S)<2 CeicbeGoti/ïmtt Diepzeeduiker zoekt Minerve GESPANNEN GEVECHT TEGEN KLOK Wie neemt over H Werkgevers wijzen 'ieisen bouw-CAO af JAMIN HEVIG GEVECHT BIJ SUEZ Vietkong begonnen aan groot offensief ROVER OP GIJZELT 8 VLUCHT MENSEN Nog voor 20 uren zuurstof WSM en Citosa fusioneren Andere CAO s blijven nu ook liggen Bruid in nieuwe stijl VLIEGTUIGRAMP OVERLEEFD Gevangenen vermoord in Arkansas Religieuze massamoord POLITIE SCHIET OP WILDE BARONES PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. f 4.45; p kwart. f 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DINSDAG 30 JANUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ZUID WESTELIJ KE WIND Weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Overwegend zwaar bewolkt met tijdelijk re gen of motregen en zacht weer. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. 59e jaargang, no. 17.357 Dl A ACCT/"NCT Opblaasbare stoelen schijnen er meer e»i meer in te D LMMOOI \JCL komen. Komen er gastwc eten een stoel opblazen. Vele kleurenin helder transparant verkrijgbaar: rood, oranje, geel en blauw (ADVERTENTIE) Vrij...dan decaravan. CARAVAN RAI'68 Caravan*, vouwwagens, bagagavragan* an toabahoran uit 12 landan 27 JAN. TM 4 FEBR. TEL AVIV (A.F.P.). Aan het Suezkanaal is vanochtend een hevig artillerie- en tankduel uitge broken tussen Israëlische en Egyp tische strijdkrachten, zo deelt een militaire woordvoerder in Tel Aviv mee. Het incident begon toen twee kleine Egyptische vaartuigen trachtten bij bet Tlnsameer het kanaal in noordelijke richting op te varen. De Israëliërs losten waarschuwingsschoten, waarop de Egyp- tenaren met automatische wapens ant woordden. De artillerie van Ismaiia en El Kantara opende toen ook het vuur. Volgens de Israëlische mededeling werd een Egyptische tank vernietigd. Later trachtten de twee vaartuigen opnieuw naar hetk anaal te varen waarop het vuren werd hervat. Om 12 uur (plaatse lijke tijd) stelden waarnemers van de Verenigde Naties een staken van het vuren voor, hetgeen door Israël werd aan vaard maar door de Egyptenaren werd geweigerd. Eerder meldde het Egyptische pers bureau voor het Mid den-Oosten, dat vier schepen van het Kanaalautorltelt waren beschoten, toen zij een onderzoek in stelden in verband met een verzoek tot vertrek van een Amerikaans schip. Dit schip kan wegens averij het kanaal slechts in noordelijke richting verlaten. ALLE BASES AANGEVALLEN DA NANG. (Reuter-AFP) De Vietkong heeft vannacht de nacht van 't nieuwe maanjaar Tet verrassings aanvallen uitgevoerd op acht van de grootste agglomeraties in Zuid-Vietnam en is daarmee een offensief begonnen, dat de Amerikanen en Zuidvietnamezen slechts verwachtten tegen Khe Sanh en langs de gedemilitariseerde zone door de Noordvietnamezen. De Zuidvietnamezen en Amerikanen hebben hierop gereageerd door het Tet- bestand van zesendertig uur dat eer der al voor de vijf noordelijke provin cies was afgelast voor het gehele land op te heffen en een Amerikaanse woordvoerder in Saigon zei, dat voor het grootste deel van Noord-Vietnam ook de bommenpauze niet doorgaat. Volgens Amerikaanse bekendmakingen was de toestand vandaag als volgt: Da Nang: beschieting van de Amerikaanse basis en van stadswijken, waarbij mate riële schade werd aangericht en geringe verliezen aan mensenlevens zijn geleden. Aan de rand van de stad zijn straat gevechten geleverd. Op de Amerikaanse basis weiden vijf vliegtuigen vernietigd en zeven beschadigd. Nha Trang: De Vietkong maakt zich korte tijd meester van het bestuurs centrum, het radiostation en het station. Uit de gevangenis zijn honderden ge vangenen vrijgelaten. Tan Canh: Op vijf kilometer van Dak To in het centrale hoogland, was tijde lijk in handen van de Vietkong en staat voor tweederden in brand. Qui Nonh, aan de kust: twee Vietkong- eenheden slaagden erin de stad binnen te dringen, die wordt verdedigd door Zuidkoreanen om zich naar men ver moedt aan te sluiten bij twee Viet- kongbataljons. die zich al (als onder grondse) in de stad bevinden De Zuid koreanen verdreven de aanvallers echter. Pleikoe: Aangevallen door twee com pagnieën, die erin slaagden het centrum tijdelijk te bezetten en een groot aantal gevangenen vrijlieten uit de gevangenis. Kontoem (provinciale hoofdstad): De Vietkong trekt zich na een mortieraan val en een treffen met regeringstroepen terug. Ban Me Touth (provinciale hoofdstad): beschieting hoofdkwartier van een Zuid- vietnamese divisie en installaties. Bong Son (Amer. kustbasis): De Viet kong vernietigt bij aanval verscheidene hefschroefvliegtuigen. De landingsbaan van Khe Sang, de bedreigde vesting van het noordwesten, werd vandaag getroffen door een Noord- vietnamese raketaanval. Deze landings baan is de enige verbinding. Agent bewoog hem tot overgave DENVER. (AFP) Een gewapende 26-jarige man die betrokken was b(j een mislukte overval op een supermarkt in Denver, in de Amerikaanse staat Colo rado, heeft gisteren gedurende zeven uur politie en burgerij in grote spanning gehouden. Na een wilde jacht in gestolen auto's waarbü hij verscheidene mensen als gijzelaar meeenam, gat de man zich over aan zijn achtervolgers. Een van de gijzelaars is met twee schotwonden in de buik in een ziekenhuis opgenomen. Het avontuur begon toen om acht uur in de ochtend twee gewapende mannen een supermarkt binnenkwamen. Het personeel bijeendreven en probeerden zich van de inhoud van de brandkast meester te maken. Een personeelslid wist echter te ontsnappen en de politie te waarschuwen. Toen de politie kwam, werd een van de twee overvallers aangehouden. De andere vluchtte naar de kelder waar bij hij drie employés dwong met hem mee te gaan. Een politieman die naar beneden kwam, werd ontwapend en werd de vierde gevangene. Via een nooduitgang ver liet de rover met zijn gijzelaars het gebouw, stapte met hen in een onbeheerde politieauto en reed met gillende sirene weg, zonder zich te storen aan de verkeers lichten. Hij wisselde enkele malen van voertuig en nam de bestuurders als gijze laar mee. tot hij er acht had. Een van hen moest een ziek kind op de stoop achter laten. Tenslotte wist de politieman die zich onder de gijzelaars bevond, de vluch teling te bewegen zich over te geven. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Commissarissen van de streekvervoermaatschappijen Citosa N.V. te Waddinxveen enerzijds en WSM te Den Haag anderzijds hebben besloten beide ondernemingen met ingang van 1 januari 1969 samen te voegen. De ondernemingsraad en het personeel van beide bedrijven zijn vandaag door hun respectieve directeuren op de hoogte gesteld. In de positie van de in totaal rond 425 werknemers komt geen ver andering, zo werd meegedeeld. De fusie is voornamelijk een gevolg van het streven van de in het N.S.-concern samenwerkende maatschappijen om een zo efficiënt mogelijk bedrijfsbeheer te bereiken. WSM en Citosa zijn dochter ondernemingen van de N.S. Daders van roof C. en A. werkten zonder tipgever AMSTERDAM (ANP) De 20-jarige verkoper Thijs O., die verleden week sa men met zijn 21-jarige vriend, Arnoud M., de chef interne dienst van C. en A. op het Damrak in Amsterdam van twee tassen met 300.000 gulden trachtte te beroven, heeft tegenover de recherche verklaard, dat hij de heer Schaeffers in een dijbeen had willen schieten om zijn vriend te ontzetten. Door de worste ling was het schot echter in de buik van het slachtoffer terechtgekomen. TOUIX)N - HAIFA (Reuter - A.P. - A.F.P.). Met man en macht wordt, zes kilometer buiten de kust voor Toulon, gezocht naar de vermiste Franse onderzeeboot Minerve, vooral nu er aanwijzin gen zijn dat daar een grote metalen massa op de zeebodem ligt. Het is een gevecht tegen de tijd, want gesteld dat de bemanning van de Minerve nog in leven is, dan heeft zij nog voor vijftien a twintig uur zuurstof. Vanmor gen is een kleine duikboot, de SP-30, van de diepzeeduiker Cousteau, onder de zeespiegel verdwenen om foto's te nemen. Het schip kan zich gemakkelijk en zonder hulp van buiten verplaatsen. Aan het werk neemt tevens deel de telenaut, eveneens een kleine duikboot, die met stalen kabels aan een moeder schip is bevestigd en foto's kan nemen op voorwaarde dat men de duikboot tot vlak boven het wrak laat zinken. De Amerikaanse marine heeft met een spe ciaal vliegtuig luchtkussens naar Toulon laten overkomen, die op een diepte van 200 meter samengeperste lucht In de ge zonken duikboot kunnen blazen om het lichten te vergemakkelijken. Van Israëlische zijde is vernomen dat het zoeken naar de vermiste Israëlische onderzeeboot Dakar net zo lang zal duren tot er iets gevonden Is. Het schip ver dween donderdag met 69 man aan boord. Tot dusverre is er geen spoor van het schip gevonden. Het zoeken spitst zich nu vooral toe in het zeegebied ten zuiden van Cyprus tussen Israël en Libanon. Nadat gisteren een radiosignaal, waar schijnlijk van één van de radioboeien van de Dakar, was opgevangen, is de hoop weer gerezen dal men de boot zal kunnen lokaliseren Vliegtuigen hebben wrakstukken ontdekt voor de kust van Kreta. Een dramatisch misverstand deed zich nog voor toen het bericht verspreid werd dat de Dakar Haifa was binnengelopen. Het bleek een andere Israëlische duik boot, de Tanin, te zijn. De olympische rlam is tot nu foe altijd over de begane grond vervoerd. De Franse parachute- springer Pierre Leroux heeft door de lucht de vlam in een mijnlamp aan zijn pols gezorgd voor vervoer naar La Plagne in de Alpen van Savoie, waar een atleet klaar stond om de weg naar Qrenoble te ADVERTENTIEI morgen voordeel waaierbiscuits 300 gram van 69 voor 57 niot duur sera! heerlijk Het pistool, waarmee hij bovendien nog drie schoten in de lucht loste, zou O. in Antwerpen hebben gekocht. Volgens de politie is uit de gelijkluidende verkla ringen van de verdachten niet gebleken, dat er een tipgever in het spel is ge weest. Door C. en A. enige dagen in de I gaten te houden zouden zij erachter zijnJ gekomen hoe en wanneer het door het kledingmagazijn ontvangen geld naar de bank werd gebracht. Volgens hun ver- klaring wisten zij niet welk bedrag de i heer Schaeffers in de tassen vervoerde. j De Parijse couturier Guy Laroch presenteerde deze bruidsjapon genaamd „Toute en Froufrous' UTRECHT (ANP) De onderhande lingen over de nieuwe C.A.O. voor de bouwnijverheid zijn door de werkne mersvertegenwoordigers afgebroken, so is van de zijde van de raad van be stuur bouwbedrijf medegedeeld. „Over matiging van hun vooretellen was met i de werknemers niet te praten", aldus "V f motiveerden de werkgevers het breek punt van het nauwelijks op gang geko men overleg. Bij de C.A.O. voor de bouwnijverheid zijn een kwart miljoen werknemers be trokken. De C.A.O. loopt 1 maart af. De werknemersbonden verlangden een loonsverhoging van 5.5 procent. Zij toonden zich bereid één procent daar van te besteden aan investeringsloon Voorts wensten de werknemers met in gang van 1 maart arbeidstijdverkorting (tot 42,5 uur per week) van een half uur per dag. uitkering van 100 procent bij regenverlet (voor vorstverlet geldt al 100 procent), verhoging van de wacht gelduitkering van 80 tot 90 procent van het loon en uitbreiding van de vakantie met één dag. Gezien de huidige econo mische omstandigheden in het alge meen en de wens tot matiging hebben de werkgevers deze voorstellen als „exorbitant" aangemerkt. De werkgevers van hun kant boden, blijkens hun mededelingen, een pakket aan. dat een verbetering van de lonen inhield, die gelijke tred houdt met de I stijging der kosten van het levenson- derhoud, overeenkomende met 3 a 3.5 procent, een arbeidstijdverkorting van een kwartier per dag met Ingang van I september as, uitbreiding van het aan- tal vakantiedagen met een dag en een belangrijke verbetering van de pen sioenrechten in de toekomst. Met deze voorstellen zijn volgens de raad van bestuur bouwbedrijf zodanige loonko - ten gemoeid, dat deze onder de huidige omstandigheden als maximaal moeten worden beschouwd. Het wordt in werknemerekringen vrij wel onmogelijk geacht, dat na het mi - lukken van het overleg over de C AO I voor het bouwbedrijf binnenkort het overleg zal worden geopend over een j reeks andere C A O 's, zoals die voor de schilders (33.000), de timmerfabrie ken (5700) en het baggerbedrijf (5.000) die op 1 april aflopen. Verwacht wor-M dat de onderhandelingen over de C A O voor de stukadoors (8 000), die op 1 maart afloopt en waarover morgen een eerste gesprek zou worden gevoerd, hangende de strubbelingen over de I bouw-C.A.O zullen worden opgeschort j In deze Udrijfstnk hadden de werkne- I mors reeds voorstellen gedaan, die ivereenkomen met die In de bouw. De verkgevers zijn inmiddels met tegen voorstellen gekomen. LITTLE ROCK, (Reuter) BIJ graal werkzaamheden op het terrein \an een gevangenisboerderij b(j Little Rock, in de Amerikaanse staat Arkansas. z(Jn drie lijken gevonden. Al enige tijd deden ver halen de ronde dat bewakers gevange nen uit de weg zouden ruimen en hen dan als ..ontsnapt" te boek stellen. De lugubere vondst werd gedaan door éen groep gevangenen die met de bouw van een varkensstal waren belast. De -Xoffelijke resten waren verminkt en lagen in ruwe houten kisten. Aanvan kelijk zouden de autoriteiten woensdag beginnen met een onderzoek naar de juistheid van de verhalen. Dit had de inspecteur van het gevangeniswezen in de staat Arkansas, Thomas Murton, juist bekend gemaakt. Hij is onderdirecteur geweest van een andere gevangenis- boerderij bij Tucker in dezelfde staat. Ook daar deden verhalen de ronde over gewelddaden en corruptie. Een onder zoek van de staatspolitie bevestigd* de juistheid van deze verhalen. De overlevende bemanningsleden van de verongelukte Amerikaanse atoombommenwerper op Groenland m het ziekenhuis van de Amerikaanse basis Thule. Zoals bekend sijn de brokstukken van vier atoombommen aangetroffen by de plaats waar hst toestel door het tis sloeg. DJAKARTA (Reuter) Drie leden van een Indonesische religieuze sekte hebben aan de politie van Bandoeng op West-Java bekend, 48 mensen in hun om geving te hebben vermoord, omdat zij daartoe door een „Innerlijke stem" ge dreven weiden. De drie mannen werden geariesteerd nadat bij de politie klach ten waren binnengekomen over onver klaarbare verdwijningen. Dodenrit dwars door Den Haag en Wassenaar (Va slaggevers DEN IIAAG. Een 42-Jarige Ne derlandse barones woonachtig in ParUs heeft gistermiddag Wassenaar en Den Haag onveilig gemaakt door met seer grote snel heid In haar auto over atraat te Jakkrrrn. Beurtelings en in nauw overleg heeft de politie In Wasse naar en Den Haag haar achter volgd. De Jacht nam vele uren In beslag, waarbj) de barones er enige malen In slaagde haar achter volgers van zich af te schudden. In Wussenaar had haar woeste rit slechts een aantul verkeersover tredingen tot gevolg. In Den Haag, waar zij tenslotte Is aangehouden, ried zij op de Koningskade eon fietsende aspirant-agente aan. die met bcenJetscl In een ziekenhuis ls opgenomen, terwijl in de Haagse woonwijk Marlot een Wassenaarse politieman rap opzij moest sprin gen om zijn leven te redden De Haagse politie loste zes schoten, waarvan er drie de auto van de barones en één van haar banden troffen. Toen zij tenslotte ln de Zwolsestraat ln Scheveningen werd klem gereden maakte de vrouw een versufte Indruk De politie acht het mogelijk dat zij een kalmeringsmiddel had gebruikt, waartegen arlser. automobilisten reeds herhaalde malen hebben ge waarschuwd. speciale koerier n alsnog gebracht V pon lijn gevestigd lol de agent. ngen? Bel tuaaen 3383» en per u do krant

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1