Karpov wil wel Jenny Turrall zwom wereldrecord ter wille van filmploeg Wiersma bracht scoringsmachine weer op gang Verkerk zag Kees Verkerk niet winnen Pure sprinter Riki Lash had geen moeite met 1800 meter Redelijk resultaat Sosonko Onverwachte toezegging voor tweekamp Fischer 9 Karpov is toch bereid te spelen. Moskou - Volgens het Russische persbureau Tass is Anatoli Karpov bereid de tweekamp om de wereldtitel schaken tegen Robert Fischer te spelen "volgens het reg lement, dat de FIDE heeft goedgekeurd". De bereidheid tot spelen heeft Karpov telegra fisch overgebracht aan dr. Max Euwe, presi dent van de FIDE. Van Fischer is na het con gres te Bergen niets meer vernomen. Beide spelers moesten voor 1 april accoord gaan met het nieuwe reglement. Zondag zorgde Floren- cio Campomanes (Phil- lippijnen), een van de vi- ce-presidenten van de FIDE, voor opschudding door in Manilla te ver klaren dat de Russische afvaardiging tijdens het onlangs in Bergen ge houden congres een blunder van de eerste orde had gemaakt. Vol gens Campomanes had den de Russen verzuimd de regel te laten veran deren, die inhoudt dat de wereldkampioen zijn titel behoudt indien de stand na 36 partijen ge lijk is. Campomanes zei op Tweede Paasdag dat de Russen zijns inziens dan maar beter kunnen toegeven aan de tweede eis van Fischer, die wil dat hij kampioen blijft bij de stand 9-9. De vice- president was juist te ruggekeerd van een be zoek aan Los Angeles, waar hij een onderhoud had gehad met Fischer. "De wereldkampioen wil absoluut niet bevoor deeld van start gaan", zei hij. "Fischer acht dat unfair tegenover de uit dager. Hij vindt de 9-9 - regel veel eerlijker". Bobby Fischer, die niet be voordeeld van start wil gaan. LONDEN De 14-jarige Aus tralische "wonderzwemster" Jenny Turrall was niet eens verbaasd na haar geslaagde re cordpoging tijdens de interna tionale Coca-Colawedstrijden In Crystal Palace. Zij heroverde het wereldrecord op de 800 me ter vrije slag met een tijd gitay met 4.32,39 op de 400 me ter wisselslag persoonlijk, zijn landgenoot Zoltan Verraszto (2.08,74 op de 200 meter wissel slag persoonlijk) en de Ameri kaan Greg Jagenberg, die de 100 meter vlinderslag in 56,47 seconden zwom. ter vrije slag met een tijd van f 8 minuten en 43,48 secondenLange tijd (oud: 8.47.59). "er w^s een came rateam aanwezig om een docu mentairefilm van me te ma ken", zei het meisje uit Sydney eenvoudig. "Ik wilde regisseur Art Mayer een wereldrecord ge ven voor zijn nieuwe film. Hij moest iets hebben wat de moei te waard was om te-filmen." Jenny Turrall, die in mei 15 jaar wordt, was ook tevoren "opge pept" door coach Forbes Carlis le. "Forbes zei me dat ik alles moest geven. Hij gaf me de tussentijden op en overtuigde me ervan dat ik het record weer van Jo Harshbarger kon afne men", aldus Jenny Turrall. Het record stond op 8.47,59. "Maar ik hou er eigenlijk niet zo van om precies volgens instructies te zwemmen. Ik ga liever gewoon zo hard mogelijk door. Dat is zwaar, maar de moeite waard als het een record oplevert". Andere opvallende prestaties le verden de 14-jarige Australische Sonya Gray met 4.16,56 op de 400 meter vrije slag (wereldre cord 4.15.77 van Shirley Babas- hoff), de Hongaar Andras Har- Degradatie var Raak Swift VELP Raak Swift is zater dagavond in Velp gedegradeerd uit de hoofdklasse van de zaal handbalcompetitie. De ploeg moest met Hermes en Esca strijden om twee plaatsen in de hoogste afdeling. In Velp verloor Raak Swifi 15—16 van ESCA. De ruststand was 78 in het nadeel van ES CA. In de rangschikking van deze beslissingscompetitie eind igden de drie ploegen gelijk, Daardoor werd het doelgemid- delde in de gewone competitie beslissend. Swift had deze com petitie afgesloten met de ongun stigste cijfers. MANNHEIM Een weigering van Gerusel heeft de Ameri kaanse Australiër Browne de eerste plaats bezorgd in het toernooi om het open Duits schaakkampioenschap, dat dit weekeinde in Mannheim eindig de. Gerusel weigerde in de slo- tronde een remisevoorstel van Browne, die in tweede zitting toch winnaar van het eindspel werd. Sosonko, die het volle pond aan Browne had moeten laten, sloot het toernooi weinig overtuigend af. Hij deelde het punt met Mal- lee, nummer laatst van de ran glijst. Met negen punten uit vijf tien partijen kwam Sosonko op de met Parma gedeelde vijfde plaats terecht, een positie die het internationaal „redelijk doet". De eindstand is: 1. Browne 11 pnt, 2. Pachman 10.1/2 pnt, 3. Keene en Key Ier 9.1/2 pnt, 5. Parma en Sosonko 9 pnt Voor Nederland kwam na lange tijd sportvrouw van het jaar Enith Brigitha weer eens aan de start. Het leverde een derde plaats (100 meter vrije slag in 59,52 seconden) en een tweede positie (200 meter vrij in 2.07,39) op. Wijda Maze reeuw werd derde op de 100 meter schoolslag in 1.17,95 en vierde op de dubbele afstand in 2.45,32. Beide malen zegevierde de Hon gaarse Agnes Kaczander, daar mee fors bijdragend aan de lan- denzege. Op de rugslagnum- mers (waar Paula van Eyck en Corianne Heymans ontbraken; zij waren in Rouaan) kon Diane Edelijn een zilveren en een bronzen medaille weghalen (1.07,48 en 2.25,25). In de prijzen vielen verder nog Yolanda Ag- genbach (2.23,79 op de 200 meter vlinderslag) en Annelies Maas (2.10,25 op de 200 meter vrije slag). De Nederlandse jeugdploeg, vo rige week nog duidelijk de min dere van Oost-Duitsland, heeft bij de achtlanden-zwemwed- strijd in het 25-meterbad van Rouaan bewfezen in West-Euro pa nog onverslaanbaar te zijn. In het landenklassement bezette de Oranjeploeg de eerste plaats met 612 punten, voor Groot Brittannië (586), Zweden (553.5) en West-Duitsland (479). Een uitstekende vorm demon streerde rugslagzwemster Paula van Eyk (HPC Heemstede), die owel de 100 als de 200 meter won in 1.06.60 en 2.23.0. Vedette José Damen was goed voor overwinningen op de400 en 200 meter wisselslag en de200 meter vlinderslag. Bij de jongens maakte Ronald Woutering het tamelijk opzien barende aantal van negen starts (drie dagen). De oogst mocht er evenwel zijn met een nationaal record van 4.07.84 (was 4.08.1 van Henk Elzerman) op de 400 meter vrije slag. Eindstand: 1. Nederland 612 pnt; 2. Groot Brittannië 586 pnt; 3. Zweden 553,5 pnt; 4. West Duitsland 479 pnt; 5. Italië 431 pnt; 6. Frankrijk 383 pnt; 7. Spanje 349.5 pnt; 8. België 259 pnt. Jenny Turral lachte na afloop ook nog even naar de fotograaf. Niet zo'n grote moeite, nadat zij een wereldre cord had gevestigd om een camerateam een plezier te doen. De uitreiking van de grote Paasprijs ver- ceremonie maar niets en zette het op een liep niet helemaal in stijl. De baby van Kees huilen. Verkerk vond al het gedoe rondom de (Van onze paardesportmedewerker) WASSENAAR - Vanwege de drukte gisteren op Duindigt, kon de totalisator de vraag naar tickets weer niet aan. Mensen stonden lang in de rij om hun ticket te krijgen en sommigen moesten dan teleurgesteld teruglopen, omdat vlak voor hun neus de verkoop stop werd gezet en de paarden van start gingen. Tussen de toeschouwers was ook schaatser Kees Verkerk die voor het eerst met de dravers kennis kwam maken en in het hoofdnum mer zijn naamgenoot zag lopen. Kees Verkerk zag Kees Verkerk niet winnen op Duindigt. De Grote Paasprijs was voor Jaspis Du Bois. De afstand was voor stayer Kees Verkerk te kort. Na de koers kwam Kees Verkerk in de baan om samen met quizmaster Berend Boudewijn een envelop met inhoud uit te reiken aan de rijder van Jaspis Du Bois de Duindigtpikeur Rees van der Lubbe. Eerder op de middag maakte Berend Boudewijn nog deel uit van het draverijcomité. Kees Verkerk is voor een kort verblijf samen met zijn vrouw in ons land. Zijn vader Pleun is ernstig ziek. De in ons land verblijvende Kees Verkerk met zijn vrouw Sally en de baby kijken naar de koersen op Duindigt. Schaker Dieks aan leiding ROTTERDAM Roy Dieks staat na de derde ronde van het toernooi om het Nederlands Jeugdkampioenschap schaken te Rotterdam alleen op kop. Hij versloeg zijn rivaal John Leer en heeft nu een half punt meer dan Paul van der Sterren en Joan Baart, die voorlopig de enig overgebleven concurrenten tijn. Van onze dammedewerker AMSTERDAM - De schade, opgelopen in de eerste ronde van het persoonlijk damkam pioenschap van Nederland, is door Harm Wiersma weer her steld. Na de enigszins onver wachte remise tegen Bergsma heeft Wiersma de scoringsma chine op gang gebracht. Liefst drie overwinningen achtereen deden hem op de eerste plaats belanden. Echter, hij moet die positie delen met Jeroen Goudt, die ofschoon hij vol gens zijn zeggen niets meer aan dammen doet, ook drie winstpartijen boekte. Voor de spanning een verheugend feit, want de overige spelers zijn al op twee of meer punten achterstand gezet. In de drie ronden van het paasweekeinde kwamen wel enkele opmerkelijke zaken naar voren. Zo speelden Bergsma en De Jong een par tij van meer dan honderd zetten en hadden daar bijna acht uur voor nodig. Uiteinde lijk ging Bergsma met de winst strijken hoewel De Jong, die toch een uitstekende eind spelkenner is, meerdere malen de remise liet glippen. Het ver lies van Jan de Ruiter tegen Hermelink was weliswaar niet zo verrassend maar de wijze waarop is toch opvallend. De Ruiter, die trainer is van de sub-topselectie, had voor zijn pupillen een openingsva riant uitgedokterd waarbij zijn eindconclusie was, dat die va riant hoogst nadelig was voor de witspeler. Diezelfde Jan de Ruiter speelde met wit uitgere kend de variant die hij had afgekeurd. Het kon dan ook niet uitblijven, dat hij door Hermelink van het bord werd geveegd, want deze speler was van een en ander terdege op de hoogte. Rare zaken in een kampioenschap, dat voor het eerst gesponsord wordt, maar dat op zo'n amateuristische wijze wordt georganiseerd. Wiersma had de rust van het eigen huis geprefereerd boven een verblijf in een druk Am sterdams hotel. Het wierp zijn vruchten wel af. De Friese grootmeester kwam weliswaar zes minuten te laat in de speel zaal omdat hij de afstand van Drachten naar Amsterdam wat had onderschat. Het was geen beletsel om eritegen club genoot Frank Drost flink er tegenaan te gaan. Frank, die bij het ingaan van de vierde ronde de eerste plaats met Wiersma en Goudt deelde, moest geleidelijk toezien, dat hij ernstig nadeel kreeg. En toen Wiersma eenmaal goed houvast had was er voor Drost geen houden meer aan. Vlak voor de tijdcontrole gaf hij zich dan ook gewonnen. Anton Schotanus, de derde speler van het kampioenstiental van Huizum, had in het eindspel wel wat terreinachterstand maar mocht toch met redelijke kansen op een puntenverde ling hopen. In razende tijd nood greep hij echter mis waardoor Wiersma de partij met een rondslag kon uitma ken. Met Germain had de Frie se grootmeester minder moei te. Een eenvoudige damcombi- natie was het wapen waarmee Wiersma toesloeg. UITSLAGEN Senioren, tweede ronde: Bergsma Drost 1—1, De Jong—Germain 1—1, Wiersma—Schotanus 2—0. Hermelin- WGoudt 0—2, Van der Sluis-Clerc link 0-2. Clerc—Varkevisser 1—1, Goudt—Van der Sluis 2—0. Vierde ronde: Bergsma—De Jong 2—0, Wiersma—Drost 2—0, Schotanus Germain 1—1, Hermelink—Van der Sluis 0—2, Varkevisser-Goudt 0-2, De RuiterClerc 1—1. Stand: 1 en 2. Goudt en Wiersma 7 pnt., 3 en 4. Drost en Bergsma 5 pnt. 5 t/m 7. Clerc, Hermelink en De Ruiter 4 pnt., 8 en 8. Schotanus en Van der Sluis 3 pnt. 10 t/m 12. De Jong, Germain en Varkevisser 2 pnt Junioren, tweede ronde: Van der Wa l—Van Aalten 2—0, Sinnema—Voor- spuy 1—1, Van Leeuwen—Schippers 1—1. P. van Harten—Hofstee 1—1, Brouwers-B. van Harten 1—1, Bou- lonois—Van der Borst 0—2. Derde ronde: Van Aalten—Van der Borst 1—1, B. van Harten—Boulonois 1—1, Hofstee—Brouwers 2—0, Schipper s—P. van Harten 2—0, Voorspuy Van Leeuwen 1—1. Van der Wal Sinnema 2—0. Vierde ronde: Sinne ma—Van Aalten 1—1, Van Leeuwe n—Van der Wal 0—2, P van Harte- n—Voorspuy 2—0, Brouwers—Schip pers 1—1, Boulonois—Hofstee 1—1, Van der Borst—B. van Harten 1—1. Stand: 1. van der Wal 8 pnt., 2. Schip per» C pnt., 3 en 4. P. van Harten en Hofstee 5 pnt 5 en 6. Brouwers en Van der Borst 4 pnt.. 7 t/m 10. Van Aalten. B. van Harten. Van Leeuwen en Boulonois 3 pnt. 11 en 12. Sinnema en Voorspuy 2 pnt Nederlanders aan de top bij draverij RECKLINGHAUSEN Dc Nederlandse pikeur Jan van Dooyeweerd heeft in Rec klinghausen met het paard Bailly II de „Grosser Preis des vestischen Landes", een met 20.000 mark gedoteerde draverij, gewonnen. Het leverde hem 10.000 mark (ongeveer 10.050 gulden) op. De tweede plaats was voor Harry Pools met Allegro. Der de was ook al een Nederlan der, Jan de Leeuw met Bcllito. Jan van Dooyweerd won ook een bijnummer met het paard Diesel. (Van onze paardesportmedewerker) DEN HAAG In de Generaal G. J. A. A. Baron van Heemstra-prijs, een ren met een eerste prijs van vijf mille, nam de prachtige schimmel Riki Lash met lichtgewichtjockey John Webb na de start over de 1800 meter de leiding en stond deze niet meer af. Trainer en eigenaar de heer Dee heeft toch geen moment de hoop op de overwin ning gehad. Het paard is van huis uit een pure sprinter en liep dit koersje als oefening voor de sprintwedstrijden in België, waar deze hengst beter zijn brood zou kunnen verdienen als in ons land Maar plotseling bleek dat Riki Lash geen moeite had met de 1800 meter en zelfs de indruk maakte ook 2100 meter rustig te kunnen afleggen. Rucam werd onder het gewicht tweede voor de zwaar belaste Oriënt Express kilo). Laatstgenoemde kreeg de derde plaats ca- Marko en Marcellina. Bij de amateurs en amatri- ces behaalde Tjitske van der Sluis haar tweede renzege in het prille seizoen. Op het laatste rechte stuk sloeg zij enorm hard toe met het paard Stal Geran Radbout en zegevierde voor O. Marian ne met Marianne Ooms die sterk is verbeterd. Meity Dekkers werd verrassend derde met de merrie Quick Nanny. Ook de draverijen uitstekend bezet. De Paas-prijs werd een verwach te prooi voor Jaspis du Bois. Pas op de laatste paar honderd meter sloeg Rees van der Lubbe enorm hard toe. Met gering verschil zegevierde hij voor Kameraad die zijn i entree maakte. Kame raad was lang met Lady aan de leiding geweest. De snelste tijd op de chronometers kwam op naam van de weer in vorm verkerende Joke. In de Groenendaalprljs Het het paard 1.18.9 over de kilometer afdrukken. Gerard van der Wal werd met de Franse hengst Victorious II tweede iïfLT^.T« "e .'a?Ute dr."vl!rii gevierde Mantra Cavaljo», toft was wel het eerste in Nederland getokte paard sud h„(, „,n paarden sinds kort doen dat in deze semiklassieker over de eindstreep verhui«n van Hendrtkx naar Van der Togt En kwam. Fokker Lodder: En dan te weten dat hy dan weten dat Sjc„, Hendrikx vele ererandjes van nan a a. met Maestro Cavaljos heeft gemaakt Zo kan het ui de paardesport De ene dag ben je als verrassende p^eur een held voor een eigenaar de andere dag a n na c vnnr halen ze hun paarden bij je van stal. afgekeurde dekhengst De eerste ren werd gewonnen door Question met de leerling-jockey Erik Bloem, prestatie. Heros eindigde op de tweede plaats voor Twee van de drie rennen mor- drie. Onze tips: Ros. genmiddag op Duindigt zijn Vlncennesprijs: 1. Mike Areta, 2. Chestnut Darllngprljs: 1. Feuer- met zes paarden slecht bezet. Mae West 3 Macky. glanz, 2. Iraq en 3. Marcus. Grrn wonder ook want er wor- Cagntsprijs: 1 Lucien B„ 2. Craonprljs: 1 Maartzo D, 2. Ka den door de programmamakers Looper T en 3. Nenuphar. rel Bond en 3. Klif Areta. veel te veel rennen uitgeschre- Grosboisprijs: I. Kiry van Ur- Columbusprijs: 1. Tudor Roussi ven, waarin alleen ln Neder- sum. 2. Komtesse D en 3. Lody S, 2, Stormklce en 3. Wundcr- land geboren paarden mogen Bjrd bar. starten. 31 ue Boonprijs: 1. Jollane, 2. Complëgneprijs: 1. Kwikzilver, 2. De eerste start morgenmiddag op Adelfie en 3. Ishan Boy Jade en 3. Java. Duindigt van de zeven draverij- EnghienprIJs: 1. Longshot. 2. Vlchyprijs: 1. Higgins. 2. Iris Volo en en drie rennen is om half Marko van Echten en 3. Lange en 3. Jacco Buitenzorg. Voor niets De na-competitie in de hoofdklasse zaalhandbal heren is op een totale far ce uitgedraaid. Drie ploe gen waren gelijk onder aan geëindigd en een hal ve competitie moest, zo plande het handbalver- bond, daarom de beslis sing brengen. Indien, zo werd tevens bepaald, in die beslissingscompetitie de drie betrokken ploe gen wederom gelijk fi nishten zou het doelsaldo uit de gewone competitie belissend zijn. Wat al enigszins kon worden voorzien, gebeurde. Alle drie ploegen Hermes, Raak Swift en ESCA wonnen een duel zodat daarmee de hele na-com petitie voor niets was ge speeld. Het was raadza mer geweest de degra dant metëen op doelcij- fers aan te wijzen. Dat had de betrokken clubs een hoop kosten en veel moeite bespaard. Verstandig Tetramin Epibratos, de Haarlemse kampioen uit de eerste divisie basket bal, heeft onlangs beslo ten afte zien van deelne ming aan de promotie- competitie naar de eredi visie. De clubleiding be sloot hiertoe omdat een plaats in de hoogste afde ling tot gevolg zou heb ben dat a) genoegen .moest worden genomen met een ondergeschikte rol en b) de talentvolle jongere spelers van de huidige selectie zouden worden gedegradeerd tot bankspelers. Dat geeft meteen de grote proble matiek in de basketbal- wereld aan. De sponsor moet veel geld op tafel brengen om Amerikanen aan te trekken en boven dien kosten ook sterke Nederlandsw spelers te genwoordig geld. De overgang van de eerste naar de eredivisie blijkt op zo'n manier bijna niet te realiseren. Daarom moet de beslissing van Tetramin als verstandig worden gekenschetst Verleden tijd Als gesteld wordt dat de sportwereld in beroering is, mag dat niet overdre ven worden genoemd. Al- lerwege valt onrust, onze kerheid maar ook onte vredenheid te onderken nen. Geen week gaat voorbij of er is iets aan de hand: het geval Arie Haan, de weigering van Van Hanegem om voor Oranje te spelen, het „ontslag" van judocoach Wim Ruska, het op een zijspoor zetten van stayerscoach Martin Wierstra. De heren wor den onveranderlijk voor de tv-camera gesleept om hun gal te spuwen. Tot een oplossing komt het niet want als het interes sant dreigt te worden, is de tijd op en wordt de discussie afgeknapt. Dat de heren zich voor de ca mera laten lokken is hun goed recht maar indien zij niet anders te berde jkunnen brengen dan hun 'grieven, moeten zij besef fen dat zij hun sport schade berokkenen. Trouwens, al die kwesties doen de respectievelijke sporten geen goed. Er heerst allerwege wrevel, helaas. Het rustige sport- landje lijkt al lang verle den tijd. Ook helaas. Sponsoring Verscheidene 'verenigin gen zijn in moeilijkheden geraakt omdat de spon sor het heeft laten afwe ten. In de basketbalwe reld speelt dat het ergst. De sport is zo duur ge worden d.w.z. de spe lers, vooral de „gekochte" dat de sponsor er niet meer adequate revenuen uithaalt. Hofnar is een volleybalclub die geen geld meer zal krijgen. Er is, bij het ontstaan vaü de sponsoring, gewezen op de gevaren voor de ver enigingen die hulpeloos izijn als het geld wegvalt. Die tijd lijkt aangebro ken, speciaal voor het „dure" basketball.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 15