%£eid6eGot!/ta/itt PRAAG NEGEERT EIS MOSKOU Geen besprekingen op Russische bodem In neergestort vliegtuig vinden 3 personen de dood PERSONENAUTO BOTSTE IN VOLLE VAART OP TRUCK PILOOT KWAM TERECHT IN SLECHT WEER m 111 Man probeert vrouw ogen uit te krabben Voetganger bij oversteken door politie-auto gedood Sovjet troepen nog niet vertrokken ,Cora, ik heb de Tour gewonnen, kindje!" Nationale feestdag werd voor Belgen dag van rouw HARTRUIL Italiaanse medeminnaar neergestoken POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart, 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 22 JULI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN TIJDELIJK REGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMT, geldig tot morgenavond: Veel bewolking met tijdelijk regen of motregen. Overwegend matige wind uit westelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.502 VEERE (ANP) De drie inzittenden van een Piper/Cherokee zjjn zaterdag om het leven gekomen, toen het vliegtuig om even voor half elf neerstortte in een klaverveld in Veere. De slachtoffers zün: de 47-jarige L. A. Lezenne-Coulander uit Rotterdam, die het vliegtuig bestuurde, de 32-jarige Erich Steiner uit Leimuiden en de 64-jarige mevrouw Oltevanger. eveneens uit Leimuiden. Ook een hond, die in het vliegtuig zat, werd gedood. De heer Lezenne-Coulander was opgestegen van het vlieg veld Zestienhoven voor een weekendvlucht naar Gatwick in Engeland. Het vliegtuig had het kenteken PH-NLU van de nationale luchtvaartschool. Het was gestationeerd op Zestienhoven. De heer Lezenne-Coulander had het vliegtuig voor de weekendtrip gehuurd. Hij kreeg boven Haamstede op 1500 voet hoegte te kampen met onverwacht slechte weersomstandigheden. Er viel hevige regen en het zicty was door mist beperkt. De piloot nam contact op met de verkeersleiding van de afdeling algemeen verkeer op Schiphol en deelde via de radio aan de verkeerstoren in Zestienhoven mee, dat hij wilde terugkeren naar Rotterdam. Na deze melding werd het radiocontact verbroken. Vermoedelijk heeft het vlieg tuig ook te kampen gehad met motorstoring. Even voor half elf, nadat het toestel enkele malen boven Veere had rondgecirkeld, stortte het neer op het land van de landbouwer Wondergem aan de Snoek Hurgonjewcg in Veere. De plioot en mevrouw Ottevanger werden uit het toestel geslingerd en waren op slag dood. De heer Steiner zat nog in de stoel naast de bestuurdersplaats. Hij stierf kort nadat een arts was gearriveerd. De stoffelijke resten van de inzittenden werden overgebracht naar Middelburg. De neergestorte Piper/Cherokee was pas enkele jaren oud. Het vliegtuig had kort geleden een grote inspectiebeurt ge had, waarbij een nieuwe motor was aangebracht. De heer Lezenne-Coulander had al enkele jaren vliegervaring. De dienst luchtvaart van de rijkspolitie op Schiphol stelt een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van het ongeval in. Daarbij zullen onder meer de bandopnamen worden afgeluisterd, die van het radiocontact met de verkeersleiding zijn gemaakt. Noodlanding Zaterdagmorgen om kwart over elf is onder Zaamslag in Zeeuws-Vlaanderen een tweepersoons sportvliegtuig ver ongelukt. De in Frankrijk woonachtige bestuurder, dc heer J. Vermeulen, werd hierbij niet gewond. Hij verklaarde 's morgens om kwart voor tien op Zestien hoven te zijn opgestegen. Toen om kwart voor elf plotseling het zicht zeer slecht werd trachtte hij een noodlanding te maken op een geasfalteerde polderweg. Deze noodlanding verliep aanvankelijk uitstekend, maar op het laatste ogen blik werd het vliegtuigje, een Emeraudc F/BJAV, door een sterke, zijdelingse rukwind ondersteboven in het graan geworpen. Een landbouwer, de heer E. Miohielsen uit Zaamslag, zag het ongeluk gebeuren en kon de heer Vermeulen uit de cockpit bevrijden. De heer Vermeulen, die in Sarcelles (F.) woont, was op weg naar Beauvais. Dit bleef over van de Piper/Cherokee, die zaterdag in Veere neerstortte. Drie personen vonden de dood. (ADVERTENTIE) morgen voordeel festivalzuurtjes 250 gram van 81 voor 75 niet duur wel heerlijk AMSTERDAM (ANP) Hoezeer de gevolgen van een echtelijke ruzie kun nen uitlopen, bleek voor de rechtbank in Amsterdam. Daar eiste de officier van justitie, mr. J. H. Bergsma, tegen de 29-jarige straatreiniger-op-proef J. C. L. uit de hoofdstad wegens het met voorbedachte rade toebrengen van zwaar lichamelijk letsel twaalf maanden ge vangenisstraf met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar. De verdachte had volgens de tenlaste- leging op 19 februari van dit jaar in zijn woning aan de Gibraltarstraat in Amsterdam zijn 26-jarige echtgenote, die hij vier dagen tevoren had verlaten, geslagen, gestompt en getrapt en, terwijl zij op de grond lag, met de nagels in de ogen gekrabt. Daarbij had verdachte, zo verklaarden zijn vrouw (zij is inmid dels een edhtsoheidingsprocedure begon nen) en haar vrienden, gezegd, dat hij haar blind zou maken, dat zij hun drie kinderen nooit meer zou zien. Bij de vechtpartij was het voorvlies van een der ogen van de vrouw bescha digd. Toen de door de buren gewaar schuwde politie kwam, bloedde de vrouw hevig uit dat oog. De verdachte ontkende het krabben en de aankondiging, dat hij haar blind zou maken. Maar volgens getuigen had hij twee dagen tevoren dat laatste voor nemen ook al geuit bij een bezoek aan de woning van de vriendin. De verdediger, mr. J. R. Branbergen, bestreed de door de officier bewezen geachte voorbedachte rade en de kwali ficatie zwaar lichamelijk letsel. Hij zei van een arts vernomen te hebben, dat de in een medisch rapport omschreven besahadigingen van het oog niets meer zijn dan „een ernstig blauw oog". Hij vroeg veroordeling wegen* eenvoudige mishandeling. Trieste balans van verkeer PRAAG (Reuter - A.P.). Het Russische partijblad Pravda. heeft de partij- en regeringsleiders in Praag ervan beschuldigd de be dreiging van het communisme in hun land te onderschatten. Tsje- eho-Slowakije is er niet in geslaagd de kritiek van de buurlanden uit het Oostblok op de hervormingen in het land te beantwoorden, aldus de Pravda, dat de Tsjechische I leiders beschuldigt van gebrek aan begrip of aan goede wil om liet gevaar van de toestand in te zien. Het blad herhaalde de eis dat de Praagse leiders naar Rusland moeten gaan voor een ontmoeting met hun Russische collega's. Deze eis zou door Praag zijn verworpen. De Pravda haalde bovendien een artikel aan van het Tsjechische blad Prace van zaterdag, waarin volgens Pravda duide lijk wordt gesuggereerd dat het wense lijk zou zijn de buitenlandse politiek van het land te wijzigen. Dit wekt wantrou wen, juist- op een moment dat de Tsje chische leiders blijven volhouden dat ze „trouw zijn aan de gezamenlijke ver plichtingen". Verder bericht Pravda met afkeuring dat Westduitsers in Tsjecho- Slowakije worden toegelaten „met slechts geringe grensformaliteiten". Zaterdag had het centrale comité van de Tsjecho-Slowaakse communistische partij de Russische eis tot bilateraal overleg op Russische bodem van de hand gewezen. De Russen hadden Moskou, Kiev of Lvov als plaats van samenkomst voorgesteld. Het. antwoord van Praag was, dat als „iemand zich interesseert voor de manier**r-4(*op wij onze maat schappij opbouwen, hij maar behoeft hierheen te komen". Een commentator waarschuwde dat iedere interventie tot „een nieuwe, waarschijnlijk onherstel bare splijting van de progressieve bewe ging zou leiden". Het schijnt overigens dat de Russische militaire bevelhebbers de datum van de volledige ontruiming van Tsjécho-Slo- wakije door de Russische troepen op nieuw hebben verschoven, ditmaal tot. 25 juli. De Russische troepen maakten dit weekeinde nog geen aanstalten hun kampementen te ontruimen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Het verkeer heeft het afgelopen weekeinde weer een trieste balans opgeleverd. Bü een frontale bot sing in Diepenheim tussen een personen auto en een truck met oplegger zijn in dc nacht van zaterdag op zondag drie mensen om het leven gekomen. De per sonenwagen reed op het moment van dc botsing met hoge snelheid aan de linker kant van de weg. De klap was zó hevig, dat de voorwielen onder de truck van daan werden gereden. De chauffeur van de truck cn de bürüder, in dienst van dc firma T. van der Schie uit Katwijk, mankeerden niets. Een patrouilleauto van de Amsterdam se politie die een brandweerauto bege leidde en daarbij gebruik maakte van zwaailicht en sirene, reed een 54-jarige man aan die onverwacht de rijweg over stak. In ernstige toestand werd de man, een zwerver, in het ziekenhuis opgeno men. In het Groningse Haren gebeurde een verkeersongeluk, dat twee slachtof fers eiste. Door de te hoge snelheid vloog hun auto uit een S-bocht en botste tegen twee bomen. De bestuurder was op slag dood; de mede-inzittende overleed op weg naar het ziekenhuis. De 21-jarige echtgenote van een inwoner uit Gieten werd op slag gedood toen de door haar man bestuurde wagen tegen een boom botste. Ook de 23-jarige Wegh uit Rhe- nen kwam om het leven, toen hij met zijn auto tegen een boom vloog. In Schoondijke werd een voetganger bij het oversteken door een autobus aangereden en gedood. De 28 jaar oude Nova uit Didam reed onder Duiven tegen een aan de linkerzijde van de weg staande boom. Zijn 22 jaar oude vrouw overleed later in het ziekenhuis. Een inwoner van Amersfoort reed in de richting van Am sterdam op de inhaalstrook. Plotseling moest hij uitwijken voor een voor hem rijdende auto. Hij kwam in de midden berm, verloor de macht over het stuur en botste in volle vaart tegen een boom. De man was vrijwel op slag dood. In Boxmeer werd de driejarige Van Eist door een personenauto aangereden en op slag gedood. Het kindje wandelde me^ zijn moeder en liep (oen plotseljng dc rijweg op. Van de vijftien meter hoge spoorbrug bij Bergen op Zoom naar Zeeland viel zondagmiddag de aulo, waarin de 30-jarige Branko Kranjus, zijn vrouw en zoon zaten. De auto reed ver moedelijk te hard en botste tegen de stenen balustrade, die over een afstand van tien tot vijftien meter brak. Een dei- omwonenden zag een trein naderen en wist met signalen de aandacht van dc machinist te trekken. Op enkele tientul len meters van het wrak kwam de trein tot stilstand. Twee mannen op een bromfiets werden in Nieuwe Pekela op slag gedood, toen de bestuurder met zijn brommer tegen een muur reed. Een truck kantelde op I de weg bij Zevenbergen om, toen hij mot grote snelheid in de berm reed. De be stuurder werd gedood. Bij Monster spoelde zondagmorgen het stoffelijk overschot aan van de 18 jaar oude vloerenlegger Heinz Breider uit Brand in West-Duitsland. Bij het baden in zee bij Scheveningen was hij dinsdag verdronken. Het zesjarig dochtertje van de familie Pril uit Muiden raakte in de sluis van de Vecht Een Duitse toerist van een al daar gelegen zeiljacht ging te water en kon het kind aan de wal brengen. Het bleek reeds te zijn overleden. Uit de nieuwe haven in Harderwijk werd het stoffelijk overschot opgehaald van de 8 jaar oude Martijn Klomp uit Haarlem. Hij was met zijn ouders op een trip met een motorjacht. Verkeerschaos in Z.-Duitsland MüNCHEN (DPA) Op de grote autowegen in Zuid-Duitsland heerste dit weekeinde een chaotische drukte. De Autobahnen konden de verkeersstroom uit Sleeswijk-Holstein, Hessen en Ne- der-SaKsen. waar de vakanties nu pai goed begonnen zijn, niet aan. Kilometers lange files en talrijke aanrijdingen wa- daarvan het gevolg. Het ergst wai de toestand zaterdag op de weg Neuren- berg-München. De grootste ongelukken gebeuren ech ter in het veel minder drukke noorden. In Burgdorf kwamen twee auto's uit Hannover zondagmorgen frontaal met elkaar in botsing, waarbij vijf doden er een zwaar gewonde vielen. In Wuns- torf werden drie mensen gedood en twee levensgevaarlijk gewond, toen hun auto tegen een boom reed. Bij de NAVO-vlieg- basis Gütersloh reed zaterdagnacht automobilist in op een groepje Engelse wandelaars, waarbij een dode viel en drie mensen zwaar gewond werden. BRUSSEL Zondag 21 juli 1968, nationale feestdag bij onze Zuiderburen, is voor de duizenden Belgische wieler- enthousiastcn een dag van nationale rouw geworden. In de wielernatie bij uitstek is de teleurstelling onmeet baar groot. De klap is hard. keihard aangekomen. Niét tijdritspecialist Ferdinand Bracke. niét de beste geplaatste Tourrenner Her man van Springel, maar be rekenende Jan Janssen won de Tour. Oud-wielrenner Fred de Bruyne hakkelde tijdens de rechtstreekse uitzending van de tijdrit. Zijn juichende stem veranderde als op slag in een grafstem, toen bleek, dat de meldingen over de tijd die Van Springel aan het realiseren was, foutief waren en niet Van Springel op Janssen, maar de Nederlan der op de Belg een voor een tijdrit flinke voorsprong bij bij elkaar had gefietst Van af dat moment was Fred de Bruyne nergens meer. Hij slaagde er geen enkel moment in zijn grote teleur stelling te verbergen. Zo beneden peil was zijn com mentaar, dat de omroepster, die het volgende programma aankondigde, Fred de Bruy ne moest verontschuldigen. Dat ging zo in deze stijl: beste kijkers, u hebt ook wel gemerkt, dat Fred de Bruy ne helemaal kapot is van deze Belgische nederlaag, maar wij vinden dat wij hem toch moeten bedanken voor de bekwame wijze waarop hij deze Tour ver slagen heeft. In het sportjournaal na het nieuws van acht uur, werd de stem van De Bruyne wijselijk voor een deel uit geschakeld. In de studio te Brussel werd het commen taar bij de filmbeelden ge sproken. Ook de sportjour nalisten van de Belgische radio- en televisie slaagden er niet in hun grote teleur stelling te verbergen. Maar wat opviel was dat een echt spontaan proficiat aan het adres van Janssen er niet af kon. Men vond er deze for mulering voor: „Juist omdat hij de Belgen van de over winning afhield, is het zo moeilijk hem van harte te feliciteren". Het eindklasement noemde de commentator terecht een „harde balans voor de Bel gen, omdat het erop ge leken heeft, dat de overwin- ZUIDELIJKE HOOP GEVESTIGD OP DOPINGCONTROLE ning ons niet meer kon ont snappen". Jan Janssens werd overigens wel geprezen: Hij werd de laatste dagen als de derde hond gezien, en jammer genoeg voor ons is het waarheid geworden. Hij heeft iedereen overblaft in de laatste kilometers. Deze Tour was een Tour zonder vedetten, maar met Janssen heeft een alleszins groot renner gewonnen". De commentator eindigde met dit veel betekenende zinnetje, verwijzend naar de laatste dopingcontrole die Janssen als ritwinnaar moet ondergaan: „Onze hoop is verwezen naar het plasje na de tijdrit". Snel liet de t.v.- commentator erop volgen „Maar deze onsportieve hoop zullen we niet koesteren". Kortom, de overwinning van Janssen betekent voor ten minste twee Belgische wiel renners Bracke en Van Springel een persoonlijk drama. En dat wordt, vol- Het gebaar van victorie. Een splinternieuwe gele trui om de schouders van Jan gens de goede tradities van een wielernatie. meegevoeld door duizenden fanatieke wielerliefhebbers. De Bel gische kranten zullen er nog dagenlang vol van staan en de wielerprozaschrijvers zul len ongetwijfeld het leed verzachten door erop te wij zen. dat volgend jaar het nationale wielerfenomeen, de hoop van alle Belgen, Eddy Merkx, deze nederlaag op het nippertje zal wreken. HOUSTON. Texas (AP) De 26ste harltransplantatiepatiënt ter wereld, de 58-jarige Fred C. Everman uit Arling ton, Virginia, is bij bewustzijn en ver keert in een bevredigende toestand., zo heeft een woordvoerder van het zieken huis verklaard. De transplantatieoperatie heeft twee In het ziekenhuis zijn reeds vijf har ten getransplanteerd en drie der ontvan gers zijn nog in leven. De donor voor het ruilhart van Everman was de 33-jarige mevrouw Evelyn Krikorian, die een Hersenbeschadiging is overleden, stierf tien minuten voor de operatie werd aangevangen. (Van ome correspondent DEVENTER. De 30-Jarige Italiaan Giuseppe R. Florio uit ('atalina werd zondagavond om kwart over negen dode lijk gewond door messteken In de borst. Het slachtoffer overleed kort na aan komst in het ziekenhuis. De steekpartij vond plaats te Deventer in de Tirolerbar, waar de Italiaan in gezelschap van de vrouw van de dader, de 41-jarige chautteur G. van P. uit Deventer, vex-toefde. Van P. vroeg zijn vrouw mee naar huis te gaan. Toen de Italiaan zich In hel gesprek mengde, ontstond er een woordenwisseling, waar op VanP. een slagersmes uit zijn broek zak trok en de Italiaan in dc borst stak. Van P. werd door de bezoekers van de bar overmeesterd en liet zich kort daar na zonder verzet door de politie mce- Het slachtoffer is in Italië getrouwd en heeft twee kinderen. Van P. was al geruime tijd van de omgang van zijn de Italiaan op de hoogte. Er De Leidse mevrouw Baans kon voor een zogende hond zorgen, toen een tijgerbaby van dompteur Eugm Weidnuimi van circus Sarrasani door de moeder verstoten werd. Met haar heve karakter accepteerde de ree/ het tijgertje uls een van haar eigen Jongen. (Zie ook elders in dit blad Met bromfiets tegen boom OIRSCHOT Zaterdagmiddag Is In Oirschot de 18-Jarlge F. Pas uit Den Haag met zijn bromfiets door tot nu toe onbekende oorzaak links van de weg te gen een boom gereden en zo ernstig ge wond geraakt dat hij enkele uren later in een ziekenhuis in Tilburg is overle-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1