Ik agent Janssen........ held van de dag. Kom nou Janssen de politie BÓN Ik heb belangstelling zekerheid voor jezelf en anderen. U.Y.A.S. B.V. slachters leerling slachters ongeschoolden k flinke jongens k assistente techn. man #3+ AUTO HUREN 7£- LE1DSE COURANT _WOENSDAG 8 NOVEMBER 19V ALLEEN AL OM DE SERVICE KOOPT U BIJ VAN BERGE HENEGOUWEN AALMARKT 12 Politiewerk heeft niets met heldendom te maken. Wel met logisch denken en samenwerken in team verband (waarbij moedig optreden soms echt wel nodig is). Op je qui vive zijn in alle denkbare en ondenkbare situatjes. Dat kan een verkeersopstopping zijn, een familievete of een brandstichting. Maar even goed het helpen van een oud dametje in paniek of het thuisbrengen van een verdwaald kind. Alle? maal normaal politiewerk. Maar zeker ook dankbaar werk, vaak bijzonder boeiend. Afwisseling genoeg, de hele dag door. Of je nou in de surveillance werkt, bij de verkeerspolitie, de vreemde lingenpolitie of de recherche. Reële mogelijkheden voor praktische kerels, die het avontuur niet zoeken, maar het wel aankunnen. Goed, maar hoe word je zo'n politieman? Je bent gezond. Tussen de 17 en 28 jaar en Je hebt een Mavo-of gelijkwaardig diploma. Dan kom je In aan merking voor de politie-opleiding. (Boven de 21 kan van de vooropleidingseis worden afgeweken). De opleiding duurt een jaar en vindt plaats op een van de zes opleidingsinstituten voor gemeentepolitie. Het is een pittige opleiding. Je krijgt dan ook een pittig salaris. Zo'n 675,- tot 1000,- gulden per maand. En geen inhouding van de AOW-premie. Die is voor rekening van de gemeente. Je krijgt 7 procent vakantietoeslag en er is een goede ziek tekostenregeling. Dat zijn aantrekkelijke vooruitzichten. Heb je belangstelling? Vul dan onderstaande coupon in en stuur deze naar de heer J.J.van der Zwan, hoofdaf- delingpolitie, Ministerievan Binnenlandse Zaken, DenHaag. I Naam: Straat: j Plaats: Geb. datum:., I Lengte: Opleiding: voor het politievak O Stuur mij uw uitgebreide brochure O Stuur mij tevens een sollicitatieformulier Aankruisen wat verlangd wordt. C W - liC 1 Gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude maken bekend, dat zij op een daartoe strekkend- verzoek van de heer G.L. Lolling te Zoeterwoude voornemens zijn met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid- 8 der Woningwet vergunning te verlenen voor het geheel oprichten van een woonkeuken achter het pand Nassaustraat 41,.kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie B nr. 2879. Het betreffende bouwplan ligt vanaf donderdag 9 november 1972 gedurende veertien dagen ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, ter inzage. Gedurende bovenvermelde termijn is een ieder" bevoegd tegen het verlenen van de betreffende: vergunning bij hun college schriftelijk bezwaar in te dienen. Zpeterwoude, 8 november 1972. Burgemeester en wethouders voor noemd, de secretaris, J. Wingelaar de burgemeester, Detmers Uithoornse Vlees Associatie te Uithoorn vraagt met spoed wegens uitbreiding der slachtingen van varkens Geboden wordt 5-daagse werkweek van 421/2 uur. Goede sociale voorzieningen. Vrije werkkleding Soil, te richten aan kantoor Tel. 02975 - 2854 of 's avonds aan de heer N. van de Vlugt, In de Kwakcl. Tel. 02975 - 5398. Theater Steonstraat 33 - Tol. 24130 - Loldon vv CHARLES GERARD ALD0 MACCI0NNE en NICOLE DAGELIJKS 2.30 7 9.15 UUR ZONDAG 2.30 4.45 7 9.15 IAJR 14 JAAR nu tegen wintertarieven per dag per km. Simca 1000 9.— 0,09 Simca 1100 11,— f 0,11 AUTO BIERMAN STATIONSWEG 11 - 17 - LEIDEN TEL. 01710-40447. Parkeren achter de show Haar sensuele onschuld werd de ondergang van een vader en zijn zoons PIERRE BRICE PATRIZIA VIOTTI BERNARD DE VRIES PETER RUSH EASTMANCOLOR Vrijdag en zaterdag nachtvoorstelling HELP IK BEN NOG MAAGD Aanvang 23.30. 18 jaar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 14