Cynische visie van Godard op filmwereld TWEE MANNEN MET EEN HEKEL AAN TV HECHTE BAND TUSSEN TED EN DE NCRV TELEVISIE DINSDAG RADIO DINSDAG TELEVISIE WOENSDAG RADIO WOENSDAG TERUGBLIK PAGINA 2 - LEIDSE COURAN71 DINSDAG 1 APRIL 1975 Paul Cammermans: „Na twee jaar of zo raakt de rek er uit". HOOPJES WERK VOOR PAULCAMMERMANS Verleden week nog zag men op het scherm een werkstuk hem, de regie van Chiem van Houweninge's tv-spel „O staat netjes". Hij is Paul Cammermans, de Belg die Belg blijft, al vindt hij op toneel en op tv handenvol werk in ons land en staat zijn huishouden stabiel gefundeerd in het waterrijke Vinke- veen, waar meer tv-figuren wortel en wat het huis betreft in de roos hebben geschoten. .Paul Cammermans: „Ik heb geen enkele re den om van nationaliteit te veranderen. Ik ben en blijf Vlaming, al voel ik me Nederlander met de Nederlanders. Begonnen als kunst schilder raakte ik in het toneel verzeild. Als free-lancer acterend en regisserend werkte ik in Brussel en Antwerpen. Ook deed ik mee aan films. Er zijn er die mij als een fladderen de vogel beschouwen. Dat ben ik niet. Ik heb graag een vaste standplaats, maar het is wel zo, dat je na een aantal jaren ingegraven raakt bij een bepaald gezelschap of in een bepaalde omgeving. Daar heb ik het dan altijd moeilijk mee, omdat de rek er uit raakt. Dan ga je het weer ergens anders /zoeken". Dit leidde in 1960 tot contacten met Neder land. Guus Oster van de toenmalige Ned. Comedie vroeg hem als acteur en regisseur, Rob de Vries van Theater had ook het nodige voor hem te doen en Willie van Hemert haalde hem naar de televisie. Dit alles leidde tot reeksen produkties, die Paul Cammermans nogal wat naam in ons land hebben bezorgd. Daar is de onvergetelij ke voorstelling van „De getatoëerde roos" met Ank v.d. Moer, een produktie die zeer onlangs nog eens in vrije produktie werd gebracht en toen opnieuw volle zalen haalde, ook al waren er wat problemen met de regie als gevolg van ziekte. En op tv zagen we zijn naam verbonden aan spelen als „Arthur en Eva" met Kitty Jansen, „Virginia Woolf" van de KRO, „Ritmeester Buat" van de NCRV, „Centraal Station" van KRO-BRT en nog een handvol andere pro dukties hier en daar, in samenwerking o.a. met de inmiddels overleden dramaturg David Koning van de NCRV. Vooral series schreef hij graag op zijn naam. Paul Cammermans: „Bij series ben je altijd afhankelijk van een goede story. Heb je een goed verhaal, dan komt de serie er meestal ook goed uit. Is het verhaal mager, dan moet je gaan invullen met verzinsels en daarmee strooi je de kijker zand in de ogen. Voor de VARA heb ik momenteel een jeugdserie in voorbereiding en voor KRO-BRT ga ik door met „Centraal station". De NCRV heeft in mijn regie een show in de maak met Tonny Huurdeman en verder maak ik een korte dramatische serie met Ko van Dijk in de hoofdrol. Verder werk ik zelf plannen uit voor een serie, die ik wijd aan de zeesleepvaart, vooral het bergen van scheepswrakken. Ik weet nog niet waar en voor wie ik het ga doen, maar het moet internationale allure allure krijgen". Tonny Huurdeman: „Deze show wordt heel anders dan de laatste re vues". Als je de miljocnencijfers van gemeten kijk- dag de handen vol aan het regelen van be- dichtheden onder ogen krijgt, realiseer je je stuurlijke zaken. Te bestuderen stukken neem opnieuw, dat er sprake is van een enorme ik voor avondwerk mee naar huis. Dat kan gekluisterdheid aan de buis. En dan kunnen ik wel vergeten. Ik moet kijken, naar de eigen ze ook nog stellen, dat dit jaar als een TROS-programma's en ook naar die van an- rampjaar voor de tv moet worden be- deren, omdat ik brieven en vragen van kijkers schouwd, omdat er weinig van betekenis krijg. En die mensen willen antwoord, ook op wordt uitgestraald, maar kijken zullen we, vragen over de programma's van andere om- avond aan avond, geheel vrijwillig, door roepen. Ook die moet ik dus zien. Het scherm niemand verplicht. Er zijn ook mensen, die beheerst mijn leven. Dit beschouw ik als een beroepshalve moeten kijken en geen geheim ware ramp". maken van de weerzin, die zij elke avond KRO-voorzitter Th. Loerakker: „Een dagtaak moeten overwinnen. als voorzitter, daar heb je de handen aan vol, En dan denken we nog niet eens aan de omdat je 's avonds daardoor ook weinig vrij tv-critici, maar wel aan hen die zelf verant- hebt. En toch moet er 's avonds ook nog tv woordelijk zijn voor al of niet importante gekeken worden, vooral de eigen KRO-pro- I FM Y H 1 II IRIjR l\/I A W buis vulling. gramma's. Dit is teveel van het goede". 1 w 1 1 1 1 1 w w 1 L_ IVI/~V I TROS-directeur drs. L. Leeman: „Ik heb over- Zij beiden leiden een zeer kijkdicht leven. BLIJ IV1 ET EIGEN SHOW Tonny Huurdeman krijgt na een reeks revues met Johnny nog een eigen showprogramma op de NCRV-tv. Deze gaat ruim een half uur duren, wordt opgenomen in de schouwburg van Zaandam en staat voor 6 mei op het programma. Tonny Huurdeman: „Deze show wordt heel iets anders dan de revues, die ik samen met Johnny maakte. Die revues werden gemaakt vanaf het toneel. Deze show heeft plaats tussen het publiek. Ik zing wat gezellige lied jes en ook een paar serieuze en verder beweeg ik me tussen het publiek in, dat in een halve- maanvorm om me heen komt te zitten. Deze show krijgt de stijl waarin ik graag werk, gezellig bezig zijn met mensen, die ontspan nen verwerken wat ik te bieden heb. Ik wordt in mijn werk gesteund door een groot orkest. De NCRV heeft kosten noch moeite gespaard om er iets moois van te maken. Ik ben er dan ook erg blij mee en werk er hard voor op de repetities, waarmee we juist dezer dagen bezig zijn." Drs. L. Leeman, TROS-directeur: „Stukken lezen niet te combineren met tv-kijken". Th. Loerakker, KRO-voorzitter: „Elke avond tv-kijken is teveel van het goe- Ted de Braak van „Farce majeure" en „Toi, toi, toi", twee eer inleggende programma's van de NCRV, heeft maandenlang geleefd in een wolk van geruchten rond zijn persoon. Hij zou willen kappen met de NCRV, zijn voelhorens hebben uitgestoken bij de TROS om er financieel beter van te worden en deze twee omroepen zelfs tegen elkaar hebben uitgespeeld. Tegen roddel kan niemand zich wapenen, dus heeft Ted het allemaal maar over zijn hoofd laten gaan, wachtend op een rechtzetting, die hij nu dan gekregen heeft in de NCRV-gids. Daarin lezen wij, dat Ted de Braak in elk geval bij de NCRV blijft, omdat er meer banden zijn dan het geld die hem aan deze omroep binden. Zo rond de lente gaan er in het Gooi veel wilde geruchten. Programma makers ontwikkelen plannen, waarvoor ze artiesten nodig hebben doch waarvan ze nog niet weten wat er haalbaar van is; en e artiesten zelf gaan graag op vakantie in de zekerheid, dat ze per september weer aan het werk kunnen. Het Gooi lijkt in die periode een beetje op een transfermarkt. Maar heeft Ted nu met de TROS gepraat of niet, dat is de kwestie. Ted de Braak: „Ja, natuurijk, heb ik gepraat met de TROS. Ik ben als artiest free lance en ik moet vooruitzien, wil ik aan het werk kunnen blijven. Ik moet mijn contacten blij ven onderhouden. Als het al zo is, dat ik dit jaar bij de NCRV kan gaan werken, dan moet ik nog maar afwachten hoe volgend jaar de vlag erbij staat. Een gesprekje met omroep mensen hier en daar is nooit weg. Maar dat wil niet zeggen, dat ik me niet hecht verbon den voel met de NCRV. Datheeft vooral te maken met de werksfeer bij de NCRV, met de jongens van Farce majeure en met regis seur Wim van Schaik. Ik voel me uitstekend thuis in dat klimaat, niet eens direct vanwege de principes, maar om het welbevinden in je werk. Na negen jaar samenwerken met al die beste NCRV-mensen, wil ik ook graag het tiende jaar volmaken. Elke veertien dagen een „Farce majeure" en dat zoveel jaren achter een, dat is niet niks. Dat is ongekend en dat is alleen maar vol te houden als je in een team mensen zit, die zich bij elkaar thuis voelen. Kijk, dat bindt mij aan de NCRV". Ted de Braak: „Een stel voortreffelij ke mensen bij de NCRV". NEDERLAND I NOS 18.45 Paulus de Boskabouter 18.55 Journaal NCRV 19.05 Zwerven met Swtebert|e Saartje helpen NOS 20.00 Journaal NCRV 20.21 Sam Toekomstdromen 21.10 Herkent u deze tijd? fa- mlllequlz 22.05 Hier en Nu 22.45 Tot besluit NOS 22.55 Journaal NEDERLAND II Teleac 18.15 Het menselijk lichaam NOS 18.45 Paulus de Boskabouter 18.55 Journaal VPRO 19.05 Beertje Colargol 19.15 Culemborg BIJ Voorbeeld 19.45 Popeye NOS 20.00 Journaal VPRO uit de samenleving 20.35 Le Mépris De verachting. Frans/ltallaanse speelfilm uit 1963 van Jean-Luc Go- dard met onder meer Brigitte 22.15 Zendtijd vi Verbond NOS 22.45 Journaal DUITSLAND I 18.05 (K) Lokalseite unten links, tv-se- rie. 18.40 (K) Aktualiteiten. 19.20 (K) Gral Luckner, tv-serie 20 00 (K) Jour naal en weerbericht. 20.15 (K) Amuse mentsprogramma 21.00 (K) Der Steclv DUITSLAND II 18.20 (K) Mannerwirtschaft, tv-serie. 18.55 (K) Barbapapa. 19.00 (K) Journaal. 19.30 (K) Les grandes vacances, Frans- Italiaanse speelfilm. Aansluitend: (K) Adviezen voor bioscoopgangers. 21.00. (K) Journaal. 21.15 (K) Informaties en meningen over een aktueel thema. 22.00 (K) Sport. 22.45 (K) Journaal. BELGIE NEDERLANDS 18.00 (K) Paulus de boskabouter. 18.05 (K) Elephant Boy. jeugdserie 18.30 (K)' Instructief programma. 19.00 (K) maga zine voor de jeugd. 19.42 (K) Medede lingen. 19.45 (K) Journaal. 20.15 (K) Capone Investment. Engelse politiese rie. 21.00 (K) Het tantriéme in India, wetenschappelijke documentaire. 21.50 (K) Zonsverduistering, tv-spel. 23.20 (K) Journaal. 23.30-0.00 (K) Instructie! pro gramma. HILVERSUM I P.P.: 18.19 Boeren Partij. KRO: 18.30 Nieuws. 18.41 Echo 18.50 Programma voorbeschouwing. 19.00 (S) Zin in mu ziek amateurs geven de toon. aan. 19.45 Instemmen met velen: het gedon gen woord in de liturgie. AVRO: 20.00 (S) Vanavond: muziek, vrolijkheid en verstrooiing. 22.30 Nieuws. 22.40 Radio journaal. 22.50 (S) Vanavond laat 23.20JS) Er floot een vogel in de v i. 23.55-24.00 N 18.00 Nieuws. 18.11 Radiojournaal. 18.21 Gesproken brief. 18.25 Tout a toi. praatje. 18 50 Toppers van toen (gr.). 19.25 (S) Bary-nage: een programma van praten en platen. NOS: 19.50 Den Haag vandaag. KRO: 2000 Nieuws. 20.05 Overweging. 20.15 (S) Komponist en radio (VII). 21.30 (S) De pelikaan, hoorspel. 22.30 (S) Pianoduo: klassieke muziek. 23.00 Babel/kalender: kort kul- tureel nieuws. 23.15 (S) Sopraan, fluit en klavecimbel: klassieke muziek. 23.30 (S) Moderne kamermuziek. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III NOS. 18.03 De vakaturebanK. iö.iu Joost mag niet eten. VARA: 19.02 Drie loopt achter: Poprekonstruktie. 20.02 (S) Nashville. 21.02 (S) Jazz en blues. 22.02 (S) (P)opdonder 23.02 (S) Wach ten op middernacht. 0.02 (S) Nacht drie-draai. 2.02 HELP! voor werkers in de verplegende en verzorgende be roepen. 4.02 Truck, een programma voor vrachtwagenchauffeurs. KRO: 6.02-7.00 (S) Scheer je weg. NEDERLAND I NCRV 15.30 Jan Klaassen en de ver dwenen prinses 15.55 Kijkdoos 16.40 Emll 17.05 De schoenmaker en de dwergen 17.20 Emll NOS 18.45 Paulus de Boskabouter 18.55 Journaal 19.05 Van gewest tot gewest 19.50 Socutera filmpje Neder landse Hartstichting NOS 20.00 Journaal 20.20. Politieke Partijen Boeren partij 20.30 Het reservaat Duits tv- spel 22.05 Kijken naar kinderen 22.30 Panoramiek 22.45 Studio Sport 23.10 Journaal NEDERLAND II Teleac 18.15 Eenheid In eenheden NOS 18.45 Paulus de Boskabouter 18.55 Journaal IKOR 19.05 Als |e toch In de buurt bent Op zoek naar Maria In Limburg IKOR/KRO/RKK 19.30 Kenmerk EO 20.20 De Waltons De reis 21.10 Vijf Jaar Evangelische Om roep terugblik 22.00 Christelijk onderwijs: wat doe Je er mee? NOS 22.50 Journaal DUITSLAND I 18.05 (K) Programma ter gelegenheid van de sterfdag van Kurt Weill. 25 jaar geleden. 18.40 (K) Aktualiteiten 1920 (K) Huisvrouwen repeteren een staking.) 20.00 (K) Journaal en weerbericht. 20.15 (K) Reportage. 21.00 (K) Cabaret. 21.50 (K) Beelden uit een arm land. 22.35- 22.55 (K) Journ DUITSLAND II 18.20 (K) Mordkommission. tv-serie. '18.55 (K) Verhalen uit de geschiedenis: Herakles. 19.00 (K) Journaal. 19.30 (K) Sportprogramma. 21.00 (K) Journaal. 21.15 (K) V I P. schaukeK amusement sprogramma. 22.00 (K) Het kleine tv- spel: studioprogramma. 23.30 (K) Jour- 17.45 (K) Paulus de boskabouter. 17.50 (K) Vrijetijdsmagazine. 18.50 (K) De Apenplaneet, science-fictionserle. 19.40 (K) Mededelingen en weerbericht. 19.45 (K) Journaal. 20.15 (K) Chlco, tv-sorle. 20.40 (K) Russische poëzie en muziek. 2110 (K) Zonsverduisterend. tv-spel. 22.15 (K) Journaal. n Scène uit „Le mépris", met Brigitte Bardot, Michel Piccoli als ^haar man en rechts Jack Palance, „de keiharde Amerikaanse film producent". HOU HET SCHERM IN HET OOG Tonny Foletta speelt in „Zwerven met Swiebertje" de rol van boer Diekema. De speelfilm „Le mépris uit' 1963 vanavond op uw scherm in de serie films van Jean-Luc Godard is met „A bout de souffle" en „Weekend" waar schijnlijk de meest toegankelij ke film van deze regisseur wat het doorsnee bioscooppubliek betreft. Zich baserend op een roman Alberto Moravia verplaatst Go dard ons in „Le mépris" naar de wereld van de film. Camille Javal, gespeeld door Brigitte Bardot, is getrouwd met de sce narioschrijver Paul Javal (Mi chel Piccoli). maar begint uit verveling een verhouding met de keiharde Amerikaanse film producent Jerome Prokosch, ge speeld door Jack Palance. Uniek is wel in deze film dat de oude Duitse filmregisseur Fritz Lang in „Le mépris" vóór de camera verschijnt en met z'n onafscheidelijke monocle zichzelf speelt, terwijl Godard zelf te zien is in een klein rolle tje als Lang's assistent. Ned. II, om 20.35 uur. dorp, nog voor de echtscheiding met Harry is voltrokken. Sam mist zijn vader Harry, die nu in Sam - Canada is. Hij gaat zwerven, komt van school niet thuis en De wereld van het jongetje Sam tegen de avond wordt de omge- wordt nu erg duister. Zijn moe- ving uitgekamd. Sam wordt der gaat met haar schoolvriend door George gevonden. Alan samenwonen in een ander Ned. I, 20.21 uur. Swierbertje Heeft Saartje ooit eens Swieber tje geholpen (juwelendiefstal), vanavond helpt Swiebertje Saar. Ze heeft last van voor jaarsmoeheid, Swieb scharrelt een oude fiets voor haar op, die haar opgeknapt wordt aangebo den. Maar wanneer Saar haar eerste fietsles krijgt, komt Het zou beslist bezijden de waarheid zijn te zeggen dat de televisie-paasdagen veel verras sende programma's heeft opge leverd. Het zou echter ook on zin zijn te beweren, dat er niet iets interessants te beleven zou zijn geweest op het scherm. Zo vulde de TROS gisteren vrijwel de hele avond met „The Birds", een van de meest beroemde films van Alfred Hitchcock, die het in deze rolprent uitsluitend bij de „suspence" laat en min der op een goed verhaal heeft gelet. Niemand heeft zich er» echter bij hoeven te vervelen. Zoals de liefhebbers van de Wecnse operette zich ongetwij feld geamuseerd zullen hebben met de van de Duitse televisie overgenomen opvoering van „Eine Nacht in Venedig" van Johan Strauss. Een tot in de puntjes verzorgde opvoering. Met topartiesten (onder wie on ze eigen Anton de Ridder) en met uitzonderlijk artistiek raf finement in beeld gebracht. Maar wij wisten al een hele tijd (dank zij de KRO en Fred Bredschneyder) dat onze Fern- sehende oosterburen ware meesters zijn in dit soort zaken. De avond voor Pasen weer een Wim Sonneveld-show. Een hoogst aangename tijd-passe- ring ongetwijfeld, maar wel een herhaling uiteraard. Er was overigens, evenals dat het geval was met de show die op 15 maart j.l. werd geprojecteerd, weer danig geknipt in het spek takel. Tot op het onverantwoor delijke en dus Diinlijke af zelfs. Ik vraag mij in .gemoede af waarom dat gedaan was. En de besnoeiing ontnam ons in ieder geval de illusie van een avondje, uit te zijn. Een aflevering van „Brand punt" die geheel bestond uit een reportage over het zeer ongewis se lot van landgenoten die in het buitenland (met name Spanje) om de een of andere reden in gevangenschap raken, was mis schien wel enigszins onthullend te noemen, maar men zat er toch wat onvoldaan tegenaan te kijken. Een normale aflevering van Brandpunt heeft tenminste nog het prikkelende van de aan sluiting op de actualiteit. De „Wereld in oorlog" sla ik waarschijnlijk omdat de te be schrijven barre perioden uit de geschiedenis mij nu eenmaal in hoge mate intrigeren - nooit TROS: 7 00 Nieuws. 7.02 (S) Ontbijt- Soos. 7.30 Nieuws. 7.41 Aktua. 8.30 Nieuws. 8.36-8.45 Gymnastiek voor de huisvrouw. 9.00 (S) Wegewezen. met tips voor trips. 9.30 Van heinde en verre: licht muziekprogramma. 10.00 (S) Voor de kleuters. 10.30 Nieuws. 10.33 (S) Sphinx, programma voor de vrouw. 11.45 (S) Cafè-chantant: lichte muziek van vroeger. 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.41 Aktua-magazine. 13.15 (S) Sport na sport: sportprogramma voor de jeugd. 13.45 (S) Mannenkoor en Luchtmacht kapel. 14.15 (S) Route -A: licht pro gramma. 15.30 Nieuws. 15.33 (S) After sesjun: licht muziekprogramma. NCRV: 16.00 Mlddagdienst. 16.20 (S) Klank- snoer: klassieke muziek. 16.55 (S) Do magische cirkel, serie-hoorspel (4) OVERHEIDSVOORLICHTING: 17.20 Tekst en uitleg, uitzending van het Ministerie van O. en W. NCRV: 17.30 Nieuws. 17.32 (S) Hier en nu. HILVERSUM II VARA: 7.00 Nieuw: nastiek. 7 20 (S) I nieuwsprogramma 7.11 Ochtendgym- i de Roode Cirkel: met aktualiteiten. achtergronden, commentaren en mu ziek. (8.00-8.10 Nieuws) 9.00 (S) Licht orkest met zangsolisten. 9.35 Water standen. 9.40 (S) Lichte grammofoon- muziek. 10.00 (S) Radioweekblad. 11.00 Nieuws. NOS: 11.03 Jazz uit het Histo risch Archief: oude Jazz. 11.30 Spiegel van Duitsland: informatie en muziek. VARA: 12.00 Mol - Centraal gesprek ken. 13.00 Nieuws. 13.11 Dingen van de dag. 13.25 (S) Een middaqie Stoomra dio een programma vol goede jeugd herinneringen. 16.00 Nieuws. 16.03 (S) Stiefmoeder Aarde, hoorspelserie. 17.00 (S) Promenade Orkest. R.V.U.: 17.35 Wij voor onszelf en zij voor ons allen: tweede deel fQn het derde projekt over Ontwikkelingssamenwerking. VARA: 17.55 Mededel inoen HILVERSUM III KRO: 7.20 (S) Drie op je boterham. 9.03 Pep op drie. 11.03 (S) Drie draait op verzoek. 12.03 (S) Drie tussen de mid dag. KRO's pauzeprogramma mot o.a. de kwis Raden maar... 14.03 Pop-kon- takt De Theo Stokkinkshow. 16.03 De Hitmeesters: de Vincent van Engelens- over. Uit de aflevering van za terdagavond zal mij een beeld nog lang bij blijven: dat van de ontmoeting tussen Hitier' en Mussolini op een of ander Duits stationnetje nadat Italië zich al aan de geallieerden had overge geven. Twee gedegenereerde dictatoren op de rand van de afgrond. Helaas duurde het fragment maar kort, maar zel den heb ik het kwaad zich zelf zo overtuigend zien straffen. De avond van de eerste Paasdag was als iedere normale zondag avond. Afgezien van een „Aktua special", die gewijd was aan de strijd in Vietnam en Cambodja. Zij werd bij nader inzien een minuut of 20 uitgesteld om, naar de TROS-omroeper meedeelde, het programma niet te doen sa men vallen met de „actualitei ten" op het andere net. Een roerend-zorgzaam gebaar, maar wat schakelen leerde al gauw dat het vrij overbodig was. Want „Panoramiek" aan de an dere kant bleek op dat moment echt niet zo actueel. De TROS- reportage van Ed van Kan over de toestanden in het verre oos ten was dat trouwens ook niet al te zeer. Zij gaf wel een indruk van een verschrikkelijke tra giek, maar het nieuws was al weer achterhaald. Ook was er weer een verhaal van Roald Dahl. De ervaring heeft geleerd dat de filmische verbeelding van een stukje literatuur mees tal bij het oorspronkelijk ge schrevene ten achter blijft. In het geval van deze TROS-serie is eerder het omgekeerde het geval. Dat is te danken aan de bijzonder spitse regie van Jan Keja, die ook deze keer het ver haal „De verrassing" met zulk een rappe fantasie in scène had gezet, dat het boven zijn literai re waarde werd verheven. Uit stekend werk en eigenlijk toch nog de enige uitschieter van een zeer voorspelbaar Paas-tv-week- einde. HERMAN HOFHUIZEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 2