S)e CcidóeSoti^cimt Geen plaats voor 2e mammoetdok Minister niet bang voor grote mond Wally en Beryl Mellish capituleren voor politie Wilton- Schelde niet erg gelukkig Nederlandse auto stort in ravijn JAMIN NOG MOOIER HAAR 3.95 Pompbediende door Duitsers geveld Politie greep daders snel Poelier spoort zoekgeraakte duiven op VRAAGNAAR LANGHARIGEN WEER ONGELUK IN FRANKRIJK Echtpaar en dochter gedood Couve opvolger Pompidou P.v.d.A. wil minister aan tand voelen Toestand van Blaiberg wordt steeds beter L w PuSTBUS II TELEFOON 206S3 REDACTIE 20018» 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 208?6 GIRO 10 30 08 Bank: Amro-Bank N V, Leid» DIR.: C M DRABBE - J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.04; p mnd f 4 45; p kwart 13 35; fr p post I 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes t 2 KLACHTEN bezorging tel. 20935 (18.0019.00 uur) DINSDAG 8 JULI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ZONNIGE PERIODEN Droog weer met zonnige perioden. Dezelfde of iets hogere temperaturen dan vandaag en een mvaJcke tot matige noordoostelijke wind. 59e jaargang, no. 17.491 Een kleine insteekhaven en een lap grond vormen de plaats ia het B otlekgebied, waar het mammoetdok zal komen. Het terrein gh* uityestrektt dat de fotograaf t foto's moest maken en deze aaneen moest leggen. SIDNEY (A.P.). Wally Mellish beeft zich vannacht Vietnam wil met vrouw en baby aan de doen' dal hU als militair naar te gaan. Kort nadien sprong ging het huis binnen en kwam boete te commissaris Allan over het te voorschijn met het snel- tuinhek en voegde zich b(j vuurgeweer, het gewone ge- politic overgegeven. Buiten Mellish droeg de baby, de elf het groepje. het huis werden zij opge wacht door de commissaris politie, Norman Allan, weken oude Leslie, in zijn Mellish armen. Zijn overgave kwam door Fergusson i bijna drie uur telefonisch mandowagen de revolver, >uw werden mee Mellish zich de politie lar de com- van het lijf bad proberen te de politie houden. de hoofdinspecteur van de overleg met Paton, die aal- overgebracht. De baby leek De familie Mellish heeft zeven, recherche, Donald Fergusson, moezenier is van de Long gezond en wel. Toen het paar dagen, zes uur en tien mlnu- en de predikant, Clyde Paton. Bay-gevangenis. Toen Paton, de wagen bereikte werd het ten in het huis doorgebracht. belangrijk aandeel Fergusson. Mellish en zijn signaal „veilig" gegeven. Uit Mellish werd door de politie gezocht in verband met een autodiefstal. Zijn vrouw Beryl heeft gehad in de onderhan delingen tussen de politie en Mellish. De laatste kondigde Beryl het voortuintje kreupelhout, mangaten van het huis betraden kwa men rechercheurs naar voren. Fergusson verzocht hen terug schuurtjes verschenen recher- ADVERTENTIE) Breek uit Amerika. Shampo 3.50 Creme Rinse 3.50 tijdelijk Maak nu voor deze prijs kennis met Breek Crème Rinse en shampo. Breek Crème Rinse maakt kiitterig en springerig haar na het wassen weer zacht en soepel. Dankzij het geheim van cocosolie wordt het kammen van uw haar nu ongekend gemakkelijk. (Van verslaggevers) Oude vrouw drie dagen dood in stoel AALSMEER (ANP) De 84-jarige mevrouw J. J. Rinkel in Aalsmeer heeft drie dagen dood in haar stoel ge zeten, voordat dit zondagavond werd ontdekt. Buren, die gisteravond van af wezigheid gedurende het weekeinde te rugkeerden, zagen melkflessen voor de deur van de woning der alleen wonen de vrouw staan. Zij stelden een onder zoek in en zagen de vrouw dood in haar stoel zitten. Aan de hand van brieven en kranten in de bus kon worden vastge steld, dat de vrouw drie dagen geleden moet zijn overleden. LEIDEN De twee daders van de zater dagavond gepleegde roofoverval op het benzinestation aan rijksweg 4 bij Sassen- heim, hebben tbans bekend. Maandag middag arresteerde de Amsterdamse po litie in samenwerking met de rijkspolitie de man die pompbediende Joop Wasse naar neersloeg. Het was een 22-jarige Westberlijner, L.F., die in 'n Amsterdams hotel werd gearresteerd. De 24-jarige reeds' zaterdagnacht te Lisse gearres teerde Berlijner G.S. heeft vannacht een bekentenis afgelegd. Toen het tweetal op 4 juli in een vliegtuig op Schiphol ariveerde hadden de Duitsers reeds het plan in Nederland hun slag te slaan o.a. door een overval (ADVERTENTIE) zoekt U een GOUDEN RING voor dame of heer JUWELIER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft hem. Ook in briljant. Altijd voordelig, 's Maandags gesloten. NA RAMPVLUCHT (Van een onzer verslaggevers CLINGE De Clingse poelier J. de Letter heeft reeds een kleine 1000 post duiven opgespoord, die betrokken zijn geweest bij de veelbesproken ramp- vlucht op 16 en 17 juni j.l. vanaf de Franse steden Noyon en Quaivain. Tij dens deze grote internationale duiven- klassieker. die door zeer slechte weera- onstandigheden een enorme mislukking werd, zijn ruim een half miljoen post duiven zoekgeraakt. „Elke week koop ik zon 3000 duiven voor de slacht. De Belgische duiven hebben gele ringen en de Nederland se rode. Duiven met een gele ring pik ik eruit, die gaan bij mij in een aparte ruimte. Ik koop ze voor hetzelfde be drag als andere duiven, dat is een gul den per stuk' Al gauw waren bij de heer De Letter ruim 250 te gast. Hij nam contact op met de Belgische duivenbond. Besloten werd de opgespoorde duiven, die er in het algemeen erbarmelijk uitzien, te ko men ophalen in Clinge. De heer De Let ter krijgt voor ieder exemplaar 1,20 gul den. Hij begrijpt niet waarom de Neder landse duivenbond geen moeite doet in België vermiste Nederlandse duiven op te sporen. op een benzinestation. Zij vertelden de politie, dat zij ook het oog hadden laten vallen op de man die het grote geld op haalde bij de Hema op de Amsterdamse Nieuwen Dijk. Uit het Saseenheimse benzinestation werd een tas met slechts honderdvier gulden gestolen. De taa had L. F. op de vlucht weggegooid; het geld zou hij hebben opgemaakt. De overval is ook nog gezien door een Haagse jonge man die zaterdagavond op weg was naar de Kaag. HQ hoorde in Wassenaar om hulp roepen en zag een man in een auto springen, die met grote snelheid wegreed. Een minuut later had de ge wonde pompbediende de rijkspolitie reeds gealarmeerd. In Lisse waar G. S. een verkeerde weg insloeg werd de auto door de politie mannen van het district Leiden klem gereden. L. F. was toen al verdwenen. De toestand van de pomp bediende werd vanmorgen naar om standigheden goed genoemd. Zijn her inneringsvermogen is nog niet geheel teruggekeerd. (Van onze correspondent) MEERSSEN Jongens met lange haren en indien mogelijk met baard je zullen de komende week in Meerssen met open armen worden ont vangen. Misschien niet door iedere», maar in elk geval door het comité „Ger- bergafeesten", dat dergelijke figuranten nodig heeft voor de historische optocht op 4 augustus a.s. Daarin zal worden herdacht, dat koningin Gerberga 1000 jaar geleden het allodium Meerssen aèn de abdij van Reims overdroeg (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „Met de beslissing om Verolme-NDSM voor 75 miljoen overheidsgarantie te geven bij de stichting van een mammoetdok in het Botlekgebied, ben ik niet voor 100 procent gelukkig. Het is een onge looflijk moeilijke beslissing geweest, maar de zaak was hiervoor rijp. Wij hebben de knoop moeten doorhakken, na zorgvuldige afweging van alle voor- en nadelen. Liever hadden we gezien, dat de vijf grote scheepswerven tot elkaar waren gekomen. Daar blijven we nog steeds op hopen. In ieder geval is er voldoende samenwerking om nu overheidsgarantie voor de bouw van een mammoetdok te geven. Ik spreek ten stelligste tegen, dat we gezicht zou zijn voor dreigementen van Verolme, dat zonder spoedige overheidssteun de werkgelegenheid in gevaar zou komen". Dit verklaarde minister De Block (Economische Zaken) in een toelichting op het regerings besluit om de bouw van een mammoetdok door Verolme in het Botlekgebied met regeringsgarantie te steunen. Inwoners ran een Poolse stad raak ten bijna in paniek toen dikke, roet zwarte wolken een voortijdige avondschemering veroorzaakten. Het bleek loos alarm te zijn. De brandweer had zelf de brand ge stoken in een voorraad van 16.000 oude autobanden. Om nieuwe blus methoden uit te proberen. correspondent) (ADVERTENTIE) morgen voordeel tropenzuurtjes 250 gram van 89 voor 79 niet duur wet heerlijk PARIJS Nauwelijks van de schrik bekomen over het vreselijke ongeluk op de nationale route tussen Maubeuge en Laon, waarbij vijf Nederlanders en drie Spanjaarden werden gedood, of ander maal wordt men opgeschrikt door een tweede verkeersongeluk nu bij Chalons- r-Marne. waarbij 3 doden te betreu- s Nederlanders. Slachtoffer autobrand Mevrouw A. Brijder-De Boer te Apeldoorn is overleden aan de ernstige brandwonden, die zij opliep toen de vorige week woens dag bij het repareren van hun auto een enorme steekvlam ontstond. Haar echt genoot was met een elektrische boor door de gastank heengegaan. De heer Brijder was reeds vrijdag j.l. overleden. De auto van de heer Adrianus van der Berk, een 44-jarige elektriciën en tech nicus uit Nijmeg», is door onbekende oorzaak van de weg afgeraakt en in een ravijn gestort. De bestuurder, zijn vrouw Johanna, 46 jaar, en hun dochtertje Jo hanna, 17 jaar, zijn in de vlamm» om gekomen. Hun twee zoons Arnold van 16 en Gert van 15, die uit de wagen wer den geslingerd, liepen lichte brandwon den op. In de wagen zal nog een zoon. Joes, 13 jaar, over zijn verwondingen beschikt men nog niet over bijzonderhe den. Een zoon van 17 jaar was in Nij megen achtergebleven WIJZIGING TELEFOON NUMMER KLACHTENDIENST Van 8 tot en met 20 juli is het telefoonnummer 33839 van de klachtendienst tijdelijk gewijzigd. Voor klachten in Leiden en aanligg»de gemeenten kunt U tussen 18 en 19 uur gedurende deze periode uitsluitend 20935 PARIJS (Reutrr). Dc Franse minis ter van Financiën. Maurice Couve de Murville (tot voor kort Buitenlandse Zaken), zal tot premier worden benoemd als premier Georges Pompidou president De Gaulle morgen bet ontslag van i||n regering aanbiedt, aldus is uit welinge lichte regeringskringen In Parijs vandaag Deze garantie is verbonden uan enkele voorwaarden, die het mogelijk moeten maken, dat de concurrerende scheepa- werfoomblnntie Wilton-Schelde van het mammoetdok gebruik maakt. Deze com blnatie had graag op de Maasvlakte bij Rotterdam een reparafciedok voor mum meetschepen willen bouwen. Voor ao'n tweede dok Is er volgens deskundig» op dit moment in ons land geen plaats. De degering zou het betreuren, dat de com binatie Wilton-Schelde haar plan voor ao'n reparatiedok zou voortzetten, want dan zouden de twee dokken samen min der rendabel worden en de spoeling dun ner worden. Zou t.*.t. de noodzaak van het tweede mamnioetdok duidelijk zijn, dan wil de regering ook voor dat dok financiële steun overwegen. Aangetoond Is in leder geval, dat het mammoetdok van Verolme voor nieuwe schep» niet rendabel ia te maken, zonder dat ln dit dok ook reparaties worden uitgevoerd. Het la duidelijk, dat Verolme de over heidsgarantie van 75 miljoen met belde handen zal accepteren. Zowel aan Ver olme als aan de concurrerende groep Wilton-Schelde heeft de regering haar beslissing meegedeeld, maar vun belde scheepswerven ls nog geen reactie ont vangen. Minister De Block Vindt het eigenlijk heel reëel, dat de groep Wilton- Schelde het verlenen van overheids garantie aan Verolme betltels als „con currentievervalsing". Maar daar stelt het kabinet tegenover, dut eindeloos Is ge probeerd om de partijen tot. elkaar te krijgen en dat zonder knoop doorhakken een verdere samenwerking tussen de scheepswerven misschien tot ln der eeuwigheid op zich had laten wachten. Met haar beslissing heert de regering de zaak geforceerd, waarbij de belangen van de werkgelegenheid en van de Internatio nale positie van de Nederlandse scheeps bouw de doorslag hebben gegeven. Vooral het aspect van de werkgelegenheid heeft bij de beslissing een zware rol gespeeld. Dokken De beslissing om de overheidsgarantie aan Verolme te geven, Ik mede bepaald, doordat de Wilton-Schelde-groep begin april zich weliswaar allereerst voor het matnmoetdok op de Maasvlakte had ult- grsproken, maar als alternatief de mo gelijkheid van „dokken" in een ander dok had voorgesteld. Later heeft Wilton dit erhter Ingetrokken. (Zie verder pag. 2. eerste kolom). Genoemde kringen hechten weinig waarde aan geruchten dat president De Gaulle Pompidou tot voorzitter van de nationale vergadering zal benoemen. Ook aan de geruchten, dat Pompidou een of andere hoge functie zal krijgen om zijn positie als presidentiële „troonopvolger" te consolideren, wordt weinig waarde gehecht. Genoemde kringen neigen wel naar de veronderstelling, dut Pompidou diep vun mening verschilt met president De Gaulle over plannen voor maat schappelijke hervorming, die de onte vreden arbeiders grotere medezeggen schap zou moeten geven bij de leiding van hun onderneming». Couve de Murville zal zijn regering tegen het eind van de week samenstellen en voor 14 juli president De Gaulle zijn mlnisterlijst voorleggen. KAAPSTAD (AP) „Dr. Blaiberg wil weer leven", zo heeft professor Bar nard verklaard. Barnard zei dat hij zeer tevreden was over de toestand van de 59-Jarlge tandarts. De longconditie ia verbeterd de symptomen die erop zouden kunnen wij zen dat zijn hart niet behoorlijk func tioneerde zijn verdwenen. Blaiberg wordt behandeld met een Frans genees middel, antilymfocyte.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1