S)e£cid<scSouAant Mariniers landen tot citadel Hue GOUD VOOR SCHUT OP 3000 MTR ONDER DEKKING VAN DICHTE MIST OVER 200 METER BREDE RIVIER Moord op 300 burgers Grote drukte op eerste weekeind van ondergrondse JAMIN BEDRIJFS AUTO'S Station Beurs wegens drukte gesloten Co&ftbua soep...die is pas lekker! „Buitensporig geweld tegen negers in Newark PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M. DRABBE J F. J M. KOENS TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart, 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 12 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN r IETS HOGERE TEMPERATUREN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Half- tot swaarbewolkt met plaatselijk wat regen. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen Iets hogere temperaturen dan vandaag. 59e jaargang, no. 17.368 Nieuw wereldrecord (Van ome sportredacteur Herman van Bergem) GRENOBLE Ans Schut heeft vanmor gen de tweede gou den medaille voor Nederland in de wacht gesleept. Als enige rijdster op de 3 km wist zij de afstand binrten de 5 minuten te rijden 4.56.2 sec. Het zilver op deze afstand was voor de Finse Mustoncn, terwijl Stien Kaiser 0.3 sec. tekort kwam om de tweede po sitie te bereiken. Stien kwam derhalve In het bezit van brons. Als sprintster trok de 23-jarige Ans Schut er in haar race tegen het Cana dese meisje Marcia Parsons tussenuit. Reeds na de eerste 600 m had de Apel- doornse een voorsprong van ruim 15 m opgebouwd, maar wat belangrijker was, haar tempo was zo hoog, dat de Finse Kesklvitikka, die op dat moment het klassement, van de 3 km aanvoerde, haar positie voelde wankelen. De hon derden Nederlandse toeschouwers, al bewapend met spandoeken met de op schriften van „Verkerk, Schenk en Bols" zorgden in het ijsstadion waarin zo'n 3500 schaatsenthouslasten waren te vinden, ineens voor een geweldige sfeer. Trainer Piet Zwanenburg gaf steeds scherpere commando's aan Ans Schut. Na 1 km, die werd afgelegd tn 1.36.9 sec. was de voorsprong op de Finse Keskivitikka al zo groot dat men niet alleen meer aan goud dacht, en aan het olympisch record op deze af stand, maar ook aan het wereldrecord, dat onofficieel in het bezit is van Stien Kaiser (9 dagen geleden in Davos ge vestigd met 4.54.6 maar nog niet er kend). Ans Schut bleef in een regel matig, stevig tempo haar rondjes draaien, maar ondanks haar verbluf fende eindsprint die de toeschouwers nog eens tot groot enthousiasme bracht, bleef het wereldrecord bulten bereik. De tijd van 4.56.2 sec. was echter goed voor goud en dat was voor vandaag het belangrijkste. De top was bereikt.'De tijd van Ans Schut was niet alleen de Finse Kaja Mustonen, die de gouden medaille op de 1500 m had gewonnen, te snel af. maar ook de Noorse Liesbeth Berg en de Russinnen Kauniste en Sabllna ble ven ver bij Ans Schut achter. De zwaarste aanval zou echter nog In een van de laatste ritten moeten ko men. van wereldkampioene Stien Kai ser. In het klassement was WlUy Burg- meljcr op dat moment al uit de ere lijst verdwenen, want haar 5.05.1 sec. in de eerste rit van 3 km gemaakt, bleek juist niet voldoende voor ere metaal. WlUy Burgmcijer kwam echter de eer toe dat zij de eerste was die het op naam staande olympisch record van Lydia Skoblikova (5.14.3 sec.) had doen kelderen. Stien Kaiser had echter niet het geluk (ADVERTENTIE op haai- hand. Op het moment dat de wereldkampioene voor haar 3 km ver trok, viel er namelijk een vette mot regen In Grenoble. Het weerhield Stien niet om op het schema van de Finse Mustonen, die op dat moment het zil ver stevig ln handen had. te vertrek ken. Het duurde lang voordat Stien het ritme te pakken had, maar in de laat ste twee ronden kwam de Nederlandse steeds dichter bij de top. Twintig meter vóór de finish had Stien zelfs het zilver binnen haar bereik, maar toen kwam ineens een misslag. Het bracht Stien even uit balans en het betekende tevens dat de Nederlandse 0.3 sec. tekort kwam voor het zilver. De tijd van Stien (5.01.3) was echter ruim voldoende om twee Nederlandse meisjes op het ere podium van de 3 km te brengen, ter wijl Willy Burgmeijer met haar vijfde plaats de Nederlandse dames schaats- strijd in Grenoble fraai afsloot. olympisch kamplot s Schut 4.S6.2 stonen (Fin!) Keskivitikka (Flnl) 5 Lidla L in d blom (Zw) 5.09.8. 8. Anna (Rus!) 5 12.5, 9. Sigrid Sundby Llsbeth Berg (Noorw) 5.19.6, 17. Kaari Kaa- rlng (Noorw) 5.20.6, 18. Arja Kantola (Finl) 5.20.7, 19. Doris Maccannell (Canada) 5.21.5, noud (Fr) 5.23.7, 21. SAIGON (AP-Reuter) Amerikaanse mariniers hebben een verrassingslanding over de tweehonderd meter brede Parfumrivier uitgevoerd en zijn nu gevorderd tot vlak onder de muren van de oude keizerlijke citadel van Hue, waarboven nog altijd de vlag van de Vietkong wappert. De landing werd. beschermd door dichte mist, in alle stilte, zonder één schot uitgevoerd om de tegenstander te verrassen. De citadel is als gevolg van de herhaaldelijke bombardementen en beschietingen één grote puinhoop, doch deze puinhoop wordt, zoals in de Spaanse burgeroorlog het Alcazar in Toledo, met groot fanatisme verdedigd. In Hue en omgeving hebben de Noordvietnamezen en Vietkongstrijders represailles op grote schaal uitgevoerd. Ten zuiden van de stad zou een massagraf met 300 geëxecuteerde burgers zijn. Het z(jn voor het merendeel officiële functionarissen, politiemannen en anderen, die door de Vietkong op de zwarte lfo'st waren gezet. Da Amerikaanse en Zuidvietnamese troepen hebben het massagraf nog niet kunnen bereiken. Naar schatting is nu meer dan de helft van de communistische strijders, die het grote offensief begonnen zijn, gesneuveld in twaalf dagen tijds: 30.795 gedood en 5.728 gevangen. Hiertegen over staan 973 gedode Amerikanen, 2119 Zuidvietnamezen en 57 andere bond genoten. Er zijn 4.874 Amerikanen en 7.718 Zuidvietnamezen gewond. Meer dan een half miljoen Zuidvietnamezen zijn dakloos. In Khe Sanh Is de toestand onge wijzigd. Men wacht daar de grote aan val af. De basis ondergaat geregeld Noordvietnamese beschietingen, maar het vliegveld ls weer in gebruik. Er zijn Noordvietnamese troepenbewegingen geconstateerd in de richting van de kuststrook, waar de steden Hue, Da- nang, Phoe Bai en Tan Ky liggen. In Saigon hebben, vooral in de wijk Cholon, nog vuurgevechten plaats. Ame rikaanse vliegtuigen hebben de in de omgeving van Hanoi gelegen vliegvelden Kep en Jen Bai gebombardeerd. Secretaris-generaal Oe Thant bevindt zich momenteel ln de Sovjet-Unie waar hij besprekingen voert met de Russische leiders over Vietnam. Dean Rusk, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft verklaard dat de V.S. het onderzoek naar de wil tot besprekingen van de regering in Hanoi gestaakt hebben, toen het offen sief van de Vietkong en Noord vietnamezen losbarstte. „Ondanks dit offensief", aldus Rusk, „trekken wy geen van onze voorstellen in, waarop Hanoi „neen" heeft gezegd". Geen krant ontvangen? Rel tussen 6.00—7.00 uur. nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agent schappen rijn gevestigd wende men zich tot de ugent. Zoekl U een goed ANKERHORLOGE voor 30.en I 40.—. Of het .allerbeste van 200.en 400. Eterna, Certina, Prisma, Junghans, Ewe, Anker, Roamer, Citizen. HORLOGER d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft het ALTIJD VOORDELIG Maandags gesloten. Dochtertje voor Willeke Alberti (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Zangeres Willcke Alberti heeft gistermorgen om kwart zes het leven geschonken aan een dochtertje, van bijna zes pond. Het echtpaar Willeke Alberti en Joop Oonk noemt de gezond blozende baby die volgens „opa" Alberti direct al een hoge C haalde Daniëlle. (ADVERTENTIE) ROTTERDAM (ANP) „De metro leek dezer dagen af en toe weieens op een kermis", zo karakteriseerde zondag avond de directeur van de Rotterdamse Eclektrische Tram (RET) drs. G. C. v. Leeuwen, het wel en wee van de Rotter damse metro gedurende het eerste week end van haar bestaan. De RET-dlrecteur heeft deze dagen met z(jn tientallen me dewerkers kunnen vaststellen dat de be langstelling voor Nederlands eerste on dergrondse dit openingsweekend over stelpend Is geweest. Volgens voorzichtige schattingen heb ben de blauw-grijze metrotreinen zater dag en zondag in totaal een dikke 400.000 passagiers te verwerken gekre gen. Dtt aantal mensen vervoerde de RET met haar 300 bussen en 200 trams vroeger in totaal op één werkdag. Zo wel zaterdag als zondag hebben met na me de stations Zuidplein, Beurs en Cen traal Station te kampen gehad met een enorme toeloop. De drukte op deze sta tions was op sommige tijdstippen zo erg, dat de ontwaardingsapparatuur voor de kaartjes met storingen te kampen kreeg. Het station Beurs moest zaterdag zelfs enige keren gesloten worden, omdat het RET-personeel de drommen reizigers en nieuwsgierigen niet meer kon verwer- kken. Drs Van Leeuwen kon zonder meer vaststellen dat de oproep van bur gemeester Thomassen aan de burgerij de gemeente Roterrdam heeft voor de metro-opening ruim 700.000 vrijkaarten aan de Rotterdamse burgers verstuurd om toch vooral niet massaal naar de metrostations op te trekken tijdens de eerste dagen, niet veel heeft geholpen. Drs. Van Leeuwen vindt dat het reizen de publiek nog moet wennen aan de me tro. „Wij moesten beide dagen erg veel aanwijzingen geven aan de reizigers. Vooral de doorstroming aan de controle- lijnen van de stations liep vaak erg stroef af", stelde drs. Van Leeuwen. Bij de RET heeft men de Indruk dat het beslist niet alleen Rotterdammers zijn geweest, die zaterdag en zondag de me tro hebben „geprobeerd". Uit alle delen van het land zijn mensen naar Rotterdam gekomen om kennis te maken met de Maasstedelijke ondergrondse. Het aantal Hagenaars staat vermoedelijk in de cate gorie niet-Rotterdammers aan de top. De voetbalwedstrijd Feijenoord-ADO bracht een kleine 10.000 mensen uit de residen- tien naar Rotterdam en men neemt bij de RET aan, dat een belangrijk deel van hen de metro heeft gekozen als onder deel van de reisroute naar het Feije- noordstadion. De problemen waarmee de RET dit weekeinde te kampen heeft gehad, gol- _MMUY rlcLIHUKT KOTTERD (ADVERTENTIE) morgen voordeel cocktail 250 gram van 99 voor 85 niat duur wal heerlijk ADVERTENTIE Prinses Beatrix en prins Claus hebben het al gelopen weekeinde hevig meegeleefd met het treJ en wee van onze schaatssters m Grenoble. Het prinselijk paar zat btj de wed strijden op een bank, vlak naast de baan en lieten de eretribune voor icat die was. Uitbundige triomf bij de olympische zege tan Carry Geyssen, <he zaterdag aan tafel de ereplaats mocht mnemen naast de prinses, die met haar echtgenoot en de Nederlandse af vaardiging de lunch gebruikte. NEW ARK (Reuter) Een door gouverneur Richard llugh» van New Jersey in gestelde commissie van onderzoek naar de rassenonlusten in Newark tijdens de „lange hete zomer" van 1967, heeft de staat, de plaatselijke politie en de nationale garde zaterdag beschuldigd van „buitensporig en ongerechtvaardigd gebruik van geweld tegen negers". De commissie van tien personen, onder wie drie negers, zegt in een rapport, dat de blanke meerderheid de grootste verantwoordelijkheid draagt voor de relletjes waarbij 26 mensen omkwamen en meer dan duizend werden gewond. Het rupport waarschuwt, dat geen macht hoe groot ook steden kan vrijwaren tegen soortgelijke ongeregeldheden en dat ook geen enkel bedrag aun geld de problemen kan oplossen, maar dat in de eerste plaats de geesteshouding moet veranderen Het ziet ernaar uit, dat de ongeregeldheden van vorig jaar Juli de „proloog van een tragedie" worden, tenzij zij die aan de macht zijn de anderen veel tastbaarder bewijzen geven van het streven naar verandering dan tot nog toe het geval was De plaatselijke en staatspolitie en de nationale garde van New Jersey verergerden de toestand door „lichtvaardig schieten en negers beledigend te behandelen". den niet alleen de metro. Met de inge bruikneming van het Rotterdamse „mol- spoor" ging ook de door de metro opening sterk gewijzigde dienstregeling voor trams en bussen in. De meeste oude oververbindingen zijn verdwenen, er zijn nieuwe op de metrostations aansluitende tram- en buslijnen. Zaterdag kwamen veie tienduizenden naar het centrum van de stad, om het feest mee te vieren, dat een speciale ge meentelijke commissie had uitgedacht Het was bijzonder druk In de Rotter damse binnenstad vanwege de speciaal voor de metro-opening toegestane koop avonden, het grote vuurwerk op het Schouwburgplein, de kermis langs de Coolsingel en omdat de café's en restau rants tot twee uur geopend mochten blij ven. Ook zondag was er een ongekende levendigheid in de Maasstad. Het Zuid- plein, vroeger een vrij stil punt ln Rot terdam. werd zaterdag en zondag onge kend druk bezocht. „Ik ben ervan over tuigd, dat de metro Rotterdam een nieuw leven gaat geven", aldus de heer Van Leeuwen. De RET-directeur vond dat de metro met name van het Zuidplein en de omgeving van het station Beurs nieu we stadscentra zal maken. (ADVERTENTIE) VOOR LICHTGEWICHT EN TONNENLAST AMSTERDAM Rumoer rond ..Love Affair" Britse band bereikte top zonder noot te spelen LONDEN, (Reuter). De Britse popgroep „The Love Affair", die met „Everlasting love" nu al voor de derde week de eerste plssts van de Engelse hitparade bezet, gaf in bet afgelopen weekeinde tijden» een televisie-interview toe. zelf geen noot op de plaat te heb ben gespeeld. Slechts zanger Stephen F.llis lever de een wezenlijke bijdrage tot „Everlasting love" l.et Instrumen tale gedeelte werd verzorgd door studiomusici, die per uitvoering nog geen tien pond verdienen. Overigens ls het algemeen bekend, dat in de platenindustrie veelvul dig gebruik wordt gemaakt van slecht-betaalde sesslonartlesten. die het gemis aan muzikaliteit van de po.'groepen moeten verhelen. We zagen het in het verteden on der andere reeds bij Amerikaanse „Monkees" en de Britse groepen „Procol Harum" en „Rupperts People" (in Nederland niet zo be kend, maar ln Engeland gevierd door „Reflections of Charles Brown") De bond van Britse musici heeft nu maatregelen geelst om een d rgeltjk „bedrog" ln da toekomst te voorkomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1