Ste&zidbeSou/fatif Sicilianen naar de tenten gevlucht DORPEN MET DE GROND GELIJK ZWAVELDAMP UIT DUNNE BODEM VREES VOOR BIJNA 500 DODEN JAMIN IN BEZOEKUREN SLAAPTABLETTEN AAN KINDEREN GROOTSE OPRUIMING GLADHEID HINDERT HULPVERLENING Gibellina één grote mesthoop Vader in arrest LUCKY LUKE, NIEUWE STRIP 4F DE HEVEN HALTON PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) DINSDAG 16 JANUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN TIJDELIJK REGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Zwaarbewolkt met tijdelijk regen of motregen en hier en daar mist. Morgen overdag ook enkele op klaringen. Matige tot krachtige, langs de kust af en toe harde zuidwestelijke wind. Weinig ver andering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.345 PALERMO is, na verschrikkelijke uren van paniek, die de half miljoen kleumende inwoners hun huizen uitdreef en naar geïmproviseerde tenten kampen dwong, overgegaan tot de orde van de dag. Alleen op het vliegveld, waar huilende mannen uit de binnenlandse machines van de Alitalia stappen, leeft iets van de ramp, die in zeven stuiptrekkingen over Sicilië is gekomen. Als je boven de heuvels Gibellina binnenkomt, kijk je in een peilloze afgrond, boordevol ellende. Van de ene grenspaal, die de gemeente afbakent, tot de andere is het dorp als door een slordige bulldozer met de grond gelijk gemaakt. Er is nauwelijks een muur waarachter nog beschut ting te vinden is tegen de ijzige wind, die uit de Middellandse Zee doorwaait. Uit talloze scheuren stijgen dampen op, die ruiken naar rotte eieren. Zwaveldampen. Uiteindelijk is Sicilië een vulkanisch eiland. De hel schroeit er vlak tegen de dunne aardkorst aan. Er hoeft daar maar iets te gebeuren en de duivels breken los. In de huizen zeg maar hutten die in Gibellina stonden, hebben bij elkaar ongeveer zesduizend mensen ge woond. Er zijn er nu (een gevaarlijke schatting in gevaarlijke omstandigheden) ruim tweehonderd minder. Veel zwaargewonden voorts, en de hulp komt moeizaam op gang. Er moet bloedplasma komen, snel en veel. Van onze man op Sicilië: Piet Snoeren Maar de wegen in de westhoek van Sicilië een gebied even groot als Nederland z(jn dubbel onbegaanbaar. Ten eerste door de gladheid van Uzel en sneeuw, waar de Italiaanse chauffeurs nauwelijks een antwoord op hebben, ten tweede door de manier waarop de serie aardschokken heeft huisgehouden met het toch al povere asfalt. De zwaargewonden maken dan ook weinig kans, hier in Gibellina, waar de zwaveldamp de sneeuw heeft gekleurd met een vrolijk geel. Water stroomt door de stad (Van onze correspondent) HENGELO Het verkeer in de binnenstad van Hengelo werd lam gelegd doordat de straten over stroomd waren. Twee van de vele Hengelose beken konden de water massa's. ontstaan door een te snel le dooi niet verwerken. De politie was de hele dag in touw om het verkeer. Hengelo ligt aan de E 8. om te leiden Het water bleef de hole dag nog stijgen, maar ver wacht wordt dat het in dé loop van de avond zal gaan zakken. Ook el ders in het oosten van het land is er wateroverlast. Rond het ge bied van de Dinkel staan honder den hectaren blank. In de Berkel bij Eibergen steeg het water van morgen 10 cm per uur. Ook de Slinge bij Groenlo is buiten de oevers getreden. IIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW BROOD TWEE CENT DUURDER (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Maandag wordt het brood twee cent per 800 gram duurder. De prijsverhoging Is o.m. het gevolg van de verhoging der hloempryzen. De prijs van waterwitbrood In de ste den bedraagt als het brood in de win kel wordt afgehaald 67 en komt op 69 cent. Waar in de provinciesteden de huidige prijs 68 cent bedraagt, mag deze worden verhoogd tot 70 cent. In de overige plaatsen mag de prijs van dit brood van 69 op 71 cent worden ge bracht. Deprljzen van ander wit- en bruinbrooö mogen eveneens worden ver hoogd, voor aan huis bezorgd brood mag de prijs drie cent per 800 gram hoger liggen dan brood dat ln de winkel wordt afgehaald. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00—7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt n de krant alsnog gebracht. Waar agentschap pen ztjn gevestigd wende men xich tot de agent. s Verwacht niet van mij, dat ik deze ramp in koele cijfer? weer kan geven. Ik heb ze toevallig van het voor 90 pro cent tot puin getrilde Gibellina, maar dat is het niet het enige dorp, dat in de surrealistische nachtmerrie een mest vaalt is geworden. Een grote hoop stenen, huishoud- en wasgoed, waarin je niet durft zoeken uit vrees voor wat je er zult vinden. Waar is Montevago? Hoeveel doden heeft Santa Margaritha Belici? En Santa Niufa? Hoeveel slachtoffers zullen erbij komen onder de zwarte cypressen van het kerkhof bij Mazara del Vallo of Contessa en Tellena? Niemand weet het nog precies. Zelfs president Saragat niet, die vanmorgen met een speciaal rege ringsvliegtuig in Palermo is aangekomen voor een onbeschermd bezoek aan het rampgebied. De wegen zijn eenvoudig te glad en te zeer in een rulle rommel van steensel veranderd, om het allemaal precies uit te zoeken. De levenden dan, want die zie Je wel vooral veel vrouwen in zwart met kinderen op de arm, die er desondanks in slagen grote kruistekens te slaan in de hoop een herhaling van de ramp af te kopen. Ze zijn als kraaien in het besneeuwde landschap, deze vrouwen. Luidruchtige kraaien, die vechten om het stuk brood en de hard bevroren kaas, die ze hebben kunnen redden. Veel carabinieri ook, met schietklare pistolen loerend op plunderaars. Geen huis is meer bewoond in de dode wereld tussen Palermo, Trapano en Marsala, waar de aardbol zo onverschil lig zijn schouders heeft opgehaald. Alle mensen kamperen, doodsbang voor meer schokken, nog meer doden, in de velden, waar de temperatuur 's nachts vier graden onder nul is. Op hun netvlies brandt nog het beeld van de Apocalyps, die over hen kwam, juist toen zij na zaten te praten over het wereldschok kende sportfeit, dat Inter Milaan afge lopen zondag met 2—1 verloren had van Varese. In de achtergrond van hun brein schemert de hoop, dat het spoedig rustig zal worden en dat el presidente Saragat, die zojuist in een zwarte limousine is voorbij gezoefd, gul zal zijn met subsi dies voor schadeloosstelling voor de wederopbouw. Verder niets dan de gewonden, die kreunen omdat er niet voldoende pijn stillende middelen kunnen worden aan gevoerd. De kinderen, die jammeren, omdat ze honger hebben, de vrouwen, die als meeuwen krijsen over hun stuk En de mannen.sombere, zwijgende mannen; zonen van de Maffia, die hier zijn bakermat en bolwerk heeft. Vech ters, meer tegen het noodlot dan tegen de povere bodem, die nu gekreukeld als bordpapier en stinkend naar rotte eieren voor hen ligt en waarop natuurrampen deze eeuw al meer dan 20.000 mensen levens hebben geëist. De historie kent aardschokken, erger dan deze, met meer doden. Wat deze schokkend maakt, is de armoe- dit droge gebied, waarin hij heeft hulsgehouden en uitgerekend ln dit jaargetijde. Je moet de reddings expedities zien opworstelen tegen de puinhopen en de spekgladde hellingen om dit te beseffen. Het is een volkomen ander Sicilië dan de toeristen plegen te kennen. Prentbriefkaarten hebben net ais mxialHss bun heenrijd* PALERMO (Reuter). Zeker 430 mensen hebben het leven ver loren en ruim duizend zijn gewond bij de aardbevingen die maandag het westelijk deel van Sicilië heb ben getroffen, aldus de politie van Palermo. Volgens de politie zijn door de twaalf schokken drie steden volledig verwoest en negen andere beschadigd. Vannacht en vanochtend zijn nieuwe schokken gevoeld. Het reddingswerk is thans op volle gang gekomen. Maandagavond laat waren ongeveer zestig doden uit inge storte woningen geborgen. In het dorp Montevago, dat voor 95 procent werd verwoest, zijn 300 doden te betreuren, in Gibellina, eveneens voor 95 procent verwoest, 100, terwijl uit andere plaat sen meldingen van kleinere aantallen slachtoffers zijn binnengekomen. De ergste schok werd maandagochtend om 0302 uur gevoeld, maar daar deze vooraf was gegaan door een zwakkere, kregen de meeste Inwoners van de ge troffen plaatsen de tijd hun woningen te verlaten. Het hoge aantal slachtoffers in Montevago zou te wijten zijn aan het feit dat de meeste inwoners niet de ge legenheid tot vluchten aangrepen, daar zij vertrouwden op de hechtheid van hun woningen. Montevago had ruim 3000 In- Verscheidene landen hebben reeds aangeboden hulp te zenden, de Verenig de Staten in de vorm van vliegtuigen, tenten, levensmiddelen en medicamen ten, Engeland medicamenten en tenten, die met marineschepen vanuit Malta worden overgebracht. Als een zwaar gebombardeerd dorp ligt Gibellina aan de westzijde van Sicilië. (ADVERTENTIE) morgen voordeel sinaassnippers 200 gram van 99 voor 85 niet duur wc/ heerlijk. Door brand 14 personen dakloos WINSCHOTEN (A.N.P.). In Win schoten heeft een felle brand gister avond een dubbel woonhuis volledig verwoest. Door nog onbekende oorzaak ontstond brand in de woonkamer van de familie Steinfelder, een echtpaar met zes kinderen. Door de stormachtige wind greep het vuur zo snel om zich heen, dat de brandweer machteloos stond. Ook het andere deel van de woning, waar zes personen woonden, brandde volle dig af. (Van verslaggevers) DEN HAAG Een 41-jarige Invalide koopman Is door de Haagse politie aan gehouden. omdat hij verdacht wordt van poging tot zware mishandeling van z(jn twee kinderen door hen ln ziekenhuizen slaaptabletten te geven. De man heeft tegenover de politie verklaard, dat h(j zijn dochtertje van tien maanden vier keer een gedeelte van een slaaptablet heeft toegediend. Het vierjarige zoontje van de man. dat ln een ander ziekenhuis lag. kreeg twee hele slaaptabletten. Medici zeggen, dat drie van deze zware tabletten dodelRk voor de kleuter hadden kunnen zijn. Ten zuiden van Stockholm, in het dorpje Mdrsta, woont Clara Hult, een vrouw, die van katten houdt. Om precies te zijn: Clara houdt van vijfenzestig katten en de poezebeesten wonen in haar vijfentxointig vierkante meter groteof liever kleine kamer. Dat kan niet, vonden politie, gezondhe idadienst en veeartsenij, die ren bezoek brachten aan Clara's Jtattencombe"Ze wilden er een eind aan maken, maar dat leverde zoveel moeilijkheden op, dat de politiecommissaris uitstel verleende tot februari. schadelijke stoffen wilde toedienen. De man. die donderdag werd gearresteerd, heeft zijn echtgenote niets van de slaap tabletten verteld. Uit het verhoor, dat nog voortduurt, is komen vast te staan, dat de vader ln een apotheek twintig vrij zware slaaptabletten kocht, nadat ztjn dochtertje op oudejaarsdag ln een Haags ziekenhuis was opgenomen. HIJ gaf het meisje tijdens de bezoekuren stukjes ta blet. Het vierjarige jongetje, dat op 7 Ja nuari ln een ander ziekenhuis werd opge nomen. kreeg de volgende dag twee hele slaaptabletten Het zoontje, dat Juist van mazelen genezen was. werd opgenomen, omdat zijn algemene constitutie niet in orde was. Ook werd het door artsen raad zaam geacht het meisje voor enige tijd voor onderzoek in een ziekenhuis op te nemen. Het ls niet uitgesloten, dat de vader aan zijn kinderen meer tabletten heeft toegediend, dan hij tot nu toe tegen over de politie heeft verklaard. Door het Innemen van de twee tablet ten op 8 Januari rankte het jongetje bul ten bewustzijn. Ken grondig onderzoek bracht aan het licht, dat het kind een slaapmiddel had Ingenomen, dat niet ln het betreffende ziekenhuis wordt ge bruikt. Omdat het meisje In het andere ziekenhuis ook vreemde verschijnselen vertoonde, mogelijk door slaaptabletten veroorzaakt werd de Haagse politie in gelicht. De koopman heeft zijn verklaringen tegenover de politie herhaaldelijk gewij zigd. Tenslotte gaf hij als reden van zijn (ADVERTENTIE) OP 18 JANUARI AS. FOTO - FILM JAN WOLFSLAG N.V. BREESTRAAT 123 HAARLEMMERSTRAAT 102 (ADVERTENTIE) VOLS AP - m ZOET - ZOK3ER P.TTEN gedrag op, dat hij niets anders wilde dan zijn kinderen wat rust te geven en hun pijn te verzachten. Wat dit laatste be treft zou de vader gedacht hebben, dat zijn zoontje ln het ziekenhuis een be handeling kreeg, die wellicht pijnlijk kon zijn. Tben de politie de man aanhield. n nog zes van de twintig tabletten over. De koopman beweerde aanvanke lijk ook zeil tabletten gebruikt te heb ben. De politie beklemtoont, dat het per soneel van de ziekenhuizen geen enkele blaam treft. Sraidje Verholen, de man die In zijn strip in onze krant vele maanden het Uier gesmeed heeft terwijl het heet was, gaat zich weer ge heel wijden aan üc Uzers. die hij thuis nog in het vuur heeft liggen. IIU kan daar dan een hoefUzer smeden ten behoeve van Lucky Luke, de cowboy die zUn plaats gaat innemen naast Biggies cn de merkwaardige familie van Suske en Wiske. Lucky Luke past daar mooi tussen, want hU heeft iets van het stoIcUnse van Biggies cn het gekke van Lambiek c.s. en dat gekke dan vooral dank zU „De neven Dalton". Vier selfmade boeven, die niets of niemand ontzien, maar die niet erg link zUn en zich steeds weer door cowboy Lucky Luke In de luren laten leggen. „De neven Dalton" geven bun naam aan de nieuwe strip, die speelt in het «eer Wilde Westen, althans dat Wilde Westen, zoals tekenaar-schrUver Morris bet ln zUn persiflerend oog ziet. Vandaag de eerste aflevering van „De neven Dalton" en als men oog heeft voor de kleine trekjes erin. komen oo Lucky Luke de groten aan ban trek.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1