SteCoicbeGoii/fca/nt Stilte voor storm in Brazilië Weekeinde vol ijspret KRANTEN ONDER CENSUUR; GOLF VAN ARRESTATIES Dodelijke slip van auto was lataal voor gastarbeider Regering aan eind Latijn Grote diefstal goud en zilver in Londen Aftellen voor maanvlucht beg onnen HUIS EEN PUINHOOP DOOR GASEXPLOSIE Hoessein ontkent uitlating in Observer Rallyerijders in botsing met kangoeroe's PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart, 14.10; fr. p. post 1 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 0019.00 uur) MAANDAG 16 DECEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VERSPREIDE OPKLARINGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMX, geldig tot morgenavond: Verspreide opklaringen, maar ook hier en daar een bui. Meest matige 'wind tussen zuidoost en oost, vannacht temperaturen om het vriespunt, morgen dezelfde temperaturen als vandaag. 60e jaargang, no. 17.626 .J|—':A --'Z,'- IT—— V-'T -B- .-C- --5*~-r r' ;-525 Het is gedaan met de ijspret. De droom, van een elfstedentocht werd wreed verstoord door de invallende dooi. Ijsbanen zijn nu waterplassen. Maar dit weekeinde kon het nog. Dui zenden Nederlanders haalden de schaatsen uit het wet en trokken hun banen of draaiden rondjes op de be vroren sloten, plassen en ijsbanen. Niet voor iedereen was het feest. De vaders, die met rood bezweet hoofd het sleetje van zoontjelief voortrok ken, wensten een voorspoedige dooi. Zij hebben hun zin gekregen. Fijn voor hen en voor vele vogkls, die het met al dat ijs niet al te gemakkelijk hebben. Triest voor het elfsteden- comité., dat uitgerekend vanmorgen bijeen is gekomen, op een tijdstip, dat bijna alle ijs weer water was. RIO DE JANEIRO (A.F.P. - Reuter - D.P.A. - A.P.). Het is onheilspellend rustig in Brazilië; een stilte voor de storm, nu presi dent Arturo da Costa Silva het palrement voor onbepaalde tijd naar huis gezonden heeft, een golf van arrestaties over het land heeft doen losslaan en de pers onder zeer scherpe censuur heeft gesteld. Het getal van de arrestaties loopt in de honderden. Zij hadden vooral plaats onder de burgerpolitici en journalisten. Onder lien de vroe gere presidenten Kubitschek en Quadros. Op deze wijze hopen de machthebbers, onder wie het mili taire element zeer sterk over heerst, de steeds toenemende oppositie de kop in te drukken. Al deze gebeurtenissen volgden elkaar op, toen het Braziliaanse parlement vrijdag weigerde de onschendbaarheid op te heffen van het parlementslid „Het verleidelijke Verbazing over nieuwe actie van Verbond voor Veilig Verkeer (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Over de nieuwe actie van het Verbond voor Veilig Verkeer onder de leuze van „Een borrel per uur en niet meer dan vier" hebben wü in ons blad van 11 december j.l. reeds onze verbazing en verontrusting duidelijk la ten blijken. In kringen van de nationale commissie tegen het alcoholisme blijkt men van dezelfde gedachte te zijn. Dit bleek wel op de vergadering van de raad van afgevaardigden van de na tionale commissie zaterdag in Utrecht. Men verwachtte algemeen dat de „ge lukkig veld winnende gedachte" dat al coholgebruik ontoelaatbaar is voor hen die aan het verkeer moeten deelnemen, hierdoor meer wordt ondergraven. Voor al de wijze waarop een en ander werd gepresenteerd acht men verwarrend en psychologisch gezien bijzonder gevaar- LONDEN (AFP Inbrekers hebben dit weekeinde in een gieterij van edele metalen in Londen voor meer dan hon derdduizend pond (f 880.000) aan goud en zilverstaven gestolen. Prof. Plate neemt afscheid van universiteit UTRECHT (ANP). Prof. dr. W. P. Plate, hoofd van de kliniek voor obstetrie en gynaecologie van het academisch ziekenhuis in Utrecht, zal morgen in de aula van de rijksuniversiteit afscheid nemen van de universiteit lijk, omdat velen er een vrijbrief in len zien met de komende feestdagen tig hun glaasjes te blij ook als zij nog moeten rijden. De raad van afgevaardigden machtigde het be stuur om op korte termijn een zo krach tig mogelijke tegenactie in te gaan zetten. CAPE KENNEDY (AFP) Een dag eerder dan oorspronkelijk het plan was is vannacht om een uur op Cape Kenne dy het aftellen begonnen voor de start van de Apollo 8, waarmee met Kerstmis drie astronauten de maan gaan omcir kelen. Eventuele mankementen kunnen nu nog worden hersteld zonder dat dit de lancering, vastgesteld op zaterdag 13.51 uur (Ned. tijd,) vertraagt. Voor de drie maanrcizigers Frank Borman, James Lovell en William An ders gaat het nu ernst worden. Gis teren hebben zij hun laatste rustdag gehad, voordal zij zaterdag vertrekken. Vandaag zijn de mannen begonnen aan een drukke week. Deze begint met een gedegen medisch onderzoek dat het grootste deel van de maandag in beslag neemt. De resterende dagen gaan zij nog eens duchtig oefenen in de simulator om met alle handelingen vertrouwd te raken. Van het hoogste belang is het feil loos werken van de hoofdmotor van de Apoilo-8. Er komen drie momenten waarin het personeel op aarde de adem inhoudt omdat dan van die wer king het leven van de ruimtevaarders afhangt. Doét de hoofdmotor het op de avond voor Kerstmis niet goed, dan bestaat het gevaar dat het ruimteschip in een „onstabiele" elliptische baan rond de maan komt en daardoor op het maanoppervlak te pletter slaat. Twintig uur later zou „motorpech", be tekenen dat de mannen eeuwig rond de maan blijven cirkelen 1 Van de goe de werking van de motor hangt het ook af of de ruimtecabine bij terugkeer in de dampkring de juiste landingshoek krijgt. Gebeurt dit niet, dan verdampt het ruimteschip in de atmosfeer of het kaatst terug de ruimte KETTINGBOTSINGEN DOOR GLADHEID VERKEER EIST WEER VELE SLACHTOFFERS LEIDSCHENDAM Een 26-jarige gast arbeiders uit Joego-Slavië is zondagmid dag rond een uur op rijksweg 4a ter hoogte van Leidschendam bü een ongeval om het leven gekomen. De auto, waarin hij met een landgenoot zat, raakte ver moedelijk door de gladheid in een slip, sleg over de kop en botste tegen een boom. De 26-jarige man, die in Rotterdam woont, werd op lsag gedood. Een 25-jarige landgenoot werd ernstig gewnd en moest naar het Academisch Ziekenhuis in Lei den worden overgebracht. Het stoffelijk overschot werd naar het ziekenhuis St.- Antoniushove in Voorburg overgebracht. Automobilisten die dit ongeval hebben gezien wordt verzocht zich in verbin ding te stellen met de politie in Leid schendam (tel. 01761-3923). Omstreeks kwart voor ze vrijdag avond werd op de Groot Hertoginnelaan -Conradkade in Den Haag de 68-jarige mevrouw M. A. van Loon aangereden en ernstig aan het hoofd gewond. Zij over leed zaterdag in het ziekenhuis Zuidxval te Den Haag. Het slachtoffer werd op een voetgangersoverstekplaats door een personenauto, bestuurd door een 52- jarige man uit Den Haag, aangreden De Haagse politie verzoekt eventuele getui gen van dit ongeval zich te melden (tel. 614141). Bij Dordrecht raakte een auto in de sloot. Van de vier inzittenden werd een I 57 jaar oude vrouw gedood, de anderen werden min of meer ernstig gewond naar hel ziekenhuis overgebracht. Een 31- jarige man uit Groningen werd op slag gedood toen hij met zijn auto tegen een boom botste. Zijn vrouw en twee kinde ren werden gewond. Op de weg tussen Utrecht en Maarssen reed een auto met twee inzittenden in het Amsterdam-Rijn kanaal. De bestuurder kwam om het leven. Een 26-jarige vrouw verloor het leven toen zij bij Ossendrecht met haar auto uit de bocht vloog en legen een boom kwam. Een tweede inzittende werd zwahr gewond. Hij was een lifter en was 300 meter voor de plaats van het onge luk in de auto gestapt. Een dertigjarige vrouw werd gedood toen de door de gladheid de wagen met haar man aan het stuur van een auto niet meer kon houden en de wagen tegen een boom opbotste. Twee auto's kwamen in Zun- dert met elkaar in botsing. Een 25 jaar oude inzittende werd daarbij gedood. In Kruisland werd een 63-jarige man over reden door een auto en gedood. In Oud dorp kwam een zes jaar oud meisje bij het onvoorzichtig oversteken onder een auto en kwam daarbij om het leven. In Angerloo reed een personenauto tegen aanhanger van een tractor. De 26- jarige echtgenote van de bestuurder werd daarbij gedood. De invallende dooi heeft zondagavond op enkele plaatsen de wegen in spiegelgladde ijsvlakten ver anderd met als gevolg kettingbotsingen o.a. in Wassenaar. Persoonlijke onge vallen deden zich daarbij niet voor. In Amsterdam wipte een tram na een aan rijding met een auto uit de rails en vernielde de pui van een modemagazijn. De 22-jarige autobestuurder verkeerde onder drankinvloed. Twee doden en vijf gewonden (Van een onzer verslaggevers ZONHOVEN Twee mensen zijn om het leven gekomen en vjjf werden gewond, toen zaterdagmiddag om vier uur een gasontploffing een nieuwe woning in Zon hoven (Limburg) binnen enkele seconden totaal vernielde. Twee bejaarde dames hadden sinds enkele dagen de woning betrokken. Zaterdag werden de laatste eigendommen naar de nieuwe woning overgebracht Op het mo ment van de ontploffing bevonden zich behalve de twee dames ook de vijf familie leden, die meehielpen met verhuizen, in de woning. Men vermoedt dat er een lek in de gasleiding is geweest in de badkamer, omdat de twee doden en een neef zich op het" moment van de ontploffing daar bevonden. De ontploffing veranderde de woning in luttele momenten in een puinhoop, slechts de verwarmingsketel bleef intact. Politie en brandweer begonnen meteen met het reddingswerk, waarbij zij de hulp hadden van een bulldozer. Na een half uur kon men vijf van de zeven slacht offers uit het puin halen. Zij waren allen ernstig gewond. Later werden de laatste twee slachtoffers gevonden. Zij bleken toen al te zijn overleden. Marcio Alves, die nogal vrijmoedig het doen en laten van regering en leger bekritiseerd had. Alves ontsnapte aan zijn belagers door de Uruguese ambas sade binnen te vluchten. In de grote Braziliaanse steden, Rio de Janeiro, Sao Paulo en Brasilia, is veel militair machtsvertoon. Volgens waarnemers heeft de „harde lijn" bij de hoge officieren een beslis sende invloed gehad op het besluit van de nationale veiligheidsraad en de daar uit voortvloeiende maatregelen van pre sident Da Costa Silva. Men is de mening toegedaan dat een dictatuur noodzakelijk is „om de democratie te redden". Het is inderdaad ook zo, dat het de laatste tijd zeer onrustig is in Brazilië. Aanslagen zijn aan de orde van de dag en er is veel onrust in het bedrijfsleven en in de wereld van de studenten. Waarnemers menen, dat het bestuur van Da Costa Silva aan het eind van zijn latijn is. De nederlaag van de regering in de kwestie-Alves verschafte de verontruste militairen de aanleiding om onverwacht hard toe te slaan. Gouden postduiven APELDOORN (ANP). Tijdens een in Apeldoorn gehouden ver koop van postduiven heeft de heer A. C. van Ee uit Soest voor 242 door hem ten verkoop aangeboden duiven een fantastische som ont vangen. De heer Van Ee ging met een bedrag van bijna 50.000 gul den naar huis, en kreeg gemiddeld voor zijn duiven een bedrag van 204 gulden. De duurste duiven le verden heni het lieve sommetje op van 2860 gulden. AMMAN (Reuter) Het is niet waar, dat koning Hoessein bereid zou z(Jn het door Israël bezette gedeelte van Jorda nië op te geven teneinde een oplossing van de crisis in het Midden-Oosten te vergemakkelijken. Dit is gisteren door een woordvoerder van de koning in Amman verklaard naar aanleiding van een bericht in de Obser ver, waarin gezegd werd dat de vorst van zijn soevereiniteit over de westelij ke oever van de Jordaan af wilde zien en dat hij akkoord ging met de stich ting van een Palestijnse staat in dat ge bied. Volgens deze kringen heeft Hoes sein in een vraaggesprek met de cor respondent van „Observer" gesproken over plannen voor meer decentralisatie na „de bevrijding van de westelijke oever". Hij had ook gezegd, dat voor hem en elke andere Arabier de volledi ge terugtrekking van de Israëlische troe pen het belangrijkste is. Zonder betalen parkeren voor Kerstmis DEN HAAG (A.N.P.). Do bond van Nederlandse margarinefabfikantcn deelt mee, dat in overleg met hel ministerie van Economische Zaken is besloten om op 1 januari de consumentenprijzen (in clusief BTW) van de meest gangbare margarinemerkartikelen niet to ver- De deelnemende auto's aan de laatste ruk van de Londen Sgdneurallve staan hier in Perth netjes in het gelid te wachten op het wertoakxoin. QUORN (ANP) De rallye karavaan, waarvan de beste wagens on de sterkste cou reurs morgen in Sydney aan komen hebben het zo zwaar geachte Australische traject voor de helft voltooid. „De moeilijkheden zijn meegeval len" was de algemene opvat ting. In Ceduna, de controle plaats aan het eind van de Nullarborwoestijn waren nog 67 wagens in de strijd en de onderlinge volgorde van de eerste drie in het klassement was nog steeds ongewijzigd. De Brit Clark ging op kop met 11 strafpunten gevolgd door De Staepelaerc met 20 punten en Bianchi, de Bel gische winnaar van Le mans met 21 strafpunten. De Nederlandse equipes Slo- temaker-Janssen en Van Len- nep-Hissink zijn nog volop in de strijd. Slotemaker en Jans sen trachten zo hoog mogelijk in het klassement te eindigen. Voor Van Lennep en Hissink geldt alleen aankomen in Sydney. De snelheid waarmee de wagens door het vijfde conti nent razen is overigens sen sationeel. Op de 1430 km van Lake King naar Ceduna won Lucien Bianchi bijna drie uur op het tijdschema. Slachtoffers van de snelheid waren de Fransen Boucher en Houel die met hun Simca een kangeroe aanreden, maar het geluk hadden met wat deuken en de schrik vrij te komen. Een Mercedes 280 S gereden door de Brit Barker, trof, met 'n snelheid van bijna 150 km per uur ook een kangeroe die een lengte had van 2,40 De inzittenden waren b dat hun motor beschadigd was. Voor zij echter ontdek ten dat alles in orde was, heb ben zij bijna een kwartier met breekijzers en koevoeten moeten wrikken öm de ont zette motorkap te kunnen openen. De doortocht van de karavaan was voor Quorn in de nacht van zondag op maandag eer groot feest. De inwoners had den de enige straat van he. stadje versierd met veelkleu rige lampen en de plaatselijke hotels tapten op enorme schaal bier, waarvoor zij speciale toestemming had den gekregen van de plaatse lijke autoriteiten. In de feeststemming van het dorp konden de deelnemers aan de monsterrally niet met volledige overgave delen. Op het traject van Lake King naar Ceduna hadden onge veer twintig wagens de ob stakels langs en op de weg kangeroes, hele bomen en boomstronken niet kunnen ontwijken. David Harrison, in het dagelijks leven kapitein bij de Britse artillerie, ver telde: „Het was soms net of je met een auto over een tankbaan reed. Als je er aan gewend bent is het een pret tige ervaring". Kapitein Har rison had onderweg een boom geraakt Het gemeentebestuur van Otsega (V.S.) maakte het sympathieke ge baar een kerstwens op de par- keermeters te zetten met de ver melding, dat er niet betaald be hoeft te worden. MAO-GRIEP EIST IN AMERIKA 672 DODEN NEW YORK (FAP) De Maogriep heeftj volgens gegevens uit 122 Ameri kaanse steden in de week eindigend op 6 december 672 doden geëist. Het natio nale centrum voor besmettelijke ziekte is van mening dat de epidemie nog niet haar hoogtepunt heeft bereikt en dat de ziekte in januari nog verder om zich heen zal grijpen. De ziekte gaat gepaard met hoge koorts en grote vermoeidheid. Vorige week heeft zij zich over veertien staten verspreid en bekende personen aange tast zoals generaal Westmoreland, de bur gemeester van Chicago Richard Daley, de komende vice-president Spiro Ag- new, en een record aan thuisblijvers ver oorzaakt in de openbare diensten, win kelbedrijven, ziekenhuizen, fabrieken en kantoren. In Los Angeles is 10 pet. van de leerlingen van de lagere scholen ziek. In Wisconsin eveneens, maar daar zijn meer leraren ziek en moesten in tachtig scholen enige klassen bij gebrek aan on derwijzers worden gesloten. Hetzelfde Is het geval in Missouri, Illinois, Maryland, Michigan, Oregon, New York, Virginia, Wisconsin, Vermont en andere staten van Nieuw-Engeland. In Chigago llgt zes procent van het politiepersoneel op bed. Vissersboot sloeg om op Oosterschelde (Van c i onzer verslaggevers) DEN HAAG Een polyester sport vissersboot uit België is zaterdagmid dag even buiten de haven van Wemel- dinge in het water van de Oosterschel de omgeslagen. Aan boord bevonden zich twee mannen. Een werd uit het water gehaald en naar het ziekenhuis overgebracht. Hij had zeer veel last van de koude gehad. Naar het lichaam van de tweede Belg wordt door de rijkspolitie te water nog gezocht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1