"Zelfs schreeuwen baatte niet" ARBITRALE BLUNDER DOET ROODENBURG DE DAS OM Spanning in staart 4e klasse neemt toe UVS-trainer Van Schooien na nederlaag tegen RVC LWDS moet toch spelen van Afdelings bestuur Stand hoofdklasse Gelijkspel Bodegra ven Zege Blauw Zwart zwaar bevoch ten <m'Cleaning -- Servic Van onze sportredactie LEIDEN - Een in eendrachtige samen werking uitgevoerde blunder van arbiter Winter en grensrechter Neuteboom be slisten tenslotte over het lot van Rooden- burg. Zowel Keetman als Hazelzet kwa men teruglopen uit duidelijke buitenspel positie, maar de fluit noch de vlag kwa men in actie. Keetman, die al eerder de. 1-0 achterstand, die Lenig en Snel in de derde minuut had opgelopen, had wegge werkt, profiteerde handig en liet Frits van Bergen Henegouwen kansloos. Het betekende de nederlaag voor een ongeïn spireerd spelend Roodenburg. Dat Dick Brandenburg luttele minuten voor tijd nog voor 1-3 tekende was slechts voor de statistieken van belang. Het begon allemaal erg hoopvol voor Roodenburg. Met vlot en goed georgani seerd aanvalsspel werd de Haagse ploeg op eigen helft teruggedrongen. De belo ning van dat gewaagde openingsoffensief kwam al na drie minuten. Sam den Os profiteerde van een misverstand in de LenS-defensie, gaf op maat af aan Peter Dubbeldeman, die van dichtbij geen pro blemen had doelman Dick van der Mark te passeren. Het leek een erg leuke wedstrijd te gaan 'worden op het zware veld van sportpark Noord, maar de praktijk wees anders uit. Na die eerste acties van de in het oranje gestoken Roodenburgers verzandde de wedstrijd steeds meer en was de aardig heid er snel af. Keetman kreeg van de Rooden burgdefensie alle medewerking om de achterstand goed te maken, maar hij faalde alleen voor Van Bergen Hene gouwen. Toch was het Roodenburg, dat in die eerste helft de meeste aanspraak mocht maken op doelpunten, maar de vuurlinie van de Van der Zwart-équipe faalde ho peloos. Peter Dubbeldeman kreeg een goede mogelijkheid na een actie van Den Os en zag even later een inzet door Peter de Jong van de lijn worden gehaald. Roodenburg mocht dan kansen krijgen en missen, het was Lenig en Snel dat toen in feite de punten al verdiende. De inzet van de Hagenaars was vele malen groter dan die van Roodenburg, dat dui delijk liet blijken, dat voor hen de compe titie al weken tot het verleden behoort. Die Haagse inzet leidde overigens vaak wel tot uitspattingen. Arbiter Winter, he lemaal uit de Achterhoek gekomen, trad onvoldoende op, waardoor het na de rust allemaal nog een beetje erger zou wor den. Roodenburg zou in die tweede helft de wrange vruchten gaan plukken van zijn falen in het eerste bedrijf. Een fout van Aad de Groot leidde de gelijkmaker in. Keetman profiteerde goed van die fout en passeerde Frits van Bergen Henegou wen zeer gemakkelijk. Lenig en Snel had toen in feite al te pakken, waarvoor men was gekomen. Eén punt, die de degrada- tiezorgen aanzienlijk zou verlichten. Maar de Hagenaars voelden bliksems goed, dat er meer inzat tegen de statische Roodenburg ploeg. In de 20ste minuut viel de beslissing. De al genoemde blunder van scheidsrechter en grensrechter stelde Keetman in staat zijn tweede treffer te scoren. Roodenburg protesteerde overigens niet. Keek niet eens verwijtend in de richting van Neute boom. Het tekende overduidelijk de inte resse van de Noordploeg. Roodenburg geloofde het verder wel. Lenig en Snel ging steeds beter voetballen en verdiende dan ook de zege volkomen. Vlak voor tijd werd het via Sick Brandenburg nog 1-3, nadat kort daarvoor nog een duidelijke handsbal van Aad de Groot onbestraft was gebleven. JAN VAN DER NAT IPoodenburg-trainer Wim van der Zwart heeft een nieuwe club. Met ingang van het vol gende seizoen gaat hij het Haagse DUNO, nu reeds gedegradeerd naar de vierde klasse zaterdag, trainen. Van de Zwart was ook in onderhandeling met za terdagtopclubs als De Zwerver, Heerjansdam en 's-Gravenzande, maar koos uiteindelijk voor de Haagse club, omdat het veld slechts vijf minuten van zijn huis afligt en daarom veel heen-en-weer ge reis bespaart. Wil Henskens zet UVS op een 10 voorsprong. De RVC-defensie is te laat om het onheil nog te voorkomen (foto boven). RVC'er Ruis liep voor deze overtreding tegen Piet van Putten een officiële waar schuwing op. Ex-Roodenburger Hennie de Klerk (links) en Adri Lagendijk wachten de afloop af. Van onze sportredactie LEIDEN Het is UVS niet gelukt om RVC van de achtste zege in successie af te houden. En wat belangrijker is: RVC mag zich dank zij deze nieuwe overwin ning gaan opmaken voor de strijd om de tweede positie achter Rood Wit. Hoewel de competitieleider nog geen definitier besluit heeft genomen, is de kans groot dat ook de nummers twee van de hoofd klassen het volgend seizoen deel kunnen gaan nemen aan de bekercompetititie van het betaald voetbal. Van het UVS dat vorige week "kampioen" Rood Wit bij tijd en wijle van het veld veegde, was dit keer maar bitter weinig over gebleven. Slechts in het eerste half uur mocht de thuisclub hoop koesteren op een positief resultaat, maar vooral in de tweede helft legden de betere individuele kwaliteiten van RVC aanzienlijk meer ge wicht in de schaal, waardoor de balans tenslotte met 1—2 in het voordeel van de Rijswijkers doorsloeg. Volkomen verdiend, daar was iedereen het wel over eens. Maar dat neemt toch niet weg dat UVS vooral in het eerste half uur van deel 1 een heel andere wending aan het toen nog aantrekkelijke duel had kun nen geven. Na een \yeggevertje van de RVC-defensie, door Wil Henskens overi gens zeer knap uitgebuit, keeper Bak huis gooide slecht uit, waarna Henskens van Dullemen en Bakhuis knap omspeelde en dito doelpuntte kreeg de dit keer in .oranje gestoken blauwwitte ploeg in een 'tijdsbestek van twee minuten kans om de zaak af te ronden. Henskens omspeelde de RVC-defensie voor de tweede keer, maar zag zijn schot op het nippertje geblokt, waardoor Bakhuis zonder veel moeite kon ingrijpen. Ook Désar kwam even later de nodige ruimte tekort en luttele ogenblikken later kopte Renskens een afgemeten voor zet maar net naast. Dat waren de hoogtepunten van het UVS- UVS: Sloos, v.d. Heiden, Hannaart, Balk- hoven, Groenendijk, Désar, Lagendijk, Kort, van Putten, Verver, Henskens. RVC: Bakhuis, van Dulleman, v.d. Leek, Martens, Borghart, Zwamborn, de Klerk, Ruis (Hakkaart), v.d. Toorn, Bleijie, Kloor. Waarschuwingen voor Balkhoven en Groe nendijk (UVS) en Ruis (RVC). offensief, dat vervolgens even snel wegeb de, als het was opgekomen. RVC kreeg gelegenehid om op adem te komen en maakte daarvan gretig gebruik. Zwamborn knalde een voorzet van V.d. Toorn ineens in, maar Sloos zat in de goede hoek. En toen Ruis en Bleijie kort na elkaar lat en paal raakten, was het duidelijk dat de organisatie van de UVS-verdediging duide lijk te wensen over liet. Vijf minuten voor rust werd dat door Bleijie nog eens bena drukt. De bal werd slecht uitverdedigd, geretourneerd door Zwamborn en door Bleijie van dichtbij achter Sloos gewerkt: 1-1. Bijna nam RVC nog voor theetijd afstand, maar een goal van Maup Martens werd door scheidsrechter Slingenberg wegens buitenspel geannuleerd, hoewel de grens rechter die overtreding niet constateerde. Na rust zat er totaal geen lijn meer in het •spel van de thuisclub. Het middenveld viel ;weg en werd een prooi voor Hennie de Klerk en Ruis. UVS sloet dat middenveld voor het gemak maar over, maar erg veel richting gaf de defensie de lange trappen naar Verver, Henskens en van Putten niet 'Trainer Van Schooten: "Er werd niet meer aangeboden, er werd niet meer geduel leerd. De motivatie was er wel, maar het lukte gewoonweg niet Zelfs schreeuwen vanaf de kant baatte niet" Nadat Bleijie voor open doel opnieuw een kans had laten liggen, nam RVC na een kwartier dan toch de leiding. Bleijie glipte op de doellijn langs Lagendijk en Ruis kanlde onberispelijk in. Vervolgens wieger- de RVC om de zich opstapelende één tegen drie situaties uit te buiten. V.d. Leek kopte naast, Kloor wachtte te lang en Zwamborn verprutste een levensgevaarlijke aanval, door Bleijie over rechts opgezet Berry Jansen tenslotte: "Als je zoveel kansen laat liggen, blijft het eng. Daarom kneep ik mijn handjes na afloop tóch dicht" Illl!lllllllllllllllllllllllllll!!ll!lilllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIII!llllll!IIIIIIW^ Na winst degradatiekandidaten Bernardus en VTL Van onze sportredactie LEIDEN Onderaan de ran glijst van 4A is de spanning weer toegenomen, doordat de degradatiekandidaten Bemar dus en VTL beide met 1—0 wonnen. De overwinning van Bemardus was zeker verdiend. De Hazerswoudse ploeg ver kreeg, steunend op een verbeten inzet, een levensgroot veldover- wicht op Hillegom, dat al in de 7e minuut moest zwichten onder de druk. Ted de Boer haalde om en Frans de Boer maakte het karwei af: 1—0. Èernardus bleef aanvallend spelen, maar Frans de Boer en Theo van Goosen wisten het overwicht geen ca chet meer te geven, want zij misten twee reële mogelijkhe den. Bemardus-keeper Speel kwam pas na 23 minuten in actie bij een inzet van Anton Peters. Maar ook in het resterende ge deelte van de eerste helft ver wierf Bemardus alle kans de score op te voeren. De doorgebroken Wim Kaptein leek dat eindelijk te gaan doen, maar net toen hij wilde aanleg gen gaf scheidsrechter Bakker het rustsignaal. Na rust stelde Hillegom zich veel aanvallender op en keeper Speel moest handelend optre den bij een schot van v.d. Vel den, terwijl even daarvoor een kopstoot van Seijsener op de lat terecht kwam. Maar in de slot fase nam Bemardus het heft weer in handen, hoewel Ted, Frans en Anton de Boer een kans lieten liggen door elkaar voor de voeten te lopen. VTL behaalde op SVLV een kostbare 1—0 zege. Voor rust gaf een goed combinerend VTL de toon aan, maar verder dan een goal van Siem v.d. Linden kwam de thuisclub niet. Overi gens was dat doelpunt van uit stekende kwaliteit. Jan Heshuvius zette hoog voor, SVLV-keeper Cock Douwes tastte half mis en met een oer- hard schot velde v.d. Linden het vonnis. Het meeste gevaar in de VTL-aanval moest trouwens toch van de actieve v.d. Linden komen, maar met zijn overige schoten vond hij geen gehoor bij doelman Douwes. Na de hervatting ebde het VTL- overwicht snel weg en een zenu wachtiger VTL beperkte zich tot verdedigen. Dat ging de Vlietbe- woners niet altijd even goed af, maar Hans Gronings en Hans 4»-» 41-28 28-28 SI—33 33-22 v.d. Ruit weigerden geheide mo gelijkheden namens SVLV uit te buiten. Bovendien vertolkte kee per Wim Kemping in het VTL- doel een „berepartij". NSV kwam het paasweekeinde tweemaal in het veld. Aan de twee thuiswedstrijden tegen Haastrecht en WSE hield de Noordense ploeg drie punten over, waarmee het degradatie- gevaar voorgoed is geweken. Tegen Haastrecht nam NSV voor rust via een kopbal van John Vork verdiend de leiding, maar een beter NSV moest toch toezien hoe Haastrecht kort na de hervatting de gelijkmaker produceerde. In het resterende deel van het duel misten Adrie van 't Lith en John Vork de gelegenheid om NSV aan een zege te helpen, bovendien zag Ton de Jong een inzet op de lat belanden. Tegen WSE kwam NSV wat ge lukkiger uit de bus. Ton de Jong zette de thuisclub op 1—0 en hoewel WSE vlak na rust gelijk maakte, wist de club uit Noord en dit keer de verdiende winst wél te destilleren. Adrie van 't Lith scoorde na een scrimmage de winnende treffer, nadat Harry de Jong even daar voor een unieke kopkans onbe nut had gelaten. Van onze sportredactie BODEGRAVEN Bodegra ven sleepte op ONA een verdiend 2-2-gelijkspel in de wacht. Weliswaar waren de combinaties bij de Gou wenaars beter verzorgd, maar qua kansen moesten de medekoplopers toch de eer aan Bodegraven laten, dat ook met een aanzien lijk grotere inzet het speel veld betrad. Na een half uur buitte Bodegraven één van de vele doelkansen uit. Een vrije trap van Krein Blonk werd door de in de muur opgestelde Kees Le- feber op doeltreffende ma nier van richting verander- d: 1-0. Even na rust kwam ONA langs Bodegraven. Toen Ooms langs de kant voor een blessure werd behan deld en Bodegraven dus even met tien man verder moest werd een van de lat terugspringende bal attent ingeknald. Maar weer sloeg Bodegraven toe. Een vrije trap van Krein Blonk belandde precies in het „zessie" en daarmee had Bodegraven een uitste kend uitzicht op de eindze ge, totdat het rechterverde- digingsblok even in de fout sprong en ONA de thuis club op de valreep een koude douche bezorgde. Evenwel gaf het gelijkspel de verhoudingen uitste kend weer. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIII! Van onze sportredactie LEIDEN In tegenstelling tot eerdere berichten zal Leids zaalvoetbalkampioen RDWS toch aantreden tegen de kampioen van Noordwijk, Menken/Landbouw. Het bestuur van LDWS komt daarmee terug op deze week gedane uitspraken, die men middels een brief aan het Afdelingsbestuur had overgebracht. Daarin werd gesteld, dat LDWS zich als de rechtmatige kampioen van Leiden beschouwde en de voorrechtspo sitie van Noordwijk daarmee ongedaan wilde maken. Tot nu toe is het zo geweest, dat de winnaar van de tweekamp tussen Leiden en Noordwijk de Afdeling vertegenwoordigt op de Nederlandse kampioenschappen, maar LDWS vind, dat aan deze situatie maar eens een einde moet komen. Per omgaande post kreeg LDWS echter van het Afdelingsbestuur te horen, dat als men niet zou aantreden tegen de Noordwijkse kampioen, deze laatste automatisch als titelhouder van de Afdeling zou worden beschouwd. LDWS koos daarop eieren voor zijn geld en zal vanavond in de Groenoordhal toch tegen Menken in actie komen. Zij het dan onder protest, want het bestuur van de Leidse ploeg blijft erbij, dat Noordwijk onterecht bevoorrecht wordt en daarom buitengesloten dient te worden van kampioenschappen. De wed strijd begint vanavond om 20.00 uur. Illlllllllllllllillllllllllllllllllllf Van onze sportredactie Gouda Blauw Zwart heeft opnieuw twee kostbare punten aan zijn totaal kunnen toevoe gen. De moeilijke uitwedstrijd in de 2e klasse A tegen Olympia leverde een verdiende, maar zwaar bevochten 1—3 zege op. Toch zag het er in de eerste helft niet naar uit dat Blauw Zwart de Kaasstad zegevierend zou verlaten. Weliswaar waren de eerste doel- rijpe kansen voor de Wasse- naarse aanval,, maar Pieter Do- nath, die de bal tot twee keer voor het intikken had, schoot eerst tegen keeper Ruiter op na een slim genomen vrije trap van Siem v.d. Ham, en enkele minu ten hierna werkte de Blauw Zwart-rechtsbuiten het leer naast het Goudse doel na een draaiende voorzet van dezelfde v. d. Ham. Maar toen nam Olympia, ge steund door een sterk midden rif, het initiatief volledig in han den en in de 20e minuut nam de thuisclub de leiding, toen stopper Westgeest een hard schot op de knie zag afstuiten en Boogaard van dichtbij doel man Pieters kon passeren. Kort voor rust had Boogaard het pleit kunnen beslissen, maar van dichtbij miste hij een unie ke kopkans op aangeven van Preevorst. Op een psychologisch belangrijk moment kwam Blauw Zwart naast Olympia. Vlak voor het eind van de eerste helft omspeelde Donath achter speler Alblas en gaf goed door aan de uitstekend meegekomen voorstopper Hans Zandvliet, die door de benen van keeper Rui ter raak schoot Na rust wierp Blauw Zwart alle zenuwen van zich af. In de 19e minuut lanceerde Kar- remans Pieter Donath, die vlak voor doel door Alblas horizon taal werd gelegd. De door de uitstekend leidende scheidsrechter Van Antwerpen toegekende strafschop werd door Siem v.d. Ham hard en laag langs de graaiende Ruiter geknald. Blauw Zwart zocht nu massaal de aanval, en bijna leek dat noodlottig te worden, toen Boogaard bij twee scherpe counters evenzovele schietkan sen kreeg voorgeschoteld. De Olympia-spits verprutste die echter. Tien minuten voor tijd leverde het Blauw Zwart-offen- sief wederom rendement op. Ren v. d. Ham legde na een listig overstapje van Siem v. d. Ham de bal voor het Olympia- doel, waarna Tolido hard op de vuisten van keeper Ruiter knal de. De rebound was voor Pieter Donath, die hard en zuiver de derde Blauw Zwart-treffer in schoot: 1—3. Springer sprong hoger dan record (van onze sportredac tie) Leiden Het 13-jarige atletiektalent Mieke Springer uit Nieuwe Wetering dat twee we ken geleden al opzien baarde door een hoog-' tesprong van 1.85 m bij indoorwedstrijden in de Groenoordhal, heeft bij invitatiewedstrijden in Inverness het Euro pees record voor meis jes-B met 2 cm verbe terd. In het atletieksta- dion van de Schotse stad bracht zij het nieuwe record op 1.87 ar k 4u, suat kool mvmi HORST kW [érbmnJp

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 17