VERWARRING EN SENSATIE OPENING RACESEIZOEN Onbekende Ceccoto bijna kilometer voor op Agostini Schermteam te zwak voor Europese top Heze- mans vierde SENSATIE BIJ OPENING MOTORSEIZOEN Als ik zondag eenpaartonpak in de Nationale Lotto, koop ik een eiland in de Stille Zuidzee. Die droom kan werkelijkheid worden. Even een paar simpele kruisjes zetten. „Cowboy" Bron: Valpartij in gewonnen positie Groepszeges WCT, Cox, Laver Orantes ADENAU Toine Hezemans is gisteren met een Porsche Carrera als vierde geëindigd in een internationale race voor toerwagens op het cir cuit de Niirburgring. Hij maakte over de 114 kilometer een tijd van 46.47,8. Winnaar werd de Westduitser Rolf Stommelen met een 3,5 liter BMW (46.19,6), vóór de Australiër Tim Schenken met een Porsche Carrera (46.46,3) en de Westduitser Clemens Chickentanz met een Porsche Carrera (46.47,3). Zondag was Toine Hezemans in een race over ruim 106 kilo meter op de Nürburgripg ook als vierde gefinished, echter achter Krebs (W-Dld), Schen ken en Kelleners (W-Dld). LE CASTELLET De opening van het "grote" internationale motorseizoen in Europa heeft op het circuit Paul Ricard bij Toulon een sensationele verras- "sing gebracht. De in dit wereld- l ADVERTENTIE] Elke zondag uitslag. 6 kruisjes per kolom. Dat gaat zo. 1. Haal een Lotto-formulier bij uw club of winkelier. 2. Kruis 6 getallen aan per kolom (met een minimum van 2 kolommen). 3. Vul het formulier verder duidelijk en correct in. 4. Lever het formulier in en betaal uw inleg (voor f 1,75 hebt u al twéó kansen). 5. Zondag weet u of u- bijvoorbeeld - een half miljoen gulden rijker bent. Zo gaat dat. Let op het reservegetal. In Studio Sport (zondagavond) worden de 6 winnende getallen getrokken.Plus een extra getal: het reservegetal. Er wordt dus altijd 1 getal meer getrokken dan u aan kruist per kolom. Dat reservegetal kan uw geluksgetal zijn als u niet alle 6 winnende getallen hebt aangekruist. Kijk maar. Veel kansen op veel prijzen. Ie prijs: 6 goede voorspellingen per kolom (zonder reservegetal) 2e_prijsj 5 goed reservegetal 3e^prjjs_: 5 goed (zonder reservegetal) 4e pnjs: 4 goed (zonder reservegetal) 5e prijs: 3 goed reservegetal Het reservegetal heeft dus alleen een functie bij de 2e en 5e prijs. Alléén melden bij alles goed. Alléén als u 6 goede voorspellingen (zonder reservegetal) hebt gedaan, is het raadzaam dat even telefonisch door te geven. Het nummer vindt u op het formulier. In alle andere gevallen hoeft u niets te doen. Haal meteen een formulier bij uw club of winkelier. deel nog nauwelijks bekende, pas negentienjarige, Venezolaan Johnny Ceccoto won zowel de 250- als de 350-cc race. De eerste keer triomfeerde hij door in de laatste ronde de Japanner Katai voorbij te streven. Bij de iets Beenbreuken Bij de start van de wedstrijd in de 350-cc klasse raakten oud wereldkampioen John Dodds en Keiler elkaar. De beide rij ders belandden met hun moto- zwaardere motoren bracht hij ren tegen de afrastering en wer den, met vermoedelijk been breuken, per hefschroefvlieg- tuig naar een ziekenhuis in wereldkampioen Giacomo Agos tini een verpletterende neder laag toe. De veelvoudige wereldkampioen Toulon gebracht, herstelde zich bij de halve liters, maar die zege was weinig over tuigend. Hij kwam namelijk me de tot stand doordat de Fin Lansivuori, die in de trainingen veruit het snelst was geweest de strijd met motorpech moest sta ken nadat nog niet een derde deel van de wedstrijd was vol tooid. Geen revanche Gerrit Wolsink BERGHAREN Frans Sig- mans heeft gisteren de motor cross van Bergharen in de 500 cc-klasse gewonnen. Sigmans won zowel de eerste als de tweede manche. In de derde reeks eindigde hij als tweede achter Gerrit Wolsink, die hem in de voorgaande races als tweede was gevolgd en daarmee ook tweede in het klassement werd. De toeschouwers kregen in de derde manche de indruk dat Sigmans de zege een klein bee tje cadeau kreeg, omdat Wil- lems die lange tijd op de twee de plaats lag, wat langzamer begon te rijden. Wanneer Sig mans derde was geweest in die laatste manche, was hij gelijk in punten geëindigd met Wil- sink en had de totaaltijd van beide rijders beslist voor de eindzege. In de eerste manche bleef Sig mans ruim voor Wolsink die van een slechte startplaats moest vertrekken, maar na een formidabele inhaalrace toch nog tweede werd. Wol sink wilde zich in de tweede manche revancheren en nam onmiddellijk de kop. In de af daling sloeg echter zijn motor af. Dit gaf Sigmans de gele genheid de Nederlandse kam pioen te passeren en de man che met enkele meters voor sprong te winnen. Peter Wil- lems werd drie keer derde en daarmee bezette hij ook die plaats in het eindklassement. De buitenlanders kwamen er op dit zware zandcircuit dit keer niet aan te pas. De Belg Louis Geboers, vorig jaar nog vierde kwam nu niet verder dan een achtste plaats. Ceccoto, de negentienjarige Ve nezolaan, die zijn eerste wed strijd in Europa reed, trok zich niets aan van de valpartij van Dodds en Keiler onmiddellijk na de start. In het wat chaoti sche vertrek nestelde hij zich aan de kop van het veld. Nie mand echter zal kunnen bewe ren dat de verrassende neder laag van zijn stalgenoot Agosti ni veroorzaakt werd door de gelukkige start van Ceccoto. Zelfs toen hij al zeker was van de overwinning zette hij door en tegen het einde van de race won hij per ronde meer dan drie seconden op Agostini. Aan het eind had Ceccoto bijna een kilo meter voorsprong op Agostini. Ken Andersson, de wereldkam pioen in de 125-cc-klasse had zijn eerste grote prijs van 1975 net zo min moeilijk als Ceccoto, die voor 80.000 toe schouwers zijn faam van Dayto- Beach volledig waar maakte. Andersson had echter het geluk dat zijn voornaamste concurren ten Biachi en Pirelli al vroeg na de start een onbetekenende tui meling maakten. Pirelli, hoewel kansloos voor de overwinning, sprong weer in het zadel en slaagde er nog in de derde plaats te De oudjes deden het nog best. Zandvoort een race voor „belegen" sportauto's, draaide zaterdag het verleden terug en Schoutenberg met Ferrari (51) was de snel- beleefde voor een handvol toeschouwers ste. Pas nadat vanuit de rekenka mer driftig gebarend een teken was gegeven dat de vijftien ron den niet waren voltooid, volgde de verwarring. Nu komt een ongeluk zelden alleen. Zo ook niet bij de Paas- races, waarmee de NAV het na tionale autorensport-seizoen opende. Op bevel van de wed strijdleider was de voor de fi- nishstreep staande wagen van Huub Vermeulen, onbedreigd leidend toen zijn motor in de dertiende ronde werd opgebla zen, over de streep geduwd. Uit veiligheidsoverwegingen, maar ook in strijd met de reglemen ten. Tot overmaat van ramp werd Vermeulen vervolgens in de officiële uitslag als tweede geklasseerd met veertien afge legde ronden, hoewel hij duide lijk was achtergebleven bij Hans Deen, die de derde plaats kreeg toegewezen. Even later volgde diskwalificatie, omdat de wagen niet rijdend de finish was gepasseerd. Het protest van het Dutch Na tional Racing Team kon niet uitblijven. Vermeulen had geen fout gemaakt en desondanks werd zijn naam van de uitslag afgevoerd. „Uiteindelijk zijn we tot een compromis gekomen", zei de teleurgestelde coureur, toen hij de kamer van de jury verliet, „maar bevredigend is het allerminst". Dat gold in dit geval wel heel duidelijk. Na twee ronden lag de BMW van Vermeulen al een kwart minuut voor op zijn voor naamste concurrent Cees Sie- wersen. Nadat de wagen voor de dertiende keer door was ge komen, lag alleen Siewersen nog in dezelfde ronde, maar wel met 55 seconden achterstand. De diskwalificatie werd onge daan gemaakt, maar meer dan een derde plaats bleef er voor Vermeulen niet over. Overigens hebben de 10.000 toe schouwers kunnen genieten van spectaculaire autosport. Een hoogtepunt was stellig het ge vecht dat de zware tourwagens leverden. Lange tijd testte Rob Slotemaker met zijn Camaro de mogelijkheden van de donker bruine Opel Commodore van Fred Frankehout. Tien ronden waren voor de man van het ^Opel Dealer-Team Holland. HEESWIJK In het Brabantse Heeswijk-Dinther vond op het circuit Het Wolvenbos tussen enige regenbuien door, de kille opening plaats van het motor- wegraee-seizoen van het KNMV. In de ochtenduren werd het circuit bedekt met een fikse sneeuwlaag, maar uiteind elijk konden de wedstrijden toch gehouden worden. De race in de 350 cc-klasse bleek veruit de spannendste van de dag. Van meet af aan legden de nationale kampioen Piet van der Wal en de Amsterdamse „cowboy" Rob Bron elkaar het vuur na aan de schenen. De eerste twee ronden waren voor de Oirschotse coureur die enige voorsprong had genomen, maar daarna bleek Brons Harley Da vidson op de rechte gedeelten veel sneller te zijn dan de Ya maha van zijn concurrent. Het leek tenslotte dat Bron de race ZANDVOORT Een te vroeg gevallen finishvlag heeft „Zandvoort" in beroering gebracht. Voor de veertiende maal kwamen tweede paasdag op het Nederlandse circuit de tourwagens door, toen wed strijdleider Bosman de zwartwit-geblokte vlag zwaai de. Bij de rijders veroorzaakte dit vooralsnog jfeen verbazing. Ze hadden het niet eens gemerkt. Toen verraste de slipspecialist zijn vriend in de Panorama bocht, waama hij zijn eerste plaats niet meer afstond. Sensatie bracht ook de eerste race van de nieuwe competitie Renault 5, waarin maar liefst 23 gelijkwaardige wagens aan de start kwamen. De wagens ble ven dicht bijeen, zodat het aan het einde van het rechte stuk van de baan steeds dringen werd bij het uitremmen voor de Tarzan-bocht In de derde ronde werd de wagen van Sanders even geraakt. Het Renaultje ging over de kop, kaatste terug van de vangrail, waarna Van der Enden er zijn wagen even eens total loss op reed. Een tweede ongeluk met goe de afloop deed zich voor bij de Formule Vee-renwagens. Di rect na de start botste de onstui mige Zweed Erik Carlsson op de Caringer van Cees Trouw. Slechts met de grootst mogelij ke moeite konden baancommis sarissen en de brandweer de baan vrijkrijgen, voordat de meute van dertig bolides ten tweeden male doorkwam. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Peterson bij crash gewond THRUXTON - De Zweedse au tocoureur Ronnie Peterson heeft gisteren in Thruxton (Eng) tijdens de eerste van twee races voor het wereldkampioenschap Formulle II knieverwondingen opgelopen. De Italiaan Ernesto Colombo liep kneuzingen op. Bij het ongeluk waren zes auto's betrokken, waaronder vijf BM W'S, die in een bocht op elkaar vlogen. Peterson moest door de brandweer uit zijn wagen wor den geholpen. Geen van de au to's vloog in brand. De wedstrijd werd gewonnen door de Fransman Jacques Laf- fitte in een Marini-BMW. Hij werd in beide races respectieve lijk eerste en derde. Illlllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllll zou gaan winnen, maar op het kritieke moment maakte hij in een haakse bocht een fout. Hij trok te hard aan de voorrem- men en sloeg met motor en al tegen het natte asfalt. Voor hem was tegelijkertijd winst een illu sie geworden. Van der Wal won gemakkelijk voor Wietze Veen- stra. Bij de kwartliters won kam pioen Nico van der Zanden met grote voorsprong. Hier brachten de langdurige duels tussen Schermer en Geyssendorfer de 8000 toeschouwers tot enthou siasme. Aart, Valster ondervond weinig tegenstand in de 125 cc- klasse. Hetgeen niet gezegd kan worden van Gerrit Strikker bij de bromfietsen. De Hagenaar bleef Theo van Geffen slechts met een halve seconde voor. Het natte circuitdveroorzaakte tal van schuifpartijtjes, vooral in de korte bochten, maar alle on gevallen bleken onschuldig. MEXICO-STAD De Nederlander Maarten Slf- Bij de jeugd ging de Francaise Veronique Trin- fels Is in Mexico-stad tijdens het schermtocrnool quet. een 19-jarige studente in de medicijnen. De om de wereld jeugdkampioenschappen (tot 20 jaar) Nederlander Kleinjan eindigde in deze categorie op floret in de halve finales uitgeschakeld. Hij in de eerste ronde van zijn poule als eerste m'et In deze finale toonde de Roemeen Adalbert Petrov Hij scoorde in de finalepoule vier overwinningen Kuki zich de sterkste. Hij bleef met vijf winstpar- en leed slechts een nederlaag. Hij had 24 treffers tijen ongeslagen. De Westduitser Behr veroverde voor en 19 tegen. Het zilver ging r het zilver met drie overwinningen en het brons was voor de Rus Kosenko, die tweemaal won. Daarna volgden Fomenko (Rus), Cerboni (Fra) en drie tegen twee (21-20). Schaffner (Wdl). Flnaleultslagen degen en f Jacky Leenders en Yvette Kardolus werden bij de Degen: dames respectievelijk in de eerste en tweede ronde 1 Michel Poffet (Zwi) 4 ov< uitgeschakeld. Yvette Kardolus, die in de eerste ronde met twee overwinningen vierde werd, ging juist nog over naar de tweede ronde waarin zij Floret, dames: met een overwinning zesde werd. Jacky Leenders 1 Vcroniquc Trlnquet (Fra) 4 overwinningen. 2. Susanne ngen, 2. Philippe Boisse ■IM Airander Pusch (Wdl 2. 5. Stefano Bellone (Hal.) 2, 6. Farid Faoetdinov (Sov.) Batazzi (Ha) 3. 3 Ingrid Losert (Oos) 3. 4 Auraora Criau (Roe) 2. 5. Astnd Astaloch (Wdl) 2, 6. Mariene Ganser (Oos) 1. Wegen, die in Nederland niet goed genoeg zouden zijn voor een karrespoor, kwamen voor in de rally van Oost-Afrika. Sandroa Munari en Lofty Drews draaiden er hun hand niet voor om. Zweed Andersson won Safarirally niet met voet maar met hoofd Dat hoorde er dan ook bij. Een „waterweg" in de Safarirally. Niet teveel voor Ove Andersson en Arne Hertz, die hun Peugeot ook gladjes over deze hindernis voerden. NAIROBI Ove Andersson is de tweede nlet-Afrikaan gewor den die de rally van Oost-Afrika heeft gewonnen. Nadat de Fin Hannu Mikkola in 1972 al had laten alen dat ook Europea nen op deze als zeer moeilijk te boek staande wegen goed uit de „voeten" kunnen, was het gisteren opnieuw een Scandina- viër die de rally won. De Zweed Andersson, met zijn kaartlezer en landgenoot Arne Hertz maakte de uitspraak van wedstrijdleider Bharat Bhardwaj waar dat de race niet wordt gewonnen met de voet maar met het hoofd. Eindstand: 1. Ove Andersson en Ame Hertz (Zwe), Peugeot 504. 718 straf- punten, 2 Sandro Munuri en Lofty Drews (Iwa /Ken.), Lancia Stratos, 758 sir pnt.. 3. Björn Waldegaard en Hans Thorszchus (Zwe), Lancia Stratos 837 str. pnt, 4. Andrew Cowan en John Mitchell (Gbr./Kcn.) Colt Lancer 871 sir pnt., 5. Bert Shankland en Chriat Hates (Tan.) Peugeot 504, 001 str. pnt Ove Andersson en Arne Hertz (links), de Zweedse winnaars in Nairobi klommen voor de verandering eens op de auto, waarmee zij een zwaar bevochten triomf hadden behaald. DEN HAAG Manuel Orantes (groene groep), Rod Lavcr (blauwe) en Mark Cox (rode) hebben afgelopen weekeinde in verschillende plaatsen evene menten van WCT op hun naam gebracht. Orantes versloeg In de eindstrijd van Monte Carlo de Zuidafrikaan Bob Hewitt met 6-2, 6-4. Mark Cox behaalde xljn tweede groepszege door in Atlanta John Alexander te ver slaan: 6-3, 7-6. Rod Lavcr ten slotte bleek de sterkste in Or lando door van Vltas Gerulaitis met 6-4, 6-4 te winnen. Het dub belspel in Monte Carlo werd gewonnen door de Zuid af rl- kaan.se combinatie llewltt/Mc- Millan die met 6-2, 6-3 zegevier de over Okker/Ashc. In Or lando waren Gottfried en Ra mirez het sterkste dubbel. Dl- bley en Ruffels werden met 6-4, 6-4 verslagen. De 35-jarige Amerikaan Butch Bucholz zorgde in Jackson voor een verrassing door in de halve finale af te rekenen met John Newcombe. Bucholz, die zelden speelt, moest echter in de eind strijd zijn meerdere erkennen in Ken Rosewall (40): 7-5, 4-6, 7-6. Betty Stöve en Evonne Goola- gong hebben de dubbeltitel van een toernooi in Philadelphia ge wonnen door de combinatie King/Casals met 4-6, 6-4, 7-6 te verslaan. Chris Evert werd in de eindstrijd enkelspel verslagen door Virginia Wade: 7-5, 6-4. Wa de had eerder gewonnen van King en Goolagong. Chili wil tegen Zuidafrika voor Davis Cup SANTIAGO llernan Basogoi- tla, de voorzitter van de Chi leense tennisbond heeft bekend gemaakt dat zijn land wel de eindstrijd van de Amerikaanse zone van het toernooi om de Davis-bekcr tegen Zuid Afrika wil spelen. Zuid Afrika, houder van de be ker, doordat India zich aan het einde van het vorige toernooi voor de eindstrijd terugtrok, is in het toernooi van 1975 Ameri kaans finalist geworden zonder te spelen. De Afrikanen, inge deeld in de Noordamerikaanse zone kregen papieren overwin ningen van Mexico en Colum bia. Die landen weigerden aan te treden wegens de apartheid spolitiek van de Zuidafrdcaanse regering.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 11