khieu is doorgevoerd. Ten tijde van de Indochinese oorlog telde Phnom Penh nog bijna 2 mil joen inwoners, maar sinds april 1975 waren dit er ver-' moedelijk niet meer dan en kele tienduizenden. De overname van het bewind van Cambodja moet gezien worden als een belangrijke strategische overwinning van Moskou, dat Vietnam steunt, op Peking dat het Cambod jaanse bewind steunde. Pe king heeft de Vietnamezen er van beschuldigd in Cambodja in het wilde weg te bombar deren, te moorden en te plun deren. Veel Chinezen uit Cambodja zijn uitgeweken naar Thailand. hebben we naar de dooi dan te bedenken dat het pas ilf januari is en dit het einde n de éérste vorstperiode kan (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Nederland is van morgen goeddeels glijdend over spekgladde wegen naar het werk getogen. Voor zover men zich ten minste niet heeft laten afschrik ken bij het zien van de halsbre kende toeren die buren moesten maken om hun auto te bereiken. Het ziet er naar uit, dat toch nog ettelijke duizenden mensen zich veilig in hun woning hebben te ruggetrokken, zich moreel ge steund voelend door de radio-op roep van de verkeercentrale van de rijkspolitie om 'zich alleen dan op de weg te begeven indien dat noodzakelijk was. Gistermiddag en -avond kreeg met name autorijdend Nederland reeds een voorproefje van hetgeen haar vanmorgen te wachten zou staan. De inzettende dooi, gepaard gaan de met ij zei, veranderde het land binnen enkele uren in een spiegelg- ladde vlakte. De oproep van de po litie om zoveel mogelijk thuis te blijven werd algemeen opgevolgd, waardoor het aantal aanrijdingen, de situatie in aanmerking geno men, meeviel. Ook het openbaar vervoer moest in veel gevallen ver stek laten gaan. Vanmorgen was de situatie inder daad niet veel beter. Menig auto mobilist kon slechts op handen en voeten zijn voertuig bereiken, waarna een even moeizame ontijze- ling van de wagen volgde. Velen namen hun toevlucht maar tot het openbaar vervoer, dat evenwel met niet minder problemen te kampen had. In Rotterdam bijvoorbeeld werd de busdienst vanmorgen om half zeven gestaakt omdat nog niet op de gehele route was gestrooid. Eerst om negen uur kwam het busverkeer aarzelend op gang. In Den Haag ging het openbaar ver voer normaal van start, zij het dat er wel met vertragingen werd gere den. Het passagiersaanbod viel mee, van abnormaal druk bevolkte haltes was geen sprake. De autosnelwegen waren, doordat er overvloedig was gestrooid, over het algemeen redelijk bereidbaar. De linkerrijstrook en de vlucht strook waren echter vaak zeer glad. Behalve met gladheid had het verkeer ook te kampen met een grote wateroverlast. Het zag er naar uit, dat gezien de iets hogere temperaturen in de Randstad de wegen beter te berijden waren dan elders in het land. Met name de klinkerwegen bleken vanmorgen levensgevaarlijk en wa ren in binnensteden vaak oorzaak van chaotische toestanden. De Spoorwegen konden ook van morgen nog niet volgens het boek je gaan rijden. Nog afgezien van de problemen veroorzaakt door de ijzel, was men er ook nog niet in geslaagd alle schade, de afgelopen week door ijs en sneeuw aan trein stellen veroorzaakt, te herstellen. Het zal zeker nog tot woensdag du ren voordat alle leed is geleden en het normale schema weer kan wor den aangehouden. Als het weer tenminste weer niet als spelbreker optreedt. Het ziet er overigens naar uit dat de dooi doorzet en dat de vorst vooralsnog niet zal terugkeren. Doordat in veel polders de bema ling weer op gang is gekomen, om het door de dooi vrijkomende wa ter te verwijderen, is het ijs vanaf vandaag zeer onbetrouwbaar ge worden. De directeur van het dierenpark Wassenaar, de heer Louwman heeft gepleit voor een gezamenlijke hulpverlening aan dieren. In win terse perioden zoals de afgelopen dagen, dient de hulpverlening van in nood verkerende dieren zijns in ziens zoveel mogelijk plaatselijk ge coördineerd te worden opgezet. Hij denkt aan een centraal adres, waartoe het publiek zich met vra gen over hulpverlening kan wen den. De langzaam invallende dooi en bijkomende regen zorgden gisteren en vandaag voor vaak zonderlinge tafereeltjes. Helaas waren niet alle ongelukjes even humo ristisch als deze. tientallen botsinkjes op spiegelgladde wegen liepen minder plezierig af, maar gelukkig bleven de gevolgen veelal beperkt tot blikschade.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1