ffo£eidóe(BotiAci/rit Negers helpen Kennedy aan zege VOOR VERKIEZINGEN INDIANA JAMIN Regering ontbiedt Stichting Arbeid CENTRUM KRIMPEN GROTE McCarthy PUINHOOP NA ENORME KLAP alsmede In Houston weer hart ingebracht Kippenhouder woont zelf in kippenhok •sc:' Honderdduizenden guldens schade na ontploffing Limburgse lassers via luchtbrug naar westen Bijeenkomst tot behoud vrede in Kerk Branigin: verslagen Jongen (3) dood tussen spijlen van hek Mr.Pietervan Vollenhoven treedt in dienst van Heidemaatschappij Bouwstaking in België afgelopen PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bonk N.V„ Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG 8 MEI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN KOUDE NACHT Do weersverwachting, meegedeeld door het KNML geldig tot morgenavond: Opklaringen en slechts hier en daar een b*A. Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Koude nacht met kans op nachtvorst, morgen middag ongeveer dezelfde temperaturen als van daag. 59e jaargang, no. 17.446 (ADVERTENTIE) HOUSTON (AFP) In het Lucaszie- kenhuis te Houston in de Amerikaanse staat Texas is gistermiddag weer een harttransplantatie verricht. De 62-jari- ge John Stuckwish kreeg het hart van de 36-.jarige Clarence Nicks die na een vechtpartij was overleden, liet was de derde harttransplantatie in dit zieken huis sinds vrijdag 3 mei. Op 3 mei kreeg de 47-jarige Evertt Claire Thomas het hart van de 15-jari- ge Kathleen Martin en op 6 mei werdt het hart van de 15-jarige William Jo seph Brann, die bij een verkeersonge luk om het leven kwam. overgeplant in het lichaam van de 48-jarige James Cobb. Thomas en Cobb zijn beiden nog in le- De Britse transplantatiepatiënt Frede rick West heeft het bed mogen verlaten en een ontmoeting gehad met de Zuid- afrikaanse Hartchirurg, professor Chris- tiaan Barnard. Barnard was hier aangekomen uit Zuid-Afrika op weg naai- Amerika en bracht onmiddellijk een bezoek aan West, wiens snelle herstel sedert hij afgelo pen vrijdag een nieuw hart kreeg, zich doorzet. West. 45, kreeg vandaag weer bezoek van zijn vrouw Josephine en liep giste ren al, slechts drie dagen nadat hij het nieuwe hart had ontvangen van de 26- jarige Ierse arbeider, Patrick Ryan. Molotovcocktail uit protest voor afkeuren leger (Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De gooier van de Molotovcocktail naar het gebouw van de Marechaussee in Rotterdam heeft zich gisteren bij de Rotterdamse politie gemeld. Het is de 20-jarige W.P. .1. uit Rotterdam, die verklaarde, dat hij" het projectiel had gegooid, uit woede, om dat hij voor de militaire dienst was af- De marechaussee meende aanvanke lijk, dat de actie een protest was tegen de aanwezigheid van Amerikaanse ma riniers in het gebouw. Huis verhuurd aan Af cent-militair (Van onze correspondent) SITTARD. „Zoals hier in Limburg op het gebied van verhuur wordt ge profiteerd van de buitenlandse militai ren. staat velen van ons niet aan". Scherp ageerde op deze wyze gisteren mr. J. Weggemans, officier van justitie, tijdens de zitting van het Sittardse kan tongerecht. Dit over het hoofd heen van kippenhouder P. uit Seliinveld, die te recht stond wegens het klandestien ver bouwen en bewonen van een kippenhok in Schinveld. Zijn eigen woning had h(j verhuurd voor 500 gulden per maand aan een Afcentmilitair. „Een alleszins lucratieve bezigheid", constateerde mr. J. Weggemans, die tegen P. twee boetes van 125 gulden eiste. P. had in 1906 een vergunning gekregen voor het bouwen van een kip penhok. De politie ontdekte, dat de echt genote van P. het huishouden in het kippenbungalowtje beredderde, voorzien van alle comfort als: wasmachine, koel kast en dergelijke. In augustus 1967 ver huisde het gezin P. voorgoed naar het Inmiddels geheel verbouwde kippenhok en werd de woning van P. voor drie jaar betrokken door een Afcentgezin. „Hier neemt iemand rustig risico's en gaat klandestien wonen tegen de voor schriften van de overheid in. Wij kun- j nen slechts een symbolische boete eisen Een einde maken aan die situatie, dat kan alleen de gemeente. Ik hoop ook, I dat. de gemeente Schinveld het bouwsel gaat afbreken", aldus mr. Weggemans. Kantonrechter mr. P. Ballieux veroor deelde P. conform de eis. Moederdag in gevangenis van San Quentin SAN QUENTIN, (AP) Op moeder dag zullen 200 moeders met hun zoon in de San Quentin gevangenis mogen ont bijten zo heeft onderdirecteur James Park gezegd. De zoons zullen elk één dol lar voor de kosten van het ontbijt moeten betalen dat volgt na een dienst in de ka pel. Zij zullen ook aan hun moeder» corsages aanbieden die gemaakt zijn van bloemen uit de kassen van de gevan- KRIMPEN A D IJSSEL (ANP) Een enorme explosie heeft vannacht voor vele honderdduizenden guldens schade aangericht aan het nieuwe centrum van Krimpen aan den IJssel. Om even over tweeën explodeerde mei een enorme klap in een van de tien winkels aan het Raadhuisplein een aantal flessen met propaangas. GEEN DODEN, VIER LICHT GEWONDEN De gevolgen waren zonder meer desastreus. Tot zeker buiten 700 metel- van de plaats van de explosie sloegen duizenden ramen uit hun sponningen. In honderden huizen en flats werd de inboedel vrijwel totaal vernield. Rond vliegende balken en brokken steen ver nielden enkele tientallen personenauto's. Het raadhuisplein en de straten in de omgeving waren na de explosie met een dik tapijt van glasscherven bedekt. Wonder boven wonder eiste de ont ploffing geen slachtoffers. Slechts vier mensen raakten gewond, waarvan er twee naar een ziekenhuis in Rotterdam moesten worden overgebracht. Hun toe stand is echter niet ernstig. Artsen uit Krimpen en omgeving hadden echter wel handen vol werk met het verzorgen van mensen die door rondvliegende glas scherven verwondingen hadden opge- Vrij snel na de explosie kwam een uit gebreide opruimingsactie op gang. Bur gemeester mr. L. A. Lepelaars liet al het personeel van openbare werken naar de plaats van de ramp komen. Voorts riep hij de hulp in van vele tientallen B.B.'ers. Het politiekorps van Krimpen werd versterkt met politiemensen korpsen uit de omgeving. De politiemacht, die anderhalf ui de explosie uit 50 man bestond, zette de straten af en patrouilleerde bij de win kels aan het. raadhuisplein in verband met mogelijke diefstallen uit de open etalages. Inmiddels waren honderden mannen en vrouwen begonnen met het opruimen van hun dikwijls totaal vernielde inboe del. Anderen liepen nog doelloos in hun nachtkleding rond in het rampgebied- Twee uur na de ontploffing arrivee den op de plaats van de ramp de eers experts om de omvang van de schade op te nemen, een karwei dat geruime tijd in beslag zal nemen. Het onderzoek naar de zoorzaak van de explosie vol gens burgemeester Lepelaars is er zeker geen sprake geweest van een aardgas ontploffing wordt ingesteld door de technische recherche van de rijkspolitie. De ontploffing heeft, zo kon men van nacht uit de verhalen opmaken, vooral dicht bij de plaats waar de explosie plaats vond, een enorme paniek veroor zaakt. Nadat tie geweldige klap de nach telijke rust in Krimpen wreed had ver stoord klonken overal angstkreten. Men sen kwamen in doodsangst uit hun hui zen, nog niet precies begrijpend wat er aan de hand was. Alom heerste de vrees dat de klap slachtoffers zou hebben ge- Schoenwinkelier J. Boudesteyn (60), die met zijn vrouw en drie zoons in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar de gasflessen explodeerden woont, Op zoek naar een beter inkomen. Tientallen moesten, zoals deze vrouw met haar kind, de vernielde woning verlaten om een onderkomen voor de nacht te vinden. In overleg mei het district Limburg werkt het directoraat-generaal voor de arbeidsvoorziening aan een plan om de werkloosheid in Limburg te verminde ren. Men stelt zich voor om goed ge schoolde Limburgse arbeiders met vlieg tuigen naar Zuid-Holland te Brandweerlieden zoeken tussen dc puinhopen naar slachtoffers, die. zoals naderhand bleek, er niet waren. vertelde: „Ik werd door de klap bijna uit mijn bed getild. Ik had aanvankelijk geen flauw idee wat er gebeurd was. maar dat er iets ernstigs aan de hand was wist ik zeker Alle ruiten waren weggeslagen en in Stfj waf niets meer heel. Zelfs een paar deuren waren weg gerukt. Toen ik naar buiten* keek zag ik dat beneden alles in puin lag. Een paar meter verderop stond een auto in brand. Even later sloeg de wagen uit elkaar en kwam 20 meter verder terecht". Een van de zoons van de heer Boudesteyn werd door glassplinters ernstig aan het ge zicht gewond. Het bed van de jongen zat onder het bloed. i Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Naar w(J vernemen zal op 20 mei a.s. in het A. C. de Bruyn- instituut te Doorn de eerste bijeenkomst plaatsvinden van een reeks, die ten doel heeft de vrede in de R.-K. Kerk hier te lande te herstellen. De uitnodigingen worden namens het episcopaat verstuurd door dr. W. God- dij n, secretaris van het pastoraal con cilie van de Nederlandse kerkprovincie. Men rekent op een deelname van 20 tot 30 personen. Van „traditionele" kant zijn uitgenodigd: prof. dr. J. van de Ploeg O.P. (hoogleraar Nijmegen), prof. dr. Zacharias OFM Cap. (hoogler. Nijme gen) en dr. P. den Ottenlander en J. As- berg (van de groep Confrontatie). Van „progressieve" zijde zouden o.m. zijn aangezocht: prof. dr. E. Schillebeeckx O.P. (hoogleraar Nijmegen), prof. dr. F. Haarsman (hoogleraar Nijmegen), prof. dr. .T, Tans (hoogleraar Groningen) en prof. dr. H. Ruijgers (oud-hoogleraar Nijmegen). TON (Reutor - A.P. - A.F.P.). Senator Robert Kennedy heeft de eerste ronde niet McCarthy om de democratische presidentskandida tuur gewonnen en wel in de voor- verkiezingen in de staat Indiana. Hij versloeg bovendien de favoriet gouverneur Branigin, die aanvan kelijk „stand-in" zou zijn voor Johnson, maar zelf de kandidatuur stelde toen Johnson bekendmaakte geen nieuwe ambtstermijn te be geren. In de voor verkiezingen in het district Columbia (Washing ton), moest Kennedy het opnemen tegen vice-president Hubert Hum phrey, die eveneens werd ver slagen. Kennedy mocht in Indiana bogen op 42 pet. van de stemmen, Branigin haalde 31 pet. en McCarthy 27 pet. Voor Mc Carthy was dit in leder geval een beter resultaat dan de opiniepeilingen hadden doen geloven. Aan republikeinse zijde was Nixon de enige kandidaat. Waarnemers achten Kennedy's zege zeer waardevol, maar waarschijnlijk nog niet voldoende om een massale toeloop van democratische stemmen te veroor zaken. De uitslagen van de voorverkie- I zingen in Nebraska (dinsdag) en voorts in Oregon, Californië en Zuld-Dakota, j zullen te dien aanzien duidelijker aan wijzingen kunnen geven.. j Het hoort tot de bon ton van Ken- I nedy's concurrenten om zijn successen I toe te schrijven aan de herinneringen j aan zijn broer, wijlen John Kennedy, en I aan de reusachtige campagneorganisatie die Kennedy achter zich heeft. Maar er zijn ook nog andere dingen in het spel: Kennedy heeft een boodschap voor de negers en de arbeiders en dezen schijnen zijn boodschap te begrijpen. Deze groe pen hebben hem aan de overwinning geholpen, vooral in de grote steden van Indiana: Indianapolis, Gary, Fort Wayne, Richmond en Terre Haute. Kennedy zal deze prestatie in de andere, reeds ge noemde, staten moeten herhalen. Een onbekende factor is voorts nog Hubert Humphrey, die druk bezig is met hel verzamelen van stemmen, die op dc nationale conventie worden uitgebracht. In het district Columbia kreeg Nixon een flinke voorsprong op de groepering die in gouverneur Reagan van Califor nië de toekomstige president ziet. Van de kant van minstens enkelen der „behoudenden" zou de bereidheid om aan een dergelijke samenkomst deel te men, afhankelijk zijn gesteld van aantal voorwaarden, waarover nog een gesprek gaande is. LEERDAM (ANP) Het driejarig jongetje G. J. Verhoeks uit Leerdam is om bet leven gekomen, toen het met zijn hoofdje bekneld raakte tussen de spijlen van het hok voor de ingang van de Koninklijke Nederlandse Glasfabriek „Leerdam". Het hek wordt vanuit de portiersloge elektrisch bediend. Toen de portier in zijn loge op de knop drukte om het hek te openen, merkte hij, dat het slechts gedeeltelijk openging. Toen hij op on- zoek uitging, trof hij het jongetje dood aan met hel hoofdje tussen de spijlen van het hek en een stenen steun. ROTTERDAM (KNP) De bisschop van Rotterdam, mgr. M. A. Jansen, j heeft pastoor G. Jongkind van de Maria I ten Hemelopnemingparochie te Vianen i benoemd tot kapelaan van de St.-Jeroen- parochie te Noordwijk-Binnen. kersenbonbons van in luxe verpakking Loonmaa tregel op komst {Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering heeft de Stichting van de Arbeid ontboden voor een gesprek op vrijdagavond aanstaande in het gebouw van het ministerie van Sociale Zaken. Er is de Stichting niet medegedeeld, waarover het gesprek zal gaan. Deze „blanco" invitatie heeft in de kring van betrokkenen aanleiding ge geven tot allerlei speculaties. De mildste veronderstelling is, dat de regering nog eens een laatste waarschu wing zal geven, dat de loonontwikkelin gen uitgaan boven hetgeen dc regering aanvaardbaar acht en dat maatregelen te verwachten zijn als er niet spoedig een keer komt in die ontwikkelingen. Van andere zijde wordt or echter op ge wezen, dut de Stichting van de Arbeid er in eerdere soortgelijke gesprekken blijk van heeft gegeven, dut dergelijke waarschuwingen het ene oor in en het andere uitgaan, omdat het nieuwe loon politieke systeem nu eenmaal aan de Stichting van de Arbeid geen dirigerende taak toekent. Er kan in vrijheid onder- handeld worden en de enige, die kan I ingrijpen is de regering, zo is de spel regel. De tweede veronderstelling U dan ook. dat de regering In feite al besloten hooft tot het treffen van een algemene loon maatregel, zowel op het gebied van de I totale loonkostenstijging als op het ter rein van de arbeidstijdverkorting. De behoefte aan een dergelijke loon maatregel zou tweeëerlei grond hebben. In de eerste plaats zou volgens de rege ring de algemene economische situatie er aanleiding toe geven. Bovendien ziet minister Roolvink een herziening van de bouw-C.A.O. op zich af komen en hij weet vrijwel zeker, dat wat hierin over eengekomen zal worden zijn instemming niet zal hebben. Hij voelt echter weinig voor een tweede conflict met de bouw wereld. Hij zou volgens de redenering thans een algemeen geldende loonmaat regel willen treffen, die dan meteen ook terugslaat op de bouw-C-A.O. Aldus grijpt de minister niet rechtstreek» in op het contract van de bouw, maar hij bereikt wel hetzelfde effect Waarschijnlijk zal vandaag de bouw- C.A.O. worden afgerond. Partijen bij dit contract waren het al wel eens over een herziening, nadat minister Roolvink de aanvankelijke C.A.O. op onderdelen had afgewezen, maar nader beraad wa» no dig nadat gebleken was dat ook de her ziening op verzet bij de minister zou stuiten. 's Avonds worden de mannen weer naar huis vervoerd. Bij Zuidhollandse ondernemers is het plan van de vlieg tuigpendel met instemming begroet. Het vervoer denkt men te regelen met char tervliegtuigen of toestellen van lijn diensten, die niet geheel volgeboekt zijn. In het huidige stadium van het plan wordt gedacht vliegtuigen in te zetten, die omstreeks vijftig personen kunnen vervoeren, zoals bijvoorbeeld Dakota's. Arbeiders die vooral hiervoor in aan merking zullen kunnen komen zijn ••rata klas lassen. Geen krant ontvangen? Bel Als jurist naast directie Ilaco DEN HAAG (ANP Mr. Pletcr van Vollenhoven, die eind juli de militaire dienst verlaat, zal oktober a.s. in dienst treden hij de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij te Arnhem. aldus deelt de R.V.D. mee. Na introductie in het bedrijf, zoals ge bruikelijk voor nieuwe medewerkers, zal mr. Van Vollenhoven worden ge plaatst op het te Arnhem gevestigde di rectiesecretariaat ven d« nxt Uaoo (in ternational Land Development Consul tants n.v.) inet de bedoeling na een aan loopperiode op te ti eden als secretaris van deze directie. Ilaco is de buitenland se afdeling van de K.N.H.M. De direc teur van Ilaco, lr. A. Franke, is even eens directeur Van de Koninklijke Ne derlandse Heidemaatschappij. Ilaco werkt als raadgevend bureau in tal van ontwikkelingslanden. Op dit ogen blik zijn projecten in bewerking in In donesië. Maleisië. Thailand, Birma, Irak Saoedi-Arabië, Jordanië, Kenya, Zam bia, Senegal, Rwanda, Nigerië, Surina me en Columbia, terwijl daarnaast op drachten in verschillende landen binnen kort worden verwacht. D« weckxasm- /crschil- heden in deze landen zijn laad .ui aard. Ilaco heeft hiertoe een vaste bezetting van ca. 80 man aan technisch en eco nomisch personeel, zoals bodemkundi- gen, cultuurtechnici, economen en land bouweconomen. De intcgatie met het Nederlandse be drijf en de contacten met collcgabu- reaus en nationale en internationale or ganisaties vragen steeds meer aandacht, niet alleen van technici, maar vooral juist van het directiesecretariaat van Ilaco, dat de centrale plaats is voor vraagstukken op het gebied van perso neelszaken, contracten en andere juri disch* aangelegenheden. (Van onze correspondent BRUSSEL - De staking van de 260.000 Belgische bouwvakkers is vandaag ge ëindigd; ze heeft drie weken geduurd. Werkgevers en werknemer» bereikten gisteravond een akkoord over dc herzie ning van de CAO. Over de inhoud van het akkoord is nog niets bekend ge maakt, maar de vakbondsafgevardigden lieten vroeg in de avond het stakings parool al intrekken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1