punch speelt vijf niet tevreden minuten briljant ;d strong was JAN HORDIJK SLECHTS EENMAAL IN ACTIE IN TOERNOOI ROTTERDAM Liverpool met gemak naar volgende ronde 1 WOENSDAG 8 NOVEMBER 1972 LEIDSE COURANT PAGINA 15 Resultaten koersen in Hilversum HILVERSUM De uitslagen van de gisteren te Hilversum gehou den koersen zijn: ApolloprlJ* 2000 meter met autostnrt: 1. Kamlel (S. van Leeuwen) 1.213; 2. John Spencer: 3 Iris Zorxenest Toto wlnn. 2.90 pi. 1.60 2.20 2,70 kop. Toppaard Robin brak voorbeen \]ELFT „Heya Ed Strong, 'heya Ed Strong" galmde het na dertien minuten en iveeëntwintig seconden in I de tweede helft van het Ibasketballtreffen tussen Raak Punch en Olympia- Piraeus. Twaalfhon derd uitzinnige supporters J juichten Ed Strong met. ■voor een groot deel al •schor gezongen kelen toe Pöp het moment dat hij we- Bgens vijf persoonlijke fou ten het veld moest verla ten. Ed Strong bleef uiter lijk onbewogen onder het huldebetoon dat hem ten deel viel. Vriendelijk als altijd liep hij naar kant, pakte een helgele handdoek op en droogde zijn gezicht rustig af. Toen ging hij zitten om voor het einde van de wed strijd niet meer op te staan. Strong laat zijn emoties niet gauw blijken. Terwijl sommige ploeggenoten na het behalen van de overwinning luid jui chend opspringen en het veld inlopen, staart hij enkele secon- bedachtzaam voor zich uit. Dan stapt hij op, op weg naar de kleedkamer. pch was Ed Strong, die met zijn punten topscorer van de avond werd, niet tevreden. De 1.93 lange Amerikaan had de zege van Raak Punch graag op een andere wijze tot stand zien komen. Op een smalle bank in de inmiddels uitgestorven kleed kamer zittend zegt hij: „Nee. ik ben iet zo tevreden zoals het vanavond is gegaan. Heel het team steunde maar op een paar mensen. Zodra Terry, Pieter of ik wegvielen liep' het niet meer zo goed. De ploeg leek ver moeid. En dat kan ook niet an ders als je nagaat hoeveel wed strijden wij in een paar dagen Mevr. Timmer handhaafde zich als koploopster RNHEM Mevr. Timmer heeft zich ook gisteren gehandhaafd aan de kop van het dames schaakkampioenschap in Arn hem. >e uitslagen van de zesde ronde zijn mevr. Schol—mej. Stegeman afge broken: mej. Van d<-r Glossen—nu-j De Graaf 'i—mevr. Van dor Griendt—mevr. Mulder 1—0: mevr. Heemskerk—mej. Bole afgebroken: inievr Maak—mevr. Timmer C—1 gebroken partijen uit de vijfde ron de: mevr Timmer—mevr Heems- DEN HAAG De Nederlandse zaalhandbalkampioen bij de da mes, Niloc, die in het toernooi om de Europa Cup in de eerste ronde heeft geloot tegen Mac- cabi Haarazim uit Israël, zal beide wedstrijden in Israël spe len. Op woensdag 15 november wordt de eerste ontmoeting ge speeld, op donderdag 16 novem ber de tweede. Voldoening Gerrit Zwezerijnen, de coach van de Delftse equipe, stelde later met voldoening vast, dat zijn ploeg zijn verwachtingen had overtroffen. „Ik had gehoopt", vertelde Zwezerijnen, „dat we met zo'n vijftien punten verschil zouden winnen. Dat zijn er dan tenslotte twintig geworden. Maar als Ik de wedstrijd nog eens bekijk, hadden we eigen lijk vijf of tien punten meer kunnen hebben. Ik hoop dat dit voldoende zal zijn voor de return in Griekenland. Maar ik heb verhalen gehoord over het optreden van Griekse ploegen in eigen land. Ze pas- reinste intimidatie toe. Hoog springt Pieter Tuyll v Ignis Varese is eens een keer tijdens een wedstrijd tegen Pa- nathinaikos van het veld gelo pen. Zo erg was het. Maar we zijn op alles voorbereid." Nerveus Kastrinakis kunnen niet verhinderen dat hij scoort. DORTMUND De Westduitse ruiter Fritz Ligges zal nooit meer op zijn toppaard Robin aan springwedstrijden deel kun- Onlangs brak de negenjarige schimmel, die met Ligges deel uitmaakte van de „Gouden" Westduitse ploeg van de Olym pische Spelen van München, het rechtervoorbeen. Het gebeurde tijdens het lopen aan de Jonge in de stallen te Dortmund. Ro bin, die een geschatte waarde had van 350.000 gulden, maakte een speels sprongetje waarna Ligges tot zijn ontzetting be merkte dat zijn paard een been had gebroken. Drie jaar geleden j verloor de Westduitser zijn klassepaard Zuckerpuppe door een inwendige bloeding. Met Terry Foster, Ed Strong, Jan Slkking, Pieter van Tuyll en Erik van Woerkom trad Punch de Griekse bekerhouder tege moet. Olympiacos ging bijzon der fel van start en buitte de nerveuze openingsfase van Punch goed uit. Persoonlijke fouten niet schromend liepen de Grieken uit naar 62, maar moesten vervolgens toestaan dat een geleidelijk warm ge- draaid Punch de score in eigen ter voordeel omboog. >n gleu. kwamen de Grieken ech ter terug. Voor Punch dreigde een herhaling van de duels te gen Levi's en Fiat Stars, waar in eveneens een aantrekkelijke voorsprong verloren ging. Terry Foster moest met vier persoon lijke fouten tijdelijk naar de kant. „Ik wilde hem sparen voor de tweede periode", vertel de Zwezerijnen. Mede daardoor reikte Olympiacos bij de rust tot 41—36. Maar na de hervat ting waren vijf briljante minu ten van Punch voldoende voor de uiteindelijk toch nog royale Via enkele fraaie acties van Fos ter en Strong namen de Delfte naren een voorsprong van 20 10. die later werd vergroot tot 28—13. In deze fase vestigde vooral Pieter van Tuyll sterk de aandacht op zich door sterk re- boundwerk. Met snelle breaks, voortreffelijk op touw gezet door spelverdeler Stellios Jatzo- van buitenaf slecht gescho ten", vertelde Zwezerijnen, „maar daar stond tegenover dat binnendoor veel punten zijn ge maakt. Daar ben ik zeer tevre den over." Fedon Matheou ten slotte: „Dit was pas onze twee de wedstrijd van het seizoen. Daardoor ben ik wel tevreden. We maken thuis gewoon eenen twintig punten. Dan zitten we toch in de tweede ronde." FRANK WERKMAN. Koeman tot 1 januari uitgesloten GRONINGEN Het bestuur van de FC Groningen heeft gisteren besloten de centrale verdediger Martin Koeman tot 1 januari 1973 niet op te stellen voor het eerste en tweede elftal. Boven dien kreeg Koeman een boete van 150 gulden opgelegd. Dit was het gevolg van_ het feit dat de 34-jarige Koeman afgelo pen zondag tegenstribbelde toen trainer Ron Groenewoud hem in de wedstrijd tegen Sparta wilde vervangen voor Ab Gritter. Daarbij heeft Koeman zich ook bediend van enkele verwensingen aan het adres van zijn trainer. Dat was voor het bestuur vol doende om deze beslissing te nemen. Koeman mag ook niet met de A-selectie meetrainen, wel met de B-selectie. UEFA-CUP (Van onze sportredactie) DEN HAAG Voor een plaats in de derde ronde van de UEFA- cup hebben zich gisteren vier clubs weten te plaatsen: t.w. Liverpool (Engeland), Stara Zagora (Bulgarije) Dynamo Berlin (Oost-Duilsland) en FC Köln (West-Duitsland) die met meer dan 6500 toeschouwers naar het Keulse stadion geko men. Zij hebben echter kunnen genieten van 9—1. Topscorer was Hannes Löhr met vijf doel punten. De overige doelpunten, kwamen van de voet van Kapel- mann (2x), Cullmann en Flohc. De Noorse eer werd gered door Poulsen. succes de tweede ronde hebben jjet Hongaarse Honved stond liX overleefd. Ondanks de nederlaag van 1—0, die FC Köln veertien dagen ge leden tegen het Noorse Viking Stavanger leed, waren er niet spelen. Die Grieken stonden vandaag geloof ik pas voor de tweede keer in het veld". Wennen Voor de 25-jarige Ed Strong, dit seizoen voor het eerst voor Raak/Punch uitkomend, is het nog duidelijk wennen aan het basketball zoals dat in Neder land gespeeld wordt. „Ik ben al tijd gewoon geweest de bal erg snel over te spelen en zeer veel te schieten. Hier houdt men de bal zelf langer vast, het spel is daardoor minder flitsend." Over de kansen om de volgende ronde te bereiken zegt Ed Strong, die door zijn spel al di rect de lieveling van het publiek was: „Twintig punten moet voor ten goed team voldoende zijn om zich te kwalificeren. Ik heb wel het idee dat die Grie ken vandaag ook niet op hun best hebben gespeeld. Maar met deze voorsprong moeten we ons kunnen handhaven. Maar van de andere kant ga je wel eens aan je zelf twijfelen als je ziet hoeveel moeite we moeten doen om tegen ploegen als bijvoor beeld Transol overeind te blij- De beste ploeg in Nederland is op dit moment volgens mij Levi's. Tegen dat team is het erg pret tig spelen en ik moet bekennen dat ik ook best voor Levi's zou willen uitkomen. De ploeg is zeer professioneel opgezet. Daar heeft men ook de beschikking over voldoende wisselspelers en dan kom je weer op het oude punt terug. Als bij Raak Punch een steunpunt wegvalt stort de ploeg in elkaar." Hoofdschuddend staat Ed Strong op. Plotseling maakt hij zijn tas met wedstrijdspullen weer open en graaft ergens tussen de kle ding een blikje Raak sinas van daan. „Hier voor jou" zegt hij met een glimlach, „ik heb ge noeg van dat spul gehad". PAUL HOVIUS ROTTERDAM Voor Jan Hordijk is de gisteren be kend gemaakte loting van het proftennistoernooi in Rotterdam op een lichtelij- ke teleurstelling uitge draaid. Twee weken gele den circuleerde het bericht dat de Nederlandse kam pioen in het dubbelspel zou uitkomen met de Ameri kaan Dick Stockton, maar vijf dagen voor het begin in Sportpaleis Ahoy ver nam Hordijk, dat zijn naam niet voorkomt op de lijst van de ingeschreven duo's. Lamar Hunts zetbaas John McDo nald vertelde dat er pogingen in het werk waren gesteld om Hor dijk een partner te bezorgen. „Maar", deelde McDonald mee, „Stockton vormt al een paar toernooien een combinatie met Bob Maud. Daardoor kan Hor dijk alleen in het enkelspel uit komen." Tot deze mededeling wist Jan Hordijk niet beter of hij zou in ieder geval twee partijen mogen spelen in het selecte groepje proftennissers. Zijn optreden zal nu waarschijnlijk eenmalig zijn. staat Carmichael pas op de ne gentiende plaats. Van zijn ze ventien partijen won hij er zes. Bij de plaatsing kwam namelijk Bob Carmichael als tegenstan der te voorschijn. „Het enige dat ik van Carmichael weet", ver telde Hordijk, „is dat hij gauw Niet vast opgewonden moet zijn. Ik had het echter slechter kunnen tref- Overigens staat nog niet fen." Op de lijst van de tot dus- honderd procent vast dat Jan Theoretisch is het mogelijk dat de ver gespeelde toernooien om de Hordijk in Rotterdam op de bond alsnog tot een schorsing World Championship Tennistitel baan kan verschijnen. Morgen- besluit. In dat geval zou de middag maakt het bestuur van de tennisbond bekend wat haar uitspraak zal zijn in het onder zoek naar het gedrag van onder anderen Hordijk in landenwed- strijden. KNLTB de organisatie van „Rotterdam" ernstig in de wie len rijden. Als de bond vrij spraak verleent, zet men zich zelf in zijn hemd, omdat dan de wedstrijd tegen Engeland ten onrechte gewonnen zou zijn ge geven. Een interessante zaak. De tweede Nederlandse tennisser die in de elfde editie van de reeks proftoernooien in Rotter dam wel vaker in actie zal ko men is uiteraard Tom Okker. Okker lootte tegen de Pakistani Haroon Rahim. Op de weg naar een eventuele halve finale ont moet Okker Roger Tayler of Roy Ba'rth en Frank Froehling. Dan staat hij tegenover John Newcombe, de waarschijnlijke nieuwe wereldkampioen en op volger van Ken Rosewall. Deze behoort overigens samen met Rod Laver tot de grote afwezi- •gen. Beiden zijn reeds in Au stralië. Zondagmorgen om tien uur wordt de eerste bal geslagen op de ba nen van het voor het eerst in ons land toegepaste polygras. Tot en met donderdag worden er drie sessies gehouden: och' tend, middag en avond. Op za terdagavond worden dan de fi nales gespeeld van dit voor de eerste keer in Nederland te den proftennis-evenement. FRANK WERKMAN Boedapest voor de schier onmo gelijke taak de eerder geleden nederlaag van 3—0 tegen Stara Zagora goed tc maken. Door het benutten van een strafschop door Pal kwam Honved voor rust op 1—0. Verder tieten dé Bulgaren het niet komen en kwamen zodoende, ondanks d* nederlaag met een positievf stand van 3—1 een ronde ver der. I De andere Bulgaarse vertegen» woordiger in de UEFA cuf£ Levski Spartak won in Sofia met 2—0 van Dynamo Berlin» Dit was echter niet voldoend® om naar de derde ronde over te gaan. Veertien dagen geleden wonnen de Oostduitsers in Ber- lijn met 3—0. De Bulgaarse doelpunten werden gisteren na rust gemaakt door Zjets- jew. Liverpool heeft het bijzonder ge makkelijk gehad tegen AEK Athene. De eerste ontmoeting hadden de Engelsen ap eigen veld al met 3—0 gewonnen. Gis teren werd het In Athene 1—i via doelpunten van Hughes (2x) en Boersma. Voor AEK scoorde Nikolaides uit een strafschop. (ADVERTENTIE) (CONTA CTA D VFR TF.NTTT)1 kennismaking etc. Cast 11 la, sigaar van zeer goeden huize (Velasques) is brandend van verlangen om kennis te maken met seriouaH HEREN die tegen kleine vergoeding (32 cent) willen I genieten van haar flink postuur en ronduit vorstelijk* karakter. Doel: oprechte VRIENDSCHAP.x Leeftijd onbelangrijk. Reacties worden discreet S) behandeld door uw - eigen sigaren- jy"! ,'d Strong is zijn tegenstander, ditmaal Salomon Katsafathos, met een dribbel te snel af DELFT Fedon Matheou glim lachte geheimzinnig. De coach van Olympiacos Piraeus, die dankzij zijn forse gestalte „op gelijke hoogte" kan praten met zijn spelers, gaf toe, dat de marge waarmee zijn ploeg had verloren van Raak Punch wei erg groot was geworden. „Het is een zeer groot verschil", for muleerde Matheou in uiterst moeizaam Engels. „Maar ik ben niet bang voor de tweede wedstrijd. Mijn team kan hon derd procent beter dan hier vanavond is vertoond." Deze gezwollen uitspraak van de leider Olympiacos zou op bui tenstaanders wellicht een over dreven indruk kunnen maken, maar een feit is dat na de ne derlaag van 8868 de indruk bleef bestaan dat de Grieken in derdaad niet het achterste van hun tong hebben laten zien. Tot halverwege de tweede periode hielden zij Punch binnen schoots afstand. Nadat Punch in de eerste twintig minuten een voor delig verschil van veertien pun ten had zien slinken tot slechts vijf bij de rust, sloegen de Delf tenaren halverwege de tweede speelhelft met enkele superieu re acties een gat van niet min der dan vierentwintig punten. Die korte periode van slechts vijf minuten was de basis waar op het uiteindelijke succes van Punch stoelde. Want de Grieken kwamen weliswaar nog iets dichterbij, maar bij het eindsig naal van het Frans/Tsjechische duo Jahoda-Edelin (voortreffe lijk) moesten zij constateren dat zij exact twintig punten tekort kwamen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 15