S)eftïidóe(Soii/ici/itt HOLLAND OP ZIJN SNELST KEES EN ARD WEER PAAR APART Rusland grote verliezer Bommen verkeerd gegooid: 44 doden Geen reden voor paniek over lonen BEDRIJFS AUTO'S Meerderheid K. V.P.-fractie steunt verklaring Schmelzer VIETNAM: DANSEN Auto Bierman N.V. ELFJARIG JONGETJE SPOORLOOS Drie gezinnen dakloos door felle brand Kraanbak gekapseisd drie doden SAMENWERKING MET A.R. EN C.H.U. Radicalen handhaven bezwaren APENGRACHT 32-LEIDEN ELEFOON 20936 - REDACTIE 20015 en 25594 JpVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. IR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN BONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 DVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2.— LACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) VANNACHT LICHTE VORST De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Wisselend bewolkt met plaatselijk een sneeuw- erf hagelbui. Matige, langs de Waddenkust af en toe krachtige noordwestelijke wind. Vannacht in het binnenland lichte vorst, morgen overdag onge veer dezelfde temperaturen als vandaag. RIJDAG 16 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.372 (Van onze sportredacteur Hei-man van Bergem) GRENOBLE Goud en zilver voor Nederland. Kees Verkerk en Ard Schenk zorgden voor een eclatant succes I p de 1500 meter door als eerste en tweede te finishen. Alleen de Noor Ivar Eriksen. die zich speciaal op de I 500 meter had voorbereid, kon de prestatie van Schenk evenaren (voor beide rijders werd 2.05.0 genoteerd) h n veroverde eveneens een zilveren medaille. Het brons werd niet uitgereikt. Ard Schenk moest al vroeg op de l laan. In de tweede rit vond hij de sterke Rus Eduard Matusevitsj naast zich, die nog niet eerder in Grenoble en gooi naar de medailles had gedaan. De 30-jarige Rus, die in Oslo bij de strijd om het Europees kampioen- chap achter Maier als tweede eindigde, zweepte onze landgenoot op. Schenk wilde eenvoudig bewijzen, dat ij er nog bijhoort en daarvoor was het noodzakelijk op het erepodium te komen. Elke ronde liep de lange 'oordhollander iets van Matusevitsj weg en zijn voorsprong bedroeg tenslotten 1,1 sec. op de Rus. De tijd 2.05.0 etekende een verbetering van het oude olympische record van de Rus Jevgeni Grisjin, die in 1956 te Cortina 'Ampezzo tot 2.08.6 kwam. Er zouden nog vele rijders volgen, die onder het oude record bleven. ADVERTENTIE GOUDEN VERLOVINGSRINGEN Constant - Love - Anjer - Desiree Martinshof ook met brillant JUWELIER v. d. WATER HEEFT ZE HAARLEMMERSTRAAT 181 Zeer grote keuze. Op het graveren kunt U wachten en zonder kosten verhoging. ALTIJD VOORDELIG 's Maandags gesloten. Kees Verkerk en Ard Schenk hebben op de 1500 meter voor een formidabele prestatie gezorgd. Kees Verkerk reed in een schitterende rit naar een verbetering van het olympisch record. Goud voor Kees. Ard Schenk, die in de Iïus Matusevitsj een bijzonder sterke tegenstander vond, kwam eveneens op een uiterst scherpe tijd uit. Genoeg voor zilvergedeeld, met de jonge Noor Ivar Eriksen. Kees Verkerk kwam in de zesde rit ge laden aan de start. Hij voelde de krachts inspanning op de 5000 meter van don derdag niet meer en had zich voorgeno men alles en alles te geven om het olym pische goud te grijpen. Zijn tegenstander, de „oude" Oostenrijker Herman Strutz, was al snel gedegradeerd tot een onbete kenende figurant. Verkerk, die met vin nige slagen steeds meer terrein won op Ard Schenk, had na 300 meter nog een achterstand van 0,2 sec., maar zette dit na de volgende ronde om in een voor sprong van 0,1 sec. De 24-jarige wereld kampioen bouwde de marge steeds ver der uit om tenslotte in de magistrale1 tijd van 2.03.4 te finishen. Met deze tijd bleef hu nog onder zijn eigen officiële wereldrecord. '2.03.9) dat inmiddels Is achterhaald door de Noor Magne Tho massen, die in Davos tot 2.02.5 kwam. De Nederlandse kolonie vierde uitbun dig feest op de tribunes. Het wist, dat Kees Verkerk onbereikbaar zou blijven voor de concurrentie en het uitte dit in een vreugdeuitbarsting, die de argeloze Franse toeschouwer, die zomaar eens naar het schaatsen was gaan kijken, met verbijstering aanschouwde. Maar diverse kandidaten voor goud en zilver moesten nog op de baan komen. Wereldrecordhouder Magne Thomassen b.v. en Ivar Eriksen, de mijlspecialist, Sven Erik Stiansen mocht niet onder schat worden en de overige Nederlanders moesten nog rijden. De eerste serieuze aanval op de Ne derlandse topposities werd gedaan door de Noor Ivar Eriksen. Een snelle start bracht hem voor op Verkerk en Schenk. Zelfs bij het ingaan van de laatste ronde had Eriksen nog 0,3 sec voorsprong op de Puttershoeker en zelfs 0,9 sec op Ard Schenk. Eriksen kon echter de laatste 400 meter niet meer genoeg snelheid opbrengen en hij verloor zienderogen tijd. Met een uiterste krachtsinspanning bracht hij nog 2.05,0 op de klokken en dat was juist genoeg voor zilver. De noren juichten en zij hoopten op meer. Zie verder pag. 2, eerste kolom) (ADVERTENTIE) ZATERDAGAVOND 17 FEBR. in het Patronaatsgebouw OEGSTGEEST In PAGE 14 •oorprogramma IN-CASH Aanvang 8 uur. (ADVERTENTIE) SIMCA-SHOWROOM VANAVOND OPEN TOT 10 UUR. KOM EENS KIJKEN EN LAAT U VOOR LICHTEN (Van onze correspondent) AKERSLOOT Waar Is de eHjarige Dricsje van Aincrongen? Deze vraag houdt al enkele dagen de politie, de raad van kinderbescherming en de bevolking van Akersloot intensief bezig. Vorige week vrijdagmiddag is Driesje op de bus naar Uitgeest gestapt en heeft daarna, naar het schijnt, de trein naar Amster dam genomen. Sindsdien is hij spoorloos. Is bij nog in dc hoofdstad of zit hü al lang en breed met zijn moeder in Canada? Vier jaar geleden werd Driesje door zijn oom in huis genomen, omdat zijn moeder met een nieuwe partner in Cana da een bestaan had opgebouwd. Driesje zag zijn moeder wel regelmatig, maar bleef aan de zorg van zijn oom toever trouwd. Tot de moeder enkele weken ge leden naar Nederland kwam en het kind opeiste. De pleegouders en ook de raad voor kinderbescherming in Alkmaar stemden daarin niet toe. Toen zijn moeder toch bleef volharden in haar eis maakte de raad de trieste zaak aanhangig bij de rechtbank in Am sterdam. Driesje wachtte de uitspraak van de rechtbank echter niet ai. Dc jon gen wist vorige week vrijdagmiddag on gemerkt te vertrekken. De politie denkt dat het jongetje op eigen gelegenheid naar de hoofdstad is gereisd en dat zijn oma heeft opgezocht. Daarna is er niets STICHTING VAN DE ARBEID: „Roolvink maakt zich te druk (ADVERTENTIE) VOOR IICHT6EWICHT EN TONNENUST parlementaire redactie) DEN HAAG De Stichting van de Arbeid voelt er bar weinig voor spoedig een bestuursvergadering te houden ter bespreking van de loonontwikkeling. I vakbondsbestuurder bij de werknemersafgevaardigden een zeer geprikkelde stemming, omdat werk nemersvoorzitter Kloos „vla vla" van het overleg had moeten horen. Deze stem ming zal er misschien toe hebben bij gedragen dat de bestuursleden van de Stichting van de Arbeid er niet gauw voor voelen om aan het verzoek van de regering tot beraad in eigen kring gevolg te geven. Daarbij komt dat minister Roolvink in vakbondskringen slecht ligt. r| Met name by het NVV kan deze oud vakb het CNV weinig Maandagavond had minister Roolvink goed doen. De vakbeweging vindt dat (Sociale Zaken) in het overleg delegatie van de Stichting van de Arbeid gevraagd om zich in eigen kring nog eens te beraden en daarna met de regering te komen praten. De Stichting van de Ar beid vindt echter dat er helemaal geen reden Is om paniekerig over de Ionen te doen. Dus behoeven de bestuursleden niet te worden bijeengetrommeld. Maandagavond hebben minister Rooi vink en minister De Block tegen wer gevers en werknemers in de Stichting vai de Arbeid de waarschuwende vinger op geheven en gemaand dat het met loonontwikkeling kalmer aan moest. Het overleg tussen de regering organiseerde bedrijfsleven veroorzaak Geen krant ontvangen? Bel lussen 6.007.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agent schappen zijn gevestigd wende men zich tot de agent. minister Roolvink zich over de loon ontwikkeling overbodig druk heeft ge maakt, omdat er geen vuiltje aan de lucht is. Met de herinnering aan het op treden van de heer Roolvink toen hU staatssecretaris in het kabinet-De Quay was, wordt gevreesd dat minister Rool vink de vrije loonpolitiek steeds weer in de wielen zal rijden. Als de minister dit inderdaad niet kan laten, dan zal zyn toch al niet warmbloedige verhouding tot de vakbeweging zeer gespannen wor- De werkgevers zyn het met de vak beweging eens dat de loonontwikkeling gemiddeld liggen de C.A.O.-verhogin- gen rond de vijf percent geen enkele aanleiding tot bezorgdheid geeft. In het kader van de vrye loonpolitiek moet daarom niet van bovenaf worden in gegrepen. Niet zon beste beurt heeft het by werkgevers en werknemers gemaakt dat I de ministers De Bock en Roolvink de cijfers van de betalingsbalans verschil- i lend hanteren. In het overleg met de j Stichting van de Arbeid werden de on gunstige cyfers van de betalingsbalans gepresenteerd als eens de verschrikkelijke sneeuwman, die weliswaar nog nooit is gezien maar ieder ogenblik de vrüe loon politiek zou kunnen vermoorden. De ongunstige cijfers van de betalings balans moesten de C.A.O.-onderhande- I laars bang maken, maar het bezorgde I betoog van minister Roolvink heeft op hen te weinig indruk gemaakt. Temeer, omdat het georganiseerde bedrijfsleven steeds minder onder de indruk is van J het constante gewapper met de uitkom- sten van de betalingsbalans, waarmee de regering telkens weer tot soberheid en matiging maant. SAIGON (A.F.P.). By een bombar dement dat zware B-52 bommenwerper» 17 km ten noord-noordwesten van Saigon hebben uitgevoerd. iyn vierenveertig „eigen mensen" gedood en byna zestig ernstig gewond, zo is van officiële »yde meegedeeld. De nationaliteit van de slachtoffers ia niet bekendgemaakt, maar volgens onbevestigde berichten betreft 't Zuidvletnamcsr burgers en militairen. Volgens een communiqué van de Amerikaanse luchtmacht was het doel een gebied waar zich Vletkongecnhedcn hadden geconcentreerd, die het vliegveld Tan Son Nhoet bedreigden. Toestem ming voor het bombardement was ge geven door de Amerikaanse en Zuid- vietnamese burgerlijke en militaire autoriteiten. Vijftig procent van de bommen was buiten het eigeniyke doel gebied terechtgekomen. Secretaris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties heeft zich bU zyn terugkeer In New York zeer bezorgd ge- toont over de ontwikkelingen In Viet nam, zo wordt in kringen van de V.N. vernomen. Thant zou in het bijzonder bevreesd zyn voor nieuwe uitbreiding van de oorlog en voor het gevaar dat daarbü kernwapens zouden worden ge bruikt. De Amerikaanse legerleiding ln Viet nam verwacht, dat de Vietkong en Noord-Vietnam een nieuw offensief zullen ontketenen, dat ditmaal niet door speciale groepen of plaatseiyk* een eenheden, maar door eenheden geregelde troepen zal worden uitgevoerd. De Zuid- vietnamese hoofdstad zou, volgens de Amerikaanse inlichtingendienst, omringd zyn door een vijandelijke troepenmacht van ongeveer 10.000 man, dat is een divisie. Een tweede divisie van de Viet kong zou gereed staan om by Bien Hoa, 30 km van Saigon verwijderd, in actie te komen. Verder zouden verscheidene bataljons Infanterie en artillerie van de Vietkong zich In de provincies Binh Doeong, Haoe Nghia en Long An, bin nen een straal van 30 A 45 km van Saigon, bevinden. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM1 Drie gezinnen zijn dakloos geworden door 'n felle uitslaan de brand in Amsterdam. Alle drie. boven een café gelegen, etage van een pand op de Mauritskade brandden geheel uit. De brand werd ontdekt toen rookwol ken in het café binnendrongen. De be zoekers van deze bar renden naar buiten. Een 23-jarige kelner snelde door de dik ke rook de trap van het in brand staan de huis op en droeg de bewoonster van de derde etage, een 78-jarige weduwe, op zijn rug naar beneden. Dc bewoners van de tweede etage, die niets van de brand hadden gemerkt, werden op tijd gewaarschuwd. De eigenaar van het café. die op dc derde etage woont, was met zyn vrouw niet thuis. Zij troffen later een smeulen de puinhoop aan. De brandweer weet nog niet wat de oorzaak van de brand is geweest. (Van onze correspondent) ANTWERPEN De Nederlandse kraanbak „Triton" uit Papcndrecht i* op de Westerschrlde gekapseisd. Drie Nederlandse opvarenden zijn omgeko men. Het iljn de 52-jarige schipper M. de Rackere uit Sluis, de 48-jarige steen- losser P. Teerhuis uit Marken en de 39- Jarige machinist D. Meeuwsen uit Vlie ringen. Het ongeluk gebeurde 's nachts, toen men aan het werk was aan een strek dam. De oorzaak is niet bekend. De drie overige opvarenden van de kraanbak weiden gered. Aanvankelijk werden nog klopsignalen uit de cabine van de kraan gehoord. Kikvorsmannen hebben tevergeefs geprobeerd naar bin nen te komen. Drie uur lang bleven de opgesloten mannen de stcenlosscr en de machinist op de wand bonzen. De signalen werden langzamerhand zwak ker en tenslotte hielden ze op. (ADVERTENTIE) morgen voordeel luxe blaadjes lOO gram van 7» edactie DEN HAAG De Tweede-Kamer fractie van de KVP heeft gisteren in een vergadering onder meer aandacht be stred aan het ongenoegen dat bU de KVP-radicalen is ontstaan over de KVP- t.v.-uitzending van woensdag j.l. Daarin werd zoals gemeld, door de fractieleiders Schmelzer (KVP), Biesheuvel (AR) en Mellema (CHU) verklaard dat men geza- meniyk zal optreden bU toekomstige ver kiezingen en gczameniyk al dan niet in een kabinet zitting zal nemen. De overgrote meerderheid van de KVP- fractie liet gisteren blijken dit volledig te steunen. De opvatting radicaal dr& Aarden, dat dit „voorbarige" en „opzienbarende" beslissingen zijn, die niet in overeenstemming zyn met de par tijraadsbesluiten van Arnhem, werd door de overgrote meerderheid niet gedeeld. Drs. Schmelzer zette uiteen dat de uit spraken in dc t.v.-uitzending geenszins strijdig zyn met de uitkomsten van de partijraad, maar integendeel in het ver lengde daarvan liggen. Het samenwerken van de drie confessionele partyen op basis van een vooruitstrevend program is In Arnhem Juist in een resolutie aanbe volen. De vorderingen tn het gesprek van de achttien uit KVP, AR en CHU vormen een voldoende aanwyzlng, dat er een vooruitstrevend program uit de bus zal Drs. Aarden en enkele andere radica len handhaafden echter hun bezwaren. De zaak zal op een later tijdstip nog ver der worden doorgepraat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1