vnmm Sanson is altijd kerfverse shag. Lekkerpittig.Enlekker zacht. iedere milli meter heeft attentie waarde de koning Een leeuw van een shag. werk? bel LJ luba DINSDAG 1 APRIL 1975 LEIDSE COURANT 6 F amilieberichten Na een leven vol activiteiten levend voor haar man en kinderen is in de Paasnacht gesterkt door het Sacrament der Zieken van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze moeder en oma CORNELIA-ANNA STRENG echtgenote van W. J. de Wit In de leeftijd van 67 jaar De Eucharistieviering voor haar zielerust zal gehou den worden op woensdag 2 april om 11.00 uur In de Parochiekerk van de H. Geest (De Bron), waarna begrafenis op de Oosterbegraafplaats. Aankomst 12.00 uur. Op dinsdagavond om 19.30 uur zal er een Gebedsdienst zijn in bovengenoemde kerk. IN PLAATS VAN KAARTEN GERARD VAN DER JAGT op de jeugdige leeftijd van 17 jaar Ter Aar: C. F. v.d. Jagt-Egberts Thea en Harry Arthur. Raymond Langeraar: Diny en Ad Daniëlle Aalsmeer: Ria en Bert Ter Aar: Gerda en Cor Annie en Rinus Jozé Corlna Gerard Is opgebaard in de Aula van Huize Aarhoeve te Langeraar. Dinsdag te 19.30 uur is er Rozenkransgebed in Huize Aarhoeve en woensdag te 19.30 uur een Gebeds dienst in de Parochiekerk van de H. Hadrianus te Langeraar. Wij vieren de H. Eucharistie voor zijn zielerust op donderdag 3 april a.s. om 10.00 uur in de Parochie kerk van de H. Hadrianus te Langeraar. waarna de bijzetting plaatsvindt in het familiegraf op het paro chiekerkhof. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het Parochiehuis. Met grote verslagenheid en met diepe droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze vriend GERARD VAN DER JAGT door een noodlottig ongeval werd hij ons ontnomen, hetgeen onze jeugdige gemeenschap zwaar heeft' getroffen. Zijn inzet voor onze groep zullen wij altijd blijven waarderen. Langeraar, 1 april 1975 Hiermede vervullen wij de droeve plicht u mede te delen, dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn geliefde man en onze altijd zorgzame vader en schoonvader ANTHONIUS MARTINUS MARIA KERKVLIET In de leeftijd van 57 jaar. C. C. Kerkvllet-Straathof Rini en Trees Marian Yvonne Rob De H. Uitvaartdienst zal gehouden worden op don derdag 3 april a.s. te 10.30 uur in de Parochiekerk van Maria Presentatie te Roelofarendsveen, waarna de begrafenis op het R. K. Kerkhof aldaar. Er zullen ook Eucharistievieringen gehouden worden vour zijn zielerust op dinsdag- en woensdagavond om 19.00 uur in genoemde kerk. De overledene is thuis opgebaard, tevens is daar dan gelegenheid tot con doleren. ANTOON KERKVLIET Wij zullen hem erg missen. ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede. dat onverwachts van ons is heengegaan onze lieve en zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder JOHANNA ALIDA HOCKX weduwe van Hendrikus Petrus Hartveld In de leeftijd van 75 jaar. Zoeterwoude: M. G. H. Schijf-Hartveld P. J. Schijf Lisse: 6. M. G. Hartveld Kleinkinderen en achterkleinkind De H. Eucharistieviering voor haar zielerust zal plaatsvinden op donderdag 3 april a.s. des v.m. 10 uur In de parochiekerk van het Onbevlekt Hart van Maria, Oranjelaan te. Lisse. waarna begrafenis op parochiekerkhof. Moeder is opgebaard in het opbaarcentrum van de St. Barbaraver., Bondstraat 13 te Lisse. Bezoek en condeleance aldaar woensdagavond van half acht tot acht uur. GEEN BEZOEK AAN HUIS U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen daalde d'engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. i vertrouwen op de "verrezen WILLEM CHRISTOFFEL HENDRICUS VAN KESTEREN echtgenoot van S.M. van Kesteren-Trel. Hij is 85 jaar geworden Wij verliezen in hem een lieve man. goede vader en grootvader, die door zijn eenvoud en groot geloof voor ons een voorbeeld zal blijven. Leiden, 29 maart 1975 Aaltje Noorderwierlaan 12. Corr.adres: Terweeweg 29 Oegstgeest. Leiden: S. M. van Kesteren-Trel Uden: Hetty en Kees Leiden: Trees en Gerard Oegstgeest: Wim en Ria Amstelveen: Gerda en Toon Rotterdam: Frans en Anke Kerkrade: Jos en Anne Katwijk: Miriam en Ton en kleinkinderen. Dinsdagavond 1 april zal om 19.00 uur een avondmis worden opgedragen tot intentie van de overledene in de parochiekerk van St. Antonius, Boshuizerlaan 38 te Leiden. De plechtige Uitvaartdienst zal gehouden worden op woensdag 2 april om 10.30 uur in bovengenoemde kerk, waarna de begrafenis op het R.K. gedeelte van de begraafplaats „Rhijnhof". Gelegenheid tot condoleren na de avondmis en na de uitvaartdienst. Geen bezoek aan huis Op uitdrukkelijk verzoek van de overledene THEODORA CORNELIA DIJSSELBLOEM-LANGEVELD in de ouderdom van 76 jaar. Dankbaar zijn wij voor alles" wat zij voor ons heeft betekend. Hub. H. Dijsselbloem N. Dijsselbloem G. Dijsselbloem C. Dijsselbloem-v.d. Meer. W. v. Gerven-Dijsselbloem H. v. Gerven N. Plukker-Dijsselbloem G. Plukker J. Eijmaal-Dijsselbloem W. Eijmaal _en kleinkinderen Voorhout, 30 maart 1975 Huize St. Agnes De uitvaartmis is op woensdag 2 april om 2.00 uur n.m. in de Bartholomeuskerk waarna de begrafenis op het Parochiekerkhof. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheden in het Parochiehuis. A. VAN LUUK huisarts PRAKTIJK HERVAT Wasstraat 2a vrijdag 1 - 2 uur Tel. 22522 Spreekuur Wijkgebouw „Irene", Driftstraat 49, ongewijzigd maandag t/m vrijdag 8 9 uur UITZENDBUREAU Telef. 071-31710 Korevaarstraat 33 Leiden iidABU Samson rook je om z'n smaak. En nergens anders om.Altijd kerf-vers. Lekker pittig. Lekker zacht. Dat is de eigen Samson-smaak. Als je Samson rookt, wéét je wat je rookt. J. DE BRUYN PRAKJIJK HERVAT uitzendbureau lid abu Nieuwe Rijn 35 Leiden Tel.071-40341 De Aarhof 67 Alphen a/d Rijn Tel.01720-94645 LEIDERDORP INSCHRIJVINGEN WEEKMARKT Binnenkort wordt in Leiderdorp een weekmarkt ingesteld. Deze markt zal plaatsvinden in een gedeel te van de Hoofdstraat nabij de Hervormde Kerk op donderdag van 8.00 -14.00 uur. Belangstellenden voor een vaste standplaats kunnen tot en met 14 april inschrijven voor de volgende branches: aantal standplaatsen: aard., groenten en fruit 3 fruit 2 zuivel 2 koek en banket 2 snoep 1 vis 2 wasart. en cosmetica 1 dierenbenodigdheden 1 bloemen 1 planten en/of cactussen 1 notenkraam 1 stoffen 2 ceramiek en/of huish. art. 2 tassen en/of lederwaren 1 damesconfectie 1 bonneferie 1 boeken en tijdschriften 1 antiek 1 schoenen 1 patat-frites 1 diversen 4 textiel 6 twee standwerkersplaatsen. De inschrijving dient te geschieden op een aanvraag formulier dat op telefonisch verzoek wordt toegezon den (gemeentehuis tel. 071-33941, toestel 24). Alle in het verleden gerichte verzoeken om het verkrijgen van een standplaats dienen te worden herhaald op bovengenoemd aanvraagformulier. Kijk mam, dit is nou precies wat we bedoelen. Links: Polyester katoenen jack met vier zakken, plastic rits en leuke kontrastkleuren: geel/ zwart zwart/rood, kobalt/geel. Mt 116-170. 38.-/48- 38.- Eronder een dun coltruitje van 100% Acryl. In zwart, bruin, brique, rood, camel, bleu. Mt 116-176. Alle maten 9r De blauwe broek is van 100% katoenen scrubbed denim. Steek- en achter zakken. Mt 116-176. 18.-/22- 18: Midden: T-shirt met leuke print' 't Is er in groen en blauw. Mt 128-176. Alle maten 12: Kombineert goed met deze blauwe short van 100% katoenen denim. Western zakken en rood stiksel. Mt 104-158. Alle maten 10: Rechts: Jack van brushed denim. Blauw met witte stiksels. Vier zakken, vijf ritsen. Mt 116-170.29.-/44.-29: Het shirt met dierendessin is van polyester/katoen. Ecru fond met groen, brique, blauw. Mt 116-164. 13.-/17- 13: Echte spijkerbroek van 100% katoen. Donkerblauw met oranje kontraststiksels. Mt 116-176.10.-/14-10: Kreymborg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 6